ورق استیل

ورق استیل

این نوع ورق بر پایه آهن تولید میشود که در ترکیبات آن از آلیاژهای گوناگون استفاده میشود.نوع ،مقدار،مقاومت ، سختی و شکل پذیری این ورق ها بر اساس عناصر موجود در آن ها متغییر است.در ساخت این محصول از کمتر از ۲% کربن برای استحکام آن استفاده میشود ولی در روند تولید با ترکیب عناصری مانند نیکل و کروم و… باعث انعطاف پذیری ورق میشوند. به همین دلیل ورق استیل جزو انعطاف پذیر ترین ورق های موجود در بازار است.

کاربرد ورق استیل

این نوع ورق در صنایع مختلف به دلیل ظاهر آن کاربردهای زیادی دارد مانند :
صنایع خودروسازی
صنایع لوازم خانگی (مثل : محفظه داخلی ماشین لباسشویی و…)
صنایع دارویی،غذایی و شیر شامل: هوزینگ استیل، فیلترهواکش ، مخزن استیل و …

استانداردهای ورق استیل

ورق استیل بگیر 420 ،430، 410 ورق استیل نگیر 201 ، 316 ، 304
استیل نگیر مات براق (1.4310) 301 ، (1.4301) 304 ، (1.4541) 321
ورق استیل نسوز (1.4828) 309 ، (1.4833) 309S ، (1.4845) 310S ، (1.4841) 314
ورق استیل ضد اسید (1.4401) 316 ، (1.4404) 316L ، (1.4571) 316Ti

کارشناس فروش ورق استیل

دسته:

تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهران

۴۹۰,۰۰۰ ریال

۴۳۴۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهران

۵۱۰,۰۰۰ ریال

۴۰۸۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهران

۵۱۰,۰۰۰ ریال

۱۸۹۸۳۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهران

۵۲۰,۰۰۰ ریال

۵۱۷۴۲/۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهران

۵۱۰,۰۰۰ ریال

۱۶۲۱۱/۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهران

۴۹۰,۰۰۰ ریال

۱۴۳۲۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهران

۵۱۰,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۹۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران

۶۱۵,۰۰۰ ریال

۵۱۶۳۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران

۶۱۵,۰۰۰ ریال

۱۹۸۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران

۶۱۵,۰۰۰ ریال

۱۸۹۷۹۴۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران

۶۱۵,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۹۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران

۶۱۵,۰۰۰ ریال

۴۳۵۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران

۶۱۵,۰۰۰ ریال

۱۸۹۸۱۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران

۵۹۵,۰۰۰ ریال

۱۸۹۸۰۲/۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران

۶۱۵,۰۰۰ ریال

۱۶۲۲۱/۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران

۶۱۵,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۶۳۱۵۰۰×۳۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۱۳۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۶۸۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۳۰۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۱۳۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۲۴۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۷۶۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۳۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۹۲۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۰۲۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۷۸۲۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۷۹۳۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۶۹۵۰.۵۱۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۹۱۰.۵۱۲۵۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۹۲۱۱۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۹۳۱۱۲۵۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۹۴۲۱۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۹۵۲۱۲۵۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۹۲۴۱۳۱۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۹۱۰.۵۱۲۵۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۹۶۵۱۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۹۷۵۱۲۵۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۹۸۵۱۵۰۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۹۲۴۰۸۱۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ رول تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۷۶۵۱۵۰۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۱۲/۱۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۵۳۱۵۰۰×۳۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۱۲/۰۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم(ریال)
۴۵۵۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل ۳۱۰ شیت تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۲۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل ۳۱۰ شیت تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۵۴۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل ۳۱۰ شیت تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۱۰۱۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل ۳۱۰ شیت تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۱۰۳۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل ۳۱۰ شیت تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۱۲/۰۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۱۰۰۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۱۲/۰۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۰۹۹۲۱۵۰۰×۳۰۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۱۰۲۴۱۵۰۰×۳۰۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۱۱/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۰۱۷۱۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۴۳۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۹۰۱۸۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۴۳۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۱۱/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۰۸۱ ۱۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ رول کره بنگاه تهران۳۶۵,۰۰۰ ریال
۱۹۲۰۹۱.۲۵ ۱۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ رول کره بنگاه تهران۳۶۵,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۰۱ ۱۵۰۰ورق استیل ۳۰۴ رول کره بنگاه تهران۳۶۵,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۱۱ ۳۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ رول کره بنگاه تهران۳۶۵,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۲۱.۲۵۳۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ رول کره بنگاه تهران۳۶۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۱۱/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۳۱ ۱۰۰۰ورق استیل ۳۱۶ رول کره بنگاه تهران۴۶۵,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۴۱.۵ ۱۰۰۰ورق استیل ۳۱۶ رول کره بنگاه تهران۴۶۵,۰۰۰ ریال
۲۹۲۱۵۲ ۱۲۵۰ورق استیل ۳۱۶ رول کره بنگاه تهران۴۶۵,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۶۲ ۱۵۰۰ورق استیل ۳۱۶ رول کره بنگاه تهران۴۶۵,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۷۱.۲۵۳۰۰۰ورق استیل ۳۱۶ رول کره بنگاه تهران۴۶۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۱۱/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۰۱۷۱۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۴۳۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۹۰۱۸۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۴۳۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۹/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۱۰۸۲۰۱۵۰۰×۳۰۰۰ورق استیل ۳۱۰ رول تایوان بنگاه تهران۸۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۹/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۷۷۱۰۱۰۰۰×۱۰۰۰ورق استیل۳۰۴ شیت تایوان بنگاه تهران۴۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۹/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۵۴۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل ۳۱۰ رول تایوان بنگاه تهران۸۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۹/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۱۰۷۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۳۱۰ رول تایوان بنگاه تهران۸۵۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۰۶۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۳۱۰ رول تایوان بنگاه تهران۸۵۰,۰۰۰ ریال
۱۸۱۰۹۲۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۳۱۰ رول تایوان بنگاه تهران۸۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۹/۲۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۹۲۰۱۵۰۰×۳۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۵۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۹/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۶۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
۵۰۸۲۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۵۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۹/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۴۳۰ تایوان بنگاه تهران۲۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۵۱۲۰۱۰۰۰×۱۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۵۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۹/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۴۳۰ تایوان بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۹/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۵۰۲۰۱۵۰۰×۱۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۵۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم(ریال)
۶۶۷۰.۵ ۱۰۰۰ورق استیل ۴۳۰ رول تایوان بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
۶۶۸۰.۶ ۱۰۰۰ورق استیل ۴۳۰ رول تایوان بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۶۱.۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران۵۰۰,۰۰۰ ریال
۵۲۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۹۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران۵۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۹۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران

۶۱۵,۰۰۰ ریال

۴۳۵۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران

۶۱۵,۰۰۰ ریال

۱۸۹۸۱۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران

۵۹۵,۰۰۰ ریال

۱۸۹۸۰۲/۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران

۶۱۵,۰۰۰ ریال

۱۶۲۲۱/۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران

۶۱۵,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۸۱۱۵۰۰×۳۰۰۰ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران۵۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵۵۲۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ شیت تایوان بنگاه تهران۵۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم(ریال)
۴۵۷۳۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۴۳۰ شیت تایوان بنگاه تهران۳۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۷/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۶۶۶۲ ۱۰۰۰ورق استیل ۳۱۶ رول تایوان بنگاه تهران۵۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۳/۲۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۲۸۲۵۰۰×۱۲۵۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۶۲۸۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۰۶۷۲۰۰۰×۱۰۰۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۲۲۷۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۲/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۲۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهران۳۹۰,۰۰۰ ریال
۴۵۴۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهران۳۳۰,۰۰۰ ریال
۴۵۵۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۱۳۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۵۸,۰۰۰ ریال
۲۳۲۴ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۵۲,۰۰۰ ریال
۲۳۳۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۴۹,۰۰۰ ریال
۲۷۶۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۴۷,۰۰۰ ریال
۴۵۸۲۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۵۳,۰۰۰ ریال
۲۷۷۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۵۴,۰۰۰ ریال
۵۵۶۸۲۰۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۶۹۷۲ ۱۰۰۰۰ ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۸
کد ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۰۱۳۰ورق استیل ۴۳۰ رول عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۱۰۲۳۵ورق استیل ۴۳۰ رول عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۱۰۳۴۵ورق استیل ۴۳۰ رول عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۱۰۴۵۵ورق استیل ۴۳۰ رول عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۱/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۵۵۲۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۹۴۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۱۶۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۲۸۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۳۱۲۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۴۱۴۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۷۶۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۸۱.۵۲۵۰۰×۱۲۵۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۱/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۷۶۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۷,۰۰۰ ریال
۴۵۸۲۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۵۳,۰۰۰ ریال
۲۷۷۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۰۴ تایوان بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۱/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۵۵۲۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۹۴۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۱۶۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۲۸۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۳۱۲۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۴۱۴۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۷۶۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۲۸۱.۵۲۵۰۰×۱۲۵۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۵۳ میل-ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۶۸ میل-ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۷۷۰ میل-ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۰۱۳۰ورق استیل ۴۳۰ رول عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۰۲۳۵ورق استیل ۴۳۰ رول عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۰۳۴۵ورق استیل ۴۳۰ رول عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۰۴۵۵ورق استیل ۴۳۰ رول عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۸۶ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران ۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۹۹۸ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۲۰۰۱۰ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۴,۰۰۰ ریال
۱۰۱۲۱۱.۵ ۱۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۸,۰۰۰ ریال
۲۵۸۱ ۱۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۸,۰۰۰ ریال
۵۰۹۲۰۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۸۵,۰۰۰ ریال
۸۷۱۲۵۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۵۱۶۳۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۶۷,۰۰۰ ریال
۵۱۹۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۳,۰۰۰ ریال
۵۱۸۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۳,۰۰۰ ریال
۵۱۵۳۱۵۰۰×۳۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۴,۰۰۰ ریال
۵۲۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۵۵۲۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۱۲۹۴۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۱۲۳۶۳۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۱۲۴۸۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۸۱۵۱۰۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۱۲۵۱۲۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۱۲۶۱۴۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۱۲۷۱۶۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۱۲۸۱.۵۲۵۰۰×۱۲۵۰ورق استیل۳۲۱ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۸۶ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران ۱۶۹,۰۰۰ ریال
۱۹۹۸ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۲۰۰۱۰ ۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۰۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۹۹۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۵۲۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۶۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۵۶۵۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۸۰,۰۰۰ ریال
۵۷۵۴۴۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۸۰,۰۰۰ ریال
۵۷۵۵۶۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل ۳۰۴ تایوان شیت بنگاه تهران۱۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۹۳۰.۶ورق استیل خشدار نقره ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۳۹۴۰.۷ورق استیل نگیرGSN001 بنگاه تهرانتماس بگیرید
۳۹۵۱۲ورق استیل420 تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۰۱۵عرض۱۲۵۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۷۸,۰۰۰ ریال
۵۲۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۲۰۰۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۵۶۲۵۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان بنگاه تهران۲۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۲۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۵۴۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۵۵۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل۳۱۰ تایوان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۰۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل تایوان بنگاه تهران۱۵۰۰۰۰ ریال
۵۰۴۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق استیل تایوان بنگاه تهران۱۱۵۰۰۰ ریال
]تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۰۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۸۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان شیت بنگاه تهران۱۴۸۰۰۰ ریال
۱۹۹۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان شیت بنگاه تهران۱۴۸۰۰۰ ریال
۲۰۰۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق استیل۳۱۶ تایوان شیت بنگاه تهران۱۵۳۰۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. Avatar

  :

  سلام آیا شما استیل برای دکور داخلی ساختمان هم کار میکنید؟

  • Teymori-tejaratfelez

   :

   سلام.بله استیل هایی که درمصارف دکوراتیو استفاده میشوند استیل سری۴۰۰ هستند مجموعه ما تمام سری های استیل از جمله سری۳۰۰ و۲۰۰ وهمچنین ۴۰۰ را دارا میباشد.

 2. Avatar

  :

  با سلام. لطفا اگه توضیحی در مورد استیل آستنیتی معروف به نگیر دارید بفرمایید.

  • Teymori-tejaratfelez

   :

   آلیاژ های ۳۰۹ و S309 استنلس استیل های آستنیتی کروم-نیکلی هستند که مقاومت عالی در برابر خوردگی و حرارت به اضافه استحکام خوب در دمای اتاق و دماهای بالا دارند. آلیاژ S309 همان نوع ۳۰۹ اما با درصد کمتر کربن برای به حداقل رساندن ته نشینی کاربید ها و بهبود خواص جوشکاری می باشد.این آلیاژ الزاماً غیرمغناطیسی بوده که در حین کار سرد اندکی مغناطیسی می گردد

 3. Avatar

  :

  تشکر از توضیحاتتون. بفرمایید که از لحاظ مقاومت در چه سطحی هست ؟

  • Teymori-tejaratfelez

   :

   آلیاژهای ۳۰۹ و S309 مقاومت در برابر خوردگی فوق العاده ای دارند. مقاومت آنها در محیط های دریایی بسیار بیشتر از آلیاژ ۳۰۴ می باشد. مقاومت بالایی در مواجهه با مایعات سولفیتی از خود نشان می دهند و برای انتقال نیتریک اسید، ترکیبات نیتریک سولفید اسدها، استیک، سیتریک و لاکتیک اسید کاملاً مناسب هستند

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *