میلگرد ساده

میلگرد ساده

برای تولید این میلگرد ابتدا شمش ها را با استفاده از جک هیدرولیکی در ردیف های مشخص وارد کوره هایی با دمای 1100 درجه سانتی گراد میکنند و وقتي شمش ها در داخل كوره قرار گرفتند به وسيله ي جريانات گردآبی در دمای بالا جهت نورد آماده می شوند.
بعد از رسيدن شمش ها به دمای مورد نظر جهت نورد به خط تولید ارسال میشود سپس شمش های پخته شده روي رول ها قرار می گیرد و به طرف مرحله رافينگ هدايت می شوند مرحله رافينگ در سه مرحله از قطر شمش ها كاسته و به طول آن می افزاید و بعد از مرحله ی رافينگ بدون گذراندن مراحل استندها (مرحله استند برای آجدار کردن میلگرد استفاده میشود و در میلگرد ساده کارایی ندارد) به مرحله قیچی متراژ میروند که جهت برش میلگردهای تولید شده در طول های مشخص بکار برده می شود سپس میلگردهای تولیدی در زیرگیوتین های بسته بندی طبق استاندارد ایزیری ایران (ISIRI) برش داده شده و در مرحله آخر به صورت بندیل بسته بندی می شوند.

استانداردهای میلگرد ساده

این نوع میلگرد بر اساس استانداردهای قدیم میلگرد A1 و بر اساس استانداردهای جدید میلگرد ساده ۲۴۰ گفته میشود.
میلگرد ساده از قطر ۶ تا ۲۰۰ میلیمتر تولید میشود.

 


کارشناس فروش میلگرد ساده

دسته:

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۹/۲۰

کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۸۴۹۱۴ میلگرد ساده اذر گستر کارخانه

۴۱,۵۰۰ ریال

۱۷۸۳۰۱۶ میلگرد ساده اذر گستر کارخانه

۴۱,۵۰۰ ریال

۱۷۸۳۱۱۸ میلگرد ساده اذر گستر کارخانه

۴۱,۵۰۰ ریال

۱۷۸۳۲۲۰ میلگرد ساده اذر گستر کارخانه

۴۱,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۹/۲۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۹۱۰۱۶ میلگرد ساده اذر گستر بنگاه تهران

۴۲,۰۰۰ ریال

۱۷۹۱۲۱۸ میلگرد ساده اذر گستر بنگاه تهران

۴۲,۰۰۰ ریال

۱۸۴۳۴۲۰ میلگرد ساده اذر گستر بنگاه تهران

۴۲,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۷۹۴۸۱۰میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۱,۵۰۰ ریال
۱۷۹۲۰۱۴میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۵۷,۵۰۰ ریال
۱۷۹۲۱۱۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۵۷,۵۰۰ ریال
۱۷۹۲۲۲۰میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۵۷,۵۰۰ ریال
۱۷۹۲۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۵۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۷۹۴۹۱۰میلگرد ساده نوردی نوین متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۸۹۱۲میلگرد ساده نوردی نوین متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۴,۵۰۰ ریال
۱۷۹۵۰۱۴میلگرد ساده نوردی نوین متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۴,۵۰۰ ریال
۱۷۹۵۱۱۸میلگرد ساده نوردی نوین متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۴,۵۰۰ ریال
۱۷۹۵۲۲۰میلگرد ساده نوردی نوین متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۴,۵۰۰ ریال
۱۷۹۵۳۲۲میلگرد ساده نوردی نوین متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۹/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۶,۰۰۰ ریال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۶,۰۰۰ ریال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۶,۰۰۰ ریال
۱۷۹۱۱۲۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۸/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۰۵۲۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۷۵۲۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۷۶۲۵میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۷۷۲۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۷۸۳۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۸/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۷۹۲۴۱۰میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۵۲,۰۰۰ ریال
۱۷۹۲۵۱۲میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۸,۰۰۰ ریال
۱۷۹۲۶۱۴میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۸,۰۰۰ ریال
۱۷۹۲۷۱۶میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۸,۰۰۰ ریال
۱۷۹۲۸۱۸میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۸,۰۰۰ ریال
۱۷۹۲۹۲۰میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۸۰۸۷۱۰میلگرد ساده نورد نوین متین کارخانه۴۵,۰۰۰ ریال
۵۹۲۰۱۲میلگرد ساده نورد نوین متین کارخانه۴۹,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۹۲۱۱۴میلگرد ساده نورد نوین متین کارخانه۴۸,۰۰۰ ریال
۵۸۵۵۱۶میلگرد ساده نورد نوین متین کارخانه۴۸,۰۰۰ ریال
۵۹۲۲۱۸میلگرد ساده نورد نوین متین کارخانه۴۸,۰۰۰ ریال
۵۸۵۴۲۰میلگرد ساده نورد نوین متین کارخانه۴۸,۰۰۰ ریال
۱۸۰۸۸۲۲میلگرد ساده نورد نوین متین کارخانه۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۸۹۶۱۴میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۵۰,۰۰۰ ریال
۵۸۹۷۱۶میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۵۰,۰۰۰ ریال
۵۸۹۹۲۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۵۰,۰۰۰ ریال
۵۹۷۳۲۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۵۰,۰۰۰ ریال
۵۹۷۰۲۵میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۵۰,۰۰۰ ریال
۵۹۷۱۲۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۵۰,۰۰۰ ریال
۵۹۷۲۳۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۸/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۷۹۱۹۱۰میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۸/۱۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۸۴۲۸۱۴میلگرد ساده فابریک نوین متین کارخانه۵۲,۰۰۰ ریال
۱۸۴۲۹۱۶میلگرد ساده فابریک نوین متین کارخانه۴۹,۰۰۰ ریال
۱۸۴۳۰۱۸میلگرد ساده فابریک نوین متین کارخانه۴۹,۰۰۰ ریال
۱۸۴۳۱۲۰میلگرد ساده فابریک نوین متین کارخانه۴۹,۰۰۰ ریال
۱۸۴۳۲۲۲میلگرد ساده فابریک نوین متین کارخانه۴۹,۰۰۰ ریال
۱۸۴۳۳۲۵میلگرد ساده فابریک نوین متین کارخانه۴۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۷/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۲۱۱۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۵۸,۰۰۰ ریال
۱۲۰۲۲۱۸میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۵۸,۰۰۰ ریال
۱۲۰۲۳۲۰میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۵۸,۰۰۰ ریال
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۵۸,۰۰۰ ریال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۵۸,۰۰۰ ریال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۵۸,۰۰۰ ریال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۵۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۷/۲۲

کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۶۱۹۱۰۰ میلگرد ساده یزد بنگاه تهران۵۶,۵۰۰ ریال
۱۷۶۲۰۵۰ میلگرد ساده یزد بنگاه تهران۵۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۷/۲۲
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۵۳۹۵۰میلگرد ساده نوردی بنگاه تهران۵۱,۵۰۰ ریال
۱۷۵۴۰۱۰۰میلگرد ساده نوردی بنگاه تهران۵۱,۵۰۰ ریال
۱۷۵۴۱۱۵۰میلگرد ساده نوردی بنگاه تهران۵۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۷/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۹۱۱۴میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۴۸,۳۰۰ ریال
۱۰۹۲۱۶میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۴۸,۳۰۰ ریال
۱۰۹۳۱۸میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۴۶,۳۰۰ ریال
۱۰۹۴۲۰میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۴۶,۳۰۰ ریال
۱۰۹۵۲۲میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۴۵,۳۰۰ ریال
۱۰۹۶۲۵میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۴۶,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۷/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۵۷,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۴/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۷,۷۰۰ ریال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۷,۷۰۰ ریال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۷,۷۰۰ ریال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۷,۷۰۰ ریال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۷,۷۰۰ ریال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۷,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۴/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۱۳۸میلگرد ساده کیان شاخه ۶ متری کارخانه۳۵,۸۰۰ ریال
۸۱۴۱۰میلگرد ساده کیان شاخه ۶ متری کارخانه۳۴,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۴/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۳۸,۵۰۰ ریال
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۳۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۱۳۴۵.۵میلگرد کلاف ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۲,۶۰۰ ریال
۱۱۳۵۶.۵میلگرد کلاف ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۲,۶۰۰ ریال
۱۱۳۶۸میلگرد کلاف ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۲,۶۰۰ ریال
۵۲۸۸۱۰میلگرد کلاف ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۲,۶۰۰ ریال
۱۱۳۷۱۲میلگرد کلاف ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۲,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۱۵۸۱۲ میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
۱۰۱۵۹۱۴میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
۱۰۱۶۰۱۶میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
۱۰۱۶۱۱۸میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
۱۰۱۶۲۲۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
۱۰۱۶۳۲۲میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
۱۵۰۲۴۲۳میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
۱۰۱۶۴۲۵میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
۱۵۰۲۵۲۶میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
۱۰۱۶۵۲۸میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
۱۰۱۶۶۳۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
۱۰۱۶۷۳۲میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
۱۵۰۲۶۳۴میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
۱۰۱۶۸۳۶میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
۱۵۰۲۷۳۸میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
۱۰۱۶۹۴۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
۱۵۰۲۸۴۵میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
۱۰۱۷۰۵۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۱,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۲/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۳۷۱۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۵۸۹۵۱۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۷۰۰ ریال
۵۸۹۶۱۴میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۷۰۰ ریال
۵۸۹۷۱۶میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۷۰۰ ریال
۵۳۳۸۱۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۷۰۰ ریال
۵۸۹۹۲۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۷۰۰ ریال
۵۹۷۳۲۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۷۰۰ ریال
۵۹۷۰۲۵میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۷۰۰ ریال
۵۹۷۱۲۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۷۰۰ ریال
۵۹۷۲۳۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۲/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۶۲۸میلگرد ساده نورد آریا شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۱۶۶۳۱۰میلگرد ساده نورد آریا شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۱۳۴۵.۵میلگرد ساده کلاف ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۲,۸۰۰ ریال
۱۱۳۵۶.۵میلگرد ساده کلاف ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۲,۸۰۰ ریال
۱۱۳۶۸میلگرد ساده کلاف ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۲,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۲۱۱۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۶۵۰ ریال
۱۲۰۲۲۱۸میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۶۵۰ ریال
۱۲۰۲۳۲۰میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۱۵۸۱۲ میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۰۰ ریال
۱۰۱۵۹۱۴میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۰۰ ریال
۱۰۱۶۰۱۶میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۰۰ ریال
۱۰۱۶۱۱۸میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۰۰ ریال
۱۰۱۶۲۲۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۰۰ ریال
۱۰۱۶۳۲۲میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۰۰ ریال
۱۰۱۶۴۲۵میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۰۰ ریال
۱۰۱۶۵۲۸میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۰۰ ریال
۱۰۱۶۶۳۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۰۰ ریال
۱۰۱۶۷۳۲میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۰۰ ریال
۱۰۱۶۸۳۶میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۰۰ ریال
۱۰۱۶۹۴۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۰۰ ریال
۱۰۱۷۰۵۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۵۰ ریال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۵۰ ریال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۵۰ ریال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۲۱۱۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۵۰ ریال
۱۲۰۲۲۱۸میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۵۰ ریال
۱۲۰۲۳۲۰میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۲,۴۵۰ ریال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۲,۴۵۰ ریال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۲,۴۵۰ ریال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۲,۴۵۰ ریال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۲,۴۵۰ ریال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۲,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۱۵۸۱۲ میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۹,۹۵۰ ریال
۱۰۱۵۹۱۴میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۹,۹۵۰ ریال
۱۰۱۶۰۱۶میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۹,۹۵۰ ریال
۱۰۱۶۱۱۸میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۹,۹۵۰ ریال
۱۰۱۶۲۲۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۹,۹۵۰ ریال
۱۰۱۶۳۲۲میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۹,۹۵۰ ریال
۱۰۱۶۴۲۵میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۹,۹۵۰ ریال
۱۰۱۶۵۲۸میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۹,۹۵۰ ریال
۱۰۱۶۶۳۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۹,۹۵۰ ریال
۱۰۱۶۷۳۲میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۹,۹۵۰ ریال
۱۰۱۶۸۳۶میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۹,۹۵۰ ریال
۱۰۱۶۹۴۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۹,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۲۱۱۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۵۰ ریال
۱۲۰۲۲۱۸میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۵۰ ریال
۱۲۰۲۳۲۰میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۵۰ ریال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۵۰ ریال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۵۰ ریال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۲,۴۵۰ ریال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۲,۴۵۰ ریال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۲,۴۵۰ ریال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۲,۴۵۰ ریال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۲,۴۵۰ ریال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۲,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۰۳۱۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۶۰۰ ریال
۵۷۰۴۱۴میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۶۰۰ ریال
۵۷۰۸۱۶میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۶۰۰ ریال
۵۷۰۶۱۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۶۰۰ ریال
۵۷۰۵۲۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۶۰۰ ریال
۱۰۷۵۲۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۶۰۰ ریال
۱۰۷۶۲۵میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۶۰۰ ریال
۱۰۷۷۲۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۶۰۰ ریال
۱۰۷۸۳۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۶۰۰ ریال
۱۰۷۹۳۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۵۰ ریال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۵۰ ریال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۵۰ ریال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۵۰ ریال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۵۰ ریال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۳۰,۱۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۲۱۱۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۳,۶۵۰ ریال
۱۲۰۲۲۱۸میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۳,۶۵۰ ریال
۱۲۰۲۳۲۰میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۳,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۳,۶۵۰ ریال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۳,۶۵۰ ریال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۳,۶۵۰ ریال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۳,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۰۳۱۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۵۰ ریال
۵۷۰۴۱۴میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۵۰ ریال
۵۷۰۸۱۶میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۵۰ ریال
۵۷۰۶۱۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۵۰ ریال
۵۷۰۵۲۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۵۰ ریال
۱۰۷۵۲۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۵۰ ریال
۱۰۷۶۲۵میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۵۰ ریال
۱۰۷۷۲۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۵۰ ریال
۱۰۷۸۳۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶,۴۵۰ ریال
۱۰۷۹۳۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۱۵۸۱۲ میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۵۹۱۴میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۰۱۶میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۱۱۸میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۲۲۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۳۲۲میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۴۲۵میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۵۲۸میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۶۳۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۷۳۲میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۸۳۶میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۹۴۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۷۰۵۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۹۰۱۲میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۶,۳۵۰ ریال
۱۰۹۱۱۴میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۶,۳۵۰ ریال
۱۰۹۲۱۶میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۶,۳۵۰ ریال
۱۰۹۳۱۸میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۶,۳۵۰ ریال
۱۰۹۴۲۰میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۶,۳۵۰ ریال
۱۰۹۵۲۲میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۶,۳۵۰ ریال
۱۰۹۶۲۵میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۶,۳۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۱۳۴۵.۵میلگرد ساده کلاف ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۰,۶۵۰ ریال
۱۱۳۵۶.۵میلگرد ساده کلاف ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۰,۶۵۰ ریال
۱۱۳۶۸میلگرد ساده کلاف ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۰,۶۵۰ ریال
۱۱۳۷۱۲میلگرد ساده کلاف ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۰,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۰۳۱۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۵۷۰۴۱۴میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۵۷۰۸۱۶میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۵۷۰۶۱۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۵۷۰۵۲۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۱۰۷۵۲۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۱۰۷۶۲۵میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۱۰۷۷۲۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶,۱۰۰ ریال
۱۰۷۸۳۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶,۱۰۰ ریال
۱۰۷۹۳۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۱۵۰ ریال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۱۵۰ ریال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۱۵۰ ریال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۱۵۰ ریال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۱۵۰ ریال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۱۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۲۶.۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانهتماس بگیرید
۱۲۰۲۱۱۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۱۵۰ ریال
۱۲۰۲۲۱۸میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۱۵۰ ریال
۱۲۰۲۳۲۰میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۱۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۹۰۱۲میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۹۰۰ ریال
۱۰۹۱۱۴میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۹۰۰ ریال
۱۰۹۲۱۶میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۹۳۱۸میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۹۴۲۰میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۹۵۲۲میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۹۶۲۵میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۲۶.۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
۱۲۰۲۱۱۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
۱۲۰۲۲۱۸میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
۱۲۰۲۳۲۰میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۰۰۰ ریال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۰۰۰ ریال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۰۰۰ ریال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۰۰۰ ریال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۰۰۰ ریال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۳۷۱۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۸۹۵۱۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۵۰ ریال
۵۸۹۶۱۴میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۵۰ ریال
۵۸۹۷۱۶میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۵۰ ریال
۵۳۳۷۱۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۵۰ ریال
۵۸۹۹۲۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۵۰ ریال
۵۹۷۳۲۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۵۰ ریال
۵۹۷۰۲۵میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۵۰ ریال
۵۹۷۱۲۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۵۰ ریال
۵۹۷۲۳۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۵۸میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۴۵۰ ریال
۵۷۲۶۱۰میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۴۵۰ ریال
۱۵۴۱۱۲میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۹۰۱۲میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۹۰۰ ریال
۱۰۹۱۱۴میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۹۰۰ ریال
۱۰۹۲۱۶میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۹۳۱۸میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۹۴۲۰میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۹۵۲۲میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۹۶۲۵میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۱۵۸۱۲ میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۵۹۱۴میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۰۱۶میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۱۱۸میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۲۲۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۳۲۲میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۴۲۵میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۵۲۸میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۶۳۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۷۳۲میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۸۳۶میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۹۴۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۷۰۵۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۱۵۸۱۲ میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۵۹۱۴میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۰۱۶میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۱۱۸میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۲۲۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۳۲۲میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۴۲۵میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۵۲۸میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۶۳۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۷۳۲میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۸۳۶میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۶۹۴۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
۱۰۱۷۰۵۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۵۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۱۳۴۵.۵میلگرد ساده کلاف ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۶,۱۵۰ ریال
۱۱۳۵۶.۵میلگرد ساده کلاف ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۶,۱۵۰ ریال
۱۱۳۶۸میلگرد ساده کلاف ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۶,۱۵۰ ریال
۱۱۳۷۱۲میلگرد ساده کلاف ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۶,۱۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۹۰۱۲میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۹۰۰ ریال
۱۰۹۱۱۴میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۹۰۰ ریال
۱۰۹۲۱۶میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۹۳۱۸میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۹۴۲۰میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۹۵۲۲میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۹۶۲۵میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۵۸میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۹۵۰ ریال
۵۷۲۶۱۰میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۰۳۱۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۲۰۰ ریال
۵۷۰۴۱۴میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۲۰۰ ریال
۵۷۰۸۱۶میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۲۰۰ ریال
۵۷۰۶۱۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۲۰۰ ریال
۵۷۰۵۲۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۲۰۰ ریال
۱۰۷۵۲۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۲۰۰ ریال
۱۰۷۶۲۵میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۲۰۰ ریال
۱۰۷۷۲۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۲۰۰ ریال
۱۰۷۸۳۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۲۰۰ ریال
۱۰۷۹۳۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۹,۹۹۰ ریال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۹,۹۹۰ ریال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۹,۹۹۰ ریال
۵۸۸۰۱۲.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۹,۹۹۰ ریال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۹,۹۹۰ ریال
۵۸۸۱۱۶میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۹,۹۹۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۱۵۸۱۲ میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۴۹۰ ریال
۱۰۱۵۹۱۴میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۴۹۰ ریال
۱۰۱۶۰۱۶میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۴۹۰ ریال
۱۰۱۶۱۱۸میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۴۹۰ ریال
۱۰۱۶۲۲۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۴۹۰ ریال
۱۰۱۶۳۲۲میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۴۹۰ ریال
۱۰۱۶۴۲۵میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۴۹۰ ریال
۱۰۱۶۵۲۸میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۴۹۰ ریال
۱۰۱۶۶۳۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۴۹۰ ریال
۱۰۱۶۷۳۲میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۴۹۰ ریال
۱۰۱۶۸۳۶میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۴۹۰ ریال
۱۰۱۶۹۴۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۴۹۰ ریال
۱۰۱۷۰۵۰میلگرد ساده کویر کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۴۹۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۸۱۰میلگرد ساده نورد امیدی شاخه۶ متری کارخانه۲۱,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۵۸میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۵۷۲۶۱۰میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۲,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۰۳۱۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۵۷۰۴۱۴میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۵۷۰۸۱۶میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۵۷۰۶۱۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۵۷۰۵۲۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۱۰۷۵۲۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۱۰۷۶۲۵میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۱۰۷۷۲۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۱۰۷۸۳۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۱۰۷۹۳۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۲۶.۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۱۲۰۲۱۱۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۱,۵۰۰ ریال
۱۲۰۲۲۱۸میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۱,۵۰۰ ریال
۱۲۰۲۳۲۰میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۱۰۰ ریال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۱۰۰ ریال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۱۰۰ ریال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۱۰۰ ریال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۱۰۰ ریال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۸۱۰میلگرد ساده نورد امیدی شاخه۶ متری کارخانه۲۱,۲۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۱۳۴۵.۵میلگرد ساده کلاف ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۶,۲۰۰ ریال
۱۱۳۵۶.۵میلگرد ساده کلاف ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۶,۲۰۰ ریال
۱۱۳۶۸میلگرد ساده کلاف ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۶,۲۰۰ ریال
۱۱۳۷۱۲میلگرد ساده کلاف ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۶,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۹۰۱۲میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه تماس بگیرید
۱۰۹۱۱۴میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۵۰ ریال
۱۰۹۲۱۶میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۵۰ ریال
۱۰۹۳۱۸میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۵۰ ریال
۱۰۹۴۲۰میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۵۰ ریال
۱۰۹۵۲۲میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۵۰ ریال
۱۰۹۶۲۵میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۱۶.۵میلگرد ساده نطنز شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۱۵۸۱۲ میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۱۵۹۱۴میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۱۶۰۱۶میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۱۶۱۱۸میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۱۶۲۲۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۱۶۳۲۲میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۱۶۴۲۵میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۱۶۵۲۸میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۱۶۶۳۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۱۶۷۳۲میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۱۶۸۳۶میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۱۶۹۴۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
۱۰۱۷۰۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۵۸میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۵۷۲۶۱۰میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۰۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۰۰۰ريال
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۱۹۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ ريال
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ ريال
۵۱۱۲۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  با سلام وعصر بخیر به شما. یه سوال داشتم میلگرد ساده برای آهنگری، تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است؟؟؟؟؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام میلگرد A1 با تنش جاری ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۲۵ درصد به عنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتاً بصورت صاف و بدون آج است. این میلگرد برای آهنگری، تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است. ‌بطور کلی به عنوان یک میلگرد داکتیل شناخته می‌شود.

 2. :

  سلام یک سوال داشتم میلگرد ساده حالت شکل پذیری حالت کششی خمشی دارد؟!؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روزتون بخیر شکل پذیری میلگردها بر اساس آزمایش تاشدگی با زاویه ۱۸۰ درجه،‌ با آزمایش خم کردن و باز کردن خم با استفاده از فلکه استاندارد تعیین می شود. شکل پذیری میلگردها وقتی قابل قبول تلقی می شود که ازدیاد طول نسبی گسیختگی در آزمایش کششی از ۸ درصد روی ده برابر قطر و ۱۲ درصد روی پنج برابر قطر میلگرد کمتر نباشد.

 3. :

  سلام آیا عرفی کار میکنید؟؟؟؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام اطلاعات بیشتر با همکاران ما در بخش فروش تماس بگیرید.

 4. :

  سلام قیمت میلگرد ساده کویر کاشان چند!!!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وقتتون برای استعلام قیمت با کارشناس فروش تماس بگیرین

 5. :

  سلام. حسینی هستم. لطفا برای من پیش فاکتور ارسال کنید با قیمت امروز

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام از اطلاع رسانی کارشناسان ما به زودی قیمت های جدید روز رو براتون به صورت پیش فاکتور ارسال میکنند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *