میلگرد ساده

میلگرد ساده

برای تولید این میلگرد ابتدا شمش ها را با استفاده از جک هیدرولیکی در ردیف های مشخص وارد کوره هایی با دمای 1100 درجه سانتی گراد میکنند و وقتي شمش ها در داخل كوره قرار گرفتند به وسيله ي جريانات گردآبی در دمای بالا جهت نورد آماده می شوند.
بعد از رسيدن شمش ها به دمای مورد نظر جهت نورد به خط تولید ارسال میشود سپس شمش های پخته شده روي رول ها قرار می گیرد و به طرف مرحله رافينگ هدايت می شوند مرحله رافينگ در سه مرحله از قطر شمش ها كاسته و به طول آن می افزاید و بعد از مرحله ی رافينگ بدون گذراندن مراحل استندها (مرحله استند برای آجدار کردن میلگرد استفاده میشود و در میلگرد ساده کارایی ندارد) به مرحله قیچی متراژ میروند که جهت برش میلگردهای تولید شده در طول های مشخص بکار برده می شود سپس میلگردهای تولیدی در زیرگیوتین های بسته بندی طبق استاندارد ایزیری ایران (ISIRI) برش داده شده و در مرحله آخر به صورت بندیل بسته بندی می شوند.

استانداردهای میلگرد ساده

این نوع میلگرد بر اساس استانداردهای قدیم میلگرد A1 و بر اساس استانداردهای جدید میلگرد ساده ۲۴۰ گفته میشود.
میلگرد ساده از قطر ۶ تا ۲۰۰ میلیمتر تولید میشود.

دسته:

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶

کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۳۸۱۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه

۲۳,۶۰۰ ریال

۵۸۹۵۱۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه

۲۳,۶۰۰ ریال

۵۸۹۶۱۴میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه

۲۳,۶۰۰ ریال

۵۸۹۷۱۶میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه

۲۳,۶۰۰ ریال

۵۳۳۷۱۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه

۲۴,۲۰۰ ریال

۵۸۹۹۲۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه

۲۴,۲۰۰ ریال

۵۹۷۳۲۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه

۲۳,۶۰۰ ریال

۵۹۷۰۲۵میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه

۲۳,۶۰۰ ریال

۵۹۷۱۲۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه

۲۳,۶۰۰ ریال

۵۹۷۲۳۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه

۲۳,۶۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۲۶.۵میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۷۰۰ ریال
۱۲۰۲۱۱۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۷۰۰ ریال
۱۲۰۲۲۱۸میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۷۰۰ ریال
۱۲۰۲۳۲۰میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۷۰۰ ریال
۱۲۰۲۴۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۷۰۰ ریال
۱۲۰۲۵۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸,۷۰۰ ریال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸,۷۰۰ ریال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸,۷۰۰ ریال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۱۵۸۱۲ میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۵۹۱۴میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۰۱۶میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۱۱۸میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۲۲۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۳۲۲میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۴۲۵میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۵۲۸میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۶۳۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۷۳۲میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۸۳۶میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۹۴۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۷۰۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۲۱۱۴میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۵۰۰ ریال
۵۸۵۵۱۶میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۴,۰۰۰ ریال
۵۹۲۲۱۸میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۸۱۰میلگرد ساده نورد امیدی شاخه۶ متری کارخانه۲۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۵۸میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۲۶۱۰میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۰/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۰۳۱۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۷۰۴۱۴میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۷۰۸۱۶میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۷۰۶۱۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۷۰۵۲۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۱۵۸۱۲ میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۵۹۱۴میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۰۱۶میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۱۱۸میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۲۲۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۳۲۲میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۴۲۵میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۵۲۸میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۶۳۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۷۳۲میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۸۳۶میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۹۴۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۷۰۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۵۵.۵میلگرد ساده کلاف ابهر کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۱۰۱۵۱۶.۵میلگرد ساده کلاف ابهر کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۱۰۱۵۲۸میلگرد ساده کلاف ابهر کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۱۰۱۵۳۱۰میلگرد ساده کلاف ابهر کارخانه ۲۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۳۸۱۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۹۵۱۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۹۶۱۴میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۹۷۱۶میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۳۳۷۱۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴,۲۰۰ ریال
۵۸۹۹۲۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴,۲۰۰ ریال
۵۹۷۳۲۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۷۰۲۵میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۷۱۲۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۷۲۳۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۵۸میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری کارخانه۲۲۰۰۰ریال
۵۷۲۶۱۰میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۰۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۲۱۱۴میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۵۰۰ ریال
۵۸۵۵۱۶میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۴,۰۰۰ ریال
۵۹۲۲۱۸میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۸۱۰میلگرد ساده نورد امیدی شاخه۶ متری کارخانه۲۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۰۳۱۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۷۰۴۱۴میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۷۰۸۱۶میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۷۰۶۱۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۷۰۵۲۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۰/۱۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۱۲۲۱۰میلگرد ساده قزوین الیگودرز کارخانه۲۱,۴۰۰ ریال
۱۰۱۲۳۱۰میلگرد ساده اهوازدرب کارخانه۱۶,۰۵۰ ریال
۱۰۱۲۴۱۰میلگرد ساده قزوین درب کارخانه۱۳,۵۵۰ ریال
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۴,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۲۶.۵میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۸۸میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۹۱۰میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۷۰۱۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۱۵۸۱۲ میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۵۹۱۴میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۰۱۶میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۱۱۸میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۲۲۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۳۲۲میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۴۲۵میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۵۲۸میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۶۳۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۷۳۲میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۸۳۶میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۶۹۴۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
۱۰۱۷۰۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۳۸۱۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۹۵۱۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۹۶۱۴میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۹۷۱۶میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۳۳۷۱۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۹۹۲۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۷۳۲۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۷۰۲۵میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۷۱۲۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۷۲۳۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۷۴۲۱۲میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۷۴۳۱۴میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۷۴۴۱۶میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۷۴۵۱۸میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۷۴۶۲۲میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۷۴۷۲۵میلگرد ساده ذوب آهن شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۲۶.۵میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۲۰۰ ریال
۱۲۰۲۱۱۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۱۲۰۲۲۱۸میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۱۲۰۲۳۲۰میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۱۲۰۲۴۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۱۲۰۲۵۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۹/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۱۶.۵میلگرد ساده نطنز شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۳۸۱۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۹۵۱۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۹۶۱۴میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۹۷۱۶میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۳۳۷۱۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۹۹۲۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۷۳۲۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۷۰۲۵میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۷۱۲۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۷۲۳۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۵۸میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری کارخانه۲,۱۰۰ ریال
۵۷۲۶۱۰میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری کارخانه۱۹,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۰۳۱۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۷۰۴۱۴میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۷۰۸۱۶میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۷۰۶۱۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۷۰۵۲۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۸۱۰میلگرد ساده نورد امیدی شاخه۶ متری کارخانه۲۶,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵,۸۰۰ ریال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵,۸۰۰ ریال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵,۸۰۰ ریال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۳۸۱۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۹۵۱۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۹۶۱۴میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۹۷۱۶میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۳۳۷۱۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۹۹۲۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۷۳۲۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۷۰۲۵میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۷۱۲۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۷۲۳۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۱۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۵۵.۵میلگرد ساده کلاف ابهر کارخانه ۲۴,۳۰۰ ریال
۶۰۳۶.۵میلگرد ساده کلاف الیگودرز کارخانه ۱۹,۶۰۰ ریال
۶۰۴۶.۵میلگرد ساده کلاف یزد کارخانه ۲۳,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۱۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۵۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۰,۴۰۰ ریال
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۲۱۱۴میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۸۵۵۱۶میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۹۲۲۱۸میلگرد ساده نوین متین شاخه ۶ متری درب کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۵۸میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۵۷۲۶۱۰میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری کارخانه۲۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۷۲۶۱۰میلگرد ساده نورد جهان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰,۲۰۰ ریال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۸۹۷۱۶میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۸۰۰ ریال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۵۵.۵میلگرد ساده کلاف ابهر کارخانه ۲۴,۳۰۰ ریال
۶۰۳۶.۵میلگرد ساده کلاف الیگودرز کارخانه ۱۹,۶۰۰ ریال
۶۰۴۶.۵میلگرد ساده کلاف یزد کارخانه ۲۳,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۰۳۱۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۷۰۴۱۴میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۷۰۸۱۶میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۷۰۶۱۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۷۰۵۲۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۳۸۱۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۸۹۵۱۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۸۹۶۱۴میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۸۹۷۱۶میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۳۳۷۱۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۸۹۹۲۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۹۷۳۲۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۹۷۰۲۵میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۹۷۱۲۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۷۰۰ ریال
۵۹۷۲۳۲میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۰۳۱۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۷۰۴۱۴میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۷۰۸۱۶میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۷۰۶۱۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۷۰۵۲۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
[table “6261” not found /]
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه تماس بگیرید
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۸۸۲۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۴,۵۰۰ ریال
۵۸۸۰۱۲.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۸۸۱۱۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
[table “5843” not found /]
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۲۵۸میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۵۷۲۶۱۰میلگرد ساده نوردی جهان شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۹,۵۰۰ ریال
[table “5667” not found /]
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۳۴۰۰ريال
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه تماس بگیرید
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۰۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۰۰۰ريال
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۱۹۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ ريال
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ ريال
۵۱۱۲۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  با سلام وعصر بخیر به شما. یه سوال داشتم میلگرد ساده برای آهنگری، تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است؟؟؟؟؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام میلگرد A1 با تنش جاری ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۲۵ درصد به عنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتاً بصورت صاف و بدون آج است. این میلگرد برای آهنگری، تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است. ‌بطور کلی به عنوان یک میلگرد داکتیل شناخته می‌شود.

 2. :

  سلام یک سوال داشتم میلگرد ساده حالت شکل پذیری حالت کششی خمشی دارد؟!؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روزتون بخیر شکل پذیری میلگردها بر اساس آزمایش تاشدگی با زاویه ۱۸۰ درجه،‌ با آزمایش خم کردن و باز کردن خم با استفاده از فلکه استاندارد تعیین می شود. شکل پذیری میلگردها وقتی قابل قبول تلقی می شود که ازدیاد طول نسبی گسیختگی در آزمایش کششی از ۸ درصد روی ده برابر قطر و ۱۲ درصد روی پنج برابر قطر میلگرد کمتر نباشد.

 3. :

  سلام آیا عرفی کار میکنید؟؟؟؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام اطلاعات بیشتر با همکاران ما در بخش فروش تماس بگیرید.

 4. :

  سلام قیمت میلگرد ساده کویر کاشان چند!!!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وقتتون برای استعلام قیمت با کارشناس فروش تماس بگیرین

 5. :

  سلام. حسینی هستم. لطفا برای من پیش فاکتور ارسال کنید با قیمت امروز

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام از اطلاع رسانی کارشناسان ما به زودی قیمت های جدید روز رو براتون به صورت پیش فاکتور ارسال میکنند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.