لوله استیل

لوله استیل

لوله استیل از ترکیب فلز آهن با عناصری مانند کربن( کمتر از ۲%) ،‌ کروم ، نیکل ، مولیبدن و… ساخته میشود همچنین به دلیل استفاده عنصر کروم در ساخت لوله های استیل ، یکی از بارزترین خواص آن مقاومت در برابر زنگ زدگی است که همین دلیل باعث قرار گیری این محصول در سبد پرکاربردترین لوله های مورد استفاده در صنایع شده است.

کاربرد لوله های استیل

لوله استیل یکی از پرمصرف ترین تجهیزات مورد استفاده در خطوط انتقال گاز ، آب ، نفت ، هوا ، در صنایع نفت ، گاز پتروشیمی ، نیروگاهی ، صنایع غذایی ، دارویی و شیمیایی می باشد.

استاندارد لوله های استیل

لوله استیل ۳۰۴ برای خطوط آب سختی گیری شده و هوای فشرده ابزار دقیق
لوله استیل ۳۱۶برای خطوط نمونه گیری
لوله استیل ۳۱۷برای خطوط حاوی آب دریا با قطر نامی ۱۵۰ و کوچکتر
استاندارد ابعاد و ضخامت لوله استیل : ANSI B36.19

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۳۴۴"۳.۸۱.۲۴لوله مانیسمان استیل ۲۰۱چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران

۹۸,۰۰۰ ریال

۶۳۴۵"۳.۸۱.۶۵لوله مانیسمان استیل ۲۰۱ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران

۱۰۲,۰۰۰ ریال

۶۳۴۶"۱.۴۲.۲۴لوله مانیسمان استیل۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران

۱۴۵,۰۰۰ ریال

۶۳۴۷"۳.۴۲.۱۱لوله مانیسمان استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران

۱۴۸,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۳۴۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴چین رده ۴۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۵۳.۹۱لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۶۵.۴۹لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۷"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۰۱۲/۷۷لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۰,۰۰۰ ریال
۶۰۰۲۳/۳۸لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۶۰۰۳۳/۹۱لوله استیل۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۶۰۰۴۵/۴۹لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۶۰۰۵۳/۵لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۷۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸"۳۸۰۶.لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۴۸۰۰ ريال
۶۴۶۹"۵۱۱لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۴۸۰۰ ريال
۶۴۷۰"۳۲۰.۸لوله استیل۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۴۸۰۰ ريال
۶۴۷۱"۲۵۱.۵لوله استیل ۳۰۴سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۴۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۳۶۹"۱.۶۰۶.لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵۰۰۰ ريال
۶۳۴۵"۱.۳۸۱.۶۵لوله استیل ۲۰۱ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۰۲۰۰۰ ريال
۶۳۴۶"۱.۴۲.۲۴لوله استیل۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۵۰۰۰ ريال
۶۲۶۸۳.۸لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۳۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۳۴۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴چین رده ۴۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۵۰۰۰ ريال
۶۴۳۵۳.۹۱لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۵۰۰۰ ريال
۶۴۳۶۵.۴۹لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۵۰۰۰ ريال
۶۴۳۷"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۹۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۳۶۹"۱۶۰.۶لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۲۷۰۰۰ ريال
۶۳۷۰"۲۵۱.۵لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۲۷۰۰۰ ريال
۶۳۷۱"۱۶۰.۶لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۳۶۰۰۰ ريال
۶۳۷۲"۲۵۱.۵لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۶۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۳۴۴"۳.۸۱.۲۴لوله مانیسمان استیل ۲۰۱چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۹۸۰۰۰ ريال
۶۳۴۵"۳.۸۱.۶۵لوله مانیسمان استیل ۲۰۱ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۰۲۰۰۰ ريال
۶۳۴۶"۱.۴۲.۲۴لوله مانیسمان استیل۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۰۰۰۰ ريال
۶۳۴۷"۳.۴۲.۱۱لوله مانیسمان استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۸۰۰۰ ريال
۶۳۴۸"۱.۲ -۱۱.۶۵لوله مانیسمان استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵۰۰۰ ريال
۶۳۴۹۲.۷۷لوله مانیسمان استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۷۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۳۰۸"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵۰۰۰ ريال
۶۳۰۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۳۰۰۰ ريال
۶۳۱۰۳.۳۸لوله مانیسمان استیل۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۰۰۰۰ ريال
۶۳۱۱"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰۰ ريال
۶۳۱۲۳.۹۱لوله مانیسمان استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۰۰۰۰ ريال
۶۳۱۳"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۸۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۲۸۱۱لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۲۵۰۰۰ ريال
۶۲۸۴۲۳.۸لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۲۰۰۰ ريال
۶۱۸۰۲۲.۷۷لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۵۰۰۰ ريال
۶۰۰۴۳۵.۴۹لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۶۴۰۰ ريال
۶۰۰۵۴۳.۵لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۲۶۶۰.۹لوله استیل ۲۰۱ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۹۱۰۰۰ ريال
۶۲۶۷۱.۵لوله استیل۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۷۰۰۰ ريال
۶۲۶۸۳.۸لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۷۰۰۰ ريال
۶۲۶۹"۱.۴ -۱۲.۷۷لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۳۰۰۰ ريال
۶۰۰۲"۱.۲ -۱۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۵۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۰۱۲/۷۷لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰۰ ريال
۶۰۰۲۳/۳۸لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰۰ ريال
۶۰۰۳۳/۹۱لوله استیل۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰۰ ريال
۶۰۰۴۵/۴۹لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰۰ ريال
۶۰۰۵۳/۵لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰۰ ريال
\تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۳/۱۸
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۰۱۲/۷۷لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰۰ ريال
۶۰۰۲۳/۳۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰۰ ريال
۶۰۰۳۳/۹۱لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۲۰۰۰ ريال
۶۰۰۴۵/۴۹لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰۰ ريال
۶۰۰۵۳/۵لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰۰ ريال

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “لوله استیل” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.