ناودانی

ناودانی

ناودانی ها نیز مانند نبشی ها جزو مهمترین مقاطع فلزی ساختمان هستند که برای اتصال قسمت های مختلف ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند.ناودانی نیز از دو روش پرسی و فابریک تولید میشود که به دو شکل ظاهری U و C ساخته میشوند.

کاربرد ناودانی

ناودانی ها مانند اغلب پروفیل ها در صنایع ساختمانی مانند ساخت تیرها ، ستون ها و خرپا مورد استفاده قرار میگیرد همچنین ناودانی های کوچک در ساخت کرکره مغازه ها کاربرد دارد.

استانداردهای ناودانی

برخی استاندارد ناودانی ها در کشورهای مختلف عبارت است از:
UNP و UPE ناودانی اروپایی DIN-1026
استاندارد فرانسه NF A 45-255
استاندارد ناودانی مقاوم به خوردگی  DIN EN ISO 12944-3

 


کارشناس فروش میلگرد ناودانی

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۷

کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۸۴۵۰۱۶ناودانی اصفهان ۱۲ متری بنگاه تهران

۳۶,۲۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران

۳۸,۲۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱ -۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران

۴۸,۰۰۰ ریال

۸۵۲ -۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران

۴۸,۰۰۰ ریال

۸۵۳ -۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران

۴۸,۰۰۰ ریال

۸۵۷ -۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران

۴۸,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲ -۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران

۳۸,۵۰۰ ریال

۱۴۱ -۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران

۳۸,۵۰۰ ریال

۵۳۸۴ -۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران

۳۸,۵۰۰ ریال

۵۴۹۰ -۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران

۳۸,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۸۱۰ناودانی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه

۳۸,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران

۳۷,۲۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۱۰/۱۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۵۲۳۸۲۴ناودانی فایکو سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۷۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۱۰/۱۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۱۷۰۶۳۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۱۷۰۶۸۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۱۷۰۴۰۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۱۷۰۵۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۱۰/۰۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۰۰۶ناودانی شکفته ۶ متری کارخانه۳۶,۵۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری کارخانه۳۶,۵۰۰ ریال
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری کارخانه۳۶,۵۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری کارخانه۳۶,۵۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری کارخانه۳۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۱۰/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۳۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۹/۲۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۷۸۴۱۳۰ناودانی بلند روسی بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
iتاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۹/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۸۱,۰۰۰ ریال
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۸۱,۰۰۰ ریال
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۸۱,۰۰۰ ریال
۵۷۰۹۲۲ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۸۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۹/۰۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران ۴۳,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۹/۰۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۵۱۳۱۴ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۴۴,۵۰۰ ریال
۵۳۸۱۱۶ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۴۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۹/۰۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۳۵۵۰×۵۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۴۶,۷۰۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۶۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۹/۰۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۸۶۰۱۰ناودانی فولاد البرز۶متری درب کارخانه ۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی ِشنبه ۹۷/۰۹/۰۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۹۰۵۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری بنگاه تهران۶۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۸/۱۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۹۹۶ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری درب کارخانه ۴۵,۵۰۰ ریال
۱۰۰۱۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه ۴۷,۵۰۰ ریال
۱۷۰۳۹۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه ۴۷,۵۰۰ ریال
۱۷۰۳۸۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری درب کارخانه ۴۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۷/۲۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۹۸ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه ۴۴,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۷/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۹۰۵-ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری بنگاه تهران۵۳,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۷/۱۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۱۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه ۴۸,۵۰۰ ریال
۱۰۰۲۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری درب کارخانه ۴۵,۵۰۰ ریال
۱۷۰۳۸۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه ۴۵,۵۰۰ ریال
۱۷۰۳۹۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری درب کارخانه ۴۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۲/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۵۱۱۱۲ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۸,۷۰۰ ریال
۵۵۱۳۱۴ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۸,۷۰۰ ریال
۵۳۸۱۱۶ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۸,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۶۰۰ ریال
۲۴۳۷۱۰ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۵,۰۰۰ ریال
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۷,۰۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۶,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۱۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۷۲۶۱۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۷۲۷۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته 12 متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰ ريال
۱۴۲۱۰ناودانی نوردسجاد 6 متری کارخانه ۱۶۱۰۰ ريال
۱۴۳۱۰ناودانی فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران ۱۶۵۰۰ ريال
۱۴۴۱۰ناودانی اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران۲۴۸۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  سلام خسته نباشید لطفا لیست قیمت ناودانی اروپایی ارسال کنید ممنون میشم

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام برای استعلام قیمت با کارشناس مربوطه تماس بگیرید

 2. :

  سلام فرق بین ناودانی ساده مشبک در چیست !!!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام ناودانی مشبک: ناودانی مشبک از ورق گرم،گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم ،تولید می گردد و جهت مصارف گوناگون نظیر موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد: -جهت ساخت قفسه های مستحکم فولادی -نصب سنگ بصورت خشک -سازه های سبک فولادی

   ناودانی ساده: ناودانی صنعتی و ساختمانی که با ورق گرم تولید می شود و می تواند در صورت نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه شود.این محصول در ابعاد ۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶ تولید می گردد. ناودانی از ارتفاع ۳۰ تا ۴۰۰ میلیمتر موجود بوده و بیشتر برای ساختن پل های باربر و موارد دیگر به کار می رود.

 3. :

  ناودان‌های شیاری آشکارازنظرشکل ظاهری به دو فرم باز و بسته دیده می‌شوند!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام الف) باز: این دسته ناودانها از عقب نشینی بخشی از دیوار در بدنه بنا بوجود می‌آیند و آب از ناودانی که یکراست روی جداره بنا قرار گرفته عبور می‌کند. در این حالت فرسایش ناشی از جاری شدن آب روی بدنه بالا است.

   ب) بسته: در ناودان‌های شیاری بسته، برای جلوگیری از فرسایش بدنه بنا، نظم دادن به خروج آب و قابل تعویض بودن ناودان، اقدام به الحاق ناودان تخته‌ای به بنا کرده‌اند که بعدها ناودان‌های حلبی با تزئینات خاصی جایگزین آنها شدند

 4. :

  سلام قیمت ناودانی ۶ اسپیرال چند!؟!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام قیمت ناودانی اسپیرال ۶ ۲۲۱۰۰ریال ولی جهت استعلام قیمت تماس بگیرین

 5. :

  سلام قیمت ناودانی ۵ میخواستم کیفیت بار برام مهمه لطفا استعلام قیمت و برام ارسال کنید

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روزتون بخیر جهت استعلام قیمت به صورت پیش فاکتور به ایمیل شما ارسال می شود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *