ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه ورقی است که برای پوشش آن از فلز روی استفاده میشود. در ورق گالوانیزه حتی اگر پوشش رویین ورق دچار شکستگی شود همچنان خاصیت ضد زنگ زدگی خود را حفظ میکند. یکی از ویژگی های مهم ورق های گالوانیزه طول عمر این نوع ورق می باشد که در برابر ساییدگی و خوردگی طول عمر بالایی دارند.استفاده از ورق گالوانیزه در مقایسه با روش های دیگر که برای جلوگیری از خوردگی ، ساییدگی و زنگ زدگی استفاده می شوند هزینه کمتری دارد.

کاربرد ورق گالوانیزه

از ورق های گالوانیزه برای تولید کانال های کولر، شیروانی لوله های آب و جاهایی که امکان ارتباط با آب و خوردگی وجود دارد و همچنین در صنعت ماشین سازی و تولید لوازم خانگی کاربرد دارد.

استاندارد ورق های گالوانیزه

عوامل متعددی در تعیین ضخامت و ظاهر ورق گالوانیزه تاثیر دارد که عبارت اند از :
(۱)ترکیب شیمیایی (۲)شرایط سطحی (۳)کار سرد انجام شده روی ورق قبل از گالوانیزه (۴)زمان غوطه وری در حمام
(۵)نرخ خارج کردن از حمام (۶)متالوژی فرایند گالوانیزه (۷)نرخ سرد کردن ورق
عوامل تعیین کننده ای در فرایندهای گالوانیزسیون موثراند نظیر : ضخامت ، وزن ، پوشش ، چسبندگی ، و ظاهر قطعات که برخی از آنها در این استانداردها آمده است. ASTM A123 ISO 1461 CAN/CSA G164 , AS/NZS 4680

 

کارشناس فروش ورق گالوانیزه

دسته:

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۶/۲۷

کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۷۷۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران

۸۳,۰۰۰ ریال

۲۰۹۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران

۷۳,۵۰۰ ریال

۲۰۹۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران

۷۱,۵۰۰ ریال

۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران

۷۱,۵۰۰ ریال

۲۱۳۲۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران

۷۳,۰۰۰ ریال

۲۲۳۴۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران

۷۱,۵۰۰ ریال

۱۸۰۸۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران

۷۱,۵۰۰ ریال

۲۱۳۳۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران

۷۱,۵۰۰ ریال

۲۰۹۴۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران

۷۱,۵۰۰ ریال

۲۰۲۰۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران

۷۱,۵۰۰ ریال

۲۰۲۱۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران

۷۱,۵۰۰ ریال

۲۰۹۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران

۷۱,۵۰۰ ریال

۲۰۲۲۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران

۷۱,۵۰۰ ریال

۲۰۹۰۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران

۷۱,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۶/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۱۵۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۲,۸۰۰ ریال

۲۰۸۲۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۲,۸۰۰ ریال

۲۰۸۳۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۱,۸۰۰ ریال

۲۱۲۷۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۱,۸۰۰ ریال

۲۱۲۸۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۲,۸۰۰ ریال

۲۲۲۹۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۲,۸۰۰ ریال

۲۰۸۴۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۳,۰۰۰ ریال

۲۰۱۶۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۳,۰۰۰ ریال

۲۲۳۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۳,۰۰۰ ریال

۲۱۲۹۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۳,۰۰۰ ریال

۲۲۳۱۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۳,۰۰۰ ریال

۲۰۸۵۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۲,۵۰۰ ریال

۲۰۱۷۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۰,۷۰۰ ریال

۲۰۸۶۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۱,۷۰۰ ریال

۲۰۸۷۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۰,۹۰۰ ریال

۲۱۳۰۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۰,۹۰۰ ریال

۲۰۸۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۴,۸۰۰ ریال

۲۰۱۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران

۷۴,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۶/۲۶
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۱۸۸۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۳,۲۰۰ ریال
۱۱۸۹۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۳,۳۰۰ ریال
۲۲۳۸۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۱,۱۰۰ ریال
۲۲۳۹۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۱,۱۰۰ ریال
۱۱۹۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۶۹,۷۰۰ ریال
۱۱۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۶۹,۷۰۰ ریال
۱۱۹۴۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۶۸,۶۰۰ ریال
۱۱۹۵۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۶۸,۶۰۰ ریال
۱۱۹۶۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۶۹,۲۰۰ ریال
۱۱۹۷۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۶۹,۲۰۰ ریال
۱۱۹۸۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۶۹,۱۰۰ ریال
۱۱۹۹۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۶۹,۱۰۰ ریال
۱۲۰۰۱.۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۶۹,۳۰۰ ریال
۲۲۴۶۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۶۹,۵۰۰ ریال
۱۲۰۳۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۶/۰۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۷۷۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۴,۸۰۰ ریال
۲۰۱۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۲,۸۰۰ ریال
۲۰۷۸۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۲,۳۰۰ ریال
۲۱۲۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۲,۶۰۰ ریال
۲۰۱۲۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۲,۶۰۰ ریال
۲۱۲۳۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۲,۲۰۰ ریال
۲۲۰۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۱,۸۰۰ ریال
۲۲۰۱۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۱,۸۰۰ ریال
۲۰۷۹۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۲,۳۰۰ ریال
۲۲۰۲۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۲,۸۰۰ ریال
۲۱۲۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۱,۸۰۰ ریال
۲۲۰۴۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۱,۳۰۰ ریال
۲۲۰۳۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۳,۰۰۰ ریال
۲۲۰۵۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۱,۳۰۰ ریال
۲۱۲۶۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۰,۱۰۰ ریال
۲۰۸۰۲.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۱,۳۰۰ ریال
۲۰۱۴۲.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۱,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۶/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۰۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۲۰۱۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۳,۰۰۰ ریال
۲۰۷۸۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۲,۵۰۰ ریال
۲۰۱۲۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۳,۰۰۰ ریال
۲۰۱۳۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۲,۲۰۰ ریال
۲۲۰۳۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۶۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۵/۰۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۱۳۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه۶۷,۶۰۰ ریال
۱۱۳۸۰/۴۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه۶۷,۶۰۰ ریال
۱۱۴۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه۵۷,۶۰۰ ریال
۱۱۴۴۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه۵۷,۵۰۰ ریال
۱۱۴۲۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه۵۶,۴۰۰ ریال
۱۱۴۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه۵۶,۴۰۰ ریال
۱۱۴۷۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه۵۳,۷۰۰ ریال
۱۱۴۹۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه۵۳,۰۰۰ ریال
۱۱۴۸۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه۵۵,۵۰۰ ریال
۱۱۵۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه۵۳,۷۵۰ ریال
۱۱۵۱۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه۵۳,۷۵۰ ریال
۱۱۵۳۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه۵۵,۰۰۰ ریال
۱۱۵۴۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه۵۴,۷۵۰ ریال
۱۱۵۶۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه۵۶,۰۰۰ ریال
۱۱۶۰۲.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه۵۹,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۵/۰۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۲۳۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۵۹,۴۰۰ ریال
۱۸۱۲۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۵۸,۳۰۰ ریال
۱۸۱۱۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۵۷,۷۰۰ ریال
۱۸۱۳۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۵۷,۲۰۰ ریال
۲۲۴۰۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۵۴,۵۰۰ ریال
۲۲۴۱۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۵۴,۵۰۰ ریال
۲۲۴۳۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۵۶,۳۰۰ ریال
۲۲۴۴۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۵۴,۵۵۰ ریال
۱۸۰۹۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۵۵,۸۰۰ ریال
۲۰۹۸۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۵۴,۳۰۰ ریال
۲۰۲۴۱.۲۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۵۸,۵۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۵/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۱۶۳۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۲,۵۰۰ ریال
۱۱۶۴۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۶,۰۰۰ ریال
۱۱۶۵۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۵,۳۰۰ ریال
۱۱۶۶۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۵,۳۰۰ ریال
۱۱۶۷۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۳,۱۰۰ ریال
۱۱۶۸۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۳,۱۰۰ ریال
۱۱۶۹۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۳,۱۰۰ ریال
۱۱۷۰۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۲,۹۰۰ ریال
۱۱۷۱۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۴,۴۰۰ ریال
۱۱۷۲۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۲,۶۵۰ ریال
۱۱۷۳۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۲,۶۵۰ ریال
۱۱۷۴۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۳,۴۰۰ ریال
۱۱۷۵۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۴,۴۰۰ ریال
۱۱۷۶۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۴,۱۵۰ ریال
۱۱۷۷۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۴,۱۵۰ ریال
۱۱۷۸۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۳,۹۰۰ ریال
۱۱۷۹۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۷,۶۵۰ ریال
۱۱۸۰۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۵۷,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۴/۲۸

کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۳۸۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۵۴,۷۰۰ ریال
۹۴۰۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۹,۸۰۰ ریال
۹۴۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۵۱,۴۰۰ ریال
۹۴۲۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۹,۳۰۰ ریال
۹۴۴۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۶,۸۰۰ ریال
۹۴۷۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۷,۶۰۰ ریال
۹۴۸۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۶,۱۰۰ ریال
۹۵۳۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۷,۵۰۰ ریال
۹۵۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۸,۷۰۰ ریال
۹۵۷۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۸,۵۰۰ ریال
۹۵۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۵۰,۳۰۰ ریال
۹۵۹۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۵۱,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۴/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۵۷۰/۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۹۳,۷۰۰ ریال
۲۱۰۳۰/۳۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۷۱,۷۰۰ ریال
۲۱۵۸۰/۳۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۶۶,۰۰۰ ریال
۲۱۵۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۵۵,۷۰۰ ریال
۲۱۰۴۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۹,۶۰۰ ریال
۲۱۶۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۵۰,۱۰۰ ریال
۲۱۶۰۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۹,۹۰۰ ریال
۲۱۰۶۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
۲۱۰۵۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۸,۹۰۰ ریال
۲۱۶۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۷,۳۰۰ ریال
۲۱۶۲۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۲۱۶۴۳۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۶۳,۷۰۰ ریال
۲۱۰۷۳۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۲۰۳۵۴۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۵۹,۷۰۰ ریال
۲۰۳۴۴۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۵۴,۷۰۰ ریال
۲۰۳۶۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۵۹,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۴/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۱۸۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هند رول بنگاه تهران۴۹,۷۰۰ ریال
۱۸۱۹۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هند رول بنگاه تهران۴۶,۷۰۰ ریال
۱۸۲۰۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هند رول بنگاه تهران۴۶,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۴/۲۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۹۵۱/۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۴۷,۶۰۰ ریال
۲۱۵۵۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۴۷,۸۰۰ ریال
۲۱۳۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۴۸,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۴/۲۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۱۶۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۵۳,۵۰۰ ریال
۹۱۸۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۸,۱۰۰ ریال
۹۱۹۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۹,۴۰۰ ریال
۹۲۰۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۷,۱۰۰ ریال
۹۲۱۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۶,۶۵۰ ریال
۹۲۹۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۵,۷۵۰ ریال
۹۳۱۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۵,۳۵۰ ریال
۹۳۲۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۵,۹۵۰ ریال
۹۳۳۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۸,۵۰۰ ریال
۹۳۵۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۸,۶۰۰ ریال
۹۳۶۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۹,۱۰۰ ریال
۹۳۷۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۸,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۴/۱۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۹۶۲۰/۳۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بندرعباس۶۸,۴۵۰ ریال
۹۶۴۰/۳۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بندرعباس۶۱,۷۵۰ ریال
۹۶۵۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بندرعباس۵۳,۴۵۰ ریال
۹۶۷۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بندرعباس۴۸,۰۵۰ ریال
۹۷۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بندرعباس۴۵,۲۵۰ ریال
۹۷۵۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بندرعباس۴۷,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۳۸۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۹,۷۰۰ ریال
۹۴۰۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۷,۲۰۰ ریال
۹۴۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۷,۵۰۰ ریال
۹۴۲۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۶,۵۰۰ ریال
۹۴۴۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۵,۰۰۰ ریال
۹۴۵۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۵,۸۵۰ ریال
۹۵۱۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۵,۱۵۰ ریال
۹۵۲۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۵,۵۰۰ ریال
۹۵۳۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۴,۷۵۰ ریال
۹۵۴۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۵,۴۵۰ ریال
۹۵۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۷,۳۰۰ ریال
۹۵۷۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۷,۷۰۰ ریال
۹۵۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۸,۲۰۰ ریال
۹۵۹۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۲۳۰/۳۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۵۴۲۴۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۵۴۲۵۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۵۴۲۶۰/۴۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۵۴۲۷۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۵۴۲۸۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۵۴۲۹۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۲۲۳۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۵۴۴۵۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۵۴۴۶۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۵۴۴۷۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۵۴۴۸۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۵۴۴۹۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۵۴۵۴۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۵۴۵۷۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۵۴۵۸۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۵۴۵۹۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۵۴۶۰۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
۵۴۶۴۱.۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول تحویل کارخانه تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۱۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۷۵۰/۳۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۵۱۰۰۰ریال(خرید باتایید)
۱۷۷۶۰/۳۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۹۵۰۰ریال(خرید باتایید)
۱۷۷۷۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۴۸۰۰ریال(خرید باتایید)
۲۲۳۲۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۱۴۰۰ریال(خرید باتایید)
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰۹۰۰ریال(خرید باتایید)
۲۱۳۳۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰۴۰۰ریال(خرید باتایید)
۲۰۲۲۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰۸۰۰ریال(خرید باتایید)
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۱۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۱۶۲۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۴۳۶۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۱۶۴۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۴۱۸۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۱۶۵۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۴۱۲۵۰ریال(خرید با تایید)
۱۱۶۶۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۴۰۴۵۰ریال(خرید با تایید)
۱۱۶۷۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۴۰۰۵۰ریال(خرید با تایید)
۱۱۶۸۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۳۹۶۵۰ریال(خرید با تایید)
۱۱۶۹۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۳۹۴۵۰ریال(خرید با تایید)
۱۱۷۱۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۳۸۸۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۱۷۳۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۳۸۸۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۱۷۴۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۳۹۶۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۱۷۵۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۳۹۱۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۱۷۶۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۳۹۷۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۱۷۸۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۴۰۸۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۱۷۹۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۴۰۵۰۰ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۷۵۰/۳۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۷۶۰/۳۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۸,۵۰۰ ریال
۱۷۷۷۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۳,۸۰۰ ریال
۲۱۳۱۰/۴۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۱,۴۰۰ ریال
۲۰۹۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰,۴۰۰ ریال
۲۲۳۲۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰,۴۰۰ ریال
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۹۰۰ ریال
۲۱۳۲۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۹۰۰ ریال
۲۱۳۳۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۹۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۹۰۰ ریال
۲۰۹۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۹۰۰ ریال
۲۰۲۲۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۲/۰۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۸۱۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۳,۳۰۰ ریال
۲۰۱۵۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۱,۲۰۰ ریال
۲۱۲۷۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۰,۶۵۰ ریال
۲۰۸۳۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۰,۷۵۰ ریال
۲۲۲۹۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۹,۰۵۰ ریال
۲۰۱۶۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۹,۴۵۰ ریال
۲۱۲۹۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۸,۶۰۰ ریال
۲۲۳۱۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۸,۶۰۰ ریال
۲۰۸۶۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۹,۳۰۰ ریال
۲۰۱۷۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۸,۸۰۰ ریال
۲۰۸۷۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۰,۳۰۰ ریال
۲۰۱۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۰,۳۰۰ ریال
۲۰۸۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۰,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۲/۰۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۹۶۳۰/۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۶۲,۴۰۰ ریال
۹۶۱۰/۲۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۹,۹۰۰ ریال
۹۶۵۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۳,۹۰۰ ریال
۹۶۴۰/۳۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۹,۹۰۰ ریال
۹۶۷۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۱,۵۰۰ ریال
۹۶۹۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۹۷۱۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۹,۷۵۰ ریال
۹۷۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۹۷۶۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۰,۹۰۰ ریال
۹۷۷۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۸,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۰۸۹۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۲,۴۰۰ ریال
۲۰۹۵۰/۴۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۴۰۰ ریال
۲۰۹۰۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۱,۹۰۰ ریال
۲۰۹۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۱,۴۰۰ ریال
۲۲۳۲۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۱,۴۰۰ ریال
۲۰۹۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰,۹۰۰ ریال
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰,۹۰۰ ریال
۲۲۳۴۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰,۴۰۰ ریال
۲۱۳۲۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰,۴۰۰ ریال
۲۱۳۳۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۹۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۹۰۰ ریال
۲۰۲۰۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۹۰۰ ریال
۲۰۲۱۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰,۱۰۰ ریال
۲۰۲۲۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۰۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۳,۱۰۰ ریال
۲۰۷۴۰/۴۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۲,۹۰۰ ریال
۲۱۲۰۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۰,۵۰۰ ریال
۲۰۱۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۰,۲۵۰ ریال
۲۰۷۸۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۰,۵۰۰ ریال
۲۰۱۲۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۸,۸۵۰ ریال
۲۱۲۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۸,۶۵۰ ریال
۲۱۲۳۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۸,۸۵۰ ریال
۲۱۲۴۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۹,۲۵۰ ریال
۲۲۰۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۲,۳۵۰ ریال
۲۲۰۱۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۵,۳۰۰ ریال
۲۰۷۹۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۸,۷۰۰ ریال
۲۰۱۳۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۸,۴۰۰ ریال
۲۲۰۲۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۸,۶۰۰ ریال
۲۲۰۴۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۰,۱۰۰ ریال
۲۲۰۳۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۹,۴۰۰ ریال
۲۱۲۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۸,۸۰۰ ریال
۲۱۲۶۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۰,۱۰۰ ریال
۲۲۰۵۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۰,۱۰۰ ریال
۲۰۸۰۲.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۱,۴۰۰ ریال
۲۰۱۴۲.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۱,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۹۴۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۰۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۳۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۲۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۵۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۴۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۷۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۶۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۹۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۸۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۵۳۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۵۰۰ ریال
۹۵۲۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۵۰۰ ریال
۹۵۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۵۰۰ ریال
۹۵۴۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۵۰۰ ریال
۹۵۷۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۰,۳۰۰ ریال
۹۵۶۱.۵۰۱۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۰,۵۰۰ ریال
۹۵۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۰,۵۰۰ ریال
۹۵۹۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۱۳۸۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۴۲,۸۰۰ ریال
۱۱۴۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۴۰,۷۰۰ ریال
۱۱۴۵۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۴۰,۲۰۰ ریال
۱۱۴۲۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۹,۹۵۰ ریال
۱۱۴۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۹,۷۵۰ ریال
۱۱۴۶۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۸,۳۵۰ ریال
۱۱۴۹۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۹,۴۰۰ ریال
۱۱۵۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۸,۱۰۰ ریال
۱۱۵۱۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۸,۱۰۰ ریال
۱۱۵۲۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۸,۱۰۰ ریال
۱۱۵۴۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۸,۱۰۰ ریال
۱۱۵۶۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۹,۱۰۰ ریال
۱۱۵۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۹,۶۰۰ ریال
۱۱۵۹۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۹,۶۰۰ ریال
۱۱۶۰۲.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۴۰,۶۰۰ ریال
۱۱۶۱۲.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۴۰,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۸۱۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۳,۷۰۰ ریال
۲۰۸۲۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۱,۶۰۰ ریال
۲۰۸۳۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۰,۸۵۰ ریال
۲۱۲۷۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۰,۶۵۰ ریال
۲۱۲۸۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۹,۲۵۰ ریال
۲۰۱۶۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۹,۸۵۰ ریال
۲۲۳۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۲۲۳۱۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۲۰۸۵۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۹,۳۰۰ ریال
۲۱۳۰۱.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۰,۷۰۰ ریال
۲۰۱۷۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۲۰۱۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۰,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۵۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۸,۲۰۰ ریال
۲۱۶۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۲,۳۰۰ ریال
۲۱۰۵۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۲,۰۵۰ ریال
۲۱۶۲۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۱,۸۰۰ ریال
۲۱۶۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۱,۸۰۰ ریال
۲۰۳۴۴۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۸,۴۰۰ ریال
۲۰۳۵۴۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۸,۴۰۰ ریال
۲۰۳۶۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۸,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۱۶۲۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۴۳,۳۰۰ ریال
۱۱۶۳۰/۵۰ ۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۴۱,۲۰۰ ریال
۱۱۶۵۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۴۰,۴۵۰ ریال
۱۱۶۶۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۴۰,۲۵۰ ریال
۱۱۶۸۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۳۹,۰۵۰ ریال
۱۱۶۹۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۳۹,۰۵۰ ریال
۱۱۷۳۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۳۸,۶۰۰ ریال
۱۱۷۵۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۳۸,۶۰۰ ریال
۱۱۷۶۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۳۸,۸۰۰ ریال
۱۱۷۷۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۳۹,۶۰۰ ریال
۱۱۷۹۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۴۰,۱۰۰ ریال
۱۱۸۰۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۴۰,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۹۱۶۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۳,۰۰۰ ریال
۹۲۱۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۱,۱۰۰ ریال
۹۲۲۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۰,۴۵۰ ریال
۹۲۵۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۳۹,۲۵۰ ریال
۹۲۶۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۳۷,۱۰۰ ریال
۹۲۸۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۳۹,۲۵۰ ریال
۹۳۱۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۹۳۲۱/۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۹۳۵۱/۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۰,۸۰۰ ریال
۹۳۷۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۵۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۳,۷۰۰ ریال
۲۱۶۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۲۱۰۵۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۲۱۶۲۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۸,۷۰۰ ریال
۲۱۶۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۸,۷۰۰ ریال
۲۰۳۴۴۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۲,۴۰۰ ریال
۲۰۳۵۴۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۲,۴۰۰ ریال
۲۰۳۶۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۰۸۹۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۹۰۰ ریال
۲۱۳۱۰/۴۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۹۰۰ ریال
۲۰۹۰۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۲۰۱۹۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۸۰۰ ریال
۲۰۹۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۲۰۹۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۷۰۰ ریال
۲۲۳۴۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۲۰۲۰۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۲۰۲۱۱/۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۳۱۰/۴۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۶۰۰ ریال
۲۰۹۰۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۳۰۰ ریال
۲۲۳۳۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۱۰۰ ریال
۲۰۱۹۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۱۰۰ ریال
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۲۱۳۲۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۳۷,۶۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۱۰۰ ریال
۲۰۹۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۱۰۰ ریال
۲۰۲۲۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۰۸۹۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۱۰۰ ریال
۲۲۳۲۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۲۰۹۰۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۸۰۰ ریال
۲۰۹۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۳۰۰ ریال
۲۰۹۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۳۸,۱۰۰ ریال
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۱۰۰ ریال
۲۲۳۴۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۱۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۶۰۰ ریال
۲۰۲۱۱/۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۴,۵۰۰ ریال
۲۰۹۵۱/۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۶۰۰ ریال
۲۰۲۲۱/۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۳۱۰/۴۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۲۰۹۰۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۲۳۱۳۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
۲۰۹۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۶,۸۰۰ ریال
۲۱۳۲۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۶,۸۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۶,۳۰۰ ریال
۲۰۹۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۶,۳۰۰ ریال
۲۰۲۲۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۶,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۲۳۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۵,۷۰۰ ریال
۲۲۴۰۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۴,۵۰۰ ریال
۲۲۴۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۴,۲۰۰ ریال
۲۰۹۷۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۴,۵۰۰ ریال
۲۰۹۸۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۳,۹۰۰ ریال
۲۰۹۹۱.۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۲۲۴۶۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۳۴,۰۰۰ ریال
۲۰۲۵۱.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۲۱۰۰۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۶,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۰۳۰/۳۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۸,۷۰۰ریال
۲۱۵۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران ۳۷,۷۰۰ ریال
۲۱۰۴۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران ۳۶,۲۰۰ریال
۲۱۶۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۵,۹۰۰ریال
۲۱۰۵۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران ۳۵,۶۰۰ریال
۲۱۶۲۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران ۳۵,۴۰۰ ریال
۲۰۳۵۴۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران ۳۷,۹۰۰ریال
۲۰۳۶۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران ۳۹,۶۰۰ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۸۱۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۴,۹۰۰ ریال
۲۰۱۵۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۲۱۲۷۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۳,۴۰۰ ریال
۲۰۸۴۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۲۲۳۱۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۳,۴۰۰ ریال
۲۰۸۵۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۱۷۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۳۰ ریال
۲۰۸۶۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۸۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۱۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۰۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۸۹۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران ۳۴,۵۰۰ ریال
۲۰۹۰۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۳,۸۰۰ ریال
۲۰۹۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۳,۳۰۰ ریال
۲۰۹۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۲,۸۰۰ ریال
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران ۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۹۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  با سلام من ورق گالوانیزه برای ساخت قطعه میخواستم شنیدم میگن که هفت الماس درجه ۱ و درجه ۲ موجود داره تو بازار از کجا باید مطمئن بشم درجه ۱ هست چون قیمتش نسبت به بقیه ارزونتره میشه راهنماییم کنید ؟

  • Arfaee-tejaratfelez

   :

   بله درجه ۱ و ۲ داره ، تفاوتش هم تو قیمتش هست درجه ۱ کمی از نظر قیمتی بالاتر از درجه ۲ هستش و اینکه فروشنده ها اکثرا اعلام میکنند

 2. :

  سلام گالوانیزه تولید کدام کارخانه هست که سطحش صافه و بدون طرح هست چون ما این ورق رو برای کاور قطعه لازم داریم ؟این برامون مهمه که طرح نداشته باشه

  • Arfaee-tejaratfelez

   :

   ورق تاراز هستش که گل نداره و مات هستش شما میتونید درخواستتون و بفرستین براتون استعلام ارسال بشه

 3. :

  ماهیت ورق گالوانیزه آهن است یا استیل ؟

  • Arfaee-tejaratfelez

   :

   ماهیت ورق گالوانیزه آهن هستش که با روی پوشش داده میشود

 4. :

  ورق گالوانیزه ضخامت ۳ یا ۴ میل هم موجود دارین؟

  • Arfaee-tejaratfelez

   :

   بله در نوع ورق های چین و هند موجود هستند ولی ورق ایرانی بوسیله آبکاری گالوانیزه میشن

 5. :

  لطفا بابت استعلام قیمت ارسال شده پیش فاکتور را در اسرع وقت ارسال بفرمایید

  • Arfaee-tejaratfelez

   :

   بله در اسرع وقت انجام میشه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *