میلگرد ساده

میلگرد ساده

برای تولید این میلگرد ابتدا شمش ها را با استفاده از جک هیدرولیکی در ردیف های مشخص وارد کوره هایی با دمای 1100 درجه سانتی گراد میکنند و وقتي شمش ها در داخل كوره قرار گرفتند به وسيله ي جريانات گردآبی در دمای بالا جهت نورد آماده می شوند.
بعد از رسيدن شمش ها به دمای مورد نظر جهت نورد به خط تولید ارسال میشود سپس شمش های پخته شده روي رول ها قرار می گیرد و به طرف مرحله رافينگ هدايت می شوند مرحله رافينگ در سه مرحله از قطر شمش ها كاسته و به طول آن می افزاید و بعد از مرحله ی رافينگ بدون گذراندن مراحل استندها (مرحله استند برای آجدار کردن میلگرد استفاده میشود و در میلگرد ساده کارایی ندارد) به مرحله قیچی متراژ میروند که جهت برش میلگردهای تولید شده در طول های مشخص بکار برده می شود سپس میلگردهای تولیدی در زیرگیوتین های بسته بندی طبق استاندارد ایزیری ایران (ISIRI) برش داده شده و در مرحله آخر به صورت بندیل بسته بندی می شوند.

استانداردهای میلگرد ساده

این نوع میلگرد بر اساس استانداردهای قدیم میلگرد A1 و بر اساس استانداردهای جدید میلگرد ساده ۲۴۰ گفته میشود.
میلگرد ساده از قطر ۶ تا ۲۰۰ میلیمتر تولید میشود.

دسته:

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۹

کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۸۱۰میلگرد ساده نورد امیدی شاخه۶ متری کارخانه۱۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۵۸میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۵۷۲۶۱۰میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری کارخانه۲۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۳۸۱۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۲۰۰ ریال
۵۸۹۵۱۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۸۹۶۱۴میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۲۰۰ ریال
۵۸۹۷۱۶میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۲۰۰ ریال
۵۳۳۷۱۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۲۰۰ ریال
۵۸۹۹۲۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۲۰۱۲میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۹۲۱۱۴میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۸۵۵۱۶میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۹۲۲۱۸میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۸۵۴۲۰میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۰۳۱۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۷۰۴۱۴میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۷۰۸۱۶میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۷۰۶۱۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۷۰۵۲۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۳۸۱۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۸۹۵۱۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۸۹۶۱۴میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۸۹۷۱۶میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۳۳۷۱۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۸۹۹۲۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۱۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۳۸۱۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۸۹۵۱۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۸۹۶۱۴میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۸۹۷۱۶میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۳۳۷۱۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۲۰۰ ریال
۵۸۹۹۲۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه تماس بگیرید
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۸۸۲۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۴,۵۰۰ ریال
۵۸۸۰۱۲.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۸۸۱۱۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۵۸میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۵۷۲۶۱۰میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸,۶۰۰ ریال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸,۶۰۰ ریال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸,۶۰۰ ریال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۵۴۱۶میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۵۸۵۵۲۰میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۵۸۵۶۲۸میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری کارخانه۲۳,۸۰۰ ریال
۵۸۵۷۳۲میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری کارخانه۲۳,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹,۸۰۰ ریال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۶۰۰ ریال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۶۰۰ ریال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۵۸میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۵۷۲۶۱۰میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۷۸۸میلگرد ساده نورد امیر شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۸,۹۰۰ ریال
۵۸۲۰۱۰میلگرد ساده نورد امیر شاخه۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۸۲۱۱۲میلگرد ساده نورد امیر شاخه۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۸۲۲۱۴میلگرد ساده نورد امیر شاخه۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۸۲۳۱۶میلگرد ساده نورد امیر شاخه۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۸۲۴۱۸میلگرد ساده نورد امیر شاخه۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۸۲۵۲۰میلگرد ساده نورد امیر شاخه۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۸۲۶۲۲میلگرد ساده نورد امیر شاخه۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۸۲۷۲۵میلگرد ساده نورد امیر شاخه۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸,۶۰۰ ریال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸,۶۰۰ ریال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸,۶۰۰ ریال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹,۸۰۰ ریال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۶۰۰ ریال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۶۰۰ ریال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۸۱۰میلگرد ساده نورد امیدی شاخه۶ متری کارخانه۱۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۰۳۱۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۷۰۴۱۴میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۷۰۸۱۶میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۷۰۶۱۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۷۰۵۲۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶.۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۴,۵۰۰ ریال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۶۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸.۶۰۰ريال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸.۶۰۰ريال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸.۶۰۰ريال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸.۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۵۸میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری کارخانه ۱۹,۵۰۰ ریال
۵۷۲۶۱۰میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری کارخانه ۱۸,۰۰۰ ریال
۵۷۲۸۱۰میلگرد ساده نورد امیدی شاخه۶ متری کارخانه۱۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۳۴۰۰ريال
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه تماس بگیرید
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۰۰۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۲۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۲۰۰ٍريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده کلاف تهران شاخه ۶ متری درب کارخانهتماس بگیرید
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده کلاف تهران شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۴۳۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده کلاف تهران شاخه ۶ متری درب کارخانهتماس بگیرید
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده کلاف تهران شاخه ۶ متری درب کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۰۰۱۰میلگرد ساده نوردی شاخه ۶ متری کارخانه ۱۷۱۰۰ريال
۵۷۰۱۱۲میلگرد ساده نوردی شاخه ۶ متری کارخانه ۲۱۱۰۰ريال
۵۷۰۲۲۰میلگرد ساده نوردی شاخه ۶ متری کارخانه ۲۱۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۷,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۷۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۷۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۳۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۳۰۰ريال
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۲۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۲۰۰ريال
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵۸۰۰ريال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵۸۰۰ريال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵۸۰۰ريال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵۸۰۰ريال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵۸۰۰ريال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵۸۰۰ريال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۴۵۰۰ريال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۴۵۰۰ريال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۴۵۰۰ريال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۴۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۰۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۰۰۰ريال
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۱۵۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۱۵۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۱۵۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۱۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵۰۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۹۱۰میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۰۰۰ريال
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۱۹۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰

کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۰
کدسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۳/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ريال
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
۵۱۱۲۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۰۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ ريال
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ ريال
۵۱۱۲۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ ريال
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ ريال
۵۱۱۲۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  با سلام وعصر بخیر به شما. یه سوال داشتم میلگرد ساده برای آهنگری، تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است؟؟؟؟؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام میلگرد A1 با تنش جاری ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۲۵ درصد به عنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتاً بصورت صاف و بدون آج است. این میلگرد برای آهنگری، تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است. ‌بطور کلی به عنوان یک میلگرد داکتیل شناخته می‌شود.

 2. :

  سلام یک سوال داشتم میلگرد ساده حالت شکل پذیری حالت کششی خمشی دارد؟!؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روزتون بخیر شکل پذیری میلگردها بر اساس آزمایش تاشدگی با زاویه ۱۸۰ درجه،‌ با آزمایش خم کردن و باز کردن خم با استفاده از فلکه استاندارد تعیین می شود. شکل پذیری میلگردها وقتی قابل قبول تلقی می شود که ازدیاد طول نسبی گسیختگی در آزمایش کششی از ۸ درصد روی ده برابر قطر و ۱۲ درصد روی پنج برابر قطر میلگرد کمتر نباشد.

 3. :

  سلام آیا عرفی کار میکنید؟؟؟؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام اطلاعات بیشتر با همکاران ما در بخش فروش تماس بگیرید.

 4. :

  سلام قیمت میلگرد ساده کویر کاشان چند!!!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وقتتون برای استعلام قیمت با کارشناس فروش تماس بگیرین

 5. :

  سلام. حسینی هستم. لطفا برای من پیش فاکتور ارسال کنید با قیمت امروز

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام از اطلاع رسانی کارشناسان ما به زودی قیمت های جدید روز رو براتون به صورت پیش فاکتور ارسال میکنند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.