ورق استیل

ورق استیل

این نوع ورق بر پایه آهن تولید میشود که در ترکیبات آن از آلیاژهای گوناگون استفاده میشود.نوع ،مقدار،مقاومت ، سختی و شکل پذیری این ورق ها بر اساس عناصر موجود در آن ها متغییر است.در ساخت این محصول از کمتر از ۲% کربن برای استحکام آن استفاده میشود ولی در روند تولید با ترکیب عناصری مانند نیکل و کروم و… باعث انعطاف پذیری ورق میشوند. به همین دلیل ورق استیل جزو انعطاف پذیر ترین ورق های موجود در بازار است.

کاربرد ورق استیل

این نوع ورق در صنایع مختلف به دلیل ظاهر آن کاربردهای زیادی دارد مانند :
صنایع خودروسازی
صنایع لوازم خانگی (مثل : محفظه داخلی ماشین لباسشویی و…)
صنایع دارویی،غذایی و شیر شامل: هوزینگ استیل، فیلترهواکش ، مخزن استیل و …

استانداردهای ورق استیل

ورق استیل بگیر 420 ،430، 410 ورق استیل نگیر 201 ، 316 ، 304
استیل نگیر مات براق (1.4310) 301 ، (1.4301) 304 ، (1.4541) 321
ورق استیل نسوز (1.4828) 309 ، (1.4833) 309S ، (1.4845) 310S ، (1.4841) 314
ورق استیل ضد اسید (1.4401) 316 ، (1.4404) 316L ، (1.4571) 316Ti

 

کارشناس فروش ورق استیل

دسته:

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷

کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم(ریال)
۶۶۷۰.۵ ۱۰۰۰ورق استیل ۴۳۰ رول تایوان بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
۶۶۸۰.۶ ۱۰۰۰ورق استیل ۴۳۰ رول تایوان بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۳۰۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهران۴۱۰,۰۰۰ ریال
۴۳۴۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهران۴۱۰,۰۰۰ ریال
۲۳۱۳۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهران۴۱۰,۰۰۰ ریال
۵۷۶۳۳۰۰۰×۱۲۵۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهران۴۱۰,۰۰۰ ریال
۲۳۲۴۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهران۴۱۰,۰۰۰ ریال
۴۰۸۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهران۴۱۰,۰۰۰ ریال
۵۵۶۸۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهران۴۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۸۱۱۵۰۰×۳۰۰۰ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران۵۱۰,۰۰۰ ریال
۵۴۶۱.۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران۵۱۰,۰۰۰ ریال
۵۱۸۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران۵۱۰,۰۰۰ ریال
۵۱۹۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران۵۱۰,۰۰۰ ریال
۲۵۵۲۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران۵۱۰,۰۰۰ ریال
۵۲۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران۵۱۰,۰۰۰ ریال
۱۹۹۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران۵۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۰۹۲۱۱۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهران۴۱۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰۹۳۱۱۲۵۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهران۴۱۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰۹۴۲۱۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهران۴۱۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰۹۵۳۱۲۵۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهران۴۱۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰۹۶۵۱۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهران۴۱۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰۹۷۵۱۲۵۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهران۴۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم(ریال)
۴۵۷۳۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۴۳۰ شیت تایوان بنگاه تهران۳۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۰۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم(ریال)
۴۵۵۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل ۳۱۰ شیت تایوان بنگاه تهران۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۱۸۱۰۳۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل ۳۱۰ شیت تایوان بنگاه تهران۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۱۸۱۱۰۳۰۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل ۳۱۰ شیت تایوان بنگاه تهران۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۰۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۴۹۰,۰۰۰ ریال
۵۲۱۵۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۴۹۰,۰۰۰ ریال
۱۹۸۶۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۹۸۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴۳۶۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۵۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۱۰۱۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل ۳۱۰ رول تایوان بنگاه تهران۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۱۸۱۰۲۴۱۵۰۰×۳۰۰۰ورق استیل ۳۱۰ رول تایوان بنگاه تهران۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۱۸۱۰۵۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل ۳۱۰ رول تایوان بنگاه تهران۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۷/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۶۶۶۲ ۱۰۰۰ورق استیل ۳۱۶ رول تایوان بنگاه تهران۵۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۳/۲۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۲۸۲۵۰۰×۱۲۵۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۶۲۸۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۰۶۷۲۰۰۰×۱۰۰۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۲۲۷۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۲/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۲۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهران۳۹۰,۰۰۰ ریال
۴۵۴۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهران۳۳۰,۰۰۰ ریال
۴۵۵۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۲/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۸۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۵۸,۰۰۰ ریال
۱۷۹۲۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۵۰,۰۰۰ ریال
۲۷۹۳۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۵۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۹۲۰۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۵۳۰۲۰۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۵۷,۰۰۰ ریال
۵۲۰۱۵۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۲۱۱,۰۰۰ ریال
۲۰۰۱۰۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۷۷۱۰۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۵۴,۰۰۰ ریال
۵۵۶۸۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۲۷۶۵۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۷,۰۰۰ ریال
۴۱۰۴۲۰۰۰×۱۰۰۰ ورق استیل۴۳۰ تایوان بنگاه تهران۱۰۰,۰۰۰ ریال
۴۰۸۴۲۰۰۰×۱۰۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۰۱۵عرض۱۲۵۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۲۱۱,۰۰۰ ریال
۵۲۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۵۶۲۵۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۱۳۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۵۸,۰۰۰ ریال
۲۳۲۴ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۵۲,۰۰۰ ریال
۲۳۳۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۴۹,۰۰۰ ریال
۲۷۶۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۴۷,۰۰۰ ریال
۴۵۸۲۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۵۳,۰۰۰ ریال
۲۷۷۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۵۴,۰۰۰ ریال
۵۵۶۸۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۶۹۷۲ ۱۰۰۰۰ ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۸
کد ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۰۱۳۰ورق استیل ۴۳۰ رول عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۱۰۲۳۵ورق استیل ۴۳۰ رول عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۱۰۳۴۵ورق استیل ۴۳۰ رول عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۱۰۴۵۵ورق استیل ۴۳۰ رول عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۲/۰۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۳۲۸۱۰۰۰‍×۲۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۴۳۳۶۱۵۰۰‍×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۴۳۴۳۱۵۰۰×۳۰۰۰ورق استیل۳۰۹ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۴۳۵۲.۵۱۰۰۰‍×۲۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۷۲۲۱۰۰۰‍×۲۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۴۳۶۲۱۵۰۰×۳۰۰۰ورق استیل۳۰۹ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۲/۰۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۸۶ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۹۹۸ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۰۱۰ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۲۱۱.۵ ۱۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۵۸۱۱۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۰۹۲۰۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۸۷۱۲۵۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۹۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۸۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۵۳۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۲/۰۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۸۱۱۰۰۰‍‍‍×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران ۱۹۲,۰۰۰ ریال
۱۶۲۶۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۱۶۲۳۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۴۳۰ تایوان بنگاه تهران۱۰۰,۰۰۰ ریال
۵۷۶۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۵۸۳۰۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۶۱۹۱.۵۱۲۵۰×۱۲۵۰ ورق استیل۴۲۰ تایوان بنگاه تهران۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۴۰۱۰۲۱۲۵۰×۱۲۵۰ ورق استیل۴۳۰ تایوان بنگاه تهران۱۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۰۹۳۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۴۳۰ تایوان بنگاه تهران۱۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴۳۵۲.۵۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۱/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۵۵۲۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۹۴۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۱۶۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۲۸۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۳۱۲۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۴۱۴۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۷۶۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۸۱.۵۲۵۰۰×۱۲۵۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۲۰۱.۵عرض۱۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران ۱۴۷,۰۰۰ ریال
۱۶۱۹۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۴۲۰ تایوان بنگاه تهران۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۶۲۱۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۶۲۲۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۹۷,۰۰۰ ریال
۱۶۲۳۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۴۳۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۶۲۴۱.۵۱۲۵۰×۱۲۵۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
۱۰۲۲۸۱.۵۱۲۵۰×۱۲۵۰ ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۶۲۵۱.۵۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۹,۰۰۰ ریال
۱۶۲۶۱.۵۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۱۶۲۷۱.۵۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۸,۰۰۰ ریال
۱۶۲۸۱.۵۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۰۰۵۰۶۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران ۱۶۰۰۰۰ ریال
۵۰۹۲۰۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۵۳۰۲۰۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۵۷,۰۰۰ ریال
۰۰۱۵۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۵۵۰۰۰ ریال
۵۲۰۱۵۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۲۱۱,۰۰۰ ریال
۲۰۰۱۰۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۲۰۰,۰۰۰ ریال
۲۷۷۱۰۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۵۴,۰۰۰ ریال
۵۵۶۸۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۰۰۶۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۵۱۰۰۰ ریال
۲۷۶۵۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۷,۰۰۰ ریال
۴۱۰۴۲۰۰۰×۱۰۰۰ ورق استیل۴۳۰ تایوان بنگاه تهران۱۰۰,۰۰۰ ریال
۴۰۸۴۲۰۰۰×۱۰۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۲۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۸۱۱۰۰۰‍‍‍×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران ۱۹۲,۰۰۰ ریال
۱۶۲۶۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۱۶۲۳۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۴۳۰ تایوان بنگاه تهران۱۰۰,۰۰۰ ریال
۵۷۶۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۵۸۳۰۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۶۱۹۱.۵۱۲۵۰×۱۲۵۰ ورق استیل۴۲۰ تایوان بنگاه تهران۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۴۰۱۰۲۱۲۵۰×۱۲۵۰ ورق استیل۴۳۰ تایوان بنگاه تهران۱۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۰۹۳۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۴۳۰ تایوان بنگاه تهران۱۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴۳۵۲.۵۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۱/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۷۶۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۷,۰۰۰ ریال
۴۵۸۲۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۵۳,۰۰۰ ریال
۲۷۷۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۱/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۸۶ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران ۱۹۲,۰۰۰ ریال
۱۹۹۸ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۲۰۰۱۰ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۹۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۲۰۱.۵عرض۱۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۶۱۹۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۴۲۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۶۲۱۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۶۲۲۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۶۲۳۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۴۳۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۶۲۴۱.۵۱۲۵۰×۱۲۵۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۸۱.۵۱۲۵۰×۱۲۵۰ ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۶۲۵۱.۵۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۶۲۶۱.۵۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۶۲۷۱.۵۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۶۲۸۱.۵۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۱/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۵۵۲۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۹۴۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۱۶۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۲۸۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۳۱۲۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۴۱۴۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۷۶۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۸۱.۵۲۵۰۰×۱۲۵۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۱/۲۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۳۲۸۱۰۰۰‍×۲۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۴۳۳۶۱۵۰۰‍×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۴۳۴۳۱۵۰۰×۳۰۰۰ورق استیل۳۰۹ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۴۳۵۲.۵۱۰۰۰‍×۲۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۷۲۲۱۰۰۰‍×۲۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۴۳۶۲۱۵۰۰×۳۰۰۰ورق استیل۳۰۹ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۸۶ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۹۹۸ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۰۱۰ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۲۱۱.۵ ۱۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۵۸۱ ۱۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۰۹۲۰۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۸۷۱۲۵۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۹۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۸۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۵۳۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۵۳ میل-ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۶۸ میل-ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۷۷۰ میل-ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۰۱۳۰ورق استیل ۴۳۰ رول عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۰۲۳۵ورق استیل ۴۳۰ رول عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۰۳۴۵ورق استیل ۴۳۰ رول عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۰۴۵۵ورق استیل ۴۳۰ رول عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۸۶ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران ۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۹۹۸ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۲۰۰۱۰ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۴,۰۰۰ ریال
۱۰۱۲۱۱.۵ ۱۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۸,۰۰۰ ریال
۲۵۸۱ ۱۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۸,۰۰۰ ریال
۵۰۹۲۰۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۸۵,۰۰۰ ریال
۸۷۱۲۵۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۵۱۶۳۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۶۷,۰۰۰ ریال
۵۱۹۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۳,۰۰۰ ریال
۵۱۸۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۳,۰۰۰ ریال
۵۱۵۳۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۴,۰۰۰ ریال
۵۲۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۵۵۲۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۱۲۹۴۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۱۲۳۶۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۱۲۴۸۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۸۱۵۱۰۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۱۲۵۱۲۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۱۲۶۱۴۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۱۲۷۱۶۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۱۲۸۱.۵۲۵۰۰×۱۲۵۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۸۶ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران ۱۶۹,۰۰۰ ریال
۱۹۹۸ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۲۰۰۱۰ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۰۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۹۹۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۵۲۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۶۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۵۶۵۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۸۰,۰۰۰ ریال
۵۷۵۴۴۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۸۰,۰۰۰ ریال
۵۷۵۵۶۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۹۳۰.۶ورق استیل خشدار نقره ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۳۹۴۰.۷ورق استیل نگیرGSN001 بنگاه تهرانتماس بگیرید
۳۹۵۱۲ورق استیل420 تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۰۱۵عرض۱۲۵۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۸,۰۰۰ ریال
۵۲۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۲۰۰۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۵۶۲۵۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۲۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۲۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۵۴۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۵۵۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۰۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل تایوان بنگاه تهران۱۵۰۰۰۰ ريال
۵۰۴۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل تایوان بنگاه تهران۱۱۵۰۰۰ ريال
]تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۰۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۸۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان شیت بنگاه تهران۱۴۸۰۰۰ ريال
۱۹۹۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان شیت بنگاه تهران۱۴۸۰۰۰ ريال
۲۰۰۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان شیت بنگاه تهران۱۵۳۰۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  سلام آیا شما استیل برای دکور داخلی ساختمان هم کار میکنید؟

  • Teymori-tejaratfelez

   :

   سلام.بله استیل هایی که درمصارف دکوراتیو استفاده میشوند استیل سری۴۰۰ هستند مجموعه ما تمام سری های استیل از جمله سری۳۰۰ و۲۰۰ وهمچنین ۴۰۰ را دارا میباشد.

 2. :

  با سلام. لطفا اگه توضیحی در مورد استیل آستنیتی معروف به نگیر دارید بفرمایید.

  • Teymori-tejaratfelez

   :

   آلیاژ های ۳۰۹ و S309 استنلس استیل های آستنیتی کروم-نیکلی هستند که مقاومت عالی در برابر خوردگی و حرارت به اضافه استحکام خوب در دمای اتاق و دماهای بالا دارند. آلیاژ S309 همان نوع ۳۰۹ اما با درصد کمتر کربن برای به حداقل رساندن ته نشینی کاربید ها و بهبود خواص جوشکاری می باشد.این آلیاژ الزاماً غیرمغناطیسی بوده که در حین کار سرد اندکی مغناطیسی می گردد

 3. :

  تشکر از توضیحاتتون. بفرمایید که از لحاظ مقاومت در چه سطحی هست ؟

  • Teymori-tejaratfelez

   :

   آلیاژهای ۳۰۹ و S309 مقاومت در برابر خوردگی فوق العاده ای دارند. مقاومت آنها در محیط های دریایی بسیار بیشتر از آلیاژ ۳۰۴ می باشد. مقاومت بالایی در مواجهه با مایعات سولفیتی از خود نشان می دهند و برای انتقال نیتریک اسید، ترکیبات نیتریک سولفید اسدها، استیک، سیتریک و لاکتیک اسید کاملاً مناسب هستند

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *