میلگرد ساده

میلگرد ساده

برای تولید این میلگرد ابتدا شمش ها را با استفاده از جک هیدرولیکی در ردیف های مشخص وارد کوره هایی با دمای 1100 درجه سانتی گراد میکنند و وقتي شمش ها در داخل كوره قرار گرفتند به وسيله ي جريانات گردآبی در دمای بالا جهت نورد آماده می شوند.
بعد از رسيدن شمش ها به دمای مورد نظر جهت نورد به خط تولید ارسال میشود سپس شمش های پخته شده روي رول ها قرار می گیرد و به طرف مرحله رافينگ هدايت می شوند مرحله رافينگ در سه مرحله از قطر شمش ها كاسته و به طول آن می افزاید و بعد از مرحله ی رافينگ بدون گذراندن مراحل استندها (مرحله استند برای آجدار کردن میلگرد استفاده میشود و در میلگرد ساده کارایی ندارد) به مرحله قیچی متراژ میروند که جهت برش میلگردهای تولید شده در طول های مشخص بکار برده می شود سپس میلگردهای تولیدی در زیرگیوتین های بسته بندی طبق استاندارد ایزیری ایران (ISIRI) برش داده شده و در مرحله آخر به صورت بندیل بسته بندی می شوند.

استانداردهای میلگرد ساده

این نوع میلگرد بر اساس استانداردهای قدیم میلگرد A1 و بر اساس استانداردهای جدید میلگرد ساده ۲۴۰ گفته میشود.
میلگرد ساده از قطر ۶ تا ۲۰۰ میلیمتر تولید میشود.

دسته:

تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۳۰

کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده کلاف تهران شاخه ۶ متری درب کارخانهتماس بگیرید
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده کلاف تهران شاخه ۶ متری درب کارخانه

۲۴,۳۰۰ ریال

۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده کلاف تهران شاخه ۶ متری درب کارخانهتماس بگیرید
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده کلاف تهران شاخه ۶ متری درب کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۳۲۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۳۲۰۰ريال
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۴۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۳۲۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۳۲۰۰ريال
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۴۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۰۳۱۲میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۰۵۰ريال
۵۷۰۴۱۴میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۰۵۰ريال
۵۷۰۸۱۶میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۰۵۰ريال
۵۷۰۶۱۸میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۰۵۰ريال
۵۷۰۵۲۰میلگرد ساده آیین صنعت شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۰۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۰۰۱۰میلگرد ساده نوردی شاخه ۶ متری کارخانه ۱۷۱۰۰ريال
۵۷۰۱۱۲میلگرد ساده نوردی شاخه ۶ متری کارخانه ۲۱۱۰۰ريال
۵۷۰۲۲۰میلگرد ساده نوردی شاخه ۶ متری کارخانه ۲۱۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸۶۰۰ريال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸۶۰۰ريال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸۶۰۰ريال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۷,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۷۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸۶۰۰ريال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸۶۰۰ريال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸۶۰۰ريال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۸۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۱۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۷۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۵۰۰ريال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۵۰۰ريال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۵۰۰ريال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۵۰۰ريال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۵۰۰ريال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۷۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۰۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۷۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۰۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۷۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۷۱۰۰ريال
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۷۱۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۷۱۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۷۱۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۷۱۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۷۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۷۳۰۰ريال
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۷۳۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۷۳۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۷۳۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۷۳۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۷۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۷۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۷۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۷۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۳۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۳۰۰ريال
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۳۰۰ريال
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۳۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۳۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۳۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۳۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۲۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۲۰۰ريال
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۲۰۰ريال
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۲۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۲۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۲۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۲۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۸۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵۸۰۰ريال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵۸۰۰ريال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵۸۰۰ريال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۳۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۳۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۳۰۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۵۰۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۵۰۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۵۰۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۵۰۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۵۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵۸۰۰ريال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵۸۰۰ريال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵۸۰۰ريال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۵۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۳۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۵۰۰ريال
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۵۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۵۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۵۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۵۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۴۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۴۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۴۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۴۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۴۵۰۰ريال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۴۵۰۰ريال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۴۵۰۰ريال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۴۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۲۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۲۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۲۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۲۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۰۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۰۰۰ريال
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۲۰۰ريال
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۲۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۲۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۲۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۲۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۰۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۰۰۰ريال
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۲۲۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۳۵۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۳۵۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۳۵۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۳۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲۱۰۰ريال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲۱۰۰ريال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲۱۰۰ريال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲۱۰۰ريال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲۱۰۰ريال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۱۵۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۱۵۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۱۵۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۱۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵۰۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲۹۰۰ريال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۸۰۰ريال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۸۰۰ريال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۸۰۰ريال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۹۱۰میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۰۰۰ريال
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱

کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۳۶۱۰میلگرد ساده آرین شاخه ۶ متری کارخانه ۱۶۸۵۰ريال
۵۳۳۵۸میلگرد ساده آرین شاخه ۶ متری کارخانه ۱۷۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۳۷۱۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۴۹۰ريال
۵۳۳۸۱۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۳۶۱۰میلگرد ساده آرین شاخه ۶ متری کارخانه ۱۶۸۵۰ريال
۵۳۳۵۸میلگرد ساده آرین شاخه ۶ متری کارخانه ۱۶۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۳۷۱۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۴۹۰ريال
۵۳۳۸۱۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲۹۰۰ريال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۹۱۰میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۰۰۰ريال
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۸۰۰ٍريال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۸۰۰ٍريال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۸۰۰ٍريال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۸۰۰ٍريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۲۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۲۰۰ريال
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۸۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۱۹۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰

کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۳۶۱۰میلگرد ساده آرین شاخه ۶ متری کارخانه ۱۵۶۸۰ريال
۵۳۳۵۸میلگرد ساده آرین شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۳۷۱۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۶۰۰ريال
۵۳۳۸۱۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۹۱۰میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۸۵۰ريال
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۳۵۸میلگرد ساده آرین شاخه ۶ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۳۳۶۱۰میلگرد ساده آرین شاخه ۶ متری کارخانه ۱۵۶۸۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۳۷۱۰میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۶۰۰رريال
۵۳۳۸۱۸میلگرد ساده فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲۸۰۰ريال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۹۱۰میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۸۵۰ريال
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۱۹۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کدسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۱۹۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲۸۰۰ريال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۹۱۰میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۸۵۰ريال
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۲۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۲۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۲۰۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۲
کدسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۹۱۰میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۸۵۰ريال
۵۲۱۵۱۲میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۶۱۴میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۷۱۶میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۵۲۱۸۱۸میلگرد ساده تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
۵۲۲۰۲۸میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۱۱۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۲۸۰۰ريال
۵۲۲۲۱۴میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۲۲۳۱۶میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۲۲۴۱۸میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۲۲۵۲۲میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۲۲۶۲۵میلگرد ساده ساوه شاخه ۶ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۰
کدسایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۲۰۹۸.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۱۹۳۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی چهار شنبه ۹۶/۰۳/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی چهار شنبه ۹۶/۰۳/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۱۹۲۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۳/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۲۰۰۶.۵میلگرد ساده نطنز کارخانه۱۶۴۶۰ريال
۵۲۰۱۶.۵میلگرد ساده نطنز بنگاه تهران۱۶۳۸۵ريال
۵۲۰۲۶.۵میلگرد ساده کلاف یزد کارخانه۱۸۴۵۰ريال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۳/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۲۰۳۲۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۰۰۰ريال
۵۲۰۴۲۵میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۰۰۰ريال
۵۲۰۵۳۲میلگرد ساده یزد شاخه ۶ متری کارخانه۲۱۰۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
۵۱۸۷۱۰میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
۵۱۸۸۱۱میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
۵۱۸۹۱۲میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
۵۱۹۰۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
۵۱۹۱۱۴میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۹۲۱۲ تا ۵۰میلگرد ساده کاشان شاخه ۶ متری کارخانه ۱۹۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۳/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ريال
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
۵۱۱۲۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۰۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ ريال
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ ريال
۵۱۱۲۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۰۹۶.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ ريال
۵۱۱۰۵.۵میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۶۵۰۰ ريال
۵۱۱۱۸میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ ريال
۵۱۱۲۱۳میلگرد ساده کلاف کاشان کارخانه ۱۷۵۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  با سلام وعصر بخیر به شما. یه سوال داشتم میلگرد ساده برای آهنگری، تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است؟؟؟؟؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام میلگرد A1 با تنش جاری ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۲۵ درصد به عنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتاً بصورت صاف و بدون آج است. این میلگرد برای آهنگری، تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است. ‌بطور کلی به عنوان یک میلگرد داکتیل شناخته می‌شود.

 2. :

  سلام یک سوال داشتم میلگرد ساده حالت شکل پذیری حالت کششی خمشی دارد؟!؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روزتون بخیر شکل پذیری میلگردها بر اساس آزمایش تاشدگی با زاویه ۱۸۰ درجه،‌ با آزمایش خم کردن و باز کردن خم با استفاده از فلکه استاندارد تعیین می شود. شکل پذیری میلگردها وقتی قابل قبول تلقی می شود که ازدیاد طول نسبی گسیختگی در آزمایش کششی از ۸ درصد روی ده برابر قطر و ۱۲ درصد روی پنج برابر قطر میلگرد کمتر نباشد.

 3. :

  سلام آیا عرفی کار میکنید؟؟؟؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام اطلاعات بیشتر با همکاران ما در بخش فروش تماس بگیرید.

 4. :

  سلام قیمت میلگرد ساده کویر کاشان چند!!!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وقتتون برای استعلام قیمت با کارشناس فروش تماس بگیرین

 5. :

  سلام. حسینی هستم. لطفا برای من پیش فاکتور ارسال کنید با قیمت امروز

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام از اطلاع رسانی کارشناسان ما به زودی قیمت های جدید روز رو براتون به صورت پیش فاکتور ارسال میکنند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.