ورق سیاه

ورق برشی ساختمانی

ورق های برشی ساختمانی اغلب با استفاده از ورق های سیاه ST37 و ST52 (مقاوم و سبک تر کردن سازه) بر اساس ابعاد مورد نیاز که معمولا با دستگاه های برش پلاسما ، CNC ،هوابرش و گیوتین برش خورده و در مصارف ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند.

کاربرد ورق برشی ساختمانی

این نوع ورق ها مصارف زیادی دارند از جمله صنایع ساختمانی مانند ستون (مثال : اتصال میلگردها به تیرآهن ، پروفیل یا لوله ) ، ورق برش کونیک ، باکس ، تیرچه ، کله گاوی و … مورد استفاده قرار میگیرند.

دسته:

تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۶۱۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۷۲۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۸۵ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۹۱۰ورق ST37 برش کونیک بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۱۲۳۰×۳۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۴۲۵۲۰×۲۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۴۳۸۵۰×۵۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۶۸۲۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
۲۶۹۲۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
۲۷۰۳۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
۲۷۱۳۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۶ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۶۸ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۷۱۰ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۳۰۰ ریال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۳۰۰ ریال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۳۰۰ ریال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۳۰۰ ریال
۴۰۷۱۵برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۱۶ورقST37 برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۲۸ورقST37برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۳۱۰ورقST37برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۴۱۵ورقST37 برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۴۰۲ورق برشیST37 روس بنگاه تهران۲۸,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۳۱۰۴۰×۴۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۱۳۴۱۵۵۰×۵۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۱۳۵۲۰۸۰×۸۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۶۱۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۷۲۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۸۵ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۹۱۰ورق ST37 برش کونیک بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۴۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشی روغنی فولادمبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۵۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیST37 روس بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۴۰۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیST37 فولادمبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۴۱۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیST37 فولادمبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۲,۱۰۰ ریال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۲,۱۰۰ ریال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۲,۶۰۰ ریال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۴,۰۰۰ ریال
۴۰۷۱۵برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۲,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۳۶ورق برشی صنعتی فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۴۴۳۲۰ورق برشی صنعتی فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۴۳۲۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۴۴۳۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۴۵۴۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۳۶ورق ST37 برشی ساختمانی بنگاه تهران۲۱,۷۰۰ ریال
۱۵۴۸ورق ST37 برشی ساختمانی بنگاه تهران۲۱,۷۰۰ ریال
۱۵۵۱۰ورق ST37 برشی ساختمانی بنگاه تهران۲۱,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۴۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشی فولادمبارکه بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
۲۱۵۱۰۲۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشی فولادمبارکه بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
۲۱۶۱۰۱۵۰۰×۳۰۰۰ورق برشی فولادمبارکه بنگاه تهران۲۳۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۱۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۶۸۲۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۶۹۲۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۷۰۳۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۷۱۳۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۷۲۴۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۴۳۲۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهران۲۱۵۰۰ ريال
۴۴۴۳۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهران۲۱۵۰۰ ريال
۴۴۵۴۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهران۲۱۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۱۱۰ورق برشی ساختمانی قطعات بنگاه تهران۲۰۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۶۸۲۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۳۵۰۰ ريال
۲۶۹۲۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۳۵۰۰ ريال
۲۷۰۳۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
۲۷۱۳۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
۲۷۲۴۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۴۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشی روغنی فولادمبارکه بنگاه تهران۲۹۰۰۰ ريال
۲۳۵۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیST37 روس بنگاه تهران۲۳۵۰۰ ريال
۲۴۰۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیST37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۳۰۰۰ ريال
۲۴۱۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیST37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۳۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۴۵۰۰ ريال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۴۵۰۰ ريال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۴۵۰۰ ريال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۴۵۰۰ ريال
۴۰۷۱۵برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱۴۰۰ ريال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱۴۰۰ ريال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱۴۰۰ ريال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱۴۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۰۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۶۸۲۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۳۵۰۰ ريال
۲۶۹۲۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۳۵۰۰ ريال
۲۷۰۳۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
۲۷۱۳۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
۲۷۲۴۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۴۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشی روغنی فولادمبارکه بنگاه تهران۲۹۰۰۰ ريال
۲۳۵۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیST37 روس بنگاه تهران۲۳۵۰۰ ريال
۲۴۰۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیST37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۳۰۰۰ ريال
۲۴۱۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیST37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۳۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۰۱۰عرض۵۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهران۲۰۵۰۰ ريال
۱۸۱۸عرض۱۲۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهران۲۱۳۰۰ ريال
۱۸۲۱۰عرض۱۲۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهران۲۱۳۰۰ ريال
۱۸۳۱۲عرض۱۲۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهران۲۱۳۰۰ ريال
۱۸۴۱۵عرض۱۲۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهران۲۱۳۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۴۳۲۰۵۰۰×۶۶۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهران۲۱۵۰۰ ريال
۴۴۴۳۰۷۷×۱۴۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهران۲۱۵۰۰ ريال
۴۴۵۴۰۵۰×۳۴۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهران۲۱۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۴۵۰۰ ريال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۴۵۰۰ ريال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۴۵۰۰ ريال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۴۵۰۰ ريال
۴۰۷۱۵برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۴۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشی فولادمبارکه بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
۲۱۵۱۰۲۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشی فولادمبارکه بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
۲۱۶۱۰۱۵۰۰×۳۰۰۰ورق برشی فولادمبارکه بنگاه تهران۲۳۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۲
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱۴۰۰ ريال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱۴۰۰ ريال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱۴۰۰ ريال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱۴۰۰ ريال

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “ورق برشی ساختمانی” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.