لوله آتشخوار

لوله آتشخوار

لوله آلیاژی که قابلیت عبور مایع یا گاز در درجه حرارت و فشار بالا را دارد لوله آتشخوار نامیده میشود. درجه حرارت در لوله های آتشخوار ۴۵۰ درجه سانتی گراد و فشار مایع به ۳۲ اتمسفر برای لوله های با قطر ۶۴ میلیمتر به بالا و حداقل ۸۰ اتمسفر برای لوله های با قطر کمتر از آن می رسد. عملیات حرارتی جوشکاری بایستی در درجه حرارت ۵۲۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد و کمینه ۱۵ دقیقه صورت پذیرد.

کاربرد لوله آتشخوار

فولاد آتشخوار معمولا در صنایع گاز، نفت، شیمیایی و پتروشیمی استفاده می شود، مخصوصا برای ساخت دیگ بخار، مخزن فشار، مبدل های حرارتی، کوره ها، جدا کننده ها، مخزن راکتور هسته ای، مخزن گاز و نفت، ذخیره سازی نفت مایع، براکت هیدرولیکی و غیره کاربرد دارد.

استانداردهای لوله آتشخوار

از فولاد های آتشخوار ،فولاد 17Mn4 با استاندارد: DIN 17175 را می توان نام برد،ترکیب شیمیایی آن با ۱۷ تا ۲۰ صدم درصدکربن C و ۹۰ تا ۱۲۵ صدم درصد منگنز MN توان تحمل ۵۸۵ درجه سانتیگراد حرارت را دارد و میتواند در ضخامت تعریف شده تا ۲۰ بار فشار را متحمل شده و مانع خروج فشار متراکم شده میگردد.

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۲۴

کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۶۹۶.۳لوله آتشخوار روس قطر بیرونی ۶۰ ST35.8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۹۰۶۷۱.۴ -۱۳.۲لوله آتشخوار روس قطر بیرونی ۴۴.۵ ST35.8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۹۰۶۸۱۳.۶لوله آتشخوار روس قطر بیرونی ۳۸ ST35.8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۱۴"۱.۲ -۱۳.۲لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۱ ST35/8 شاخه۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۱۵"۱.۲ -۱۶.۳لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۱ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۱۷۳.۶لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۷ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۱۶۲۳.۲لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۷ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۶۹۶.۳لوله آتشخوار روس قطر بیرونی ۶۰ ST35/8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۹۰۳۹۶.۳لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۶۳.۵ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۸,۰۰۰ ریال
۹۰۱۷۳.۶لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۷۶ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۹۰۱۶۳.۲لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۷ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۳۷"۱.۲ ۲۳.۳لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۷۶ ST35.8 شاخه۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۳۸۳.۶لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۵۱ ST35.8 شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۳۹۳.۲لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۵۱ ST35.8 شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۴۰۱.۲ -۲۳.۶لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۷۶ ST35.8 شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳.۲لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۶۰ ST35.8 شاخه۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳.۶لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۶۳.۵ ST35.8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۱.۲ -۱۳.۶لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۷۶ ST35.8 شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۱۴"۱.۲ -۱۳.۲لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۱ ST35/8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۹۰۱۵"۱.۲ -۱۶.۳لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۱ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۹۰۱۷۳.۶لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۷ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۱۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۶۹۶.۳لوله آتشخوار روس قطر بیرونی ۶۰ ST35.8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۹۰۳۹۶.۳لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۶۳.۵ ST35.8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۸,۰۰۰ ریال
۹۰۱۷۳.۶لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۷۶ ST35.8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۹۰۱۶۳.۲لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۷ ST35.8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۹۰۶۷۱.۴ -۱۳.۲لوله آتشخوار روس قطر بیرونی ۴۴.۵ ST35.8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۹۰۶۸۱۳.۶لوله آتشخوار روس قطر بیرونی ۳۸ ST35.8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۳۷"۱.۲ ۲۳.۳لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۷۶ ST35.8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۹۱۳۸۳.۶لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۵۱ ST35.8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۹۱۳۹۳.۲لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۵۱ ST35.8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۹۱۴۰۱.۲ -۲۳.۶لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۷۶ ST35.8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۳۸۳.۲لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۶۰ ST35.8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۴۵,۰۰۰ ریال
۹۰۳۹۶.۳لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۶۳.۵ ST35.8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۸,۰۰۰ ریال
۹۰۴۰"۱.۲ -۱۳.۶لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۷۶ ST35.8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۱۴"۱.۲ -۱۳.۲لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۱ ST35/8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۹۰۱۵"۱.۲ -۱۶.۳لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۱ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۹۰۱۷۳.۶لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۷ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۹۰۱۶۲۳.۲لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۷ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۱۰"۱.۴ -۱۳.۲لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۴۴.۵ ST35/8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۹۰۱۱"۱.۴ -۱۶.۳لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۴۴.۵ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۹۰۱۲۴لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۳۱.۸ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۰۳"۱.۲ -۲۳.۲لوله آتشخوار چین قطر بیرونی۷۶ ST35/8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۹۱۰۴"۱.۲ -۲۳.۲لوله آتشخواراکراین قطر بیرونی ۷۶ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۹۱۰۶"۱.۲ -۲۳.۲لوله آتشخوار روس قطر بیرونی ۷۶ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۱۰"۱.۴ -۱۳.۲لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۴۴.۵ ST35/8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۹۰۱۱"۱.۴ -۱۶.۳لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۴۴.۵ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۹۰۱۲۴لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۳۱.۸ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۶۹۶.۳لوله آتشخوار روس قطر بیرونی ۶۰ ST35/8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۹۰۳۹۶.۳لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۶۳.۵ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵۸,۰۰۰ ریال
۹۰۱۷۳.۶لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۷۶ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۹۰۱۶۳.۲لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۷ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۶۷"۱.۴ -۱۳.۲لوله آتشخوار روس قطر بیرونی ۴۴.۵ ST35/8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۶۳,۰۰۰ ریال
۹۰۶۸۳.۶لوله آتشخوار روس قطر بیرونی ۳۸ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۳,۰۰۰ ریال
۹۰۶۹۶.۳لوله آتشخوار روس قطر بیرونی ۶۰ .ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۹۰۷۰"۱.۲ -۲۶.۳لوله آتشخوار روس قطر بیرونی ۷۶ ST35/8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۰۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۳۸۳.۲لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۶۰ ST35/8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۴۵,۰۰۰ريال
۹۰۳۹۶.۳لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۶۳.۵ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۵۸,۰۰۰ريال
۹۰۴۰"۱.۲ -۱۳.۶لوله آتشخوار چین قطر بیرونی ۷۶ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۴۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۱۴"۱.۲ -۱۳.۲لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۱ ST35/8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۹۰۱۵"۱.۲ -۱۶.۳لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۱ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۹۰۱۷۳.۶لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۷ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۹۰۱۶۲۳.۲لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۵۷ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۱۰"۱.۴ -۱۳.۲لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۴۴.۵ ST35/8 شاخه۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۹۰۱۱"۱.۴ -۱۶.۳لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۴۴.۵ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۹۰۱۲۴لوله آتشخوار اکراین قطر بیرونی ۳۱.۸ ST35/8 شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “لوله آتشخوار” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.