فولاد آلیاژِی

فولاد آلیاژی

این نوع فولاد از ترکیب فولاد و عناصر گوناگون مانند منگنز، نیکل، کروم، مولیبدن، وانادیم، سیلیسیم ، بور ، آلومینیم، کبالت، مس،سریم، نیوبیم، تیتانیم، تنگستن، قلع، روی، سرب و زیرکونیم تشکیل می شود که باعث کاهش وزن ، مقاومت بالا در ویژگی سایش ، دمای بالا و بهبود ویژگی های مکانیکی میشود آلیاژهای فولادی به دو دسته فولاد کم آلیاژ و فولاد پرآلیاژ تقسیم میشوند

کاربرد فولاد آلیاژی

ویژگی‌های یادشده در بالا در ساخت پره‌های توربین، موتور جت، فضاپیماها و راکتورهای هسته‌ای صنایع نفت و سیمان مورد استفاده قرار میگیرد. به دلیل ویژگی‌های فرومغناطیس آهن، بعضی آلیاژهای فولاد و پاسخی که این آلیاژها در محیط مغناطیسی می‌دهند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها نیز چنین است. همچنین از فولاد های کم آلیاژ در تولید قطعات اتوموبیل ، اکسل ها پیچ و مهره ،‌ابزارهای تراشکاری ،‌قالب های آهنگری ، قالب های برش و پانچ تولید فنر ، قالب های پلاستیک و تیغ های برش مورد استفاده قرار میگیرند.

تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۷۵1.2080۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد

۹۵,۰۰۰ ریال

۷۱۷۶1.2080۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد

۹۵,۰۰۰ ریال

۷۱۷۷1.2080۶۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد

۹۵,۰۰۰ ریال

۷۱۷۹1.2080۸۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد

۹۵,۰۰۰ ریال

۷۱۸۰1.2080۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد

۹۵,۰۰۰ ریال

۷۱۸۱1.2080۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد

۹۵,۰۰۰ ریال

۷۱۸۲1.2080۱۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد

۹۵,۰۰۰ ریال

۷۱۸۳1.2080۲۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد

۹۵,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۶۹1.2436۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۱۷۰1.2436۱۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۱۷۲1.2436۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۱۷۳1.2436۱۲۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۱۷۴1.2436۲۰۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۱۶۸1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کد G2436radeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۶۲1.2436۲۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۱۶۳1.2436۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۱۶۴1.2436۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۱۶۵1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۱۶۶1.2436۶۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۱۶۷1.2436۷۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۵۳1.7225۲۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۱۵۴1.7225۳۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۱۵۵1.7225۵۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۳,۰۰۰ ریال
۷۱۵۶1.7225۶۰میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۳,۰۰۰ ریال
۷۱۵۷1.7225۶۵ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۳,۰۰۰ ریال
۷۱۵۸1.7225۷۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۳,۰۰۰ ریال
۷۱۵۹1.7225۸۰ میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۳,۰۰۰ ریال
۷۱۶۰1.7225۹۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۳,۰۰۰ ریال
۷۱۶۱1.7225۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۰۰7227D ۱۴تا۱۲ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۸,۴۱۰ ریال
۷۱۰۱7227D ۲۵تا۱۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۸,۲۷۰ ریال
۷۱۰۲7227D۳۸تا۲۶ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۵,۹۰۰ ریال
۷۱۰۳7227D۹۰تا۴۰ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۵,۷۰۰ ریال
۷۱۰۴7227D۱۲۰تا ۹۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۵,۵۶۰ ریال
۷۱۰۵7227D۱۶۰تا ۱۲۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۷,۴۲۰ ریال
۷۱۰۶7227D۱۹۵تا ۱۶۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۷,۷۵۰ ریال
۷۱۰۷7227D۲۰۰ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۸,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۰۹0543I۸میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۸,۲۲۰ ریال
۷۱۱۴0543I۱۲میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد۲۸,۲۵۰ ریال
۷۱۱۶0543I۶میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد۲۸,۲۰۰ ریال
۷۱۱۷0543I۵میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۸,۲۱۰ ریال
۷۱۲۰0543I۱۰میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۸,۲۶۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۱۸9095I۵میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۷,۵۲۰ ریال
۷۱۱۵9095I۶ میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۷,۴۰۰ ریال
۷۱۰۸9095I۸میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۷,۶۲۰ ریال
۷۱۱۹9095I۱۰میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۷,۳۹۰ ریال
۷۱۱۳9095I۱۲میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۷,۴۱۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۰۰7227D ۱۴تا۱۲ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۸,۳۷۰ ریال
۷۱۰۱7227D ۲۵تا۱۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۸,۲۷۰ ریال
۷۱۰۲7227D۳۸تا۲۶ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۵,۸۰۰ ریال
۷۱۰۳7227D۹۰تا۴۰ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۵,۶۰۰ ریال
۷۱۰۴7227D۱۲۰تا ۹۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۵,۵۵۰ ریال
۷۱۰۵7227D۱۶۰تا ۱۲۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۷,۳۸۰ ریال
۷۱۰۶7227D۱۹۵تا ۱۶۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۷,۷۲۰ ریال
۷۱۰۷7227D۲۰۰ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۸,۱۲۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۰۹0543I۸میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۸,۱۷۷ ریال
۷۱۱۴0543I۱۲میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد۲۸,۱۸۰ ریال
۷۱۱۶0543I۶میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد۲۸,۱۸۰ ریال
۷۱۱۷0543I۵میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۸,۱۸۰ ریال
۷۱۲۰0543I۱۰میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۸,۱۶۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۱۸9095I۵میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۷,۳۸۰ ریال
۷۱۱۵9095I۶ میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۷,۳۹۰ ریال
۷۱۰۸9095I۸میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۷,۴۰۰ ریال
۷۱۱۹9095I۱۰میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۷,۳۸۰ ریال
۷۱۱۳9095I۱۲میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۷,۳۹۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۰۰7227D ۱۴تا۱۲ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۸,۳۷۰ ریال
۷۱۰۱7227D ۲۵تا۱۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۸,۲۸۰ ریال
۷۱۰۲7227D۳۸تا۲۶ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۵,۹۰۰ ریال
۷۱۰۳7227D۹۰تا۴۰ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۵,۵۰۰ ریال
۷۱۰۴7227D۱۲۰تا ۹۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۵,۵۰۰ ریال
۷۱۰۵7227D۱۶۰تا ۱۲۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۷,۲۹۰ ریال
۷۱۰۶7227D۱۹۵تا ۱۶۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۷,۶۸۰ ریال
۷۱۰۷7227D۲۰۰ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۸,۰۳۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۰۹0543I۸میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۸,۱۸۰ ریال
۷۱۱۴0543I۱۲میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد۲۸,۱۷۵ ریال
۷۱۱۶0543I۶میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد۲۸,۱۷۵ ریال
۷۱۱۷0543I۵میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۸,۱۸۰ ریال
۷۱۲۰0543I۱۰میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۸,۱۶۵ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۱۸9095I۵میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۷,۴۰۰ ریال
۷۱۱۵9095I۶ میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۷,۴۰۰ ریال
۷۱۰۸9095I۸میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۷,۳۹۲ ریال
۷۱۱۹9095I۱۰میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۷,۳۹۱ ریال
۷۱۱۳9095I۱۲میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۷,۳۹۱ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۱۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۰۰7227D ۱۴تا۱۲ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۸,۳۶۰ ریال
۷۱۰۱7227D ۲۵تا۱۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۸,۲۸۱ ریال
۷۱۰۲7227D۳۸تا۲۶ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۵,۹۱۰ ریال
۷۱۰۳7227D۹۰تا۴۰ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۶,۰۰۰ ریال
۷۱۰۴7227D۱۲۰تا ۹۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۵,۴۶۰ ریال
۷۱۰۵7227D۱۶۰تا ۱۲۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۷,۳۰۰ ریال
۷۱۰۶7227D۱۹۵تا ۱۶۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۷,۶۷۰ ریال
۷۱۰۷7227D۲۰۰ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۸,۰۴۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۰۹0543I۸میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
۷۱۱۴0543I۱۲میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزدتماس بگیرید
۷۱۱۶0543I۶میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزدتماس بگیرید
۷۱۱۷0543I۵میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
۷۱۲۰0543I۱۰میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۱۸9095I۵میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
۷۱۱۵9095I۶ میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
۷۱۰۸9095I۸میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
۷۱۱۹9095I۱۰میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
۷۱۱۳9095I۱۲میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۱
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۲۸۱۰۵۰تسمه مشهد (1/1191) CK45 شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۰۹
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۱۲۱۰ ۱۰۰ تسمه مشهد(1/1191) CK45 شاخه ۶متری بنگاه تهران ۴۲,۰۰۰ ريال
۴۱۱۳-۳۲میلگرد یزد(1/1191) CK45 بنگاه تهران ۲۶,۸۰۰ ريال
۴۱۱۴- ۵۰میلگرد یزد(1/1191) CK45 بنگاه تهران ۲۶,۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کد ضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۱-۲۵میلگرد(1/1191) CK45 یزدی بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ريال
۴۱۰۵-۱۷۰میلگرد (1/1191) CK45 یزدی بنگاه تهران ۳۵,۰۰۰ ريال
۴۱۰۶-۱۲۰میلگرد(1/0570) ST52 اصفهان بنگاه تهران ۴۵,۰۰۰ ريال
۴۱۰۷-۵۰۰میلگرد (1/0570) ST52اصفهان بنگاه تهران
۴۸,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۰۷
کدضخامتسایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۲-۱۰۵میلگرد (1/1191) CK45 درجه یک یزدی بنگاه تهران۲۹,۵۰۰ ريال
۴۱۰۳-۱۰۵ میلگرد (1/1191) CK45 درجه دو یزدی بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ريال
۴۱۰۴-۱۷۰ میلگرد(1/0570) ST52 درجه یک یزدی بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  با سلام
  ممنون از خدمات خوبتون، خواستم بپرسم که فولاد آلیاژی SPk K100 و SPKR به صورت برش خورده و تک شاخه فروش دارید؟

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   ممنون، بله در هر قطری که مد نظر شما است در صورت موجودی برش خورده و یا به صورت تک شاخه تهیه می شود.

 2. :

  ممکنه من و در زمینه پیدا کردن ورق که مقاومت به حرارت بالایی داره راهنمایی کنید لطفا

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   ورق هایی که مقاومت به حرارت دارند می توان از ورقهای استیل نسوز و یا ورق هایی آتشخوار استفاده کرد بستگی به دمای کاری و نوع کاربرد دارد. اگر که این دو مورد را بیان کنید بهتر میتونم راهنماییتون کنم، می تونید با شماره شرکت تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.