لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

لوله های گالوانیزه به دو دسته لوله های فولادی گالوانیزه و لوله های آهنی گالوانیزه(که به لوله آهنی سفید نیز معروف اند)تقسیم میشوند لوله های گالوانیزه به دو صورت گالوانیزه سرد و گرم تولید میشوند که روش ساخت این نوع لوله ها مانند لوله های درز مستقیم است همچنین جنس این لوله ها از آهن سفید نورد شده است که درز آن توسط دستگاه های درز جوش به هم جوش داده می شود که در روند تولید لوله های گالوانیزه گرم لوله را در فلز روی مذاب فرو می برند ولی در روش تولید لوله گالوانیزه سرد برای اضافه کردن فلز روی از چهار روش (الکترولیتی ، پوشش دهی مکانیکی ،‌ متالیزینگ [اسپری کردن] و رنگ کردن ) استفاده میکنند که معمولا در این نوع روشها ضخامت لایه روی از روش گالوانیزه گرم کمتر است.

کاربرد لوله های گالوانیزه

این نوع لوله گالوانیزه گاهی برای تخلیه فاضلاب لوازم بهداشتی کوچک به کار برده می شود ولی مورد استفاده اصلی آنها برای انتقال آب و گاز یا در گلخانه ها می باشد.

استاندارد لوله های گالوانیزه

استاندارد ایران جهت مصرف در منازل، آپارتمان ها ، مجتمع های تجاری استاندارد ISIRI 3360
استانداردASTM آمریکا A53 مشخصه برای لوله های فولادی با پوشش روی(گالوانیزه) جوشکاری شده و بدون درز
استاندارد آلمان DIN 50136

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۲۳"۱.۲۲لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان

۳۹,۲۰۰ ریال

۶۳۲۴"۱.۲ -۱۲.۵لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان

۳۸,۲۰۰ ریال

۶۳۲۵۲لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان

۳۹,۲۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۲۰"۱.۲۲لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سمنان۴۰,۰۰۰ ریال
۶۴۲۱۲.۵لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سمنان۳۹,۰۰۰ ریال
۶۴۲۲۲لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سمنان۴۰,۰۰۰ ریال
۶۴۲۵۳لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سمنان۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۵۶"۱.۲۲.۵لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپنتا اهواز۳۷,۹۵۰ ریال
۶۳۵۷"۳.۴۲.۵لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپنتا اهواز۳۷,۹۵۰ ریال
۶۳۵۸۲.۵لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپنتا اهواز۳۷,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۷۲"۱.۲۲لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۴۰۰۰۰ ريال
۶۴۷۳"۳.۴۲.۵لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۳۸۷۰۰ ريال
۶۴۷۴۳لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۳۸۷۰۰ ريال
۶۴۷۵۲لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۴۰۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۵۰"۱.۲۲.۵لوله گالوانیزه سبک شاخه ۶ متری کارخانه درپاد تبریز۳۹۴۰۰ ريال
۶۴۵۱"۳.۴۲.۵لوله گالوانیزه سبک شاخه ۶ متری کارخانه درپاد تبریز۳۹۴۰۰ ريال
۶۴۵۲۲.۵ لوله گالوانیزه سبک شاخه ۶ متری کارخانه درپاد تبریز۳۸۴۰۰ ريال
۶۴۵۴"۱.۲ -۱۲.۵لوله گالوانیزه سبک شاخه ۶ متری کارخانه درپاد تبریز۳۸۴۰۰ ريال
۶۴۵۶۲.۵لوله گالوانیزه سبک شاخه ۶ متری کارخانه درپاد تبریز۳۸۴۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۲۰"۱.۲۲لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سمنان۴۰۴۰۰ ريال
۶۴۲۱۲.۵لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سمنان۳۹۳۵۰ ريال
۶۴۲۲۲لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سمنان۴۰۴۰۰ ريال
۶۴۲۵۲.۵لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سمنان۳۹۳۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۷۹۲لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۳۹۸۰۰ ريال
۶۳۸۰"۳.۴۲لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۳۹۸۰۰ ريال
۶۳۸۱"۱.۲ -۱۲.۵لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۳۸۷۰۰ ريال
۶۳۸۲"۱.۴ -۱۲.۵لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۳۸۷۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۶۰"۱.۲۲لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۳۹۰۰۰ ريال
۶۱۶۲"۳.۴۲لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۳۹۰۰۰ ريال
۶۱۶۳۲لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۳۹۰۰۰ ريال
۶۳۵۶"۱.۲۲.۵لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپنتا اهواز۳۷۹۵۰ ريال
۶۳۵۷"۳.۴۲.۵لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپنتا اهواز۳۷۹۵۰ ريال
۶۳۵۸۲.۵لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپنتا اهواز۳۷۹۵۰ ريال
۶۳۵۹۲.۵لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپنتا اهواز۳۷۹۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۲۳"۱.۲۲لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپنتای تهران۳۸۴۰۰ ريال
۶۳۲۴"۳.۴۲.۲۰لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپنتای تهران۳۸۴۰۰ ريال
۶۳۲۵۲.۵لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپنتا ی تهران۳۷۹۵۰ ريال
۶۳۲۶"۱.۲ -۱۲.۶۵لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپنتای تهران۳۷۳۰۰ ريال
۶۳۲۸۳.۲۵لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپنتای تهران۳۶۴۰۰ ريال
۶۳۳۰۴لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپنتای تهران۳۷۳۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۶۰۱.۲۲لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپنتای اهواز۳۷۲۰۰ ريال
۶۱۶۲۳.۴۳.۲۵لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپنتای اهواز۳۵۵۰۰ ريال
۶۱۰۷۲۲.۵لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپنتا ی اهواز۳۶۷۵۰ ريال
۶۱۲۰۱۲لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپنتا ی تهران۳۷۵۰۰ ريال
۶۰۱۲۱.۲ -۱۳.۲۵لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپنتای تهران۳۵۵۰۰ ريال
۶۲۰۱۱.۲۲.۶۵لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپنتای مرند۳۶۲۵۰ ريال
۶۱۶۸۴۴لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سپنتای مرند۳۵۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۶۰"۱.۲۲.۵لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۳۶۴۵۰ ريال
۶۱۶۲"۳.۴۲.۵لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۳۴۶۰۰ ريال
۶۱۶۳۲.۵لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۳۶۴۰۰ ريال
۶۲۰۱"۱.۲۲لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۳۶۶۰۰ ريال
۶۱۲۰۲لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۳۶۶۰۰ ريال
۶۰۱۷۲لوله گالوانیزه صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۳۶۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۰۱"۱.۲۲لوله گالوانیزه شاخه ۶متری کارخانه سپنتای مرند۳۶۴۰۰ ريال
۶۰۱۵"۳.۴۲لوله گالوانیزه شاخه ۶متری کارخانه سپنتای مرند ۳۶۴۰۰ ريال
۶۱۲۰۲لوله گالوانیزه شاخه ۶متری کارخانه سپنتای مرند۳۶۴۰۰ ريال
۶۰۱۶"۱.۴ - ۱۲لوله گالوانیزه شاخه ۶متری کارخانه سپنتای مرند۳۶۴۰۰ ريال
۶۰۱۲"۱.۲ - ۱ ۲لوله گالوانیزه شاخه ۶متری کارخانه سپنتای مرند۳۶۴۰۰ ريال
۶۰۱۷۲لوله گالوانیزه شاخه ۶متری کارخانه سپنتای مرند۳۶۴۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۰۱"۱.۲۲لوله گالوانیزه شاخه ۶متری کارخانه اهواز۳۵۶۵۰ ريال
۶۰۱۵"۳.۴۲لوله گالوانیزه شاخه ۶متری کارخانه اهواز۳۵۶۵۰ ريال
۶۱۲۰۲لوله گالوانیزه شاخه ۶متری کارخانه اهواز۳۵۶۵۰ ريال
۶۰۱۷۲لوله گالوانیزه شاخه ۶متری کارخانه اهواز۳۵۶۵۰ ريال
۶۱۵۶۲لوله گالوانیزه شاخه ۶متری کارخانه اهواز۳۵۶۵۰ ريال
۶۱۵۷۲لوله گالوانیزه شاخه ۶متری کارخانه اهواز۳۵۶۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کدسایز (اینچ)ضخامتنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۱۲"۱/۲ - ۱۲لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سمنان۳۴۴۰۰ ريال
۶۰۱۳۲لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سمنان۳۴۴۰۰ ريال
۶۰۱۴"۱/۲۲لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سمنان۳۴۴۰۰ ريال
۶۰۱۱۵"۳/۴۲لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سمنان۳۴۴۰۰ ريال
۶۰۱۶"۱/۴ - ۱۲لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سمنان۳۴۴۰۰ ريال
۶۰۱۷۲لوله گالوانیزه شاخه ۶ متری کارخانه سمنان۳۴۴۰۰ ريال

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “لوله گالوانیزه” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.