میلگرد استیل

میلگرد استیل

این نوع میلگرد از شمش استیل طی مراحل نورد گرم تولید میشود و دارای خاصیت های ضد خوردگی و مغناطیسی می باشد. میلگرد استیل به دلیل دارا بودن دو خاصیت که بالا اشاره شد دارای عمر طولانیست که در ساخت بناهای با عمر طولانی مانند آثار تاریخی مورد استفاده قرار میگیرد. در شرایط مناسب این نوع میلگرد دارای عمر مفید ۵۰ سال می باشد.در بین سال های ۱۹۳۷ تا ۱۹۹۱ یک اسکله طولانی تقریبا به طول ۸ کیلومتر در شهر پرگرسو مکزیک بنا شده است که از میلگرد استیل در ساخت آن استفاده شده است.که از آن به عنوان قدیمی ترین سازه بتنی که در آن از میلگرد استیل استفاده شده است یاد میشود.

استاندارد میلگردهای استیل

میلگرد های استیل به طور کلی به چهار دسته تقسیم میشوند که عبارت است از:
میلگرد استیل بگیر : از استیل سری ۴۰۰ برای ساخت این نوع میلگرد استفاده میشود که از خواص آن خاصیت آهنربایی این نوع میلگرد است.
میلگرد استیل نگیر : این نوع میلگرد از استانداردهای ۳۱۴ ، ۳۱۶ ، ۲۰۱ پیروی میکند.که دارای خاصیت ضد مغناطیسی میباشد که به همین سبب این نوع میلگرد را استیل نگیر می نامند.
میلگرد استیل نسوز : این نوع میلگرد از استاندارد نسوز 309 ، نسوز 310 ، نسوز 321 پیروی میکند.
میلگرد آلیاژی استیل نوع دیگری از میلگرد آلیاژی می باشد که با اضافه کردن عناصر مختلف به استیل ساخته می شود.
میلگرد دابلکس میلگرد آلیاژی مونل، اینکونل از انواع میلگردهای آلیاژی است.

دسته:

تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۸/۲۶

کدGrade قطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۲۶۴۳۰۴۲میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۷۳۵,۰۰۰ ریال
۵۳۰۴۳۰۴۳میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۷۳۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۳۳۰۴۴میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۷۰۵,۰۰۰ ریال
۵۳۰۱۳۰۴۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۷۰۵,۰۰۰ ریال
۵۳۰۲۳۰۴۶میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۷۰۵,۰۰۰ ریال
۵۳۰۳۳۰۴۸میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۷۰۵,۰۰۰ ریال
۵۱۲۷۳۰۴۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۸۵,۰۰۰ ریال
۷۴۱۷۳۰۴۱۲میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۲۳۰۴۱۳میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۸۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۰۳۰۴۱۴میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۸۵,۰۰۰ ریال
۷۴۱۸۳۰۴۱۶میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۸۵,۰۰۰ ریال
۵۱۲۸۳۰۴۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۶۳۰۴۲۲میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۵۳۰۴۲۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۸۵,۰۰۰ ریال
۵۳۱۵۳۰۴۳۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۸۵,۰۰۰ ریال
۵۳۱۰۳۰۴۴۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۸۵,۰۰۰ ریال
۵۱۸۲۳۰۴۵۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۸۵,۰۰۰ ریال
۷۳۶۸۳۰۴۵۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۸۵,۰۰۰ ریال
۷۳۶۹۳۰۴۶۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۸۵,۰۰۰ ریال
۵۳۱۱۳۰۴۷۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۸۵,۰۰۰ ریال
۵۳۱۲۳۰۴۸۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۸۵,۰۰۰ ریال
۵۱۳۰۳۰۴۱۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۷۲۵,۰۰۰ ریال
۵۳۱۳۳۰۴۱۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۷۵۰,۰۰۰ ریال
۵۱۸۶۳۰۴۲۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۷۳۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۶۶۳۰۴۵۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۷۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۸/۲۶
کدGrade قطر (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۸۲۶۷۳۱۶L۳میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۳۲۳۱۶L۴میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۳۳۳۱۶L۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۱۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۱۳۱۶L۸میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۱۵,۰۰۰ ریال
۷۳۴۸۳۱۶L۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۸۳۱۶L۱۲میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۸۳۱۶L۱۴میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۳۰۳۱۶L۱۶میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۳۱۳۱۶L۱۸میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۱۵,۰۰۰ ریال
۵۱۳۳۳۱۶L۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۱۵,۰۰۰ ریال
۷۳۳۲۳۱۶L۳۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۱۵,۰۰۰ ریال
۵۳۲۱۳۱۶L۴۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۱۵,۰۰۰ ریال
۵۳۲۲۳۱۶L۵۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۱۵,۰۰۰ ریال
۵۱۳۴۳۱۶L۶۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۹۳۱۶L۶۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۱۵,۰۰۰ ریال
۵۳۰۸۳۱۶L۷۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۱۵,۰۰۰ ریال
۵۳۲۴۳۱۶L۸۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۱۵,۰۰۰ ریال
۵۳۰۵۳۱۶L۹۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۲۵,۰۰۰ ریال
۵۱۸۱۳۱۶L۱۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۸/۲۶
کدGradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۲۲۳۱۰۱۰میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۲۵۵,۰۰۰ ریال
۱۲۲۱۳۱۰۲۰میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۲۵۵,۰۰۰ ریال
۱۲۲۰۳۱۰۳۰میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۲۵۵,۰۰۰ ریال
۱۲۱۹۳۱۰۴۰میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۲۵۵,۰۰۰ ریال
۱۲۱۸۳۱۰۵۰میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۲۵۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۳۹۳۱۰۶۰میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۲۵۵,۰۰۰ ریال
۱۲۱۷۳۱۰۷۰میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۲۵۵,۰۰۰ ریال
۱۲۱۶۳۱۰۸۰میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۲۵۵,۰۰۰ ریال
۱۷۸۸۳۳۱۰۹۰میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۲۵۵,۰۰۰ ریال
۱۲۱۵۳۱۰۱۰۰میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۲۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۸/۲۶
کدGradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۲۲۹۳۰۹۳۵میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۰۰۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۳۰۳۰۹۴۰میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۰۰۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۳۱۳۰۹۴۵میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۰۰۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۳۲۳۰۹۵۰میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۰۰۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۳۳۳۰۹۶۰میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۰۰۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۳۴۳۰۹۷۰میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۰۰۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۳۵۳۰۹۸۰میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۰۰۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۳۶۳۰۹۹۰میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۰۰۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۳۷۳۰۹۱۰۰میلگرد استیل نسوز، هندی، بنگاه تهران۱,۰۰۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۰۹
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۷۳۹۰۴۲۰۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۳۵,۰۰۰ ریال
۷۳۹۱۴۲۰۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۳۵,۰۰۰ ریال
۷۳۹۲۴۲۰۳۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۳۵,۰۰۰ ریال
۷۹۹۴۲۰۴۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۳۵,۰۰۰ ریال
۸۰۰۴۲۰۵۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۳۵,۰۰۰ ریال
۵۱۲۹۴۲۰۶۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۳۵,۰۰۰ ریال
۷۴۱۹۴۲۰۷۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۳۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۷۴۲۰۸۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۳۵,۰۰۰ ریال
۵۳۰۷۴۲۰۹۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۳۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۰۴۲۰۱۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۷/۱۱
کدGrade قطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۲۶۴۳۰۴۲میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۷۵۰,۰۰۰ ریال
۱۸۲۶۵۳۰۴۱۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۷۳۰,۰۰۰ ریال
۱۸۲۶۶۳۰۴۵۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۸۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدGrade قطر (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۳۲۳۱۶۴میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵،۰۰۰ريال(خرید با تایید)
۱۰۰۳۳۳۱۶۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵،۰۰۰ريال(خرید با تایید)
۷۳۴۸۳۱۶۸میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵،۰۰۰ريال(خرید با تایید)
۷۳۳۲۳۱۶۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵،۰۰۰ريال(خرید با تایید)
۷۴۲۱۳۱۶۱۲میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵،۰۰۰ريال(خرید با تایید)
۱۰۰۲۸۳۱۶۱۴میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵،۰۰۰ريال(خرید با تایید)
۱۰۰۲۹۳۱۶۱۶میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵،۰۰۰ريال(خرید با تایید)
۱۰۰۳۱۳۱۶۱۸میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵،۰۰۰ريال(خرید با تایید)
۵۱۳۳۳۱۶۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵،۰۰۰ريال(خرید با تایید)
۵۳۲۶۳۱۶۳۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵،۰۰۰ريال(خرید با تایید)
۵۳۲۱۳۱۶۵۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵،۰۰۰ريال(خرید با تایید)
۱۰۰۴۹۳۱۶۶۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵،۰۰۰ريال(خرید با تایید)
۵۳۲۲۳۱۶۸۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵،۰۰۰ريال(خرید با تایید)
۵۳۲۴۳۱۶۱۳۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵،۰۰۰ريال(خرید با تایید)
۷۳۷۱۳۱۶۱۸۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵،۰۰۰ريال(خرید با تایید)
۵۱۳۶۳۱۶۲۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵،۰۰۰ريال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۷۳۹۰۴۲۰۱۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۳۹۱۴۲۰۲۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۳۹۲۴۲۰۳۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۹۹۴۲۰۴۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۰۰۴۲۰۵۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۴۱۹۴۲۰۷۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۰۵۷۴۲۰۸۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۰۴۰۴۲۰۱۰۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۰۵۸۴۲۰۱۲۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۰۱۴۲۰۱۳۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۰۲۴۲۰۱۴۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۰۴۱۴۲۰۲۰۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۲۷۳۰۴۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۶۳۰۴۲۲میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۵۳۰۴۲۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۷۳۶۹۳۰۴۶۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۷۳۶۸۳۰۴۵۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۳۱۵۳۰۴۳۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۳۱۲۳۰۴۸۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۳۱۱۳۰۴۷۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۳۱۰۳۰۴۴۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۳۰۷۳۰۴۲۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۱۳۰۳۰۴۱۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۱۸۲۳۰۴۵۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۱۸۴۳۰۴۱۸میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۱۲۸۳۰۴۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۲۹۳۱۶۱۴میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۳۰۳۱۶۱۶میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۳۱۳۱۶۱۸میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۵۱۳۳۳۱۶۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۵۳۲۱۳۱۶۴۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۵۳۲۲۳۱۶۵۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۹۳۱۶۶۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۴۴۷۱.۴۴۶۲۳۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۰۱.۴۴۶۲۶۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۱۱.۴۴۶۲۹۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰۴۱.۴۴۶۲۲۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۵۹۷۱.۴۴۶۲۸۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۵۹۸۱.۴۴۶۲۱۰۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۷۳۹۰۴۲۰۱۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۷۳۹۱۴۲۰۲۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۷۳۹۲۴۲۰۳۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۷۹۹۴۲۰۴۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۸۰۰۴۲۰۵۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۷۴۱۹۴۲۰۷۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۷۴۲۰۸۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۰۴۲۰۱۰۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۸۴۲۰۱۲۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۸۰۱۴۲۰۱۳۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۸۰۲۴۲۰۱۴۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۱۴۲۰۲۰۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۵۰۳۱.۴۵۴۲۳۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۷۳۱.۴۵۴۲۵۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰۲۱.۴۵۴۲۶۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
۱۵۹۲۱.۴۵۴۲۷۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۷۲۱.۴۵۴۲۸۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
۱۵۹۶۱.۴۵۴۲۱۱۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۷۴۱.۴۵۴۲۱۲۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۴۴۷۱.۴۴۶۲۳۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۰۱.۴۴۶۲۶۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۱۱.۴۴۶۲۹۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰۴۱.۴۴۶۲۲۰میلگرد استیل فرانسه، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۵۹۷۱.۴۴۶۲۸۰میلگرد استیل فرانسه، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۵۹۸۱.۴۴۶۲۱۰۰میلگرد استیل فرانسه، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۲۹۳۱۶۱۴میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۳۰۳۱۶۱۶میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۳۱۳۱۶۱۸میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۵۱۳۳۳۱۶۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۵۳۲۱۳۱۶۴۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۵۳۲۲۳۱۶۵۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۹۳۱۶۶۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۲۷۳۰۴۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۶۳۰۴۲۲میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۵۳۰۴۲۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۷۳۶۹۳۰۴۶۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۷۳۶۸۳۰۴۵۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۳۱۵۳۰۴۳۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۳۱۲۳۰۴۸۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۳۱۱۳۰۴۷۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۳۱۰۳۰۴۴۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۳۰۷۳۰۴۲۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۱۳۰۳۰۴۱۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۱۸۲۳۰۴۵۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۱۸۴۳۰۴۱۸میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۵۱۲۸۳۰۴۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۷۳۹۰۴۲۰۱۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۷۳۹۱۴۲۰۲۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۷۳۹۲۴۲۰۳۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۷۹۹۴۲۰۴۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۸۰۰۴۲۰۵۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۷۴۱۹۴۲۰۷۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۷۴۲۰۸۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۰۴۲۰۱۰۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۸۴۲۰۱۲۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۸۰۱۴۲۰۱۳۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۸۰۲۴۲۰۱۴۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۱۴۲۰۲۰۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۵۰۳۱.۴۵۴۲۳۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۷۳۱.۴۵۴۲۵۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰۲۱.۴۵۴۲۶۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
۱۵۹۲۱.۴۵۴۲۷۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۷۲۱.۴۵۴۲۸۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
۱۵۹۶۱.۴۵۴۲۱۱۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۷۴۱.۴۵۴۲۱۲۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۲
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۰۵۳۰۴۱۸میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۸۰۴۳۰۴۱۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۰۰۷۶۳۰۴۲۲میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۰۰۵۶۳۰۴۱۸۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۰۰۵۵۳۰۴۲۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۰۰۵۳۳۰۴۴میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۰۰۵۲۳۰۴۱۳میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۰۰۵۱۳۰۴۱۴میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۷۴۱۸۳۰۴۱۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۷۴۱۷۳۰۴۱۲میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۷۴۱۶۳۰۴۶میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۷۳۶۹۳۰۴۶۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۷۳۶۸۳۰۴۵۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۳۱۵۳۰۴۳۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۳۱۴۳۰۴۱۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۳۱۳۳۰۴۱۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۳۱۲۳۰۴۸۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۳۱۱۳۰۴۷۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۳۱۰۳۰۴۴۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۳۰۸۳۰۴۱۲میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۳۰۴۳۰۴۳میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۳۰۷۳۰۴۲۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۳۰۶۳۰۴۱۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۱۸۲۳۰۴۵۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۱۸۱۳۰۴۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۱۸۲۳۰۴۵۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۱۳۱۳۰۴۲۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۱۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۱۳۰۳۰۴۱۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۱۲۷۳۰۴۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۷۳۹۰۴۲۰۱۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۳۹۱۴۲۰۲۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۳۹۲۴۲۰۳۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۹۹۴۲۰۴۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۸۰۰۴۲۰۵۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۸۰۲۴۲۰۱۴۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۸۰۱۴۲۰۱۳۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۰۵۸۴۲۰۱۲۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۰۵۷۴۲۰۸۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۰۴۱۴۲۰۲۰۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۰۴۰۴۲۰۱۰۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۴۱۹۴۲۰۷۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۴۴۷۱.۴۴۶۲۳۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۴۴۰۱.۴۴۶۲۶۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۴۴۱۱.۴۴۶۲۹۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۵۰۴۱.۴۴۶۲۲۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۵۹۷۱.۴۴۶۲۸۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۵۹۸۱.۴۴۶۲۱۰۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۲۳
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۲۹۱.۴۵۴۲۱۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۳۱۱.۴۵۴۲۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۳۰۱.۴۵۴۲۳۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۳۲۱.۴۵۴۲۴۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۳۳۱.۴۵۴۲۵۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۳۴۱.۴۵۴۲۶۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۳۵۱.۴۵۴۲۸۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۳۶۱.۴۵۴۲۹۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۳۷۱.۴۵۴۲۱۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۳۸۱.۴۵۴۲۱۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۳۹۱.۴۵۴۲۱۳۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۴۰۱.۴۵۴۲۱۴۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۴۱۱.۴۵۴۲۱۵۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۴۴۷۱.۴۴۶۲۳۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۰۱.۴۴۶۲۶۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۱۱.۴۴۶۲۹۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰۴۱.۴۴۶۲۲۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۹۷۱.۴۴۶۲۸۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۹۸۱.۴۴۶۲۱۰۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۴۷۲۱.۴۵۴۲۸۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴۷۳۱.۴۵۴۲۵۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴۷۴۱.۴۵۴۲۱۲۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰۲۱.۴۵۴۲۶۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰۳۱.۴۵۴۲۳۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۵۹۲۱.۴۵۴۲۷۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۵۹۶۱.۴۵۴۲۱۱۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۴۴۷ ۱.۴۴۶۲۳۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۰ ۱.۴۴۶۲۶۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۱ ۱.۴۴۶۲۹۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰۴ ۱.۴۴۶۲۲۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۵۹۷ ۱.۴۴۶۲۸۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۵۹۸ ۱.۴۴۶۲۱۰۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۴۴۴۱.۴۹۲۳۱۵میلگرد استیل فرانسه،شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۵۱.۴۹۲۳۲۰میلگرد استیل فرانسه،شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۶۱.۴۹۲۳۳۰میلگرد استیل فرانسه،شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰۵۱.۴۹۲۳۶۰میلگرد استیل فرانسه،شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۴۴۷۱.۴۴۶۲۳۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۰۱.۴۴۶۲۶۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۱۱.۴۴۶۲۹۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰۴۱.۴۴۶۲۲۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۴۷۲۱.۴۵۴۲۸۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴۷۳۱.۴۵۴۲۵۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴۷۴۱.۴۵۴۲۱۲۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰۲۱.۴۵۴۲۶۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰۳۱.۴۵۴۲۳۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۱۱۳۱۰۱۶۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۱۲۳۱۰۱۴۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۱۳۳۱۰۱۲۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۱۵۳۱۰۱۰۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۱۶۳۱۰۸۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۲۱۷۳۱۰۷۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۲۱۸۳۱۰۵۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۲۱۹۳۱۰۴۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۲۲۰۳۱۰۳۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۲۲۱۳۱۰۲۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۲۲۲۳۱۰۱۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۲۲۳۳۱۰۸میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۴۲۳۲۱۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۴۳۳۲۱۶میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۴۴۳۲۱۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۴۵۳۲۱۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۴۶۳۲۱۴۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۴۷۳۲۱۶۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۴۸۳۲۱۷۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۴۹۳۲۱۱۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۴۴۷۱.۴۴۶۲۳۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۰۱.۴۴۶۲۶۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۱۱.۴۴۶۲۹۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۴۷۲۱.۴۵۴۲۸۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴۷۳۱.۴۵۴۲۵۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴۷۴۱.۴۵۴۲۱۲۰میلگرد استیل ایتالیا شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۴۴۴۱.۴۹۲۳۱۵میلگرد استیل فرانسه،شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۵۱.۴۹۲۳۲۰میلگرد استیل فرانسه،شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۶۱.۴۹۲۳۳۰میلگرد استیل فرانسه،شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۴۴۲۱.۴۱۱۲۳۰میلگرد استیل ایتالیا،شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۳۱.۴۱۱۲۷۰میلگرد استیل ایتالیا،شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۴۴۷۱.۴۴۶۲۳۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۴۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۰۱.۴۴۶۲۶۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۴۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۱۱.۴۴۶۲۹۰میلگرد استیل ایتالیا، شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۷۳۹۰۴۲۰۱۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
۷۳۹۱۴۲۰۲۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
۷۳۹۲۴۲۰۳۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
۷۹۹۴۲۰۴۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
۸۰۰۴۲۰۵۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
۸۰۲۴۲۰۱۴۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۵,۰۰۰ ریال
۸۰۱۴۲۰۱۳۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۸۴۲۰۱۲۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۷۴۲۰۸۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۱۴۲۰۲۰۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۰۴۲۰۱۰۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۴۱۹۴۲۰۷۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۴۲۳۲۱۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۴۳۳۲۱۶میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۴۴۳۲۱۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۴۵۳۲۱۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۴۶۳۲۱۴۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۴۷۳۲۱۶۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۴۸۳۲۱۷۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۴۹۳۲۱۱۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۱۱۳۱۰۱۶۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۱۲۳۱۰۱۴۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۱۳۳۱۰۱۲۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۱۵۳۱۰۱۰۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۱۶۳۱۰۸۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۱۷۳۱۰۷۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۱۸۳۱۰۵۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۱۹۳۱۰۴۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۲۰۳۱۰۳۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۲۱۳۱۰۲۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۲۲۳۱۰۱۰میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۲۳۳۱۰۸میلگرد استیل نسوز هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۴۲۳۲۱۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۴۳۳۲۱۶میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۴۴۳۲۱۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۴۵۳۲۱۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۴۶۳۲۱۴۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۴۷۳۲۱۶۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۴۸۳۲۱۷۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۴۹۳۲۱۱۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۰۱۳۰۴۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۳,۰۰۰ ریال
۷۴۱۶۳۰۴۶میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۳,۰۰۰ ریال
۵۱۲۷۳۰۴۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۳,۰۰۰ ریال
۷۴۱۷۳۰۴۱۲میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۳,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۲۳۰۴۱۳میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۳,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۱۳۰۴۱۴میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۳,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۱۳۰۴۲۲میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۳۷,۰۰۰ ریال
۷۴۱۸۳۰۴۱۶میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۳,۰۰۰ ریال
۵۳۰۷۳۰۴۲۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۳۷,۰۰۰ ریال
۵۳۱۰۳۰۴۴۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۵۳۱۵۳۰۴۳۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۳۷,۰۰۰ ریال
۵۱۸۲۳۰۴۵۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۳۶۸۳۰۴۵۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۳۶۹۳۰۴۶۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۵۳۱۱۳۰۴۷۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۵۳۱۲۳۰۴۸۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۴۲۰۳۰۴۱۸۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۹۲۴۲۰۳۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۹۵,۰۰۰ ریال
۷۴۱۹۴۲۰۷۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۹۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۷۴۲۰۸۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۰۴۲۰۱۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۸۴۲۰۱۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۱۴۲۰۲۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۱۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۰۷
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۰۱۳۰۴۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۳۵,۰۰۰ ریال
۷۴۱۸۳۰۴۱۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۳۵,۰۰۰ ریال
۵۳۰۲۳۰۴۶میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۳۵,۰۰۰ ریال
۵۳۰۳۳۰۴۸میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه۹۶/۰۸/۰۱
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۷۴۲۰۳۰۴۱۸۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۷۴۲۱۳۰۴۱۸۰میلگرد استیل بگیر شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۰۲
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۰۴۳۱۶۳میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۱۲۷۳۱۶۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۱۳۲۳۱۶۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۱۳۳۳۱۶۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۰۴۳۰۴۳میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۵۰۰۰ريال
۵۳۰۱۳۰۴۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۳۰۲۳۰۴۶میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۳۰۳۳۰۴۸میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۲۸۰۰۰ريال
۵۳۰۵۳۰۴۱۴میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۲۸۰۰۰ريال
۵۳۰۸۳۰۴۱۲میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۳۰۶۳۰۴۱۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۳۰۷۳۰۴۲۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۲۸۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۰۴۳۰۴۳میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۲۷۸۰۰ريال
۵۳۰۱۳۰۴۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۲۷۸۰۰ريال
۵۳۰۲۳۰۴۶میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۲۷۸۰۰ريال
۵۳۰۳۳۰۴۸میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۲۷۸۰۰ريال
۵۳۰۵۳۰۴۱۴میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۲۷۸۰۰ريال
۵۳۰۷۳۰۴۲۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۲۷۸۰۰ريال
۵۳۰۸۳۰۴۱۲میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۳۰۶۳۰۴۱۵میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۷۳۰۴۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۶۰۰۰ريال
۵۱۲۸۳۰۴۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۶۰۰۰ريال
۵۳۱۵۳۰۴۳۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۷۰۰۰ريال
۵۳۱۰۳۰۴۴۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۷۰۰۰ريال
۵۱۲۹۳۰۴۵۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۶۰۰۰ريال
۵۳۱۱۳۰۴۷۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۷۰۰۰ريال
۵۳۱۲۳۰۴۸۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۹۰۰۰ريال
۵۱۳۰۳۰۴۱۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۰۰۰۰ريال
۵۳۱۳۳۰۴۱۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۹۰۰۰ريال
۵۳۱۴۳۰۴۱۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۷۰۰۰ريال
۵۱۳۱۳۰۴۲۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۰۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۰۷
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۳۲۳۱۶۱۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۶۰۰۰ ريال
۵۱۳۳۳۱۶۲۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۶۰۰۰ ريال
۵۱۳۴۳۱۶۵۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۶۰۰۰ ريال
۵۱۳۵۳۱۶۱۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۶۰۰۰ ريال
۵۱۳۶۳۱۶۲۰۰میلگرد استیل هند شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۶۰۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  سلام، ممکنه علت تفاوت در استیل بگیر و نگیر را توضیح دهید و روش شناسایی ان چیست؟

  • :

   استیل بگیر و نگیر
   به فولاد زنگ نزنی که خاصیت جذب توسط آهن ربا را داشته باشد بگیر و به فولاد زنگ نزنی که توسط آهن ربا جذب نشود نگیر می گویند.
   در حالت کلی (جنبه بازاری) فولاد های زنگ نزن سری ۳۰۰ (مانند ۳۰۴ و ۳۱۶ ) دارای کروم و نیکل هستند که منجر به نگیر بودن استیل می شوند. نیکل از تشکیل ساختار فریتی جلوگیری می کند و این درحالی است که استیل های سری ۴۰۰ تنها دارای کروم است که خاصیت مغناطیسی فولاد زنگ نزن را حفظ می کند.
   به طور عادی فولاد زنگ نزن ۳۰۴ به دلیل اینکه بعد از عملیات حرارتی ساختار آستنیتی دارد، نگیر است. اما در این حال باز ۳۰۴ بگیر هم داریم که به دلیل فرآیند کارسرد تبدیل به فنر با استحکام بالا می شود. ساختار این نوع استیل از آستنیت به مارتنزیت تبدیل می شود که ماهیت فرومغناطیسی دارد.

 2. :

  اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید که کدام یک از سری های استیل مقاومت به خوردگی بهتری دارد؟

  • :

   افزایش بیش از ۲ درصد مولیبدن به فولادهای زنگ نزن آستنیتی مقاومت به حفره‌ دار شدن را افزایش می‌دهد. آلیاژ مشهور این گروه، نوع ۳۱۶ است که ۲.۵ درصد مولیبدن دارد. در محلول‌هایی که به شدت خوردگی حفره‌ای ایجاد می‌کنند (یعنی محلول‌های حاوی کلرید زیاد) مقدار نیکل و مولیبدن لازم بیش از آلیاژ نوع ۳۱۶ می‌باشد. عموما فولادهای تمیزتر، با ناخالصی و آخال کمتر، مقاومت بیشتری به حفره‌دار شدن داشته ولی هزینه تولید آنها زیاد می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *