لوله درز مستقیم

لوله درز مستقیم

جهت ساخت اینگونه لوله ها از ورق های فولادی و جوشکاری استفاده میشود بدین منظور ورق با ضخامت مورد نظر و براساس سایز لوله برش خورده و پس عبور از غلطک های نورد به شکل گرد در می آیند لوله های درزدار به دو روش جوشکاری زیرپودری (SAW) و جوشکاری مقاومت الکتریکی تولید میشوند.با توجه به روند ساخت لوله درزدار میزان تحمل فشار در لوله درزدار نسبت به لوله بدون درز کمتر است.

کاربرد لوله های درز مستقیم

این لوله ها جهت تولید انواع پروفیل های ساختمانی ، لوله های شوفاژی ، لوله های گازی استفاده می شود.

استاندارد انواع لوله های درز مستقیم

لوله های درز مستقیم(ERW)
استاندارد ورق های نوردی طبق : DIN 1623-1 برای ورقهای سرد روغنی، DIN EN 10025 و API 5L برای ورقهای گرم
استانداردهای لوله های آب، گاز و صنعتی طبق : DIN 2440، DIN 2394-1، BS 1387، API 5L، BS 1139-1
استانداردهای كنترل كیفیت گالوانیزاسیون طبق : DIN EN 10240 / DIN 2444
استاندارد قوطی های صنعتی و ساختمانی طبق : EN 10219-2 / DIN 2395-3

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۵۰"۱.۲۲.۳لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران

۲۲۸,۰۰۰ ریال

۶۳۵۱"۳.۴۲.۳لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران

۳۱۰,۰۰۰ ریال

۶۳۵۲۲.۸لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران

۴۸۹,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۷"۱.۴ -۱۲لوله درز مستقیم ساختمانی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۶۵۰۹"۱.۴ -۱۳لوله درز مستقیم ساختمانی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷,۶۰۰ ریال
۶۵۰۸"۱.۲ ۲.۵لوله درز مستقیم ساختمانی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷,۸۰۰ ریال
۶۵۱۱"۱.۲۳لوله درز مستقیم ساختمانی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷,۸۰۰ ریال
۶۵۱۰"۱.۴ -۱۳لوله درز مستقیم ساختمانی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۷۷"۱.۲۲.۵لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۷,۵۰۰ ریال
۶۳۷۸"۳.۴۲.۸لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۷,۵۰۰ ریال
۶۴۴۶"۱.۲۲.۵لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان ۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۲۹۴"۱.۲۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۲۰۹۰۰۰ ريال
۶۲۹۵"۳.۴۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۲۵۸۰۰۰ ريال
۶۲۹۶۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۳۷۹۵۰۰ ريال
۶۲۹۸"۱.۴ -۱۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۴۲۸۵۰۰ ريال
۶۲۹۷"۱.۲ -۱۲.۵لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۵۷۷۵۰۰ ريال
۶۲۹۹۲۲.۵لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۶۰۹۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۶"۱.۲۲.۵لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸۷۰۰ ريال
۶۴۴۷"۳.۴۲.۸لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸۵۰۰ ريال
۶۴۴۸۳لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸۳۰۰ ريال
۶۴۴۹۳.۵لوله گاز خانگی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸۳۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۹۰۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶۵۰۰ ريال
۶۴۲۷"۱.۲۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶۸۰۰ ريال
۶۲۹۱"۱.۲ -۱۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶۵۰۰ ريال
۶۲۴۸"۳.۴۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶۰۰۰ ريال
۶۴۲۸۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۷۷"۱.۲۲.۵لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۷۹۰۰ ريال
۶۳۷۸"۳.۴۲.۸لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۷۹۰۰ريال
۶۴۴۶۱.۲۲.۵لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۵۰"۱.۲۲.۳لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۸۰۰ ريال
۶۳۵۱"۳.۴۲.۳لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۱۰۰۰۰ ريال
۶۳۵۲۲.۸لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۹۰۰۰ ريال
۶۳۵۴"۱.۴ -۱۲.۸لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۹۵۰۰ ريال
۶۳۵۵"۱.۲ -۱۲.۸لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۶۹۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۱۴۲.۲لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۶۷۵۰ ريال
۶۳۱۵"۱.۲ -۲۲.۵لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متری بنگاه تهران۷۵۸۰۰ ريال
۶۳۱۶۲.۵لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متری بنگاه تهران۹۳۹۰۰ ريال
۶۳۱۷۲.۵لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۵۷۰۰ ريال
۶۳۱۸۳لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۶۸۵۰ ريال
۶۳۱۹۳لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۰۱۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۸۸"۱.۲۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۲۴۳۵۰ ريال
۶۲۸۹"۳.۴۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۲۴۲۰۰ ريال
۶۳۰۱"۱.۲۲.۳لوله درز مستقیم تست آب شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۲۵۷۵۰ ريال
۶۳۰۰۲.۸لوله درز مستقیم تست گاز شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۵۹۰۰ ريال
۶۲۹۶۲.۲لوله درز مستقیم تست آب شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۴۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۰۵۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۸۰۰ ريال
۶۲۰۶"۱.۴ -۱۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۷۵۰ ريال
۶۲۰۲"۱.۲۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۴۱۰۰ ريال
۶۲۰۳"۳.۴۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۴۰۰۰ ريال
۶۲۰۴۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۸۰۰ ريال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۴۱"۱.۲۲لوله درزدار “۱.۲ اینچ تست آب ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه ساوه۲۳۹۰۰ ريال
۶۲۴۲"۳.۴۲لوله درزدار “۳.۴ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه ساوه۲۳۹۰۰ ريال
۶۲۴۳"۱.۲ -۱۲لوله درزدار “۱.۲ -۱ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه ساوه۲۴۰۰۰ ريال
۶۲۴۴"۱.۴ -۱۲لوله درزدار “۱.۴ -۱ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه ساوه۲۴۰۰۰ ريال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۴۱"۱.۲۲لوله درزدار “۱.۲ اینچ تست آب ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه تهران۲۳۸۰۰ ريال
۶۲۴۰"۱.۲۲لوله درزدار “۱.۲ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه تهران۲۳۷۵۰ ريال
۶۲۴۲"۳.۴۲لوله درزدار “۳.۴ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه تهران۲۳۷۰۰ ريال
۶۲۴۳"۱.۲ -۱۲لوله درزدار “۱.۲ -۱ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه تهران۲۳۹۰۰ ريال
۶۲۴۴"۱.۴ -۱۲لوله درزدار “۱.۴ -۱ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متر ی کارخانه تهران۲۴۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۰۲۱.۲۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۵۰۰۰ ريال
۶۲۰۳۳.۴۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۹۵۰ ريال
۶۲۰۴۱۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۷۵۰ ريال
۶۲۰۵۱.۲ -۱۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۷۵۰ ريال
۶۲۰۶۱.۴ -۱۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۷۵۰ ريال
۶۲۰۷۲۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۷۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کد سایز (اینچ) ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۳۸"۱۱.۲۲لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متری ۲۳۱۰۰ ريال
۶۰۳۶"۱.۲۲.۵لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متریتماس بگیرید
۶۰۳۷"۱.۲۲.۵لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متریتماس بگیرید
۶۰۳۹"۱۱.۲۲.۵لوله درزدار تهران تست آب شاخه ۶ متری کارخانهتماس بگیرید
۶۰۴۰"۱۱.۲۲.۵لوله درزدار تهران تست گاز شاخه ۶ متری کارخانهتماس بگیرید

دیدگاهها

 1. :

  لوله درز مستقیم کالوپ اصفهان دارید ؟ سایز ۱۴با ضخامت ۱۰ میل قیمت بدید لطفا

  • :

   سلام
   برای دریافت قیمت های جدید وارد صفحه محصول بشید یا با شماره ۴۴۰۲۴۵۶۳ – ۰۲۱ تماس بگیرید و با کارشناس مربوطه در ارتباط باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.