نبشی

نبشی

نبشی ها از مهم ترین بخش های مورد استفاده در صنایع ساختمانی ، برقی ، راهسازی و صنعتی مختلف هستند که به دو شکل ظاهری وی شکل (V_Shaped) و ال شکل (L_shaped) دسته بندی میشوند.برای ساخت این محصول از دو روش ساخت فابریک و پرسی استفاده میشود که در روند ساخت نبشی پرسی ، ورق رول شده طی فرایندهای برشی و پرسی به نبشی تبدیل شده و مورد استفاده قرار میگیرد اما در روش ساخت نبشی فابریک ابتدا شمش فولادي از نوع (بلوم) با مقطع و طول مشخص به درون كوره های حرارتي نورد ریخته و پس از رسيدن به درجه حـرارت مورد نظر و عبور از قفسه های نورد ابتدایی مقطع آن کاهش و طول آن افزایش می یابد و نهایتاً با عبور از قفسه های نورد میانی و پایانی به شکل نبشی تبدیل و سپس توسط دستگاه های برشی خطی مانند قیچی واره به طول مورد نظر برش داده می شود.این نوع پروفیل ها معمولا از سایز های ۶ تا ۱۲ متر تولید میشوند.

کاربرد انواع نبشی

جهت اتصالات پل ها به ستون ها،صنایع دکل سازی(که از جنس ST37 یا ST52 میباشد)، ساختن چهارچوب درهای بزرگ آهنی و قالب های فلزی، اتصالات تیرآهن ها به بیم های باربر، اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون اسکلت های فلزی، ساختن سازه های فلزی، ستون و خرپا (خرپا سازه‌ای نگهدارنده از واحدهای مثلثی شکل، که از اتصال اجزای باریک و بلند ساخته شده است) و غیره به کار میرود.

استاندارد های انواع نبشی

استانداردهای نبشی در کشورهای مختلف عبارت است از :
ASTM A 36 ، ASME S1-36 ، DIN EN 10056-1 ، نبشی (V شکل) Gost 8240 ،نبشی (L شکل) Gost 8510

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۳۰

کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۷۳۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۲۱,۹۰۰ ریال

۵۲۴۱۴۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۲۱,۸۰۰ ریال

۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۲۱,۷۰۰ ریال

۳۴۰۵۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۲۱,۸۰۰ ریال

۳۴۲۴۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۲۳,۰۰۰ ریال

۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۲۱,۸۰۰ ریال

۵۵۳۸۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه

۲۱,۸۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۳۰
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۱۰۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه

۲۱,۹۰۰ ریال

۵۸۱۱۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه

۲۱,۹۰۰ ریال

۵۸۱۲۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه

۲۱,۹۰۰ ریال

۵۸۱۳۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه

۲۱,۹۰۰ ریال

۵۸۱۴۸۸۰×۸۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه

۲۱,۹۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۳۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران

۲۲,۲۰۰ ریال

۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران

۲۲,۲۰۰ ریال

۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران

۲۲,۲۰۰ ریال

۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران

۲۲,۲۰۰ ریال

۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران

۲۲,۲۰۰ ریال

۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران

۲۲,۲۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۷۳۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۲۴۱۴۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
۵۵۹۵۶۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
۳۳۹۴۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۳۴۰۵۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
۳۴۲۴۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۳۴۳۵۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۳۴۴۶۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۵۵۹۶۶۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۳۴۵۷۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۵۳۷۸۱۰۰×۱۰۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
۵۵۳۸۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۹
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۱۵۳۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۷۱۷۴۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۷۱۸۵۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۷۲۰۷۸۰×۸۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۶۱۲۲۰×۲۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانهتماس بگیرید
۳۶۴۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانهتماس بگیرید
۳۶۵۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۳۵۰ ریال
۳۶۶۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانهتماس بگیرید
۳۶۷۳۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانهتماس بگیرید
۳۶۸۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۴۵۰ ریال
۳۶۹۴۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
۳۷۰۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۰۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۲۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۵۳۳۰×۳۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۲۰۰ ریال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۲۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۲۴
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۱۴۲.۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۱۵۳۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۱۷۴۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۱۸۵۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۲۰۷۸۰×۸۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۱۰۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۱,۶۰۰ ریال
۵۳۵۱۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۲,۰۰۰ ریال
۵۸۱۱۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۱,۶۰۰ ریال
۱۸۵۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۲,۰۰۰ ریال
۵۸۱۲۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۱,۶۰۰ ریال
۱۶۶۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۲,۰۰۰ ریال
۵۸۱۳۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۱,۶۰۰ ریال
۲۲۲۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۲,۰۰۰ ریال
۵۸۱۴۸۸۰×۸۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۱,۶۰۰ ریال
۵۳۵۰۸۸۰×۸۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۵۳۳۰×۳۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۲۰۰ ریال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۶۱۲۲۰×۲۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانهتماس بگیرید
۳۶۴۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۲۵۰ ریال
۳۶۵۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۱۵۰ ریال
۳۶۶۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانهتماس بگیرید
۳۶۷۳۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانهتماس بگیرید
۳۶۸۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۲۵۰ ریال
۳۶۹۴۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۸۵۰ ریال
۳۷۰۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۱۴۲.۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۱۵۳۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۱۷۴۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۱۸۵۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۲۰۷۸۰×۸۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۵۳۳۰×۳۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۶۰۰ ریال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۶۰۰ ریال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۱,۶۰۰ ریال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۱,۶۰۰ ریال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۱,۶۰۰ ریال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۱,۶۰۰ ریال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۴۵۲.۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۷۱۴۲.۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۸۴۷۳۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۷۱۵۳۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۸۴۸۴۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۷۱۷۴۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۸۵۰۵۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۷۱۸۵۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۸۵۱۷۸۰×۸۰نبشی شکفته ۶متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۷۲۰۷۸۰×۸۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۱۶
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۱۰۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۱,۷۰۰ ریال
۵۳۵۱۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۲,۳۰۰ ریال
۵۸۱۱۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۱,۷۰۰ ریال
۱۸۵۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۲,۳۰۰ ریال
۵۸۱۲۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۱,۷۰۰ ریال
۱۶۶۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۲,۳۰۰ ریال
۵۸۱۳۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۱,۷۰۰ ریال
۲۲۲۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۲,۳۰۰ ریال
۵۸۱۴۸۸۰×۸۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۱,۷۰۰ ریال
۵۳۵۰۸۸۰×۸۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۱۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۵۳۳۰×۳۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۶۰۰ ریال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۶۰۰ ریال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۶۱۲۲۰×۲۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانهتماس بگیرید
۳۶۴۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۲۵۰ ریال
۳۶۵۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۹۵۰ ریال
۳۶۶۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانهتماس بگیرید
۳۶۷۳۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانهتماس بگیرید
۳۶۸۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۰۵۰ ریال
۳۶۹۴۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۳۷۰۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۱۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۵۳۳۰×۳۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۲۰۰ ریال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۶۰۰ ریال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۱۴
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۴۵۲.۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۷۱۴۲.۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۸۴۷۳۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۷۱۵۳۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۸۴۸۴۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۷۱۷۴۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۸۵۰۵۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۷۱۸۵۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۸۵۱۷۸۰×۸۰نبشی شکفته ۶متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۷۲۰۷۸۰×۸۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۱۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۵۳۳۰×۳۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۲۰۰ ریال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۶۰۰ ریال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۱۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۱۴۲.۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۱۵۳۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۱۷۴۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۱۸۵۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۲۰۷۸۰×۸۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۵۳۳۰×۳۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۲۰۰ ریال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۰۴
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۱۴۲.۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۱۵۳۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۱۷۴۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۱۸۵۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۲۰۷۸۰×۸۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۶۱۲۲۰×۲۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۲۴,۰۰۰ ریال
۳۶۴۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۲۵۰ ریال
۳۶۵۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۹۵۰ ریال
۳۶۶۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۱۵۰ ریال
۳۶۷۳۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۳۶۸۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۰۵۰ ریال
۳۶۹۴۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۳۷۰۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۵۳۳۰×۳۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۱۰۰ ریال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۴۵۲.۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۸۴۷۳۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۸۴۸۴۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۸۵۰۵۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۸۵۱۷۸۰×۸۰نبشی شکفته ۶متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۲۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۵۳۳۰×۳۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۴۰۰ ریال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۱۰۰ ریال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۶۱۲۲۰×۲۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۲۴,۰۰۰ ریال
۳۶۴۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۲۵۰ ریال
۳۶۵۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۹۵۰ ریال
۳۶۶۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۱۵۰ ریال
۳۶۷۳۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۳۶۸۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۰۵۰ ریال
۳۶۹۴۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۳۷۰۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۲۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۵۳۳۰×۳۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۷۰۰ ریال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۱۰۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۵۱۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۲,۵۰۰ ریال
۵۸۱۱۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۲,۰۰۰ ریال
۱۸۵۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۲,۵۰۰ ریال
۵۸۱۲۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۲,۰۰۰ ریال
۱۶۶۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۲,۵۰۰ ریال
۵۸۱۳۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۲,۰۰۰ ریال
۲۲۲۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۲,۵۰۰ ریال
۵۸۱۴۸۸۰×۸۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۵۰۸۸۰×۸۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۰
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۱۴۲.۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۷۱۵۳۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۷۱۷۴۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۷۱۸۵۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۷۲۰۷۸۰×۸۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۵۳۳۰×۳۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۱۴۲.۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۷۱۵۳۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۷۱۷۴۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۷۱۸۵۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۷۲۰۷۸۰×۸۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۶۱۲۲۰×۲۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۲۴,۲۰۰ ریال
۳۶۴۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۳۶۵۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۳۶۶۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۳۶۷۳۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۳۶۸۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۴۵۰ ریال
۳۶۹۴۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۳۷۰۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۱۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۱۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۵۳۳۰×۳۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۰,۶۰۰ ریال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۰,۷۰۰ ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
۵۵۳۸۱۰۱۰×۱۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۱۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰.۸۰۰ريال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱.۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۱۳
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۰۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۱,۰۰۰ ریال
۵۳۵۱۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۱,۰۰۰ ریال
۱۶۶۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۱,۰۰۰ ریال
۲۲۲۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری درب کارخانه
۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۲
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۱۴۲.۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۷۱۵۳۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۷۱۷۴۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۷۱۸۵۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۷۲۰۷۸۰×۸۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۰,۶۰۰ ریال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۰,۹۰۰ ریال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۰,۹۰۰ ریال
۵۵۳۸۱۰۱۰×۱۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۰
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۱۴۲.۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۷۱۵۳۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۷۱۷۴۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۷۱۸۵۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۷۲۰۷۸۰×۸۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۱۴۲.۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۰۵۰۰ريال
۵۷۱۵۳۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۰۵۰۰ريال
۵۷۱۷۴۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۰۵۰۰ريال
۵۷۱۸۵۶۰×۶۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۰۵۰۰ريال
۵۷۲۰۷۸۰×۸۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۰۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۰۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۳۷۰۴۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱۹۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۰۷۰۰ريال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۰۶۰۰ريال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۰۷۰۰ريال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۰۸۰۰ريال
۵۵۳۸۱۰۱۰×۱۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۳۷۰۴۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۰۷۰۰ريال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۰۷۰۰ريال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۰۷۰۰ريال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۰۷۰۰ريال
۵۵۳۸۱۰۱۰×۱۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۴۵۰ريال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۴۵۰ريال
۵۳۷۰۴۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۴۵۰ريال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۴۵۰ريال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱۴۰۰ريال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۳۰
کدضخامت (میلیمتر) سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۱۳۳۰×۳۰نبشی نستا ۶ متری بنگاه تهران۲۱۵۰۰ريال
۵۵۷۸۵۵۰×۵۰نبشی زنجان ۶ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۲۲۱۶۶۰×۶۰نبشی زنجان ۶ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۱۸۷۴۴۰×۴۰نبشی زنجان ۶ متری کارخانهتماس بگیرید
۵۴۵۲۴۴۰×۴۰نبشی نستا ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۲۵۰۰ريال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۲۵۰۰ريال
۵۳۷۰۴۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۲۵۰۰ريال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۲۵۰۰ريال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۲۵۰۰ريال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۲۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۶۱۲۲۰×۲۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۲۵۲۰۰ريال
۳۶۴۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۴۷۰۰ريال
۳۶۵۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۴۴۰۰ريال
۳۶۶۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۴۶۰۰ريال
۳۶۷۳۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۴۴۰۰ريال
۳۶۸۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۴۲۰۰ريال
۳۶۹۴۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۴۲۰۰ريال
۳۷۰۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۴۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۱۵
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۰۳۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری درب کارخانه ۲۲۹۰۰ريال
۱۸۶۴۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری درب کارخانه ۲۲۹۰۰ريال
۱۶۵۵۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری درب کارخانه ۲۲۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۱۱
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۰۳۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۳۵۰۰ريال
۱۸۶۴۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۳۵۰۰ريال
۱۶۵۵۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۳۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۵۱۰۰ريال
۵۲۴۱۴۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۴۶۰۰ريال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۴۹۰۰ريال
۵۵۹۵۶۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۵۵۰۰ريال
۳۳۹۴۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۵۰۰۰ريال
۳۴۰۵۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۵۰۰۰ريال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۴۹۰۰ريال
۳۴۲۴۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۵۵۰۰ريال
۳۴۳۵۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۵۵۰۰ريال
۳۴۴۶۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۵۵۰۰ريال
۵۵۹۶۶۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۴۷۰۰ريال
۳۴۵۷۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۳۴۵۰۰ريال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۵۰۰۰ريال
۵۵۳۷۸۱۰۰×۱۰۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۵۳۰۰ريال
۵۵۳۸۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۴۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۵۱۰۰ريال
۵۵۹۴۵۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۳۰۱۰۰ريال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۴۹۰۰ريال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۵۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۳۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۴۵۰۰ريال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۴۵۰۰ريال
۵۳۷۰۴۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۴۵۰۰ريال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۴۵۰۰ريال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۴۵۰۰ريال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۴۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه تماس بگیرید
۵۳۶۳۴۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱۵۰۰ريال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱۵۰۰ريال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱۵۰۰ريال
۵۴۰۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱۷۰۰ريال
۵۴۰۲۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه تماس بگیرید
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱۷۰۰ريال
۵۳۷۳۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۲۱۹۰۰ريال
۵۳۷۵۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱۷۰۰ريال
۵۳۷۶۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۲۱۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۸۱۵نبشی اصفهان ۶متری بنگاه تهران ۲۰۷۰۰ريال
۵۵۸۴۶نبشی اصفهان ۶متری بنگاه تهران ۲۰۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۰۵
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۰۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۱۰۰۰ريال
۵۳۵۱۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۱۰۰۰ريال
۱۶۶۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۱۰۰۰ريال
۲۲۲۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۰۳۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۱۱۰۰ريال
۱۸۶۴۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۱۱۰۰ريال
۱۶۵۵۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۱۱۰۰ريال
۵۵۷۸۴۴۰×۴۰نبشی زنجان ۶ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۱۸۷۵۵۰×۵۰نبشی زنجان ۶ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۲۲۱۶۶۰×۶۰نبشی زنجان ۶ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامت (میلیمتر) سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۱۳۳۰×۳۰نبشی نستا ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۴۵۲۴۴۰×۴۰نبشی نستا ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۷۳۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۷۰۰ريال
۵۲۴۰۳۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۷۰۰ريال
۵۲۴۱۴۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۶۰۰ريال
۳۳۹۴۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۸۰۰ريال
۳۴۲۴۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۸۰۰۰ريال
۳۴۳۵۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۸۰۰۰ريال
۳۴۴۶۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۸۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۷۳۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۶۰۰ريال
۵۲۴۱۴۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۴۰۰ريال
۳۳۹۴۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۵۰۰ريال
۳۴۲۴۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۷۹۰۰ريال
۳۴۳۵۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۷۹۰۰ريال
۳۴۴۶۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۷۹۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
 ضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۰۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۷۳۰۰ريال
۵۳۵۱۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۷۳۰۰ريال
۱۶۶۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۷۳۰۰ريال
۲۲۲۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۷۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۶۱۳۲۰×۲۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۹۰۰ريال
۳۶۲۲۲۵×۲۵نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۹۰۰ريال
۳۶۳۳۲۵×۲۵نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۷۰۰ريال
۳۶۴۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۷۰۰ريال
۳۶۵۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۴۰۰ريال
۳۶۶۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۶۰۰ريال
۳۶۷۳۴۰×۴۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۴۰۰ريال
۳۶۸۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۲۵۰ريال
۳۶۹۴۵۰×۵۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۱۰۰ريال
۳۷۰۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۱۰۰ريال
[table “608” not found /]
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۸۶۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی اشتهارد ۶متری بنگاه تهران۱۷۰۰۰ ريال
۲۸۷۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی مشهد ۶متری بنگاه تهران۱۷۰۰۰ ريال
۲۸۸۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی اصفهان ۶متری بنگاه تهران۱۷۰۰۰ ريال
۲۸۹۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آرین ۶متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ ريال
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کدضخامت
(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۸۲۲۵×۲۵نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۱۸۹۰۰ ريال
۱۳۹۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولاد کوهپایه۶ متری درب کارخانه۱۸۷۰۰ ريال
۱۴۰۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۸۶۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  فرق بین نبشی فابریک پرسی میتونم بپرسم در چیست؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام پرسی،یک نوع نبشی است. که در ابتدا به صورت یک تکه ورق با طول ۶ متر است. این ورق از وسط به صورت عرضی،خم شده و به شکل نبشی در می آید.
   فابریک،از همان اول پروسه تولید،به شکل نبشی،از خط تولید خارج می شود.

 2. :

  سلام نحوه محاسبه تقریبی وزن نبشی فولاد چگونه به دست میارند

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام عصرتون بخیر
   اندازه بال نبشی*طول نبشی*ضخامت نبشی*۷۸۵۰*۲
   در فرمول بالا،واحد اندازه بال،طول و ضخامت نبشی،بر حسب متر بوده و وزن حاصل،بر حسب کیلوگرم می باشد.

   به عنوان مثال ۴۰*۴۰*۴ به این معنا است که اندازه بال ها ۴۰*۴۰ می باشد.و ضخامت هر بال ۴ می باشد.نبشیها از نمره ۳ شروع و تا نمره ۲۰ ختم می شوند.

 3. :

  سلام نبشی گالوانیزه از نبشی گالوانیزه هر جا که احتمال خوردگی آهن و زنگ زدگی وجود دارد در کجا استفاده می شود در کجا کاربرد دارد

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام نبشی آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این آهن ، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می‌ماند.

   در نبشی گالوانیزه ، بین آهن و روی ، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می‌شود که در آن روی به جای آهن به عنوان آند بکار می‌رود و آهن به عنوان کاتد. روی در آند اکسید می‌شود چون فلزی پست‌تر یا فعالتر از آهن است و دارای پتانسیل احیاء کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد .

 4. :

  آیا شما فروش ناودانی های اروپایی ، اکراینی و چینی در شاخه های ۶ متری و ۱۲ متری در سایز های مختلف در فروشتان دارین!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وقت عالیتون بخیر بله انواع فروش ناودانی های ایرانی ، اروپایی ، اکراینی و چینی در شاخه های ۶ متری و ۱۲ متری در سایز های مختلف به صورت برش خورده در اندازه های دلخواه ارائه میگردد .

 5. :

  آیا شما در تهیه و توزیع انواع نبشی در ابعاد و ضخامت مختلف بال جان نا مساوی در فروشتان است؟؟؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام انواع نبشی در ابعاد و ضخامت مختلف سایز مختلف برای اطلاعات استعلام قیمت بیشتر با کارشناس ما تماس بگیرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.