پروفیل

پروفیل

پروفیل ها از پرکاربردترین مصالح ساختمانی و صنعتی هستند (در ایران به زبان عامیانه به آن قوطی یا باکس گفته میشود) که متناسب با آلیاژ ، استحکام و شکل ظاهری طبقه بندی میشوند.این پروفیل ها اغلب به شکلهای (Z ،U ، C ، L ، V ) و همچنین به شکلهای مربع و مستطیل که اصطلاحا قوطی نام دارند تولید میشود.

کاربرد پروفیل ها

پروفیل های ساختمانی
این نوع پروفیل ها که به دو بخش پروفیل های باز و پروفیل های بسته تقسیم میشوند که در ساخت درب ، پنجره ، اتصال پانل ها و نمای ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند.
پروفیل های صنعتی
پروفیل های صنعتی به آن دسته از پروفیل ها گفته میشود که با استفاده از ویژگی های مکانیکی و الکتریکی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند که در صنایع ساختمانی و صنعتی مانند خودروسازی ، نظامی ، کشتی سازی و … به عنوان قطعات و متعلقات صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند.

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۸۲۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه

۲۸,۰۰۰ ریال

۴۳۱۷۲۳۰×۵۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه

۲۸,۰۰۰ ریال

۴۲۳۵۲۷۰×۷۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه

۲۸,۰۰۰ ریال

۴۲۵۶۲.۵۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه

۲۷,۳۰۰ ریال

۴۲۶۳۲.۵۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه

۲۷,۳۰۰ ریال

۴۲۶۵۲.۵۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه

۲۷,۳۰۰ ریال

۴۲۷۷۳۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه

۲۷,۳۰۰ ریال

۴۲۶۹۳۶۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه

۲۷,۳۰۰ ریال

۴۲۶۰۳۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه

۲۷,۳۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۰۲۲۵۰×۵۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۷۸۰۰ريال
۴۳۰۱۲۹۰×۹۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه۲۷۹۰۰ريال
۴۲۹۹۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۷۷۰۰ريال
۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷۸۰۰ريال
۴۲۶۳۲.۵۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷۳۰۰ريال
۴۲۶۸۲.۵۶۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷۳۰۰ريال
۴۳۰۳۲.۵۴۰×۱۰۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۷۵۰۰ريال
۴۳۰۴۲.۵۹۰×۹۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه۲۷۷۵۰ريال
۴۳۰۵۳۶۰×۶۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه۲۷۷۵۰ريال
۴۲۱۴۳۸۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۷۳۰۰ريال
۴۰۱۵۳۶۰×۸۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۷۵۰۰ريال
۴۲۷۹۳۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۳۶۲۴۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۸۰۰ ريال
۴۲۳۵۲۷۰×۷۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۸۰۰ ريال
۴۲۳۴۲۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۸۰۰ ريال
۴۲۳۳۲۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۸۰۰ ريال
۴۲۳۲۲۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۵۸۲.۵۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۵۷۲.۵۲۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۵۶۲.۵۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۵۵۲.۵۴۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۵۴۲.۵۳۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۳۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۷۳۳۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۷۴۳۲۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۷۵۳۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۳۰۰ ريال
۴۰۹۶۳۳۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۷۶۳۴۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۳۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۰۲۲۵۰×۵۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۸۰۰ ريال
۴۳۰۱۲۹۰×۹۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۸۰۰ ريال
۴۲۹۹۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ريال
۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۸۵۰ ريال
۴۲۶۳۲.۵۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۶۸۲.۵۶۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۳۰۰ ريال
۴۳۰۳۲.۵۴۰×۱۰۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۵۰۰ ريال
۴۳۰۴۲.۵۹۰×۹۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۵۰۰ ريال
۴۳۰۵۳۶۰×۶۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۵۰۰ ريال
۴۲۱۴۳۸۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ريال
۴۰۱۵۳۶۰×۸۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۵۰۰ ريال
۴۲۷۹۳۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۳۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۸۲۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ريال
۴۳۱۷۲۳۰×۵۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۹۰۰ ريال
۴۲۳۵۲۷۰×۷۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۸۵۰ ريال
۴۲۵۶۲.۵۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۶۳۲.۵۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۶۵۲.۵۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۷۷۳۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۶۹۳۶۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۶۰۳۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۳۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۵۱۲ ۴۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۸,۰۰۰ ريال
۴۳۱۲۲ ۴۰×۱۰۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۸,۰۰۰ ريال
۴۳۱۳۲۴۰×۱۰۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۸,۰۰۰ ريال
۴۰۱۸۲.۵۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۵۰۰ ريال
۴۳۱۴۲.۵۶۰×۶۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۵۰۰ ريال
۴۳۱۵۲.۵۶۰×۶۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۵۰۰ ريال
۴۲۶۱۳۶۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۵۰۰ ريال
۴۳۱۶۳۶۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۵۰۰ريال
۴۰۱۵۳۶۰×۸۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۰۶۲ ۴۰×۵۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۸,۰۰۰ ريال
۴۲۳۱۲ ۴۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۸,۲۰۰ ريال
۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۸,۲۰۰ ريال
۴۳۰۷۲۴۰×۴۰پروفیل یزد شاخه ۶متری کارخانه ۲۸,۰۰۰ ريال
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۵۰۰ ريال
۴۳۰۸۲.۵۴۰×۶۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۵۰۰ ريال
۴۲۶۸۲.۵۶۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۵۰۰ ريال
۴۳۰۹۲.۵۸۰×۸۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۸,۳۰۰ ريال
۴۲۷۵۳۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۵۰۰ ريال
۴۳۰۵۳۶۰×۶۰ پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۵۰۰ ريال
۴۳۱۰۳ ۵۰×۵۰ پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۵۰۰ ريال
۴۲۷۷۳۵۰×۵۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۳۴۲۶۰×۶۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۹۰۰ ریال
۴۱۳۲۲.۵ ۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۹۰۰ ریال
۴۱۳۳۳ ۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۰۲۲۵۰×۵۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۲۰۰ ريال
۴۳۰۱۲۹۰×۹۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۲۰۰ ريال
۴۲۹۹۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۶,۲۰۰ ريال
۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۲۰۰ ريال
۴۲۶۳۲.۵۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۵۰۰ ريال
۴۲۶۸۲.۵۶۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۵۰۰ ريال
۴۳۰۳۲.۵۴۰×۱۰۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۵۰۰ ريال
۴۳۰۴۲.۵۹۰×۹۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۶,۲۰۰ ريال
۴۳۰۵۳۶۰×۶۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۲۰۰ ريال
۴۲۱۴۳۸۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ريال
۴۰۱۵۳۶۰×۸۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۵۰۰ ريال
۴۲۷۹۳۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۶۲۲۲۰×۲۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ريال
۴۰۶۳۲۳۰×۳۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ريال
۴۰۱۷۲.۵۳۰×۵۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۵۰۰ ريال
۴۱۲۲۲.۵۵۰×۵۰پروفیل یزد شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۱۰۰ ريال
۴۰۱۵۳ ۶۰×۸۰ پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۵۰۰ ريال
۴۲۱۴۳۸۰×۸۰ پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ريال
۴۱۲۳۳۹۰×۹۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۷۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۵۳۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۵۰۰ ريال
۴۲۳۹۲۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۵۰۰ ريال
۴۱۵۱۲۴۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۵۰۰ ريال
۴۲۳۸۲۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۵۰۰ ريال
۴۲۳۷۲۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۵۰۰ ريال
۴۱۲۰۲۴۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۷۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۱۷۲.۵۳۰×۵۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۰۰۰ ريال
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۰۰۰ ريال
۴۰۸۵۲.۵ ۷۰×۷۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۰۰۰ ريال
۴۲۶۳۲.۵۸۰×۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۷۹۳ ۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۰۰۰ ريال
۴۲۷۲۳ ۲۰×۲۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۰۰۰ ريال
۴۲۵۹۳ ۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۰۰۰ ريال
۴۱۵۷۳۱۲۰×۱۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۰۰۰ ريال
۴۰۹۶۳۳۰×۵۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۳۶۲۴۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۱۰۰ ريال
۴۲۳۵۲۷۰×۷۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۱۰۰ ريال
۴۲۳۴۲۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۱۰۰ ريال
۴۲۳۳۲۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۱۰۰ ريال
۴۲۳۲۲۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۱۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۵۳۲.۵۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۷۲۲.۵۲۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۷۱۲.۵۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۷۰۲.۵۲۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۱۲۲.۵۴۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۷۲۳۲۰×۲۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۸۳۳۴۰×۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۲۱۴۳ ۸۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۷۵۰ ريال
۴۱۲۳۳ ۹۰×۹۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۷۵۰ ريال
۴۰۱۵۳ ۶۰×۸۰ پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۵۳۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۱۰۰ ريال
۴۲۳۹۲۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۱۰۰ ريال
۴۱۵۱۲۴۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۱۰۰ ريال
۴۲۳۸۲۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۱۰۰ ريال
۴۲۳۷۲۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۱۰۰ ريال
۴۱۲۰۲۴۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۱۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۱۸۲.۵ ۶۰×۶۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۱۷۲.۵ ۳۰×۵۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۵۰۰ ريال
۴۲۶۵۲.۵۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۲۰۰۲.۵۱۰۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۷۲۳۲۰×۲۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۸۳۳۴۰×۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۲۱۴۳ ۸۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۷۵۰ ريال
۴۱۲۳۳ ۹۰×۹۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۷۵۰ ريال
۴۰۱۵۳ ۶۰×۸۰ پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۶۴۲۴۰×۴۰پروفیل یزد شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۱۰۰ ريال
۴۰۶۳۲ ۳۰×۳۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۲۰۰ ريال
۴۱۲۱۲۲۰×۴۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۱۰۰ ريال
۴۰۶۱۲۱۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۲۰۰ ريال
۴۰۱۷۲.۵ ۳۰×۵۰ پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۵۰۰ ريال
۴۲۵۳۲.۵۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۸۰۰ ريال
۴۲۵۵۲.۵۴۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۸۰۰ ريال
۴۲۵۸۲.۵ ۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۸۰۰ ريال
۴۲۱۴۳ ۸۰×۸۰ پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۷۵۰ ريال
۴۲۷۸۳۲۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۲۷۲۳ ۲۰×۲۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۸۰۰ ريال
۴۲۷۴۳۲۰×۴۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۹۹۲۱۰۰×۱۰۰ پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۲۰۰ ريال
۴۳۰۰۲ ۵۰×۱۰۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۲۰۰ ريال
۴۳۰۱۲۹۰×۹۰ پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۲۰۰ ريال
۴۱۵۲۲۳۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۲۰۰ ريال
۴۲۳۳۲۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۲۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۱۷۲.۵۳۰×۵۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۵۰۰ ريال
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۸۵۲.۵ ۷۰×۷۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۲۶۳۲.۵۸۰×۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۷۲۳۲۰×۲۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۸۳۳۴۰×۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۸۰۰ ريال
۴۲۱۴۳ ۸۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۷۵۰ ريال
۴۱۲۳۳ ۹۰×۹۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۵۰ ريال
۴۰۱۵۳ ۶۰×۸۰ پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۱۵
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۳۹۲ ۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۲۰۰ ريال
۴۲۳۸۲۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۲۰۰ ريال
۴۲۳۶۲۴۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۲۰۰ ريال
۴۲۳۷۲۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۲۰۰ ريال
۴۱۵۴۲۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۲۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۱۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۱۷۲.۵۳۰×۵۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۵۰۰ ريال
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۸۵۲.۵ ۷۰×۷۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۲۶۳۲.۵۸۰×۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۱۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۷۲۳۲۰×۲۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۸۳۳۴۰×۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۸۰۰ ريال
۴۲۱۴۳ ۸۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۷۵۰ ريال
۴۱۲۳۳ ۹۰×۹۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۵۰ ريال
۴۰۱۵۳ ۶۰×۸۰ پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۵۴۲۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۲۰۰ ريال
۴۲۳۱۲۴۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۲۰۰ ريال
۴۱۵۲۲۳۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۲۰۰ ريال
۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۲۰۰ ريال
۴۲۲۹۲۲۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۲۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۵۳۲.۵۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۷۲۲.۵۲۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۷۱۲.۵۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۷۰۲.۵۲۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۱۲۲.۵۴۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۷۷۳۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۲۷۸۳۲۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۲۷۹۳۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۲۵۹۳۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
۴۲۶۰۳۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۳۶۲۴۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۱۰۰ ريال
۴۲۳۵۲۷۰×۷۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۱۰۰ ريال
۴۲۳۴۲۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۱۰۰ ريال
۴۲۳۳۲۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۱۰۰ ريال
۴۲۳۲۲۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۱۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۵۸۲.۵۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۵۷۲.۵۲۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۵۶۲.۵۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۵۵۲.۵۴۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۵۴۲.۵۳۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۷۳۳۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۷۴۳۲۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۷۵۳۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۰۹۶۳۳۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۷۶۳۴۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۵۳۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۳۹۲۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۱۵۱۲۴۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۳۸۲۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۳۷۲۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۱۲۰۲۴۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۱۰۰ ريال
۴۰۱۸۲.۵ ۶۰×۶۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۱۰۰ ريال
۴۰۱۷۲.۵ ۳۰×۵۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۱۰۰ ريال
۴۲۶۵۲.۵۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۱۰۰ ريال
۴۲۰۰۲.۵۱۰۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۱۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۷۲۳۲۰×۲۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۱۰۰ ريال
۴۰۸۳۳۴۰×۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۱۰۰ ريال
۴۲۱۴۳ ۸۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۱۰۰ ريال
۴۱۲۳۳ ۹۰×۹۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۱۰۰ ريال
۴۰۱۵۳ ۶۰×۸۰ پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۱۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۶۱۲ ۱۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۲۰۰ ريال
۴۰۰۵۲ ۲۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶ متری کارخانه۲۴,۲۰۰ ريال
۴۱۲۰۲۴۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۲۰۰ ريال
۴۰۶۳۲ ۳۰×۳۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۲۰۰ ريال
۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۲۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۱۷۲.۵۳۰×۵۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۸۰۰ ريال
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ريال
۴۰۸۵۲.۵ ۷۰×۷۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ريال
۴۲۶۳۲.۵۸۰×۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ريال
۴۰۸۵۲.۵ ۷۰×۷۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۱۵۳۶۰×۸۰ پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۸۰۰ ريال
۴۰۸۰۳۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۱۲متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ريال
۴۲۶۷۳ ۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ريال
۴۲۱۴۳۸۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۷۵۰ ريال
۴۲۷۰۳۱۰۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۷۹۳ ۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۷۲۳ ۲۰×۲۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۵۹۳ ۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۱۵۷۳۱۲۰×۱۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۰۹۶۳۳۰×۵۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۷۱۲.۵ ۴۰×۶۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۶۸۲.۵ ۶۰×۱۰۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۰۱۸۲.۵۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۰۷۳۲.۵۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۰۷۲۲.۵۲۰×۴۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۳۹۲ ۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۳۸۲۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۳۶۲۴۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۳۷۲۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۱۵۴۲۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۰۷
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۶۴۲۴۰×۴۰پروفیل یزد شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۰۶۳۲ ۳۰×۳۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۱۲۱۲۲۰×۴۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۸۰۰ ريال
۴۰۶۱۲۱۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۹۰۰ ريال
۴۰۱۷۲.۵ ۳۰×۵۰ پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۲۵۳۲.۵۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۵۵۲.۵۴۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۵۸۲.۵ ۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۱۴۳ ۸۰×۸۰ پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۴۰۰ ريال
۴۲۷۸۳۲۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۷۲۳ ۲۰×۲۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۷۴۳۲۰×۴۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۰۴
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۶۲۲۲۰×۲۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۱۵۱۲ ۴۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۰۶۳۲۳۰×۳۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۰۹۸۲۳۰×۳۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۰۶۴۲۴۰×۴۰پروفیل یزد شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۰۰۲.۵۱۰۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۷۵۳۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۷۹۳۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۵۱۲۴۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۱۵۲۲ ۳۰×۵۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۱۵۳۲۱۰۰×۱۰۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۱۵۴۲ ۵۰×۵۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۱۵۵۲/۵ ۶۰×۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۱۵۶۲/۵ ۵۰×۱۰۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۱۵۷۳ ۱۲۰×۱۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۳۴۲۶۰×۶۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۸۵۰ ريال
۴۱۳۲۲.۵ ۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۸۵۰ ريال
۴۱۳۳۳ ۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۸۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۶۲۲۲۰×۲۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۰۶۳۲۳۰×۳۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۰۶۱۲۱۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۱۷۲.۵۳۰×۵۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۷۱۲.۵ ۴۰×۶۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۶۸۲.۵۶۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۶۵۲.۵۹۰×۹۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۵۹۳۴۰×۶۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۲۶۰۳۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۰۱۵۳۶۰×۸۰ پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۶۱۲۱۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۰۶۰۲۱۰×۲۵پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۰۰۵۲ ۲۰×۲۰ پروفیل تهران شاخه ۶ متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۰۰۷۲ ۲۰×۳۰ پروفیل تهران شاخه ۶ متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۰۹۸۲ ۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۲۲۹۲۳۰×۳۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۲۳۰۲ ۴۰×۴۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۱۵۲۲۳۰×۵۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۲۳۱۲ ۴۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۱۵۴۲۵۰×۵۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۰۱۸۲.۵ ۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۰۱۲۲.۵۴۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۱۵۵۲.۵۶۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۲۶۳۲.۵۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۲۶۵۲.۵۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۰۱۰۲.۵۴۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۱۵۶۲.۵۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۲۶۸۲.۵۶۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۲۰۰۲.۵۱۰۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۷۲۳ ۲۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۲۷۳۳۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۲۷۴۳۲۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۲۷۵۳۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۰۹۶۳۳۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۲۷۶۳۴۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۲۷۷۳۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۲۷۸۳۲۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
۴۲۷۹۳۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۹
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۰۲.۵۲۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۰۷۱۲.۵۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۰۷۲۲.۵۲۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۲۵۳۲.۵۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۲۵۴۲.۵۳۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۲۵۵۲.۵۴۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۲۵۶۲.۵۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۲۵۷۲.۵۲۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۲۵۸۲.۵۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۹
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۵۹۳۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۲۶۰۳۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۰۸۳۳۴۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۲۶۱۳۶۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۲۶۲۳۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۲۶۶۳۴۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۲۶۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۲۶۹۳۶۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۲۷۰۳۱۰۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۳۲۲۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۴۲۳۳۲۴۰×۶۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۴۲۳۴۲ ۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۴۲۳۵۲۷۰×۷۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۴۲۳۶۲ ۴۰×۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۴۲۳۷۲۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۴۲۳۸۲۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۴۱۵۱۲ ۴۰×۱۰۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۴۲۳۹۲۵۰×۱۰۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۴۱۵۳۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۱۸۲.۵۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ريال
۴۰۱۷۲.۵۳۰×۵۰ پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۸۵۲.۵۷۰×۷۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ريال
۴۰۷۰۲.۵ ۲۰×۲۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ريال
۴۰۷۱۲.۵۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ريال
۴۰۷۲۲.۵۲۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ريال
۴۰۷۳۲.۵ ۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۸۲۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ريال
۴۰۶۰۲۱۰×۲۵پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ريال
۴۰۶۱۲۱۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ريال
۴۰۶۲۲۲۰×۲۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۶۳۲۳۰×۳۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۶۴۲ ۴۰×۴۰پروفیل یزد شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۶۲۲۲۰×۲۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۶۳۲۳۰×۳۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۱۷۲.۵۳۰×۵۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ريال
۴۱۲۲۲.۵۵۰×۵۰پروفیل یزد شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ريال
۴۰۱۵۳ ۶۰×۸۰ پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ريال
۴۲۱۴۳۸۰×۸۰ پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ريال
۴۱۲۳۳۹۰×۹۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۵۱۲۴۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ريال
۴۱۵۲۲ ۳۰×۵۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ريال
۴۱۵۳۲۱۰۰×۱۰۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ريال
۴۱۵۴۲ ۵۰×۵۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ريال
۴۱۵۵۲/۵ ۶۰×۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ريال
۴۱۵۶۲/۵ ۵۰×۱۰۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ريال
۴۱۵۷۳ ۱۲۰×۱۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۸
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۷۰۲۳۰×۴۰ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ريال
۴۱۶۴۲ ۲۰×۴۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ريال
۴۱۶۵۲۴۰×۱۰۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ريال
۴۱۶۶۲.۵۳۰×۵۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ريال
۴۱۶۷۲.۵۳۰×۶۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ريال
۴۱۶۸ ۳۴۰×۸۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ريال
۴۱۶۹۳۵۰×۱۰۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۰۶
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۶۰۲۱۰×۲۵ پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ريال
۴۰۶۱۲۱۰×۲۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۸۰۰ ريال
۴۰۶۲۲۲۰×۲۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۲۰۰ ريال
۴۰۶۳۲۳۰×۳۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۶۴۲۴۰×۴۰پروفیل یزد شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۶۵۲ ۵۰×۵۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری ۲۳,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۰۶
کد ضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۰۲/۵ ۲۰×۲۰ پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۲۰۰ ريال
۴۰۷۱۲/۵ ۳۰×۳۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۲۰۰ ريال
۴۰۷۲۲/۵ ۲۰×۴۰ پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۷۳۲/۵۴۰× ۴۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۷۴۲/۵۵۰×۵۰پروفیل اصفهان شاخه ۶ متری ۲۳,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۰۶
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۸۰۳ ۱۴۰×۱۴۰ پروفیل تهران شرق شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۸۱۳۱۴۰×۱۴۰پروفیل اصفهان شاخه ۱۲متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۸۲۳۱۰۰×۱۰۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۸۳۳ ۴۰×۸۰ پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۳۰۰ ريال

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “پروفیل” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.