لوله داربستی

لوله داربستی

داربست یک سازه فلزی تشکیل شده از لوله های داربستی است که برای دسترسی به نقاط دشوار به هنگام ساخت یا تعمیر ساختمان ها و سازه ها بکار میرود. داربست های فلزی قالباً از لوله های ۶متری،۳متری ، قالب و بست تشکیل میشوند.ولی چون ساختمانها در متراژهای مختلفی ساخته شده اند لوله هایی با متراژهای کوچکتر و بزرگتر نیز در نصب داربست کاربرد دارند.
داربست ها اغلب که از لوله های فلزی تشکیل می‌شوند که به عنوان تکیه‌گاه برای بخشی از دیگر سازه‌ها هم استفاده می‌شوند.
برای ساخت داربست ، لوله های فولادی بدون درز با قطر ۴۸ میلیمتر بیشترین کاربرد را دارد.

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده

۲۷,۵۰۰ ریال

۶۴۳۱"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده

۲۷,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۶,۴۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۷,۸۰۰ ریال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه پایا اصفهان۲۷,۳۰۰ ریال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه پایا اصفهان۲۶,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۲۷,۵۰۰ ریال
۶۳۸۴"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دو شنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۶,۶۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۶,۶۰۰ ریال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۳۳"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه امید البرز۲۷۵۰۰ ريال
۶۳۳۴"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه نیکان امید البرز۲۷۵۰۰ ريال
۶۳۳۱"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدرا پروفیل تهران۲۷۸۰۰ ريال
۶۳۳۲"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدرا پروفیل تهران۲۷۴۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۷۹۰۰ ريال
۶۴۳۱"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۶۰۰۰ ريال
۶۴۳۱"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صابری۲۶۰۰۰ ريال
۶۴۳۲"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صابری۲۷۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۲۸۴۰۰ ريال
۶۳۸۴"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۲۸۰۰۰ ريال
۶۳۳۱"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدراپروفیل تهران۲۷۹۰۰ ريال
۶۳۳۲"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدراپروفیل تهران۲۵۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۲۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان۲۴۲۰۰ ريال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان۲۲۹۰۰ ريال
۶۰۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۳۲۰۰ ريال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۲۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۳۳"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه امید البرز۲۶۵۰۰ ريال
۶۳۳۴"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه نیکان امید البرز۲۶۵۰۰ ريال
۶۳۳۱"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدرا پروفیل تهران۲۶۱۰۰ ريال
۶۳۳۲"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدرا پروفیل تهران۲۵۹۰۰ ريال
۶۳۳۵"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیان پرشیا۲۵۰۰۰ ريال
۶۳۳۶"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیان پرشیا۲۴۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۴۱۰۰ ريال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۴۱۰۰ ريال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۵۲۰۰ ريال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه هیربد زرندیه۲۵۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۳لوله داربستی قطر بیرونی ۵۰ میل شاخه ۶ متری اصفهان۲۲۹۰۰ ريال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی قطر بیرونی ۵۰ میل شاخه ۶ متری اصفهان۲۲۹۰۰ ريال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲.۸لوله داربستی قطر بیرونی ۵۰ میل شاخه ۶ متری اصفهان۲۳۲۰۰ ريال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی قطر بیرونی ۵۰ میل شاخه ۶ متری اصفهان۲۲۹۰۰ ريال
۶۰۲۹۱.۲ - ۱۲.۳لوله داربستی قطر بیرونی ۵۰ میل شاخه ۶ متری اصفهان۲۳۲۰۰ ريال
۶۰۲۶۱.۲ - ۱۱.۸لوله داربستی قطر بیرونی ۵۰ میل شاخه ۶ متری اصفهان۲۴۲۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه نیکان پروفیل۲۵۰۰۰ ريال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه نیکان پروفیل۲۴۸۰۰ ريال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۲۵۳۰۰ ريال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۲۵۱۰۰ ريال
۶۰۲۹۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۵۲۰۰ريال
۶۰۲۶۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۴۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶متری کارخانه جهان پروفیل پارس۲۵۷۰۰ ريال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶متری کارخانه جهان پروفیل پارس۲۵۷۰۰ ريال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲.۸لوله داربستی شاخه ۶متری کارخانه امید البرز۲۲۳۰۰ ريال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶متری کارخانه امید البرز۲۵۴۰۰ ريال
۶۰۲۹۱.۲ - ۱۲.۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۵۰۰۰ ريال
۶۰۲۶۱.۲ - ۱۱.۸لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۴۲۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۵۰۰۰ ريال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۴۷۰۰ ريال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده ۲۴۷۰۰ ريال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۳.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۴۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۲۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان۲۴۲۰۰ ريال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان۲۲۹۰۰ ريال
۶۰۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۳۲۰۰ ريال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۲۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۲۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدرا پروفیل۲۶۰۰۰ ريال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدرا پروفیل۲۵۴۰۰ ريال
۶۰۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۲۰۰ ريال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۲۹۰۰ ريال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه پایا اصفهان۲۵۰۰۰ ريال
۶۰۳۳"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه پایا اصفهان۲۴۸۰۰ ريال

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “لوله داربستی” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.