لوله مانیسمان

لوله مانیسمان

لوله های مانیسمان (برگرفته از نام مخترع آلمانی این لوله) که با نام بدون درز نیز شناخته میشود. مانیسمان به آن دسته از لوله های فولادی گفته میشود که در فرآیند تولید آنها از انواع روشهای جوش فلزات استفاده نمیشود و تفاوت دیگر آنها در ماده اولیه محصولات میباشد.
لوله های مانیسمان عموما با کشش و نورد شمش های گرد فولادی تولید می شوند که در صنایع مختلف به لحاظ استفاده از متریال و مواد اولیه با کیفیت و عدم جوش و آسیب پذیری و عمل فشار بیشتر از سایر لوله ها مورد استفاده قرار میگیرد.

کاربرد لوله های مانیسمان

این لوله بــراى کاربردهاى مختلــفی در صنعت بکار گرفته مى شــوند به خصوص در مواقعى که فشــار بالا در سیســتم بکار گرفته شــده باشــد استحکام لوله ها جوابگوی فشار های بالا میباشد. در صنایعى مانند ســاخت مخازن تحت فشار، انتقال سیالهای پر فشار و… بکار میرود.

استاندارد لوله های مانیسمان

استاندارد و قطر لوله هاي بدون درز ( مانیسمان SEAMLESS) استاندارد خارجي لوله هاي بدون درز ( DIN 2440 و API5L/ASTM A53/ASTM A106 – SCH 20 DIN 2441 و API5L/ASTM A53/ASTM A106 – SCH 40 و SCH 80 ) استاندارد ايران براي لوله هاي بدون درز ( ISIRI 3360 و ISIRI 3574 ) رده های ۴۰ و ۸۰ برای فشار قوی هستند .

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۹

کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۴۱۴۳لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۵۰۰۰۰ريال
۶۴۱۳"۱.۴ -۱۳لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۸۰۰۰۰۰ريال
۶۴۱۱"۱.۲ -۱۳.۲لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۰۳۰۰۰۰ريال
۶۴۱۲۳.۵لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۶۱۰۰۰۰ريال
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت ( میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۰۹"۱.۲۳.۶۸لوله مانیسمان اهواز (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۲۰,۰۰۰ ریال
۶۱۱۰"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان اهواز (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۴۳۵,۰۰۰ ریال
۶۱۱۱۳.۳۸لوله مانیسمان اهواز(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۶"۱۲۶.۳۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۶۴۸۵"۱۲۸لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۵۰۳"۱۴۴.۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱"۱۴۹.۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۲۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۲۶۰,۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۵۳۵,۰۰۰ ریال
۶۱۰۳"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۷۳۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۴"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۸۴۵,۰۰۰ ریال
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۶"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۸۵.۴۹لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۶"۱۶۱۳لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۴۸۵"۱۶۲۱.۴۴لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۵۰۳"۱۴۱۹.۰۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۶/۲۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۲۶۰,۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۵۳۵,۰۰۰ ریال
۶۱۰۳"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۷۳۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۴"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۸۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۲۳۸.۱۸لوله مانیسمان چین رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۶۴۵۷۱۲.۷لوله مانیسمان چین رده ۸۰شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۶۵۲۴"۱۰۹.۲۷لوله مانیسمان چین رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۶۴۵۸"۱۰۱۵.۹لوله مانیسمان چین رده ۸۰شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۶۵۲۵"۱۲۱۰.۳۱لوله مانیسمان چین رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۶۴۶۱"۱۲۱۷.۴۸لوله مانیسمان چین رده ۸۰شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹
کدسایز (اینچ)ضخامت ( میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۵۳۰,۰۰۰ ریال
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۸۵.۴۹لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۹۶.۰۲لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال
۶۱۱۰لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۴,۴۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۱۱۷.۱۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۵,۹۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۱۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۹۲۱۰.۹۷لوله مانیسمان چین رده۸۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵,۷۰۰ ریال
۶۴۵۷۱۲.۷لوله مانیسمان چین رده ۸۰شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵,۷۰۰ ریال
۶۴۵۸"۱۰۱۵.۹لوله مانیسمان چین رده ۸۰شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵,۷۰۰ ریال
۶۴۶۱"۱۲۱۷.۴۸لوله مانیسمان چین رده ۸۰شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۱۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی۲۱.۳۰) (رده ۴۰) بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال
۶۱۴۸"۱.۲۳.۷۳لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۸۰) بنگاه تهران۳۶۰,۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده ۴۰) بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۰"۳.۴۳.۹۱لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده۸۰) بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۱۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۴۱۴۳لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۵۰,۰۰۰ ریال
۶۴۱۳"۱.۴ -۱۳لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۸۰۰,۰۰۰ ریال
۶۴۱۱"۱.۲ -۱۳.۲لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
۶۴۱۲۳.۵لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۶۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۹۵۶.۳۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۶۸۹۳"۱۰۳۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۶۸۹۴۱۸.۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۶۸۹۶۲۰لوله مانیسمان چین شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۱۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۳۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۵۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۳"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۷۹۵,۰۰۰ ریال
۶۱۰۴"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۹۰۰,۰۰۰ ریال
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۶"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۸۵.۴۹لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۶/۰۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۹۰۰۱۳لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۶۹۰۱۲۱.۴۴لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۶۸۹۷"۱.۲ -۳۱۹.۰۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان سبک چین شاخه ۶متر بنگاه تهران ۲۲۸,۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان سبک چین شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۳۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان سبک چین شاخه ۶متر بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۳"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان سبک چین شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۸۰۰۳لوله مانیسمان سبک اهواز شاخه ۶متر بنگاه تهران۵۳۰,۰۰۰ ریال
۶۸۰۱"۱.۴ -۱۳لوله مانیسمان سبک اهواز شاخه ۶متر بنگاه تهران۵۸۵,۰۰۰ ریال
۶۸۰۴"۱.۲ -۱۳.۲لوله مانیسمان سبک اهواز شاخه ۶متر بنگاه تهران۷۹۰,۰۰۰ ریال
۶۸۰۲۳.۵لوله مانیسمان سبک اهواز شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۰۱۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۶/۰۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۹۲۱۰.۹۷لوله مانیسمان چین رده۸۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵,۷۰۰ ریال
۶۴۵۷۱۲.۷لوله مانیسمان چین رده ۸۰شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵,۷۰۰ ریال
۶۴۵۸"۱۰۱۵.۹لوله مانیسمان چین رده ۸۰شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵,۷۰۰ ریال
۶۴۶۱"۱۲۱۷.۴۸لوله مانیسمان چین رده ۸۰شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۸"۱.۲۳.۷۳لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۸۰) بنگاه تهران۳۶۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۰"۳.۴۳.۹۱لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده۸۰) بنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۲۴.۵۵لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده۸۰) بنگاه تهران۷۲۰,۰۰۰ ریال
۶۲۸۰۵.۵۴لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده۸۰) بنگاه تهران۱,۶۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۳۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۵۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۳"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۷۹۵,۰۰۰ ریال
۶۱۰۴"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۶"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۸۵.۴۹لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۹۰۰۱۳لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۶۹۰۱۲۱.۴۴لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۶۸۹۷"۱.۲ -۳۱۹.۰۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۳۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۹۵۶.۳۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۶۸۹۳"۱۰۳۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۶۸۹۴۱۸.۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۶۸۹۶۲۰لوله مانیسمان چین شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۶۸۹۲۱۰لوله مانیسمان چین شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۰۴"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۶"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۸۵.۴۹لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۸۴۰,۰۰۰ ریال
۶۲۸۰"۱.۲ -۳۵.۷۴لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۶"۱۶۱۳لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۴۸۵"۱۶۲۱.۴۴لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۶۵۰۳"۱۴۱۹.۰۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۲۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۰۹۶.۰۲لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۱۰۶.۵۵لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۵,۰۲۰,۰۰۰ ریال
۶۱۱۱۷.۱۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۵/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی۲۱.۳۰) (رده ۴۰) بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۴۸"۱.۲۳.۷۳لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۸۰) بنگاه تهران۳۶۰,۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده ۴۰) بنگاه تهران۳۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۰"۳.۴۳.۹۱لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده۸۰) بنگاه تهران۵۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۱۱۳.۳۸لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده ۴۰) بنگاه تهران۵۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۲۱۴.۵۵لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده۸۰) بنگاه تهران۷۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۲۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۰۴"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۱۰۶"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۱۰۸۵.۴۹لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۳۰۰,۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۵۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۳"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۷۹۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۴"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۶"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۹۴۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۸۵.۴۹لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۶۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۲۷۱۳.۹۱لوله مانیسمان اکراین(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران تماس بگیرید
۶۲۸۰۵.۵۴لوله مانیسمان اکراین(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان اهواز (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۱۵۲۴.۵۵لوله مانیسمان چین (رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین رده ۴۰ شاخه ۶ متر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۱۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۵۸"۱۰۹.۲۷لوله مانیسمان چین رده ۴۰ شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۶۵۲۵"۱۲۱۰.۳۱لوله مانیسمان چین رده ۴۰ شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۶۸۷۴"۱۴۱۱.۱۳لوله مانیسمان چین رده ۴۰شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۵,۱۰۰ ریال
۶۸۷۵"۱۶۱۲.۷لوله مانیسمان چین رده ۴۰شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۱"۱۰۱۵.۹لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۳,۵۰۰ ریال
۶۵۰۲"۱۲۱۷.۴۹لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۶۵۰۳"۱۴۱۹.۵لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۵,۶۰۰ ریال
۶۸۶۵"۱۶۲۱.۴۴لوله مانیسمان چین شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۸۲۹"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان اروپایی شاخه ۶متر بنگاه تهران ۶۱۰,۰۰۰ ریال
۶۸۳۰"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان اروپایی شاخه ۶متر بنگاه تهران ۷۸۵,۰۰۰ ریال
۶۸۳۱۳.۳۸لوله مانیسمان اروپایی شاخه ۶متر بنگاه تهران ۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال
۶۸۳۲"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان اروپایی شاخه ۶متر بنگاه تهران ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
۶۸۳۳"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان اروپایی شاخه ۶متر بنگاه تهران ۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال
۶۸۳۴۳.۹۱لوله مانیسمان اروپایی شاخه ۶متر بنگاه تهران ۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۰۴"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۸۱۰,۰۰۰ ریال
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۱۲۵,۰۰۰ ریال
۶۱۰۶"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال
۶۱۰۸۵.۴۹لوله مانیسمان چین (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲,۵۸۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۲۳۸.۱۸لوله مانیسمان چین رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۶۴۵۷۱۲.۷لوله مانیسمان چین رده ۸۰شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۶۵۲۴"۱۰۹.۲۷لوله مانیسمان چین رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۶۴۵۸"۱۰۱۵.۹لوله مانیسمان چین رده ۸۰شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۳,۸۰۰ ریال
۶۵۲۵"۱۲۱۰.۳۱لوله مانیسمان چین رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۶۴۶۱"۱۲۱۷.۴۸لوله مانیسمان چین رده ۸۰شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۸۰۰۳لوله مانیسمان سبک اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۵۴۰,۰۰۰ ریال
۶۸۰۱"۱.۴ -۱۳لوله مانیسمان سبک اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۱۵,۰۰۰ ریال
۶۸۰۴"۱.۲ -۱۳.۲لوله مانیسمان سبک اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۸۲۰,۰۰۰ ریال
۶۸۰۲۳.۵لوله مانیسمان سبک اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۱,۰۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دو شنبه ۹۶/۰۵/۰۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی۲۱.۳۰) (رده ۴۰) بنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال
۶۱۴۸"۱.۲۳.۷۳لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۸۰) بنگاه تهران۳۴۰,۰۰۰ ریال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده ۴۰) بنگاه تهران۳۵۸,۰۰۰ ریال
۶۱۵۰"۳.۴۳.۹۱لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده۸۰) بنگاه تهران۴۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۲۳۸.۱۸لوله مانیسمان چین رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۶۵۲۴"۱۰۹.۲۷لوله مانیسمان چین رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۶۵۲۵"۱۲۱۰.۳۱لوله مانیسمان چین رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۶۵۲۶"۱۴۱۱.۱۳لوله مانیسمان چین رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۳,۴۰۰ ریال
۶۵۲۷"۱۶۱۲.۷لوله مانیسمان چین رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۳,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۰۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۴۱۱۳.۳۸لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۲۸,۰۰۰ ریال
۶۴۱۲"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۷۸۲,۵۰۰ ریال
۶۴۱۳"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۹۳۷,۲۰۰ ریال
۶۴۱۴۳.۹۱لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۲۶,۶۸۰ ریال
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۲۷۱۳.۹۱لوله مانیسمان اکراین(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۱۰۴۸۰۰۰ ريال
۶۲۸۰۵.۵۴لوله مانیسمان اکراین(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲۱۰۹۰۰۰ ريال
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان اهواز (رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۲۶۶۵۰۰ ريال
۶۱۵۲۴.۵۵لوله مانیسمان چین (رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۴۰۰۰۰ ريال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین رده ۴۰ شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۵۹۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۴۱۱۳.۳۸لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۲۸۰۰۰ ريال
۶۴۱۲"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۷۸۲۵۰۰ ريال
۶۴۱۳"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۹۳۷۲۰۰ ريال
۶۴۱۴۳.۹۱لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۲۶۶۸۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی۲۱.۳۰) (رده ۴۰) بنگاه تهران۲۷۳۵۰۰ ريال
۶۱۴۸"۱.۲۳.۷۳لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۸۰) بنگاه تهران۳۴۹۰۰۰ ريال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان وارداتی ۶ متری(قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده ۴۰) بنگاه تهران۳۵۹۵۰۰ ريال
۶۱۵۰"۳.۴۳.۹۱لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی ۲۶.۷) (رده۸۰) بنگاه تهران۴۵۰۰۰۰ ريال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان وارداتی۶متری (قطر بیرونی۳۳.۴) (رده ۴۰) بنگاه تهران۴۹۸۵۰۰ ريال
۶۱۵۲۴.۵۵لوله مانیسمان وارداتی ۶متری (قطر بیرونی۳۳.۴)(رده ۸۰) بنگاه تهران۶۳۹۹۰۰ ريال
تاریخ به روزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۲۵۶۰۰۰ ريال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین(قطربیرونی۲۶.۷۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵۰۰۰۰ ريال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۳۳.۴۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۵۰۰۰۰۰ ريال
۶۱۰۳"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۴۲.۲۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۸۵۰۰۰ ريال
۶۱۷۱"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۴۸.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۷۸۰۰۰۰ ريال
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۲۵۳۰۰۰ ريال
۶۱۵۲۴.۵۵لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۳۳.۴۰)(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۶۱۸۰۰۰ ريال
۶۲۶۰"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان اهواز (قطر بیرونی۴۸.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران ۸۹۶۰۰۰ ريال
۶۲۶۱۳.۹۱لوله مانیسمان اهواز (قطر بیرونی۶۰.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۱۲۶۶۷۰۰ ريال
۶۱۰۶"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۷۳) (رده ۴۰) شاخه ۶متر بنگاه تهران ۱۶۱۷۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۴۷"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲۵۵۰۰۰ ريال
۶۱۴۸"۱.۲۳.۷۳لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۲۱.۳۰)(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۵۰۰۰۰ ريال
۶۱۴۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۲۶.۷)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۲۹۷۰۰۰ ريال
۶۱۵۰"۳.۴۳.۹۱لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۲۶.۷)(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۴۳۸۰۰۰ ريال
۶۱۵۱۳.۳۸لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۳۳.۴۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۴۵۸۰۰۰ ريال
۶۱۵۲۴.۵۵لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۳۳.۴۰)(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۱۸۰۰۰ ريال
۶۱۰۳"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۴۲.۲۰)(رده ۴۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۶۲۰۰۰۰ ريال
۶۱۸۶"۱.۴ -۱۴.۸۵لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۴۲.۲۰)(رده ۸۰)شاخه ۶متر بنگاه تهران۸۳۰۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۱۰۶"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی ۷۳ ) (رده ۴۰ )شاخه ۶ متر بنگاه تهران۱۶۱۹۰۰۰ ريال
۶۱۰۷"۱.۲ -۳۵.۷۴لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۱۰۱.۶) (رده ۴۰ )شاخه ۶ متر بنگاه تهران۲۷۴۰۰۰۰ ريال
۶۱۰۸۵.۴۹لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی۸۸.۹)(رده ۴۰ )شاخه ۶ متر بنگاه تهران۱۹۳۹۰۰۰ ريال
۶۱۰۹۶.۰۲لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۱۱۴.۳)(رده ۴۰ )شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۱۴۹۰۰۰ ريال
۶۱۱۰۶.۵۵لوله مانیسمان چین (قطر بیرونی ۱۴۱.۳)(رده ۴۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۶۸۹۰۰۰ ريال
۶۱۱۱۷.۱۱لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی۱۶۸.۳)(رده ۴۰ )شاخه ۶ متر بنگاه تهران۵۴۲۹۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کدسایز (اینچ)ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۰۰۶"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۲۱.۳)(رده ۴۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۲۵۵۰۰۰ ريال
۶۰۰۷"۱.۲۳.۷۳لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۲۱.۳)(رده ۴۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۴۰۰۰۰ ريال
۶۰۰۸"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۲۶.۷)(رده ۴۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰۰۰۰۰ ريال
۶۰۱۰۳.۳۸لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۳۳.۴)(رده ۴۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰۰۰۰۰ ريال
۶۰۱۱۴.۵۵لوله مانیسمان چین(قطر بیرونی ۳۳.۴)(رده۸۰)شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰۰۰۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  با سلام و روز بخیر خدمت شما. بفرمایید که کارخانه اهواز تا چه سایز لوله مانیسمان تولید میکنه و اینکه از لحاظ کیفی قابل مقایسه با لوله های وارداتی هست یا خیر ؟

  • Rajabi-tejaratfelez

   :

   با سلام و تشکر از شما. لوله های مانیسمان کارخانه اهواز در سایز های ۱.۲ اینچ تا ۶ اینچ در دو نوع سبک و رده ۴۰ تولید میشود و از لحاظ کیفیتی جزء با کیفیت ترین لوله های موجود در بازار میباشد.,و دارای استاندارد جهانی هست و همیشه محصول پر طرفداری بین مصرف کنندگان بوده, ولی متاسفانه چند وقتی هست که تولیدش خیلی کم شده.

 2. :

  سلام. اطلاعات خوبی تو سایت دارید .فقط اینم اضافه کنید که فرق لوله های مانیسمان و درز دار در چی هستش ؟

  • Rajabi-tejaratfelez

   :

   با سلام وتشکر. تفاوت لوله های مانیسمان و درزدار در فرایند تولید و محصولات اولیه آنهاست. در تولید لوله های مانیسمان از روش جوش فلزات استفاده نمیشود اما در تولید لوله درزدار رول ورق با ضخامت مورد نظر وبر اساس سایز لوله برش خورده و پس از عبور از غلطکهای نوردبه شکل گرد درمی آید. اما لوله مانیسمان یک شمش فولادی تو پر است که با ایجاد سوراخ در آن و طی کشش و نورد وفرایند خاص تبدیل به لوله بی درز مانیسمان میشود. این لوله ها بدلیل فرایند تولید آن از یکنواختی و کیفیت بهتری برخوردار بوده و آسیب پذیریه کمتری نسبت به لوله های درزدار دارند و بدلیل تحمل توان فشار بیشتر نسبت به لوله ای دیگردر صنایع مختلف بسیار مورد استفاده میگیرد.

 3. :

  سلام. لطفا در مورد رده لوله یه توضیح بدین. رده ۴۰ یا ۸۰ چه مشخصه ای از لوله رو مطرح میکنه ؟

  • Rajabi-tejaratfelez

   :

   سلام. معیاری که امروزه برای تعیین ضخامت جداره لوله ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد عدد اسکجول ( Schedule Number _ Sch.No ) است طبق استاندارد ANSI / ASME B36.10 M مربوط به مؤسسه استاندارد آمریکا و انجمن مهندسان مکانیک آمریکا عدد اسکجول ( Sch.No ) به عنوان تنها معیار مناسب برای سفارشات کاربرد دارد. عدد اسکجول ( Sch.No ) معمولاً به شکل اعداد ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰ و ۱۶۰ تعریف می شوند و در واقع شاخص های جدیدی هستند که برای شناسایی ضخامت لوله ها جایگزین روش های قبلی اعلام ضخامت لوله های آهنی ( شاخص وزنی ) شده و مورد استفاده قرار می­گیرند. برای لوله های استنلس استیل ( فولاد ضدزنگ ) نیز اعداد اسکجول طبق استاندارد ANSI / ASME B36.19 M به شکل ۵s، ۱۰s، ۴۰s و ۸۰s تعریف می شوند. این اعداد در صنعت ایران با نام “رده لوله” نیز شناخته می شوند.

 4. :

  ممنونم از توضیحاتتون. خیلی ممنون میشم اگه قطر اسمی یا نامی لوله ها رو هم توضیح بدین.

  • Rajabi-tejaratfelez

   :

   خواهش میکنم. پارامتر “سایز اسمی لوله” (Diameter Nominal _ DN ) مشابه پارامتر “سایز اسمی لوله” ( Nominal Pipe Size _ NPS ) مشخصه ای بدون بعد از اندازه لوله است که در سیستم واحد متریک و به وسیله سازمان جهانی استاندارد ( International Organization for Standardization _ ISO ) توسعه یافته است. این پارامتر نیز بیش از اینکه مشخص کننده اندازه واقعی لوله باشد به عنوان روشی برای متمایز ساختن لوله ها از یکدیگر و نام گذاری آن ها مورد استفاده قرار می­گیرد.و معمولا برای لوله های با سایز اسمی کوچکتر از ۲ اینچ و در برخی از متون علمی برای لوله های با سایز اسمی ۲ اینچ و سایزهای اسمی بزرگتر از ۲ اینچ نیز جهت شناسایی لوله ها از مقدار پارامتر اندازه نامی استفاده می شود.

 5. :

  سلام و روز بخیر. لوله آتشخوار هم جزو لوله مانیسمانه ؟

  • Rajabi-tejaratfelez

   :

   سلام. بله.لوله فولادی بدون درز یا آتشخوار به لوله هایی که جنس آلیاژ آنها به شکلی است که توانایی عبور مایع یا گاز در درجه حرارتهای بالا را دارند لوله های آتشخوار گفته می شود.اگر لوله های آتشخوار نیازی به جوشکاری داشته باشند عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بایستی در درجه حرارت ۵۲۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد و به مدت حداقل ۱۵ دقیقه انجام گیرد.
   درجه حرارت در لوله های آتشخوار ۴۵۰ درجه سانتی گراد و فشار مایع به ۳۲ اتمسفر برای لوله های با قطر ۶۴ میلیمتر به بالا و حداقل ۸۰ اتمسفر برای لوله های با قطر کمتر از آن می رسد..

 6. :

  ممنون از توضیحاتتون. بعد مورد استفاده این لوله ها کجاس ؟

  • Rajabi-tejaratfelez

   :

   از لوله های آتشخوار برای ساخت دیگ بخار ،مبدل حرارتی برای منابع تحت فشار و هر جا که فشار و حرارت با هم توام شود استفاده می شود. ویژگی آن برای لوله های در صنعت اجزایی بویلرها و مخازن بخار که تا دمای ۶۰۰ درجه سانتی گراد به انضمام فشارهای بالا همزمان وجود دارند.

 7. :

  سلام و روز بخیر. یه فرمول ساده برای محاسبه وزن لوله میخواستم.

  • Rajabi-tejaratfelez

   :

   سلام و تشکر. برای محاسبه وزن لوله معمولا فرمول های مختلفی وجود دارد , ساده ترین و پر کاربرد ترین آن به شرح زیر است :
   قطر بیرون _ ضخامت × ضخامت × ۲۴.۶۶

 8. :

  سلام. لطفا در مورد فولاد st52 و ck45 توضیح بدین که چه تفاوتهایی دارن با هم؟

  • Rajabi-tejaratfelez

   :

   فولادها بر اساس خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، نحوه تولید و یا کاربرد آن ها،به گروه های مختلفی تقسیم میشوند. یکی از این گروه ها, گروه فولادهای ساخت و ساز غیر آلیاژی (ساختمانی معمولی)، فولادهای سخت شونده سطحی یا سمانتاسیون، فولادهای نیتروره شونده و فولادهای خوش تراش یا اتومات میباشد.

   فولادهای ساختمانی معمولی و غیر آلیاژی در گروه فولادهای نرم (mild steel) با کربن کمتر از ۲۵/۰% (کم کربن) قرار می گیرند. در رده بندی استاندارد DIN EN 10027-2 جزء فولادهای پایه (Base steels) و رده تجاری با شماره مواد ۱.۰۰YY بوده و معمولاً بر اساس استحکام نهایی مشخص می شوند. فولادهای St 37، St 44، St 52 و St 60 از معروف ترین گریدهای این گروه از فولادها می باشد که در این نامگذاری طبق DIN 17006، عدد پس از St معرف استحکام کششی نهایی فولاد بر حسب Kg/mm2می باشد که با ضرب کردن آن در ۸۱/۹ مقدار استحکام نهایی بر حسب N/mm2 یا MPa به دست می آید.

   -فولادهای سخت شونده سطحی یا سمانتاسیون معمولاً دارای کربن پایین بین ۱/۰ و ۲۵/۰ درصد هستند. اکثر فولادهای این دسته دارای عناصر آلیاژی منگنز، کروم، نیکل و مولیبدن و … هستند. با افزودن کربن به سطح این فولادها به روش سمانتاسیون، آن ها قابلیت عملیات حرارتی کوئنچ و تمپر (چایش و بازگشت) و سخت کاری سطحی را پیدا می کنند. این فولادها به طور معمول در کاربردهایی استفاده می شوند که سطح نیاز به سختی بالا و مقاومت سایشی خوب و مغز نیاز به تحمل ضربه و چقرمگی خوب دارد، بنابراین در قطعات ساخت و ساز و اجزایی مثل قطعات پرسی و شکل پذیر، شغال دست، بوش، اتصالات، قطعات چرخ خیاطی و ماشین تحریر، چرخ دنده، پیستون، میل لنگ، محور و … استفاده می شوند. نامگذاری این دسته از فولادها در استاندارد DIN بر حسب ترکیب شیمیایی آن ها انجام می گیرد. از جمله فولادهای مهم این گروه می توان به C10، C15، Ck10 و Ck15، ۱۸CrNi8 (1.5920)، ۱۶MnCr5 (1.7131) و … اشاره کرد. در این نامگذاری ها C اشاره به عنصر کربن دارد و عدد پس از آن مقدار کربن فولاد است که در عدد صد ضرب شده است.

 9. :

  تشکر میکنم از توضیح کاملتون. لطفا اگه توضیحیم در مورد mo 40 دارید بفرمایید. سپاس

  • Rajabi-tejaratfelez

   :

   فولاد MO40 در گروه فولادهای قابل عملیات حرارتی (آلیاژهای با کیفیت بالا) قرار دارد. در بعضی مواقع برای حذف تردی حاصل از کروم در فولاد MO40 از حدود ۰.۲ درصد نیکل استفاده می شود.
   ذوب و تهیه این آلیاژ در کوره های قوس الکتریکی و هم در کوره های القایی صورت می گیرد. نکته قابل توجه در ذوب این فولادها سرباره گیری کامل آن است و به همین دلیل است که فولادهای MO40، به آلیاژهای با کیفیت بالا معروف هستند.
   فولاد MO40 در صنایع مختلفی چون غلتک های صنایع سیمان، غلتک های صنایع فولاد، شاتون ها، چرخ های دنده، دارفپینیون ها، محورهای خودرو، دنده فرمان، پیچ های مقاوم، میله های اتصال، زره آسیاب های گلوله ای مواد خام، دیافراگم آسیاب مواد خام، چکش آسیاب کلینگر، ظروف تحت فشار و سازه هواپیما مورد استفاده قرار می گیرد.

 10. :

  سپاس فراوان از شما.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.