لوله درز مستقیم

لوله درز مستقیم

جهت ساخت اینگونه لوله ها از ورق های فولادی و جوشکاری استفاده میشود بدین منظور ورق با ضخامت مورد نظر و براساس سایز لوله برش خورده و پس عبور از غلطک های نورد به شکل گرد در می آیند لوله های درزدار به دو روش جوشکاری زیرپودری (SAW) و جوشکاری مقاومت الکتریکی تولید میشوند.با توجه به روند ساخت لوله درزدار میزان تحمل فشار در لوله درزدار نسبت به لوله بدون درز کمتر است.

کاربرد لوله های درز مستقیم

این لوله ها جهت تولید انواع پروفیل های ساختمانی ، لوله های شوفاژی ، لوله های گازی استفاده می شود.

استاندارد انواع لوله های درز مستقیم

لوله های درز مستقیم(ERW)
استاندارد ورق های نوردی طبق : DIN 1623-1 برای ورقهای سرد روغنی، DIN EN 10025 و API 5L برای ورقهای گرم
استانداردهای لوله های آب، گاز و صنعتی طبق : DIN 2440، DIN 2394-1، BS 1387، API 5L، BS 1139-1
استانداردهای كنترل كیفیت گالوانیزاسیون طبق : DIN EN 10240 / DIN 2444
استاندارد قوطی های صنعتی و ساختمانی طبق : EN 10219-2 / DIN 2395-3

 

کارشناس فروش لوله درز مستقیم

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷

کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب شاخه
۱۷۴۳۱'' ۱/۲۲لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان

۶۴,۹۰۰ ریال

۱۷۴۳۲'' ۳/۴۲لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان

۶۴,۹۰۰ ریال

۱۷۴۳۳'' ۱ ۲لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان

۶۴,۷۰۰ ریال

۱۷۴۳۴'' ۱-۱/۴۲لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان

۶۴,۷۰۰ ریال

۱۷۴۳۵'' ۱-۱/۲۲لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان

۶۴,۷۰۰ ریال

۱۷۴۳۶'' ۲۲لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان

۶۴,۷۰۰ ریال

۱۷۴۳۷'' ۲-۱/۲۲لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان

۶۴,۷۰۰ ریال

۱۷۴۳۸۳۲لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان

۶۴,۷۰۰ ریال

۱۷۴۳۹۴۲لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان

۶۴,۷۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۶۱"۱.۲ -لوله گازی توکار API کچو اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه

۶۶,۷۰۰ ریال

۶۸۶۳ - لوله گازی توکار API کچو اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه

۶۶,۵۰۰ ریال

۶۷۸'' ۱-۱/۲ -لوله گازی توکار API کچو اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه

۶۶,۵۰۰ ریال

۶۵۹'' ۱-۱/۴ -لوله گازی توکار API کچو اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه

۶۶,۵۰۰ ریال

۶۸۶۴ -لوله گازی توکار API کچو اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه

۶۶,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب شاخه
۱۸۴۶۵'' ۱/۲-لوله گازی روکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۵,۰۰۰ ریال

۱۸۴۶۷'' ۳/۴-لوله گازی روکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۵,۰۰۰ ریال

۱۸۴۶۶'' ۱ -لوله گازی روکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۴,۵۰۰ ریال

۱۸۴۶۸'' ۱-۱/۴-لوله گازی روکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۴,۵۰۰ ریال

۱۸۴۶۹'' ۱-۱/۲-لوله گازی روکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۴,۵۰۰ ریال

۱۸۴۷۰'' ۲-لوله گازی روکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۴,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب شاخه
۱۸۴۰۷'' ۱/۲-لوله گازی روکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۵,۰۰۰ ریال

۱۸۴۰۸'' ۳/۴-لوله گازی روکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۵,۰۰۰ ریال

۱۸۴۰۹'' ۱ -لوله گازی روکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۴,۵۰۰ ریال

۱۸۴۱۰'' ۱-۱/۴-لوله گازی روکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۴,۵۰۰ ریال

۱۸۴۱۱'' ۱-۱/۲-لوله گازی روکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۴,۵۰۰ ریال

۱۸۴۱۲'' ۲-لوله گازی روکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۴,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب شاخه
۱۸۴۱۳'' ۱/۲-لوله گازی توکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۷,۰۰۰ ریال

۱۸۴۱۴'' ۳/۴-لوله گازی توکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۷,۰۰۰ ریال

۱۸۴۱۵'' ۱ -لوله گازی توکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۶,۵۰۰ ریال

۱۸۴۱۶'' ۱-۱/۴-لوله گازی توکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۶,۵۰۰ ریال

۱۸۴۱۷'' ۱-۱/۲-لوله گازی توکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۶,۵۰۰ ریال

۱۸۴۱۸'' ۲-لوله گازی توکار، شاخه ۶ متری، کارخانه سپاهان اصفهان

۶۶,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۸/۲۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۷۴''۱/۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۹۱۷۰'' ۳/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۹۱۷۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۹۱۷۱"۱-۱/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۹۰۰۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۹۰۰۳"۲-۱/۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۹۰۰۵"۱-۱/۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۹۰۳۱'' ۳۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۹۰۹۸۲لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۸/۲۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۹۷'' ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۹۰۹۶"۱-۱/۴۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۹۱۲۶"۱-۱/۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۹۱۲۷'' ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۹۱۲۳"۲-۱/۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۹۱۲۴'' ۳۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۹۰۳۰'' ۴۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۸/۲۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۱۱۲۰۸۶لوله درز مستقیم کالوپ ،۶متری درب کارخانه۵۴,۰۰۰ ریال
۱۱۲۱۰۶لوله درز مستقیم کالوپ ،۶متری درب کارخانه۵۳,۴۰۰ ریال
۱۱۲۱۲"۱۰۶لوله درز مستقیم کالوپ ،۶متری درب کارخانه۵۳,۴۰۰ ریال
۱۱۲۱۸"۱۴۶لوله درز مستقیم کالوپ ،۶متری درب کارخانه۵۱,۸۰۰ ریال
۱۱۲۱۶"۱۲۸لوله درز مستقیم کالوپ ،۶متری درب کارخانه۵۲,۸۰۰ ریال
۱۱۲۱۹"۱۴۸لوله درز مستقیم کالوپ ،۶متری درب کارخانه۵۲,۸۰۰ ریال
۱۷۹۳۰"۱۲۱۰لوله درز مستقیم کالوپ ،۶متری درب کارخانه۵۳,۸۰۰ ریال
۱۷۹۳۱"۱۴۱۰لوله درز مستقیم کالوپ ،۶متری درب کارخانه۵۳,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۸/۲۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۸۲۱۷"۱.۲۲/۵لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۶۳,۱۰۰ ریال
۱۸۲۱۸"۳.۴۲/۵لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۶۳,۱۰۰ ریال
۱۸۲۱۹۲/۵لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۶۳,۰۰۰ ریال
۱۸۲۲۰'' ۱-۱/۴ ۲/۵لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۶۳,۰۰۰ ریال
۱۸۲۲۱'' ۱-۱/۲۲/۵لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۶۳,۰۰۰ ریال
۱۸۲۲۲۲/۵لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۶۳,۰۰۰ ریال
۱۸۲۲۳'' ۲-۱/۲۲/۵لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۶۳,۰۰۰ ریال
۱۸۲۲۴''۳۲/۵لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۶۳,۰۰۰ ریال
۱۸۲۲۵''۴۲/۵لوله صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان اصفهان۶۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۷/۲۹
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۶۱,۷۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۶۱,۷۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۶۱,۳۵۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۶۱,۳۵۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۶۱,۳۵۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۶۱,۳۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۳/۳۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۰۴۱۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۴،۶۰۰ ريال(خرید با تایید)
۵۲۸۸۱۲.۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۴،۴۰۰ ريال(خرید با تایید)
۵۳۰۰۱.۲ -۱۱.۹لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۴،۶۰۰ ريال(خرید با تایید)
۵۲۹۸۱.۲ -۱۱.۸لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۵،۶۰۰ ريال(خرید با تایید)
۵۲۹۷۱.۲ -۱۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۶۰۰ ريال(خرید با تایید)
۵۲۶۷۱.۲ -۱۲.۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۴۰۰ ريال(خرید با تایید)
۵۳۲۳۱.۲ -۱۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۰۰۰ ريال(خرید با تایید)
۵۳۰۹۱.۲ -۱۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۲۰۰ ريال(خرید با تایید)
۵۳۱۶۲۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۶۰۰ ريال(خرید با تایید)
۵۳۱۷۲۲.۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۴۰۰ ريال(خرید با تایید)
۵۳۱۸۲۲.۵لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۰۰۰ ريال(خرید با تایید)
۵۳۱۹۲۲.۸لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۴۰۰ ريال(خرید با تایید)
۵۳۲۰۲۳لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۳،۲۰۰ ريال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۳/۲۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۶۱"۱.۲لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه کچو اصفهان۳۶,۷۵۰ ریال (خرید با تایید)
۶۸۶۲"۳.۴لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه کچو اصفهان۳۶,۷۵۰ ریال (خرید با تایید)
۶۸۶۳لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه کچو اصفهان۳۶,۵۵۰ ریال (خرید با تایید)
۶۷۸'' ۱-۱/۲ لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه کچو اصفهان۳۶,۵۵۰ ریال (خرید با تایید)
۶۵۹'' ۱-۱/۴ لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه کچو اصفهان۳۶,۵۵۰ ریال (خرید با تایید)
۶۸۶۴لوله گازی توکار شاخه ۶ متری کارخانه کچو اصفهان۳۶,۵۵۰ ریال (خرید با تایید)
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۶۸''۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API سپاهان اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۶۳۶۶''۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API سپاهان اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه۳۵,۶۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۶۳۶۷''۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API سپاهان اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۹۰۲۹''۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API سپاهان اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه۳۵,۶۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۹۱۵۵''۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API سپاهان اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه۳۵,۶۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۹۱۵۴''۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API سپاهان اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه۳۵,۶۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
تاریخ به روزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۱/۲۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۶,۰۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۵,۶۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۶,۰۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۵,۶۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۵,۶۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۵,۶۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۷۴'' ۱/۲ ۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۰'' ۳/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۲'' ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۵'' ۱/۲ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۱۷۱'' ۱/۴ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۲'' ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۳'' ۱/۲ ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۳۱'' ۳۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۹۸'' ۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۲۳
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۲۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۰۹۷'' ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۹۶'' ۱/۴ ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۷'' ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۳'' ۱/۲ ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۴'' ۳۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۳۰'' ۴۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی دو شنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۱۷۴'' ۱/۲ ۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۰'' ۳/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۲'' ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۵'' ۱/۲ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۱۷۱'' ۱/۴ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۲'' ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۳'' ۱/۲ ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۳۱'' ۳۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۹۸'' ۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۰۹۷'' ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۹۶'' ۱/۴ ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۷'' ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۳'' ۱/۲ ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۴'' ۳۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۳۰'' ۴۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۲/۱۷
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۱۷۴'' ۱/۲ ۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۰'' ۳/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۲'' ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۵'' ۱/۲ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۱۷۱'' ۱/۴ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۲'' ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۳'' ۱/۲ ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۳۱'' ۳۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۹۸'' ۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۰۹۷'' ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۹۶'' ۱/۴ ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۷'' ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۳'' ۱/۲ ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۴'' ۳۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۳۰'' ۴۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۲/۱۰
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۱۷۴'' ۱/۲ ۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۰'' ۳/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۲'' ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۵'' ۱/۲ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۱۷۱'' ۱/۴ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۲'' ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۳'' ۱/۲ ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۳۱'' ۳۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۹۸'' ۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۰۹۷'' ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۹۶'' ۱/۴ ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۷'' ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۳'' ۱/۲ ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۴'' ۳۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۳۰'' ۴۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۳۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۱۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۱۷۴'' ۱/۲ ۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۰'' ۳/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۲'' ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۵'' ۱/۲ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۱۷۱'' ۱/۴ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۲'' ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۳'' ۱/۲ ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۳۱'' ۳۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۹۸'' ۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۰۹۷'' ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۹۶'' ۱/۴ ۱۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۷'' ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۳'' ۱/۲ ۲۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۱۲۴'' ۳۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۹۰۳۰'' ۴۲.۵لوله درزدار شاخه ۶ متر بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۵۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API شاخه ۶ متر کارخانه سپاهان اصفهان۳۲,۳۰۰ ریال(خرید با تایید قیمت)
تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۹۱۷۴'' ۱/۲ ۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۰'' ۳/۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۹۱۷۲'' ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۵'' ۱/۲ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۱۷۱'' ۱/۴ ۱۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۲'' ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۰۳'' ۱/۲ ۲۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۳۱'' ۳۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۹۰۹۸'' ۴۲لوله درزدار شاخه ۶ متر تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۵۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۵۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۱,۸۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم(ریال)
۶۳۶۸'' ۱/۲۲.۷۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۲۷۳,۰۰۰ ریال
۶۳۶۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۳۵۰,۰۰۰ ریال
۶۳۶۷'' ۱ ۳.۲۵لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۴۷۵,۰۰۰ ریال
۹۰۲۹'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۷۳۵,۰۰۰ ریال
۹۱۵۵'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۸۴۵,۰۰۰ ریال
۹۱۵۴'' ۲۳.۹۱لوله سیاه درزدار API. شاخه ۶ متر. کارخانه سپاهان اصفهان۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۸"۲۸۸لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۲۹,۲۰۰ ریال
۶۵۱۹"۲۸۱۰لوله درز مستقیم شاخه۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۳۰,۷۰۰ ریال
۶۵۲۰"۳۰۱۰لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۳۱,۷۰۰ ریال
۶۵۲۱"۳۰۶لوله درز مستقیم شاخه ۶ متری کارخانه کالوپ اصفهان ۲۹,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۱۳
کدسایز (اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۵۴۲لوله درز دار پلیسه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۱,۲۰۰ ریال
۹۱۵۵۲.۵لوله درز دار پلیسه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۰۰۰ ریال
۹۱۵۶"۱.۲۲.۳لوله درز دار پلیسه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۰۰۰ ریال
۹۱۵۷۱.۲۳لوله درز دار پلیسه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۱,۲۰۰ ریال
۹۱۵۸۲۲.۸لوله درز دار پلیسه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۴۰۰ ریال
۹۱۵۹۲۳لوله درز دار پلیسه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۷"۱.۴ -۱۲لوله صنعتی درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۶۵۰۹"۱.۴ -۱۳لوله صنعتی درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۶۵۰۸"۱.۲ ۲.۵لوله صنعتی درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۶۵۱۱"۱.۲۳لوله صنعتی درزدار شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۰۵۲.۵لوله درز دار تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۲۰۶۲.۵لوله درز دار تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۲۰۲۲.۵لوله درز دار تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۲۰۳۲لوله درز دار تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۲۹۴"۱.۲۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۲۰۹۰۰۰ ريال
۶۲۹۵"۳.۴۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۲۵۸۰۰۰ ريال
۶۲۹۶۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۳۷۹۵۰۰ ريال
۶۲۹۸"۱.۴ -۱۲.۲لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۴۲۸۵۰۰ ريال
۶۲۹۷"۱.۲ -۱۲.۵لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۵۷۷۵۰۰ ريال
۶۲۹۹۲۲.۵لوله درز دار تست آب شا خه ۶ متری بنگاه تهران۶۰۹۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۲۰۲۱.۲۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۵۰۰۰ ريال
۶۲۰۳۳.۴۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۹۵۰ ريال
۶۲۰۴۱۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۷۵۰ ريال
۶۲۰۵۱.۲ -۱۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۷۵۰ ريال
۶۲۰۶۱.۴ -۱۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۷۵۰ ريال
۶۲۰۷۲۲لوله درز مستقیم صنعتی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۷۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کد سایز (اینچ) ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۳۸"۱۱.۲۲لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متری ۲۳۱۰۰ ريال
۶۰۳۶"۱.۲۲.۵لوله درزدار تست آب شاخه ۶ متریتماس بگیرید
۶۰۳۷"۱.۲۲.۵لوله درزدار تست گاز شاخه ۶ متریتماس بگیرید
۶۰۳۹"۱۱.۲۲.۵لوله درزدار تهران تست آب شاخه ۶ متری کارخانهتماس بگیرید
۶۰۴۰"۱۱.۲۲.۵لوله درزدار تهران تست گاز شاخه ۶ متری کارخانهتماس بگیرید

دیدگاهها

 1. :

  لوله درز مستقیم کالوپ اصفهان دارید ؟ سایز ۱۴با ضخامت ۱۰ میل قیمت بدید لطفا

  • :

   سلام
   برای دریافت قیمت های جدید وارد صفحه محصول بشید یا با شماره ۴۴۰۲۴۵۶۳ – ۰۲۱ تماس بگیرید و با کارشناس مربوطه در ارتباط باشید.

 2. :

  سلام. میشه راجع به لوله گازی تو کار مانیس که تو جدولاتون هست یه توضیح بدین ؟ مانیس همون لوله مانیسمانه ؟

  • :

   با سلام . لوله های گازی مانیس همان لوله های گازی ویژه کارخانه سپاهان بوده که برای مصارف خانگی تحت استاندارد های بین المللی APAL5 و ملی ISIRI 3574 بانام مانیس گاز ثبت شده و جایگزین لوله های بی درز مانیسمان در لوله کشی های تو کار ساختمان شده است.

 3. :

  لطفا لوله مبلی کارخانه درپاد بمن قیمت بدید. ۱۶ اینچ ضخامت ۰/۷

  • :

   جهت استعلام و خرید وارد صفحه محصول مورد نظر بشید یا با شماره ۴۴۰۲۴۵۶۳ – ۰۲۱ تماس بگیرید و با کارشناس مربوطه در ارتباط باشیددر اسرع وقت استعلام محصول درخواستیتان به شما داده خواهد شد

 4. :

  سلام و خسته نباشید. یه توضیحی در مورد لوله های تست آب میدین ؟

  • :

   سلام و سپاس. هیدرو تست روشی است که توسط آن نشتی ها در مخازن تحت فشار از قبیل خطوط لوله قابل تشخیص می باشند. این تست عبارتست از تزریق آب که در این روش برای تشخیص بهتر با رنگ ترکیب شده است، در لوله یا مخزن تحت فشار مورد نیاز برای اطمینان از اینکه نشتی یا آسیبی صورت نپذیرفته است. این روش متداولترین روش برای استفاده در مخازن و خطوط لوله می باشد. این روش کمک می کند تا استانداردهای ایمنی وطول عمر یک لوله یا مخزن افزایش یابد. قطعات جدیداً تولید شده اصولا مناسب تستهای هیدرو استاتیک می باشند.
   سپس برای تستهای بعدی از روش تست تضمین فشار یا تست هیدرو استاتیک متغییر نامیده می شود. تستهای هیدرو استاتیک همچنین روشی است که در آن یک مخزن تحت فشار گاز، از قبیل سیلندر یا بویلر از نظر نشتی یا اشکال مورد آزمایش قرار می گیرند.

 5. :

  سلام. استاندارد جنس و نوع لوله های گازی رو کار در ساختمان چیه ؟

  • :

   لوله های مورد استفاده در لوله کشی گاز باید از جنس فولاد سیاه باشد و می تواند بدون درز و یا با درز باشد .کلیه مشخصات آنها از نظر ساخت ، مواد،ابعاد،وزن،آزمایش ها و تلرانس با استاندارد ملی شماره ۳۳۶۰و یا API5L و یآ DIN2440 و یا معادل آنها بایستی مطابقت داشته باشد .
   – در لوله کشی روکار می توان از اتصالات جوشی درزدار JIS به شماره B2311 و یا معادل آن استفاده نمود .
   – در لوله کشی روکار برای حفاظت لوله باید رنگ آمیزی انجام شود ( چربی زدائی -زنگ زدائی – ضد زنگ – رنگ روشن )
   – لوله کشی روکار تا قطر ۲ اینچ ، جوشی و یا دنده ای بوده و بیشتر از قطر ۲ اینچ باید جوشکاری برق باشد .

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *