سوپر آلیاژها

 • میلگردآلیاژیCk45نوردی،۲۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران
  ۳۷,۰۰۰ ریال
 • میلگردآلیاژیCk45 نوردی،۳۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران
  ۳۵,۰۰۰ ریال
 • میلگردآلیاژیCk45 نوردی،۴۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران
  ۳۷,۰۰۰ ریال
 • میلگردآلیاژیCk45 نوردی،۵۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران
  ۳۷,۰۰۰ ریال
 • میلگردآلیاژیCk45 نوردی،۶۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران
  ۳۷,۰۰۰ ریال
 • میلگردآلیاژیCk45 نوردی،۷۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران
  ۳۷,۰۰۰ ریال

پروفیل

 • پروفیل تهران ۶میل ۲۰۰×۲۰۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران
  ۳۲۵۰۰ ریال
 • پروفیل تهران ۸میل ۲۰۰×۲۰۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران
  ۳۲,۵۰۰ ریال
 • پروفیل تهران ۱۰میل ۲۰۰×۲۰۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران
  ۳۲,۵۰۰ ریال
 • پروفیل تهران ۸میل ۱۵۰×۲۵۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران
  ۳۵,۵۰۰ ریال
 • پروفیل صنعتی ۶میل ۲۶۰×۲۶۰شاخه ۶متری بنگاه تهران
  ۳۵,۵۰۰ ریال
 • پروفیل صنعتی ۱۰میل ۱۶۰×۲۵۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران
  ۳۵۵۰۰ ریال

نبشی و ناودانی

 • نبشی استیل ۳۰۴چین ۳میل ۳۰×۳۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران
  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • نبشی استیل ۳۰۴چین ۴میل ۴۰×۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران
  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • نبشی استیل ۳۰۴چین ۶میل ۶۰×۶۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران
  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • نبشی استیل ۳۰۴چین ۸میل ۸۰×۸۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران
  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • ناودانی استیل ۳۰۴چین سایز ۴ شاخه ۶متری بنگاه تهران
  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
 • ناودانی استیل ۳۰۴چین سایز۵ شاخه ۶متری بنگاه تهران
  ۱۸۵,۰۰۰ ریال

انواع لوله

 • لوله مانیسمان چین سایز ۱ اینچ رده ۸۰ (قطر ۳۳.۴, ضخامت ۴.۵۶ میل), شاخه ۶ متر. بنگاه تهران
  ۱,۸۹۵,۰۰۰ ریال
 • لوله مانیسمان چین سایز ۱/۲ اینچ رده ۸۰ (قطر ۲۱.۳۴, ضخامت ۳.۷۳ میل), شاخه ۶ متر. بنگاه تهران
  ۷۱۴,۰۰۰ ریال
 • لوله مانیسمان چین سایز ۱/۲-۱ اینچ رده ۸۰ (قطر ۴۸.۲۶, ضخامت ۵.۰۸ میل), شاخه ۶ متر. بنگاه تهران
  ۱,۱۸۵,۰۰۰ ریال
 • لوله مانیسمان چین سایز ۱/۴-۱ اینچ رده ۸۰ (قطر ۴۲.۱۶, ضخامت ۴.۸۵ میل), شاخه ۶ متر. بنگاه تهران
  ۱,۴۱۴,۰۰۰ ریال
 • لوله مانیسمان چین سایز ۲ اینچ رده ۸۰ (قطر ۶۰.۳۲, ضخامت ۵.۵۳ میل), شاخه ۶ متر. بنگاه تهران
  ۲,۳۳۰,۰۰۰ ریال
 • لوله مانیسمان چین سایز ۳ اینچ رده ۸۰ (قطر ۸۸.۹, ضخامت ۷.۶۲ میل), شاخه ۶ متر. بنگاه تهران
  ۵,۰۵۰,۰۰۰ ریال

تیرآهن و هاش

 • تیرآهن۱۲ IPE ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران
  ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • تیرآهن IPE ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران
  ۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • تیرآهن IPE ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران
  ۵,۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • تیرآهن IPE ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران
  ۶,۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • تیرآهن IPE ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • تیرآهن IPE ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران
  ۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال

میلگرد

 • میلگرد آجدار A2 هیربد سایز۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه
  ۲۴,۵۰۰ ریال
 • میلگرد آجدار A2 هیربد سایز۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه
  ۲۴,۵۰۰ ریال
 • میلگرد آجدار A3 هیربد سایز ۱۴شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران
  ۲۴,۵۰۰ ریال
 • میلگرد آجدار A3 هیربد سایز ۳۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه
  ۲۴,۵۰۰ ریال
 • میلگرد آجدار A2 هیربد سایز۲۸شاخه ۱۲ متری کارخانه
  ۲۴,۵۰۰ ریال
 • میلگرد آجدار A2 هیربد سایز۲۵ شاخه ۱۲ متری کارخانه
  ۲۴,۵۰۰ ریال

انواع ورق

 • ورقST37 روسی ۲میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران
  ۳۰,۹۰۰ ریال
 • ورقSt37 روسی ۲میل ۱۲۵۰×۲۵۰۰ بنگاه تهران
  ۳۰,۹۰۰ ریال
 • ورقST37 فولادمبارکه ۵میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ بنگاه تهران
  ۲۷,۸۰۰ ریال
 • ورقST37 فولادمبارکه ۳میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ بنگاه تهران
  ۲۸,۸۰۰ ریال
 • ورقST37 فولادمبارکه ۴میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ بنگاه تهران
  ۲۸,۸۰۰ ریال
 • ورقST37 فولادمبارکه ۴میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ بنگاه تهران
  ۲۸,۸۰۰ ریال
اخبار فولاد مبارکه

اخبار فولاد مبارکه

فولاد مبارکه دریایی از علم و تلکنولوژی های نوین وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح سه طرح در شهرستان آمل با بیان این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه صنعت و به ویژه فولاد به موفقیت‌های
ادامه مطلب
مجتمع فولاد خراسان رضوی

مجتمع فولاد خراسان رضوی

مجتمع فولاد خراسان رضوی چشم انتظار حضور رییس جمهوری برای افتتاح رسمی کارخانه ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تنی گندله سازی است. ساخت مجتمع مزبور که در سال ۱۳۷۶ کلید خورد و اکنون به شکلی برنامه ریزی شده که در افق
ادامه مطلب
ریخته‌گری پیوسته فولاد

ریخته‌گری پیوسته فولاد

فولاد خام در جهان به‌عنوان یک محصول میانی در صنعت فولاد به شمار می‌رود و به صورت ۳ محصول نیمه نهایی ریخته‌گری پیوسته (CC)، شمش (I) و فولاد مذاب ریخته‌گری (LSI) تولید و عرضه می‌شود. در این مقاله مزایای ریخته‌گری
ادامه مطلب
رشد تولیدات فولاد مبارکه

رشد تولیدات فولاد مبارکه

رشد تولید محصولات فولادی در شرکت فولاد مبارکه به میزان ۱۶% تعدیل +۲۶% سود شرکت فولاد مبارکه عرضه محصولات فولاد مبارکه در داخل کشور افزایش به میزان ۲۵% کارکنان پرتوان و خستگی ناپذیر گروه فولاد مبارکه (شرکت فولاد مبارکه، مجتمع
ادامه مطلب
اخبار آهن آلات کشورها ۱۹#

اخبار آهن آلات کشورها ۱۹#

صنعت فولاد ترکیه در سال ۲۰۱۶ از لحاظ حجم تولید در رتبه هشتم جهان قرار گرفت. با این حال، تولید فولاد این کشور طی سال‌های پیش از آن، با روند کاهشی رو‌به‌رو بود اما به‌نظر می‌رسد که ترکیه در مسیر
ادامه مطلب
تولید ریل ملی

تولید ریل ملی

معاون ذوب آهن اصفهان از درخواست این مجموعه از کمیسیون تلفیق مجلس برای اختصاص ۱۴۰ میلیون یورو اعتبار برای تولید ریل ملی خبر داد. در حالی که اختلاف نظرهایی در خصوص نحوه تعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با شرکت
ادامه مطلب
حمکرانی محصولات تخت فولادی در بازار تولید فولاد

حمکرانی محصولات تخت فولادی در بازار تولید فولاد

شرکت‌های بزرگ فولادی همواره بیشترین معاملات بورس کالا را به‌خود اختصاص می‌دهند و در واقع بازار فولاد کشور اغلب در اختیار آن‌ها است. به‌طور مثال فولاد مبارکه با تولید بیش از ۶.۵ میلیون تن محصول تخت فولادی، بیش از نیمی
ادامه مطلب
ایران رتبه نخست صادرات فولاد خام

ایران رتبه نخست صادرات فولاد خام

امیر حسین کاوه روز یکشنبه در نشست تخصصی ناگفته ها… فولاد ایران نگاهی به گذشته، چشم انداز آینده در سخنانی افزود: امسال برنامه صدور هشت میلیون تن فولاد برنامه ریزی شده و علاوه بر این وارد کننده اقلام فولادی نیز
ادامه مطلب
نقش آلومینیوم در کاهش وزن

نقش آلومینیوم در کاهش وزن

پتانسیل آلومینیوم به عنوان یک عامل کاهش وزن در مواد با توجه به وزن ویژه آن قابل مشاهده است(۲.۷گرم بر سانتی متر مکعب)، که از نصف وزن ویژه آهن ( g/cm3۷.۸ ) و مس(g/cm3۸.۹) نیز کمتر است، اگر چه این
آلومینیوم در صنعت هواپیما سازی

آلومینیوم در صنعت هواپیما سازی

اولین هواپیما برادران رایت، که در سال ۱۹۰۳ پرواز کرد، یک موتور چهار سیلندر، ۱۲ اسب بخار قدرتمند با یک بلوک آلومینیومی ۳۰ پوند داشت که وزن آن را کاهش داد. آلومینیوم به تدریج در اوایل دهه ۱۹۰۰ جایگزین چوب،

برش CNC

اگر تعداد زیادی از قطعات مورد نیاز باشد و آنها باید دقیقا برش داده شوند و دقیقا یکسان باشند یا اگر شکل پیچیده ای دارند، مانند قطعه با انواع قوس، سپس تولید این قطعات با یک دستگاه برش فلزکاری CNC
تنگستن
تنگستن

تنگستن

کلمه تنگستن به زبان سوئدی به معنای “سنگ سنگین” است. نماد شیمیایی آن تنگستن W است که بر گرفته از واژه ولفرام است. این نام را ذوب کنندگان آلمانی قرون وسطی بر روی سنگ های قلع حاوی تنگستن نهادند. گفته
زینترینگ فلزات

زینترینگ فلزات

اصول اولیه زینتر فلزات تولید فلز پودر می تواند در سه مرحله خلاصه شود: آماده سازی پودر، تراکم و زینتر. در مراحل اولیه تولید ،پودر فلز با ترکیب شیمیایی دلخواه آماده می شود. در طول این مرحله، یک روانکار به
سرد کردن تیله شیشه ای گداخته شده

سرد کردن تیله شیشه ای گداخته شده

سرد کردن سریع شیشه عموما با تنشهای فشاری در سطح همراه است، دلیل ایجاد تنشهای فشاری در سطح عموما به دلیل سرد شدن سریع سطح و میل به انقباض است وتا زمانی که لایه های داخلی هنوز دارای سیالیت و

مراحل تولید شمش آهن و فولاد

چدن، آلیاژ آهن که حاوی ۲ تا ۴ درصد کربن است، همراه با مقادیر مختلف سیلیکون و منگنز و همچنین شامل ناخالصی مانند گوگرد و فسفراست. این کار با خرد کردن سنگ آهن در کوره انفجاری ساخته می شود. آهن
اکستروژن و نورد گرم (Hot Rolling and Hot Extrusion)

اکستروژن و نورد گرم (Hot Rolling and Hot Extrusion)

فرایندی که در آن یک شمش فولادی یا فلزی تحت تاثیر فشار از داخل قالبی با شکل خاص به منظور ایجاد سطح مقطعی خاص عبور داده می شود ، اکستروژن نامند. اگر که شمش قبل از شروع اکسترود حرارت داده
جوش ترمیت (Thermit welding)

جوش ترمیت (Thermit welding)

جوش ترمیت یک واکنش شیمیایی که در اثر یک حرارت ایجاد می شود و به شدت گرمازاست و با ذوب فلز همراه است و به ریخته گری شباهت دارد. مراحل در جوشکاری گرماده غیرجوشی از قطعات فلزی به صورت گام
فولادهای آلیاژی زود ذوب (Brazing Alloys)

فولادهای آلیاژی زود ذوب (Brazing Alloys)

فولادهای آلیاژی زود ذوب جدید باعث بهبود مقاومت حرارتی در قسمت داغ موتور جت می شود. دانشمندان مواد و تولید کنندگان کامپوزیت های سرامیکی ، فرآیندهای جدیدی را ایجاد کرده اند که باعث می شود موتورها در صنعت هوا فضا
ایجاد رنگ در فولاد (Tempering colors)

ایجاد رنگ در فولاد (Tempering colors)

سطح فولاد اگر کاملا صاف و پولیش شده باشد، وقتی تحت حرارت قرار گیرد یک لایه اکسیدی روی آن تشکیل می شود. هرچه دمای فولاد افزایش پیدا کند، ضخامت لایه اکسیدی نیز افزایش پیدا میکند. هرچند که اکسید آهن شفاف

خوردگی و تبدیل نرخ خوردگی (Corrosion Rate Conversion)

آهن و فولاد از معمول ترین مواد مورد استفاده در تحت شرایط خوردگی هستند. آنها معمولا برای مقاومت خوردگی آنها انتخاب نمی شوند بلکه با توجه به ویژیکی مکانیکی و استحکام بالا، سهولت ساخت و هزینه پایین انتخاب می شوند.

درباره ما

مجموعه تجارت فلز فعالیت خود را در زمینه مشاوره و تامین صنایع آهن و فولاد کشور در سال ۱۳۸۹ آغاز نموده است.اهداف و نگرش مجموعه تجارت فلز ارائه خدمات با کیفیت و مهندسی شده جهت توسعه کسب و کار از بازار سنتی به بازار مدرن فروش آهن آلات می باشد. برای فراهم سازی رفاه حال مشتریان عزیز و سهولت در امر خرید و فروش آهن آلات این مجموعه با ایجاد بستری اینترنتی در زمینه تامین فلزات صنایع فعالیت نوینی را آغاز نموده است.