مانیسمان

لوله مانیسمان

لوله های مانیسمان (برگرفته از نام مخترع آلمانی این لوله) که با نام بدون درز نیز شناخته میشود. مانیسمان به آن دسته از لوله های فولادی گفته میشود که در فرآیند تولید آنها از انواع روشهای جوش فلزات استفاده نمیشود و تفاوت دیگر آنها در ماده اولیه محصولات میباشد.
لوله های مانیسمان عموما با کشش و نورد شمش های گرد فولادی تولید می شوند که در صنایع مختلف به لحاظ استفاده از متریال و مواد اولیه با کیفیت و عدم جوش و آسیب پذیری و عمل فشار بیشتر از سایر لوله ها مورد استفاده قرار میگیرد.

کاربرد لوله های مانیسمان

این لوله بــراى کاربردهاى مختلــفی در صنعت بکار گرفته مى شــوند به خصوص در مواقعى که فشــار بالا در سیســتم بکار گرفته شــده باشــد استحکام لوله ها جوابگوی فشار های بالا میباشد. در صنایعى مانند ســاخت مخازن تحت فشار، انتقال سیالهای پر فشار و… بکار میرود.

استاندارد لوله های مانیسمان

استاندارد و قطر لوله هاي بدون درز ( مانیسمان SEAMLESS) استاندارد خارجي لوله هاي بدون درز ( DIN 2440 و API5L/ASTM A53/ASTM A106 – SCH 20 DIN 2441 و API5L/ASTM A53/ASTM A106 – SCH 40 و SCH 80 ) استاندارد ايران براي لوله هاي بدون درز ( ISIRI 3360 و ISIRI 3574 ) رده های ۴۰ و ۸۰ برای فشار قوی هستند.

کارشناس فروش لوله مانیسمان

تاریخ بروزرسانی ‎شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

کدسایز(اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۱۹۰۰۳۱۳.۳۸لوله مانیسمان کاوه (رده ۴۰) شاخه ۶ متر، کارخانه

۲,۱۸۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۰۴''۱-۱/۴ ۳.۵۶لوله مانیسمان کاوه (رده ۴۰) شاخه ۶ متر، کارخانه

۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۰۵''۱-۱/۲ ۳.۶۸لوله مانیسمان کاوه (رده ۴۰) شاخه ۶ متر، کارخانه

۳,۱۲۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۰۶۳.۹۱لوله مانیسمان کاوه (رده ۴۰) شاخه ۶ متر، کارخانه

۴,۷۳۰,۰۰۰ ریال

۱۸۲۲۷۵.۴۹لوله مانیسمان کاوه (رده ۴۰) شاخه ۶ متر، کارخانه

۸,۱۳۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۰۷۶.۰۲لوله مانیسمان کاوه (رده ۴۰) شاخه ۶ متر، کارخانه

۱۰,۹۲۰,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
کدسایز (اینچ)قطر (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۱۱۲۲۰"۱/۲ ۲۱.۳لوله مانیسمان چین (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱۲۲۱"۳/۴۲۶.۷لوله مانیسمان چین (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱۲۲۲۳۳.۴لوله مانیسمان چین (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱۲۲۳"۱-۱/۴۴۲.۲لوله مانیسمان چین (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱۲۲۴"۱/۲ -۱ ۴۸.۳لوله مانیسمان چین (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱۲۲۵۶۰.۳لوله مانیسمان چین (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱۲۲۶"۱/۲ -۲ ۷۳لوله مانیسمان چین (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱۲۲۷۸۸.۹لوله مانیسمان چین (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱۲۲۸۱۱۴.۳لوله مانیسمان چین (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱۲۲۹۱۴۱.۳لوله مانیسمان چین (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱۲۳۰۱۶۸.۳لوله مانیسمان چین (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۰۰۸''۳/۴۲.۸۷ لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۰''۱/۲۲.۷۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۹۰۷۲''۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۲,۱۸۰,۰۰۰ ریال
۶۴۱۲''۱-۱/۴۳.۵۶ لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۶۴۱۳''۱-۱/۲۳.۶۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۰۷۳''۲۳.۹۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۶''۲-۱/۲۵.۱۶ لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۶,۰۳۰,۰۰۰ ریال
۹۰۷۴''۳۵.۴۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۰۷۵''۴۶.۰۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۱۰,۹۱۰,۰۰۰ ریال
۹۰۷۶''۵۶.۵۵لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۵۰"۳/۴ ۳.۹۱ لوله مانیسمان چین (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۲۴.۵۶لوله مانیسمان چین (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۰۷"۱/۲۲۱.۳۴لوله مانیسمان چین (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال
۶۱۸۶"۱-۱/۴۴.۸۵لوله مانیسمان چین (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۸۷"۱/۲ -۱ ۵.۰۸ لوله مانیسمان چین (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۸۹۵.۵۳لوله مانیسمان چین (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۹۰"۱/۲ -۲ ۷.۰۱ لوله مانیسمان چین (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۹۱۷.۶۲لوله مانیسمان چین (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۹۳۸.۵۶لوله مانیسمان چین (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۹۴۹.۵۲لوله مانیسمان چین (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۹۵۱۰.۹۷لوله مانیسمان چین (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
کدسایز(اینچ)قطر (میلیمتر) نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۱۹۳۳۷'' ۱/۲۲۱.۳لوله مانیسمان چین (رده۱۶۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۹۳۳۸'' ۳/۴۲۱.۳لوله مانیسمان چین (رده۱۶۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۹۳۳۹'' ۱ ۲۱.۳لوله مانیسمان چین (رده۱۶۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
کدسایز(اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۷۲۲۲۸.۷۴ لوله مانیسمان چین (رده ۱۶۰) شاخه ۶ متر، بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۲۳۳۱۱.۱۳ لوله مانیسمان چین (رده ۱۶۰) شاخه ۶ متر، بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۲۴۴۱۳.۴۹ لوله مانیسمان چین (رده ۱۶۰) شاخه ۶ متر، بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۲۵۶۱۸.۲۶ لوله مانیسمان چین (رده ۱۶۰) شاخه ۶ متر، بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۲/۰۱
کدسایز(اینچ)قطر(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۱۸۱۳۲۱۳۳.۴لوله مانیسمان کاوه (رده۴۰) , شاخه ۶ متر. بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۲/۰۱
کدسایز(اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۱۹۰۰۱۳.۱۸لوله مانیسمان کاوه (رده ۳۰) شاخه ۶ متر، کارخانهتماس بگیرید
۱۹۰۰۲"۲-۱/۲۴.۷۸لوله مانیسمان کاوه (رده ۳۰) شاخه ۶ متر، کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۲/۰۱
کدسایز(اینچ)قطر(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۱۸۴۵۹۱۳۳.۴لوله مانیسمان چین رده XXS , شاخه ۶ متر. بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۴۶۰۲۶۰.۳۰لوله مانیسمان چین رده XXS , شاخه ۶ متر. بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۷/۲۶
کدسایز (اینچ)قطر (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۱۷۶۲۹"۳/۴ ۲۶.۷لوله مانیسمان وارداتی (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۳۰۱۳۳.۴لوله مانیسمان وارداتی (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۳۱"۱-۱/۴۴۴.۲لوله مانیسمان وارداتی (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۳۳"۱/۲ -۱ ۴۸.۳لوله مانیسمان وارداتی (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۳۴۶۰.۳لوله مانیسمان وارداتی (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۳۵"۱/۲ -۲ ۷۳لوله مانیسمان وارداتی (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۴,۷۱۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۳۶۸۸.۹لوله مانیسمان وارداتی (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۶,۷۴۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۳۷۱۱۴.۳لوله مانیسمان وارداتی (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۳۸۱۴۱.۳لوله مانیسمان وارداتی (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۳۹۱۶۸.۳لوله مانیسمان وارداتی (رده۲۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۷/۲۶
کدسایز (اینچ)قطر (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۱۷۶۳۲"۱/۲ ۲۱.۳۴لوله مانیسمان وارداتی (رده۴۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۶۲۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۴۰"۳/۴ ۲۶.۶۸لوله مانیسمان وارداتی (رده۴۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۴۱۳.۳۸لوله مانیسمان وارداتی (رده۴۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۴۲"۱-۱/۴۳.۵۶لوله مانیسمان وارداتی (رده۴۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۴۳"۱/۲ -۱ ۴۸.۲۶لوله مانیسمان وارداتی (رده۴۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۴۴۳.۹۱لوله مانیسمان وارداتی (رده۴۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۴۵"۱/۲ -۲ ۷۳.۲لوله مانیسمان وارداتی (رده۴۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۶,۵۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۴۶۸۸.۹لوله مانیسمان وارداتی (رده۴۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۴۷۱۱۴.۳لوله مانیسمان وارداتی (رده۴۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۴۸۱۴۱.۳لوله مانیسمان وارداتی (رده۴۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۴۹۱۶۸.۲۷لوله مانیسمان وارداتی (رده۴۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۷/۲۶
کدسایز (اینچ)قطر (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۱۷۶۵۰"۱/۲ ۲۱.۳۴لوله مانیسمان وارداتی (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۵۱"۳/۴ ۲۶.۶۸لوله مانیسمان وارداتی (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۵۲۳۳.۴لوله مانیسمان وارداتی (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۵۳"۱-۱/۴۴۲.۱۶لوله مانیسمان وارداتی (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۵۴"۱/۲ -۱ ۴۸.۲۶لوله مانیسمان وارداتی (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۵۵۶۰.۳۲لوله مانیسمان وارداتی (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۵۶"۱/۲ -۲ ۷۳.۰۲لوله مانیسمان وارداتی (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۵۷۸۸.۹لوله مانیسمان وارداتی (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۵۸۱۱۴.۳لوله مانیسمان وارداتی (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۵۹۱۴۱.۳لوله مانیسمان وارداتی (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۶۶۰۱۶۸.۲۷لوله مانیسمان وارداتی (رده۸۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۰,۱۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه(ریال)
۹۰۷۲''۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۸۵۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۰''۱/۲۲.۷۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۵۲۵,۰۰۰ ریال
۶۴۱۳''۱-۱/۲۳.۶۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۱,۳۱۰,۰۰۰ ریال
۶۴۱۲''۱-۱/۴۳.۵۶ لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۱,۰۲۷,۰۰۰ ریال
۹۰۷۳''۲۳.۹۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۶''۲-۱/۲۵.۱۶ لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال
۹۰۷۴''۳۵.۴۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳,۷۱۰,۰۰۰ ریال
۶۰۰۸''۳/۴۲.۸۷ لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۶۲۴,۰۰۰ ریال
۹۰۷۵''۴۶.۰۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۹۰۷۶''۵۶.۵۵لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۷,۱۳۰,۰۰۰ ریال
۹۰۷۷''۶۷.۱۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰ ) شاخه ۶ متر بنگاه تهران۸,۳۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۸۰۰۳لوله مانیسمان سبک اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۸۴۹,۰۰۰ ریال
۶۸۰۱"۱.۴ -۱۳لوله مانیسمان سبک اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال
۶۸۰۴"۱.۲ -۱۳.۲لوله مانیسمان سبک اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۶۸۰۲۳.۵لوله مانیسمان سبک اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال
۶۸۰۷"۱.۲ -۱۵.۱۶لوله مانیسمان سبک اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال
۶۸۰۵۵.۴۸لوله مانیسمان سبک اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۶۸۰۶۶.۰۱لوله مانیسمان سبک اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۶۲۶۰۶.۵۵لوله مانیسمان سبک اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۹۰۷۲۱۰.۱۳۳لوله مانیسمان چین سایز ۱ رده ۴۰ شاخه ۶ متر بنگاه تهران۷۸۰,۰۰۰ ریال
۹۰۷۳۲۰.۱۵۴لوله مانیسمان چین سایز۲ رده ۴۰ شاخه ۶ متر بنگاه تهران۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
۹۰۷۴۳۰.۲۱۶لوله مانیسمان چین سایز۳ رده ۴۰ شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۹۰۷۵۴۰.۲۳۷لوله مانیسمان چین سایز۴ رده ۴۰ شاخه ۶ متر بنگاه تهران۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۹۰۷۶۵۰.۲۵۸لوله مانیسمان چین سایز۵ رده ۴۰ شاخه ۶ متر بنگاه تهران
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۹۰۷۷۶۰.۲۸لوله مانیسمان چین سایز۶ رده ۴۰ شاخه ۶ متر بنگاه تهران۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۰۱.۲۲۱.۳ لوله مانیسمان چین سایز۶ رده ۴۰ شاخه ۶ متر بنگاه تهران۴۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی۲۱.۳۰) (رده ۴۰) بنگاه تهران۳۵۵,۰۰۰ ریال
۶۱۴۸"۱.۲۳.۷۳لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۸۰) بنگاه تهران۳۲۰,۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده ۴۰) بنگاه تهران۴۴۵,۰۰۰ ریال
۶۱۵۰"۳.۴۳.۹۱لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده۸۰) بنگاه تهران۶۵۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی ۴۸.۳۰) (رده۴۰) بنگاه تهران۶۴۵,۰۰۰ ریال
۶۱۵۲۴.۵۵لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی۴۸.۳۰) (رده۸۰) بنگاه تهران۸۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی۲۱.۳۰) (رده ۴۰) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۱۴۸"۱.۲۳.۷۳لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۸۰) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده ۴۰) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۱۵۰"۳.۴۳.۹۱لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده۸۰) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی ۴۸.۳۰) (رده۴۰) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۱۵۲۴.۵۵لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی۴۸.۳۰) (رده۸۰) بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۹۵"۱۶۱۵لوله مانیسمان دالوین ایتالیا دنده بوشن A335 شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۹۱۹۶"۱۸۱۲.۷لوله مانیسمان دالوین ایتالیا دنده بوشن A335 شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۹۱۹۷"۲۲۲۵لوله مانیسمان دالوین ایتالیا دنده بوشن A335 شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۵۸"۱۰۱۵.۹لوله مانیسمان GFT چین شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۶۴۵۹۱۲۱۷.۴۸لوله مانیسمان GFT چین ,شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۶۴۶۰"۱۴۱۹.۵لوله مانیسمان GFT چین ,شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۶۴۶۱"۱۶۲۱.۴۴لوله مانیسمانGFT چین, شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۲۸۰۵.۵۴لوله مانیسمان اکراین(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۶۶۰,۰۰۰ ریال
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان اهواز (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۲۴.۵۵لوله مانیسمان چین (رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۷۰۵,۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین رده ۴۰ شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۴۲"۱۶۱۳لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵,۵۰۰ ریال
۹۰۴۳"۱۶۲۱.۴۴لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵,۵۰۰ ریال
۹۰۴۴"۱۲۶.۳۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۴۱۴۳لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۵۰۰۰۰ریال
۶۴۱۳"۱.۴ -۱۳لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۸۰۰۰۰۰ریال
۶۴۱۱"۱.۲ -۱۳.۲لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۰۳۰۰۰۰ریال
۶۴۱۲۳.۵لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۶۱۰۰۰۰ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت ( میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۵۳۰,۰۰۰ ریال
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۸۵.۴۹لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۹۶.۰۲لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال
۶۱۱۰۶.۵۵لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۴,۴۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۱۱۷.۱۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۵,۹۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۱۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی۲۱.۳۰) (رده ۴۰) بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال
۶۱۴۸"۱.۲۳.۷۳لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۸۰) بنگاه تهران۳۶۰,۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده ۴۰) بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۰"۳.۴۳.۹۱لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده۸۰) بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۹۵۶.۳۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۶۸۹۳"۱۰۳۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۶۸۹۴۱۸.۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۶۸۹۶۲۰لوله مانیسمان چین شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۶/۰۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۹۰۰۱۳لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۶۹۰۱۲۱.۴۴لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۶۸۹۷"۱.۲ -۳۱۹.۰۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۳۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۵۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۳"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۷۹۵,۰۰۰ ریال
۶۱۰۴"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۶"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۸۵.۴۹لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۹۰۰۱۳لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۶۹۰۱۲۱.۴۴لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۶۸۹۷"۱.۲ -۳۱۹.۰۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
]تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۶"۱۶۱۳لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۴۸۵"۱۶۲۱.۴۴لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۵۰۳"۱۴۱۹.۰۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۳۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۵۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۳"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۷۹۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۴"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۶"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۹۴۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۸۵.۴۹لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۶۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۱"۱۰۱۵.۹لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۳,۵۰۰ ریال
۶۵۰۲"۱۲۱۷.۴۹لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۶۵۰۳"۱۴۱۹.۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۵,۶۰۰ ریال
۶۸۶۵"۱۶۲۱.۴۴لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۸۲۹"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان اروپایی شاخه ۶متر بنگاه تهران ۶۱۰,۰۰۰ ریال
۶۸۳۰"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان اروپایی شاخه ۶متر بنگاه تهران ۷۸۵,۰۰۰ ریال
۶۸۳۱۳.۳۸لوله مانیسمان اروپایی شاخه ۶متر بنگاه تهران ۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال
۶۸۳۲"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان اروپایی شاخه ۶متر بنگاه تهران ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
۶۸۳۳"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان اروپایی شاخه ۶متر بنگاه تهران ۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال
۶۸۳۴۳.۹۱لوله مانیسمان اروپایی شاخه ۶متر بنگاه تهران ۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۸۰۰۳لوله مانیسمان سبک اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۵۴۰,۰۰۰ ریال
۶۸۰۱"۱.۴ -۱۳لوله مانیسمان سبک اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۱۵,۰۰۰ ریال
۶۸۰۴"۱.۲ -۱۳.۲لوله مانیسمان سبک اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۸۲۰,۰۰۰ ریال
۶۸۰۲۳.۵لوله مانیسمان سبک اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۰۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۲۷۱"۲-۱/۲۵/۱۶لوله مانیسمان اکراین(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۰۴۸۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۲۸۰۵.۵۴لوله مانیسمان اکراین(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲۱۰۹۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۲۶۱"۱/۸۱.۷۲لوله مانیسمان اهواز (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۲۶۶۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۴۱۱۳.۳۸لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۲۸۰۰۰ ریال
۶۴۱۲"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۷۸۲۵۰۰ ریال
۶۴۱۳"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۹۳۷۲۰۰ ریال
۶۴۱۴۳.۹۱لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۲۶۶۸۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی۲۱.۳۰) (رده ۴۰) بنگاه تهران۲۷۳۵۰۰ ریال
۶۱۴۸"۱.۲۳.۷۳لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۸۰) بنگاه تهران۳۴۹۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده ۴۰) بنگاه تهران۳۵۹۵۰۰ ریال
۶۱۵۰"۳.۴۳.۹۱لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده۸۰) بنگاه تهران۴۵۰۰۰۰ ریال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان وارداتی۶متری (قطر بیرونی۳۳.۴) (رده ۴۰) بنگاه تهران۴۹۸۵۰۰ ریال
۶۱۵۲۴.۵۵لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی۳۳.۴)(رده ۸۰) بنگاه تهران۶۳۹۹۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۲۵۶۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین(قطربیرونی۲۶.۷۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵۰۰۰۰ ریال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۳۳.۴۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۵۰۰۰۰۰ ریال
۶۱۰۳"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۴۲.۲۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۸۵۰۰۰ ریال
۶۱۷۱"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۴۸.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۷۸۰۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۲۵۳۰۰۰ ریال
۶۱۵۲۴.۵۵لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۳۳.۴۰)(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۶۱۸۰۰۰ ریال
۶۲۶۰"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان اهواز (قطر بیرونی۴۸.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۸۹۶۰۰۰ ریال
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان اهواز (قطر بیرونی۶۰.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۲۶۶۷۰۰ ریال
۶۱۰۶"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۷۳) (رده ۴۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران ۱۶۱۷۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲۵۵۰۰۰ ریال
۶۱۴۸"۱.۲۳.۷۳لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵۰۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۲۶.۷)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲۹۷۰۰۰ ریال
۶۱۵۰"۳.۴۳.۹۱لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۲۶.۷)(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۴۳۸۰۰۰ ریال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۳۳.۴۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۴۵۸۰۰۰ ریال
۶۱۵۲۴.۵۵لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۳۳.۴۰)(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۱۸۰۰۰ ریال
۶۱۰۳"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۴۲.۲۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۲۰۰۰۰ ریال
۶۱۸۶"۱.۴ -۱۴.۸۵لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۴۲.۲۰)(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۸۳۰۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۰۶"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی ۷۳ ) (رده ۴۰ )شاخه ۶ متر بنگاه تهران۱۶۱۹۰۰۰ ریال
۶۱۰۷"۱.۲ -۳۵.۷۴لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۱۰۱.۶) (رده ۴۰ )شاخه ۶ متر بنگاه تهران۲۷۴۰۰۰۰ ریال
۶۱۰۸۵.۴۹لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۸۸.۹)(رده ۴۰ )شاخه ۶ متر بنگاه تهران۱۹۳۹۰۰۰ ریال
۶۱۰۹۶.۰۲لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۱۱۴.۳)(رده ۴۰ )شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۱۴۹۰۰۰ ریال
۶۱۱۰۶.۵۵لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی ۱۴۱.۳)(رده ۴۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۶۸۹۰۰۰ ریال
۶۱۱۱۷.۱۱لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۱۶۸.۳)(رده ۴۰ )شاخه ۶ متر بنگاه تهران۵۴۲۹۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کدسایز (اینچ)ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۰۰۶"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۲۱.۳)(رده ۴۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۲۵۵۰۰۰ ریال
۶۰۰۷"۱.۲۳.۷۳لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۲۱.۳)(رده ۴۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۴۰۰۰۰ ریال
۶۰۰۸"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۲۶.۷)(رده ۴۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰۰۰۰۰ ریال
۶۰۱۰۳.۳۸لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۳۳.۴)(رده ۴۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰۰۰۰۰ ریال
۶۰۱۱۴.۵۵لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۳۳.۴)(رده۸۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰۰۰۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  با سلام و روز بخیر خدمت شما. بفرمایید که کارخانه اهواز تا چه سایز لوله مانیسمان تولید میکنه و اینکه از لحاظ کیفی قابل مقایسه با لوله های وارداتی هست یا خیر ؟

  • :

   با سلام و تشکر از شما. لوله های مانیسمان کارخانه اهواز در سایز های ۱.۲ اینچ تا ۶ اینچ در دو نوع سبک و رده ۴۰ تولید میشود و از لحاظ کیفیتی جزء با کیفیت ترین لوله های موجود در بازار میباشد.,و دارای استاندارد جهانی هست و همیشه محصول پر طرفداری بین مصرف کنندگان بوده, ولی متاسفانه چند وقتی هست که تولیدش خیلی کم شده.

 2. :

  سلام. اطلاعات خوبی تو سایت دارید .فقط اینم اضافه کنید که فرق لوله های مانیسمان و درز دار در چی هستش ؟

  • :

   با سلام وتشکر. تفاوت لوله های مانیسمان و درزدار در فرایند تولید و محصولات اولیه آنهاست. در تولید لوله های مانیسمان از روش جوش فلزات استفاده نمیشود اما در تولید لوله درزدار رول ورق با ضخامت مورد نظر وبر اساس سایز لوله برش خورده و پس از عبور از غلطکهای نوردبه شکل گرد درمی آید. اما لوله مانیسمان یک شمش فولادی تو پر است که با ایجاد سوراخ در آن و طی کشش و نورد وفرایند خاص تبدیل به لوله بی درز مانیسمان میشود. این لوله ها بدلیل فرایند تولید آن از یکنواختی و کیفیت بهتری برخوردار بوده و آسیب پذیریه کمتری نسبت به لوله های درزدار دارند و بدلیل تحمل توان فشار بیشتر نسبت به لوله ای دیگردر صنایع مختلف بسیار مورد استفاده میگیرد.

 3. :

  سلام. لطفا در مورد رده لوله یه توضیح بدین. رده ۴۰ یا ۸۰ چه مشخصه ای از لوله رو مطرح میکنه ؟

  • :

   سلام. معیاری که امروزه برای تعیین ضخامت جداره لوله ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد عدد اسکجول ( Schedule Number _ Sch.No ) است طبق استاندارد ANSI / ASME B36.10 M مربوط به مؤسسه استاندارد آمریکا و انجمن مهندسان مکانیک آمریکا عدد اسکجول ( Sch.No ) به عنوان تنها معیار مناسب برای سفارشات کاربرد دارد. عدد اسکجول ( Sch.No ) معمولاً به شکل اعداد ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰ و ۱۶۰ تعریف می شوند و در واقع شاخص های جدیدی هستند که برای شناسایی ضخامت لوله ها جایگزین روش های قبلی اعلام ضخامت لوله های آهنی ( شاخص وزنی ) شده و مورد استفاده قرار می­گیرند. برای لوله های استنلس استیل ( فولاد ضدزنگ ) نیز اعداد اسکجول طبق استاندارد ANSI / ASME B36.19 M به شکل ۵s، ۱۰s، ۴۰s و ۸۰s تعریف می شوند. این اعداد در صنعت ایران با نام “رده لوله” نیز شناخته می شوند.

 4. :

  ممنونم از توضیحاتتون. خیلی ممنون میشم اگه قطر اسمی یا نامی لوله ها رو هم توضیح بدین.

  • :

   خواهش میکنم. پارامتر “سایز اسمی لوله” (Diameter Nominal _ DN ) مشابه پارامتر “سایز اسمی لوله” ( Nominal Pipe Size _ NPS ) مشخصه ای بدون بعد از اندازه لوله است که در سیستم واحد متریک و به وسیله سازمان جهانی استاندارد ( International Organization for Standardization _ ISO ) توسعه یافته است. این پارامتر نیز بیش از اینکه مشخص کننده اندازه واقعی لوله باشد به عنوان روشی برای متمایز ساختن لوله ها از یکدیگر و نام گذاری آن ها مورد استفاده قرار می­گیرد.و معمولا برای لوله های با سایز اسمی کوچکتر از ۲ اینچ و در برخی از متون علمی برای لوله های با سایز اسمی ۲ اینچ و سایزهای اسمی بزرگتر از ۲ اینچ نیز جهت شناسایی لوله ها از مقدار پارامتر اندازه نامی استفاده می شود.

 5. :

  سلام و روز بخیر. لوله آتشخوار هم جزو لوله مانیسمانه ؟

  • :

   سلام. بله.لوله فولادی بدون درز یا آتشخوار به لوله هایی که جنس آلیاژ آنها به شکلی است که توانایی عبور مایع یا گاز در درجه حرارتهای بالا را دارند لوله های آتشخوار گفته می شود.اگر لوله های آتشخوار نیازی به جوشکاری داشته باشند عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بایستی در درجه حرارت ۵۲۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد و به مدت حداقل ۱۵ دقیقه انجام گیرد.
   درجه حرارت در لوله های آتشخوار ۴۵۰ درجه سانتی گراد و فشار مایع به ۳۲ اتمسفر برای لوله های با قطر ۶۴ میلیمتر به بالا و حداقل ۸۰ اتمسفر برای لوله های با قطر کمتر از آن می رسد..

 6. :

  ممنون از توضیحاتتون. بعد مورد استفاده این لوله ها کجاس ؟

  • :

   از لوله های آتشخوار برای ساخت دیگ بخار ،مبدل حرارتی برای منابع تحت فشار و هر جا که فشار و حرارت با هم توام شود استفاده می شود. ویژگی آن برای لوله های در صنعت اجزایی بویلرها و مخازن بخار که تا دمای ۶۰۰ درجه سانتی گراد به انضمام فشارهای بالا همزمان وجود دارند.

 7. :

  سلام و روز بخیر. یه فرمول ساده برای محاسبه وزن لوله میخواستم.

  • :

   سلام و تشکر. برای محاسبه وزن لوله معمولا فرمول های مختلفی وجود دارد , ساده ترین و پر کاربرد ترین آن به شرح زیر است :
   قطر بیرون _ ضخامت × ضخامت × ۲۴.۶۶

 8. :

  سلام. لطفا در مورد فولاد st52 و ck45 توضیح بدین که چه تفاوتهایی دارن با هم؟

  • :

   فولادها بر اساس خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، نحوه تولید و یا کاربرد آن ها،به گروه های مختلفی تقسیم میشوند. یکی از این گروه ها, گروه فولادهای ساخت و ساز غیر آلیاژی (ساختمانی معمولی)، فولادهای سخت شونده سطحی یا سمانتاسیون، فولادهای نیتروره شونده و فولادهای خوش تراش یا اتومات میباشد.

   فولادهای ساختمانی معمولی و غیر آلیاژی در گروه فولادهای نرم (mild steel) با کربن کمتر از ۲۵/۰% (کم کربن) قرار می گیرند. در رده بندی استاندارد DIN EN 10027-2 جزء فولادهای پایه (Base steels) و رده تجاری با شماره مواد ۱.۰۰YY بوده و معمولاً بر اساس استحکام نهایی مشخص می شوند. فولادهای St 37، St 44، St 52 و St 60 از معروف ترین گریدهای این گروه از فولادها می باشد که در این نامگذاری طبق DIN 17006، عدد پس از St معرف استحکام کششی نهایی فولاد بر حسب Kg/mm2می باشد که با ضرب کردن آن در ۸۱/۹ مقدار استحکام نهایی بر حسب N/mm2 یا MPa به دست می آید.

   -فولادهای سخت شونده سطحی یا سمانتاسیون معمولاً دارای کربن پایین بین ۱/۰ و ۲۵/۰ درصد هستند. اکثر فولادهای این دسته دارای عناصر آلیاژی منگنز، کروم، نیکل و مولیبدن و … هستند. با افزودن کربن به سطح این فولادها به روش سمانتاسیون، آن ها قابلیت عملیات حرارتی کوئنچ و تمپر (چایش و بازگشت) و سخت کاری سطحی را پیدا می کنند. این فولادها به طور معمول در کاربردهایی استفاده می شوند که سطح نیاز به سختی بالا و مقاومت سایشی خوب و مغز نیاز به تحمل ضربه و چقرمگی خوب دارد، بنابراین در قطعات ساخت و ساز و اجزایی مثل قطعات پرسی و شکل پذیر، شغال دست، بوش، اتصالات، قطعات چرخ خیاطی و ماشین تحریر، چرخ دنده، پیستون، میل لنگ، محور و … استفاده می شوند. نامگذاری این دسته از فولادها در استاندارد DIN بر حسب ترکیب شیمیایی آن ها انجام می گیرد. از جمله فولادهای مهم این گروه می توان به C10، C15، Ck10 و Ck15، ۱۸CrNi8 (1.5920)، ۱۶MnCr5 (1.7131) و … اشاره کرد. در این نامگذاری ها C اشاره به عنصر کربن دارد و عدد پس از آن مقدار کربن فولاد است که در عدد صد ضرب شده است.

 9. :

  تشکر میکنم از توضیح کاملتون. لطفا اگه توضیحیم در مورد mo 40 دارید بفرمایید. سپاس

  • :

   فولاد MO40 در گروه فولادهای قابل عملیات حرارتی (آلیاژهای با کیفیت بالا) قرار دارد. در بعضی مواقع برای حذف تردی حاصل از کروم در فولاد MO40 از حدود ۰.۲ درصد نیکل استفاده می شود.
   ذوب و تهیه این آلیاژ در کوره های قوس الکتریکی و هم در کوره های القایی صورت می گیرد. نکته قابل توجه در ذوب این فولادها سرباره گیری کامل آن است و به همین دلیل است که فولادهای MO40، به آلیاژهای با کیفیت بالا معروف هستند.
   فولاد MO40 در صنایع مختلفی چون غلتک های صنایع سیمان، غلتک های صنایع فولاد، شاتون ها، چرخ های دنده، دارفپینیون ها، محورهای خودرو، دنده فرمان، پیچ های مقاوم، میله های اتصال، زره آسیاب های گلوله ای مواد خام، دیافراگم آسیاب مواد خام، چکش آسیاب کلینگر، ظروف تحت فشار و سازه هواپیما مورد استفاده قرار می گیرد.

 10. :

  سپاس فراوان از شما.

 11. :

  سلام و وقت بخیر.
  توضیحات خیلی خیلی کامل شما آدم رو به وجد میاره و باید به این همه اطلاعات و پاسخگویی شما تبریک گفت.
  بنده یه سوال داشتم.
  شرط استفاده از فولاد های کربن استیل توی استاندارد NACE MR0175 علاوه بر اهمیت نوع عملیات حرارتی اینه که میزان نیکل کمتر از ۱% و البته سختی زیر ۲۲HR باشه، و با تلاش و پیگیری زیاد توی سایت های مختلف متوجه شدم که سولفور هم باید زیر ۰.۱% باشه. اما میزان کربن هم اهمیت داره. من متاسفانه چیزی تو این زمینه پیدا نکردم. شما از حداکثر کربن این استاندارد برای کربن استیل یا همون فولاد کم کربن اطلاع دارین؟
  با سپاس

 12. :

  سلام مهندس. نظر شما در مورد سوالم چیه؟ امکان داره کمکم کنید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *