حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

خرید اعتباری مقاطع استیل و آلیاژی

2

با توجه به چالش همیشگی برخی از صنایع کشورمان در حوزه تامین مالی و بودجه خرید محصولات استیل و فولادی به صورت نبا توجه به چالش همیشگی برخی از صنایع کشورمان در حوزه تامین مالی و بودجه خرید محصولات استیل و فولادی به صورت نقدی،این مجموعه همواره درصدد ایجاد خدماتی در حوزه بانکی و پولی بوده است. از جمله آن می توان به فروش محصولات به صورت اعتباری و وعده ای،چکی و اشاره نمود.