ورق اسیدشویی

ورق اسید شویی

ورق های اسید شویی معمولا از ورق های نورد گرم تولید می شوند. این نوع ورق با استفاده از اسید هیدروکلریک طی مراحلی برای حذف ناخالصی های روی ورق (آلاینده های معدنی ، اکسیدها ، چربی ، زنگ زدگی و …) وارد استخرهای اسید شده که پس از فرایند غوطه وری در این استخرها این نوع ورق را اسید شویی شده می نامند.

کاربردهای ورق اسیدشویی

کاربرد این نوع ورق در مصارف ساختمانی ( تولید لوله های آب ، پروفیل و…) صنایع لوله سازی ، تولید مخازن ، کشتی سازی ، صنایع فولاد ، خودروسازی (ساخت رینگ و شاسی خودرو) مورد استفاده قرار میگیرد.ورق اسید شویی بیشتر در کارخانجات گالوانیزه و کارخانه هایی که در روند تولید قطعات شامل بخش رنگ کاری هستند استفاده می شود.

استانداردهای ورق اسیدشویی

ورق های اسید شویی معمولا فابریک و برشی عرضه میشوند که ابعاد پر مصرف آن در دو عرض ۱۰۰ و ۱۲۵ سانتی متر و ضخامت های ۱.۵ تا ۶ میلی متر تولید میشود.

تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران

۲۸,۰۰۰ ریال

۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران

۲۸,۱۰۰ ریال

۲۰۳۸۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران

۲۸,۹۰۰ ریال

۲۲۵۳۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران

۲۹,۰۰۰ ریال

۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران

۲۷,۴۵۰ ریال

۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران

۲۸,۱۵۰ ریال

۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران

۲۷,۵۰۰ ریال

۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران

۲۷,۴۵۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۱۸۹۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۹۰۰ ریال
۲۲۷۸۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۹۵۰ ریال
۲۱۹۱۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۲۲۷۹۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۴۵۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۸,۱۵۰ ریال
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۸,۱۰۰ ریال
۲۰۳۸۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۸,۹۰۰ ریال
۲۲۵۳۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۴۵۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۸,۱۵۰ ریال
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۱۸۹۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۹۰۰ ریال
۲۲۷۸۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۹۵۰ ریال
۲۱۹۱۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۲۲۷۹۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۴۵۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۸,۱۵۰ ریال
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۸,۱۰۰ ریال
۲۰۳۸۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۸,۹۰۰ ریال
۲۲۵۳۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۴۵۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۸,۱۵۰ ریال
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۳۸۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۵۳۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۶,۶۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۲۰۳۸۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۱۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۲۲۵۳۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۲۱۸۹۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۶۴۵۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۲۱۹۱۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۶۹۰۰ ریال ((خرید با تایید قیمت))
۲۲۷۸۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۶۶۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۲۲۷۹۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷۰۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۶,۶۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۲۰۳۸۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۱۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۲۲۵۳۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۶۶۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۶۸۰۰ ریال ((خرید با تایید قیمت))
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷۵۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۷۷۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۱۹۱۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال ((خرید با تایید قیمت))
۲۲۷۹۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید قیمت))
۲۱۸۹۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۴۵۰ ریال ((خرید با تایید قیمت))
۲۲۷۸۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۴۰۰ ریال ((خرید با تایید قیمت))
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۷۵۰ ریال ((خرید با تایید قیمت))
۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۷۰۰ ریال ((خرید با تایید قیمت))
۲۰۳۸۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۱۰۰ ریال ((خرید با تایید قیمت))
۲۲۵۳۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال ((خرید با تایید قیمت))
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۶۰۰ ریال
۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۷۰۰ ریال
۲۰۳۸۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۱۰۰ ریال
۲۲۵۳۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۴۵۰ ریال
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۴۰۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۶۰۰ ریال
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۶۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۱۹۱۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۷۵۰ ریال
۲۲۷۹۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
۲۱۸۹۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
۲۲۷۸۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۶۰۰ ریال
۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۷۰۰ ریال
۲۰۳۸۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۱۰۰ ریال
۲۲۵۳۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۴۵۰ ریال
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۴۰۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۶۰۰ ریال
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۶۰۰ ریال
۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۷۰۰ ریال
۲۰۳۸۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۱۰۰ ریال
۲۲۵۳۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۴۵۰ ریال
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۴۰۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۶۰۰ ریال
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۶۰۰ ریال
۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۷۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۲۷۸۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
۲۲۷۹۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۴۵۰ ریال
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۴۰۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۶۰۰ ریال
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۶۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۱۹۱۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۷۵۰ ریال
۲۲۷۹۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۲۱۸۹۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
۲۲۷۸۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۶۰۰ ریال
۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۷۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۱۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۱۹۱۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۷۵۰ ریال
۲۲۷۹۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۲۱۸۹۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
۲۲۷۸۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۱۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۶۰۰ ریال
۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۰۵۰ ریال
۲۰۳۹۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST33 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۲۰۰ ریال
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۱۹۱۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۲۲۷۹۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۲۱۸۹۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۱۵۰ ریال
۲۲۷۸۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۲۰۰ ریال
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۲۰۰ ریال
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۲۷۸۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۲۲۷۹۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۲۰۳۹۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST33 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۳,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۲۰۰ ریال
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۲۰۳۹۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST33 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۲۷۸۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ريال
۲۲۷۹۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ريال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۸۲۱۰۰۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران ۲۴,۸۵۰ ريال
۲۲۵۳۲۱۰۰۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران ۲۴,۷۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۲۰۰ ریال
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۲۰۳۸۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۲۲۵۳۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۷۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۱۹۲۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی ST33 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۸۲۱۰۰۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۲۲۵۳۲۱۲۵۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۲۰۰ ریال
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۲۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۱۹۱۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۲۲۷۹۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۲۱۹۰۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴۷۰۰ ریال
۲۰۳۹۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST33 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۳,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۲۰۳۸۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۹۰۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۴۰۰ ریال
۲۲۵۳۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۷۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۱۸۹۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
۲۱۹۱۲.۵۱۰۰۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۲۲۷۸۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۶۰۰ ریال
۲۲۷۹۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۹۲۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی ST33 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۲۰۳۸۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۹۰۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۴۰۰ ریال
۲۲۵۳۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۷۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۲۰۰ ریال
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۱۸۹۲/۵۱۰۰۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
۲۱۹۱۲/۵۱۰۰۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۲۵۳۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۷۰۰ ریال
۲۰۳۹۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST33 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۳,۹۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۲۰۳۷۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۲۰۳۸۲۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۲۰۳۹۲۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST33 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۳,۹۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۴۰۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۱۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۰۵۰ ریال
۲۰۴۲۳۱۰۰۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۲۰۰ ریال
۲۰۴۳۳۱۲۵۰ورق اسید شوئی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۱۸۹۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۴,۶۰۰ ریال
۲۱۹۱۲.۵۱۲۵۰ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  با سلام. حبیبی هستم. لطفا برای من پیش فاکتور ارسال کنید با قیمت امروز. صورت رو قبلا اعلام کردم.

  • :

   سلام
   ممنون از اطلاع رسانی کارشناسان ما به زودی قیمت های جدید روز رو براتون به صورت پیش فاکتور ارسال میکنند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.