ورق مسی

ورق مسی

ورق مسی دارای ویژگی ‌هدایت حرارتی و تغییر شکل است که در خلوص بالا کاربرد الکتریکی دارد.ورق های مسی در صنایع مختلف بر اساس ویژگی ها کاربردهای متنوعی دارند. از جمله این ویژگی ها انعطاف پذیریست که در (صنعت لوله کشی) ، خاصیت هدایت الکتریکی در (الکترومغناطیس ها ، موتورهای الکتریکی و هدایت امواج) مورد استفاده قرار میگیرند.همچنین از کاربردهای خانگی این محصول میتوان از ویژگی انتقال حرارت که بیشتر در محصولات آشپزخانه (ظروف مسی و …) به کار می رود نام برد.

محصولات ورق مسی

محصولات مسی- نوردی شامل آلیاژ TPC، DHP، DLP و CuSn میباشد که در زیر به شرح آنها میپردازیم.
ورق مسی با آلیاژ TPC: این گروه از محصولات دارای هادی بسیار خوب الکتریسیته و حرارت هستند و کاربرد ویژه آنها در صنایع الکتریکی می باشد.
ورق مسی با آلیاژ DHP & DLP : این گروه از محصولات، نسبت به هیدروژن و تردی مقاوم هستند و قابلیت جوشکاری آنها بالا است.
ورق مسی با آلیاژ CuSn : این آلیاژ با محتوای قلع 0.12 تا 0.18 درصد وزنی، محصول ویژه ای است که خواص مکانیکی خود را تا دمای 300 C°حفظ می کند و در ساخت پره های رادیاتور خودرو کاربرد دارد.
ورق مسی با آلیاژ (ETP) : مس بیشترین کاربرد را در صنایع الکتریکی در سراسر جهان دارد و بیش از نیمی از استفاده از مس جهانی را نشان می دهد. کاربردهای آن شامل پیچ و مهره موتور و قطعات، سیم پیچ ترانسفورماتور و اجزاء کابل های خودرو، کابل سیگنال حفاظتی میباشد.

 

کارشناس فروش ورق مسی

دسته:

تاریخ بروزرسانی ‎شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۸۳۰.۳۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران

۹۸۵,۰۰۰ ریال

۱۷۰۲۹۰.۴۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران

۹۸۵,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰۱۰.۵۲۰۰۰×۶۶۰ ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران

۹۷۵,۰۰۰ ریال

۱۷۰۳۰۰.۷۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران

۹۷۵,۰۰۰ ریال

۵۸۱۹۰.۸۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران

۹۷۵,۰۰۰ ریال

۵۸۹۰۱۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران

۹۷۵,۰۰۰ ریال

۱۷۲۰۸۲۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران

۹۷۵,۰۰۰ ریال

۵۸۹۲۳۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران

۹۷۵,۰۰۰ ریال

۱۷۲۰۹۴۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران

۹۷۵,۰۰۰ ریال

۵۸۸۵۵۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران

۹۷۵,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۵/۲۷
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۸۵۵۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۷۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۰۲۹۰/۴۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۲۰۸۲۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۸۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۲۰۹۴۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۱۰
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۹۰۱۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۷۰,۰۰۰ ریال
۵۸۹۲۳۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۷۰,۰۰۰ ریال
۵۸۸۵۵۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۷۰,۰۰۰ ریال
۵۸۸۳۰.۳۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۷۰,۰۰۰ ریال
۵۸۱۹۰.۸۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۹
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۱۹۰/۸ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۹
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۸۴۰/۲ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۲,۰۰۰ ریال
۵۸۸۳۰/۳ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۹
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۰۰۱۰/۵۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۸
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۹۰۱۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۰,۰۰۰ ریال
۵۸۸۴۲۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۲,۰۰۰ ریال
۵۸۹۱۳۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۰,۰۰۰ ریال
۵۸۹۲۴۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۰,۰۰۰ ریال
۵۸۸۵۵۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۲/۰۶
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۹۰۱۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۸۸۴۲۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۸۹۱۳۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۲/۰۶
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۹۲۴۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۸۸۵۵۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۲/۰۵
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۱۹۰/۸ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۲/۰۵
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۸۴۰/۲ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۲,۰۰۰ ریال
۵۸۸۳۰/۳ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۲/۰۵
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۰۰۱۰/۵۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۲/۰۴
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۹۰۱۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۰,۰۰۰ ریال
۵۸۸۴۲۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۲,۰۰۰ ریال
۵۸۹۱۳۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۰,۰۰۰ ریال
۵۸۹۲۴۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۰,۰۰۰ ریال
۵۸۸۵۵۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۸۴۰/۲ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۲,۰۰۰ ریال
۵۸۸۳۰/۳ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۱۹۰/۸ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۰۰۱۰/۵۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۹۲۴۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۰,۰۰۰ ریال
۵۸۸۵۵۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۹۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۹۰۱۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۵۰۲,۰۰۰ ریال
۵۸۸۴۲۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۵۰۱,۰۰۰ ریال
۵۸۹۱۳۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۵۰۰,۵۰۰ ریال
۵۸۹۲۴۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۵۰۰,۰۰۰ ریال
۵۸۸۵۵۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۵۰۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۹۰۱۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۵۰۲,۰۰۰ ریال
۵۸۸۴۲۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۵۰۱,۰۰۰ ریال
۵۸۹۱۳۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۵۰۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۸۳۰/۳۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۴۴,۹۰۰ ریال
۵۸۱۹۰/۸۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۴۴,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۰۴
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۹۰۱۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۱۰,۰۰۰ ریال
۵۸۸۴۲۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۱۰,۰۰۰ ریال
۵۸۹۱۳۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۸۳۰/۳۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۰۵,۰۰۰ ریال
۵۸۸۴۲۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۰۵,۰۰۰ ریال
۵۸۸۵۵۲۰۰۰×۶۶۰ورق مسی باهنر برش خورده بنگاه تهران۴۰۵,۰۰۰ ریال

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “ورق مسی” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *