ورق آلیاژِی

ورق صنعتی و آلیاژی

ورق های آلیاژی از ترکیب آهن (پایه کربن) و عناصر گوناگون مانند منگنز ، نیکل ، مولیبدن ، وانادیم ، سیلیسیم و بور بوجود می آید که ورق های بوجود آمده از فرایند آلیاژسازی ، دارای ویژگی هایی از قبیل مقاومت در برابر خوردگی ، سایش ، زنگ زدگی ، و … هستند. ورق های صنعتی تحت استانداردهای خاصی تعریف می شوند که استانداردهای رایج در ایران معمولاً دین آلمان (DIN) می باشد، سپس استاندارد ASTM آمریکا و استاندارد گوس روسیه به ندرت قابل استفاده می باشد.

انواع ورق صنعتی

بخشی از ورق های صنعتی که بیشترین کاربرد را در صنایع فلزی دارند عبارت است از :
A283 grc , A-516 gr70 , ST52 , CK45 , 25 chrome mo4 , A36 , 16mo3 , Hardox 400-600 , Alfom , Weldox

کاربردهای ورق صنعتی

عمده کاربرد ورق‌های فولادی و آلیاژی در صنایع ساختمانی ، صنعتی ، لوله‌های انتقال نفت و گاز و نورد دوباره و پوشش‌دهی است و ورق‌های سرد نیز در صنعت خودرو سازی و لوازم خانگی کاربرد دارند.

دسته:

تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۵۱۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز روس بنگاه تهران

۳۸,۰۵۰ ریال

۲۳۸۳۲۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز روس بنگاه تهران

۳۸,۱۰۰ ریال

۲۲۵۲۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 روس بنگاه تهران

۳۸,۱۵۰ ریال

۲۳۸۹۳۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 روس بنگاه تهران

۴۰,۵۰۰ ریال

۲۳۸۵۴۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 روس بنگاه تهران

۴۰,۵۰۰ ریال

۲۳۸۶۵۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 روس بنگاه تهران

۳۹,۵۰۰ ریال

۲۳۸۷۶۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 روس بنگاه تهران

۴۰,۰۰۰ ریال

۲۳۸۸۸۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 روس بنگاه تهران

۳۸,۰۰۰ ریال

تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۰۹۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۲۲۱۰۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۵,۴۵۰ ریال
۲۲۱۱۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۲۲۱۲۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۲۳۷۳۲۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد اکسین درب کارخانه۳۰,۱۰۰ ریال
۲۳۷۴۲۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد اکسین درب کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۸۷۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ریال
۲۲۸۸۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۲۲۸۹۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۷,۰۵۰ ریال
۲۲۹۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۷,۱۰۰ ریال
۲۲۹۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۵۰۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز کره- روس بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۲۲۵۱۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز کره- روس بنگاه تهران۳۸,۰۵۰ ریال
۲۳۸۳۲۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز کره- روس بنگاه تهران۳۸,۱۰۰ ریال
۲۲۵۲۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز کره- روس بنگاه تهران۳۸,۱۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۹۴۴۰۲۰۰۰×۱۲۰۰۰ورق A516-Gr 70 آلمان ( Dillinger) بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۲۲۹۵۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 اکراین بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۲۳۸۴۲۸۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 اکراین بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۲۳۸۲۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 اکراین بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۷۳۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد اکسین درب کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۲۳۷۴۲۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد اکسین درب کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۲۳۷۵۵۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد اکسین درب کارخانه۳۰,۱۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۸۸۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۲۲۵۹۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۸,۰۵۰ ریال
۲۲۶۰۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۸,۱۰۰ ریال
۲۲۶۱۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۸,۱۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۴۹۳۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز کره- اکراین بنگاه تهران۳۴,۹۵۰ ریال (( خرید با تایید قیمت ))
۲۲۵۰۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز کره- اکراین بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال (( خرید با تایید قیمت ))
۲۲۵۱۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز کره- اکراین بنگاه تهران۳۵,۲۰۰ ریال (( خرید با تایید قیمت ))
۲۲۵۲۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز کره- اکراین بنگاه تهران۳۵,۲۵۰ ریال (( خرید با تایید قیمت ))
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۹۴۴۰۲۰۰۰×۱۲۰۰۰ورق A516-Gr 70 آلمان ( Dillinger) بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۲۲۹۵۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 اکراین بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۲۲۹۶۱۰۲۰۰۰×۱۲۰۰۰ورق A516-Gr 70 اکراین بنگاه تهران۳۶,۱۰۰ ریال
۲۱۶۸۱۴۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 اکراین بنگاه تهران۳۷,۹۰۰ ریال
۲۱۶۹۱۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 اکراین بنگاه تهران۳۷۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۸۷۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ریال
۲۲۸۸۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ریال
۲۲۸۹۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
۲۲۹۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۷,۲۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۸۱۲۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C اکراین بنگاه تهران۳۰,۰۵۰ ریال
۲۲۸۲۲۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C اکراین بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۲۲۸۳۳۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C اکراین بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۲۲۸۴۳۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C اکراین بنگاه تهران۳۰,۴۵۰ ریال
۲۲۸۵۴۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C اکراین بنگاه تهران۳۰,۴۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۷۳۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد اکسین درب کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۲۳۷۴۲۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد اکسین درب کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۲۳۷۵۵۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد اکسین درب کارخانه۳۰,۱۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۸۸۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۲۲۵۹۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۸,۰۵۰ ریال
۲۲۶۰۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۸,۱۰۰ ریال
۲۲۶۱۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۸,۱۰۰ ریال
۲۲۶۳۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۸۷۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۲۸۸۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۷,۵۵۰ ریال
۲۲۸۹۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۷,۶۰۰ ریال
۲۲۹۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۷,۶۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۸۶۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۸۷۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۸۸۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۸۹۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۹۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۹۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۰۹۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۳,۷۰۰ ریال
۲۲۱۰۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۲۲۱۱۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۳,۸۵۰ ریال
۲۲۱۲۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۳,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۱۴۸۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران۱۱۱,۵۰۰ ریال
۲۲۱۶۱۲۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران۱۱۳,۰۰۰ ریال
۲۲۱۷۱۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران۱۱۳,۵۰۰ ریال
۲۲۱۸۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران۱۱۷,۸۰۰ ریال
۲۲۱۹۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۳۷۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۴,۶۰۰ ریال
۲۱۷۶۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۴,۴۰۰ ریال
۲۱۷۷۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۴,۵۵۰ ریال
۲۱۷۸۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۳,۳۵۰ ریال
۲۱۷۹۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۴,۵۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۸۶۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۲۲۸۷۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ریال
۲۲۸۸۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۲۲۸۹۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۲۲۹۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۶,۱۰۰ ریال
۲۲۹۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۸۶۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۲۲۸۷۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ریال
۲۲۸۸۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۲۲۸۹۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۲۲۹۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۶,۱۰۰ ریال
۲۲۹۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۷۳۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد اکسین درب کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۲۳۷۴۲۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد اکسین درب کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۲۳۷۵۵۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد اکسین درب کارخانه۳۰,۱۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۴۹۳۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز کره- اکراین بنگاه تهران۳۴,۹۵۰ ریال
۲۲۵۰۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز کره- اکراین بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۲۲۵۱۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز کره- اکراین بنگاه تهران۳۵,۲۰۰ ریال
۲۲۵۲۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز کره- اکراین بنگاه تهران۳۵,۲۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۱۴۸۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۲۲۱۶۱۲۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران۱۱۴,۰۰۰ ریال
۲۲۱۷۱۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران۱۱۴,۰۰۰ ریال
۲۲۱۸۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران۱۱۸,۰۰۰ ریال
۲۲۱۹۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
[table “1746” not found /]
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۸۱۲۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C اکراین بنگاه تهران۲۸,۵۵۰ ریال
۲۲۸۲۲۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C اکراین بنگاه تهران۲۸,۹۰۰ ریال
۲۲۸۳۳۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C اکراین بنگاه تهران۲۸,۹۰۰ ریال
۲۲۸۴۳۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C اکراین بنگاه تهران۲۸,۹۵۰ ریال
۲۲۸۵۴۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C اکراین بنگاه تهران۲۸,۹۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۹۳۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۳,۱۰۰ ریال
۲۲۰۹۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۳,۶۰۰ ریال
۲۲۱۰۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
۲۲۱۱۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۳,۸۵۰ ریال
۲۲۱۲۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۳,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۳۶۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ريال
۲۲۳۷۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۳,۸۰۰ ريال
۲۱۷۶۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۳,۸۰۰ ريال
۲۱۷۷۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۳,۹۰۰ ريال
۲۱۷۸۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۳,۳۵۰ ريال
۲۱۷۹۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۳,۵۰۰ ريال
تاریخ بروز رسانی دوشنبه ۹۶/۰۳۰/۲۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۸۶۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
۲۲۸۷۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۴,۸۵۰ ریال
۲۲۸۸۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۲۲۸۹۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۴,۹۵۰ ریال
۲۲۹۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
۲۲۹۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کدضخامتسایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۸۴۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 اکسین بنگاه تهران۲۹,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کدضخامتسایزنام کلاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۵۷۴۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق Raeex500 فنلاند بنگاه تهران۱۰۲,۰۰۰ ریال
۲۲۵۸۶۲۵۰۰×۶۰۰۰ورق Raeex500 فنلاند بنگاه تهران۱۰۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۴۹۳۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز کره- اکراین بنگاه تهران۳۴,۹۰۰ ریال
۲۲۵۰۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز کره- اکراین بنگاه تهران۳۴,۹۵۰ ریال
۲۲۵۱۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز کره- اکراین بنگاه تهران۳۵,۱۰۰ ریال
۲۲۵۲۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 لب تیز کره- اکراین بنگاه تهران۳۵,۱۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳۰/۲۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۹۴۴۰۲۰۰۰×۱۲۰۰۰ورق A516-Gr 70 آلمان ( Dillinger) بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۲۲۹۵۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 اکراین بنگاه تهران۳۵,۶۰۰ ریال
۲۲۹۶۱۰۲۰۰۰×۱۲۰۰۰ورق A516-Gr 70 اکراین بنگاه تهران۳۶,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۵۹۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۵,۹۵۰ ریال
۲۲۶۰۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۵,۹۵۰ ریال
۲۲۶۱۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۲۲۶۳۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۶,۰۵۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  سلام خسته نباشید لطفا لیست ورق های هاردوکس رو برام ارسال کنید ممنون

  • Arfaee-tejaratfelez

   :

   سلام به ایمیل فرستنده پیام کاتالوگ محصولات هاردوکس ارسال گردید

 2. :

  درصد کربن فولاد Ck45 از چه طریقی می توان تشخیص داد و در چه گروهی از فولادها قرار میگیرد؟

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   فولاد CK45 جزء فولادهایی است که در نامگذاری در سری فولادهای ساده کربنی دو رقم آخر درصد کربن ورق صنعتی فولادی مورد نظر را نشان می دهد. مثلا در ورق صنعتی Ck45 ، عدد ۴۵ درصد کربن را نشان می دهد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.