کاهش واردات ورق گالوانیزه

کاهش واردات ورق گالوانیزه

کاهش واردات ورق گالوانیزه

واردات ورق گالوانیزه کشور در سال‌های اخیر رشد منفی داشت، به‌طوری که مقدار واردات از بیش از ۲۸۰ هزار تن در سال ۲۰۱۲ به ۹۳ هزار تن در سال ۲۰۱۶ رسید. کاهش واردات در ایران هم‌راستا با افزایش ظرفیت تولید ورق گالوانیزه در چند سال گذشته بود. طی چند سال گذشته واردات ایران عمدتا از کشورهای چین، امارات و کره جنوبی بوده است. با توجه به افزایش ظرفیت تولید ورق گالوانیزه در آینده انتظار می‌رود روند کاهشی واردات این محصول فولادی تداوم یابد.

نمودار زیر واردات ورق گالوانیزه در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ را نشان می‌دهد. روند واردات در سال‌های بررسی شده نزولی بود. نرخ کاهش واردات در سال‌های مورد بررسی ٪۲۴محاسبه شد. این کاهش واردات به دنبال افزایش ظرفیت تولید ورق گالوانیزه کشور در سال‌های اخیر بوده است. بیشترین مقدار صادرات مربوط به سال ۲۰۱۲ با عدد ۲۷۱ هزار تن بود که با کاهش واردات به ۹۲ هزار تن در سال ۱۳۹۵ رسید. رشد سالانه واردات در بازه زمانی مورد بررسی برابر ٪۲۴ – بود. در سال ۲۰۱۳ واردات ورق گالوانیزه کاهش قابل‌ توجهی نسبت به سال پیش از آن داشت که این امر ناشی از تشدید تحریم‌ها در این سال بود. در این سال واردات کشور ۳۷ درصد نسبت به سال ۲۰۱۲ کاهش یافت.

بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان بازار وارداتی ایران در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، سه کشور چین، هند و امارات بودند که سهم اعظم بازار وارداتی ایران همواره در تملک چین قرار داشت به‌طوری که در سال ۲۰۱۶ این کشور ٪۵۲ از بازار وارداتی ورق گالوانیزه ایران را در اختیار داشت. جایگاه دوم متعلق به کشور کره جنوبی با ٪۲۴ میانگین سهم واردات ورق گالوانیزه بود. و در نهایت کشور امارات در جایگاه سوم تأمین واردات ایران قرار داشت که بیشترین سهم این کشور از واردات ایران در سال‌های مورد بررسی، ۳۳ درصد بود.بر خلاف سهم قابل توجه ۳ کشور ذکر شده در پاراگراف قبل، سهم ایران از بازار صادراتی این کشورها چندان قابل توجه نیست. سهم ایران از بازار صادراتی چین تنها ۰٫۷ درصد و میانگین سهم ایران از صادرات کره جنوبی در دوره مورد بررسی ۱٫۳ درصد محاسبه شده است. با این حال، سهم ایران از بازار صادرات گالوانیزه ترکیه بر خلاف چین و کره جنوبی قابل توجه بود. در سال ۲۰۱۲ ایران بیشترین مقدار واردات ورق گالوانیزه از ترکیه را داشت که در این سال سهم ایران از صادرات این کشور نیز به ۷ درصد رسید. مبادی وارداتی ایران در بازه زمانی بررسی شده تغییر چندانی نداشت و به نظر می‌رسد ایران همواره به تأمین‌کنندگان خود وفادار بوده است. رشد تولید ورق گالوانیزه در سال‌های بررسی شده سبب شد تا حجم واردات روندی نزولی داشته باشد هم اکنون ظرفیت تولید ورق گالوانیزه ایران رو به افزایش است و انتظار می‌رود این موضوع موجب تداوم کاهش واردات این محصول فولادی در سال‌های آتی شود.

کاهش واردات ورق گالوانیزه

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *

پست مرتبط

جستجو کنید