میلگرد هارد کروم

میلگرد هارد کروم

فولاد به شکل میلگرد کاربرد های زیادی در معماری و مهندسی دارد و می تواند در طراحی انواع محصولات فولاد ساختمانی، انتقال ولتاژ های بالا در برج ها، پل ها، بویلر ها، کانتینر، کشتی و همچنین قطعاتی که کاربرد مکانیکی دارند، استفاده شوند. پوشش هارد کروم محصول فولادی کروم است که عمدتا به عنوان ماده پوششی در کاربرد های هیدرولیک و پنوماتیک به شکل استاندارد استفاده می شود.

کاربردهای میلگرد هارد کروم

کاربردهای رایج میلگرد هارد کروم در جرثقیل، کامیون کمپرسی، بالابر، فشرده سازی زباله، انواع جکها . کلیه ماشین های راه سازی و ماشینهای صنعتی و جکهای هیدرولیک ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات تولید با بخش های متحرک می باشد. هارد کروم به صورت معمول در شرایط تنش بالا، اصطکاک و محیط های مرطوب خورنده استفاده میشود. از این رو کیفیت سطح و فولاد پایه از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار است. مقاومت در برابر سایش، ضربه و خوردگی و همچنین قدرت بالای عملکرد، صاف بودن سطح و کیفیت یکنواخت، مهمترین ویژگی های پوشش هارد کروم می باشد.

استانداردهای میلگرد هارد کروم

جنس فولاد پایه معمولا از Ck45 به شماره استاندارد 1.1191 و استاندارد EN، C45E
ضخامت پوشش لایه کروم به صورت Ø < 20 mm: min. 15 μm ، Ø ≥ 20 mm: min. 20 μm سختی پوشش کروم min. 900 HV0

تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۹/۲۰

کد Gradeقطر(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۳۲1.1191۸میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۱۷۹۱۳1.1191۲۰میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی

۴۳۰,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۹/۲۰
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۳۵1.1191۸میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۱۰۰۶۲1.1191۱۲میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی

۹۰۰,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۹/۲۰
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۱۸1.1191۲۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان

۵۶۱,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۹/۱۸
کد Gradeقطر(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۱1.1191۷۰میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۳۲۶,۰۰۰ ریال
۷۲۴1.1191۱۰۰میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۳۵۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۹/۱۸
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۹۰۷1.1191۳۵میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶۷۵1.1191۴۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۳۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۷۴1.1191۴۵میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۳۷۹,۵۰۰ ریال
۱۷۶۷۵1.1191۵۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۳۷۹,۵۰۰ ریال
۱۷۶۷۷1.1191۶۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۳۸۴,۵۰۰ ریال
۱۷۶۷۹1.1191۷۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۳۷۹,۵۰۰ ریال
۱۷۵۹۱1.1191۱۶۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۵۰۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۵/۲۷
کد Gradeقطر(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۰۶1.1191۲۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترک۴۸۰,۰۰۰ ریال
۱۳۲۳1.1191۴۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترک۳۴۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۶1.1191۷۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترک۳۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۳۹1.1191۸۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترک۳۶۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۰۰1.1191۶۵میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چینی۱۱۹,۰۰۰ ریال
۱۸۰۱1.1191۷۵میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۱۹,۰۰۰ ریال
۱۸۰۲1.1191۶۰میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۱۴,۰۰۰ ریال
۱۸۰۳1.1191۵۵میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چینی۱۰۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰۴1.1191۴۰میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۱۳,۰۰۰ ریال
۱۸۰۵1.1191۴۵میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چینی۱۰۲,۰۰۰ ریال
۱۸۰۶1.1191۸۵میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ایتالیا۱۱۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۵۹1.1191۷۵میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۴,۰۰۰ ریال
۱۳۶۰1.1191۸۵میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۸۰1.1191۲۰ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۸۸,۰۰۰ ریال
۱۴۳۷1.1191۳۰میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۷۸۱1.1191 ۴۰میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۱,۰۰۰ ریال
۷۳۵۵1.1191۴۵ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۵۹,۰۰۰ ریال
۷۳۳۶1.1191۵۰ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۱,۰۰۰ ریال
۱۳۴۸1.1191۶۰ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۸,۰۰۰ ریال
۷۴۳۶1.1191۷۰ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۹,۰۰۰ ریال
۷۴۳۷1.1191۷۵ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۹,۰۰۰ ریال
۷۴۳۸1.1191۸۵ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۹۳,۲۰۰ ریال
۷۴۳۹1.1191۹۰ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۹,۰۰۰ ریال
۷۳۸۰1.1191۹۵میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۲۶1.1191۱۵ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۲۵۰,۰۰۰ ریال
۱۳۴۹1.1191۳۰ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۸,۰۰۰ ریال
۱۶۵۷1.1191۴۵ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۱۱۶,۰۰۰ ریال
۷۳۴۷1.1191۵۵ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۹,۰۰۰ ریال
۱۷۴۲1.1191۵۵ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۱۱۶,۰۰۰ ریال
۷۴۳۷1.1191۷۵ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۶,۰۰۰ ریال
۷۳۵۲1.1191۱۰۵ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۲۶1.1191۱۵ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۲۵۰,۰۰۰ ریال
۱۳۴۹1.1191۳۰ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۸,۰۰۰ ریال
۱۶۵۷1.1191۴۵ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۱۱۶,۰۰۰ ریال
۷۳۴۷1.1191۵۵ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۹,۰۰۰ ریال
۱۷۴۲1.1191۵۵ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۱۱۶,۰۰۰ ریال
۷۴۳۷1.1191۷۵ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۶,۰۰۰ ریال
۷۳۵۲1.1191۱۰۵ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۵۷1.1191۴۵ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین ۱۱۱,۵۰۰ ریال
۱۶۵۸1.1191۵۰ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین ۱۱۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۳۷1.1191۱۳۰ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۴,۰۰۰ ریال
۷۳۳۵1.1191۴۵ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۳۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۲۳
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۴۱1.1191۱۴میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۸۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۷۴۳۶1.1191۷۰ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۶,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۳۴۱1.1191۱۶۰میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۸۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۶۷۵1.1191۴۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۱۱۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۴۱1.1191۱۶۰ میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۸۴,۰۰۰ ریال
۷۳۳۵1.1191۴۵میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۱,۰۰۰ ریال
۱۰۰۶۳1.1191۱۴ میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۲۳۴,۰۰۰ ریال
۷۳۴۲1.1191۱۵۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۵۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۵۷1.1191۱۶میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۸۷,۰۰۰ ریال
۱۳۵۸1.1191۹۰میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۵۹۹1.1191۹۰ میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۹۵,۰۰۰ ریال
۷۲۳1.1191۸۵ میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۹۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دو شنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۸۴1.1191۱۱۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترک۱۶۰,۰۰۰ ریال
۷۳۸۵1.1191۱۱۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ، ۲۰۰۰میل، رومانی۱۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۴۰1.1191۱۲۰ میلگرد هارد کروم ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ترک ، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۲۳1.1191۴۰ میلگرد هارد کروم ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ترک ، بنگاه تهران۱۱۸,۰۰۰ ریال
۱۳۲۲1.1191۴۵ میلگرد هارد کروم ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ترک ، بنگاه تهران۱۱۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۰
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۳۶1.1191۷۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۴,۰۰۰ ریال
۷۳۵۷1.1191۱۲۰ میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان ۱۲۹,۰۰۰ ریال
۱۳۲۱1.1191۵۰ میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترک۱۲۳,۰۰۰ ریال
۱۴۳۷1.1191۳۰ میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۰۹,۰۰۰ ریال
۱۴۷۵1.1191۶۰ میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترک ۱۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۳۸1.1191۱۰۰میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترکتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۳۶1.1191۷۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۴,۰۰۰ ریال
۷۳۵۷1.1191۱۲۰ میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان ۱۲۹,۰۰۰ ریال
۱۳۲۱1.1191۵۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترک۱۲۳,۰۰۰ ریال
۱۴۳۷1.1191۳۰ میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۲۹,۰۰۰ ریال
۱۴۷۵1.1191۶۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترک ۱۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کد  قطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۱۵۰ میلگرد هارد کروم ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ترک ، بنگاه تهران۱۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۲۴۵ میلگرد هارد کروم ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ترک ، بنگاه تهران۱۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۳۴۰میلگرد هارد کروم ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ترک ، بنگاه تهران۱۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۵۴1.1191۹۵میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۰۵,۰۰۰ ریال
۷۳۳۹1.1191۱۵۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۳۸1.1191۱۶۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۴,۰۰۰ ریال
۷۳۳۹1.1191۱۵۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۴۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۳
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۱1.1191۵۰ میلگرد هارد کروم Ck45 ترک ، بنگاه تهران۱۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۲1.1191۴۵ میلگرد هارد کروم Ck45 ترک ، بنگاه تهران۱۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۳1.1191۴۰ میلگرد هارد کروم Ck45 ترک ، بنگاه تهران۱۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۳۸1.1191۱۶۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۰,۰۰۰ ریال
۷۳۳۹1.1191۱۵۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۲۸,۰۰۰ ریال
۷۳۴۰1.1191۱۵۰ میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۱۲۵,۶۰۰ ریال
۷۳۴۱1.1191۱۶۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۶۵,۰۰۰ ریال
۷۳۴۲1.1191۱۵۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰1.1191۷۰ میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۹۰,۰۰۰ ریال
۷۳۱1.1191۹۰ میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۹۱,۰۰۰ ریال
۷۳۲1.1191۱۰۰ میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۹۳,۰۰۰ ریال
۷۳۳1.1191۱۲۵میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۹۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۵۵1.1191۱۲۵میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۰۵,۰۰۰ ریال
۷۳۵۶1.1191۱۰۵ میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۹۷,۰۰۰ ریال
۷۳۵۷1.1191۱۲۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۰۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه۹۶/۰۸/۰۱
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۳۴1.1191۴۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۸۶,۵۰۰ ریال
۷۳۳۵1.1191۴۵میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۸۶,۵۰۰ ریال
۷۳۳۶1.1191۵۰ میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۸۸,۰۰۰ ریال
۷۳۳۷1.1191۵۰.۰۸میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۸۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۵۵1.1191۱۲۵میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۰۵,۰۰۰ ریال
۷۳۵۶1.1191۱۰۵ میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۹۷,۰۰۰ ریال
۷۳۵۷1.1191۱۲۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۰۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کد Gradeقطر(میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۲۰1.1191۲۵.۴میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۱۲,۰۰۰ ریال
۷۳۲۱1.1191۲۰میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۲۶,۰۰۰ ریال
۷۳۲۲1.1191۳۲میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۹۶,۰۰۰ ریال

دیدگاهها

  1. :

    سلام، در میلگرد هارد کروم ضخامت لایه کروم در مقاطع مختلف به چه صورت است؟

    • :

      ضخامت پوشش لایه کروم در میلگرد هارد کروم، قطرهای بالای ۲۰میلیمتر حد اقل ۲۰میکرون است، در قطرهای کمتر از ۲۰ حد اقل ۱۵میکرون است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *