لوله گوشتدار

لوله گوشتدار

بدلیل ضخامت بالا دیواره ها ، این لوله را در بازار اصطلاحا لوله گوشتدار یا ضخیم بار می نامند. به دلیل ضخامت بالای لوله و نداشتن قابلیت جوش همانند لوله های درز مستقیم ، از این رو برای تولید این لوله ها مانند لوله های مانیسمان از مراحل نورد شمش فولاد استفاده میشود که به دلیل این تشابه تولید لوله های گوشتدار جزئی از انواع لوله های مانیسمان قرار میگیرند.

کاربرد لوله های گوشتدار(ضخیم بار)

لوله های سایز پائین و سایز بالای گوشتی و ضخیم بار جهت سیستم های هیدرولیک ، پنوماتیک ، ساخت جک های کوچک صنعتی ، لوله های فشار قوی و جهت مصارف خودرو سازی مورد استفاده قرار میگیرند.

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۶"۱۶۱۳لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان روس شاخه ۶ متری بنگاه تهران

۳۲,۰۰۰ ریال

۶۴۸۵"۱۶۲۱.۴۴لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان ژاپن شاخه ۶ متری بنگاه تهران

۳۶,۰۰۰ ریال

۶۳۸۵"۳۰۸.۷لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران

۲۸,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۲"۵۶۰×۶۶۰۵۰لوله گوشتدار فابریک چین A106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۰,۰۰۰ ریال
۶۵۱۳"۵۰۸×۶۶۰۵۴لوله گوشتدارفابریک چین A106شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۰,۰۰۰ ریال
۶۵۱۴"۵۴۰×۶۴۰۵۰لوله گوشتدارفابریک چینA106 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۱"۱۰۱۵.۹لوله گوشتدارصنعتی چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۶۵۰۲"۱۲۱۷.۴۸لوله گوشتدار صنعتی چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۳,۰۰۰ ریال
۶۵۰۳"۱۴۱۹.۵لوله گوشتدارصنعتی چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۶"۱۶۱۳لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان روس شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۶۴۸۵"۱۶۲۱.۴۴لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان ژاپن شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۳۸۵"۳۰۸.۷لوله صنعتی گوشتدار مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۰۳"۲۰۳۸.۱۰لوله صنعتی گوشتدار وارداتی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵۰۰۰ ريال
۶۴۰۴۱۲.۷۰لوله صنعتی گوشتدار وارداتی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵۰۰۰ ريال
۶۴۰۵"۱۰۱۵.۰۹لوله صنعتی گوشتدار وارداتی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۹۴"۵۶۱۸لوله گوشتدارخطی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۵۰۰ ريال
۶۳۹۵"۵۶۲۰لوله گوشتدارشاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۰۰۰ ريال
۶۳۹۶"۳۰۷.۸ لوله گوشتدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶۰۰۰ ريال
۶۳۹۷"۳۰۱۰لوله گوشتدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۵"۱۶۹.۵۳لوله گوشتدار نوین اهواز( قطربیرونی۴۰۶) شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۸۵۰۰ ريال
۶۳۸۹"۲۰۹.۵لوله گوشتدار نوین اهواز( قطربیرونی۵۰۸) شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۰۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳"۲۰۳۸لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی۵۰۸ )بنگاه تهران۳۵۰۰۰ ريال
۶۱۴۱۱۲.۷لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی ۲۱۹ ) بنگاه تهران۳۵۰۰۰ ريال
۶۱۴۰"۱۰۱۵.۹لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی ۲۷۳ )بنگاه تهران۳۵۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۳۷۸۳×۴۳۲۰لوله گوشتدار چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۳۸۹۰×۴۰۲۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۳۹۱۲۰×۶۰۳۰لوله گوشتدار چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۰۱۳۳×۶۳۳۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۱۱۴۰×۸۰۳۰لوله گوشتدار چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۲۱۴۰×۷۰۳۵لوله گوشتدار چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳۱۲.۷۰لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی۲۱۹.۱۰) بنگاه تهران۳۶۰۰۰ ريال
۶۱۴۲"۱۰۱۵.۰۹ لوله گوشتدار وارداتی(قطر بیرونی ۲۷۳) بنگاه تهران۳۷۰۰ ريال
۶۱۴۱"۲۰۳۸.۱۰لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی ۵۰۸ ) بنگاه تهران۴۱۰۰۰ ريال
۶۱۴۰"۱۶۱۲.۷۰لوله گوشتدار وارداتی(قطر بیرونی ۴۰۶.۴۰) بنگاه تهران۳۷۰۰۰ ريال
۶۱۴۴"۲۴۱۷.۴۸ لوله گوشتدار وارداتی( قطر بیرونی ۶۱۰) بنگاه تهران۴۲۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳"۱۶۴۰لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی۴۰۶ )بنگاه تهران۳۸۰۰۰ ريال
۶۱۴۱"۱۰۳۰لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی ۲۷۳ ) بنگاه تهران۳۷۵۰۰ ريال
۶۱۴۰"۱۰۴۰لوله گوشتدار وارداتی ( قطر بیرونی ۲۷۳ )بنگاه تهران۳۷۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳"۱۶۴۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی۴۰۶ بنگاه تهران۳۶۰۰۰ ريال
۶۱۴۲"۱۰۲۸.۵۸لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۳۵۰۰ ريال
۶۱۴۱"۱۰۳۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۴۰۰۰ ريال
۶۱۴۰"۱۰۴۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۶۰۰۰ ريال
۶۱۴۴"۱۰۳۵لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۴۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳"۱۶۴۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی۴۰۶ بنگاه تهران۳۶۰۰۰ ريال
۶۱۴۲"۱۰۲۸.۵۸لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۳۵۰۰ ريال
۶۱۴۱"۱۰۳۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۴۰۰۰ ريال
۶۱۴۰"۱۰۴۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۶۰۰۰ ريال
۶۱۴۴"۱۰۳۵لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۴۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۳"۱۶۴۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی۴۰۶ بنگاه تهران۳۶۰۰۰ ريال
۶۱۴۲"۱۰۲۸.۵۸لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۳۵۰۰ ريال
۶۱۴۱"۱۰۳۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۴۰۰۰ ريال
۶۱۴۰"۱۰۴۰لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۶۰۰۰ ريال
۶۱۴۴"۱۰۳۵لوله گوشتدار وارداتی با قطر بیرونی ۲۷۳ بنگاه تهران۳۴۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۴۳۱۷لوله گوشتدار بنگاه تهران۳۵۰۰ ريال
۶۰۴۲۲۱.۹۵لوله گوشتدار بنگاه تهران۳۵۰۰ ريال
۶۰۴۴"۱۰۲۸.۵۸لوله گوشتدار بنگاه تهران۳۵۰۰ ريال
۶۰۴۵"۱۶۴۰لوله گوشتدار بنگاه تهران۳۷۰۰ ريال

دیدگاهها

  1. :

    میشه تو اطلاعات محصولاتتون ذکر کنید برای کدام کشور هستند چون فقط قید شده وارداتی؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.