نبشی

نبشی

نبشی ها از مهم ترین بخش های مورد استفاده در صنایع ساختمانی ، برقی ، راهسازی و صنعتی مختلف هستند که به دو شکل ظاهری وی شکل (V_Shaped) و ال شکل (L_shaped) دسته بندی میشوند.برای ساخت این محصول از دو روش ساخت فابریک و پرسی استفاده میشود که در روند ساخت نبشی پرسی ، ورق رول شده طی فرایندهای برشی و پرسی به نبشی تبدیل شده و مورد استفاده قرار میگیرد اما در روش ساخت نبشی فابریک ابتدا شمش فولادي از نوع (بلوم) با مقطع و طول مشخص به درون كوره های حرارتي نورد ریخته و پس از رسيدن به درجه حـرارت مورد نظر و عبور از قفسه های نورد ابتدایی مقطع آن کاهش و طول آن افزایش می یابد و نهایتاً با عبور از قفسه های نورد میانی و پایانی به شکل نبشی تبدیل و سپس توسط دستگاه های برشی خطی مانند قیچی واره به طول مورد نظر برش داده می شود.این نوع پروفیل ها معمولا از سایز های ۶ تا ۱۲ متر تولید میشوند.

کاربرد انواع نبشی

جهت اتصالات پل ها به ستون ها،صنایع دکل سازی(که از جنس ST37 یا ST52 میباشد)، ساختن چهارچوب درهای بزرگ آهنی و قالب های فلزی، اتصالات تیرآهن ها به بیم های باربر، اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون اسکلت های فلزی، ساختن سازه های فلزی، ستون و خرپا (خرپا سازه‌ای نگهدارنده از واحدهای مثلثی شکل، که از اتصال اجزای باریک و بلند ساخته شده است) و غیره به کار میرود.

استاندارد های انواع نبشی

استانداردهای نبشی در کشورهای مختلف عبارت است از :
ASTM A 36 ، ASME S1-36 ، DIN EN 10056-1 ، نبشی (V شکل) Gost 8240 ،نبشی (L شکل) Gost 8510

 


نبشی

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۶/۲۷

کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران

۴۴,۵۰۰ ریال

۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران

۴۴,۵۰۰ ریال

۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران

۴۴,۵۰۰ ریال

۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران

۴۴,۵۰۰ ریال

۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران

۴۴,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۶/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۱۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

۴۴,۷۰۰ ریال

۱۸۵۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

۴۴,۷۰۰ ریال

۱۶۶۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

۴۴,۷۰۰ ریال

۲۲۲۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

۴۴,۷۰۰ ریال

۵۳۵۰۸۸۰×۸۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

۴۴,۷۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۶/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۷۴۴۰×۴۰نبشی زنجان ۶ متری بنگاه تهران

۴۳,۷۰۰ ریال

۱۶۴۵۵۰×۵۰نبشی زنجان ۶متری بنگاه تهران

۴۳,۷۰۰ ریال

۶۱۵۶۶۰×۶۰نبشی زنجان ۶ متری بنگاه تهران

۴۳,۷۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۶/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۸۶۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی اشتهارد ۶متری بنگاه تهران

۴۳,۷۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۶/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۴۶۸۸۰×۸۰نبشی ماهان ذوب ۶متری بنگاه تهران

۴۳,۲۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۶/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۴۷۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال ۶متری بنگاه تهران

۴۸,۷۰۰ ریال

۲۴۸۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال ۶متری بنگاه تهران

۴۸,۷۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۶/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۰۳۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران

۴۵,۷۰۰ ریال

۱۸۶۴۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران

۴۵,۷۰۰ ریال

۱۶۵۵۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران

۴۵,۷۰۰ ریال

۵۷۱۸۶۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران

۴۵,۷۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۶/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۵۳۳۰×۳۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۴۷,۸۰۰ ریال

۳۳۷۳۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۴۷,۰۰۰ ریال

۵۵۹۳۳۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۴۷,۰۰۰ ریال

۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۴۶,۹۰۰ ریال

۵۲۴۱۴۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۴۶,۹۰۰ ریال

۳۳۹۴۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۴۷,۱۰۰ ریال

۳۴۰۵۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۴۷,۰۰۰ ریال

۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۴۶,۹۰۰ ریال

۳۴۲۴۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۳۴۳۵۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۵۵۹۶۶۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۴۷,۰۰۰ ریال

۳۴۵۷۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۴۶,۹۰۰ ریال

۵۵۳۷۸۱۰۰×۱۰۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۴۸,۵۰۰ ریال

۵۵۳۸۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۴۷,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۶/۰۵
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۲۳۳۰×۳۰ نبشی نستا ۶ متری بنگاه تهران ۴۱,۵۰۰ ریال
۵۴۵۱۴ ۴۰×۴۰نبشی نستا ۶ متری بنگاه تهران ۴۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۶/۰۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۴۸۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری بنگاه تهران۴۸,۷۰۰ ریال
۸۵۰۷۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری بنگاه تهران۵۴,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۵/۱۳
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۴۵۲۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری درب کارخانه ۴۸,۰۰۰ ریال
۵۸۴۶۳۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری درب کارخانه ۴۸,۰۰۰ ریال
۵۸۴۷۳۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری درب کارخانه ۴۸,۰۰۰ ریال
۵۸۵۳۴۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری درب کارخانه۴۸,۰۰۰ ریال
۵۸۴۸۴۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری درب کارخانه ۴۸,۰۰۰ ریال
۵۸۴۹۵۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری درب کارخانه ۴۸,۰۰۰ ریال
۵۸۵۰۵۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری درب کارخانه ۴۸,۰۰۰ ریال
۵۸۵۱۶۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری درب کارخانه ۴۸,۰۰۰ ریال
۵۷۲۰۷۸۰×۸۰نبشی شکفته ۶متری درب کارخانه ۴۸,۰۰۰ ریال
۵۸۵۲۸۸۰×۸۰نبشی شکفته ۶متری درب کارخانه ۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۵/۰۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۹۵۱۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه۵۲,۳۰۰ ریال
۵۹۵۲۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه۵۲,۳۰۰ ریال
۵۹۵۳۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه۵۲,۳۰۰ ریال
۵۹۵۴۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه۵۲,۳۰۰ ریال
۵۹۵۵۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه۵۲,۳۰۰ ریال
۵۹۵۶۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه۵۲,۳۰۰ ریال
۲۴۴۵۱۴۱۴۰‍‍×۱۴۰نبشی آریان فولاد ۱۲ متری درب کارخانه۵۴,۵۰۰ ریال
۲۴۴۶۱۵۱۵۰×۱۵۰نبشی آریان فولاد ۱۲ متری درب کارخانه۵۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۵/۰۴
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۲۳۳۰×۳۰ نبشی نستا ۶ متری بنگاه تهران ۴۱,۷۰۰ ریال
۵۴۵۱۴ ۴۰×۴۰نبشی نستا ۶ متری بنگاه تهران ۴۱,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۵/۰۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۴۶۸۸۰×۸۰نبشی ماهان ذوب ۶متری بنگاه تهران ۴۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۵/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۰۳۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۴۰,۰۰۰ ریال
۱۶۵۵۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۴۰,۰۰۰ ریال
۵۷۱۸۶۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۴/۲۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۱۲۱۸۸۰×۸۰نبشیst52 ، بنگاه تهران۳۷,۲۰۰ ریال
۱۷۱۲۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشیst52 ، بنگاه تهران۳۷,۲۰۰ ریال
۱۷۱۲۳۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشیst52 ، بنگاه تهران۳۷,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۴/۲۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۸۱۵۵۰×۵۰نبشی اصفهان ۶متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۵۵۸۴۶۶۰×۶۰نبشی اصفهان ۶متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۳۰۰۸۸۰×۸۰نبشی اصفهان ۶متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۴/۲۱
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۰۱۸۸۰×۸۰نبشی آرین ۶متری بنگاه تهران ۳۴,۲۰۰ ریال
۲۸۹۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آرین ۶متری بنگاه تهران ۳۴,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۴/۰۹
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۰۳۲۸۸۰×۸۰نبشی فولاد تهران سنگین۶متری درب کارخانه۳۴,۸۰۰ ریال
۱۷۰۳۳۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی فولاد تهران سبک ۶متری درب کارخانه۳۴,۲۰۰ ریال
۱۷۰۳۴۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی فولاد تهران سنگین۶متری درب کارخانه۳۴,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۱۵
کدضخامت
(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۸۲۲۵×۲۵نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۲۸,۸۵۰ ریال
۱۳۹۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولاد کوهپایه۶ متری درب کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۱۴۰۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۸,۴۵۰ ریال
۵۲۹۲۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۸,۱۰۰ ریال
۵۲۹۵۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۴۹۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال ۶متری بنگاه تهران ۳۱,۵۰۰ ریال
۱۶۵۵۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۷,۵۰۰ ریال
۱۶۴۵۵۰×۵۰نبشی زنجان ۶متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
۱۶۶۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۷,۲۰۰ ریال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران ۲۷,۵۰۰ ریال
۵۷۱۸۶۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۷,۵۰۰ ریال
۸۴۹۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری بنگاه تهران ۲۸,۲۰۰ ریال
۶۱۵۶۶۰×۶۰نبشی زنجان ۶ متری بنگاه تهران ۲۷,۲۰۰ ریال
۲۲۲۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۷,۳۰۰ ریال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰ نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران ۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۱۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۶,۸۰۰ ریال
۱۸۵۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۶,۸۰۰ ریال
۱۶۶۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۶,۸۰۰ ریال
۲۲۲۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۶,۸۰۰ ریال
۵۳۵۰۸۸۰×۸۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۶,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۳,۱۰۰ ریال
۵۹۵۴۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری بنگاه تهران۲۳,۱۰۰ ریال
۵۳۵۰۸۸۰×۸۰نبشی ظهوریان ۶متری بنگاه تهران۲۲,۹۰۰ ریال
۳۰۰۸۸۰×۸۰نبشی اصفهان ۶متری بنگاه تهران۲۲,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۷۳۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۷۰۰ ریال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۳۳۹۴۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۳۴۳۵۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۳,۶۰۰ ریال
۳۴۴۶۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۳,۶۰۰ ریال
۵۵۹۶۶۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۳۴۵۷۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۵۳۸۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۵۳۳۰×۳۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۲۰۰ ریال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۶۱۲۲۰×۲۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۲۴,۰۰۰ ریال
۳۶۴۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۲۵۰ ریال
۳۶۵۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۹۵۰ ریال
۳۶۶۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۱۵۰ ریال
۳۶۷۳۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۳۶۸۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۰۵۰ ریال
۳۶۹۴۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۳۷۰۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران ۲۰۴۵۰ریال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران ۲۰۴۵۰ریال
۵۳۷۰۴۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران ۲۰۴۵۰ریال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران ۲۰۴۵۰ریال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران ۲۱۴۰۰ریال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران ۲۱۴۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۵۱۰۰ریال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۳۰۱۰۰ریال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۴۹۰۰ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۵۰۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۰۳۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۱۱۰۰ریال
۱۸۶۴۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۱۱۰۰ریال
۱۶۵۵۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۱۱۰۰ریال
۵۵۷۸۴۴۰×۴۰نبشی زنجان ۶ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ریال
۱۸۷۵۵۰×۵۰نبشی زنجان ۶ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ریال
۲۲۱۶۶۰×۶۰نبشی زنجان ۶ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۷۳۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۶۰۰ریال
۵۲۴۱۴۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۴۰۰ریال
۳۴۴۶۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۷۹۵۰ریال
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کدضخامت
(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۸۲۲۵×۲۵نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۱۸۹۰۰ ریال
۱۳۹۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولاد کوهپایه۶ متری درب کارخانه۱۸۷۰۰ ریال
۱۴۰۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۸۶۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  فرق بین نبشی فابریک پرسی میتونم بپرسم در چیست؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام پرسی،یک نوع نبشی است. که در ابتدا به صورت یک تکه ورق با طول ۶ متر است. این ورق از وسط به صورت عرضی،خم شده و به شکل نبشی در می آید.
   فابریک،از همان اول پروسه تولید،به شکل نبشی،از خط تولید خارج می شود.

 2. :

  سلام نحوه محاسبه تقریبی وزن نبشی فولاد چگونه به دست میارند

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام عصرتون بخیر
   اندازه بال نبشی*طول نبشی*ضخامت نبشی*۷۸۵۰*۲
   در فرمول بالا،واحد اندازه بال،طول و ضخامت نبشی،بر حسب متر بوده و وزن حاصل،بر حسب کیلوگرم می باشد.

   به عنوان مثال ۴۰*۴۰*۴ به این معنا است که اندازه بال ها ۴۰*۴۰ می باشد.و ضخامت هر بال ۴ می باشد.نبشیها از نمره ۳ شروع و تا نمره ۲۰ ختم می شوند.

 3. :

  سلام نبشی گالوانیزه از نبشی گالوانیزه هر جا که احتمال خوردگی آهن و زنگ زدگی وجود دارد در کجا استفاده می شود در کجا کاربرد دارد

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام نبشی آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این آهن ، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می‌ماند.

   در نبشی گالوانیزه ، بین آهن و روی ، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می‌شود که در آن روی به جای آهن به عنوان آند بکار می‌رود و آهن به عنوان کاتد. روی در آند اکسید می‌شود چون فلزی پست‌تر یا فعالتر از آهن است و دارای پتانسیل احیاء کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد .

 4. :

  آیا شما فروش ناودانی های اروپایی ، اکراینی و چینی در شاخه های ۶ متری و ۱۲ متری در سایز های مختلف در فروشتان دارین!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وقت عالیتون بخیر بله انواع فروش ناودانی های ایرانی ، اروپایی ، اکراینی و چینی در شاخه های ۶ متری و ۱۲ متری در سایز های مختلف به صورت برش خورده در اندازه های دلخواه ارائه میگردد .

 5. :

  آیا شما در تهیه و توزیع انواع نبشی در ابعاد و ضخامت مختلف بال جان نا مساوی در فروشتان است؟؟؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام انواع نبشی در ابعاد و ضخامت مختلف سایز مختلف برای اطلاعات استعلام قیمت بیشتر با کارشناس ما تماس بگیرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *