ورق آلیاژِی

ورق صنعتی و آلیاژی

ورق های آلیاژی از ترکیب آهن (پایه کربن) و عناصر گوناگون مانند منگنز ، نیکل ، مولیبدن ، وانادیم ، سیلیسیم و بور بوجود می آید که ورق های بوجود آمده از فرایند آلیاژسازی ، دارای ویژگی هایی از قبیل مقاومت در برابر خوردگی ، سایش ، زنگ زدگی ، و … هستند. ورق های صنعتی تحت استانداردهای خاصی تعریف می شوند که استانداردهای رایج در ایران معمولاً دین آلمان (DIN) می باشد، سپس استاندارد ASTM آمریکا و استاندارد گوس روسیه به ندرت قابل استفاده می باشد.

انواع ورق صنعتی

بخشی از ورق های صنعتی که بیشترین کاربرد را در صنایع فلزی دارند عبارت است از :
A283 Gr C , A-516 Gr70 , ST52 , CK45 , 25 Cr Mo4 , A36 , 16Mo3 , Hardox 400-600 , Alform , Weldox

کاربردهای ورق صنعتی

عمده کاربرد ورق‌های فولادی و آلیاژی در صنایع ساختمانی ، صنعتی ، لوله‌های انتقال نفت و گاز و نورد دوباره و پوشش‌دهی است و ورق‌های سرد نیز در صنعت خودرو سازی و لوازم خانگی کاربرد دارند.

 

کارشناس فروش ورق صنعتی

دسته:

تاریخ بروزرسانی ‎چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۳۸۶۶۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق Dillidur -450 آلمان بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۹۳۸۷۸۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق Dillidur -450 آلمان بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۹۳۸۸۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق Dillidur -450 آلمان بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۹۳۸۹۱۲۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق Dillidur -450 آلمان بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۹۳۹۰‍۱۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق Dillidur -450 آلمان بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۹۳۹۱۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق Dillidur -450 آلمان بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۹۳۹۲۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق Dillidur -450 آلمان بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی ‎چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۳۸۴۶۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق HARDOX-450 سوئد بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۹۳۸۵۸۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق HARDOX-450 سوئد بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی ‎چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۸۸۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران

۶۳,۵۰۰ ریال

۲۲۵۹۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران

۶۳,۵۰۰ ریال

۲۲۶۰۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران

۶۳,۵۰۰ ریال

۲۲۶۱۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران

۶۳,۵۰۰ ریال

۲۲۶۲۱۴۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران

۶۳,۵۰۰ ریال

۲۲۶۳۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران

۶۳,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی ‎چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۳۷۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران

۵۹,۵۰۰ ریال

۲۱۷۶۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران

۵۹,۵۰۰ ریال

۲۱۷۷۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران

۵۹,۵۰۰ ریال

۲۱۷۸۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران

۵۹,۵۰۰ ریال

۲۱۷۹۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران

۵۹,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی ‎چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۴۱۱۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران

۶۰,۰۰۰ ریال

۲۴۱۲۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران

۶۰,۰۰۰ ریال

۲۴۱۳۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران

۶۰,۰۰۰ ریال

۲۴۱۴۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران

۶۰,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی ‎چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۹۷۶۱۵۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه رول درب کارخانه

۶۳,۰۰۰ ریال

۲۳۹۸۸۱۵۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه رول درب کارخانه

۶۳,۰۰۰ ریال

۲۳۹۹۱۰۱۵۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه رول درب کارخانه

۶۳,۰۰۰ ریال

۲۴۰۰۱۲۱۵۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه رول درب کارخانه

۶۳,۰۰۰ ریال

۱۸۳۷۹۱۵۱۵۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه رول درب کارخانه

۶۳,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۸۷۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۶۵,۵۰۰ ریال
۲۲۸۸۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۶۵,۵۰۰ ریال
۲۲۸۹۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۶۵,۵۰۰ ریال
۲۲۹۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۶۵,۵۰۰ ریال
۲۲۹۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران۶۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۸۱۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 اکسین بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۹۳۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۰۹۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۱۰۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۱۱۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۱۲۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۶۵۹۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۱۸۱۱۵.۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۱/۲۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۱۸۰۱۰۱۵۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۱۰/۰۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۴۷۹۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد اکسین بنگاه تهران ۵۳,۸۰۰ ریال
۱۷۱۸۳۳۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد اکسین بنگاه تهران ۵۳,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۸۵۱۱۴۲۴۳۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه انبار اهواز۵۶,۰۰۰ ریال
۱۷۸۵۲۱۸۲۴۳۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه انبار اهواز۵۶,۰۰۰ ریال
۱۷۸۵۳۲۲۲۴۳۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه انبار اهواز۵۶,۰۰۰ ریال
۱۷۸۵۴۳۲۲۴۳۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه انبار اهواز۵۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۸۵۵۳۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق ST52 چین بنگاه تهران ۴۵,۷۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۹/۱۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۸۱۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C اکراین بنگاه تهران۵۴,۳۰۰ ریال
۲۲۸۲۲۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C اکراین بنگاه تهران۵۴,۳۰۰ ریال
۲۲۸۳۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C اکراین بنگاه تهران۵۴,۳۰۰ ریال
۲۲۸۴۳۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C اکراین بنگاه تهران۵۴,۳۰۰ ریال
۲۲۸۵۴۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C اکراین بنگاه تهران۵۴,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۹/۱۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۹۹۵۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ck45 روس بنگاه تهران ۱۰۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۹/۱۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۸۳۲۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ck45 کره ، اکراین بنگاه تهران ۱۰۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۹/۱۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۱۵۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران ۳۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۹۵۵۱۵۱۸۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 اکسین بنگاه تهران ۴۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۸/۲۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۵۲۰۵۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 اکراین بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۷/۳۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۱۷۶۸۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 چین بنگاه تهران۵۰,۵۰۰ ریال
۱۷۱۷۷۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 چین بنگاه تهران۵۰,۵۰۰ ریال
۱۷۱۷۸۱۲۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 چین بنگاه تهران۵۰,۵۰۰ ریال
۱۷۱۷۹۱۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 چین بنگاه تهران۵۰,۵۰۰ ریال
۱۷۱۴۹۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 چین بنگاه تهران۵۱,۰۰۰ ریال
۱۷۱۴۷۲۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 چین بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۷۱۴۸۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 چین بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۷/۱۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۵۰۲۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 چین بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۰۳۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 چین بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۰۴۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 چین بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۰۵۲۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 چین بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۰۶۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 چین بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۰۷۳۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 چین بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۰۸۴۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق CK45 چین بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۷/۰۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۷۳۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 اکسین تحویل کارخانه ۵۴,۰۰۰ ریال
۲۳۷۴۲۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 اکسین تحویل کارخانه ۵۳,۰۰۰ ریال
۱۷۴۴۱۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 اکسین تحویل کارخانه ۵۳,۰۰۰ ریال
۱۷۴۴۲۳۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 اکسین تحویل کارخانه ۵۳,۰۰۰ ریال
۱۷۴۴۳۴۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 اکسین تحویل کارخانه ۵۳,۰۰۰ ریال
۲۳۷۵۵۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 اکسین تحویل کارخانه ۵۴,۰۰۰ ریال
۱۷۴۴۴۶۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 اکسین تحویل کارخانه۵۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۷/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۴۳۳۱۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 کره (posco)بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۲۴۳۴۱۶۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 کره (posco)بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۸۶۶۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 کره بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۸۶۷۲۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 کره بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۸۶۸۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 کره بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۸۶۹۳۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 کره بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۶/۲۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۱۴۹۱۵۶۰۰۰×۲۰۰۰ورق A517-Gr B اروپایی بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۵/۱۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۲۳۹۱۵۱۵۰۰ورق A516-Gr 70 کره بنگاه تهران ۵۴,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۷۲۴۰۲۰۱۵۰۰ورق A516-Gr 70 کره بنگاه تهران ۵۴,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۷۲۴۱۲۵۱۵۰۰ورق A516-Gr 70 کره بنگاه تهران ۵۴,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۴/۳۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۱۶۲۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق A387-Gr 11 اروپایی بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۴/۳۱
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۱۵۵۵ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق 1.5637 اروپایی بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۱۵۶۶ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق 1.5637 اروپایی بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۱۵۷۸ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق 1.5637 اروپایی بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۱۵۸۱۰ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق 1.5637 اروپایی بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۱۵۹۱۲ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق 1.5637 اروپایی بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۱۶۰۱۵ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 1.5637 اروپایی بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۱۶۱۳۰ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 1.5637 اروپایی بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۴/۲۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۸۹۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 اکراین بنگاه تهران ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۱۶۸۱۴۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 اکراین بنگاه تهران ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۳۸۲۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 اکراین بنگاه تهران ۴۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۴/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۴۲۷۴۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق durostat 500 اتریش بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۴۲۸۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق durostat 500 اتریش بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۴۲۹۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق durostat 500 اتریش بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۴۳۰۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق durostat 500 اتریش بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۴۳۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق durostat 500 اتریش بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۴۳۲۲۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق durostat 500 اتریش بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۴/۲۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۵۹۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۷۶۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۹,۹۰۰ ریال
۲۲۸۸۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۳۲,۳۰۰ ریال
۲۲۵۹۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۳۲,۵۰۰ ریال
۲۲۱۰۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۳۰,۶۰۰ ریال
۲۴۳۰۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق durostat 500 اتریش بنگاه تهران تماس بگیرید
۲۲۱۴۸۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۷۶۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران۳۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸۸۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۳۲,۴۰۰ ریال
۲۲۵۹۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۳۲,۴۰۰ ریال
۲۲۱۰۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۳۰,۷۰۰ ریال
۲۴۳۰۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق durostat 500 اتریش بنگاه تهران تماس بگیرید
۲۲۱۴۸۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۸۸۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید
۲۲۵۹۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۳۰,۳۰۰ ریال
۲۲۶۰۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۳۰,۳۰۰ ریال
۲۲۶۱۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید
۲۲۶۳۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۴۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۷۷۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۸,۳۰۰ ریال
۲۲۸۹۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۳۰,۱۰۰ ریال
۲۲۵۰۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق CK45 لب تیز روس بنگاه تهران ۴۳,۰۰۰ ریال
۲۲۶۰۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۳۸,۵۰۰ ریال
۲۲۱۱۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۳۸,۹۰۰ ریال
۲۲۹۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۳۰,۲۰۰ ریال
۲۲۱۲۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۲۲۶۱۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۳۰,۴۰۰ ریال
۲۲۱۶۱۲۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران تماس بگیرید
۲۴۳۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق durostat 500 اتریش بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۱۷۱۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران تماس بگیرید
۲۲۹۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۳۰,۳۰۰ ریال
۲۲۶۳۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۳۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۷۷۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۶,۷۵۰ ریال
۲۲۸۹۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۷,۸۰۰ ریال
۲۲۶۰۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۲۲۱۱۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۸,۰۵۰ ریال
۲۲۹۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۲۲۱۲۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۶,۷۰۰ ریال
۲۲۶۱۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۸,۸۰۰ ریال
۲۲۱۶۱۲۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران تماس بگیرید
۲۲۹۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۸,۶۰۰ ریال
۲۲۶۳۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۸,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۷۷۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A283-Gr C فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۲۲۸۹۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۲۲۵۰۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق CK45 لب تیز روس بنگاه تهران ۴۲,۲۰۰ ریال
۲۲۶۰۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۸,۳۰۰ ریال
۲۲۱۱۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۸,۲۰۰ ریال
۲۲۹۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۸,۱۰۰ ریال
۲۲۱۲۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق ST52 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۶,۸۰۰ ریال
۲۲۱۶۱۲۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران تماس بگیرید
۲۲۶۱۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۱۱۳,۰۰۰ ریال
۲۴۳۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق durostat 500 اتریش بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۹۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۲۲۶۳۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق 17MN4 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۲۸,۳۰۰ ریال
۲۲۱۷۱۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۴۲۷۴۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق durostat 500 اتریش بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۴۲۸۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق durostat 500 اتریش بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۴۲۹۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق durostat 500 اتریش بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۴۳۰۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق durostat 500 اتریش بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۴۳۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق durostat 500 اتریش بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۴۳۲۲۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق durostat 500 اتریش بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۱۴۸۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۱۶۱۲۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۱۷۱۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۱۸۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۱۹۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق HARDOX-500 سوئد بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۹۴۴۰۲۰۰۰×۱۲۰۰۰ورق A516-Gr 70 آلمان ( Dillinger) بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۲۲۹۵۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 اکراین بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۲۲۹۶۱۰۲۰۰۰×۱۲۰۰۰ورق A516-Gr 70 اکراین بنگاه تهران۳۶,۱۰۰ ریال
۲۱۶۸۱۴۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 اکراین بنگاه تهران۳۷,۹۰۰ ریال
۲۱۶۹۱۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق A516-Gr 70 اکراین بنگاه تهران۳۷۹,۵۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  سلام خسته نباشید لطفا لیست ورق های هاردوکس رو برام ارسال کنید ممنون

  • :

   سلام به ایمیل فرستنده پیام کاتالوگ محصولات هاردوکس ارسال گردید

 2. :

  درصد کربن فولاد Ck45 از چه طریقی می توان تشخیص داد و در چه گروهی از فولادها قرار میگیرد؟

  • :

   فولاد CK45 جزء فولادهایی است که در نامگذاری در سری فولادهای ساده کربنی دو رقم آخر درصد کربن ورق صنعتی فولادی مورد نظر را نشان می دهد. مثلا در ورق صنعتی Ck45 ، عدد ۴۵ درصد کربن را نشان می دهد.

 3. :

  ورق ۱۰ میل ضد سایش میخواستم سوئد؟ شما ۱۰ میل دارین؟

  • :

   لطفا با کارشناسان مربوطه تماس حاصل فرمایید

 4. :

  با سلام ورق s335jr موجود دارین؟

  • :

   لطفا با کارشناسان مربوطه تماس حاصل فرمایید

 5. :

  ما ورق آتشخوار میخواستیم که تحمل دمای بالای۶۰۰ درجه سانتیگراد و داشته باشه این نوع ورق ها تون چنین خاصیتی و را دارن

  • :

   این نوع ورق ها مثل A516 و ۱۷MN4 جزء دسته آتشخوارها هستند ولی تحمل زیر ۶۰۰ درجه رو دارن شما میتونید از ورقهای استیل با این خاصیت استفاده کنید و برای مشاوره میتونید تماس بگیرین

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *