ورق برشی ساختمانی

ورق برشی ساختمانی

ورق های برشی ساختمانی اغلب با استفاده از ورق های سیاه ST37 و ST52 (مقاوم و سبک تر کردن سازه) بر اساس ابعاد مورد نیاز که معمولا با دستگاه های برش پلاسما ، CNC ،هوابرش و گیوتین برش خورده و در مصارف ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند.

کاربرد ورق برشی ساختمانی

این نوع ورق ها مصارف زیادی دارند از جمله صنایع ساختمانی مانند ستون (مثال : اتصال میلگردها به تیرآهن ، پروفیل یا لوله ) ، ورق برش کونیک ، باکس ، تیرچه ، کله گاوی و … مورد استفاده قرار میگیرند.

دسته:

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶

کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۱۹۸۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران

۷۸,۰۰۰ ریال

۱۰۱۹۹۱/۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران

۹۶,۰۰۰ ریال

۱۰۰۰۶۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران

۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۱۰۱۱۰۰۲.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران

۱,۳۴۰,۰۰۰ ریال

۶۰۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۶۰۸۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران

۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۷۸قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۹,۲۰۰ ریال
۵۷۳۸۱۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۹,۲۰۰ ریال
۵۷۴۰۱۲قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۹,۲۰۰ ریال
۵۷۴۱۱۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۹,۲۰۰ ریال
۵۷۴۲۲۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۸,۴۰۰ ریال
۵۷۴۳۲۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۸,۴۰۰ ریال
۵۷۴۴۳۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۸,۴۰۰ ریال
۵۷۴۵۳۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۸,۴۰۰ ریال
۵۷۴۶۴۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۸,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۰۱۲صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۱۲۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۲۳۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۳۳۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۶۳۰۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال
۶۳۳۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
۶۳۱۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۵۵۰۸ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۱۱۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۶۳۱۱۲ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۳۲۱۵ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۴۳۲۰برش درعرض۱۵۰۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۴۴۴۳۰برش درعرض۲۰۰۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۴۴۵۴۰برش درعرض۲۰۰۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهران۲۷,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۰/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۱۶ورقST37 برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۲۸ورقST37برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۳۱۰ورقST37برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۴۱۵ورقST37 برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۶۸۲۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۶۹۲۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۲۷۰۳۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۷۱۳۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۷۲۴۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق پانچ چشمه ۶ سانت بنگاه تهران۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۸۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق پانچ چشمه ۶ سانت بنگاه تهران۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۰۴۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه ۱ سانت۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۵۱/۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه۱/۵ سانت۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۶۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه ۶ سانت۷۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۹
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۰۱۲صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۱۲۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۲۳۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۳۳۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۶۳۰۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال
۶۳۳۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
۶۳۱۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۵۵۰۸ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۱۱۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۶۳۱۱۲ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۳۲۱۵ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۷۸قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۹,۲۰۰ ریال
۵۷۳۸۱۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۹,۲۰۰ ریال
۵۷۴۰۱۲قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۹,۲۰۰ ریال
۵۷۴۱۱۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۹,۲۰۰ ریال
۵۷۴۲۲۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۸,۴۰۰ ریال
۵۷۴۳۲۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۸,۴۰۰ ریال
۵۷۴۴۳۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۸,۴۰۰ ریال
۵۷۴۵۳۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۸,۴۰۰ ریال
۵۷۴۶۴۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۸,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۰/۱۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۱۶ورقST37 برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۲۸ورقST37برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۳۱۰ورقST37برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۴۱۵ورقST37 برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۴۳۲۰برش درعرض۱۵۰۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۴۴۴۳۰برش درعرض۲۰۰۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۴۴۵۴۰برش درعرض۲۰۰۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهران۲۷,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۰۴۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه ۱ سانت۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۵۱/۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه۱/۵ سانت۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۶۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه ۶ سانت۷۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۱
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۰۱۲صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۱۲۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۲۳۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۳۳۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق پانچ چشمه ۶ سانت بنگاه تهران۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۸۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق پانچ چشمه ۶ سانت بنگاه تهران۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۷۸قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۷,۰۰۰ ریال
۵۷۳۸۱۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۷,۰۰۰ ریال
۵۷۴۰۱۲قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۷,۰۰۰ ریال
۵۷۴۱۱۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۷,۰۰۰ ریال
۵۷۴۲۲۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۷۴۳۲۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۷۴۴۳۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۷۴۵۳۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۷۴۶۴۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۰/۰۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۶۱۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۷۲۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۸۱۵ورق ST37 برش کونیک بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۹۵ورق ST37 برش کونیک بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۰۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۰۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۶۳۰۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال
۶۳۳۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
۶۳۱۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۵۵۰۸ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۱۱۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۶۳۱۱۲ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۳۲۱۵ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۰۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۰۴۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه ۱ سانت۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۵۱/۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه۱/۵ سانت۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۶۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه ۶ سانت۷۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۰۳
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۰۱۲صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۱۲۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۲۳۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۳۳۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۶۸۲۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۶۹۲۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۲۷۰۳۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۷۱۳۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۷۲۴۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۹/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۰۱۰عرض۵۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۱۸عرض۱۲۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۲۱۰عرض۱۲۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۳۱۲عرض۱۲۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۴۱۵عرض۱۲۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۷۸قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۷,۰۰۰ ریال
۵۷۳۸۱۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۷,۰۰۰ ریال
۵۷۴۰۱۲قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۷,۰۰۰ ریال
۵۷۴۱۱۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۷,۰۰۰ ریال
۵۷۴۲۲۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۷۴۳۲۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۷۴۴۳۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۷۴۵۳۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۷۴۶۴۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق پانچ چشمه ۶ سانت بنگاه تهران۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۸۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق پانچ چشمه ۶ سانت بنگاه تهران۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۲۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۰۸ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۱۱۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۶۱۲عرض ۱۵۰۰ورق برشیST37 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۲۶۹۳۵ ۲۰۰۰×۳۰۰۰ ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۲۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۰۴۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه ۱ سانت۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۵۱/۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه۱/۵ سانت۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۶۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه ۶ سانت۷۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۰۱۰عرض۵۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۱۸عرض۱۲۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۲۱۰عرض۱۲۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۳۱۲عرض۱۲۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۴۱۵عرض۱۲۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۱
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۰۱۲صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۱۲۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۲۳۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۳۳۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۶۸۲۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۶۹۲۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۲۷۰۳۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۷۱۳۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۷۲۴۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۷۸قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۷,۰۰۰ ریال
۵۷۳۸۱۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۷,۰۰۰ ریال
۵۷۴۰۱۲قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۷,۰۰۰ ریال
۵۷۴۱۱۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۷,۰۰۰ ریال
۵۷۴۲۲۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۷۴۳۲۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۷۴۴۳۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۷۴۵۳۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۷۴۶۴۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۱۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۱۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه ۸ سانت۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۶۵۱۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه۶ سانت۶,۵۲۰,۰۰۰ ریال
۶۵۲۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه ۱۰ سانت۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۱۳
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۰۱۲صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۱۲۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۲۳۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۶۴۳۳۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی ِیکشنبه ۹۶/۰۹/۱۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۰۴۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه ۱ سانت۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۵۱/۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه۱/۵ سانت۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۶۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه ۶ سانت۷۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۶۳۰۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال
۶۳۳۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
۶۳۱۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۵۵۰۸ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۱۱۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۶۳۱۱۲ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۳۲۱۵ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۰۱۰عرض۵۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۱۸عرض۱۲۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۲۱۰عرض۱۲۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۳۱۲عرض۱۲۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۴۱۵عرض۱۲۰۰ورق برشی قطعات بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۷۰۱۰ورق ST37 برشی اکسین اهواز بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۸۷۱۲۰ورق ST37 برشی اکسین اهواز بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۵۸۷۲۳۰ورق ST37 برشی اکسین اهواز بنگاه تهران ۲۶,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۰۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۰۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق پانچ چشمه ۶ سانت بنگاه تهران۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۸۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق پانچ چشمه ۶ سانت بنگاه تهران۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۳۳۵ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۲۶۹۲۵ ۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۴۰۷۱۵عرض ۱۵۰۰ ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۵۵۵۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۶۱۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۷۲۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۸۱۵ورق ST37 برش کونیک بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۹۵ورق ST37 برش کونیک بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۰۴۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه ۱ سانت۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۵۱/۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه۱/۵ سانت۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۶۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه ۶ سانت۷۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۰۸ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۱۱۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۶۱۲عرض ۱۵۰۰ورق برشیST37 فولاد مبارکه بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۲۶۹۳۵ ۲۰۰۰×۳۰۰۰ ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۶۸۲۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۶۹۲۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۲۷۰۳۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۷۱۳۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۷۲۴۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۲۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۱۶ورقST37 برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۲۸ورقST37برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۳۱۰ورقST37برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۴۱۵ورقST37 برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۲۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۵۱۶عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۲۶۹۱۰عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۵۵۳۱۵عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۵۲۰عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۴۰۷۲۵عرض ۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۶,۳۰۰ ریال
۴۰۳۳۵عرض ۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۰ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۳۵۱۲۰ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۲۶۹۲۵ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۷۰۱۰ورق ST37 برشی اکسین اهواز بنگاه تهران ۲۴,۸۰۰ ریال
۵۸۷۱۲۰ورق ST37 برشی اکسین اهواز بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۸۷۲۳۰ورق ST37 برشی اکسین اهواز بنگاه تهران ۲۳,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۵۰۸ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۱۱۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۲۳۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۳۳۵ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۴۴۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۵۵۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۷۰۱۰ورق ST37 برشی اکسین اهواز بنگاه تهران ۲۴,۸۰۰ ریال
۵۸۷۱۲۰ورق ST37 برشی اکسین اهواز بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۸۷۲۳۰ورق ST37 برشی اکسین اهواز بنگاه تهران ۲۳,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۱۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۵۱۶عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۲۶۹۱۰عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۵۵۳۱۵عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۵۲۰عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۴۰۷۲۵عرض ۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۶,۳۰۰ ریال
۴۰۳۳۵عرض ۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۰ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۳۵۱۲۰ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۲۶۹۲۵ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۱۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۵۰۸ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۱۱۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۲۳۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۳۳۵ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۴۴۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۵۵۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۰ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۳۵۱۲۰ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۲۶۹۲۵ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
۵۵۰۸ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۱۱۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۲۳۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۳۳۵ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۴۴۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۵۵۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۰۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۷۰۱۰ورق ST37 برشی اکسین اهواز بنگاه تهران ۲۴,۸۰۰ ریال
۵۸۷۱۲۰ورق ST37 برشی اکسین اهواز بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۸۷۲۳۰ورق ST37 برشی اکسین اهواز بنگاه تهران ۲۳,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۰۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۱۲۳۰×۳۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۴۲۵۲۰×۲۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۴۳۸۵۰×۵۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۰ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۳۵۱۲۰ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۲۶۹۲۵ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
۵۵۰۸ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۱۱۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۲۳۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۳۳۵ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۴۴۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۵۵۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۰ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۳۵۱۲۰ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۲۶۹۲۵ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۷۸قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۳۸۱۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۰۱۲قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۱۱۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۲۲۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۳۲۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۴۳۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۵۳۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۶۴۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۲۶
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲.۵۰۰ ریال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۵۰۸ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۱۱۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۲۳۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۳۳۵ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۴۴۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۵۵۵۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۵۱۶عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۲۶۹۱۰عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۵۵۳۱۵عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۴۰۵۲۰عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۶,۳۰۰ ریال
۴۰۷۲۵عرض ۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۶,۳۰۰ ریال
۴۰۳۳۵عرض ۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۱۲۳۰×۳۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۴۲۵۲۰×۲۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۴۳۸۵۰×۵۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۰ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۳۵۱۲۰ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۶۹۲۵ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۷۸قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۳۸۱۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۰۱۲قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۱۱۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۲۲۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۳۲۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۴۳۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۵۳۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۶۴۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
۵۵۰۸ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
۵۵۱۱۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
۵۵۲۳۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۵۵۳۳۵ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۵۵۴۴۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۵۵۵۵۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۷
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۲۰۰ ریال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۱۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۷۸قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۳۸۱۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۰۱۲قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۱۱۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۲۲۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۳۲۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۴۳۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۵۳۵قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۷۴۶۴۰قطر ۳۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۱۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۰ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۳۵۱۲۰ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۲۶۹۲۵ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲۵۰۰ريال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲۵۰۰ريال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲۵۰۰ريال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶۵۰۰ريال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵۵۰۰ريال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵۵۰۰ريال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۰ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۳۵۱۲۰ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۲۶۹۲۵ابعاد مختلفورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۰۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۱۲۳۰×۳۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۴۲۵۲۰×۲۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۴۳۸۵۰×۵۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۴
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۴۰۷۱۵برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۳۵۱۲۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۶۱۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۷۲۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۸۱۵ورق ST37 برش کونیک بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۹۵ورق ST37 برش کونیک بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۴۳۲۰عرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰عرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۲۴۱۴عرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۶ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۶۸ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۷۱۰ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۹
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۷۱۵برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۳۵۱۲۰برش درعرض۱۵۰۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۶۱۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۷۲۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۸۵ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۹۱۰ورق ST37 برش کونیک بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۲۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۶۰۱۱۰۱۲۰۰×۱۲۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۵۷۰۱۶۰عرض۱۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۵۷۱۳۵۱۵۰×۱۵۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۴۳۲۰عرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰عرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۲۴۱۴عرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۲۳
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۷۱۵برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۶ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۶۸ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۷۱۰ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۰۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
۵۵۰۸ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
۵۵۱۱۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
۵۵۲۳۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۵۵۳۳۵ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۵۵۴۴۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۵۵۵۵۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۱۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۶۰۱۱۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۵۶۱۱۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۵۷۰۱۵۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۱۳۵ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۱۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۱۲۳۰×۳۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۴۲۵۲۰×۲۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۴۳۸۵۰×۵۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۱۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۶۱۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۷۲۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۸۵ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۹۱۰ورق ST37 برش کونیک بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۱۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۷۱۵برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۶۰۱۱۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۵۶۱۱۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۵۷۰۱۵۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۱۳۵ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۶ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۶۸ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۷۱۰ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۰۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
۵۵۰۸ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
۵۵۱۱۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
۵۵۲۳۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۵۵۳۳۵ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۵۵۴۴۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۵۵۵۵۰ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۴۳۲۰عرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰عرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۲۴۱۴عرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۶۱۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۷۲۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۸۵ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۹۱۰ورق ST37 برش کونیک بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۰۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۶۸۲۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۶۹۲۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۷۰۳۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۷۱۳۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۰۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۷۱۵برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۶ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۶۸ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۷۱۰ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۷۱۵برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۱۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۴۳۲۰برش درعرض۱۵۰۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
۴۴۴۳۰برش درعرض۲۰۰۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۴۴۵۴۰برش درعرض۲۰۰۰ورق برشیST37 ساختمانی/صنعتی بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۶ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۶۸ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۷۱۰ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۴۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشی روغنی فولادمبارکه بنگاه تهران۲۹۰۰۰ ريال
۲۳۵۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیST37 روس بنگاه تهران۲۳۵۰۰ ريال
۲۴۰۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیST37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۳۰۰۰ ريال
۲۴۱۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیST37 فولادمبارکه بنگاه تهران۲۳۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۰۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۶۸۲۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۳۵۰۰ ريال
۲۶۹۲۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۳۵۰۰ ريال
۲۷۰۳۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
۲۷۱۳۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
۲۷۲۴۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۲
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱۴۰۰ ريال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱۴۰۰ ريال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱۴۰۰ ريال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱۴۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  سلام.ببخشید برش چراغ قوه ای چیست و قیمتش چنده؟

  • Teymori-tejaratfelez

   :

   دوست عزیز برش چراغ قوه ای نوعی شکل برش است که ورق را به شکل چراغ قوه برش داده و بیشتر دراسکلت ساختمان به کارمیبرند وهزینه برش آن با دستگاه هوابرش دانه ای ۵۰ تومان میباشد.

 2. :

  سلام مدل های برشکاری چه فرقی باهم دارند؟مثلاگیوتین با هوابرش یا پلاسما با لیزر؟

  • Teymori-tejaratfelez

   :

   سلام بستگی به دقت کارمشتری ومقداری که برای آن هزینه درنظرگرفته دارد گیوتین تلورانس خطای آن ۵± میلیمتر است. گیوتین برای برش ورق های با ضخامت نازک به کار می رود.
   در هوابرش از ترکیب سوخت گاز به همراه اکسیژن برای برش فلزات با ضخامت های بالا استفاده می شود.برش هایی که توسط CNC و پلاسما انجام می شود به مراتب هزینه بر تر هستند و زمان بیشتری برای آن ها نیاز است، اما به همین نسبت ورق ها با دقت بیشتری برش می خورند. هزینه هر سانتی متر برش توسط CNC حدود ۱۵ تومان و هر میلیمتر برش توسط پلاسما بین ۵ تا ۷ تومان است.لیزر دارای دقت نظربسیار بالاتردرحدود ۱± میلیمتر وبه طبع قیمت بالایی هم دارد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.