ورق روغنی

ورق روغنی

این نوع ورق بر اساس نوع ظاهری نامگذاری شده است که با استفاده از تکنولوژی نورد سرد تولید میشود.تولید ورق روغنی بدین گونه است که ابتدا ورق سیاه با (درصد کربن پایین ) بعد از فرایند اسیدشویی و با حذف ناخالصی های روی ورق و طی کردن مراحل مختلف نورد سرد به ورق روغنی تبدیل میشود.
مثال : برای تولید ورق روغنی با ضخامت ۵ میلیمتر از ورق سیاه با ضخامت ۶ میلیمتر استفاده میشود.

کاربردهای ورق روغنی

ورق روغنی به دلیل ظاهر مناسب در تولیدات صنعتی معمولا در ظاهر محصول به کار میرود مانند صنعت خودرو ( ساخت اگزور ، گلگیر ، قطعات زیرین خودرو که خاصیت ضد سایش دارند) صنعت لوازم خانگی ( تولید اجاق گاز ، یخچال و …)

استانداردهای ورق روغنی

ورق های تولید شده بسته به میزان استفاده عناصر ، ورق روغنی ویژگی های مختلفی پیدا میکند. که در زیر به شرح برخی از این ورق ها میپردازیم :
ورق روغنی ST12 ورق های معمولی
ورق روغنی ST13 با قابلیت کشش
ورق روغنی ST14 با قابلیت فوق کشش
ورق روغنی EK2 با قابلیت لعاب پذیر
ورق روغنی QSTE با قابلیت ضد سایش

دسته:

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۳۳۷۰/۷۱۰۰۰ورق روغنیST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران

۲۹,۹۰۰ ریال

۲۳۳۹۰/۷۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران

۲۹,۹۵۰ ریال

۲۳۴۳۰/۸۱۲۵۰ورق روغنیST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران

۳۰,۰۰۰ ریال

۲۳۴۵۰/۹۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران

۳۰,۰۰۰ ریال

۲۳۴۹۱۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران

۳۰,۰۵۰ ریال

۲۳۵۱۱۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران

۳۱,۱۰۰ ریال

۲۳۵۳۱.۲۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران

۳۱,۲۰۰ ریال

۲۳۴۳۰/۸۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانه تماس بگیرید
۲۳۴۶۰/۹۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانه تماس بگیرید
۲۳۵۰۱۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانه تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۳۲۵۰/۴۱۰۰۰ورق روغنیST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۳۳۰/۶۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۳۸۰/۷۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۴۰۰/۷۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۴۳۰/۸۱۲۵۰ورق روغنیST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۴۲۰/۸۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۴۵۰/۹۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۴۸۰/۹۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۵۲۱۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۵۰۱۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۴۹۱۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۱۱۸۱.۲۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق روغنی قزاق برش خورده بنگاه تهران۳۰,۵۰۰ ریال
۲۱۱۹۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق روغنی قزاق برش خورده بنگاه تهران۳۰,۵۰۰ ریال
۲۳۸۱۱.۵۱۰۰۰ورق روغنی قزاق رول تحویل بندر انزلی۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۵۱۰/۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۳۱,۰۰۰ ریال
۲۰۵۳۰/۷۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۳۰,۷۰۰ ریال
۲۲۹۷۲۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۲۲۹۸۲.۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۲۰۵۶۳۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۳۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۳۰۹۰/۶۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۳۰,۶۰۰ ریال
۲۳۱۰۰/۷۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۲۳۱۱۰/۸۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۲۳۱۲۰/۹۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۲۲۶۵۱۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۲۲۶۶۱.۲۵۱۰۰۰ورق روغنیST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۲۲۶۷۲۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۳۰۶۰/۴۵۱۰۰۰ورق روغنیST12 هفت الماس رول تحویل کارخانهتماس بگیرید
۲۳۰۷۰/۵۰۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانهتماس بگیرید
۲۳۰۸۰/۵۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانهتماس بگیرید
۲۳۰۹۰/۶۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانهتماس بگیرید
۲۳۱۰۰/۷۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانهتماس بگیرید
۲۳۱۱۰/۸۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانهتماس بگیرید
۲۳۱۲۰/۹۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانهتماس بگیرید
۲۲۶۵۱۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۱۱۸۱.۲۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق روغنی قزاق برش خورده بنگاه تهران۳۰,۵۰۰ ریال
۲۱۱۹۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق روغنی قزاق برش خورده بنگاه تهران۳۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۵۱۰/۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۵۳۰/۷۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۹۷۲۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۹۸۲.۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۵۶۳۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۳۳۷۰/۷۱۰۰۰ورق روغنیST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۴۰۰/۷۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۴۳۰/۸۱۲۵۰ورق روغنیST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۴۲۰/۸۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۴۵۰/۹۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۴۸۰/۹۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۵۲۱۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۵۰۱۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۳۰۶۰/۴۵۱۰۰۰ورق روغنیST12 هفت الماس رول تحویل کارخانهتماس بگیرید
۲۳۰۷۰/۵۰۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانهتماس بگیرید
۲۳۰۸۰/۵۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانهتماس بگیرید
۲۳۰۹۰/۶۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانهتماس بگیرید
۲۳۱۰۰/۷۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانهتماس بگیرید
۲۳۱۱۰/۸۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانهتماس بگیرید
۲۳۱۲۰/۹۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانهتماس بگیرید
۲۲۶۵۱۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۳۲۶۰/۴۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۲۷۰/۴۱۲۵۰ورق روغنیST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۳۰۰/۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۳۱۰/۵۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۳۴۰/۶۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۳۵۰/۶۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۰۴۵۰/۷۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۲۰۴۶۰/۸۱۲۵۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۸,۲۵۰ ریال
۲۰۴۷۰/۹۱۲۵۰ورق روغنیST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
۲۰۴۸۱۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۲۰۴۹۱.۵۱۲۵۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۲۰۵۰۲۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۵۱۰/۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۲۰۵۳۰/۷۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۲۲۹۷۲۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۲۲۹۸۲.۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۲۹,۱۵۰ ریال
۲۰۵۶۳۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۳۰۷۰/۵۰۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۸۰۰ ریال
۲۳۰۸۰/۵۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۵۰۰ ریال
۲۳۰۹۰/۶۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۲۰۰ ریال
۲۳۱۰۰/۷۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۲۳۱۱۰/۸۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۲۳۱۲۰/۹۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۰۴۵۰/۷۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۲۰۴۶۰/۸۱۲۵۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۸,۲۵۰ ریال
۲۰۴۷۰/۹۱۲۵۰ورق روغنیST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
۲۰۴۸۱۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۲۰۴۹۱.۵۱۲۵۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۲۰۵۰۲۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۳۲۸۰/۴۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۲۵۰/۴۱۰۰۰ورق روغنیST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۳۲۰/۵۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۲۹۰/۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۳۶۰/۶۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۳۳۰/۶۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۳۰۶۰/۴۵۱۰۰۰ورق روغنیST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۲۳۰۷۰/۵۰۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۸۰۰ ریال
۲۳۰۸۰/۵۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۵۰۰ ریال
۲۳۰۹۰/۶۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۲۰۰ ریال
۲۳۱۰۰/۷۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۸۰۰ ریال
۲۳۱۱۰/۸۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۸۰۰ ریال
۲۳۱۲۰/۹۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۸۰۰ ریال
۲۲۶۵۱۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۵۱۰/۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۲۰۵۳۰/۷۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۲۲۹۷۲۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۲۲۹۸۲.۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۲۹,۱۵۰ ریال
۲۰۵۶۳۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۱۱۸۱.۲۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق روغنی قزاق برش خورده بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۲۱۱۹۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق روغنی قزاق برش خورده بنگاه تهران۲۸,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۳۰۵۰/۴۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۲۳۰۶۰/۴۵۱۰۰۰ورق روغنیST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۲۳۰۷۰/۵۰۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۵۰۰ ریال
۲۳۰۸۰/۵۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۵۰۰ ریال
۲۳۰۹۰/۶۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۲۰۰ ریال
۲۳۱۰۰/۷۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۲۳۱۱۰/۸۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۲۳۱۲۰/۹۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۲۲۶۵۱۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۲۲۶۷۲۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۳۰۵۰/۴۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۲۳۰۶۰/۴۵۱۰۰۰ورق روغنیST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۲۳۰۷۰/۵۰۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۸۰۰ ریال
۲۳۰۸۰/۵۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۵۰۰ ریال
۲۳۰۹۰/۶۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۲۰۰ ریال
۲۳۱۰۰/۷۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۲۳۱۱۰/۸۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۲۳۱۲۰/۹۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۲۲۶۵۱۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۲۶۴۰/۴۰۱۰۰۰ورق روغنی قزاق تحویل بندر انزلی۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۱۱۸۱.۲۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق روغنی قزاق برش خورده بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ریال
۲۱۱۹۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق روغنی قزاق برش خورده بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۳۲۶۰/۴۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۲۷۰/۴۱۲۵۰ورق روغنیST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۳۰۰/۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۳۱۰/۵۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۳۴۰/۶۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۳۵۰/۶۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۳۲۵۰/۴۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۲۸۰/۴۱۲۵۰ورق روغنیST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۲۹۰/۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۳۲۰/۵۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
۲۳۳۳۰/۶۱۰۰۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۳۶۰/۶۱۲۵۰ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه رول درب کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۱۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۳۰۵۰/۴۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۲۳۰۶۰/۴۵۱۰۰۰ورق روغنیST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۸۰۰ ریال
۲۳۰۷۰/۵۰۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۵۰۰ ریال
۲۳۰۸۰/۵۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۹,۲۰۰ ریال
۲۳۰۹۰/۶۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۲۳۱۰۰/۷۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۷۰۰ ریال
۲۳۱۱۰/۸۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۷۰۰ ریال
۲۳۱۲۰/۹۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۷۰۰ ریال
۲۲۶۵۱۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۷۰۰ ریال
۲۲۶۷۲۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۱۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۰۵۲۰/۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق روغنی ST12 شیت روسی بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۱۱۹۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق روغنی ST12 برش خورده قزاق رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۵۴۱۱۲۵۰×۲۵۰۰ورق روغنی ST12 فابريك روسی بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۵۵۱.۲۵۱۲۵۰×۲۵۰۰ورق روغنی ST12 شیت روس بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۱۱۸۱.۲۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق روغنی ST12 برش خورده قزاق بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۵۱۰/۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
۲۰۵۳۰/۷۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۲۹۷۲۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۲۲۹۸۲.۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۲۹,۱۵۰ ریال
۲۰۵۶۳۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK بنگاه تهران۲۸,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۰۴۶۰/۸۱۲۵۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۲۰۴۷۰/۹۱۲۵۰ورق روغنیST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۶,۹۵۰ ریال
۲۰۴۸۱۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۶,۹۰۰ ریال
۲۰۴۹۱.۵۱۲۵۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۶,۶۰۰ ریال
۲۰۵۰۲۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۳۰۵۰/۴۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۲۳۰۶۰/۴۵۱۰۰۰ورق روغنیST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۶۰۰ ریال
۲۳۰۷۰/۵۰۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۴۰۰ ریال
۲۳۰۸۰/۵۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۸,۱۰۰ ریال
۲۳۰۹۰/۶۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۷,۸۰۰ ریال
۲۳۱۰۰/۷۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۷,۶۰۰ ریال
۲۳۱۱۰/۸۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۷,۶۰۰ ریال
۲۳۱۲۰/۹۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانه۲۷,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۵۴۰/۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK تحویل کارخانه۲۸,۰۵۰ ریال
۲۲۵۶۰/۹۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK تحویل کارخانه۲۶,۸۰۰ ریال
۲۲۹۷۲۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK تحویل کارخانه۲۶,۷۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۱۱۸۱.۲۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق روغنی قزاق برش خورده بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ریال
۲۱۱۹۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق روغنی قزاق برش خورده بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۲۶۴۰/۴۰۱۰۰۰ورق روغنی قزاق تحویل بندر انزلی۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۰۴۶۰/۸۱۲۵۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۲۰۴۷۰/۹۱۲۵۰ورق روغنیST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۶,۹۵۰ ریال
۲۰۴۸۱۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۶,۹۰۰ ریال
۲۰۴۹ ۱.۵۱۲۵۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۶,۶۰۰ ریال
۲۲۶۸۲.۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول تحویل کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۰۴۶۰/۸۱۲۵۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۶,۷۹۰ ریال
۲۰۴۷۰/۹۱۲۵۰ورق روغنیST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۶,۷۵۰ ریال
۲۰۴۸۱۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۲۰۴۹ ۱.۵۱۲۵۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۶,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۵۴۰/۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK تحویل کارخانه۲۸,۰۵۰ ریال
۲۲۵۶۰/۹۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK تحویل کارخانه۲۶,۸۰۰ ریال
۲۲۹۷۲۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK تحویل کارخانه۲۶,۷۰۰ ریال
۲۲۹۸۲.۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK تحویل کارخانه۲۹,۱۵۰ ریال
۲۲۹۹۳۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK تحویل کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۲۰۴۶۰/۸۱۲۵۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۶,۷۹۰ ریال
۲۰۴۷۰/۹۱۲۵۰ورق روغنیST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۶,۷۵۰ ریال
۲۰۴۸۱۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۲۰۴۹ ۱.۵۱۲۵۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۶,۶۰۰ ریال
۲۰۵۰۲۱۰۰۰ورق روغنی ST12 هفت الماس رول بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۳۰/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۲۶۴۰/۴۰۱۰۰۰ورق روغنی قزاق تحویل بندر انزلی۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۹۷۲۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK تحویل کارخانه۲۶,۷۰۰ ریال
۲۲۹۸۲.۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK تحویل کارخانه۲۹,۳۰۰ ریال
۲۲۹۹۳۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK تحویل کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۵۴۰/۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK تحویل کارخانه۲۸,۰۵۰ ریال
۲۲۵۵۰/۷۱۰۰۰ورق روغنی ST12 - MMK تحویل کارخانه۲۸,۰۵۰ ریال
۲۲۵۶۰/۹۱۲۵۰ورق روغنی ST12 - MMK تحویل کارخانه۲۶,۹۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی دوشنبه ۹۶/۰۳۰/۲۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۲۶۴۰/۴۰۱۰۰۰ورق روغنی قزاق تحویل بندر انزلی۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۰۵۱۰/۵۱۰۰۰ورق روغنی ST12 روسی رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۵۲۰/۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق روغنی ST12 روسی بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۵۳۰/۷۱۲۵۰ورق روغنی ST12 روسی رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۵۴۱۱۲۵۰×۲۵۰۰ورق روغنی ST12 فابريك روسی بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۵۵۱.۲۵۱۲۵۰×۲۵۰۰ورق روغنی ST12 شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “ورق روغنی” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.