مش و رابیتس

مش و رابیتس

رابیتس ورق مشبکی از جنس گالوانیزه گرم می باشد که برای پیوستگی سطوح دیوارها و ایجاد بستری برای نصب تاسیسات برقی و روشنایی کاربرد دارد.استفاده از رابیتس موجب می شود پیوستگی در دیوارها و سقف های کاذب کاملا حفظ شده و از هر گونه ترک خوردگی و انفصال جلوگیری شود.جنس رابیتس اگر فلزی باشد باید حتما از کشش عرضی و پرس ورق های گالوانیزه گرم تهیه شود تا در مقابل رطوبت زنگ نزند.
تعداد ستون های محور طولی رابیتس ۹ ستون،۱۱ ستون، ۱۳ ستون میباشد که در وزن های سبک ، نیمه سنگین ،‌ سنگین ، فوق سنگین تولید میشود.

مش ساختمانی

ساخت توری مشبک شده با استفاده از میلگرد را مش میگویند که عمدتا برای مصارف ساختمانی و کف در داخل بتن کاربرد دارد و امروزه یکی از رایج ترین روش های ساخت در ساختمان ها و پروژه های بزرگ را به خود اختصاص میدهد.

دسته:

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۰۲

کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۴۴۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۱۲۰۰۶۷۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۱,۱۰۰ ریال
۱۲۰۶۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۲۹۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۱,۶۰۰ ریال
۵۳۳۳۱۰۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۵۱۲۱۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۷,۶۰۰ ریال
۵۲۳۰۸۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۲۹۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۱,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۴,۵۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۴,۵۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۴,۵۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۴,۵۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۴,۵۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۵,۳۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۵,۳۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۵,۳۰۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۵,۳۰۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۵,۳۰۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۲,۴۰۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۲,۴۰۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۲,۴۰۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۲,۴۰۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۴,۳۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۲۰۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۴۴۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۹,۰۰۰ ریال
۱۷۱۰۵۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۳,۵۰۰ ریال
۱۷۸۵۷۳۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۱,۰۰۰ ریال
۵۱۱۹۶۸۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۱,۰۰۰ ریال
۱۶۳۸۷۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۳,۵۰۰ ریال
۱۷۸۶۸۱۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۵,۵۰۰ ریال
۱۲۰۶۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۲۹۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۱,۵۰۰ ریال
۱۷۱۰۱۰۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۳,۵۰۰ ریال
۱۲۰۰۹۱۲۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۶۲,۰۰۰ ریال
۵۱۱۸۱۲۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۳۴۴۳۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۹,۵۰۰ ریال
۱۷۷۰۵۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال
۱۰۹۸۶۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۰۵۷۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۱,۰۰۰ ریال
۱۷۷۱۶۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۰,۰۰۰ ریال
۱۶۳۸۷۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۳,۵۰۰ ریال
۱۳۳۰۸۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۶,۰۰۰ ریال
۱۳۳۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۹,۰۰۰ ریال
۵۴۷۱۹۳۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۰,۵۰۰ ریال
۵۲۳۱۹۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۲,۰۰۰ ریال
۵۱۱۸۱۰۱۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۳,۰۰۰ ریال
۵۴۷۱۱۰۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۰,۵۰۰ ریال
۶۳۷۱۱۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۵,۵۰۰ ریال
۱۲۰۰۹۱۲۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۶۲,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۶۱۲۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۶۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۲
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۳۴۴۳۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۶,۹۵۰ ریال
۱۶۶۰۵۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۸,۴۵۰ ریال
۱۰۹۸۶۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۴,۴۵۰ ریال
۱۶۳۸۷۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۷,۹۵۰ ریال
۱۲۰۶۰۸۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۲,۴۵۰ ریال
۵۳۳۲۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۲,۹۵۰ ریال
۵۱۱۸۱۰۱۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۱,۹۵۰ ریال
۱۷۰۹۱۱۳۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۴,۹۵۰ ریال
۱۷۱۰۱۰۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۲,۹۵۰ ریال
۱۲۰۶۶۱۲۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۶۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۳۴۴۳۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۶,۹۵۰ ریال
۱۶۶۰۵۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۱,۹۵۰ ریال
۱۵۴۳۶۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۲,۹۵۰ ریال
۱۶۳۸۷۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۶,۹۵۰ ریال
۵۴۷۳۸۳۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۱,۴۹۵ ریال
۵۳۳۲۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۲,۹۵۰ ریال
۵۴۷۱۹۳۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۴,۴۵۰ ریال
۵۳۳۳۱۰۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۶,۹۵۰ ریال
۵۴۷۲۱۰۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۷,۹۵۰ ریال
۶۳۷۱۱۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۰,۴۵۰ ریال
۱۲۰۶۶۱۲۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۶,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۳۴۴۳۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
۱۵۴۳۶۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
۱۲۰۰۵۷۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
۵۳۳۲۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
۱۲۰۶۳۱۰۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۲۶
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۳۴۴۳۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۳,۴۵۰ ریال
۱۵۴۳۶۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۰,۹۵۰ ریال
۱۲۰۰۵۷۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۵,۴۵۰ ریال
۱۳۲۹۷۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۶,۵۰۰ ریال
۵۳۳۲۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۱,۹۵۰ ریال
۱۲۰۶۳۱۰۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۰,۹۵۰ ریال
۱۶۳۸۷۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۱۶۳۷۴۸۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۱,۵۰۰ ریال
۱۲۰۰۸۸۹۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۲,۰۰۰ ریال
۱۱۰۱۱۰۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۷,۰۰۰ ریال
۱۶۳۶۱۱۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۲۳
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۵۶۳۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۲۰,۶۵۰ ریال
۱۲۰۵۷۵۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۱۲۰۵۸۶۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۲۹,۶۵۰ ریال
۱۲۰۵۹۶۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۰۸۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۲۹۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۳,۵۰۰ ریال
۱۲۰۶۳۱۰۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۰,۹۵۰ ریال
۱۲۰۶۴۱۰۸۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۵۱۲۱۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۶۱۲۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۶,۵۰۰ ریال
۱۲۰۶۷۱۳۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۲۲
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۳۴۴۳۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۳,۴۵۰ ریال
۱۵۴۳۶۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۰,۹۵۰ ریال
۱۲۰۰۵۷۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۵,۴۵۰ ریال
۵۳۳۲۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۱,۹۵۰ ریال
۱۲۰۶۳۱۰۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۰,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۵۵۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۱,۵۵۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۱,۵۵۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۱,۵۵۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۱,۵۵۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۶۵۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۶۵۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۶۵۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۶۵۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۶۵۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۴۵۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۴۵۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۴۵۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۴۵۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۴۲۴۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۳,۴۵۰ ریال
۱۳۲۵۴۹۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۷,۹۵۰ ریال
۱۵۴۳۶۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۰,۹۵۰ ریال
۱۰۹۸۶۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۰۶۷۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۴,۹۵۰ ریال
۵۳۳۱۸۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۹,۵۰۰ ریال
۱۳۳۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۰,۵۰۰ ریال
۱۵۴۴۹۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۲,۴۵۰ ریال
۵۱۱۸۱۰۱۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۶,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۵۲۲۷۴۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۱۰۹۷۵۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۸,۰۰۰ ریال
۱۰۹۸۶۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۱ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۳,۰۰۰ ریال
۱۰۹۹۵۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۹,۵۰۰ ریال
۵۳۳۰۷۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۶,۱۰۰ ریال
۱۱۰۰۷۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۷,۰۰۰ ریال
۵۱۱۵۷۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۸,۵۰۰ ریال
۱۱۰۲۹۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۴۳,۰۰۰ ریال
۱۱۰۱۱۰۲۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۴۶,۰۰۰ ریال
۱۱۰۳۱۲۵۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۵۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۷
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۰۱۰۵۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
۷۱۱۱۰۸۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
۷۱۲۱۱۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
۷۱۳۱۲۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
۷۱۴۱۲۵۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
۷۱۵۱۳۲۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۵۲۲۷۴۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۱۰۹۷۵۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۸,۰۰۰ ریال
۱۰۹۸۶۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۱ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۳,۰۰۰ ریال
۱۰۹۹۵۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۹,۵۰۰ ریال
۵۳۳۰۷۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۶,۱۰۰ ریال
۱۱۰۰۷۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۷,۰۰۰ ریال
۵۱۱۵۷۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۸,۵۰۰ ریال
۱۱۰۲۹۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۴۳,۰۰۰ ریال
۱۱۰۱۱۰۲۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۴۶,۰۰۰ ریال
۱۱۰۳۱۲۵۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۵۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۴۲۴۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۲,۰۰۰ ریال
۱۳۲۵۴۹۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۷,۹۵۰ ریال
۱۵۴۳۶۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۰,۹۵۰ ریال
۱۰۹۸۶۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۰۶۷۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۴,۹۵۰ ریال
۵۳۳۱۸۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۹,۵۰۰ ریال
۱۳۳۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۰,۵۰۰ ریال
۱۵۴۴۹۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۲,۴۵۰ ریال
۵۱۱۸۱۰۱۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۶,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۹۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۱,۹۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۱,۹۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۱,۹۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۱,۹۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۵۶۳۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۲۰,۶۵۰ ریال
۱۲۰۵۷۵۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۱۲۰۵۸۶۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۲۹,۶۵۰ ریال
۱۲۰۵۹۶۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۰۸۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۲۹۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۳,۵۰۰ ریال
۱۲۰۶۳۱۰۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۴۱۰۸۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۵۱۲۱۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۶۱۲۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۶,۵۰۰ ریال
۱۲۰۶۷۱۳۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۹۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۱,۹۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۱,۹۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۱,۹۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۱,۹۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۴۲۴۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۲,۹۵۰ ریال
۱۳۲۵۴۹۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۷,۴۵۰ ریال
۱۵۴۳۶۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۰,۹۵۰ ریال
۱۰۹۸۶۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۰۶۷۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۴,۹۵۰ ریال
۵۳۳۱۸۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۹,۵۰۰ ریال
۱۳۳۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۰,۵۰۰ ریال
۱۵۴۴۹۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۳,۹۵۰ ریال
۵۱۱۸۱۰۱۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۷۵۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۵۵۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۳۵۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۰,۳۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۵۲۲۷۴۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۱۰۹۷۵۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۸,۰۰۰ ریال
۱۰۹۸۶۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۱ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۳,۰۰۰ ریال
۱۰۹۹۵۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۹,۵۰۰ ریال
۵۳۳۰۷۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۶,۱۰۰ ریال
۱۱۰۰۷۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۷,۰۰۰ ریال
۵۱۱۵۷۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۸,۵۰۰ ریال
۱۱۰۲۹۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۴۳,۰۰۰ ریال
۱۱۰۱۱۰۲۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۴۶,۰۰۰ ریال
۱۱۰۳۱۲۵۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۵۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۹۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۱,۹۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۱,۹۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۱,۹۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۱,۹۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۷,۸۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۷,۸۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۷,۸۰۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۷,۸۰۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۷,۸۰۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۹۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۹۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۹۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۹۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۹۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۴۰۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۴۰۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۴۰۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۴۰۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۴۰۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۰,۴۰۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۰,۴۰۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۰,۴۰۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۰,۴۰۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۰,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۰
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۵۶۳۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۵۷۵۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۵۸۶۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۵۹۶۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۶۰۸۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۶۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۶۲۹۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۶۳۱۰۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۶۴۱۰۸۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۶۵۱۲۱۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۶۶۱۲۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۶۷۱۳۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۳۵۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۱,۳۵۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۱,۳۵۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۱,۳۵۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۱,۳۵۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۲۵۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۲۵۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۲۵۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۲۵۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۲۵۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۰۵۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۰۵۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۰۵۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۰۵۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۰۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کد وزن (گرم)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۵۷۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۳۸,۵۰۰ ریال
۵۱۱۹۶۸۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۵۱۱۶۸۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۳۹,۵۰۰ ریال
۵۱۱۷۹۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۴۳,۰۰۰ ریال
۵۱۱۸۱۰۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۴۶,۰۰۰ ریال
۵۱۲۰۱۱۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۴۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۳۵۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۱,۳۵۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۱,۳۵۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۱,۳۵۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۱,۳۵۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۲۵۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۲۵۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۲۵۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۲۵۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۲۵۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۰۵۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۰۵۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۰۵۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۰۵۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۰۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۴۴۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۳,۵۰۰ ریال
۱۳۲۵۴۹۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۷,۵۰۰ ریال
۱۰۹۸۶۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۰۶۷۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۵,۵۰۰ ریال
۱۴۸۳۷۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۱۴۸۴۸۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۰,۵۰۰ ریال
۱۲۰۰۸۸۹۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۰,۱۰۰ ریال
۱۱۰۲۹۱۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۰۹۱۲۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۳۵۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۱,۳۵۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۱,۳۵۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۱,۳۵۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۱,۳۵۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۲۵۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۲۵۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۲۵۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۲۵۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۲۵۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۰۵۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۰۵۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۰۵۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۰۵۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۰۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۴۴۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۵۴۹۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۱,۱۵۰ ریال
۱۳۲۶۵۳۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۹,۵۰۰ ریال
۱۳۲۷۶۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۰۵۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۹,۰۰۰ ریال
۱۳۲۸۶۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۹۷۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۶,۵۰۰ ریال
۱۳۳۰۸۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۲,۵۰۰ ریال
۱۳۳۲۹۹۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۵,۵۰۰ ریال
۱۳۳۳۱۰۸۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۹,۵۰۰ ریال
۱۳۳۴۱۲۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۱,۴۵۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۴۵۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۴۵۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۴۵۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۴۵۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۴۵۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۱۵۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۱۵۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۱۵۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۱۵۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۱۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۱۲۰۵۶۳۷۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۰,۶۵۰ ریال
۱۳۲۵۴۹۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۱,۱۵۰ ریال
۱۲۰۵۸۶۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۱ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۹,۶۵۰ ریال
۱۲۰۰۷۸۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۷,۶۰۰ ریال
۵۴۷۱۹۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۴۱,۶۵۰ ریال
۵۳۳۱۸۲۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۸,۳۵۰ ریال
۵۲۲۸۶۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۲,۱۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۰۱۰۵۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
۷۱۱۱۰۸۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
۷۱۲۱۱۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
۷۱۳۱۲۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
۷۱۴۱۲۵۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
۷۱۵۱۳۲۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۲۴۶مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه تماس بگیرید
۵۱۲۵۸مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه تماس بگیرید
۵۱۲۶۱۰مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه تماس بگیرید
۵۵۳۰۱۲مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه تماس بگیرید
۵۵۷۳۱۴مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۵۶۳۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۰,۵۰۰ ریال
۱۲۰۵۷۵۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۵,۰۰۰ ریال
۱۲۰۵۸۶۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۲,۶۰۰ ریال
۱۲۰۵۹۶۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۰۸۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۲۹۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۳,۵۰۰ ریال
۱۲۰۶۳۱۰۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۷,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۴۱۰۸۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۵۱۲۱۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۶۱۲۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۶,۵۰۰ ریال
۱۲۰۶۷۱۳۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۲۹
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۵۲۲۷۴۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۶۲۹۵۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۵,۶۰۰ ریال
۱۲۰۵۸۶۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۲,۶۰۰ ریال
۶۲۷۶۲۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۲,۶۰۰ ریال
۵۳۳۰۷۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۶,۱۰۰ ریال
۵۱۱۵۷۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۲۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۴۴۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۵۴۹۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۸,۰۰۰ ریال
۱۳۲۶۵۳۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۹,۵۰۰ ریال
۱۳۲۷۶۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۰۵۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۹,۰۰۰ ریال
۱۳۲۸۶۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۹۷۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۶,۵۰۰ ریال
۱۳۳۰۸۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۲,۵۰۰ ریال
۱۳۳۲۹۹۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۵,۵۰۰ ریال
۱۳۳۳۱۰۸۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۹,۵۰۰ ریال
۱۳۳۴۱۲۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کد وزن (گرم)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۵۷۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۳۸,۵۰۰ ریال
۵۱۱۹۶۸۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۵۱۱۶۸۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۳۹,۵۰۰ ریال
۵۱۱۷۹۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۴۳,۰۰۰ ریال
۵۱۱۸۱۰۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۴۶,۰۰۰ ریال
۵۱۲۰۱۱۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۴۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۹,۹۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۹,۹۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۹,۹۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۹,۹۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۹,۹۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۸۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۸۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۸۰۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۸۰۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۸۰۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۶۰۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۶۰۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۶۰۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۶۰۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۶۰۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۹,۱۰۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۹,۱۰۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۹,۱۰۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۹,۱۰۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۹,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۳
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۴۴۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۵۴۹۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۸,۰۰۰ ریال
۱۳۲۶۵۳۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۹,۵۰۰ ریال
۱۳۲۷۶۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۰۵۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۹,۰۰۰ ریال
۱۳۲۸۶۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۱۳۲۹۷۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۳۶,۵۰۰ ریال
۱۳۳۰۸۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۲,۵۰۰ ریال
۱۳۳۲۹۹۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۵,۵۰۰ ریال
۱۳۳۳۱۰۸۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۹,۵۰۰ ریال
۱۳۳۴۱۲۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۹,۹۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۹,۹۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۹,۹۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۹,۹۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۹,۹۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۸۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۸۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۸۰۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۸۰۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۸۰۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۶۰۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۶۰۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۶۰۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۶۰۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۶۰۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۹,۱۰۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۹,۱۰۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۹,۱۰۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۹,۱۰۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۹,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۵۲۲۷۴۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۱۰۹۷۵۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۸,۰۰۰ ریال
۱۰۹۸۶۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۱ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۳,۵۰۰ ریال
۱۰۹۹۵۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۹,۵۰۰ ریال
۵۳۳۰۷۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۶,۱۰۰ ریال
۱۱۰۰۷۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۷,۰۰۰ ریال
۵۱۱۵۷۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۸,۵۰۰ ریال
۱۱۰۲۹۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۴۳,۰۰۰ ریال
۱۱۰۱۱۰۲۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۴۶,۰۰۰ ریال
۱۱۰۳۱۲۵۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۵۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۵۲۲۷۴۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۶۲۹۵۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۵,۶۰۰ ریال
۱۲۰۵۸۶۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۲,۶۰۰ ریال
۶۲۷۶۲۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۲,۶۰۰ ریال
۵۳۳۰۷۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۶,۱۰۰ ریال
۵۱۱۵۷۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۳۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۳۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۳۰۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۳۰۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۳۰۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۹,۰۰۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۹,۰۰۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۹,۰۰۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۹,۰۰۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۹
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۵۶۳۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۵۷۵۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۵۸۶۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۵۹۶۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۶۰۸۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۶۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۶۲۹۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۶۳۱۰۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۶۴۱۰۸۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۶۵۱۲۱۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۶۶۱۲۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۶۷۱۳۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۵۲۲۷۴۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۱۰۹۷۵۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۸,۰۰۰ ریال
۱۰۹۸۶۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۱ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۳,۵۰۰ ریال
۱۰۹۹۵۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۹,۵۰۰ ریال
۵۳۳۰۷۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۶,۰۰۰ ریال
۱۱۰۰۷۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۷,۰۰۰ ریال
۵۱۱۵۷۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۸,۵۰۰ ریال
۱۱۰۲۹۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۴۳,۰۰۰ ریال
۱۱۰۱۱۰۲۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۴۶,۰۰۰ ریال
۱۱۰۳۱۲۵۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۵۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۳۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۳۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۳۰۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۳۰۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۳۰۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۶۲.۵مش ساده تهران سبک درب کارخانه۳۳,۸۰۰ ریال
۱۲۰۷۳مش ساده تهران سبک درب کارخانه۳۳,۸۰۰ ریال
۱۲۰۸۴مش ساده تهران سبک درب کارخانه۳۳,۸۰۰ ریال
۱۲۰۹۵مش ساده تهران سبک درب کارخانه۳۳,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۶۲.۵مش ساده تهران سبک درب کارخانه۳۳,۸۰۰ ریال
۱۲۰۷۳مش ساده تهران سبک درب کارخانه۳۳,۸۰۰ ریال
۱۲۰۸۴مش ساده تهران سبک درب کارخانه۳۳,۸۰۰ ریال
۱۲۰۹۵مش ساده تهران سبک درب کارخانه۳۳,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۷
کد وزن (گرم)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۵۷۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۳۸,۵۰۰ ریال
۵۱۱۹۶۸۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۵۱۱۶۸۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۳۹,۵۰۰ ریال
۵۱۱۷۹۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۴۳,۰۰۰ ریال
۵۱۱۸۱۰۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۴۶,۰۰۰ ریال
۵۱۲۰۱۱۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۴۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۰۱۰۵۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۴۶,۷۰۰ ریال
۷۱۱۱۰۸۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۴۸,۶۰۰ ریال
۷۱۲۱۱۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۵۱,۶۰۰ ریال
۷۱۳۱۲۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۵۴,۱۰۰ ریال
۷۱۴۱۲۵۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۵۵,۶۰۰ ریال
۷۱۵۱۳۲۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۵۸,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۱۵
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۵۶۳۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ریال
۱۲۰۵۷۵۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۱۲۰۵۸۶۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۳۱,۰۰۰ ریال
۱۲۰۵۹۶۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۰۸۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۲۹۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۳,۵۰۰ ریال
۱۲۰۶۳۱۰۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۴۱۰۸۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۵۱۲۱۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۶۱۲۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۶,۵۰۰ ریال
۱۲۰۶۷۱۳۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۱۴
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۵۲۲۷۴۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۱۰۹۷۵۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۸,۰۰۰ ریال
۱۰۹۸۶۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۱ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۳,۵۰۰ ریال
۱۰۹۹۵۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۹,۵۰۰ ریال
۵۳۳۰۷۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۶,۰۰۰ ریال
۱۱۰۰۷۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۷,۰۰۰ ریال
۵۱۱۵۷۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۸,۵۰۰ ریال
۱۱۰۲۹۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۴۳,۰۰۰ ریال
۱۱۰۱۱۰۲۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۴۶,۰۰۰ ریال
۱۱۰۳۱۲۵۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۵۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۱۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۵۲۲۷۴۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۱۰۹۷۵۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۸,۰۰۰ ریال
۱۰۹۸۶۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۱ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۳,۵۰۰ ریال
۱۰۹۹۵۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۹,۵۰۰ ریال
۵۳۳۰۷۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۶,۰۰۰ ریال
۲۰۰۰۷۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۷,۰۰۰ ریالر
۵۱۱۵۷۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۶۲۶۳۶۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۱۹,۶۵۰ ریال
۵۲۲۷۴۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۶۲۷۶۲۰رابیتس گالوانیزه ۱۱ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۲,۱۵۰ ریال
۱۲۰۰۶۷۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۴,۱۵۰ ریال
۶۲۸۷۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۱ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۳,۶۵۰ ریال
۵۴۷۳۸۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۹,۱۵۰ ریال
۷۱۰۱۰۵۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۴۶,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۵۶۳۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ریال
۱۲۰۵۷۵۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۱۲۰۵۸۶۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۳۱,۰۰۰ ریال
۱۲۰۵۹۶۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۰۸۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۲۹۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۳,۵۰۰ ریال
۱۲۰۶۳۱۰۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۴۱۰۸۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۵۱۲۱۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۶۱۲۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۶,۵۰۰ ریال
۱۲۰۶۷۱۳۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۹
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۰۱۰۵۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۴۶,۷۰۰ ریال
۷۱۱۱۰۸۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۴۸,۶۰۰ ریال
۷۱۲۱۱۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۵۱,۶۰۰ ریال
۷۱۳۱۲۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۵۴,۱۰۰ ریال
۷۱۴۱۲۵۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۵۵,۶۰۰ ریال
۷۱۵۱۳۲۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۵۸,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کد وزن (گرم)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۲۷۴۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۲۲۸۶۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۴,۰۰۰ ریال
۵۲۲۹۸۵۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۳,۵۰۰ ریال
۵۲۳۰۸۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۴,۵۰۰ ریال
۵۲۳۱۹۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۴۰,۵۰۰ ریال
۵۲۳۲۱۱۹۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۰۵
کد وزن (گرم)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۷۹۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۴۳,۰۰۰ ریال
۵۱۱۶۸۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۵۱۱۵۷۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۳۶,۶۰۰ ریال
۵۱۱۹۶۸۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۳۳,۰۰۰ ریال
۵۱۱۸۱۰۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۴۶,۰۰۰ ریال
۵۱۲۰۱۱۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۷,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۴۶مش تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۹۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۵,۱۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۴,۹۰۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۳۰۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۶۲۶۳۶۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۶,۴۰۰ ریال
۵۲۲۷۴۰۰رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۶۲۷۶۲۰رابیتس گالوانیزه ۱۱ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۲۲,۱۵۰ ریال
۱۲۰۰۶۷۰۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۴,۱۵۰ ریال
۶۲۸۷۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۱ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۳,۶۵۰ ریال
۵۴۷۳۸۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۳۹,۱۵۰ ریال
۷۱۰۱۰۵۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه ۴۶,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۴,۷۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۶,۹۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۹۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۶,۹۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۶,۳۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۴,۹۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۵,۱۰۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۴,۵۰۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۶,۶۰۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۵,۸۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۴,۹۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۴,۷۵۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۷,۵۰۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۶,۹۰۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۳۰۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۴,۱۵۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۲۰۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۳۰۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۸۰۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۶,۸۵۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۵۶۳۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ریال
۱۲۰۵۷۵۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۱۲۰۵۸۶۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۳۱,۰۰۰ ریال
۱۲۰۵۹۶۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۰۸۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۲۹۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۳,۵۰۰ ریال
۱۲۰۶۳۱۰۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۴۱۰۸۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۴۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۵۱۲۱۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۶۱۲۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۶,۵۰۰ ریال
۱۲۰۶۷۱۳۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم بنگاه تهران۵۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۸۱۸مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۴,۹۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۴,۷۵۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۴,۱۵۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۶,۹۰۰ ریال
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه۲۶,۹۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰کارخانه۲۶,۹۰۰ ریال
۵۴۷۴۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه۲۶,۹۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰کارخانه۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۴۶مش تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۴۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۴,۶۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۵,۲۰۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۳۰۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کد وزن (گرم)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۶۸۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۳۵,۰۰۰ ریال
۵۱۱۹۶۸۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۲۹,۵۰۰ ریال
۵۱۱۷۹۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۵۱۱۵۷۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۳۴,۵۰۰ ریال
۵۱۱۸۱۰۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۳۹,۵۰۰ ریال
۵۱۲۰۱۱۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۴۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۲۴۶مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۲۶۲۰۰ریال
۵۱۲۵۸مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۲۶۲۰۰ریال
۵۱۲۶۱۰مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۲۶۲۰۰ریال
۵۵۳۰۱۲مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۲۸۱۰۰ریال
۵۵۷۳۱۴مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۲۹۴۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۲۴۶مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۲۹۸۰۰ریال
۵۱۲۵۸مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۲۹۸۰۰ریال
۵۱۲۶۱۰مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۲۹۸۰۰ریال
۵۵۳۰۱۲مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۳۱۳۰۰ریال
۵۵۷۳۱۴مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۳۲۷۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۷۸۶مش تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه ۲۴۳۰۰ریال
۵۴۸۱۸مش تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه ۲۴۵۰۰ریال
۵۴۹۲۱۰مش تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه ۲۵۶۰۰ریال
۵۵۳۱۱۲مش تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه ۲۵۶۰۰ریال
۵۵۷۴۱۴مش تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه ۲۶۸۵۰ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۴۶مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۱۸۲۵۰ریال
۵۱۲۵۸مش تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۱۸۲۵۰ریال
۵۱۲۶۱۰مش تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۱۸۲۵۰ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۰۶
کد وزن (گرم)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۵۷۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۲۹۵۰۰ ریال
۵۱۱۶۸۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۳۳۰۰۰ ریال
۵۱۱۷۹۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۳۵۵۰۰ ریال
۵۱۱۸۱۰۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۳۷۵۰۰ ریال
۵۱۱۹۶۸۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۲۷۰۰۰ ریال
۵۱۲۰۱۱۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۲۹۵۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  با سلام و عرض ادب واقعا ایده نوینی است در صنعت آهن آلات فروش بصورت اینترنتی و با تشکر از اطلاعات جامع و کامل در سایتتون

 2. :

  با سلام و عرض ادب واقعا ایده نوینی است در صنعت فلزات خریدو فروش بصورت اینترنتی و تشکر از سایت جامع و کامل شما

 3. :

  سلام روز عالیتون بخیر رابیتس در چه سایزی تولید میشود!!!!چه مساحتی می توان پوشش میدهد

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام از این که سایت مارو انتخاب کردین ممنونم در ابعاد ۶۰ *۲۴۰ سانتی‌متر تولید و عرضه می‌شود مساحتی در حدود ۴۴/۱متر را پوشش می‌دهد که با در نظر گرفتن تلورانس این مقدار معمولاً ۴/۱ متر را پوشش می‌دهد و با تقسیم متراژ کاری بر این عدد تعداد ش مورد نیاز به دست می‌آید.

 4. :

  سلام رابیتس وقتی سنگین باشد در کجااا استفاده میشود؟۱؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام معمولاً برای نمای ساختمان از ۱۳ستونی سنگین‌تر استفاده می‌کنند اما در سقف‌های کاذب وزن آن اهمیت چندانی ندارد و حتی کار را برای مجری سخت‌تر می‌کند. استفاده ازآن با وزن زیاد به این دلیل در نما مهم است که وزن سنگ را باید تحمل کند.

 5. :

  سلام مش چشمه یا مشبندی گریتینگ چه چیزی تشکیل می شود در کجا کاربرد دارد!!!!!!!!!!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام فاصله بین باربرها: این فاصله که در واقع تعیین کننده فاصله دو تسمه باربر با یکدیگر می باشد نقش مهمی در میزان استحکام گریتینگ دارد. در واقع هرچقدر این فاصله کمتر باشد میزان استحکام گریتینگ بالا می رود. چرا که در نتیجه تسمه های باربر بیشتر در ساخت گریتینگ مد نظر استفاده می شود و نیرو بین تسمه های بیشتر تقسیم شده؛ لذا گریتینگ را می توان در مکانهایی با بارگذاری های بالا استفاده کرد.

   البته منطقی نیست که هر چقدر می خواهیم این فاصله را کم کنیم .چرا که ممکن است برای محلی که تنها عبور و مرور افراد در آن جریان داشته باشد هزینه های گزافی را پرداخت کنیم. لذا با توجه به نیاز باید این امر طراحی شود.

   فاصله بین رابط ها: فاصله بین دو تسمه و یا میلگرد رابط را گویند که باید از فاصله بین باربرهای بیشتر باشد. چرا که فاصله کمتر رابط به علت عدم وارد شدن بار به رابطها منطقی نیست و تنها تقش تثبیت کننده را به عهده دارند. البته بنا به اشیای عبوری از روی گریتینگ این فاصله ها تعیین می شود. به عنوان مثال برای عبور دوچرخه، میزان ضخامت لاستیک دوچرخه در نظر گرفته می شود. همچنین در صنایع پتروشیمی این فاصله را به نحوی در نظر می گیرند که در حین کار ابزار به پایین پرتاب نشوند.

 6. :

  سلام وقت عالیتون بخیر شادی مش تخت در کجا کاربرد داره

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام برای اتصال بین پانلها و تقویت گوشه های پنجره ها ودرها بصورت مورب با زاویه ۴۵درجه استفاده میشود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *