ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه ورقی است که برای پوشش آن از فلز روی استفاده میشود. در ورق گالوانیزه حتی اگر پوشش رویین ورق دچار شکستگی شود همچنان خاصیت ضد زنگ زدگی خود را حفظ میکند. یکی از ویژگی های مهم ورق های گالوانیزه طول عمر این نوع ورق می باشد که در برابر ساییدگی و خوردگی طول عمر بالایی دارند.استفاده از ورق گالوانیزه در مقایسه با روش های دیگر که برای جلوگیری از خوردگی ، ساییدگی و زنگ زدگی استفاده می شوند هزینه کمتری دارد.

کاربرد ورق گالوانیزه

از ورق های گالوانیزه برای تولید کانال های کولر، شیروانی لوله های آب و جاهایی که امکان ارتباط با آب و خوردگی وجود دارد و همچنین در صنعت ماشین سازی و تولید لوازم خانگی کاربرد دارد.

استاندارد ورق های گالوانیزه

عوامل متعددی در تعیین ضخامت و ظاهر ورق گالوانیزه تاثیر دارد که عبارت اند از :
(۱)ترکیب شیمیایی (۲)شرایط سطحی (۳)کار سرد انجام شده روی ورق قبل از گالوانیزه (۴)زمان غوطه وری در حمام
(۵)نرخ خارج کردن از حمام (۶)متالوژی فرایند گالوانیزه (۷)نرخ سرد کردن ورق
عوامل تعیین کننده ای در فرایندهای گالوانیزسیون موثراند نظیر : ضخامت ، وزن ، پوشش ، چسبندگی ، و ظاهر قطعات که برخی از آنها در این استانداردها آمده است. ASTM A123 ISO 1461 CAN/CSA G164 , AS/NZS 4680

 

کارشناس فروش ورق گالوانیزه

دسته:

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۷

کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۱۳۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۸۳,۰۰۰ ریال

۱۸۳۳۳۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۸,۰۰۰ ریال

۱۱۴۰۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۵,۵۰۰ ریال

۱۱۴۴۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۵,۰۰۰ ریال

۱۱۴۲۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۴,۰۰۰ ریال

۱۱۴۶۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۳,۳۰۰ ریال

۱۱۴۹۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۲,۵۰۰ ریال

۱۱۵۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۲,۰۰۰ ریال

۱۱۵۲۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۱,۵۰۰ ریال

۱۱۵۴۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۰,۷۰۰ ریال

۱۱۵۶۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۰,۲۰۰ ریال

۱۱۵۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۲,۳۰۰ ریال

۱۱۶۰۲.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۴,۸۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۱۳۸۰/۴۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۸۳,۰۰۰ ریال

۱۱۴۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۵,۵۰۰ ریال

۱۱۴۵۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۵,۰۰۰ ریال

۱۱۴۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۴,۰۰۰ ریال

۱۱۴۷۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۳,۳۰۰ ریال

۱۱۴۸۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۲,۵۰۰ ریال

۱۱۵۱۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۲,۰۰۰ ریال

۱۱۵۳۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۱,۵۰۰ ریال

۱۱۵۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۰,۷۰۰ ریال

۱۱۵۷۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۰,۲۰۰ ریال

۱۱۵۹۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۲,۳۰۰ ریال

۱۱۶۱۲.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول درب کارخانه

۷۴,۸۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۱۰۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۸,۳۵۰ ریال
۲۱۲۱۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۶,۶۵۰ ریال
۲۰۷۸۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۴,۱۵۰ ریال
۲۰۱۲۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۲,۲۰۰ ریال
۲۲۰۱۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۱,۲۵۰ ریال
۲۰۷۹۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۱,۱۵۰ ریال
۲۱۲۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۱,۴۵۰ ریال
۲۲۰۴۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۱,۱۵۰ ریال
۲۱۲۶۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۱,۵۵۰ ریال
۲۰۱۴۲.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۵,۵۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۰۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۸۶,۸۵۰ ریال
۲۰۷۷۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۷,۸۵۰ ریال
۲۱۲۰۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۶,۶۵۰ ریال
۲۰۱۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۴,۴۵۰ ریال
۲۱۲۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۳,۲۰۰ ریال
۲۱۲۳۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۱,۴۵۰ ریال
۲۲۰۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۱,۹۵۰ ریال
۲۰۱۳۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۱,۱۵۰ ریال
۲۲۰۲۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۱,۰۵۰ ریال
۲۲۰۳۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۱,۱۵۰ ریال
۲۲۰۵۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۱,۸۵۰ ریال
۲۰۸۰۲.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۵,۵۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۸۲۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۹,۲۵۰ ریال
۲۱۲۷۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۵,۰۵۰ ریال
۲۲۲۹۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۳,۱۰۰ ریال
۲۰۱۶۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۳,۶۵۰ ریال
۲۱۲۹۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۲,۱۵۰ ریال
۲۰۸۵۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۲,۰۵۰ ریال
۲۰۸۶۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۲,۳۵۰ ریال
۲۱۳۰۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۲,۰۵۰ ریال
۲۰۱۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۲,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۸۱۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۸۷,۷۵۰ ریال
۲۰۱۵۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۸,۷۵۰ ریال
۲۰۸۳۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۳,۱۰۰ ریال
۲۱۲۸۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۴,۱۰۰ ریال
۲۰۸۴۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۲,۳۵۰ ریال
۲۲۳۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۲,۸۵۰ ریال
۲۲۳۱۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۲,۰۵۰ ریال
۲۰۱۷۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۱,۹۵۰ ریال
۲۰۸۷۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۲,۰۵۰ ریال
۲۰۸۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۷۲,۷۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۱۰/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۶۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۸۱,۰۰۰ ریال

۲۱۰۶۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۷۴,۰۰۰ ریال

۲۱۶۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۷۲,۰۰۰ ریال

۲۱۰۷۳۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۱۱۲,۳۰۰ ریال

۲۰۳۵۴۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۱۰۲,۳۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۱۰/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۵۷۰/۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۹۳,۷۰۰ ریال


۲۱۰۳۰/۳۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۱۱۶,۳۰۰ ریال

۲۱۵۸۰/۳۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۱۰۰,۳۰۰ ریال
۲۱۵۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۸۸,۱۰۰ ریال

۲۱۶۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۵۰,۱۰۰ ریال
۲۱۶۰۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال

۲۱۰۶۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
۲۱۰۵۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۷۵,۰۰۰ ریال

۲۱۶۴۳۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۱۱۲,۳۰۰ ریال

۲۱۰۷۳۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۱۰/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۳۱۰/۴۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۸۳,۹۰۰ ریال
۲۰۱۹۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۷۶,۷۰۰ ریال
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۷۳,۲۵۰ ریال
۲۲۳۴۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۷۳,۸۰۰ ریال
۲۱۳۳۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۷۲,۳۰۰ ریال
۲۰۲۰۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۷۲,۲۰۰ ریال
۲۰۹۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۷۲,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۱۰/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۷۷۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۸۷,۹۰۰ ریال
۲۰۸۹۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۸۷,۵۰۰ ریال
۲۳۱۳۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۷۷,۷۰۰ ریال
۲۰۹۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۲۰۹۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۷۴,۲۵۰ ریال
۲۱۳۲۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۷۲,۵۰۰ ریال
۱۸۰۸۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۷۳,۰۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۷۲,۲۰۰ ریال
۲۰۲۱۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۷۲,۱۰۰ ریال
۲۰۲۲۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۷۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۱۰/۲۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۲۴۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۸۷,۷۵۰ ریال
۲۰۲۳۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۸,۷۵۰ ریال
۱۸۱۲۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۷,۵۵۰ ریال
۱۸۱۳۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۵,۳۵۰ ریال
۲۲۴۰۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۴,۱۰۰ ریال
۲۲۴۲۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۲,۳۵۰ ریال
۲۲۴۴۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۲,۸۵۰ ریال
۱۸۰۹۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۲,۱۵۰ ریال
۲۰۹۹۱.۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۱,۹۵۰ ریال
۲۰۲۶۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۲,۷۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۱۰/۲۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۹۶۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۹,۲۵۰ ریال
۱۸۱۱۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۶,۵۵۰ ریال
۱۸۱۴۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۵,۳۵۰ ریال
۲۲۴۱۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۳,۱۰۰ ریال
۲۲۴۳۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۳,۶۵۰ ریال
۲۰۹۷۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۲,۱۵۰ ریال
۲۰۹۸۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۲,۱۵۰ ریال
۲۰۲۴۱.۲۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۲,۳۵۰ ریال
۱۲۰۲۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۲,۰۵۰ ریال
۲۱۰۰۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۷۲,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۱۶۳۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۸۷,۶۰۰ ریال
۱۱۶۵۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۷۵,۵۰۰ ریال
۱۱۶۷۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۷۳,۸۵۰ ریال
۱۱۶۹۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۷۲,۱۰۰ ریال
۱۱۷۱۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۷۲,۳۰۰ ریال
۱۱۷۳۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۷۲,۱۰۰ ریال
۱۱۷۵۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۷۱,۴۰۰ ریال
۱۱۷۷۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۷۲,۵۰۰ ریال
۱۱۷۹۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۷۳,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۱۶۴۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۷۸,۴۰۰ ریال
۱۱۶۶۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۷۴,۶۰۰ ریال
۱۱۶۸۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۷۳,۲۵۰ ریال
۱۱۷۰۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۷۳,۵۰۰ ریال
۱۱۷۲۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۷۲,۶۰۰ ریال
۱۱۷۴۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۷۲,۸۰۰ ریال
۱۱۷۶۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۷۳,۱۰۰ ریال
۱۱۷۸۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۷۲,۲۰۰ ریال
۱۱۸۰۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۷۳,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۲۲۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۷۶,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۲۱۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۷۸,۸۰۰ ریال
۹۳۷۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۸۳,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۰۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۱۸۷۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۸۶,۰۰۰ ریال
۱۱۸۸۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۵,۹۰۰ ریال
۱۱۹۰۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۴,۱۰۰ ریال
۲۲۳۸۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۳,۹۰۰ ریال
۱۱۹۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۲,۲۵۰ ریال
۱۱۹۶۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۱,۳۰۰ ریال
۱۱۹۸۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۰,۸۰۰ ریال
۲۲۴۶۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۱,۵۰۰ ریال
۱۲۰۳۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۰۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۱۸۹۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۶,۸۰۰ ریال
۱۱۹۱۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۴,۱۰۰ ریال
۲۲۳۹۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۳,۳۰۰ ریال
۱۱۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۱,۹۵۰ ریال
۱۱۹۵۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۱,۹۰۰ ریال
۱۱۹۷۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۸۰,۳۵۰ ریال
۱۱۹۹۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۱,۵۰۰ ریال
۱۲۰۲۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۱,۲۰۰ ریال
۱۲۰۴۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۸۵,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۰۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۱۸۹۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۶,۸۰۰ ریال
۱۱۹۱۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۴,۱۰۰ ریال
۲۲۳۹۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۳,۳۰۰ ریال
۱۱۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۱,۹۵۰ ریال
۱۱۹۵۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۱,۹۰۰ ریال
۱۱۹۷۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۸۰,۳۵۰ ریال
۱۱۹۹۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۱,۵۰۰ ریال
۱۲۰۲۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۷۱,۲۰۰ ریال
۱۲۰۴۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۸۵,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۹/۱۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۲۴۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۱۰۲,۶۰۰ ریال
۱۷۵۹۴۰/۴۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۱۰۲,۶۰۰ ریال
۲۲۳۲۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۸۶,۱۵۰ ریال
۵۴۲۸۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۸۶,۱۵۰ ریال
۱۸۵۱۴۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۸۵,۵۰۰ ریال
۱۸۵۱۵۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۸۵,۵۰۰ ریال
۵۴۲۹۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۸۵,۰۰۰ ریال
۲۲۳۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۸۵,۰۰۰ ریال
۵۴۴۵۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۸۴,۰۰۰ ریال
۵۴۴۶۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۸۴,۰۰۰ ریال
۵۴۴۷۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۸۳,۰۰۰ ریال
۱۷۵۹۲۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۸۲,۰۰۰ ریال
۵۴۵۷۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۸۲,۰۰۰ ریال
۵۴۵۸۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۸۲,۰۰۰ ریال
۵۴۶۴۱/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۸۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۸/۱۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۸۱۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۱۰۹,۴۵۰ ریال
۲۰۱۵۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۹۲,۲۵۰ ریال
۲۰۸۲۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۹۴,۲۵۰ ریال
۲۰۸۳۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۸۹,۷۵۰ ریال
۲۱۲۸۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۸۵,۹۵۰ ریال
۲۰۸۴۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۸۶,۶۵۰ ریال
۲۲۳۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۸۶,۱۵۰ ریال
۲۱۲۹۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۸۶,۱۵۰ ریال
۲۲۳۱۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۸۶,۱۵۰ ریال
۲۰۸۵۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۸۷,۱۵۰ ریال
۲۰۸۷۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۸۶,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۷/۱۶
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۰۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۹۴,۰۰۰ ریال
۲۱۲۰۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۸۲,۲۵۰ ریال
۲۰۱۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۲۱۲۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۹,۰۰۰ ریال
۲۰۱۲۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس رول بنگاه تهران۷۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۴/۲۸

کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۳۸۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۵۴,۷۰۰ ریال
۹۴۰۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۹,۸۰۰ ریال
۹۴۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۵۱,۴۰۰ ریال
۹۴۲۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۹,۳۰۰ ریال
۹۴۴۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۶,۸۰۰ ریال
۹۴۷۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۷,۶۰۰ ریال
۹۴۸۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۶,۱۰۰ ریال
۹۵۳۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۷,۵۰۰ ریال
۹۵۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۸,۷۰۰ ریال
۹۵۷۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۸,۵۰۰ ریال
۹۵۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۵۰,۳۰۰ ریال
۹۵۹۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۵۱,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۴/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۱۸۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هند رول بنگاه تهران۴۹,۷۰۰ ریال
۱۸۱۹۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هند رول بنگاه تهران۴۶,۷۰۰ ریال
۱۸۲۰۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هند رول بنگاه تهران۴۶,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۴/۲۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۹۵۱/۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۴۷,۶۰۰ ریال
۲۱۵۵۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۴۷,۸۰۰ ریال
۲۱۳۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه امارات رول بنگاه تهران۴۸,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۴/۱۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۹۶۲۰/۳۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بندرعباس۶۸,۴۵۰ ریال
۹۶۴۰/۳۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بندرعباس۶۱,۷۵۰ ریال
۹۶۵۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بندرعباس۵۳,۴۵۰ ریال
۹۶۷۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بندرعباس۴۸,۰۵۰ ریال
۹۷۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بندرعباس۴۵,۲۵۰ ریال
۹۷۵۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بندرعباس۴۷,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۳۸۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۹,۷۰۰ ریال
۹۴۰۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۷,۲۰۰ ریال
۹۴۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۷,۵۰۰ ریال
۹۴۲۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۶,۵۰۰ ریال
۹۴۴۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۵,۰۰۰ ریال
۹۴۵۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۵,۸۵۰ ریال
۹۵۱۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۵,۱۵۰ ریال
۹۵۲۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۵,۵۰۰ ریال
۹۵۳۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۴,۷۵۰ ریال
۹۵۴۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۵,۴۵۰ ریال
۹۵۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۷,۳۰۰ ریال
۹۵۷۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۷,۷۰۰ ریال
۹۵۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۸,۲۰۰ ریال
۹۵۹۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۱۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۷۵۰/۳۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۵۱۰۰۰ريال(خرید باتایید)
۱۷۷۶۰/۳۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۹۵۰۰ريال(خرید باتایید)
۱۷۷۷۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۴۸۰۰ريال(خرید باتایید)
۲۲۳۲۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۱۴۰۰ريال(خرید باتایید)
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰۹۰۰ريال(خرید باتایید)
۲۱۳۳۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰۴۰۰ريال(خرید باتایید)
۲۰۲۲۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰۸۰۰ريال(خرید باتایید)
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۱۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۱۶۲۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۴۳۶۰۰ريال(خرید با تایید)
۱۱۶۴۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۴۱۸۰۰ريال(خرید با تایید)
۱۱۶۵۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۴۱۲۵۰ريال(خرید با تایید)
۱۱۶۶۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۴۰۴۵۰ريال(خرید با تایید)
۱۱۶۷۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۴۰۰۵۰ريال(خرید با تایید)
۱۱۶۸۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۳۹۶۵۰ريال(خرید با تایید)
۱۱۶۹۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۳۹۴۵۰ريال(خرید با تایید)
۱۱۷۱۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۳۸۸۰۰ريال(خرید با تایید)
۱۱۷۳۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۳۸۸۰۰ريال(خرید با تایید)
۱۱۷۴۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۳۹۶۰۰ريال(خرید با تایید)
۱۱۷۵۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۳۹۱۰۰ريال(خرید با تایید)
۱۱۷۶۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۳۹۷۰۰ريال(خرید با تایید)
۱۱۷۸۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۴۰۸۰۰ريال(خرید با تایید)
۱۱۷۹۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول درب کارخانه۴۰۵۰۰ريال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۷۵۰/۳۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۷۶۰/۳۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۸,۵۰۰ ریال
۱۷۷۷۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۳,۸۰۰ ریال
۲۱۳۱۰/۴۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۱,۴۰۰ ریال
۲۰۹۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰,۴۰۰ ریال
۲۲۳۲۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰,۴۰۰ ریال
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۹۰۰ ریال
۲۱۳۲۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۹۰۰ ریال
۲۱۳۳۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۹۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۹۰۰ ریال
۲۰۹۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۹۰۰ ریال
۲۰۲۲۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۲/۰۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۹۶۳۰/۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۶۲,۴۰۰ ریال
۹۶۱۰/۲۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۹,۹۰۰ ریال
۹۶۵۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۳,۹۰۰ ریال
۹۶۴۰/۳۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۹,۹۰۰ ریال
۹۶۷۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۱,۵۰۰ ریال
۹۶۹۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۹۷۱۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۹,۷۵۰ ریال
۹۷۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۹۷۶۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۰,۹۰۰ ریال
۹۷۷۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۸,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۰۸۹۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۲,۴۰۰ ریال
۲۰۹۵۰/۴۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۴۰۰ ریال
۲۰۹۰۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۱,۹۰۰ ریال
۲۰۹۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۱,۴۰۰ ریال
۲۲۳۲۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۱,۴۰۰ ریال
۲۰۹۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰,۹۰۰ ریال
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰,۹۰۰ ریال
۲۲۳۴۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰,۴۰۰ ریال
۲۱۳۲۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰,۴۰۰ ریال
۲۱۳۳۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۹۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۹۰۰ ریال
۲۰۲۰۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۹۰۰ ریال
۲۰۲۱۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰,۱۰۰ ریال
۲۰۲۲۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۴۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۰۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۳,۱۰۰ ریال
۲۰۷۴۰/۴۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۲,۹۰۰ ریال
۲۱۲۰۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۰,۵۰۰ ریال
۲۰۱۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۰,۲۵۰ ریال
۲۰۷۸۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۰,۵۰۰ ریال
۲۰۱۲۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۸,۸۵۰ ریال
۲۱۲۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۸,۶۵۰ ریال
۲۱۲۳۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۸,۸۵۰ ریال
۲۱۲۴۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۹,۲۵۰ ریال
۲۲۰۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۲,۳۵۰ ریال
۲۲۰۱۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۵,۳۰۰ ریال
۲۰۷۹۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۸,۷۰۰ ریال
۲۰۱۳۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۸,۴۰۰ ریال
۲۲۰۲۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۸,۶۰۰ ریال
۲۲۰۴۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۰,۱۰۰ ریال
۲۲۰۳۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۹,۴۰۰ ریال
۲۱۲۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۳۸,۸۰۰ ریال
۲۱۲۶۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۰,۱۰۰ ریال
۲۲۰۵۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۰,۱۰۰ ریال
۲۰۸۰۲.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۱,۴۰۰ ریال
۲۰۱۴۲.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس بنگاه تهران۴۱,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۹۴۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۰۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۳۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۲۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۵۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۴۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۷۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۶۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۹۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۴۸۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۷۵۰ ریال
۹۵۳۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۵۰۰ ریال
۹۵۲۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۵۰۰ ریال
۹۵۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۵۰۰ ریال
۹۵۴۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۳۸,۵۰۰ ریال
۹۵۷۱.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۰,۳۰۰ ریال
۹۵۶۱.۵۰۱۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۰,۵۰۰ ریال
۹۵۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۰,۵۰۰ ریال
۹۵۹۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بندر انزلی۴۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۱۳۸۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۴۲,۸۰۰ ریال
۱۱۴۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۴۰,۷۰۰ ریال
۱۱۴۵۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۴۰,۲۰۰ ریال
۱۱۴۲۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۹,۹۵۰ ریال
۱۱۴۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۹,۷۵۰ ریال
۱۱۴۶۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۸,۳۵۰ ریال
۱۱۴۹۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۹,۴۰۰ ریال
۱۱۵۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۸,۱۰۰ ریال
۱۱۵۱۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۸,۱۰۰ ریال
۱۱۵۲۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۸,۱۰۰ ریال
۱۱۵۴۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۸,۱۰۰ ریال
۱۱۵۶۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۹,۱۰۰ ریال
۱۱۵۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۹,۶۰۰ ریال
۱۱۵۹۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۳۹,۶۰۰ ریال
۱۱۶۰۲.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۴۰,۶۰۰ ریال
۱۱۶۱۲.۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه هفت الماس تحویل کارخانه۴۰,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۸۱۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۳,۷۰۰ ریال
۲۰۸۲۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۱,۶۰۰ ریال
۲۰۸۳۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۰,۸۵۰ ریال
۲۱۲۷۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۰,۶۵۰ ریال
۲۱۲۸۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۹,۲۵۰ ریال
۲۰۱۶۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۹,۸۵۰ ریال
۲۲۳۰۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۲۲۳۱۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۲۰۸۵۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۹,۳۰۰ ریال
۲۱۳۰۱.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۰,۷۰۰ ریال
۲۰۱۷۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۲۰۱۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۴۰,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۵۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۸,۲۰۰ ریال
۲۱۶۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۲,۳۰۰ ریال
۲۱۰۵۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۲,۰۵۰ ریال
۲۱۶۲۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۱,۸۰۰ ریال
۲۱۶۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۱,۸۰۰ ریال
۲۰۳۴۴۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۸,۴۰۰ ریال
۲۰۳۵۴۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۸,۴۰۰ ریال
۲۰۳۶۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۸,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۱۶۲۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۴۳,۳۰۰ ریال
۱۱۶۳۰/۵۰ ۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۴۱,۲۰۰ ریال
۱۱۶۵۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۴۰,۴۵۰ ریال
۱۱۶۶۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۴۰,۲۵۰ ریال
۱۱۶۸۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۳۹,۰۵۰ ریال
۱۱۶۹۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۳۹,۰۵۰ ریال
۱۱۷۳۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۳۸,۶۰۰ ریال
۱۱۷۵۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۳۸,۶۰۰ ریال
۱۱۷۶۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۳۸,۸۰۰ ریال
۱۱۷۷۱.۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۳۹,۶۰۰ ریال
۱۱۷۹۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۴۰,۱۰۰ ریال
۱۱۸۰۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد تحویل کارخانه۴۰,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۹۱۶۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۳,۰۰۰ ریال
۹۲۱۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۱,۱۰۰ ریال
۹۲۲۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۰,۴۵۰ ریال
۹۲۵۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۳۹,۲۵۰ ریال
۹۲۶۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۳۷,۱۰۰ ریال
۹۲۸۰/۹۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۳۹,۲۵۰ ریال
۹۳۱۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۹۳۲۱/۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۹۳۵۱/۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۰,۸۰۰ ریال
۹۳۷۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه قزاق رول بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۵۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۳,۷۰۰ ریال
۲۱۶۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۲۱۰۵۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۲۱۶۲۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۸,۷۰۰ ریال
۲۱۶۳۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۸,۷۰۰ ریال
۲۰۳۴۴۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۲,۴۰۰ ریال
۲۰۳۵۴۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۲,۴۰۰ ریال
۲۰۳۶۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۴۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۰۸۹۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۹۰۰ ریال
۲۱۳۱۰/۴۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۹۰۰ ریال
۲۰۹۰۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۲۰۱۹۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۸۰۰ ریال
۲۰۹۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۲۰۹۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۷۰۰ ریال
۲۲۳۴۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۲۰۲۰۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۲۰۲۱۱/۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۳۱۰/۴۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۶۰۰ ریال
۲۰۹۰۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۳۰۰ ریال
۲۲۳۳۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۱۰۰ ریال
۲۰۱۹۰/۵۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۱۰۰ ریال
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۲۱۳۲۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۳۷,۶۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۱۰۰ ریال
۲۰۹۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۱۰۰ ریال
۲۰۲۲۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۰۸۹۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۹,۱۰۰ ریال
۲۲۳۲۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۲۰۹۰۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۸۰۰ ریال
۲۰۹۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۳۰۰ ریال
۲۰۹۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول درب کارخانه۳۸,۱۰۰ ریال
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۱۰۰ ریال
۲۲۳۴۰/۸۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۱۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۶۰۰ ریال
۲۰۲۱۱/۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۴,۵۰۰ ریال
۲۰۹۵۱/۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۶۰۰ ریال
۲۰۲۲۱/۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۳۱۰/۴۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۲۰۹۰۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۲۳۱۳۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
۲۰۹۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۶,۸۰۰ ریال
۲۱۳۲۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۶,۸۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۶,۳۰۰ ریال
۲۰۹۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۶,۳۰۰ ریال
۲۰۲۲۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۶,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۲۳۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۵,۷۰۰ ریال
۲۲۴۰۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۴,۵۰۰ ریال
۲۲۴۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۴,۲۰۰ ریال
۲۰۹۷۰/۹۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۴,۵۰۰ ریال
۲۰۹۸۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۳,۹۰۰ ریال
۲۰۹۹۱.۲۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۲۲۴۶۱.۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه تاراز رول درب کارخانه۳۴,۰۰۰ ریال
۲۰۲۵۱.۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۲۱۰۰۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه تاراز رول بنگاه تهران۳۶,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۱۰۳۰/۳۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۸,۷۰۰ريال
۲۱۵۹۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران ۳۷,۷۰۰ ريال
۲۱۰۴۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران ۳۶,۲۰۰ريال
۲۱۶۱۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران۳۵,۹۰۰ريال
۲۱۰۵۰/۵۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران ۳۵,۶۰۰ريال
۲۱۶۲۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران ۳۵,۴۰۰ ريال
۲۰۳۵۴۱۲۵۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران ۳۷,۹۰۰ريال
۲۰۳۶۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه چین رول بنگاه تهران ۳۹,۶۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۸۱۰/۴۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۴,۹۰۰ ریال
۲۰۱۵۰/۵۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۲۱۲۷۰/۶۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۳,۴۰۰ ریال
۲۰۸۴۰/۸۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۲۲۳۱۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۳,۴۰۰ ریال
۲۰۸۵۱۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۱۷۱.۲۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۳۰ ریال
۲۰۸۶۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۸۸۲۱۰۰۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۱۸۲۱۲۵۰ورق گالوانیزه شهرکرد رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۰۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۸۹۰/۴۵۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران ۳۴,۵۰۰ ریال
۲۰۹۰۰/۵۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۳,۸۰۰ ریال
۲۰۹۱۰/۶۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۳,۳۰۰ ریال
۲۰۹۲۰/۷۰۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۲,۸۰۰ ریال
۲۰۹۳۰/۷۰۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۲۰۹۴۱۱۰۰۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران ۳۲,۳۰۰ ریال
۲۰۹۵۱.۲۵۱۲۵۰ورق گالوانیزه کاشان رول بنگاه تهران۳۲,۳۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  با سلام من ورق گالوانیزه برای ساخت قطعه میخواستم شنیدم میگن که هفت الماس درجه ۱ و درجه ۲ موجود داره تو بازار از کجا باید مطمئن بشم درجه ۱ هست چون قیمتش نسبت به بقیه ارزونتره میشه راهنماییم کنید ؟

  • Arfaee-tejaratfelez

   :

   بله درجه ۱ و ۲ داره ، تفاوتش هم تو قیمتش هست درجه ۱ کمی از نظر قیمتی بالاتر از درجه ۲ هستش و اینکه فروشنده ها اکثرا اعلام میکنند

 2. :

  سلام گالوانیزه تولید کدام کارخانه هست که سطحش صافه و بدون طرح هست چون ما این ورق رو برای کاور قطعه لازم داریم ؟این برامون مهمه که طرح نداشته باشه

  • Arfaee-tejaratfelez

   :

   ورق تاراز هستش که گل نداره و مات هستش شما میتونید درخواستتون و بفرستین براتون استعلام ارسال بشه

 3. :

  ماهیت ورق گالوانیزه آهن است یا استیل ؟

  • Arfaee-tejaratfelez

   :

   ماهیت ورق گالوانیزه آهن هستش که با روی پوشش داده میشود

 4. :

  ورق گالوانیزه ضخامت ۳ یا ۴ میل هم موجود دارین؟

  • Arfaee-tejaratfelez

   :

   بله در نوع ورق های چین و هند موجود هستند ولی ورق ایرانی بوسیله آبکاری گالوانیزه میشن

 5. :

  لطفا بابت استعلام قیمت ارسال شده پیش فاکتور را در اسرع وقت ارسال بفرمایید

  • Arfaee-tejaratfelez

   :

   بله در اسرع وقت انجام میشه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *