ورود عضویت درخواست پیش فاکتور
سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران 0 سپری ST37 ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 سپری ST37ضخامت ۶میل نورد آریا شاخه ۶متری بنگاه تهران 0

پروفیل و قوطی

پروفیل صنعتی

مشخصات

پروفیل صنعتی پروفیل یک کلمه لاتین است که در صنعت ما به وفور شنیده شده و مورد استفاده قرار می گیرد.معنی لغوی این کلمه، مقطعی است که در طول معین به یک شکل است. پروفیل به قطعات با مقطع ثابت گفته می شود که با توجه به جنس و استحکام آنها کاربرد بسیاری در صنایع دارد. پروفیل ها در حالت کلی به 2 دسته پروفیل های توپر و توخالی طبقه بندی می شوند. در ایران منظور از پروفیل ، پروفیل قوطی می باشد و سایر پروفیل ها با نام خود شان تلقی می شوند. پروفیل های صنعتی در ساخت ستون سازه ها ،‌صنایع خودروسازی ، ماشین سازی و صنایع صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گردد.

اطلاعات بیشتر + اطلاعات کمتر -