نبشی

نبشی

نبشی ها از مهم ترین بخش های مورد استفاده در صنایع ساختمانی ، برقی ، راهسازی و صنعتی مختلف هستند که به دو شکل ظاهری وی شکل (V_Shaped) و ال شکل (L_shaped) دسته بندی میشوند.برای ساخت این محصول از دو روش ساخت فابریک و پرسی استفاده میشود که در روند ساخت نبشی پرسی ، ورق رول شده طی فرایندهای برشی و پرسی به نبشی تبدیل شده و مورد استفاده قرار میگیرد اما در روش ساخت نبشی فابریک ابتدا شمش فولادي از نوع (بلوم) با مقطع و طول مشخص به درون كوره های حرارتي نورد ریخته و پس از رسيدن به درجه حـرارت مورد نظر و عبور از قفسه های نورد ابتدایی مقطع آن کاهش و طول آن افزایش می یابد و نهایتاً با عبور از قفسه های نورد میانی و پایانی به شکل نبشی تبدیل و سپس توسط دستگاه های برشی خطی مانند قیچی واره به طول مورد نظر برش داده می شود.این نوع پروفیل ها معمولا از سایز های ۶ تا ۱۲ متر تولید میشوند.

کاربرد انواع نبشی

جهت اتصالات پل ها به ستون ها،صنایع دکل سازی(که از جنس ST37 یا ST52 میباشد)، ساختن چهارچوب درهای بزرگ آهنی و قالب های فلزی، اتصالات تیرآهن ها به بیم های باربر، اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون اسکلت های فلزی، ساختن سازه های فلزی، ستون و خرپا (خرپا سازه‌ای نگهدارنده از واحدهای مثلثی شکل، که از اتصال اجزای باریک و بلند ساخته شده است) و غیره به کار میرود.

استاندارد های انواع نبشی

استانداردهای نبشی در کشورهای مختلف عبارت است از :
ASTM A 36 ، ASME S1-36 ، DIN EN 10056-1 ، نبشی (V شکل) Gost 8240 ،نبشی (L شکل) Gost 8510

تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴

کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۰۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

۲۱,۰۰۰ ریال

۵۳۵۱۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

۲۱,۰۰۰ ریال

۱۶۶۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

۲۱,۰۰۰ ریال

۲۲۲۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۷۳۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۵۵۶۳۳۴۵×۴۵نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۵۵۳۵۴۴۵×۴۵نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۵۲۴۱۴۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۵۵۳۹۳۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۲۰۰ريال
۳۳۹۴۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۲۰۰ريال
۳۴۰۵۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۲۰۰ريال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۲۰۰ريال
۳۴۲۴۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۳۴۳۵۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۳۴۴۶۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۳۴۵۷۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۲۰۰ريال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۲۰۰ريال
۵۵۳۷۸۱۰۰×۱۰۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۵۵۳۸۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۷۳۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۵۵۶۳۳۴۵×۴۵نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۵۵۳۵۴۴۵×۴۵نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۵۲۴۱۴۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۵۵۳۹۳۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۲۰۰ريال
۳۳۹۴۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۲۰۰ريال
۳۴۰۵۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۲۰۰ريال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۲۰۰ريال
۳۴۲۴۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۳۴۳۵۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۳۴۴۶۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۳۴۵۷۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۲۰۰ريال
۵۵۳۶۸۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۲۰۰ريال
۵۵۳۷۸۱۰۰×۱۰۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
۵۵۳۸۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۲۱۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۰۳۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۰۹۰۰ريال
۱۸۶۴۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۰۸۰۰ريال
۱۶۵۵۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۰۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۹۰۳۲۰×۲۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۲۲۵۴۰ريال
۱۳۸۲۲۵×۲۵نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۲۲۵۴۰ريال
۵۲۹۱۳۲۵×۲۵نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۲۲۳۴۰ريال
۱۳۹۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولاد کوهپایه۶ متری درب کارخانه۲۲۲۰۰ريال
۵۲۹۲۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲۱۰۰ريال
۱۴۰۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۲۰۰۰ريال
۵۲۹۳۳۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۱۷۰۰ريال
۵۲۹۴۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۱۶۰۰ريال
۵۲۹۶۴۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۱۴۰۰ريال
۵۵۸۲۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۱۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۰۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۰۶۰۰ريال
۵۳۵۱۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۰۶۰۰ريال
۱۶۶۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۲۰۶۰۰ريال
۲۲۲۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۰۳۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۱۱۰۰ريال
۱۸۶۴۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۱۱۰۰ريال
۱۶۵۵۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۱۱۰۰ريال
۵۵۷۸۴۴۰×۴۰نبشی زنجان ۶ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۱۸۷۵۵۰×۵۰نبشی زنجان ۶ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۲۲۱۶۶۰×۶۰نبشی زنجان ۶ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۳۶۳۴۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۴۰۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۴۰۲۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه تماس بگیرید
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۳۷۳۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۲۰۸۰۰ريال
۵۳۷۵۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
۵۳۷۶۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامت (میلیمتر) سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۱۳۳۰×۳۰نبشی نستا ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۵۷۸۵۵۰×۵۰نبشی زنجان ۶ متری کارخانه۲۰۴۰۰ريال
۲۲۱۶۶۰×۶۰نبشی زنجان ۶ متری کارخانه۲۰۴۰۰ريال
۱۸۷۴۴۰×۴۰نبشی زنجان ۶ متری کارخانهتماس بگیرید
۵۴۵۲۴۴۰×۴۰نبشی نستا ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۳۶۳۴۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۴۰۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۴۰۲۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه تماس بگیرید
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۳۷۳۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۲۰۸۰۰ريال
۵۳۷۵۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
۵۳۷۶۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۳۶۳۴۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۴۰۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۴۰۲۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه تماس بگیرید
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۳۷۳۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۲۰۸۰۰ريال
۵۳۷۵۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
۵۳۷۶۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۰۳۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۰۹۰۰ريال
۱۸۶۴۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۰۸۰۰ريال
۱۶۵۵۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۲۰۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامت (میلیمتر) سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۱۳۳۰×۳۰نبشی نستا ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۴۵۲۴۴۰×۴۰نبشی نستا ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۵۳۶۳۴۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۵۴۰۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۵۴۰۲۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه تماس بگیرید
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۳۷۳۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۳۷۵۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۳۷۶۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۳۶۳۴۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۳۷۰۶۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۴۰۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۴۰۲۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه تماس بگیرید
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۳۷۳۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۲۰۸۰۰ريال
۵۳۷۵۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
۵۳۷۶۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۹۰۳۲۰×۲۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۲۰۸۰۰،ريال
۱۳۸۲۲۵×۲۵نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۲۰۷۰۰ريال
۵۲۹۱۳۲۵×۲۵نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۲۰۶۰۰ريال
۱۳۹۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولاد کوهپایه۶ متری درب کارخانه۲۰۵۰۰ريال
۵۲۹۲۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۱۴۰۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۰۱۰۰ريال
۵۲۹۳۳۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۰۱۰۰ريال
۵۲۹۴۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۰۱۰۰ريال
۵۲۹۶۴۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۲۰۵۰۰ريال
۵۲۹۷۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۹۸۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۹۰۳۲۰×۲۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۱۹۸۰۰ريال
۱۳۸۲۲۵×۲۵نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۱۹۸۰۰ريال
۵۲۹۱۳۲۵×۲۵نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۱۹۸۰۰ريال
۱۳۹۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولاد کوهپایه۶ متری درب کارخانه۱۹۷۰۰ريال
۵۲۹۲۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۹۶۰۰ريال
۱۴۰۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۹۹۰۰ريال
۵۲۹۳۳۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۹۹۰۰ريال
۵۲۹۴۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۹۷۵۰ريال
۵۲۹۶۴۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۹۷۵۰ريال
۵۲۹۷۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۹۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدضخامت (میلیمتر) سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۱۳۳۰×۳۰نبشی نستا ۶ متری بنگاه تهران۱۹۱۰۰ريال
۵۴۵۲۴۴۰×۴۰نبشی نستا ۶ متری بنگاه تهران۱۹۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۹۱۰۰ريال
۵۳۶۳۴۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۹۱۰۰ريال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۹۱۰۰ريال
۵۴۰۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۹۲۰۰ريال
۵۴۰۲۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۱۹۳۰۰ريال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۹۲۰۰ريال
۵۳۷۳۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۱۹۳۰۰ريال
۵۳۷۵۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۹۷۰۰ريال
۵۳۷۶۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۰۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۹۰۰۰ريال
۵۳۵۱۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۹۰۰۰ريال
۱۶۶۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۹۰۰۰ريال
۲۲۲۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کدضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۰۳۳۰×۳۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۱۹۲۰۰ريال
۱۸۶۴۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۱۹۲۰۰ريال
۱۶۵۵۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران ۱۹۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۱۴
 ضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۰۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۹۱۰۰ريال
۵۳۵۱۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۹۱۰۰ريال
۱۶۶۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۹۱۰۰ريال
۲۲۲۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۹۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۹۰۳۲۰×۲۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۱۹۱۰۰ريال
۱۳۸۲۲۵×۲۵نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۱۹۱۰۰ريال
۵۲۹۱۳۲۵×۲۵نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۱۹۰۰۰ريال
۱۳۹۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولاد کوهپایه۶ متری درب کارخانه۱۸۸۰۰ريال
۵۲۹۲۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۸۴۰۰ريال
۱۴۰۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۸۶۰۰ريال
۵۲۹۳۳۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۸۷۰۰ريال
۵۲۹۴۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۸۵۰۰ريال
۵۲۹۶۴۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۸۵۰۰ريال
۵۲۹۷۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۸۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۸۲۰۰ريال
۵۳۶۳۴۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۸۲۰۰ريال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۷۹۰۰ريال
۵۳۷۰۴۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۸۲۰۰ريال
۵۴۰۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۸۵۰۰ريال
۵۴۰۲۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۱۸۵۰۰ريال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۸۵۰۰ريال
۵۳۷۳۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۱۸۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۷۳۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۷۰۰ريال
۵۲۴۰۳۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۷۰۰ريال
۵۲۴۱۴۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۶۰۰ريال
۳۳۹۴۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۸۰۰ريال
۳۴۲۴۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۸۰۰۰ريال
۳۴۳۵۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۸۰۰۰ريال
۳۴۴۶۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۸۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
 ضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۰۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۷۵۰۰ريال
۵۳۵۱۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۷۵۰۰ريال
۱۶۶۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۷۵۰۰ريال
۲۲۲۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۷۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
۵۳۶۳۴۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۷۰۰۰ريال
۵۳۷۰۴۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۷۸۰۰ريال
۵۳۷۳۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۱۷۹۰۰ريال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۷۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۷۳۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۶۰۰ريال
۵۲۴۱۴۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۴۰۰ريال
۳۳۹۴۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۵۰۰ريال
۳۴۲۴۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۷۹۰۰ريال
۳۴۳۵۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۷۹۰۰ريال
۳۴۴۶۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۷۹۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
 ضخامت(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۰۳۳۰×۳۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۷۳۰۰ريال
۵۳۵۱۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۷۳۰۰ريال
۱۶۶۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۷۳۰۰ريال
۲۲۲۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۷۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۶۲۰۰ريال
۵۳۶۳۴۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۶۲۰۰ريال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۶۹۰۰ريال
۵۳۷۰۴۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۶۲۰۰ريال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۶۲۰۰ريال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۶۵۰۰ريال
۵۳۷۳۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۱۶۵۰۰ريال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۶۵۰۰ريال
۵۳۷۵۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۶۲۴۴۰×۴۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۶۲۰۰ريال
۵۳۶۳۴۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۶۲۰۰ريال
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۶۹۰۰ريال
۵۳۷۰۴۶۰×۶۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۶۲۰۰ريال
۵۳۷۱۸۸۰×۸۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۶۲۰۰ريال
۵۳۷۲۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۶۵۰۰ريال
۵۳۷۳۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۱۶۵۰۰ريال
۵۳۷۴۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۳۷۵۱۲۱۲۰×۱۲۰نبشی آریان فولاد ۱۲متری درب کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۷۳۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۵۸۵۰ريال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۵۷۵۰ريال
۵۲۴۰۳۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۵۹۵۰ريال
۵۲۴۱۴۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۵۸۵۰ريال
۳۳۹۴۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۵۸۰۰ريال
۳۴۰۵۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۰۵۰ريال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۵۸۵۰ريال
۳۴۲۴۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۷۵۰۰ريال
۳۴۳۵۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۷۵۰۰ريال
۳۴۴۶۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۷۵۰۰ريال
۳۴۵۷۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۰۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۹۰۳۲۰×۲۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۱۸۹۹۹ريال
۱۳۸۲۲۵×۲۵نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۱۷۹۰۰ريال
۵۲۹۱۳۲۵×۲۵نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۱۷۷۰۰ريال
۱۳۹۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولاد کوهپایه۶ متری درب کارخانه۱۷۷۰۰ريال
۵۲۹۲۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۷۴۰۰ريال
۱۴۰۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۸۶۰۰ريال
۵۲۹۳۳۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۷۴۰۰ريال
۵۲۹۴۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۷۲۵۰ريال
۵۲۹۶۴۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۷۲۵۰ريال
۵۲۹۷۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۷۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۶۱۳۲۰×۲۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۹۰۰ريال
۳۶۲۲۲۵×۲۵نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۹۰۰ريال
۳۶۳۳۲۵×۲۵نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۷۰۰ريال
۳۶۴۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۷۰۰ريال
۳۶۵۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۴۰۰ريال
۳۶۶۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۶۰۰ريال
۳۶۷۳۴۰×۴۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۴۰۰ريال
۳۶۸۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۲۵۰ريال
۳۶۹۴۵۰×۵۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۱۰۰ريال
۳۷۰۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۷۳۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۵۶۰۰ريال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۵۵۰۰ريال
۵۲۴۰۳۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۵۹۰۰ريال
۵۲۴۱۴۵۰×۵۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۵۷۰۰ريال
۳۳۹۴۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۵۸۰۰ريال
۳۴۰۵۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۵۸۰۰ريال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۵۶۰۰ريال
۳۴۲۴۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۷۲۰۰ريال
۳۴۳۵۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۷۲۰۰ريال
۳۴۴۶۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۷۰۰۰ريال
۳۴۵۷۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۵۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۰۰۸۸۰×۸۰نبشی اصفهان ۶متری بنگاه تهران۱۶۸۰۰ريال
۳۰۱۸۸۰×۸۰نبشی آرین ۶متری بنگاه تهران۱۷۳۰۰ريال
۳۰۲۸۸۰×۸۰نبشی قم ۶متری بنگاه تهران۱۶۶۰۰ريال
۳۰۳۱۵۸۰×۸۰نبشی هند ۶متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۸۶۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی اشتهارد ۶متری بنگاه تهران۱۷۰۰۰ريال
۲۸۷۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی مشهد ۶متری بنگاه تهران۱۷۰۰۰ريال
۲۸۸۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی اصفهان ۶متری بنگاه تهران۱۷۰۰۰ريال
۲۸۹۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آرین ۶متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۶۱۳۲۰×۲۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۹۰۰ريال
۳۶۲۲۲۵×۲۵نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۹۰۰ريال
۳۶۳۳۲۵×۲۵نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۷۰۰ريال
۳۶۴۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۷۰۰ريال
۳۶۵۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۴۰۰ريال
۳۶۶۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۶۰۰ريال
۳۶۷۳۴۰×۴۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۴۰۰ريال
۳۶۸۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۲۵۰ريال
۳۶۹۴۵۰×۵۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۱۰۰ريال
۳۷۰۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۱۰۰ريال
[table “608” not found /]
تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۸۲۲۵×۲۵نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۱۸۹۰۰ريال
۱۳۹۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولاد کوهپایه۶ متری درب کارخانه۱۸۷۰۰ريال
۱۴۰۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۸۶۰۰ٍريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۷۳۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۵۰۰ريال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۴۰۰ريال
۳۳۹۴۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۷۰۰ريال
۳۴۰۵۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۵۰۰ريال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۴۰۰ريال
۳۴۲۴۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۸۰۰۰ريال
۳۴۳۵۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۸۰۰۰ريال
۳۴۴۶۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۷۹۰۰ريال
۳۴۵۷۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۶۱۳۲۰×۲۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۹۰۰ ريال
۳۶۲۲۲۵×۲۵نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۹۰۰ ريال
۳۶۳۳۲۵×۲۵نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۷۰۰ ريال
۳۶۴۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۷۰۰ ريال
۳۶۵۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۴۰۰ ريال
۳۶۶۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۶۰۰ ريال
۳۶۷۳۴۰×۴۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۴۰۰ ريال
۳۶۸۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۲۵۰ ريال
۳۶۹۴۵۰×۵۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۱۰۰ ريال
۳۷۰۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال ۶متری درب کارخانه۱۸۱۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۱۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۳۷۳۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۵۰۰ ريال
۳۳۸۴۴۰×۴۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۴۰۰ ريال
۳۳۹۴۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۷۰۰ ريال
۳۴۰۵۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۵۰۰ ريال
۳۴۱۶۶۰×۶۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۴۰۰ ريال
۳۴۲۴۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۸۰۰۰ ريال
۳۴۳۵۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۸۰۰۰ ريال
۳۴۴۶۷۰×۷۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۷۹۰۰ ريال
۳۴۵۷۸۰×۸۰نبشی ناب تبریز ۶متری درب کارخانه۱۶۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۰۰۸۸۰×۸۰نبشی اصفهان ۶متری بنگاه تهران۱۶,۸۰۰ ریال
۳۰۱۸۸۰×۸۰نبشی آرین ۶متری بنگاه تهران۱۷,۳۰۰ ریال
۳۰۲۸۸۰×۸۰نبشی قم ۶متری بنگاه تهران۱۶,۶۰۰ ریال
۳۰۳۱۵۸۰×۸۰نبشی هند ۶متری بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۸۶۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی اشتهارد ۶متری بنگاه تهران۱۷۰۰۰ ريال
۲۸۷۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی مشهد ۶متری بنگاه تهران۱۷۰۰۰ ريال
۲۸۸۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی اصفهان ۶متری بنگاه تهران۱۷۰۰۰ ريال
۲۸۹۱۰۱۰۰×۱۰۰نبشی آرین ۶متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۰۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۴۷۳۳۰×۳۰نبشی اسپیرال ۶متری بنگاه تهران۲۰۵۰۰ ريال
۲۴۸۴۴۰×۴۰نبشی اسپیرال ۶متری بنگاه تهران۲۰۵۰۰ ريال
۲۴۹۵۵۰×۵۰نبشی اسپیرال ۶متری بنگاه تهران۲۰۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کدضخامت
(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۰۶۶۰×۶۰نبشی ذوب آهن ۶متری بنگاه تهران۱۶۵۰۰ ريال
۲۲۱۶۶۰×۶۰نبشی زنجان ۶متری بنگاه تهران۱۶۵۰۰ ريال
۲۲۲۶۶۰×۶۰نبشی ظهوریان ۶متری بنگاه تهران۱۶۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۰۷
کدضخامت
(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۵۴۴۰×۴۰نبشی ظهوریان ۶متری بنگاه تهران۱۶۵۰۰ ريال
۱۸۶۴۴۰×۴۰نبشی شکفته ۶متری بنگاه تهران۱۶۶۰۰ ريال
۱۸۷۴۴۰×۴۰نبشی زنجان ۶متری بنگاه تهران۱۶۳۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۰۴
کدضخامت
(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۳۵۵۰×۵۰نبشی آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران
۱۶۹۰۰ ريال
۱۶۴۵۵۰×۵۰نبشی زنجان ۶ متری بنگاه تهران
۱۶۶۰۰ ريال
۱۶۵۵۵۰×۵۰نبشی شکفته ۶ متری بنگاه تهران
۱۶۹۰۰ ريال
۱۶۶۵۵۰×۵۰نبشی ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران
۱۶۷۰۰ ريال
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کدضخامت
(میلیمتر)
سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۸۲۲۵×۲۵نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶متری درب کارخانه۱۸۹۰۰ ريال
۱۳۹۲۳۰×۳۰نبشی اسپیرال فولاد کوهپایه۶ متری درب کارخانه۱۸۷۰۰ ريال
۱۴۰۲۴۰×۴۰نبشی اسپیرال فولادکوهپایه ۶ متری درب کارخانه۱۸۶۰۰ ريال

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “نبشی” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.