لوله درز مستقیم

لوله درز مستقیم

جهت ساخت اینگونه لوله ها از ورق های فولادی و جوشکاری استفاده میشود بدین منظور ورق با ضخامت مورد نظر و براساس سایز لوله برش خورده و پس عبور از غلطک های نورد به شکل گرد در می آیند لوله های درزدار به دو روش جوشکاری زیرپودری (SAW) و جوشکاری مقاومت الکتریکی تولید میشوند.با توجه به روند ساخت لوله درزدار میزان تحمل فشار در لوله درزدار نسبت به لوله بدون درز کمتر است.

کاربرد لوله های درز مستقیم

این لوله ها جهت تولید انواع پروفیل های ساختمانی ، لوله های شوفاژی ، لوله های گازی استفاده می شود.

استاندارد انواع لوله های درز مستقیم

لوله های درز مستقیم(ERW)
استاندارد ورق های نوردی طبق : DIN 1623-1 برای ورقهای سرد روغنی، DIN EN 10025 و API 5L برای ورقهای گرم
استانداردهای لوله های آب، گاز و صنعتی طبق : DIN 2440، DIN 2394-1، BS 1387، API 5L، BS 1139-1
استانداردهای كنترل كیفیت گالوانیزاسیون طبق : DIN EN 10240 / DIN 2444
استاندارد قوطی های صنعتی و ساختمانی طبق : EN 10219-2 / DIN 2395-3

 

کارشناس فروش لوله درز مستقیم

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۶/۲۶

کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۷۴''۱/۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۹۱۷۰'' ۳/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۹۱۷۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۹۱۷۱"۱-۱/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۹۰۰۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۹۰۰۳"۲-۱/۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۹۰۰۵"۱-۱/۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۹۰۳۱'' ۳۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۹۰۹۸۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۹۰۹۷'' ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۹۰۹۶"۱-۱/۴۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۹۱۲۶"۱-۱/۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۹۱۲۷'' ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۹۱۲۳"۲-۱/۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۹۱۲۴'' ۳۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۹۰۳۰'' ۴۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۶/۲۴
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب شاخه
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۶۰۰,۰۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۶۵۰,۰۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۹۰۰,۰۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۱,۳۷۰,۰۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۱,۶۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۳/۳۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۰۴۱۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۴،۶۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۲۸۸۱۲.۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۴،۴۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۳۰۰۱.۲ -۱۱.۹لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۴،۶۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۲۹۸۱.۲ -۱۱.۸لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۵،۶۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۲۹۷۱.۲ -۱۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۶۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۲۶۷۱.۲ -۱۲.۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۴۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۳۲۳۱.۲ -۱۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۳۰۹۱.۲ -۱۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۲۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۳۱۶۲۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۶۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۳۱۷۲۲.۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۴۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۳۱۸۲۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۳۱۹۲۲.۸لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۴۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۳۲۰۲۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۲۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۳۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۶۱"۱.۲لوله گازی توکار API کچو اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۹,۶۵۰ ریال (خرید با تایید)
۶۸۶۲"۳.۴لوله گازی توکار API کچو اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۹,۶۵۰ ریال (خرید با تایید)
۶۸۶۳لوله گازی توکار API کچو اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۹,۳۵۰ ریال(خرید با تایید)
۶۷۸'' ۱-۱/۲ لوله گازی توکار API کچو اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۹,۳۵۰ ریال(خرید با تایید)
۶۵۹'' ۱-۱/۴ لوله گازی توکار API کچو اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۹,۳۵۰ ریال(خرید با تایید)
۶۸۶۴لوله گازی توکار API کچو اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه ۳۹,۳۵۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۳/۲۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۶۱"۱.۲لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه کچو اصفهان۳۶,۷۵۰ ریال (خرید با تایید)
۶۸۶۲"۳.۴لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه کچو اصفهان۳۶,۷۵۰ ریال (خرید با تایید)
۶۸۶۳لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه کچو اصفهان۳۶,۵۵۰ ریال (خرید با تایید)
۶۷۸'' ۱-۱/۲ لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه کچو اصفهان۳۶,۵۵۰ ریال (خرید با تایید)
۶۵۹'' ۱-۱/۴ لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه کچو اصفهان۳۶,۵۵۰ ریال (خرید با تایید)
۶۸۶۴لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه کچو اصفهان۳۶,۵۵۰ ریال (خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۳/۰۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۱۱۲۱۱"۱۰۵لوله درز مستقیم کالوپ ،۶متری درب کارخانه۱۶,۴۸۲,۰۰۰ ریال
۱۱۲۱۲"۱۰۶لوله درز مستقیم کالوپ ،۶متری درب کارخانه۱۶,۴۸۲,۰۰۰ ریال
۱۱۲۱۳"۱۰۸لوله درز مستقیم کالوپ ،۶متری درب کارخانه۱۶,۴۸۲,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۶۸''۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API سپاهان اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۶۳۶۶''۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API سپاهان اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه۳۵,۶۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۶۳۶۷''۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API سپاهان اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۹۰۲۹''۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API سپاهان اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه۳۵,۶۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۹۱۵۵''۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API سپاهان اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه۳۵,۶۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۹۱۵۴''۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API سپاهان اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه۳۵,۶۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
تاریخ به روزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۱/۲۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۶,۰۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۵,۶۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۶,۰۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۵,۶۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۵,۶۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۵,۶۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۷۴'' ۱/۲ ۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۰'' ۳/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۲'' ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۵'' ۱/۲ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۱۷۱'' ۱/۴ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۲'' ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۳'' ۱/۲ ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۳۱'' ۳۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۹۸'' ۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۲۳
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۲۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۰۹۷'' ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۹۶'' ۱/۴ ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۷'' ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۳'' ۱/۲ ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۴'' ۳۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۳۰'' ۴۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی دو شنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۱۷۴'' ۱/۲ ۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۰'' ۳/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۲'' ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۵'' ۱/۲ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۱۷۱'' ۱/۴ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۲'' ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۳'' ۱/۲ ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۳۱'' ۳۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۹۸'' ۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۰۹۷'' ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۹۶'' ۱/۴ ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۷'' ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۳'' ۱/۲ ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۴'' ۳۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۳۰'' ۴۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۲/۱۷
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۱۷۴'' ۱/۲ ۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۰'' ۳/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۲'' ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۵'' ۱/۲ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۱۷۱'' ۱/۴ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۲'' ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۳'' ۱/۲ ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۳۱'' ۳۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۹۸'' ۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۰۹۷'' ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۹۶'' ۱/۴ ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۷'' ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۳'' ۱/۲ ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۴'' ۳۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۳۰'' ۴۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۲/۱۰
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۱۷۴'' ۱/۲ ۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۰'' ۳/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۲'' ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۵'' ۱/۲ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۱۷۱'' ۱/۴ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۲'' ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۳'' ۱/۲ ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۳۱'' ۳۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۹۸'' ۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۰۹۷'' ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۹۶'' ۱/۴ ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۷'' ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۳'' ۱/۲ ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۴'' ۳۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۳۰'' ۴۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۱۷۴'' ۱/۲ ۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۰'' ۳/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۲'' ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۵'' ۱/۲ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۱۷۱'' ۱/۴ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۲'' ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۳'' ۱/۲ ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۳۱'' ۳۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۹۸'' ۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۰۹۷'' ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۹۶'' ۱/۴ ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۷'' ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۳'' ۱/۲ ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۴'' ۳۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۳۰'' ۴۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۱۷۴'' ۱/۲ ۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۰'' ۳/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۲'' ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۵'' ۱/۲ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۱۷۱'' ۱/۴ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۲'' ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۳'' ۱/۲ ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۳۱'' ۳۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۹۸'' ۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۲۹
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۰۹۷'' ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۹۶'' ۱/۴ ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۷'' ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۳'' ۱/۲ ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۴'' ۳۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۳۰'' ۴۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۱۷۴'' ۱/۲ ۲لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۰'' ۳/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۲'' ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۵'' ۱/۲ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۱۷۱'' ۱/۴ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۲'' ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۳'' ۱/۲ ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۳۱'' ۳۲لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۹۸'' ۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۰۹۷'' ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۹۶'' ۱/۴ ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۲۷'' ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۲۳'' ۱/۲ ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۲۴'' ۳۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۳۰'' ۴۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ به روزرسانی چهار شنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۱۷۴'' ۱/۲ ۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۰,۲۰۰ ریال
۹۱۷۰'' ۳/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۰,۲۰۰ ریال
۹۱۷۲'' ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۰,۲۰۰ ریال
۹۰۰۵'' ۱/۲ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۰,۲۰۰ ریال
۹۱۷۱'' ۱/۴ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۰,۲۰۰ ریال
۹۰۰۲'' ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۰,۲۰۰ ریال
۹۰۰۳'' ۱/۲ ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۰,۲۰۰ ریال
۹۰۳۱'' ۳۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۰,۲۰۰ ریال
۹۰۹۸'' ۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۰۹۷'' ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۲۹,۵۰۰ ریال
۹۰۹۶'' ۱/۴ ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۲۹,۵۰۰ ریال
۹۱۲۷'' ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۲۹,۵۰۰ ریال
۹۱۲۳'' ۱/۲ ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۲۹,۵۰۰ ریال
۹۱۲۴'' ۳۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۲۹,۵۰۰ ریال
۹۰۳۰'' ۴۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۲۹,۵۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
تاریخ به روزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۱/۱۹
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال((خرید با تایید قیمت))
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۱۵
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۱۴
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی چهار شنبه ۹۶/۱۱/۱۱
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۵۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۵۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۵۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۵۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۳۰
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۱۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۱۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۱۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۱۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۴۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۴۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۰۳۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۰۳۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۰۳۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۰۳۰ ریال
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب شاخه (ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۰۳۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۰۳۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۰۳۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۰۳۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۰۳۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۰۳۰ ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۲۷۳,۰۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۵۰,۰۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۴۷۵,۰۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۷۳۵,۰۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۸۴۵,۰۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۸"۲۸۸لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۲۹,۲۰۰ ریال
۶۵۱۹"۲۸۱۰لوله درز مستقیم شاخه۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۳۰,۷۰۰ ریال
۶۵۲۰"۳۰۱۰لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۳۱,۷۰۰ ریال
۶۵۲۱"۳۰۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۲۹,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۲۴
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۹۱۷۲"۱.۴ -۱۳.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۷۲۰,۰۰۰ ریال
۹۱۷۳۱.۲ -۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۶۰,۰۰۰ ریال
۹۱۷۴۱.۲ -۱۳.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۸۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۰۵"۱۲۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۹۰۰۲"۱۶۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۹۰۰۳"۱۸۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۵۴۲لوله درز دار پلیسه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۴۱,۰۰۰ ریال
۹۱۵۵۲.۵لوله درز دار پلیسه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۰۰۰ ریال
۹۱۵۶"۱.۲۲.۳لوله درز دار پلیسه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۰۰۰ ریال
۹۱۵۷۱.۲۳لوله درز دار پلیسه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۱,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۹۱۲۳۴.۸۰لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۹۱۲۴۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۹۱۲۶۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۹۱۲۷۶۸لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۸۹۴.۸لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۹,۵۰۰ ریال
۹۱۹۰۸لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۹,۵۰۰ ریال
۹۱۹۲"۲۴۶.۵لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۰,۰۰۰ ریال
۹۱۹۳"۲۸۶.۳۵لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۹۱۷۰"۱.۴ -۱۲.۵لوله درز دار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۷۰,۰۰۰ ریال
۹۱۷۱"۱.۴ -۱۳لوله درز دار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۹۰,۰۰۰ ریال
۹۱۷۲"۱.۴ -۱۳.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۷۲۰,۰۰۰ ریال
۹۱۷۳۱.۲ -۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۶۰,۰۰۰ ریال
۹۱۷۴۱.۲ -۱۳.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۸۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۱۳
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۵۴۲لوله درز دار پلیسه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۱,۲۰۰ ریال
۹۱۵۵۲.۵لوله درز دار پلیسه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۰۰۰ ریال
۹۱۵۶"۱.۲۲.۳لوله درز دار پلیسه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۰۰۰ ریال
۹۱۵۷۱.۲۳لوله درز دار پلیسه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۱,۲۰۰ ریال
۹۱۵۸۲۲.۸لوله درز دار پلیسه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۴۰۰ ریال
۹۱۵۹۲۳لوله درز دار پلیسه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۷/۲۶
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۳۱"۴۰۹.۵لوله درز مستقیم درجه ۲شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۹۰۲۹"۴۰۸.۸لوله درز مستقیم تست نوبار شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۹۰۳۰"۴۲۱۰لوله درز مستقیم درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۶"۱.۲۲.۵لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۷"۳.۴۲.۸لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۸۳لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸,۳۰۰ ریال
۶۴۴۹۳.۵لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۲۴
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۰۵"۱۲۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۹۰۰۲"۱۶۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۹۰۰۳"۱۸۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۲۹۴"۱.۲۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۲۰۰,۰۰۰ ریال
۶۲۹۵"۳.۴۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۲۵۲,۰۰۰ ریال
۶۲۹۶۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۳۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۹۱۲۳۴.۸۰لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۹۱۲۴۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۹۱۲۶۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۹۱۲۷۶۸لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۳۳"۲۴۹.۵۳لوله گازی ApIL5 کره گریدB شاخه ۶متر بنگاه تهران ۳۴,۰۰۰ ریال
۶۵۳۴"۲۴۱۲.۷لوله گازی ApIL5 ژاپن گریدB شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۶۵۳۲"۴۸۱۲.۷لوله گازی ApIL5 ژاپن گریدB عایق دار شاخه ۱۲ متر بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۰۶"۴۸۱۲.۷لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
۹۰۰۷"۴۲۱۰لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
۹۰۰۸"۴۰۸.۸لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۲۸"۴۸۸لوله درز مستقیم درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ریال
۶۵۲۹"۴۸۱۰لوله درز مستقیم درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۷,۳۰۰ ریال
۶۵۳۰"۲۶۱۴لوله درز مستقیم درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۵۰"۱۸۶لوله درزدار شاخه ۶ متری تست آب بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۹۰۵۲"۱۸۸لوله درزدار شاخه۶ متری تست آب بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۹۰۵۳"۱۸۱۰لوله درزدار شاخه ۶ متری تست آب بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۶"۱.۲۲.۵لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸,۵۰۰ریال
۶۴۴۷"۳.۴۲.۸لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۹,۰۰۰ ریال
۶۴۴۸۳لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان ۲۸,۳۰۰ریال
۶۴۴۹۳.۵لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان ۲۸,۳۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۴
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۳۱"۴۰۹.۵لوله درز مستقیم درجه ۲شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۹۰۲۹"۴۰۸.۸لوله درز مستقیم تست نوبار شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۹۰۳۰"۴۲۱۰لوله درز مستقیم درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۲۹۴"۱.۲۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۲۰۰,۰۰۰ ریال
۶۲۹۵"۳.۴۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۲۵۲,۰۰۰ ریال
۶۲۹۶۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۳۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۰۵"۱۲۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۹۰۰۲"۱۶۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۹۰۰۳"۱۸۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۷"۱.۴ -۱۲لوله صنعتی درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۶۵۰۹"۱.۴ -۱۳لوله صنعتی درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۶۵۰۸"۱.۲ ۲.۵لوله صنعتی درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۶۵۱۱"۱.۲۳لوله صنعتی درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۶"۱.۲۲.۵لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸۵۰۰ریال
۶۴۴۷"۳.۴۲.۸لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۹۰۰۰ریال
۶۴۴۸۳لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸۳۰۰ریال
۶۴۴۹۳.۵لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸۳۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۳۲"۴۸۱۲.۷لوله گازی ApIL5 ژاپن گریدB عایق دار شاخه ۱۲ متر بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۶۵۳۳"۲۴۹.۵۳لوله گازی ApIL5 کره گریدB شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۶۵۳۴"۲۴۱۲.۷لوله گازی ApIL5 ژاپن گریدB شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۲۰۵۴لوله درزدار سیاه سنگین سپاهان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۶۲۰۶۴لوله درزدار سیاه سنگین سپاهان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۴۵,۰۰۰ ریال
۶۲۰۲۴لوله درزدار سیاه سنگین سپاهان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۰۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۲۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۲۹۰"۱.۲۲لوله درز مستقیم صنعتی پلیسه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۵,۰۰۰ ریال
۶۴۲۷"۳.۴۲لوله درز مستقیم صنعتی پلیسه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵۵,۰۰۰ ریال
۶۲۹۱"۱.۲ -۱۲لوله درز مستقیم صنعتی پلیسه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۷۰,۰۰۰ ریال
۶۴۲۸۲لوله درز مستقیم صنعتی پلیسه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۸"۱۸۶لوله درزدار شاخه ۶ متری تست آب بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۶۵۱۹"۱۸۸لوله درزدار شاخه۶ متری تست آب بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۶۵۲۰"۱۸۱۰لوله درزدار شاخه ۶ متری تست آب بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۶/۲۳
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۰۵"۴۰۹.۵لوله درز مستقیم درجه ۲شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۶۲۰۶"۴۰۸.۸لوله درز مستقیم تست نوبار شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۶۲۰۳"۴۲۱۰لوله درز مستقیم درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۲۸"۴۸۸لوله درز مستقیم درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۶۵۲۹"۴۸۱۰لوله درز مستقیم درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۷,۰۰۰ ریال
۶۵۳۰"۲۶۱۴لوله درز مستقیم درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۸"۲۸۸لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۲۹,۰۰۰ ریال
۶۵۱۹"۲۸۱۰لوله درز مستقیم شاخه۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۲۹,۰۰۰ ریال
۶۵۲۰"۳۰۱۰لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۲۹,۰۰۰ ریال
۶۵۲۱"۳۰۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۶/۱۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۳۲"۴۸۱۲.۷لوله گازی ApIL5 ژاپن گریدB عایق دار شاخه ۱۲ متر بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۶۵۳۳"۲۴۹.۵۳لوله گازی ApIL5 کره گریدB شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۶۵۳۴"۲۴۱۲.۷لوله گازی ApIL5 ژاپن گریدB شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۱۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۲۰۵۴لوله درزدار سیاه سنگین سپاهان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۶۲۰۶۴لوله درزدار سیاه سنگین سپاهان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۴۵,۰۰۰ ریال
۶۲۰۲۴لوله درزدار سیاه سنگین سپاهان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۰۵,۰۰۰ ریال
۶۲۰۳۴لوله درزدار سیاه سنگین سپاهان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۰۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۰۶۲لوله درز مستقیم ساختمانی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۲۰۲۲.۵لوله درز مستقیم ساختمانی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۲۰۳۲.۵لوله درز مستقیم ساختمانی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۱۱
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۲۸"۲۰۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان ۲۷,۵۰۰ ریال
۶۵۲۹"۲۴۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان ۲۷,۵۰۰ ریال
۶۵۳۰"۲۶۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان ۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۶/۰۹
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۹"۲۸۱۰لوله درز مستقیم شاخه۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۳۱,۸۰۰ ریال
۶۵۲۰"۳۰۱۰لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۲۷,۵۰۰ ریال
۶۵۲۱"۳۰۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۸
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۸"۳۰۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان ۲۷,۰۰۰ ریال
۶۵۲۰"۳۰۸لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان ۲۷,۵۰۰ ریال
۶۵۲۱"۳۰۱۰لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان ۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۲۸"۱۲۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان ۲۴,۵۰۰ ریال
۶۵۲۹"۱۴۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان ۲۵,۶۰۰ ریال
۶۵۳۰"۱۶۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان ۲۵,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۰۶
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۲۸"۳۲۷.۸لوله درز دار آبرسان درجه ۲ شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان ۲۴,۵۰۰ ریال
۶۵۲۹"۴۰۹.۵لوله درز دار آبرسان درجه ۲ شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان ۲۵,۶۰۰ ریال
۶۵۳۰"۱۶۸لوله درز دار آبرسان درجه ۲ شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان ۲۵,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۸"۲۸۸لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۳۱,۸۰۰ ریال
۶۵۱۹"۲۸۱۰لوله درز مستقیم شاخه۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۳۱,۸۰۰ ریال
۶۵۲۰"۳۰۱۰لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۳۲,۰۰۰ ریال
۶۵۲۱"۳۰۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۳۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۰۵۲.۵لوله درز دار تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۲۰۶۲.۵لوله درز دار تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۲۰۲۲.۵لوله درز دار تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۲۰۳۲لوله درز دار تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۳۲"۴۸۱۲.۷لوله گازی ApIL5 ژاپن گریدB عایق دار شاخه ۱۲ متر بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۶۵۳۳"۲۴۹.۵۳لوله گازی ApIL5 کره گریدB شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۶۵۳۴"۲۴۱۲.۷لوله گازی ApIL5 ژاپن گریدB شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۰۵۲لوله درز مستقیم ساختمانی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۹,۳۰۰ ریال
۶۲۰۶۲لوله درز مستقیم ساختمانی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۹,۲۰۰ ریال
۶۲۰۲۲.۵لوله درز مستقیم ساختمانی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
۶۲۰۳۲.۵لوله درز مستقیم ساختمانی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۰۵"۱۰۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان۲۹۵۰۰ ریال
۶۲۰۶"۱۲۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان۲۹۵۰۰ ریال
۶۲۰۲"۱۴۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان۲۹۵۰۰ ریال
۶۲۰۳"۱۶۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان۲۹۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۲۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۲۹۰"۱.۲۲لوله درز مستقیم صنعتی پلیسه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۵,۰۰۰ ریال
۶۴۲۷"۳.۴۲لوله درز مستقیم صنعتی پلیسه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۵۵,۰۰۰ ریال
۶۲۹۱"۱.۲ -۱۲لوله درز مستقیم صنعتی پلیسه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۷۰,۰۰۰ ریال
۶۴۲۸۲لوله درز مستقیم صنعتی پلیسه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۲۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۷۷"۱.۲۲.۵لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه سپنتا۲۹,۰۰۰ ریال
۶۳۷۸"۳.۴۲.۸لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه سپنتا۲۹,۰۰۰ ریال
۶۴۴۶۳لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه سپنتا۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۶"۱.۲۲.۵لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۷"۳.۴۲.۸لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۹,۰۰۰ ریال
۶۴۴۸۳لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸,۳۰۰ ریال
۶۴۴۹۳.۵لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۰۵۲.۵لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷۵۰۰ ریال
۶۲۰۶۳لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷۵۰۰ ریال
۶۲۰۲۳لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷۵۰۰ ریال
۶۲۰۳۲.۵لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷۵۰۰ ریال
۶۲۰۴۳لوله درز مستقیم شاخه ۶ متریکارخانه اصفهان ۲۷۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۴۰۴۳لوله درز دارتست شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۹۵۰۰ریال
۶۸۳۵۵۵لوله درز دار تست شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۳۰۷۰۰ ریال
۶۸۳۶۶۳لوله درز دار تست شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۹۶۰۰ ریال
۶۸۳۷۸۶لوله درز دار تست شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۳۰۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۶"۱.۲۲.۵لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸,۰۰۰ ریال
۶۴۴۷"۳.۴۲.۸لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۸۳لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸,۳۰۰ ریال
۶۴۴۹۳.۵لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۷"۱.۴ -۱۲لوله درز مستقیم ساختمانی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۶۵۰۹"۱.۴ -۱۳لوله درز مستقیم ساختمانی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷,۶۰۰ ریال
۶۵۰۸"۱.۲ ۲.۵لوله درز مستقیم ساختمانی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷,۸۰۰ ریال
۶۵۱۱"۱.۲۳لوله درز مستقیم ساختمانی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۷۷"۱.۲۲.۵لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۳۷۸"۳.۴۲.۸لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۴۴۶۳لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۷۳"۱.۲۲لوله گازی خانگی سپاهان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۸,۶۰۰ ریال
۶۳۷۶"۳.۴۲.۸لوله گازی خانگی سپاهان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۹,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۲۹۴"۱.۲۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۲۰۰,۰۰۰ ریال
۶۲۹۵"۳.۴۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۲۵۲,۰۰۰ ریال
۶۲۹۶۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۳۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۳۲"۴۸۱۲.۷لوله گازی ApIL5 ژاپن گریدB عایق دار شاخه ۱۲ متر بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۶۵۳۳"۲۴۹.۵۳لوله گازی ApIL5 کره گریدB شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۶۵۳۴"۲۴۱۲.۷لوله گازی ApIL5 ژاپن گریدB شاخه ۶متر بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۰۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۵۰"۱.۲۲.۳لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸,۰۰۰ ریال
۶۳۵۱"۳.۴۲.۳لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۱۰,۰۰۰ ریال
۶۳۵۲۲.۸لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۷۷"۱.۲۲.۵لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۷,۵۰۰ ریال
۶۳۷۸"۳.۴۲.۸لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۷,۵۰۰ ریال
۶۴۴۶"۱.۲۲.۵لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان ۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۲۹۴"۱.۲۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۲۰۹۰۰۰ ریال
۶۲۹۵"۳.۴۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۲۵۸۰۰۰ ریال
۶۲۹۶۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۳۷۹۵۰۰ ریال
۶۲۹۸"۱.۴ -۱۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۴۲۸۵۰۰ ریال
۶۲۹۷"۱.۲ -۱۲.۵لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۵۷۷۵۰۰ ریال
۶۲۹۹۲۲.۵لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۶۰۹۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۶"۱.۲۲.۵لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸۷۰۰ ریال
۶۴۴۷"۳.۴۲.۸لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸۵۰۰ ریال
۶۴۴۸۳لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸۳۰۰ ریال
۶۴۴۹۳.۵لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۹۰۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶۵۰۰ ریال
۶۴۲۷"۱.۲۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶۸۰۰ ریال
۶۲۹۱"۱.۲ -۱۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶۵۰۰ ریال
۶۲۴۸"۳.۴۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶۰۰۰ ریال
۶۴۲۸۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۷۷"۱.۲۲.۵لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۷۹۰۰ ریال
۶۳۷۸"۳.۴۲.۸لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۷۹۰۰ریال
۶۴۴۶۱.۲۲.۵لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸۰۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۵۰"۱.۲۲.۳لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ ریال
۶۳۵۱"۳.۴۲.۳لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۱۰۰۰۰ ریال
۶۳۵۲۲.۸لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۹۰۰۰ ریال
۶۳۵۴"۱.۴ -۱۲.۸لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۹۵۰۰ ریال
۶۳۵۵"۱.۲ -۱۲.۸لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۶۹۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۱۴۲.۲لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۶۷۵۰ ریال
۶۳۱۵"۱.۲ -۲۲.۵لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متری بنگاه تهران۷۵۸۰۰ ریال
۶۳۱۶۲.۵لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متری بنگاه تهران۹۳۹۰۰ ریال
۶۳۱۷۲.۵لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۵۷۰۰ ریال
۶۳۱۸۳لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۶۸۵۰ ریال
۶۳۱۹۳لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۰۱۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۸۸"۱.۲۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۲۴۳۵۰ ریال
۶۲۸۹"۳.۴۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۲۴۲۰۰ ریال
۶۳۰۱"۱.۲۲.۳لوله درز مستقیم تست آب شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۲۵۷۵۰ ریال
۶۳۰۰۲.۸لوله درز مستقیم تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۵۹۰۰ ریال
۶۲۹۶۲.۲لوله درز مستقیم تست آب شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۴۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۰۵۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۸۰۰ ریال
۶۲۰۶"۱.۴ -۱۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۷۵۰ ریال
۶۲۰۲"۱.۲۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۴۱۰۰ ریال
۶۲۰۳"۳.۴۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۴۰۰۰ ریال
۶۲۰۴۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۸۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۴۱"۱.۲۲لوله درزدار “۱.۲ اینچ تست آب ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه ساوه۲۳۹۰۰ ریال
۶۲۴۲"۳.۴۲لوله درزدار “۳.۴ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه ساوه۲۳۹۰۰ ریال
۶۲۴۳"۱.۲ -۱۲لوله درزدار “۱.۲ -۱ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه ساوه۲۴۰۰۰ ریال
۶۲۴۴"۱.۴ -۱۲لوله درزدار “۱.۴ -۱ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه ساوه۲۴۰۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۴۱"۱.۲۲لوله درزدار “۱.۲ اینچ تست آب ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه تهران۲۳۸۰۰ ریال
۶۲۴۰"۱.۲۲لوله درزدار “۱.۲ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه تهران۲۳۷۵۰ ریال
۶۲۴۲"۳.۴۲لوله درزدار “۳.۴ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه تهران۲۳۷۰۰ ریال
۶۲۴۳"۱.۲ -۱۲لوله درزدار “۱.۲ -۱ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه تهران۲۳۹۰۰ ریال
۶۲۴۴"۱.۴ -۱۲لوله درزدار “۱.۴ -۱ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه تهران۲۴۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۰۲۱.۲۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۵۰۰۰ ریال
۶۲۰۳۳.۴۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۹۵۰ ریال
۶۲۰۴۱۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۷۵۰ ریال
۶۲۰۵۱.۲ -۱۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۷۵۰ ریال
۶۲۰۶۱.۴ -۱۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۷۵۰ ریال
۶۲۰۷۲۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۷۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کد سایز (اینچ) ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۳۸"۱۱.۲۲لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متری ۲۳۱۰۰ ریال
۶۰۳۶"۱.۲۲.۵لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متریتماس بگیرید
۶۰۳۷"۱.۲۲.۵لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متریتماس بگیرید
۶۰۳۹"۱۱.۲۲.۵لوله درزدار تهران تست آب شاخه ۶ متری کارخانهتماس بگیرید
۶۰۴۰"۱۱.۲۲.۵لوله درزدار تهران تست گاز شاخه ۶ متری کارخانهتماس بگیرید

دیدگاهها

 1. :

  لوله درز مستقیم کالوپ اصفهان دارید ؟ سایز ۱۴با ضخامت ۱۰ میل قیمت بدید لطفا

  • :

   سلام
   برای دریافت قیمت های جدید وارد صفحه محصول بشید یا با شماره ۴۴۰۲۴۵۶۳ – ۰۲۱ تماس بگیرید و با کارشناس مربوطه در ارتباط باشید.

 2. :

  سلام. میشه راجع به لوله گازی تو کار مانیس که تو جدولاتون هست یه توضیح بدین ؟ مانیس همون لوله مانیسمانه ؟

  • :

   با سلام . لوله های گازی مانیس همان لوله های گازی ویژه کارخانه سپاهان بوده که برای مصارف خانگی تحت استاندارد های بین المللی APAL5 و ملی ISIRI 3574 بانام مانیس گاز ثبت شده و جایگزین لوله های بی درز مانیسمان در لوله کشی های تو کار ساختمان شده است.

 3. :

  لطفا لوله مبلی کارخانه درپاد بمن قیمت بدید. ۱۶ اینچ ضخامت ۰/۷

  • :

   جهت استعلام و خرید وارد صفحه محصول مورد نظر بشید یا با شماره ۴۴۰۲۴۵۶۳ – ۰۲۱ تماس بگیرید و با کارشناس مربوطه در ارتباط باشیددر اسرع وقت استعلام محصول درخواستیتان به شما داده خواهد شد

 4. :

  سلام و خسته نباشید. یه توضیحی در مورد لوله های تست آب میدین ؟

  • :

   سلام و سپاس. هیدرو تست روشی است که توسط آن نشتی ها در مخازن تحت فشار از قبیل خطوط لوله قابل تشخیص می باشند. این تست عبارتست از تزریق آب که در این روش برای تشخیص بهتر با رنگ ترکیب شده است، در لوله یا مخزن تحت فشار مورد نیاز برای اطمینان از اینکه نشتی یا آسیبی صورت نپذیرفته است. این روش متداولترین روش برای استفاده در مخازن و خطوط لوله می باشد. این روش کمک می کند تا استانداردهای ایمنی وطول عمر یک لوله یا مخزن افزایش یابد. قطعات جدیداً تولید شده اصولا مناسب تستهای هیدرو استاتیک می باشند.
   سپس برای تستهای بعدی از روش تست تضمین فشار یا تست هیدرو استاتیک متغییر نامیده می شود. تستهای هیدرو استاتیک همچنین روشی است که در آن یک مخزن تحت فشار گاز، از قبیل سیلندر یا بویلر از نظر نشتی یا اشکال مورد آزمایش قرار می گیرند.

 5. :

  سلام. استاندارد جنس و نوع لوله های گازی رو کار در ساختمان چیه ؟

  • :

   لوله های مورد استفاده در لوله کشی گاز باید از جنس فولاد سیاه باشد و می تواند بدون درز و یا با درز باشد .کلیه مشخصات آنها از نظر ساخت ، مواد،ابعاد،وزن،آزمایش ها و تلرانس با استاندارد ملی شماره ۳۳۶۰و یا API5L و یآ DIN2440 و یا معادل آنها بایستی مطابقت داشته باشد .
   – در لوله کشی روکار می توان از اتصالات جوشی درزدار JIS به شماره B2311 و یا معادل آن استفاده نمود .
   – در لوله کشی روکار برای حفاظت لوله باید رنگ آمیزی انجام شود ( چربی زدائی -زنگ زدائی – ضد زنگ – رنگ روشن )
   – لوله کشی روکار تا قطر ۲ اینچ ، جوشی و یا دنده ای بوده و بیشتر از قطر ۲ اینچ باید جوشکاری برق باشد .

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *