لوله مانیسمان

لوله مانیسمان

لوله های مانیسمان (برگرفته از نام مخترع آلمانی این لوله) که با نام بدون درز نیز شناخته میشود. مانیسمان به آن دسته از لوله های فولادی گفته میشود که در فرآیند تولید آنها از انواع روشهای جوش فلزات استفاده نمیشود و تفاوت دیگر آنها در ماده اولیه محصولات میباشد.
لوله های مانیسمان عموما با کشش و نورد شمش های گرد فولادی تولید می شوند که در صنایع مختلف به لحاظ استفاده از متریال و مواد اولیه با کیفیت و عدم جوش و آسیب پذیری و عمل فشار بیشتر از سایر لوله ها مورد استفاده قرار میگیرد.

کاربرد لوله های مانیسمان

این لوله بــراى کاربردهاى مختلــفی در صنعت بکار گرفته مى شــوند به خصوص در مواقعى که فشــار بالا در سیســتم بکار گرفته شــده باشــد استحکام لوله ها جوابگوی فشار های بالا میباشد. در صنایعى مانند ســاخت مخازن تحت فشار، انتقال سیالهای پر فشار و… بکار میرود.

استاندارد لوله های مانیسمان

استاندارد و قطر لوله هاي بدون درز ( مانیسمان SEAMLESS) استاندارد خارجي لوله هاي بدون درز ( DIN 2440 و API5L/ASTM A53/ASTM A106 – SCH 20 DIN 2441 و API5L/ASTM A53/ASTM A106 – SCH 40 و SCH 80 ) استاندارد ايران براي لوله هاي بدون درز ( ISIRI 3360 و ISIRI 3574 ) رده های ۴۰ و ۸۰ برای فشار قوی هستند .

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۴۱۱۳.۳۸لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران

۶۲۸,۰۰۰ ریال

۶۴۱۲"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران

۷۸۲,۵۰۰ ریال

۶۴۱۳"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران

۹۳۷,۲۰۰ ریال

۶۴۱۴۳.۹۱لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران

۱۲۶,۶۸۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۴۸"۱.۲۳.۳۷لوله مانیسمان چین رده ۸۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۰"۳.۴۳.۹۱لوله مانیسمان چین رده ۸۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۴۴۵,۰۰۰ ریال
۶۱۵۲۴.۵۵لوله مانیسمان چین رده ۸۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۳۸,۰۰۰ ریال
۶۱۸۶"۱.۴ -۱۴.۸۵لوله مانیسمان چین رده ۸۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۸۳۶,۰۰۰ ریال
۶۱۸۷"۱.۲ -۱۵.۰۸لوله مانیسمان چین رده ۸۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۰۵۹,۰۰۰ ریال
۶۱۸۹۵.۵۴لوله مانیسمان چین رده ۸۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۲۷۰,۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵۸,۰۰۰ ریال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۴۹۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۳"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۸۵,۰۰۰ ریال
۶۱۰۴"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۷۷۵,۰۰۰ ریال
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۰۹۷,۰۰۰ ریال
۶۱۰۶"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۷۹۶,۰۰۰ ریال
۶۱۰۸۵.۴۹لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۳۶۴,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۲۷۱۳.۹۱لوله مانیسمان اکراین(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۱۰۴۸۰۰۰ ريال
۶۲۸۰۵.۵۴لوله مانیسمان اکراین(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲۱۰۹۰۰۰ ريال
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان اهواز (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۲۶۶۵۰۰ ريال
۶۱۵۲۴.۵۵لوله مانیسمان چین (رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۴۰۰۰۰ ريال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین رده ۴۰ شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۵۹۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۵۷۱۲.۷لوله مانیسمان چین رده ۸۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران ۳۲۴۵۰ ريال
۶۴۵۸"۱۰۱۵.۹لوله مانیسمان چین رده ۸۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۳۸۰۰ ريال
۶۴۵۹"۱۲۱۷.۴۸لوله مانیسمان چین رده ۸۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۳۸۰۰ ريال
۶۴۶۰"۱۴۱۹.۵لوله مانیسمان چین رده ۸۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴۰۰۰ ريال
۶۴۶۱"۱۶۲۱.۴۴لوله مانیسمان چین رده ۸۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۴۱۱۳.۳۸لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۲۸۰۰۰ ريال
۶۴۱۲"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۷۸۲۵۰۰ ريال
۶۴۱۳"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۹۳۷۲۰۰ ريال
۶۴۱۴۳.۹۱لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۲۶۶۸۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی۲۱.۳۰) (رده ۴۰) بنگاه تهران۲۷۳۵۰۰ ريال
۶۱۴۸"۱.۲۳.۷۳لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۸۰) بنگاه تهران۳۴۹۰۰۰ ريال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده ۴۰) بنگاه تهران۳۵۹۵۰۰ ريال
۶۱۵۰"۳.۴۳.۹۱لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده۸۰) بنگاه تهران۴۵۰۰۰۰ ريال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان وارداتی۶متری (قطر بیرونی۳۳.۴) (رده ۴۰) بنگاه تهران۴۹۸۵۰۰ ريال
۶۱۵۲۴.۵۵لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی۳۳.۴)(رده ۸۰) بنگاه تهران۶۳۹۹۰۰ ريال
تاریخ به روزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۲۵۶۰۰۰ ريال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین(قطربیرونی۲۶.۷۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵۰۰۰۰ ريال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۳۳.۴۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۵۰۰۰۰۰ ريال
۶۱۰۳"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۴۲.۲۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۸۵۰۰۰ ريال
۶۱۷۱"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۴۸.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۷۸۰۰۰۰ ريال
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۲۵۳۰۰۰ ريال
۶۱۵۲۴.۵۵لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۳۳.۴۰)(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۶۱۸۰۰۰ ريال
۶۲۶۰"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان اهواز (قطر بیرونی۴۸.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۸۹۶۰۰۰ ريال
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان اهواز (قطر بیرونی۶۰.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۲۶۶۷۰۰ ريال
۶۱۰۶"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۷۳) (رده ۴۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران ۱۶۱۷۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲۵۵۰۰۰ ريال
۶۱۴۸"۱.۲۳.۷۳لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵۰۰۰۰ ريال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۲۶.۷)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲۹۷۰۰۰ ريال
۶۱۵۰"۳.۴۳.۹۱لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۲۶.۷)(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۴۳۸۰۰۰ ريال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۳۳.۴۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۴۵۸۰۰۰ ريال
۶۱۵۲۴.۵۵لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۳۳.۴۰)(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۱۸۰۰۰ ريال
۶۱۰۳"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۴۲.۲۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۲۰۰۰۰ ريال
۶۱۸۶"۱.۴ -۱۴.۸۵لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۴۲.۲۰)(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۸۳۰۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۰۶"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی ۷۳ ) (رده ۴۰ )شاخه ۶ متر بنگاه تهران۱۶۱۹۰۰۰ ريال
۶۱۰۷"۱.۲ -۳۵.۷۴لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۱۰۱.۶) (رده ۴۰ )شاخه ۶ متر بنگاه تهران۲۷۴۰۰۰۰ ريال
۶۱۰۸۵.۴۹لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۸۸.۹)(رده ۴۰ )شاخه ۶ متر بنگاه تهران۱۹۳۹۰۰۰ ريال
۶۱۰۹۶.۰۲لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۱۱۴.۳)(رده ۴۰ )شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۱۴۹۰۰۰ ريال
۶۱۱۰۶.۵۵لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی ۱۴۱.۳)(رده ۴۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۶۸۹۰۰۰ ريال
۶۱۱۱۷.۱۱لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۱۶۸.۳)(رده ۴۰ )شاخه ۶ متر بنگاه تهران۵۴۲۹۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کدسایز (اینچ)ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۰۰۶"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۲۱.۳)(رده ۴۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۲۵۵۰۰۰ ريال
۶۰۰۷"۱.۲۳.۷۳لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۲۱.۳)(رده ۴۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۴۰۰۰۰ ريال
۶۰۰۸"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۲۶.۷)(رده ۴۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰۰۰۰۰ ريال
۶۰۱۰۳.۳۸لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۳۳.۴)(رده ۴۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰۰۰۰۰ ريال
۶۰۱۱۴.۵۵لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۳۳.۴)(رده۸۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰۰۰۰۰ ريال

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “لوله مانیسمان” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.