لوله گوشتدار

لوله گوشتدار

بدلیل ضخامت بالا دیواره ها ، این لوله را در بازار اصطلاحا لوله گوشتدار یا ضخیم بار می نامند. به دلیل ضخامت بالای لوله و نداشتن قابلیت جوش همانند لوله های درز مستقیم ، از این رو برای تولید این لوله ها مانند لوله های مانیسمان از مراحل نورد شمش فولاد استفاده میشود که به دلیل این تشابه تولید لوله های گوشتدار جزئی از انواع لوله های مانیسمان قرار میگیرند.

کاربرد لوله های گوشتدار(ضخیم بار)

لوله های سایز پائین و سایز بالای گوشتی و ضخیم بار جهت سیستم های هیدرولیک ، پنوماتیک ، ساخت جک های کوچک صنعتی ، لوله های فشار قوی و جهت مصارف خودرو سازی مورد استفاده قرار میگیرند.

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶

کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۳۷۸۳*۴۳۲۰لوله گوشتدار چین, شاخه ۶ متر. بنگاه تهران

۵۳,۰۰۰ ریال

۶۳۳۸۹۰*۴۰۲۵لوله گوشتدار چین, شاخه ۶ متر. بنگاه تهران

۵۳,۵۰۰ ریال

۶۳۳۹۱۲۰*۶۰۳۰لوله گوشتدار چین, شاخه ۶ متر. بنگاه تهران

۵۴,۰۰۰ ریال

۶۳۴۱۱۴۰*۸۰۳۰لوله گوشتدار چین, شاخه ۶ متر. بنگاه تهران

۵۴,۰۰۰ ریال

۶۳۴۲۱۳۳*۶۳۳۵لوله گوشتدار چین, شاخه ۶ متر. بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۶۱۴۴۱۴۰*۷۰۳۵لوله گوشتدار چین, شاخه ۶ متر. بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۶۸۲۱۱۵۰*۸۰۳۵لوله گوشتدار چین, شاخه ۶ متر. بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۶۸۲۲۲۲۰*۸۰۷۰لوله گوشتدار چین, شاخه ۶ متر. بنگاه تهران

۵۸,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۳۷۸۳*۴۳۲۰لوله گوشتدار چین, شاخه ۶ متر. بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۶۳۳۸۹۰*۴۰۲۵لوله گوشتدار چین, شاخه ۶ متر. بنگاه تهران۵۳,۵۰۰ ریال
۶۳۳۹۱۲۰*۶۰۳۰لوله گوشتدار چین, شاخه ۶ متر. بنگاه تهران۵۴,۰۰۰ ریال
۶۳۴۱۱۴۰*۸۰۳۰لوله گوشتدار چین, شاخه ۶ متر. بنگاه تهران۵۴,۰۰۰ ریال
۶۳۴۲۱۳۳*۶۳۳۵لوله گوشتدار چین, شاخه ۶ متر. بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
۶۱۴۴۱۴۰*۷۰۳۵لوله گوشتدار چین, شاخه ۶ متر. بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
۶۸۲۱۱۵۰*۸۰۳۵لوله گوشتدار چین, شاخه ۶ متر. بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
۶۸۲۲۲۲۰*۸۰۷۰لوله گوشتدار چین, شاخه ۶ متر. بنگاه تهران۵۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۲۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۴۳"۱۸۱۹لوله گوشتدار مانیسمانA106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۹۱۴۴"۱۸۴۰لوله گوشتدار مانیسمان A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۹۱۴۵"۱۸۸۰لوله گوشتدار مانیسمان A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۹۴"۵۶۱۸لوله گوشتدار مانیسمان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰,۵۰۰ ریال
۶۳۹۵"۵۶۲۰لوله گوشتدار مانیسمان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰,۵۰۰ ریال
۶۳۹۶"۳۰۷.۸لوله گوشتدار مانیسمان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۳۴۹۲۰×۱۰۲۰۳۰لوله گوشتدار روس درجه دو شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۹۰۳۲۹۶۰×۱۰۰۰۲۰لوله گوشتدار روس درجه دو شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۳۳۹۷۶×۱۰۱۶۲۰لوله گوشتدار روس درجه دو شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۰۲۱۴۰×۲۲۰۴۰لوله گوشتدارچین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
۹۱۰۰۷۵×۹۵۱۰لوله گوشتدارچین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
۹۱۰۱۷۳×۹۵۱۱لوله گوشتدارچین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۱"۲۰۱۶لوله گوشتدار X60 چین درز مخفی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۶۵۰۲"۲۰۱۵لوله گوشتدار A103 چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۶۵۰۳"۲۰۱۰.۳لوله گوشتدار X60 چین درز مخفی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۴۳"۱۸۱۹لوله گوشتدار مانیسمانA106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۹۱۴۴"۱۸۴۰لوله گوشتدار مانیسمان A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۹۱۴۵"۱۸۸۰لوله گوشتدار مانیسمان A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۲۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۹۴"۴۸۱۸لوله گوشتدار مانیسمانA106 درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۶۳۹۵"۴۸۲۰لوله گوشتدار مانیسمان A106درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۶۳۹۶"۴۸۷.۸لوله گوشتدار مانیسمان A106درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۶"۱۶۱۳لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان روس شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۶۴۸۵"۱۶۲۱.۴۴لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان ژاپن شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۳۸۵"۳۰۸.۷لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۲۱۴۰×۲۲۰۴۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 گریدB شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۵۱۳۱۳۰×۱۵۰۱۰لوله گوشتدارفابریک چین A106 گریدB شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۵۱۴۸۵×۱۰۰۷.۵لوله گوشتدارفابریک چینA106 گریدB شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۳۴۹۲۰×۱۰۲۰۳۰لوله گوشتدار روس درجه دو شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۹۰۳۲۹۶۰×۱۰۰۰۲۰لوله گوشتدار روس درجه دو شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۳۳۹۷۶×۱۰۱۶۲۰لوله گوشتدار روس درجه دو شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۱"۲۰۱۶لوله گوشتدار X60 چین درز مخفی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۵۰۲"۲۰۱۵لوله گوشتدار A103 چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۴,۷۰۰ ریال
۶۵۰۳"۲۰۱۰.۳لوله گوشتدار X60 چین درز مخفی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۴,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۰۲۱۴۰×۲۲۰۴۰لوله گوشتدارچین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
۹۱۰۰۷۵×۹۵۱۰لوله گوشتدارچین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
۹۱۰۱۷۳×۹۵۱۱لوله گوشتدارچین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۹۴"۵۶۱۸لوله گوشتدار مانیسمان درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۶۳۹۵"۵۶۲۰لوله گوشتدار مانیسمان درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۶۳۹۶"۳۰۷.۸لوله گوشتدار مانیسمان درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۹۴"۴۸۱۸لوله گوشتدار مانیسمانA106 درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۶۳۹۵"۴۸۲۰لوله گوشتدار مانیسمان A106درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۶۳۹۶"۴۸۷.۸لوله گوشتدار مانیسمان A106درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۶"۱۶۱۳لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان روس شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۶۴۸۵"۱۶۲۱.۴۴لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان ژاپن شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۳۸۵"۳۰۸.۷لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۲"۱۲۱۷.۴۹لوله گوشتدار چین درجه ۲شاخه ۶ متر بنگاه تهران ۲۷,۳۰۰ريال
۶۵۰۳"۱۴۱۹.۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران ۳۴,۷۰۰ريال
۶۸۶۵"۱۶۲۱.۴۴لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران ۳۴,۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۳۴۹۲۰×۱۰۲۰۳۰لوله گوشتدار روس درجه دو شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۹۰۳۲۹۶۰×۱۰۰۰۲۰لوله گوشتدار روس درجه دو شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۳۳۹۷۶×۱۰۱۶۲۰لوله گوشتدار روس درجه دو شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دو شنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۲۵۶۰×۶۶۰۵۰لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۶۵۱۳۵۰۸×۶۶۰۷۶لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۶۵۱۴۵۴۰×۶۴۰۵۰لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۶"۱۶۱۳لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان روس شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۶۴۸۵"۱۶۲۱.۴۴لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان ژاپن شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۳۸۵"۳۰۸.۷لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۹۴"۵۶۱۸لوله گوشتدار مانیسمان درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۶۳۹۵"۵۶۲۰لوله گوشتدار مانیسمان درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۶۳۹۶"۳۰۷.۸لوله گوشتدار مانیسمان درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۶"۱۶۱۳لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان روس شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵۰۰۰ريال
۶۴۸۵"۱۶۲۱.۴۴لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان ژاپن شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶۰۰۰ريال
۶۳۸۵"۳۰۸.۷لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۲"۱۲۱۷.۴۹لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۴,۷۰۰ ریال
۶۵۰۳"۱۴۱۹.۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۴,۷۰۰ ریال
۶۸۶۵"۱۶۲۱.۴۴لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۴,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۱"۲۰۱۶لوله گوشتدار X60 چین درز مخفی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۵۰۲"۲۰۱۵لوله گوشتدار A103 چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۵۰۳"۲۰۱۰.۳لوله گوشتدار X60 چین درز مخفی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۲۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۲۱۴۰×۲۲۰۴۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۶۵۱۳۱۳۰×۱۵۰۱۰لوله گوشتدارفابریک چین A106شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۶۵۱۴۸۵×۱۰۰۷.۵لوله گوشتدارفابریک چینA106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳"۲۰۳۸لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی۵۰۸ )بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۱۴۱۱۲.۷لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی ۲۱۹ ) بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۱۴۰"۱۰۱۵.۹لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی ۲۷۳ )بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۶/۲۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳۸۰*۹۰۵لوله گوشتدار وارداتی بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۱۴۱۱۸۰*۲۰۰۱۰لوله گوشتدار وارداتی بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۱۴۰۱۳۵*۱۵۰۷.۵لوله گوشتدار وارداتی بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۲۱۲۱۰لوله گوشتدار ژاپن A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۶۵۱۳۱۲۹لوله گوشتدار ژاپن درجه ۲ ژاپن A106شاخه ۹ متری بنگاه تهران۳۳,۰۰۰ ریال
۶۵۱۴۱۲۸.۵لوله گوشتدار ژاپن درجه ۲ ژاپنA106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳۱۱۸*۱۶۸۲۵لوله گوشتدار وارداتی بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۱۴۱۱۲۰*۱۷۰۲۵لوله گوشتدار وارداتی بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۱۴۰۱۰۸*۱۶۸۳۰لوله گوشتدار وارداتی بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۱۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۲۵۶۰×۶۶۰۵۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۶۵۱۳۵۰۸×۶۶۰۷۶لوله گوشتدارفابریک چین A106شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۶۵۱۴۵۴۰×۶۴۰۵۰لوله گوشتدارفابریک چینA106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۱۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۲"۱۲۱۷.۴۹لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۵۰۳"۱۴۱۹.۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۸۶۵"۱۶۲۱.۴۴لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۱"۲۰۱۶لوله گوشتدار X60 چین درز مخفی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۵۰۲"۲۰۱۵لوله گوشتدار A103 چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۵۰۳"۲۰۱۰.۳لوله گوشتدار X60 چین درز مخفی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۱۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۱"۱۰۱۵.۹لوله گوشتدارصنعتی چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۵۰۲"۱۲۱۷.۴۸لوله گوشتدار صنعتی چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
۶۵۰۳"۱۴۱۹.۵لوله گوشتدارصنعتی چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۶/۰۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳"۲۰۳۸لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی۵۰۸ )بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۱۴۱۱۲.۷لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی ۲۱۹ ) بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۱۴۰"۱۰۱۵.۹لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی ۲۷۳ )بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۶۱۲۰*۶۰۳۰لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۴۸۵۱۳۳*۶۳۳۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۳۸۵۱۴۰*۷۰۳۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳۸۰*۹۰۵لوله گوشتدار وارداتی بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۱۴۱۱۸۰*۲۰۰۱۰لوله گوشتدار وارداتی بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۱۴۰۱۳۵*۱۵۰۷.۵لوله گوشتدار وارداتی بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۰۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۲۱۴۰×۲۲۰۴۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۶۵۱۳۱۳۰×۱۵۰۱۰لوله گوشتدارفابریک چین A106شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۶۵۱۴۸۵×۱۰۰۷.۵لوله گوشتدارفابریک چینA106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دو شنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۲"۱۲۱۷.۴۹لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
۶۵۰۳"۱۴۱۹.۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
۶۸۶۵"۱۶۲۱.۴۴لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۲۵۶۰×۶۶۰۵۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۸,۰۰۰ ریال
۶۵۱۳۵۰۸×۶۶۰۷۶لوله گوشتدارفابریک چین A106شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۸,۰۰۰ ریال
۶۵۱۴۵۴۰×۶۴۰۵۰لوله گوشتدارفابریک چینA106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۳۵۶۲۰*۷۶۰۷۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۶۵۳۶۵۷۰*۷۱۰۷۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۶۵۳۷۵۴۰*۶۶۰۶۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دو شنبه ۹۶/۰۵/۳۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۲"۱۲۱۷.۴۹لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۵,۵۰۰ ریال
۶۵۰۳"۱۴۱۹.۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۵,۵۰۰ ریال
۶۸۶۵"۱۶۲۱.۴۴لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳۱۱۸*۱۶۸۲۵لوله گوشتدار وارداتی بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۶۱۴۱۱۲۰*۱۷۰۲۵لوله گوشتدار وارداتی بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۶۱۴۰۱۰۸*۱۶۸۳۰لوله گوشتدار وارداتی بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۲۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۶"۱۶۱۳لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۴۸۵"۱۶۲۱.۴۴لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۵۰۳"۱۴۱۹.۰۵لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۲۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۳۵۶۲۰*۷۶۰۷۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۵۳۶۵۷۰*۷۱۰۷۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۵۳۷۵۴۰*۶۶۰۶۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۱"۱۰۱۵.۹لوله گوشتدارصنعتی چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۵۰۲"۱۲۱۷.۴۸لوله گوشتدار صنعتی چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۵۰۳"۱۴۱۹.۵لوله گوشتدارصنعتی چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۰۰"۳۰۷.۹لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۰۱"۳۰۸لوله گوشتدارچین شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۰۲"۳۰۹.۲۵ لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۵۰"۳۰۹.۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۱۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۶"۱۶۱۳لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان روس شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۶۴۸۵"۱۶۲۱.۴۴لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان ژاپن شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۳۸۵"۳۰۸.۷لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۳۵۶۲۰*۷۶۰۷۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
۶۵۳۶۵۷۰*۷۱۰۷۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
۶۵۳۷۵۴۰*۶۶۰۶۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۱"۱۰۱۵.۹لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۳,۵۰۰ ریال
۶۵۰۲"۱۲۱۷.۴۹لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۶۵۰۳"۱۴۱۹.۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۵,۶۰۰ ریال
۶۸۶۵"۱۶۲۱.۴۴لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۱۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۰۰"۳۰۷.۹لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۶۴۰۱"۳۰۸لوله گوشتدارچین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۶۴۰۲"۳۰۹.۲۵ لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۶۸۵۰"۳۰۹.۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۲۵۶۰×۶۶۰۵۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۰,۰۰۰ ریال
۶۵۱۳۵۰۸×۶۶۰۷۶لوله گوشتدارفابریک چین A106شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۰,۰۰۰ ریال
۶۵۱۴۵۴۰×۶۴۰۵۰لوله گوشتدارفابریک چینA106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۶۱۲۰*۶۰۳۰لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۸۵۱۳۳*۶۳۳۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۸۵۱۴۰*۷۰۳۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۶"۱۶۱۳لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان روس شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۶۴۸۵"۱۶۲۱.۴۴لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان ژاپن شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۳۸۵"۳۰۸.۷لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳"۲۰۳۸لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی۵۰۸ )بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۶۱۴۱۱۲.۷لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی ۲۱۹ ) بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۶۱۴۰"۱۰۱۵.۹لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی ۲۷۳ )بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۳۵۶۲۰*۷۶۰۷۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
۶۵۳۶۵۷۰*۷۱۰۷۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
۶۵۳۷۵۴۰*۶۶۰۶۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۰۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۶"۱۶۱۳لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان روس شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۶۴۸۵"۱۶۲۱.۴۴لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان ژاپن شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۳۸۵"۳۰۸.۷لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۲۵۶۰×۶۶۰۵۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۰,۰۰۰ ریال
۶۵۱۳۵۰۸×۶۶۰۷۶لوله گوشتدارفابریک چین A106شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۰,۰۰۰ ریال
۶۵۱۴۵۴۰×۶۴۰۵۰لوله گوشتدارفابریک چینA106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۱"۱۰۱۵.۹لوله گوشتدارصنعتی چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۶۵۰۲"۱۲۱۷.۴۸لوله گوشتدار صنعتی چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۳,۰۰۰ ریال
۶۵۰۳"۱۴۱۹.۵لوله گوشتدارصنعتی چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۶"۱۶۱۳لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان روس شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۶۴۸۵"۱۶۲۱.۴۴لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان ژاپن شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۳۸۵"۳۰۸.۷لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۰۳"۲۰۳۸.۱۰لوله صنعتی گوشتدار وارداتی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵۰۰۰ ريال
۶۴۰۴۱۲.۷۰لوله صنعتی گوشتدار وارداتی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵۰۰۰ ريال
۶۴۰۵"۱۰۱۵.۰۹لوله صنعتی گوشتدار وارداتی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۹۴"۵۶۱۸لوله گوشتدارخطی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۵۰۰ ريال
۶۳۹۵"۵۶۲۰لوله گوشتدارشاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۰۰۰ ريال
۶۳۹۶"۳۰۷.۸ لوله گوشتدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶۰۰۰ ريال
۶۳۹۷"۳۰۱۰لوله گوشتدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۵"۱۶۹.۵۳لوله گوشتدار نوین اهواز( قطربیرونی۴۰۶) شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۸۵۰۰ ريال
۶۳۸۹"۲۰۹.۵لوله گوشتدار نوین اهواز( قطربیرونی۵۰۸) شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۰۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳"۲۰۳۸لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی۵۰۸ )بنگاه تهران۳۵۰۰۰ ريال
۶۱۴۱۱۲.۷لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی ۲۱۹ ) بنگاه تهران۳۵۰۰۰ ريال
۶۱۴۰"۱۰۱۵.۹لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی ۲۷۳ )بنگاه تهران۳۵۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۳۷۸۳×۴۳۲۰لوله گوشتدار چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۳۸۹۰×۴۰۲۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۳۹۱۲۰×۶۰۳۰لوله گوشتدار چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۰۱۳۳×۶۳۳۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۱۱۴۰×۸۰۳۰لوله گوشتدار چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۲۱۴۰×۷۰۳۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳۱۲.۷۰لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی۲۱۹.۱۰) بنگاه تهران۳۶۰۰۰ ريال
۶۱۴۲"۱۰۱۵.۰۹ لوله گوشتدار وارداتی(قطر بیرونی ۲۷۳) بنگاه تهران۳۷۰۰ ريال
۶۱۴۱"۲۰۳۸.۱۰لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی ۵۰۸ ) بنگاه تهران۴۱۰۰۰ ريال
۶۱۴۰"۱۶۱۲.۷۰لوله گوشتدار وارداتی(قطر بیرونی ۴۰۶.۴۰) بنگاه تهران۳۷۰۰۰ ريال
۶۱۴۴"۲۴۱۷.۴۸ لوله گوشتدار وارداتی( قطر بیرونی ۶۱۰) بنگاه تهران۴۲۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳"۱۶۴۰لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی۴۰۶ )بنگاه تهران۳۸۰۰۰ ريال
۶۱۴۱"۱۰۳۰لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی ۲۷۳ ) بنگاه تهران۳۷۵۰۰ ريال
۶۱۴۰"۱۰۴۰لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی ۲۷۳ )بنگاه تهران۳۷۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳"۱۶۴۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی۴۰۶ بنگاه تهران۳۶۰۰۰ ريال
۶۱۴۲"۱۰۲۸.۵۸لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۳۵۰۰ ريال
۶۱۴۱"۱۰۳۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۴۰۰۰ ريال
۶۱۴۰"۱۰۴۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۶۰۰۰ ريال
۶۱۴۴"۱۰۳۵لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۴۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳"۱۶۴۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی۴۰۶ بنگاه تهران۳۶۰۰۰ ريال
۶۱۴۲"۱۰۲۸.۵۸لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۳۵۰۰ ريال
۶۱۴۱"۱۰۳۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۴۰۰۰ ريال
۶۱۴۰"۱۰۴۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۶۰۰۰ ريال
۶۱۴۴"۱۰۳۵لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۴۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳"۱۶۴۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی۴۰۶ بنگاه تهران۳۶۰۰۰ ريال
۶۱۴۲"۱۰۲۸.۵۸لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۳۵۰۰ ريال
۶۱۴۱"۱۰۳۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۴۰۰۰ ريال
۶۱۴۰"۱۰۴۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۶۰۰۰ ريال
۶۱۴۴"۱۰۳۵لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۴۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۴۳۱۷لوله گوشتدار بنگاه تهران۳۵۰۰ ريال
۶۰۴۲۲۱.۹۵لوله گوشتدار بنگاه تهران۳۵۰۰ ريال
۶۰۴۴"۱۰۲۸.۵۸لوله گوشتدار بنگاه تهران۳۵۰۰ ريال
۶۰۴۵"۱۶۴۰لوله گوشتدار بنگاه تهران۳۷۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  میشه تو اطلاعات محصولاتتون ذکر کنید برای کدام کشور هستند چون فقط قید شده وارداتی؟

  • :

   با سلام. اصطلاح کاربردی وارداتی اصطلاحی رایج در معرفی لوله ها میباشد که منظور کشورهایی چون چین , روسیه و گاها اروپایی میباشند. با تشکر از شما , پیشنهادتان در معرفی های بعدی محصولات اعمال خواهد شد.

 2. :

  با سلام وعصر بخیر به شما. یه سوال داشتم , سایز بعضی از لوله ها تو سایتتون ضریب دو عدد بود … اینا چجوری محاسبه میشن ؟

  • :

   با سلام و تشکر از شما. لوله های گوشتدار معمولا بصورت اندازه قطر خارجی ( بیرونی ) و قطر داخلی ( درونی ) معرفی وسایز بندی میشوند. برای مثال لوله ای با قطر خارجی ۱۴۰ میلیمتر و قطر داخلی ۱۰۰ میلیمتر , دارای ضخامت ۲۰ میلیمتر میباشد و لوله گوشتدار ۲۰ میل نامیده میشود. در واقع قطر بیرونی منهای قطر درونی برابر است با سایز لوله.

 3. :

  لوله های مانیسمانم میشه جزو لوله های گوشتداره حساب کرد ؟ بعضی ابعاد بزرگش رو دیدم تو جدولاتون.

  • :

   بله .به دلیل ضخامت بالای لوله و نداشتن قابلیت جوش همانند لوله های درز مستقیم, برای تولید این لوله ها نیز مانند لوله های مانیسمان از مراحل نورد شمش فولاد استفاده میشود که به دلیل این تشابه تولید لوله های گوشتدار جزئی از انواع لوله های مانیسمان قرار میگیرند.

 4. :

  با سلام و روز بخیر. شماره لوله در انتهای لوله مارک می شود شامل چه مواردی است ؟

  • :

   سلام و سپاس . مواردی که در انتهای لوله مارک میشود شامل اطلاعاتی نظیر تولید کننده , اندازه ,ضخامت و گرید فولاد ,شماره لوله, سال/هفته/روز تولید است.

 5. :

  سلام . لوله گوشتدار همون لوله صنعتیه ؟

  • :

   سلام. بله. به دلیل استحکام بالای این نوع لوله ها، عمده استفاده آن ها در مصارف صنعتی می باشد.به همین دلیل این نوع لوله ها را لوله صنعتی نیز می نامند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.