میلگرد هارد کروم

میلگرد هارد کروم

فولاد به شکل میلگرد کاربرد های زیادی در معماری و مهندسی دارد و می تواند در طراحی انواع محصولات فولاد ساختمانی، انتقال ولتاژ های بالا در برج ها، پل ها، بویلر ها، کانتینر، کشتی و همچنین قطعاتی که کاربرد مکانیکی دارند، استفاده شوند. پوشش هارد کروم محصول فولادی کروم است که عمدتا به عنوان ماده پوششی در کاربرد های هیدرولیک و پنوماتیک به شکل استاندارد استفاده می شود.

کاربردهای میلگرد هارد کروم

کاربردهای رایج میلگرد هارد کروم در جرثقیل، کامیون کمپرسی، بالابر، فشرده سازی زباله، انواع جکها . کلیه ماشین های راه سازی و ماشینهای صنعتی و جکهای هیدرولیک ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات تولید با بخش های متحرک می باشد. هارد کروم به صورت معمول در شرایط تنش بالا، اصطکاک و محیط های مرطوب خورنده استفاده میشود. از این رو کیفیت سطح و فولاد پایه از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار است. مقاومت در برابر سایش، ضربه و خوردگی و همچنین قدرت بالای عملکرد، صاف بودن سطح و کیفیت یکنواخت، مهمترین ویژگی های پوشش هارد کروم می باشد.

استانداردهای میلگرد هارد کروم

جنس فولاد پایه معمولا از Ck45 به شماره استاندارد 1.1191 و استاندارد EN، C45E
ضخامت پوشش لایه کروم به صورت Ø < 20 mm: min. 15 μm ، Ø ≥ 20 mm: min. 20 μm سختی پوشش کروم min. 900 HV0

تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۴/۰۲

کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۶۳۱.۱۱۹۱۱۴ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۳۴۶,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۴۹۶۱.۱۱۹۱۳۲ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۹۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۴/۰۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۴۱۱.۱۱۹۱۱۶۰میل میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۲۳۴۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۰۰۱.۱۱۹۱۶۵میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چینی۱۱۹,۰۰۰ ریال
۱۸۰۱۱.۱۱۹۱۷۵میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۱۹,۰۰۰ ریال
۱۸۰۲۱.۱۱۹۱۶۰میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۱۴,۰۰۰ ریال
۱۸۰۳۱.۱۱۹۱۵۵میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چینی۱۰۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰۴۱.۱۱۹۱۴۰میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۱۳,۰۰۰ ریال
۱۸۰۵۱.۱۱۹۱۴۵میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چینی۱۰۲,۰۰۰ ریال
۱۸۰۶۱.۱۱۹۱۸۵میل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ایتالیا۱۱۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۵۹۱.۱۱۹۱۷۵میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۴,۰۰۰ ریال
۱۳۶۰۱.۱۱۹۱۸۵میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۸۰۱.۱۱۹۱۲۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۸۸,۰۰۰ ریال
۱۴۳۷۱.۱۱۹۱۳۰میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۷۸۱۱.۱۱۹۱ ۴۰میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۱,۰۰۰ ریال
۷۳۵۵۱.۱۱۹۱۴۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۵۹,۰۰۰ ریال
۷۳۳۶۱.۱۱۹۱۵۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۱,۰۰۰ ریال
۱۳۴۸۱.۱۱۹۱۶۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۸,۰۰۰ ریال
۷۴۳۶۱.۱۱۹۱۷۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۹,۰۰۰ ریال
۷۴۳۷۱.۱۱۹۱۷۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۹,۰۰۰ ریال
۷۴۳۸۱.۱۱۹۱۸۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۹۳,۲۰۰ ریال
۷۴۳۹۱.۱۱۹۱۹۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۹,۰۰۰ ریال
۷۳۸۰۱.۱۱۹۱۹۵میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۸۰۱.۱۱۹۱۲۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۸۸,۰۰۰ ریال
۱۴۳۷۱.۱۱۹۱۳۰میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۷۸۱۱.۱۱۹۱ ۴۰میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۱,۰۰۰ ریال
۷۳۵۵۱.۱۱۹۱۴۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۵۹,۰۰۰ ریال
۷۳۳۶۱.۱۱۹۱۵۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۱,۰۰۰ ریال
۱۳۴۸۱.۱۱۹۱۶۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۸,۰۰۰ ریال
۷۴۳۶۱.۱۱۹۱۷۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۹,۰۰۰ ریال
۷۴۳۷۱.۱۱۹۱۷۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۹,۰۰۰ ریال
۷۴۳۸۱.۱۱۹۱۸۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۹۳,۲۰۰ ریال
۷۴۳۹۱.۱۱۹۱۹۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۹,۰۰۰ ریال
۷۳۸۰۱.۱۱۹۱۹۵میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۲۶۱.۱۱۹۱۱۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۲۵۰,۰۰۰ ریال
۱۳۴۹۱.۱۱۹۱۳۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۸,۰۰۰ ریال
۱۶۵۷۱.۱۱۹۱۴۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۱۱۶,۰۰۰ ریال
۷۳۴۷۱.۱۱۹۱۵۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۹,۰۰۰ ریال
۱۷۴۲۱.۱۱۹۱۵۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۱۱۶,۰۰۰ ریال
۷۴۳۷۱.۱۱۹۱۷۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۶,۰۰۰ ریال
۷۳۵۲۱.۱۱۹۱۱۰۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۶۳۱.۱۱۹۱۱۴ میل میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۲۵۷,۰۰۰ ریال
۷۳۲۱۱.۱۱۹۱۲۰ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۳۷,۰۰۰ ریال
۱۶۷۵۱.۱۱۹۱۴۰میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین ۱۲۷,۰۰۰ ریال
۷۳۴۱۱.۱۱۹۱۱۶۰ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۴۱۱.۱۱۹۱۹۰ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین ۱۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۲۶۱.۱۱۹۱۱۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۲۵۰,۰۰۰ ریال
۱۳۴۹۱.۱۱۹۱۳۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۸,۰۰۰ ریال
۱۶۵۷۱.۱۱۹۱۴۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۱۱۶,۰۰۰ ریال
۷۳۴۷۱.۱۱۹۱۵۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۹,۰۰۰ ریال
۱۷۴۲۱.۱۱۹۱۵۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۱۱۶,۰۰۰ ریال
۷۴۳۷۱.۱۱۹۱۷۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۶,۰۰۰ ریال
۷۳۵۲۱.۱۱۹۱۱۰۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۲۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۶۳۱.۱۱۹۱۱۴ میل میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۲۵۷,۰۰۰ ریال
۷۳۲۱۱.۱۱۹۱۲۰ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۳۷,۰۰۰ ریال
۱۶۷۵۱.۱۱۹۱۴۰میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین ۱۲۷,۰۰۰ ریال
۷۳۴۱۱.۱۱۹۱۱۶۰ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۴۱۱.۱۱۹۱۹۰ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین ۱۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۲۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۴۱۱.۱۱۹۱۱۴ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۸۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۷۴۳۶۱.۱۱۹۱۷۰میل میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۶,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۳۴۱۱.۱۱۹۱۱۶۰میل میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۸۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۶۷۵۱.۱۱۹۱۴۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۱۱۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۴۱۱.۱۱۹۱۱۴ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۸۰,۰۰۰ ریال
۷۴۳۶۱.۱۱۹۱۷۰میل میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۶,۰۰۰ ریال
۷۳۴۱۱.۱۱۹۱۱۶۰میل میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۶۷۵۱.۱۱۹۱۴۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۱۱۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۵۷۱.۱۱۹۱۴۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین ۱۱۱,۵۰۰ ریال
۱۶۵۸۱.۱۱۹۱۵۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین ۱۱۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۳۷۱.۱۱۹۱۱۳۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۴,۰۰۰ ریال
۷۳۳۵۱.۱۱۹۱۴۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۳۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۴۱۱.۱۱۹۱۱۶۰ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۸۴,۰۰۰ ریال
۷۳۳۵۱.۱۱۹۱۴۵میل میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۱,۰۰۰ ریال
۱۰۰۶۳۱.۱۱۹۱۱۴ میل میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۲۳۴,۰۰۰ ریال
۷۳۴۲۱.۱۱۹۱۱۵۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۵۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۵۷۱.۱۱۹۱۱۶میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۸۷,۰۰۰ ریال
۱۳۵۸۱.۱۱۹۱۹۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۵۹۹۱.۱۱۹۱۹۰ میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۹۵,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱.۱۱۹۱۸۵ میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۹۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۴۱۱.۱۱۹۱۱۶۰ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۸۴,۰۰۰ ریال
۷۳۳۵۱.۱۱۹۱۴۵میل میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۱,۰۰۰ ریال
۱۰۰۶۳۱.۱۱۹۱۱۴ میل میلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۲۳۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دو شنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۸۴۱.۱۱۹۱۱۱۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترک۱۶۰,۰۰۰ ریال
۷۳۸۵۱.۱۱۹۱۱۱۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ، ۲۰۰۰میل، رومانی۱۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳
کد  قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۴۰۱۲۰ میلمیلگرد هارد کروم ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ترک ، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۲۲۴۵ میلمیلگرد هارد کروم ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ترک ، بنگاه تهران۱۱۸,۰۰۰ ریال
۱۳۲۳۴۰ میلمیلگرد هارد کروم ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ترک ، بنگاه تهران۱۱۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۳۶۱.۱۱۹۱۷۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۴,۰۰۰ ریال
۷۳۵۷۱.۱۱۹۱۱۲۰میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان ۱۲۹,۰۰۰ ریال
۱۳۲۱۱.۱۱۹۱۵۰میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترک۱۲۳,۰۰۰ ریال
۱۴۳۷۱.۱۱۹۱۳۰میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۰۹,۰۰۰ ریال
۱۴۷۵۱.۱۱۹۱۶۰میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترک ۱۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۳۷۱.۱۱۹۱۱۳۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۴,۰۰۰ ریال
۷۳۳۵۱.۱۱۹۱۴۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۳۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۵۸۱.۱۱۹۱۹۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۵۰۶۱.۱۱۹۱۹۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۹۵,۰۰۰ ریال
۷۲۰۱.۱۱۹۱۶۵میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۹۵,۰۰۰ ریال
۱۵۰۷۱.۱۱۹۱۱۸۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۲۰۷,۰۰۰ ریال
۷۴۳۲۱.۱۱۹۱۸میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۴۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۳۸۱.۱۱۹۱۱۰۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترکتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۳۶۱.۱۱۹۱۷۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۴,۰۰۰ ریال
۷۳۵۷۱.۱۱۹۱۱۲۰میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان ۱۲۹,۰۰۰ ریال
۱۳۲۱۱.۱۱۹۱۵۰میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترک۱۲۳,۰۰۰ ریال
۱۴۳۷۱.۱۱۹۱۳۰میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۲۹,۰۰۰ ریال
۱۴۷۵۱.۱۱۹۱۶۰میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترک ۱۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کد  قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۱۵۰ میلمیلگرد هارد کروم ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ترک ، بنگاه تهران۱۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۲۴۵ میلمیلگرد هارد کروم ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ترک ، بنگاه تهران۱۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۳۴۰ میلمیلگرد هارد کروم ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ترک ، بنگاه تهران۱۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۵۴۱.۱۱۹۱۹۵میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۰۵,۰۰۰ ریال
۷۳۳۹۱.۱۱۹۱۱۵۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۳۸۱.۱۱۹۱۱۶۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۴,۰۰۰ ریال
۷۳۳۹۱.۱۱۹۱۱۵۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۴۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۳۷۱.۱۱۹۱۱۳۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۴,۰۰۰ ریال
۷۳۳۵۱.۱۱۹۱۴۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۳۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۵۶۱.۱۱۹۱۸۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۰،۵۰۰۰ریال (خرید با تایید)
۱۳۵۷۱.۱۱۹۱۱۶میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۸،۷۰۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۳۵۸۱.۱۱۹۱۹۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۰،۵۰۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۳۵۹۱.۱۱۹۱۷۵میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۰،۵۰۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۳۶۰۱.۱۱۹۱۸۵میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۰،۶۰۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۳۶۱۱.۱۱۹۱۷۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۰،۵۰۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۳۶۲۱.۱۱۹۱۱۰۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۹،۰۰۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۳۶۳۱.۱۱۹۱۱۱۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۱،۲۰۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۳۶۴۱.۱۱۹۱۱۵۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳،۲۰۰۰ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۲۹
کد  قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۱۵۰ میلمیلگرد هارد کروم ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ترک ، بنگاه تهران۱۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۲۴۵ میلمیلگرد هارد کروم ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ترک ، بنگاه تهران۱۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۳۴۰ میلمیلگرد هارد کروم ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ترک ، بنگاه تهران۱۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۲۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۶۲۱.۱۱۹۱۱۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۳۶۶,۰۰۰ ریال
۷۳۳۸۱.۱۱۹۱۱۶۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۸۴,۰۰۰ ریال
۱۳۴۸۱.۱۱۹۱۶۰میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۹,۰۰۰ ریال
۱۳۴۹۱.۱۱۹۱۳۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۵۶۱.۱۱۹۱۸۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۰،۵۰۰۰ریال (خرید با تایید)
۱۳۵۷۱.۱۱۹۱۱۶میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۸،۷۰۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۳۵۸۱.۱۱۹۱۹۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۰،۵۰۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۳۵۹۱.۱۱۹۱۷۵میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۰،۵۰۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۳۶۰۱.۱۱۹۱۸۵میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۰،۶۰۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۳۶۱۱.۱۱۹۱۷۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۰،۵۰۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۳۶۲۱.۱۱۹۱۱۰۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۹،۰۰۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۳۶۳۱.۱۱۹۱۱۱۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۱،۲۰۰۰ریال(خرید با تایید)
۱۳۶۴۱.۱۱۹۱۱۵۰میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳،۲۰۰۰ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۵۴۱.۱۱۹۱۱۲۵میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲،۴۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۸۱۱۱.۱۱۹۱۸۰ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲،۶۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۳۵۴۱.۱۱۹۱۹۵میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴،۲۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۳۳۹۱.۱۱۹۱۱۵۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۵،۶۰۰۰ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۶۴۱.۱۱۹۱۱۶ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۲۴۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۰۶۳۱.۱۱۹۱۱۴ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۲۶۴,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۴۳۹۱.۱۱۹۱۹۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۵,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۴۳۷۱.۱۱۹۱۷۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۹,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۳۸۰۱.۱۱۹۱۹۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۷,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۳۵۵۱.۱۱۹۱۱۲۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۵۹,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۳۵۲۱.۱۱۹۱۱۰۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۵۹,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶
کد  قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۱۵۰ میلمیلگرد هارد کروم Ck45 ترک ، بنگاه تهران۱۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۲۴۵ میلمیلگرد هارد کروم Ck45 ترک ، بنگاه تهران۱۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۳۴۰ میلمیلگرد هارد کروم Ck45 ترک ، بنگاه تهران۱۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۶۲۱.۱۱۹۱۱۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۳۶۶,۰۰۰ ریال
۷۳۳۸۱.۱۱۹۱۱۶۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۸۴,۰۰۰ ریال
۱۳۴۸۱.۱۱۹۱۶۰میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۹,۰۰۰ ریال
۱۳۴۹۱.۱۱۹۱۳۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۳
کد  قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۱۵۰ میلمیلگرد هارد کروم Ck45 ترک ، بنگاه تهران۱۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۲۴۵ میلمیلگرد هارد کروم Ck45 ترک ، بنگاه تهران۱۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۳۴۰ میلمیلگرد هارد کروم Ck45 ترک ، بنگاه تهران۱۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۶۴۱.۱۱۹۱۱۶ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۲۴۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۶۳۱.۱۱۹۱۱۴ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۲۶۴,۰۰۰ ریال
۷۴۳۹۱.۱۱۹۱۹۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۵,۰۰۰ ریال
۷۴۳۷۱.۱۱۹۱۷۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۹,۰۰۰ ریال
۷۳۸۰۱.۱۱۹۱۹۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۷,۰۰۰ ریال
۷۳۵۵۱.۱۱۹۱۱۲۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۵۹,۰۰۰ ریال
۷۳۵۲۱.۱۱۹۱۱۰۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۵۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۱.۱۱۹۱۷۰ میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۱۸,۰۰۰ ریال
۷۳۱۱.۱۱۹۱۹۰ میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۱۸,۰۰۰ ریال
۱۲۹۲۱.۱۱۹۱۲۸ میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۵۵۱۲۵میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان ۱۵۹,۰۰۰ ریال
۷۳۵۲۱۰۵میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۸,۰۰۰ ریال
۷۳۳۵۴۵میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۱,۰۰۰ ریال
۷۳۳۰۳۵میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۳۸۱.۱۱۹۱۱۶۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۳۹۱.۱۱۹۱۱۵۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۶۴۱.۱۱۹۱۱۶ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۲۴۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۶۳۱.۱۱۹۱۱۴ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۲۶۴,۰۰۰ ریال
۷۴۳۹۱.۱۱۹۱۹۰ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۵,۰۰۰ ریال
۷۴۳۷۱.۱۱۹۱۷۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۹,۰۰۰ ریال
۷۳۸۰۱.۱۱۹۱۹۵ میلمیلگرد هارد کروم ، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۳۵۱.۱۱۹۱۶۵میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان ۱۲۷,۰۰۰ ریال
۷۴۳۶۱.۱۱۹۱۷۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۹,۰۰۰ ریال
۷۳۸۲۱.۱۱۹۱۱۰۰میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۱,۰۰۰ ریال
۷۳۵۵۱.۱۱۹۱۱۲۵میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان ۱۳۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۳۸۱.۱۱۹۱۱۶۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۳۹۱.۱۱۹۱۱۵۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۳۵۱.۱۱۹۱۶۵میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان ۱۲۷,۰۰۰ ریال
۷۴۳۶۱.۱۱۹۱۷۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۹,۰۰۰ ریال
۷۳۸۲۱.۱۱۹۱۱۰۰میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۱,۰۰۰ ریال
۷۳۵۵۱.۱۱۹۱۱۲۵میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان ۱۳۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۱۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۳۵۱.۱۱۹۱۶۵میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان ۱۲۷,۰۰۰ ریال
۷۴۳۶۱.۱۱۹۱۷۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۹,۰۰۰ ریال
۷۳۸۲۱.۱۱۹۱۱۰۰میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۱,۰۰۰ ریال
۷۳۵۵۱.۱۱۹۱۱۲۵میل میلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان ۱۳۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۳۳۱.۱۱۹۱۱۴میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۱.۱۱۹۱۱۶ میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۱۰۱.۱۱۹۱۱۸ میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۱۱۱.۱۱۹۱۱۶۰ میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۶۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۳۶۱.۱۱۹۱۷۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۱۷,۰۰۰ ریال
۷۴۳۹۱.۱۱۹۱۹۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۱۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۳۸۱.۱۱۹۱۱۶۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۳۹۱.۱۱۹۱۱۵۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۳۶۱.۱۱۹۱۷۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۱۶,۰۰۰ ریال
۸۱۱۱.۱۱۹۱۸۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترک ۱۱۸,۰۰۰ ریال
۸۱۰۱.۱۱۹۱۸۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین ۹۹,۳۰۰ ریال
۷۴۳۹۱.۱۱۹۱۹۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۳۸۱.۱۱۹۱۱۶۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۳,۰۰۰ ریال
۷۳۳۹۱.۱۱۹۱۱۵۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۲۸,۰۰۰ ریال
۷۳۴۰۱.۱۱۹۱۱۵۰ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۱۲۸,۶۰۰ ریال
۷۳۴۱۱.۱۱۹۱۱۶۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۶۸,۰۰۰ ریال
۷۳۴۲۱.۱۱۹۱۱۵۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۴۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۳۶۱.۱۱۹۱۷۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۱۳,۰۰۰ ریال
۸۱۱۱.۱۱۹۱۸۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،ترک ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۸۱۰۱.۱۱۹۱۸۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین ۹۹,۰۰۰ ریال
۷۴۳۹۱.۱۱۹۱۹۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۴۲۱.۱۱۹۱۱۵۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان-۱ متری ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۳۴۰۱.۱۱۹۱۱۵۰ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ -میکرون ،چین- ۱ متری ۲۳,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۱.۱۱۹۱۷۰ میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۹۴,۰۰۰ ریال
۷۳۱۱.۱۱۹۱۹۰ میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۹۶,۰۰۰ ریال
۷۳۲۱.۱۱۹۱۱۰۰ میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۹۷,۰۰۰ ریال
۷۳۳۱.۱۱۹۱۱۲۵ میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۰۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۴۲۱.۱۱۹۱۱۵۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان-۱ متری ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۳۴۰۱.۱۱۹۱۱۵۰ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ -میکرون ،چین- ۱ متری ۱۲۵,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۳۸۱.۱۱۹۱۱۶۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۱۳۰,۰۰۰ ریال
۷۳۳۹۱.۱۱۹۱۱۵۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۲۸,۰۰۰ ریال
۷۳۴۰۱.۱۱۹۱۱۵۰ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،چین۱۲۵,۶۰۰ ریال
۷۳۴۱۱.۱۱۹۱۱۶۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۶۵,۰۰۰ ریال
۷۳۴۲۱.۱۱۹۱۱۵۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۱.۱۱۹۱۷۰ میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۹۰,۰۰۰ ریال
۷۳۱۱.۱۱۹۱۹۰ میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۹۱,۰۰۰ ریال
۷۳۲۱.۱۱۹۱۱۰۰ میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۹۳,۰۰۰ ریال
۷۳۳۱.۱۱۹۱۱۲۵ میلمیل کروم معمولی، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۹۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۵۵۱.۱۱۹۱۱۲۵میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۰۵,۰۰۰ ریال
۷۳۵۶۱.۱۱۹۱۱۰۵ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۹۷,۰۰۰ ریال
۷۳۵۷۱.۱۱۹۱۱۲۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۰۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه۹۶/۰۸/۰۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۳۴۱.۱۱۹۱۴۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۸۶,۵۰۰ ریال
۷۳۳۵۱.۱۱۹۱۴۵میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۸۶,۵۰۰ ریال
۷۳۳۶۱.۱۱۹۱۵۰ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۸۸,۰۰۰ ریال
۷۳۳۷۱.۱۱۹۱۵۰.۰۸میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی۸۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۵۵۱.۱۱۹۱۱۲۵میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۰۵,۰۰۰ ریال
۷۳۵۶۱.۱۱۹۱۱۰۵ میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۹۷,۰۰۰ ریال
۷۳۵۷۱.۱۱۹۱۱۲۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،تایوان۱۰۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۲۰۱.۱۱۹۱۲۵.۴میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۱۲,۰۰۰ ریال
۷۳۲۱۱.۱۱۹۱۲۰میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۱۲۶,۰۰۰ ریال
۷۳۲۲۱.۱۱۹۱۳۲میلمیلگرد هارد کروم، ضخامت ۵ ± ۲۵ میکرون ،رومانی ۹۶,۰۰۰ ریال

دیدگاهها

  1. :

    سلام، در میلگرد هارد کروم ضخامت لایه کروم در مقاطع مختلف به چه صورت است؟

    • :

      ضخامت پوشش لایه کروم در میلگرد هارد کروم، قطرهای بالای ۲۰میلیمتر حد اقل ۲۰میکرون است، در قطرهای کمتر از ۲۰ حد اقل ۱۵میکرون است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *