پانچ انواع ورق

portfolio
portfolio
Project Info
  • Category: خدمات
Project Details

پانچ فرایندی برشی است که با استفاده از آن ورق های پاچ شده تولید میکنند.دستگاه پرس با وارد آوردن نیرو به دستگاه پانچ و وارد شدن تیغه های دستگاه پانچ به داخل ورق باعث ایجاد سوراخهای با اشکال مختلف (نسبت به کاربرد ورق در صنایع مختلف) شده و ورقهای پانچ شده (مشبک) تولید میشود. پانچ […]

More Project Details

پانچ ورق فلزی

پانچ فرایندی برشی است که با استفاده از آن ورق های پاچ شده تولید میکنند.دستگاه پرس با وارد آوردن نیرو به دستگاه پانچ و وارد شدن تیغه های دستگاه پانچ به داخل ورق باعث ایجاد سوراخهای با اشکال مختلف (نسبت به کاربرد ورق در صنایع مختلف) شده و ورقهای پانچ شده (مشبک) تولید میشود.

پانچ ورق با دستگاه CNC

پانچ ورق با دستگاه CNC یک فرآیند ساخت است که توسط پرس CNC صورت می‌گیرد. این دستگاه طراحی چند ابزار دارد و به صورتی طراحی شده است که یک ورق فلزی را در جهت محورهای x و y حرکت دهد تا ورق به‌دقت در زیر رام پانچ دستگاه قرار گرفته و برای پانچ آماده شود.انتخاب حفره‌ای که باید ایجاد شود می‌تواند به‌سادگی یک شکل دایره‌ای یا مستطیلی شکل و یا شکل‌های خاصی باشد که از پیش طراحی شده‌اند.برای ایجاد شکل‌های پیچیده از ورقه‌ای فلزی، از ترکیبی از هم‌پوشانی پانچ‌های متعدد و ضربات مجزا استفاده می‌شود. این دستگاه همچنین شکل‌ها و برگه‌های سه‌بعدی مثل خم، فرورفتگی، پیچ و برش نیمه را در ورق‌هایی با ظرفیت‌های متفاوت ایجاد می‌کند. این شکل‌ها اغلب در طراحی محفظه‌های فلزی به‌کار برده می‌شوند.این دستگاه قابلیت ایجاد دنده مارپیچی، تا کردن نوارهای کوچک، پانچ کردن لبه‌های برش داده شده بدون ایجاد هیچ‌گونه علامت و نشانه ابزاری را دارند.

جستجو کنید