لوله جدارچاه

لوله جدارچاه

این نوع لوله از لوله های فولادی تولید میشوند که در وزن ها و ضخامت های مختلف در دونوع شیاردار و بدون شیار تولید میگردد که پرکاربردترین استفاده آن جلوگیری از ریزش و آبدهی چاه های عمیق خاکی است.

کاربرد لوله های جدار چاه

جلوگیری از ریزش و کاهش یا حذف ماسه دهی دیوارهٔ چاه
جدا سازی طبقات مختلف آب، نفت و گاز در مخزن
کاهش یا حذف هزینه لایروبی و تغییر محل چاه
عدم انسداد شیارها بعلت (V) شکل بودن شیارها
افزایش عمر مفید و اقتصادی چاه

استاندارد لوله جدارچاه

لوله های جدارچاه تا به امروز در ۴ نسل تولید شده است که هر نسل ویژگی های گوناگون و تکمیل کننده نسل قبل خود است که عبارت است از :
1- نسل اول لوله های جدار چاه هوا برشی             2- نسل دوم لوله های جدار چاه قوسی
3- نسل سوم لوله های جدار چاه کرکره ای             4- نسل چهارم لوله جدار چاه اسکرین جانسون

تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۲"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر

۲۷,۰۰۰ ریال

۶۴۴۳"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر

۲۷,۰۰۰ ریال

۶۴۴۴"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر

۲۷,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۵"۱۶۵.۲لوله جدارچاه درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۶۵۱۶"۱۲۴.۸لوله جدارچاه درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۶۵۱۷"۱۰۵.۶لوله جدارچاه درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۴"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۶,۵۰۰ ریال
۶۵۰۵"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۶,۵۰۰ ریال
۶۵۰۶"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۸۰"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶,۵۰۰ ریال
۶۴۸۱"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶,۵۰۰ ریال
۶۴۸۲"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶,۵۰۰ ریال
۶۴۸۳"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۲"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۷۰۰۰ ريال
۶۴۴۳"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۷۰۰۰ ريال
۶۴۴۴"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۷۰۰۰ ريال
۶۴۴۵"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۷۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۴۰۷"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۱۰۰۰۰ ريال
۶۴۰۸"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۰۷۰۰۰۰ ريال
۶۴۰۹"۱۶۵.۵لوله جدارچاه خطی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۶۰۰۰۰ ريال
۶۴۱۰"۱۰۶لوله جدارچاه خطی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۹۲۰۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۳۰"۱۶۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویرتماس بگیرید
۶۱۳۱"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایرتماس بگیرید
۶۱۳۲"۱۴۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهانتماس بگیرید
۶۲۳۱"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوینتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدسایز( اینچ)ضخامت( میلیمتر )نام کالاقیمت به کیلوگرم
۶۲۴۵"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۵۳۵۰۰ ريال
۶۲۴۶"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۵۳۵۰ ريال
۶۲۴۸"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۵۳۵۰ ريال
۶۲۴۹"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۵۴۰۰۰ ريال
۶۲۵۰"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۵۴۰۰۰ ريال
۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۵۴۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدسایز( اینچ)ضخامت( میلیمتر )نام کالاقیمت به کیلوگرم
۶۲۴۵"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۳۶۶۰۰ ريال
۶۲۴۶"۱۴۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۳۶۶۰۰ ريال
۶۲۴۸"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۳۶۶۰۰ ريال
"۱۶۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۳۶۶۰۰ ريال
table id=1749 /]تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدسایز( اینچ)ضخامت( میلیمتر )نام کالاقیمت به کیلوگرم
۶۲۴۵"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۵۳۰۰ ريال
۶۲۴۶"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۵۳۰۰ ريال
۶۲۴۸"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۵۳۰۰ ريال
۶۲۴۹"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۵۳۰۰ ريال
۶۲۵۰"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۵۳۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۳۰"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوینتماس بگیرید
۶۱۳۱"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوینتماس بگیرید
۶۱۳۲"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوینتماس بگیرید
۶۲۳۱"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوینتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۳۰"۱۶۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۲۰۰۰ ريال
۶۱۳۱"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۵۴۰۰ ريال
۶۱۳۲"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر ۲۵۵۰۰ ريال
۶۲۳۱"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۵۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۴۸"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری تست آب کارخانه اصفهان۲۵۵۰۰ ريال
۶۰۴۹"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۵۵۰۰ ريال
۶۰۵۰"۱۰۵.۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷۵۰۰ ريال
۶۰۵۱"۱۰۵.۶لوله جدارچاه تست آب شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷۰۰۰ ريال
۶۰۵۲"۱۰۵.۸لوله جدارچاه تست آب شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷۳۰۰ ريال
۶۰۵۴"۱۴۶لوله جدارچاه غیر تست آب شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۵۳۰۰ ريال
۶۰۵۵"۱۴۶لوله جدارچاه تست آب شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶۰۰۰ ريال

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “لوله جدارچاه” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.