ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه ورقی است که برای پوشش آن از فلز روی استفاده میشود. در ورق گالوانیزه حتی اگر پوشش رویین ورق دچار شکستگی شود همچنان خاصیت ضد زنگ زدگی خود را حفظ میکند. یکی از ویژگی های مهم ورق های گالوانیزه طول عمر این نوع ورق می باشد که در برابر ساییدگی و خوردگی طول عمر بالایی دارند.استفاده از ورق گالوانیزه در مقایسه با روش های دیگر که برای جلوگیری از خوردگی ، ساییدگی و زنگ زدگی استفاده می شوند هزینه کمتری دارد.

کاربرد ورق گالوانیزه

از ورق های گالوانیزه برای تولید کانال های کولر، شیروانی لوله های آب و جاهایی که امکان ارتباط با آب و خوردگی وجود دارد و همچنین در صنعت ماشین سازی و تولید لوازم خانگی کاربرد دارد.

استاندارد ورق های گالوانیزه

عوامل متعددی در تعیین ضخامت و ظاهر ورق گالوانیزه تاثیر دارد که عبارت اند از :
(۱)ترکیب شیمیایی (۲)شرایط سطحی (۳)کار سرد انجام شده روی ورق قبل از گالوانیزه (۴)زمان غوطه وری در حمام
(۵)نرخ خارج کردن از حمام (۶)متالوژی فرایند گالوانیزه (۷)نرخ سرد کردن ورق
عوامل تعیین کننده ای در فرایندهای گالوانیزسیون موثراند نظیر : ضخامت ، وزن ، پوشش ، چسبندگی ، و ظاهر قطعات که برخی از آنها در این استانداردها آمده است. ASTM A123 ISO 1461 CAN/CSA G164 , AS/NZS 4680

دسته:

تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۷۷۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران

۳۳,۹۰۰ ریال

۲۱۲۱۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران

۳۳,۵۵۰ ریال

۲۰۱۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران

۳۳,۳۰۰ ریال

۲۰۷۸۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران

۳۳,۳۰۰ ریال

۲۱۲۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران

۳۲,۴۰۰ ریال

۲۱۲۴۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران

۳۲,۴۵۰ ریال

۲۲۰۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران

۳۲,۳۰۰ ریال

۲۰۱۳۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران

۳۲,۲۰۰ ریال

۲۰۷۹۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران

۳۲,۴۰۰ ریال

۲۱۲۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران

۳۲,۲۰۰ ریال

۲۱۲۶۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران

۳۲,۲۵۰ ریال

۲۰۸۰۲.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران

۳۲,۷۵۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۲۳۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۲۲۴۰۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۲۲۴۳۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۲۰۹۸۱۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۲۴۵۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۳۲,۱۰۰ ریال
۲۰۹۹۱.۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۲۵۱.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۳۲,۳۵۰ ریال
۲۱۰۰۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۰۸۹۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۳,۳۰۰ ریال
۲۲۳۲۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۳۴,۴۰۰ ریال
۲۰۱۹۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۲۲۳۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۳۴,۴۰۰ ریال
۲۱۳۲۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۳,۳۰۰ ریال
۲۱۳۳۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۲۱۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۷۷۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۳,۳۰۰ ریال
۲۱۲۱۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۳,۵۵۰ ریال
۲۰۱۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۳,۳۰۰ ریال
۲۰۷۸۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۳,۳۰۰ ریال
۲۱۲۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۲,۴۰۰ ریال
۲۱۲۴۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۲,۴۵۰ ریال
۲۲۰۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۳,۳۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۸۱۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۵,۲۰۰ ریال
۲۰۸۲۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۲۰۸۳۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۳,۴۰۰ ریال
۲۰۸۴۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۲۰۸۵۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۸۶۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۸۷۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۸۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۲۳۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۲۰۹۶۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۲۰۹۸۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۲۴۵۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۳۲,۱۰۰ ریال
۲۰۹۹۱.۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۲۴۱.۲۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۲,۳۵۰ ریال
۲۲۴۶۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۲,۳۵۰ ریال
۲۰۲۵۱.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۳۲,۳۵۰ ریال
۲۱۰۰۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۰۱۰/۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۰,۹۵۰ ریال
۲۱۰۲۰/۲۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۲۱۵۷۰/۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۶,۶۰۰ ریال
۲۱۰۳۰/۳۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۲۱۰۷۳۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۲۰۳۴۴۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۲۰۳۵۴۱۲۵ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۲۰۳۶۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامتسایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۳۴۰/۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۸,۶۰۰ ریال
۲۱۵۱۰/۲۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۷,۱۰۰ ریال
۲۱۵۳۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۳,۱۰۰ ریال
۲۱۳۷۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۳,۵۰۰ ریال
۲۱۳۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۳,۳۰۰ ریال
۲۱۵۶۲.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۵,۶۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۸۱۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۴,۹۰۰ ریال
۲۰۱۵۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۲۱۲۷۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۳,۴۰۰ ریال
۲۰۸۴۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۲۲۳۱۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۳,۴۰۰ ریال
۲۰۸۵۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۱۷۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۳۰ ریال
۲۰۸۶۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۸۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۱۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۰۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۴,۸۰۰ ریال
۲۰۷۴۰/۴۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۴,۸۰۰ ریال
۲۰۱۰۰/۵۰۱۲۵۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۳,۹۰۰ ریال
۲۱۲۰۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۳,۵۵۰ ریال
۲۱۲۳۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۵۰۰ ریال
۲۲۰۱۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۲,۲۰۰ ریال
۲۲۰۲۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۲,۲۰۰ ریال
۲۲۰۴۱.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۸۰۲.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۲,۷۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۳۱۰/۴۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۴,۹۰۰ ریال
۲۰۱۹۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۴,۲۰۰ ریال
۲۰۹۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۴,۳۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۲,۹۰۰ ریال
۲۰۹۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۲,۹۰۰ ریال
۲۰۲۲۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۲,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۰۱۰/۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۸,۹۰۰ ریال
۲۱۰۲۰/۲۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۷,۴۰۰ ریال
۲۱۵۸۰/۳۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۵,۸۰۰ ریال
۲۱۵۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۵,۴۰۰ ریال
۲۱۶۰۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۲۱۰۵۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۳,۸۰۰ ریال
۲۱۰۷۳۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۲۰۳۶۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۷۴۰/۴۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۴,۸۰۰ ریال
۲۱۲۰۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۳,۳۵۰ ریال
۲۱۲۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۲,۴۰۰ ریال
۲۲۰۱۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۲,۲۰۰ ریال
۲۰۱۳۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۲,۲۰۰ ریال
۲۲۰۲۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۲,۲۵۰ ریال
۲۲۰۴۱.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۲۰۵۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۱۴۲.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۲,۷۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدضخامتسایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۳۴۰/۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۸,۳۰۰ ریال
۲۱۵۱۰/۲۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۶,۸۰۰ ریال
۲۱۵۳۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۲۱۳۷۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۳,۳۰۰ ریال
۲۱۳۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۳,۱۰۰ ریال
۲۱۵۶۲.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۵,۳۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۸۱۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۴,۸۰۰ ریال
۲۰۸۳۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۹۰۰ ریال
۲۱۲۸۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۲۰۰ ریال
۲۰۸۴۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۲۱۲۹۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۲۰۸۵۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۲۰۱۷۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۱,۸۵۰ ریال
۲۰۸۷۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۲۰۸۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۱,۹۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۰۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۴,۲۰۰ ریال
۲۰۷۴۰/۴۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۵,۲۰۰ ریال
۲۰۱۰۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۲۱۲۰۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۱,۷۰۰ ریال
۲۰۷۸۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۲,۱۰۰ ریال
۲۱۲۳۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۵۰۰ ریال
۲۲۰۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۳۰۰ ریال
۲۲۰۱۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۶۰۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۳,۳۰۰ ریال
۲۱۰۵۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۲,۷۰۰ ریال
۲۱۶۳۰/۶۰۱۲۵۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۲,۶۵۰ ریال
۲۱۰۷۳۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۵,۳۰۰ ریال
۲۰۳۴۴۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۲۰۳۶۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۸,۰۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۲۳۸۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کاخانه۳۱,۸۰۰ ریال
۲۲۳۹۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۲,۲۰۰ ریال
۲۲۴۰۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۱,۲۵۰ ریال
۲۲۴۲۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۰,۲۰۰ ریال
۲۲۴۴۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۰,۳۰۰ ریال
۲۲۴۵۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۳۰,۴۰۰ ریال
۲۰۲۴۱.۲۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۰,۵۰۰ ریال
۲۰۲۵۱.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۳۰,۴۰۰ ریال
۲۱۰۰۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۰,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۳۱۰/۴۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۳,۵۰۰ ریال
۲۲۳۲۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۳۲,۶۰۰ ریال
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۳۱,۵۰۰ ریال
۲۲۳۵۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۰,۷۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۲۰۹۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۲۰۲۲۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامتسایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۳۴۰/۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۵,۸۰۰ ریال
۲۱۵۱۰/۲۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۴,۹۰۰ ریال
۲۱۳۵۰/۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۴,۵۰۰ ریال
۲۱۵۳۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۰,۵۰۰ ریال
۲۱۳۷۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۱,۱۰۰ ریال
۲۱۳۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۱,۸۰۰ ریال
۲۱۵۶۲.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۴,۸۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۸۳۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۲۰۸۴۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۲۰۸۵۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۲۰۸۶۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۳۰۰ ریال
۲۰۸۷۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۹۵۰ ریال
۲۱۳۰۱.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۹۵۰ ریال
۲۰۸۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۹۵۰ ریال
۲۰۱۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۹۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۱۳۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ریال
۲۰۷۹۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۹۰۰ ریال
۲۲۰۲۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۹۰۰ ریال
۲۱۲۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۲۰۰ ریال
۲۲۰۳۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۵۰۰ ریال
۲۲۰۴۱.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۵۰۰ ریال
۲۲۰۵۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۲۰۰ ریال
۲۱۲۶۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۳۵۰ ریال
۲۰۸۰۲.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۱,۷۵۰ ریال
۲۰۱۴۲.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۱,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۲۳۸۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۲۲۴۰۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۱,۰۵۰ ریال
۲۲۴۱۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۲۰۹۸۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۰,۳۰۰ ریال
۲۰۹۹۱.۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۰,۱۰۰ ریال
۲۲۴۶۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۰,۸۵۰ ریال
۲۰۲۶۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۰,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامتسایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۳۴۰/۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۵,۸۰۰ ریال
۲۱۵۱۰/۲۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۴,۹۰۰ ریال
۲۱۳۵۰/۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۴,۵۰۰ ریال
۲۱۵۳۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۰,۵۰۰ ریال
۲۱۳۷۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۱,۱۰۰ ریال
۲۱۳۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۱,۸۰۰ ریال
۲۱۵۶۲.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۴,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۰۸۹۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۳,۳۰۰ ریال
۲۲۳۲۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۳۲,۶۰۰ ریال
۲۲۳۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۳۱,۹۰۰ ریال
۲۲۳۴۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۱,۱۰۰ ریال
۲۰۲۱۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۱,۱۰۰ ریال
۲۰۹۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۱,۱۰۰ ریال
۲۰۲۲۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۱,۳۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۰۹۰/۴۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۳,۰۰۰ ریال
۲۰۷۷۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۱,۷۰۰ ریال
۲۱۲۰۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۱,۳۰۰ ریال
۲۱۲۱۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۱,۱۰۰ ریال
۲۱۲۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۶۰۰ ریال
۲۰۱۲۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۱۰۰ ریال
۲۱۲۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۲۰۰ ریال
۲۱۲۶۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۳۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۰۱۰/۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۶,۳۰۰ ریال
۲۱۰۲۰/۲۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۵,۲۰۰ ریال
۲۱۵۷۰/۳۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۵,۱۰۰ ریال
۲۱۵۸۰/۳۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۵,۱۰۰ ریال
۲۱۵۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۴,۳۰۰ ریال
۲۱۰۴۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۱۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۸۱۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۳,۲۰۰ ریال
۲۰۸۲۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۱۰۰ ریال
۲۰۸۳۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۲۰۸۴۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۲۰۸۵۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۲۰۰ ریال
۲۰۸۶۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۳۰۰ ریال
۲۰۸۷۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۹۵۰ ریال
۲۰۸۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۹۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۱۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۷۹۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۹۰۰ ریال
۲۱۲۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۲۰۰ ریال
۲۲۰۳۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۵۰۰ ریال
۲۱۲۶۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۳۵۰ ریال
۲۰۸۰۲.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۱,۷۵۰ ریال
۲۰۱۴۲.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهرا۳۱,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۰۵۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۲۱۶۲۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۲,۳۵۰ ریال
۲۱۰۷۳۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۵,۱۰۰ ریال
۲۰۳۴۴۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۵,۸۰۰ ریال
۲۰۳۵۴۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۵,۸۰۰ ریال
۲۰۳۶۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۷,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کدضخامتسایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۳۴۰/۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۵,۸۰۰ ریال
۲۱۵۳۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۰,۵۰۰ ریال
۲۱۳۷۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۱,۱۰۰ ریال
۲۱۳۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۱,۸۰۰ ریال
۲۱۵۶۲.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۳۴,۸۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۲۴۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۷۰۰ ریال
۲۲۰۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۶۰۰ ریال
۲۰۱۳۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ریال
۲۱۲۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۹۰۰ ریال
۲۲۰۳۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۷۰۰ ریال
۲۱۲۶۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۷۰۰ ریال
۲۰۸۰۲.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۰۱۰/۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۲۱۰۲۰/۲۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۴,۷۰۰ ریال
۲۱۵۷۰/۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۲۱۰۳۰/۳۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۴,۳۰۰ ریال
۲۱۵۸۰/۳۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۴,۳۰۰ ریال
۲۱۶۰۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۲,۴۰۰ ریال
۲۱۶۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۷۸۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۹۰۰ ریال
۲۱۲۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۳۰۰ ریال
۲۱۲۴۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۳۰۰ ریال
۲۲۰۰۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۵۰۰ ریال
۲۲۰۱۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۳۰۰ ریال
۲۰۸۰۲.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۱,۷۵۰ ریال
۲۰۱۴۲.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۱,۳۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۱۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۷۵۰ ریال
۲۰۸۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۹۵۰ ریال
۲۱۳۰۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۷۵۰ ریال
۲۰۸۷۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۷۵۰ ریال
۲۰۸۶۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۲۹,۷۵۰ ریال
۲۰۱۷۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۲۹,۹۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۳۱۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۲۹,۹۰۰ ریال
۲۰۸۵۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۲۹,۷۵۰ ریال
۲۰۱۷۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۲۹,۹۵۰ ریال
۲۰۸۶۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۲۹,۷۵۰ ریال
۲۰۸۷۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۷۵۰ ریال
۲۱۳۰۱.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۷۵۰ ریال
۲۰۸۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۹۵۰ ریال
۲۰۱۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۷۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۵۷۰/۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۲۱۵۸۰/۳۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۳,۹۰۰ ریال
۲۱۵۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۳,۰۰۰ ریال
۲۱۶۰۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۲۱۶۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۲,۲۰۰ ریال
۲۱۶۲۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۲,۱۵۰ ریال
۲۱۶۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۲,۱۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۲۷۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۱,۴۰۰ ریال
۲۱۲۸۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۱,۱۵۰ ریال
۲۱۲۹۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۲۹,۵۰۰ ریال
۲۱۳۰۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۹۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۰۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۵۰۰ ریال
۲۲۰۱۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۷۰۰ ریال
۲۲۰۲۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۹۰۰ ریال
۲۲۰۳۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۰۰۰ ریال
۲۲۰۴۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۷۰۰ ریال
۲۲۰۵۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۷۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۲۷۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۱,۴۰۰ ریال
۲۱۲۸۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۱,۴۵۰ ریال
۲۱۲۹۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۲۵۰ ریال
۲۱۳۰۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۰,۹۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۰۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۵۰۰ ریال
۲۲۰۱۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۷۰۰ ریال
۲۲۰۲۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۹۰۰ ریال
۲۲۰۳۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۰,۰۰۰ ریال
۲۲۰۴۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۷۰۰ ریال
۲۲۰۵۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۲۹,۷۰۰ ریال

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “ورق گالوانیزه” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.