لوله استیل

لوله استیل

لوله استیل از ترکیب فلز آهن با عناصری مانند کربن( کمتر از ۲%) ،‌ کروم ، نیکل ، مولیبدن و… ساخته میشود همچنین به دلیل استفاده عنصر کروم در ساخت لوله های استیل ، یکی از بارزترین خواص آن مقاومت در برابر زنگ زدگی است که همین دلیل باعث قرار گیری این محصول در سبد پرکاربردترین لوله های مورد استفاده در صنایع شده است.

کاربرد لوله های استیل

لوله استیل یکی از پرمصرف ترین تجهیزات مورد استفاده در خطوط انتقال گاز ، آب ، نفت ، هوا ، در صنایع نفت ، گاز پتروشیمی ، نیروگاهی ، صنایع غذایی ، دارویی و شیمیایی می باشد.

استاندارد لوله های استیل

لوله استیل ۳۰۴ برای خطوط آب سختی گیری شده و هوای فشرده ابزار دقیق
لوله استیل ۳۱۶برای خطوط نمونه گیری
لوله استیل ۳۱۷برای خطوط حاوی آب دریا با قطر نامی ۱۵۰ و کوچکتر
استاندارد ابعاد و ضخامت لوله استیل : ANSI B36.19

تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۴/۲۳

کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)قیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۳۷۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهران۵۶۰,۰۰۰ ریال
۶۴۳۴۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهران۵۶۰,۰۰۰ ریال
۶۳۷۱''۳۳.۰۵لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهران۵۶۰,۰۰۰ ریال
۶۳۷۰''۴۳.۰۵لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهران۵۶۰,۰۰۰ ریال
۶۳۶۹''۶۳.۴لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهران۵۸۰,۰۰۰ ریال
۶۳۴۹۳.۷۶لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهران۵۸۰,۰۰۰ ریال
۶۳۴۸"۱۰۴.۱۹لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهران۶۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۴/۲۳
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۰۸''۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۴۲۰,۰۰۰ ریال
۶۲۸۱''۳۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۴۲۰,۰۰۰ ریال
۶۲۶۸''۴۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۴۲۰,۰۰۰ ریال
۶۲۶۷''۶۳.۴۰لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۴۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۳۰
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۶۲"۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۳۴۶,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۱۹۷"۱/۴لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۳۴۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۶۸۲۸۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۳۴۱,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۱۹۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۳۶۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۳۰
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۲''۱-۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۸۰بنگاه تهران۳۵۱,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۲۱۳''۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۸۰بنگاه تهران۳۵۱,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۲۴۵''۳/۴۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۸۰بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۲۴۴''۶۳.۴۰لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۸۰بنگاه تهران۳۸۵,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۲۴۶''۱-۲/۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۸۰بنگاه تهران۳۵۱,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۲/۲۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۴۷''۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۹۱۸۶"۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۳۵۴,۹۹۳ ریال
۹۰۲۸۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۳۵۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۲/۰۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت
۱۱۱۹۴ '' ۱/۲۲.۱۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۵''۳/۴۲.۱۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۶''۱۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۷''۱-۱/۴۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۸''۱-۱/۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۳۸''۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۹''۲-۱/۲۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۰''۳۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۱''۴۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۳''۶۳.۴لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت
۶۳۴۷ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۶ '' ۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۴ '' ۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۵ '' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۸۰ '' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۵ ''۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۳ ''۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۲ ''۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۱ ''۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۸۶ ''۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۲۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۶۳۱۳ '' ۱/۲۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۲''۳/۴۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۱''۱۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۰''۱-۱/۴۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۰۹''۱-۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۰۸''۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۸۴''۲-۱/۲۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۸۱''۳۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۶۸''۴۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۶۷''۶۳.۴۰لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۲۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)قیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۴۷''۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۶''۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۴''۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۵''۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۸۰''۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۵''۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۳''۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۲''۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۱''۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۸۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دو شنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۱۱۱۹۴ '' ۱/۲۲.۱۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۵''۳/۴۲.۱۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۶''۱۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۷''۱-۱/۴۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۸''۱-۱/۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۳۸''۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۹''۲-۱/۲۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۰''۳۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۱''۴۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۳''۶۳.۴۰لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۸۷''۱/۲۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۸۶''۳/۴۲.۸۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۸۵''۱۳.۳۸لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۸۴''۱-۱/۴۳.۵۶لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۹۱"۱-۱/۲۳.۶۸لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۹۵''۲۳.۹۱لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۹۲''۲-۱/۲۵.۱۶لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۲۷۵.۴۹لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۲۸۶.۰۲لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۸۲۷.۱۱لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۲۶''۱/۲۲.۱۱لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۵''۳/۴۲.۱۱لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۱۸''۱۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۱۷''۱-۱/۴۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۱۶''۱-۱/۲۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۱۵''۲۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۵۴۶''۲-۱/۲۳.۰۵لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۵۴۵''۳۳.۰۵لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۵۴۴''۴۳.۰۵لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۵۴۳''۶۳.۴لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۲/۱۷
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۶۳۱۳ '' ۱/۲۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۲''۳/۴۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۱''۱۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۰''۱-۱/۴۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۰۹''۱-۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۰۸''۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۸۴''۲-۱/۲۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۸۱''۳۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۶۸''۴۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۶۷''۶۳.۴۰لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)قیمت(ریال)
۶۳۴۷ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۶ '' ۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۴ '' ۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۵ '' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۸۰ '' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۵ ''۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۳ ''۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۲ ''۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۱ ''۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۸۶ ''۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)قیمت(ریال)
۶۴۶۹ '' ۱/۲۲.۱۱لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۶۸ '' ۳/۴۲.۱۱لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۳۷ '' ۱۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۳۶ '' ۱-۱/۴۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۳۵ '' ۱-۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۳۴ ''۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۷۲ ''۲-۱/۲۳.۰۵لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۷۱ ''۳۳.۰۵لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۷۰ ''۴۳.۰۵لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۶۹ ''۶۳.۴۰لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۱۸۷'' ۱/۲۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۸۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۸۵'' ۱۳.۳۸لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۸۴'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۹۱'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۹۵'' ۲۳.۹۱لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۹۲'' ۲-۱/۲۵.۱۶لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۲۷'' ۳۵.۴۹لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۲۸'' ۴۶.۰۲لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۸۲'' ۶۷.۱۱لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۶۸۲۶ '' ۱/۲۲.۱۱لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۵''۳/۴۲.۱۱لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۱۸''۱۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۱۷''۱-۱/۴۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۱۶''۱-۱/۲۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۱۵''۲۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۵۴۶''۲-۱/۲۳.۰۵لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۵۴۵''۳۳.۰۵لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۵۴۴''۴۳.۰۵لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۵۴۳''۶۳.۴۰لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۲/۱۰
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۰۹۰ '' ۱/۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۱ '' ۳/۴۲.۸۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۲ '' ۱۳.۳۸لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۳ '' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۴ '' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۵ ''۲۳.۹۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۶ ''۲-۱/۲۵.۱۶لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۷ ''۳۵.۴۹لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۸ ''۴۶.۰۲لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۰ ''۶۷.۱۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۱۱۱۹۴ '' ۱/۲۲.۱۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۵''۳/۴۲.۱۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۶''۱۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۷''۱-۱/۴۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۸''۱-۱/۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۳۸''۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۹''۲-۱/۲۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۰''۳۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۱''۴۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۳''۶۳.۴۰لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)قیمت(ریال)
۶۳۴۷ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۶ '' ۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۴ '' ۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۵ '' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۸۰ '' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۵ ''۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۳ ''۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۲ ''۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۱ ''۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۸۶ ''۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۰۹۰ '' ۱/۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۱ '' ۳/۴۲.۸۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۲ '' ۱۳.۳۸لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۳ '' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۴ '' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۵ ''۲۳.۹۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۶ ''۲-۱/۲۵.۱۶لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۷ ''۳۵.۴۹لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۸ ''۴۶.۰۲لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۰ ''۶۷.۱۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۶۳۱۳ '' ۱/۲۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۲''۳/۴۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۱''۱۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۰''۱-۱/۴۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۰۹''۱-۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۰۸''۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۸۴''۲-۱/۲۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۸۱''۳۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۶۸''۴۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۶۷''۶۳.۴۰لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۱۱۱۹۴ '' ۱/۲۲.۱۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۵''۳/۴۲.۱۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۶''۱۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۷''۱-۱/۴۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۸''۱-۱/۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۳۸''۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۹''۲-۱/۲۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۰''۳۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۱''۴۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۳''۶۳.۴۰لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)قیمت(ریال)
۶۳۴۷ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۶ '' ۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۴ '' ۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۵ '' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۸۰ '' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۵ ''۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۳ ''۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۲ ''۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۱ ''۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۸۶ ''۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)قیمت(ریال)
۶۴۶۹ '' ۱/۲۲.۱۱لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۶۸ '' ۳/۴۲.۱۱لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۳۷ '' ۱۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۳۶ '' ۱-۱/۴۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۳۵ '' ۱-۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۳۴ ''۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۷۲ ''۲-۱/۲۳.۰۵لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۷۱ ''۳۳.۰۵لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۷۰ ''۴۳.۰۵لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۶۹ ''۶۳.۴۰لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۰۹۰ '' ۱/۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۱ '' ۳/۴۲.۸۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۲ '' ۱۳.۳۸لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۳ '' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۴ '' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۵ ''۲۳.۹۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۶ ''۲-۱/۲۵.۱۶لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۷ ''۳۵.۴۹لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۸۸ ''۴۶.۰۲لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۰ ''۶۷.۱۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۱۱۱۹۴ '' ۱/۲۲.۱۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۵''۳/۴۲.۱۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۶''۱۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۷''۱-۱/۴۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۸''۱-۱/۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۳۸''۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۹''۲-۱/۲۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۰''۳۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۱''۴۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۳''۶۳.۴۰لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۶۳۱۳ '' ۱/۲۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۲''۳/۴۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۱''۱۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۰''۱-۱/۴۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۰۹''۱-۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۰۸''۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۸۴''۲-۱/۲۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۸۱''۳۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۶۸''۴۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۶۷''۶۳.۴۰لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۶۳۱۳ '' ۱/۲۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۲''۳/۴۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۱''۱۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۰''۱-۱/۴۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۰۹''۱-۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۰۸''۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۸۴''۲-۱/۲۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۸۱''۳۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۶۸''۴۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۶۷''۶۳.۴۰لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۱۸۷'' ۱/۲۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۸۶'' ۳/۴۲.۸۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۸۵'' ۱۳.۳۸لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۸۴'' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۹۱'' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۹۵'' ۲۳.۹۱لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۹۲'' ۲-۱/۲۵.۱۶لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۲۷'' ۳۵.۴۹لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۲۸'' ۴۶.۰۲لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۸۲'' ۶۷.۱۱لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۶۸۲۶ '' ۱/۲۲.۱۱لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۵''۳/۴۲.۱۱لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۱۸''۱۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۱۷''۱-۱/۴۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۱۶''۱-۱/۲۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۱۵''۲۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۵۴۶''۲-۱/۲۳.۰۵لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۵۴۵''۳۳.۰۵لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۵۴۴''۴۳.۰۵لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۵۴۳''۶۳.۴۰لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۶۳۱۳ '' ۱/۲۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۲''۳/۴۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۱''۱۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۱۰''۱-۱/۴۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۰۹''۱-۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۰۸''۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۸۴''۲-۱/۲۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۸۱''۳۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۶۸''۴۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۶۷''۶۳.۴۰لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۱/۱۹
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۷
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۱۵
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال ((خرید با تایید))
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۱۴
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر) نام کالاقیمت(ریال)
۶۴۳۶'' ۱-۱/۴ ۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۲۳۴,۰۰۰ ریال
۶۴۳۵'' ۱-۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۲۳۴,۰۰۰ ریال
۶۳۷۱'' ۳۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۲۳۴,۰۰۰ ریال
۶۳۷۰'' ۴۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۲۳۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۱۱/۱۱
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر) نام کالاقیمت(ریال)
۶۴۳۶'' ۱-۱/۴ ۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۲۳۴,۰۰۰ ریال
۶۴۳۵'' ۱-۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۲۳۴,۰۰۰ ریال
۶۳۷۱'' ۳۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۲۳۴,۰۰۰ ریال
۶۳۷۰'' ۴۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۲۳۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کدسایز(اینچ)ضخامت( میلیمتر) نام کالاقیمت( ریال)
۶۴۳۶'' ۱-۱/۴ ۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۲۳۴,۰۰۰ ریال
۶۴۳۵'' ۱-۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۲۳۴,۰۰۰ ریال
۶۳۷۱'' ۳۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۲۳۴,۰۰۰ ریال
۶۳۷۰'' ۴۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۲۳۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۹۱۶۲''۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۹۱۶۰''۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۹۱۶۱''۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۶۸۷۳''۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲''۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱''۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۶۸۷۰''۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۶۸۲۸''۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷''۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کدسایز(اینچ)ضخامت( میلیمتر)نام کالاقیمت( ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۱/۰۵
کدسایز(اینچ)ضخامت( میلیمتر)نام کالاقیمت( ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کدسایز(اینچ)ضخامت( میلیمتر)نام کالاقیمت( ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۲۰۰,۰۰۰ ریال
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۲۰۰,۰۰۰ ریال
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۲۰۰,۰۰۰ ریال
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۲۰۰,۰۰۰ ریال
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۲۰۰,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۲۰۰,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۲۰۰,۰۰۰ ریال
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۲۰۰,۰۰۰ ریال
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۲۰۰,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۲۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدسایز(اینچ)ضخامت( میلیمتر)نام کالاقیمت( ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۰/۲۸
کدسایز(اینچ)ضخامت( میلیمتر)نام کالاقیمت( ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۲۴
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۶۴۶۹۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۶۴۷۰۲.۱۱لوله استیل۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ ریال
۶۴۷۱۲.۷۷لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۳۴۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ریال
۶۴۳۵۳.۹۱لوله استیل ۳۰۴چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ریال
۶۴۳۶۵.۴۹لوله استیل۳۰۴چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ریال
۶۴۳۷"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۹۱۶۰"۱۰۹.۲۷لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان تایوان رده ۴۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۳۰,۰۰۰ ریال
۹۱۶۱"۱۸۹.۵۳لوله استیل ۳۱۶مانیسمان تایوان رده ۴۰شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۹۱۶۲"۲۰۱۵.۹لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۹۱۶۳"۲۴۹.۵۳لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۷۰"۱.۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶ تایوان رده ۴۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۶۸۷۱"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۱۶تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۲۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۷۱۱.۶۵لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۶۸۳۳.۵لوله استیل ۳۰۴ رده ۱۰ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۶۹۴۳.۵لوله استیل ۳۰۴ رده ۱۰ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۶۱.۲۱لوله استیل ۲۰۱ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۷۱.۲۱.۲۵لوله استیل ۲۰۱ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۹۱۸۴۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ نیپن ژاپن رده ۴۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۵,۰۰۰ ریال
۹۱۸۵"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله استیل ۳۰۴ نیپن ژاپن رده ۴۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۵,۰۰۰ ریال
۹۱۸۶۵.۴۹لوله استیل ۳۰۴ نیپن ژاپن رده ۴۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۸۵,۰۰۰ ریال
۹۱۸۷۱.۲ -۳۵.۷۴لوله استیل ۳۰۴ نیپن ژاپن رده ۴۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۷۰"۱.۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶ تایوان رده ۴۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۱۶تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۴۷۱۱.۶۵لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۶۴۶۸۳۳.۵لوله استیل ۳۰۴ رده ۱۰ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۶۴۶۹۴۳.۵لوله استیل ۳۰۴ رده ۱۰ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۶۸۲۶۱.۲۱لوله استیل ۲۰۱ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷۱.۲۱.۲۵لوله استیل ۲۰۱ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۱۳
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۹۱۶۰"۱۰۹.۲۷لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان تایوان رده ۴۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۳۰,۰۰۰ ریال
۹۱۶۱"۱۸۹.۵۳لوله استیل ۳۱۶مانیسمان تایوان رده ۴۰شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۹۱۶۲"۲۰۱۵.۹لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۹۱۶۳"۲۴۹.۵۳لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۸/۱۱
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۲۶"۱.۲۱لوله استیل ۲۰۱ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهران۱۲۸,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷"۱.۲۱.۲۵لوله استیل۲۰۱ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهران۱۲۸,۰۰۰ ریال
۶۸۲۸"۱.۲۱.۵لوله استیل ۲۰۱ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهران۱۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۱۵"۱.۸۱لوله استیل ۳۱۶ تایوان رده ۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۸۱۶۳.۳۸لوله استیل ۳۱۶تایوان رده ۴۰شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۸۱۷۵.۴۲لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۸۱۸"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۹
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۷۰"۱.۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶ تایوان رده ۴۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۱۶تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۴۷۱۱.۶۵لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۲,۰۰۰ ریال
۶۴۶۸۳۳.۵لوله استیل ۳۰۴ رده ۱۰ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ ریال
۶۴۶۹۴۳.۵لوله استیل ۳۰۴ رده ۱۰ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ ریال
۶۸۲۶۱.۲۱لوله استیل ۲۰۱ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهران۱۲۸,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷۱.۲۱.۲۵لوله استیل ۲۰۱ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهران۱۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۲۶
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۳۴۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۵۳.۹۱لوله استیل ۳۰۴چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۶۵.۴۹لوله استیل۳۰۴چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۷"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۳۴۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۳۵۳.۹۱لوله استیل ۳۰۴چین شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۳۶۵.۴۹لوله استیل۳۰۴چین شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۳۷"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۲۴
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۲۶"۱.۲۱لوله استیل ۲۰۱ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهران۱۲۸,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷"۱.۲۱.۲۵لوله استیل۲۰۱ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهران۱۲۸,۰۰۰ ریال
۶۸۲۸"۱.۲۱.۵لوله استیل ۲۰۱ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهران۱۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ ریال
۶۴۶۹۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ ریال
۶۴۷۰۲.۱۱لوله استیل۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ ریال
۶۴۷۱۲.۷۷لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۱۵"۱.۸۱لوله استیل ۳۱۶ تایوان رده ۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۸۱۶۳.۳۸لوله استیل ۳۱۶تایوان رده ۴۰شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۸۱۷۵.۴۲لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۸۱۸"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۹۰۲۶۳لوله استیل ۳۰۴ نیپن ژاپن شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۹۰۲۷۳لوله استیل ۳۰۴ نیپن ژاپن شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۹۰۲۸۳.۵لوله استیل ۳۰۴ نیپن ژاپن شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۷۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کدقطر خارجی ( میلیمتر )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۹۰۹۰۲۵۰.۶لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۸,۰۰۰ ریال
۹۰۹۱۲۵۰.۸لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۸,۰۰۰ ریال
۹۰۹۲۴۵۰.۴۲لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۸,۰۰۰ ریال
۹۰۹۵۳۸۱لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۱۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۷
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۳۴۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۵۳.۹۱لوله استیل ۳۰۴چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۶۵.۴۹لوله استیل۳۰۴چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۷"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۲۶"۱.۲۱لوله استیل ۲۰۱ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهران۱۲۸,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷"۱.۲۱.۲۵لوله استیل۲۰۱ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهران۱۲۸,۰۰۰ ریال
۶۸۲۸"۱.۲۱.۵لوله استیل ۲۰۱ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهران۱۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۷/۱۲
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ریال
۶۴۶۹۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ریال
۶۴۷۰۲.۱۱لوله استیل۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ریال
۶۴۷۱۲.۷۷لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸۳.۵لوله استیل ۳۰۴ رده ۱۰ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ریال
۶۴۶۹۳.۵لوله استیل ۳۰۴ رده ۱۰ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ریال
۶۴۷۰۳.۴لوله استیل۳۰۴ رده ۱۰ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ریال
۶۴۷۱۳.۴لوله استیل ۳۰۴ رده ۱۰ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۲,۰۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۴
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۹۰۲۶۳لوله استیل ۳۰۴ نیپن ژاپن شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۹۰۲۷۳لوله استیل ۳۰۴ نیپن ژاپن شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۹۰۲۸۳.۵لوله استیل ۳۰۴ نیپن ژاپن شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۷۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۲۶۶۰/۹لوله استیل۲۰۱چین قطر بیرونی ۳۳.۴شاخه ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۶۳۴۴"۱.۴۱.۲۴لوله استیل ۲۰۱چین قطر بیرونی ۱۳.۲۷ شاخه ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۶۳۴۵۱.۶۵لوله استیل ۲۰۱چین قطر بیرونی ۳۳.۴ شاخه ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۰۲
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۱۵"۱.۸۱لوله استیل ۳۱۶ تایوان رده ۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۸۵,۰۰۰ ریال
۶۸۱۶۳.۳۸لوله استیل ۳۱۶تایوان رده ۴۰شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۸۵,۰۰۰ ریال
۶۸۱۷۵.۴۲لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۸۵,۰۰۰ ریال
۶۸۱۸"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۳۴۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۵۳.۹۱لوله استیل ۳۰۴چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۶۵.۴۹لوله استیل۳۰۴چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۷"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۶/۲۹
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ریال
۶۴۶۹۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ریال
۶۴۷۰۲.۱۱لوله استیل۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ریال
۶۴۷۱۲.۷۷لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۲,۰۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۸
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۷۰"۱.۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶ تایوان رده ۴۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۱۶تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۷
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۲۶"۱.۲۱لوله استیل ۳۰۴ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهران۱۲۸,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷"۱.۲۱.۲۵لوله استیل ۳۰۴ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهران۱۲۸,۰۰۰ ریال
۶۸۲۸"۱.۲۱.۵لوله استیل ۳۰۴ قطر خارجی ۲۵ میل صنایع شیری بنگاه تهران۱۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۲۶
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۷۰"۱.۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶ تایوان رده ۴۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۸۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۱۶تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۸۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۲,۰۰۰ ریال
۶۴۷۱۱.۶۵لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ ریال
۶۴۶۹۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ ریال
۶۴۷۰۲.۱۱لوله استیل۳۰۴چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ ریال
۶۴۷۱۲.۷۷لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۶/۲۳
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۷۰"۱.۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶ تایوان رده ۴۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۸,۳۰۰ ریال
۶۸۷۱"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۱۶تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۸,۳۰۰ ریال
۶۸۷۲۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۸,۳۰۰ ریال
۶۸۷۳"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۸,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۳,۰۰۰ ریال
۶۴۶۹۲.۷۷لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۳,۰۰۰ ریال
۶۴۷۰۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ رده ۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۳,۰۰۰ ریال
۶۴۷۱۲.۷۷لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸"۱.۴۱.۲۴لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۶,۰۰۰ ریال
۶۴۶۹"۳.۸۱.۶۵لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۶,۰۰۰ ریال
۶۴۷۰"۱.۲۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ دکوراتیو سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۶,۰۰۰ ریال
۶۴۷۱"۳.۴۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۶/۱۵
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸"۱.۸۱.۷۳لوله استیل ۳۰۴ رده ۱۰ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۶,۰۰۰ ریال
۶۴۶۹"۱.۴۱.۵لوله استیل ۳۰۴ رده۱۰سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۶,۰۰۰ ریال
۶۴۷۰"۳.۸۱.۶۵لوله استیل۳۰۴ رده ۱۰ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۶,۰۰۰ ریال
۶۴۷۱"۱.۲۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴ رده ۱۰ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۱۴
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۶,۰۰۰ ریال
۶۴۶۹۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۶,۰۰۰ ریال
۶۴۷۰۲.۱۱لوله استیل۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۶,۰۰۰ ریال
۶۴۷۱۲.۷۷لوله استیل ۳۰۴ رده ۵ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۲
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۷۰"۱۰۹.۲۷لوله استیل ۳۱۶ تایوان رده ۴۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۴,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱"۱۲۹.۵۳لوله استیل ۳۱۶تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۰۴,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲"۱۴۹.۵۳لوله استیل ۳۱۶ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۰۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۱۱
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۷۰"۱.۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶ تایوان رده ۴۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۹۹,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۱۶تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹۹,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۶/۰۹
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸۲.۷۷لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۴,۰۰۰ ریال
۶۴۶۹"۱.۴ -۱۳.۵۶لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۴,۰۰۰ ریال
۶۴۷۰"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله استیل۳۰۴ دکوراتیو سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۴,۰۰۰ ریال
۶۴۷۱۱.۶۵لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۸
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸"۱.۴۱.۲۴لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۴,۰۰۰ ریال
۶۴۶۹"۳.۸۱.۶۵لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۴,۰۰۰ ریال
۶۴۷۰"۱.۲۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ دکوراتیو سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۴,۰۰۰ ریال
۶۴۷۱"۳.۴۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۷۰"۱.۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶ تایوان رده ۴۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۶۸۷۱"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۱۶تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۲۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۳"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۰۶
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۴۷۰"۱.۸۱.۶۵لوله استیل۳۰۴ مانیسمان قطر بیرونی ۱۲.۷ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۴۷۱"۱.۸۱.۶۵لوله استیل۳۱۶ مانیسمان قطربیرونی ۱۲.۷ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۲۶۱۲لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲۵,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷۹.۵۲لوله استیل۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۴۵,۰۰۰ ریال
۶۸۲۸۱۵لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۷۰"۱.۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶ تایوان رده ۴۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۸۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۱۶تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۸۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۸۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۳"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۸۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸۰۶.لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۰,۰۰۰ ریال
۶۴۶۹"۱.۲ -۱۱لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۰,۰۰۰ ریال
۶۴۷۰۰.۸لوله استیل۳۰۴ دکوراتیو شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۰,۰۰۰ ریال
۶۴۷۱"۱.۲۱.۵لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دو شنبه ۹۶/۰۵/۳۰
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۳۴۱.۵لوله استیل ۳۰۴چین رده ۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۳۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۵۳.۹۱لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۶۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۵ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۷۳.۰۵لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۶
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۲۶۴لوله استیل ۳۱۶مانیسمان تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳۵,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷۶لوله استیل۳۱۶ مانیسمان تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۱۵,۰۰۰ ریال
۶۸۲۸"۱.۲ -۲۵.۵لوله استیل ۳۱۶ مانیسمان تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۱۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۸
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۹"۱.۲ -۱۱لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۲,۰۰۰ ریال
۶۴۷۰۰.۸لوله استیل۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۲,۰۰۰ ریال
۶۴۷۱"۱.۲۱.۵لوله استیل ۳۰۴سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۲۶
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۲۶"۳.۴۲لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۵,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷۱۲لوله استیل۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۵,۰۰۰ ریال
۶۸۲۸۱۵لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۲۵
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۹"۱.۲ -۱۱لوله استیل ۳۰۴دکوراتیو سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۰,۰۰۰ ریال
۶۴۷۰۰.۸لوله استیل۳۰۴دکوراتیو سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۰,۰۰۰ ریال
۶۴۷۱"۱.۲۱.۵لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۲۴
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۸۰"۱.۴۰/۸لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۲,۰۰۰ ریال
۶۸۸۱"۱.۴۱لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۶,۰۰۰ ریال
۶۸۸۲"۱.۴ -۱۲.۷۷لوله استیل ۳۰۴چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۲۳
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۷۰"۱.۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶ تایوان رده ۴۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۸۵,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۱۶تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۸۵,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۸,۰۰۰ ریال
۶۸۷۳"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۱
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۳۶۹"۱.۶۰۶.لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۵"۱.۳۸۱.۶۵لوله استیل ۲۰۱ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۶"۱.۴۲.۲۴لوله استیل۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۲۶۸۳.۸لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۸
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۷۰"۱.۲۲.۷۷لوله استیل ۳۰۴تایوان رده ۴۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۷۰,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۰۴تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷۶,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷۶,۰۰۰ ریال
۶۸۷۳"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۷
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۳۴۲.۷۷لوله استیل ۳۰۴چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۳۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۵۱.۶۵لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۶۲.۱۱لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۷"۱.۲ -۳۳.۰۵لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸۰۶.لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۶۴۶۹"۱.۲ -۱۱لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۴,۸۰۰ ریال
۶۴۷۰۰.۸لوله استیل۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۴,۸۰۰ ریال
۶۴۷۱"۱.۲۱.۵لوله استیل ۳۰۴سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۴,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۲۵"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۶۸۲۶"۳.۴۲لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷۱۲لوله استیل۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۸۲۸۱۵لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۱۲
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۱۵۱لوله استیل ۳۱۶ وارداتی تایوان متری بنگاه تهران ۱۷۰,۰۰۰ ریال
۶۸۱۶۳.۳۸لوله استیل ۳۱۶ وارداتی تایوان متری بنگاه تهران ۱۷۲,۰۰۰ ریال
۶۸۱۷۵.۴۳لوله استیل ۳۱۶ وارداتی تایوان متری بنگاه تهران ۱۷۳,۰۰۰ ریال
۶۸۱۸"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله استیل ۳۱۶ وارداتی تایوان متری بنگاه تهران ۱۷۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۵۴۳"۱.۴۱.۲۴لوله استیل ۳۰۴چین رده ۱۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۲۳,۰۰۰ ریال
۶۵۴۴"۳.۸۱لوله استیل۳۰۴چین رده رده ۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۲۳,۰۰۰ ریال
۶۵۴۵"۱.۲۲.۷۷لوله استیل ۳۰۴چین رده رده ۴۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۶۵۴۶۲لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۱۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۹
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸۰.۶ لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۶۰۰۱۳.۹۱لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۴,۰۰۰ ریال
۶۴۳۷"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۸
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۳۴۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۴,۰۰۰ ریال
۶۳۴۴"۳.۸۱.۲۴لوله استیل ۲۰۱چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۱۲,۰۰۰ ریال
۶۰۰۱۳.۹۱لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۰,۰۰۰ ریال
۶۴۳۷"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۰۵
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۳۴۴"۳.۸۱.۲۴لوله مانیسمان استیل ۲۰۱چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۹۸,۰۰۰ ریال
۶۳۴۵"۳.۸۱.۶۵لوله مانیسمان استیل ۲۰۱ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۰۲,۰۰۰ ریال
۶۳۴۶"۱.۴۲.۲۴لوله مانیسمان استیل۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۶۳۴۷"۳.۴۲.۱۱لوله مانیسمان استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۳۴۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴چین رده ۴۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۵۳.۹۱لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۳,۰۰۰ ریال
۶۴۳۶۵.۴۹لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۳,۰۰۰ ریال
۶۴۳۷"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۰۱۲/۷۷لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۰,۰۰۰ ریال
۶۰۰۲۳/۳۸لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۶۰۰۳۳/۹۱لوله استیل۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۶۰۰۴۵/۴۹لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۶۰۰۵۳/۵لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۷۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸۰۶.لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۴۸۰۰ ریال
۶۴۶۹"۱.۲ -۱۱لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۴۸۰۰ ریال
۶۴۷۰۰.۸لوله استیل۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۴۸۰۰ ریال
۶۴۷۱"۱.۲۱.۵لوله استیل ۳۰۴سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۴۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۳۶۹"۱.۶۰۶.لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۵۰۰۰ ریال
۶۳۴۵"۱.۳۸۱.۶۵لوله استیل ۲۰۱ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۰۲۰۰۰ ریال
۶۳۴۶"۱.۴۲.۲۴لوله استیل۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۵۰۰۰ ریال
۶۲۶۸۳.۸لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۳۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۳۴۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴چین رده ۴۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۴۵۰۰۰ ریال
۶۴۳۵۳.۹۱لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۵۰۰۰ ریال
۶۴۳۶۵.۴۹لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۵۰۰۰ ریال
۶۴۳۷"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۰۴ چین رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۹۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۳۶۹"۱.۴۰.۶لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۲۷۰۰۰ ریال
۶۳۷۰"۱.۲۱.۵لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۲۷۰۰۰ ریال
۶۳۷۱"۱.۴۰.۶لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۳۶۰۰۰ ریال
۶۳۷۲"۱.۲۱.۵لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۳۶۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۳۴۴"۳.۸۱.۲۴لوله مانیسمان استیل ۲۰۱چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۹۸۰۰۰ ریال
۶۳۴۵"۳.۸۱.۶۵لوله مانیسمان استیل ۲۰۱ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۰۲۰۰۰ ریال
۶۳۴۶"۱.۴۲.۲۴لوله مانیسمان استیل۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۵۰۰۰۰ ریال
۶۳۴۷"۳.۴۲.۱۱لوله مانیسمان استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۸۰۰۰ ریال
۶۳۴۸"۱.۲ -۱۱.۶۵لوله مانیسمان استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵۰۰۰ ریال
۶۳۴۹۲.۷۷لوله مانیسمان استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۷۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۳۰۸"۱.۲۲.۷۷لوله مانیسمان استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۵۰۰۰ ریال
۶۳۰۹"۳.۴۲.۸۷لوله مانیسمان استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۳۰۰۰ ریال
۶۳۱۰۳.۳۸لوله مانیسمان استیل۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۰۰۰۰ ریال
۶۳۱۱"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله مانیسمان استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰۰ ریال
۶۳۱۲۳.۹۱لوله مانیسمان استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۸۰۰۰۰ ریال
۶۳۱۳"۱.۲ -۲۵.۱۶لوله مانیسمان استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۸۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۲۸۱۱لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۲۵۰۰۰ ریال
۶۲۸۴۲۳.۸لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۲۰۰۰ ریال
۶۱۸۰۲۲.۷۷لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۵۰۰۰ ریال
۶۰۰۴۳۵.۴۹لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۶۴۰۰ ریال
۶۰۰۵۴۳.۵لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۲۶۶۰.۹لوله استیل ۲۰۱ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۹۱۰۰۰ ریال
۶۲۶۷۱.۵لوله استیل۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۷۰۰۰ ریال
۶۲۶۸۳.۸لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۷۷۰۰۰ ریال
۶۲۶۹"۱.۴ -۱۲.۷۷لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۳۰۰۰ ریال
۶۰۰۲"۱.۲ -۱۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۵۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۰۱۲/۷۷لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰۰ ریال
۶۰۰۲۳/۳۸لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰۰ ریال
۶۰۰۳۳/۹۱لوله استیل۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰۰ ریال
۶۰۰۴۵/۴۹لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰۰ ریال
۶۰۰۵۳/۵لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰۰ ریال
\تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۳/۱۸
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۰۱۲/۷۷لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰۰ ریال
۶۰۰۲۳/۳۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰۰ ریال
۶۰۰۳۳/۹۱لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۲۰۰۰ ریال
۶۰۰۴۵/۴۹لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰۰ ریال
۶۰۰۵۳/۵لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  سلام تفاوت لوله های استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ چیه ؟ ۳۱۶ گرونتره ؟

  • :

   با سلام. استیل ۳۰۴ حاوی ۱۸ درصد کروم و ۸ درصد نیکل است در صورتیکه استیل ۳۱۶ دارای ۱۶ درصد کروم , ۱۰ درصد نیکل و ۲ درصد مولیبدن است. مولیبدن برای کمک به مقاومت در برابر خوردگی ناشی از کلراید به آن اضافه میشود.

 2. :

  سلام و روز بخیر. لطفا بگید این حرف L که بعد از اسم استیل میاد چیه ؟ مثلا ۳۱۶L

  • :

   سلام. حرف L ابتدای کلمه Low carbon است. به معنای آن است که مقدار کربن آلیاژ به کمتر از ۰.۰۳% کاهش پیدا کرده است , که این مقدار کم کربن باعث میشود بعد از عملیات جوشکاری همچنان لایه اکسید محافظتی روی سطح حضور داشته باشد.

 3. :

  منظور از استنلس استیل همان استیل ۳۰۴ و۳۱۶ هست ؟

  • :

   استنلس استیل نوعی فولاد آلیاژی است که درصد عناصر نیکل و کروم آن نسبت به بقیه عناصر تشکیل دهنده آن بیشتر است. به طور کلی اگر میزان کروم فولاد از ۵/۱۰ درصد بیشتر باشد , آن را استنلس استیل می نامیم. این مقدار کروم باعث میشود هنگام خوردگی لایه نازکی رو فولاد تشکیل شده و همین لایه باعث جلوگیری از خوردگی های بعدی میشود و عملا باعث ترمیم خوردگی میشود.

 4. :

  لطفا موارد کاربرد گرید ۳۰۰ رو بفرمایید.

  • :

   ۳۰۴ رایجترین گرید استنلس استیل است که همان ۸/۱۸ کلاسیک می باشد .
   ۳۱۶ بعد از ۳۰۴ رایجترین گرید است و در صنایع غذایی و جراحی کاربرد دارد ، به علاوه آلیاژ مولیبدن موجود در آن از فرسایش جلوگیری می کند . همچنین بخاطر مقاومت زیاد در بربر کلر در مقایسه با گرید ۳۰۴ در صنایع دریایی هم بکار می رود .

 5. :

  مقاومت CK45 در برابر خوردگی چطور هست ؟

  • :

   CK 45 یک نوع فولاد ساده با کربن متوسط ( در حدود ۰.۴۵%) که بخاطر قیمت پائین بعضا برای ساخت محور پمپ مورد استفاده قرار می گیرد .به علت کم بودن مقدار کروم در مقابل زنگ زدگی و خوردگی مقاوم نیست .

 6. :

  بالاترین مقاومت در برابر خوردگی رو کدوم فولاد داره ؟

  • :

   فولاد داپلکس دارای مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی می باشد , این نوع فولاد بین ۱۹ تا ۲۸ درصد کروم و تا ۵% مولیبدن داشته و به این لحاظ بهترین گزینه برای ساخت قطعات در معرض خوردگی ناشی از آب دریا می باشد

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *