فولاد آلیاژِی

فولاد آلیاژی

این نوع فولاد از ترکیب فولاد و عناصر گوناگون مانند منگنز، نیکل، کروم، مولیبدن، وانادیم، سیلیسیم ، بور ، آلومینیم، کبالت، مس،سریم، نیوبیم، تیتانیم، تنگستن، قلع، روی، سرب و زیرکونیم تشکیل می شود که باعث کاهش وزن ، مقاومت بالا در ویژگی سایش ، دمای بالا و بهبود ویژگی های مکانیکی میشود آلیاژهای فولادی به دو دسته فولاد کم آلیاژ و فولاد پرآلیاژ تقسیم میشوند

کاربرد فولاد آلیاژی

ویژگی‌های یادشده در بالا در ساخت پره‌های توربین، موتور جت، فضاپیماها و راکتورهای هسته‌ای صنایع نفت و سیمان مورد استفاده قرار میگیرد. به دلیل ویژگی‌های فرومغناطیس آهن، بعضی آلیاژهای فولاد و پاسخی که این آلیاژها در محیط مغناطیسی می‌دهند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها نیز چنین است. همچنین از فولاد های کم آلیاژ در تولید قطعات اتوموبیل ، اکسل ها پیچ و مهره ،‌ابزارهای تراشکاری ،‌قالب های آهنگری ، قالب های برش و پانچ تولید فنر ، قالب های پلاستیک و تیغ های برش مورد استفاده قرار میگیرند.

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷

کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۶۶۵1.2379۲۰۲میلگردآلیاژی SPKNL بهلر، بنگاه تهران

۶۵۵,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۸۹۸1.2344۲۰میلگردآلیاژی گرمکار بهلر ،بنگاه تهران

۷۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۸۹۹1.2344۳۰میلگردآلیاژی گرمکار بهلر ،بنگاه تهران

۷۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۹۰۰1.2344۴۰میلگردآلیاژی گرمکار بهلر ،بنگاه تهران

۷۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۹۰۱1.2344۵۰میلگردآلیاژی گرمکار بهلر ،بنگاه تهران

۷۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۹۰۳1.2344۶۰میلگردآلیاژی گرمکار بهلر ،بنگاه تهران

۷۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۹۰۴1.2344۷۰میلگردآلیاژی گرمکار بهلر ،بنگاه تهران

۷۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۹۰۵1.2344۸۰میلگردآلیاژی گرمکار بهلر ،بنگاه تهران

۷۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۹۰۶1.2344۹۰میلگردآلیاژی گرمکار بهلر ،بنگاه تهران

۷۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۹۰۸1.2344۱۰۰میلگردآلیاژی گرمکار بهلر ،بنگاه تهران

۷۰۵,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۳۹۷1.2510۲۰میلگرد آلیاژی Amutits بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۸۳۹۸1.2510۳۰میلگرد آلیاژی Amutits بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۸۴۰۰1.2510۵۰میلگرد آلیاژی Amutits بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۸۴۰۱1.2510۷۵میلگرد آلیاژی Amutits بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۸۴۰۲1.2510۸۰میلگرد آلیاژی Amutits بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۸۴۰۳1.2510۹۰میلگرد آلیاژی Amutits بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۸۴۷۱1.2510۲۳۰میلگرد آلیاژی Amutits بهلر، بنگاه تهران

۵۵۵,۰۰۰ ریال

۱۸۴۷۲1.2510۲۵۰میلگرد آلیاژی Amutits بهلر، بنگاه تهران

۵۵۵,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۵۸۸1.2080۴۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۴۴۵1.2080۵۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۸۸۶1.2080۵۵میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۵۸۹1.2080۶۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۶۶۱1.2080۷۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۶۶۲1.2080۸۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۶۶۳1.2080۹۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۴۴۶1.2080۱۰۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۶۶۴1.2080۱۱۱میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۵۸۸1.2080۴۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۴۴۵1.2080۵۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۸۸۶1.2080۵۵میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۵۸۹1.2080۶۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۶۶۱1.2080۷۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۶۶۲1.2080۸۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۶۶۳1.2080۹۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۴۴۶1.2080۱۰۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

۱۷۶۶۴1.2080۱۱۱میلگردآلیاژی(SPK(K100 بهلر، بنگاه تهران

۶۰۵,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۸/۲۴
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۹۶۲1.6580۲۰۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -اصفهان ۱۰۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۸/۲۴
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۵۳1.7225۲۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۸۵,۵۰۰ ریال
۱۸۴۰۶1.7225۲۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۸۵,۵۰۰ ریال
۷۲۰۳1.7225۲۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۸۵,۵۰۰ ریال
۷۲۰۵1.7225۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۸۵,۵۰۰ ریال
۷۳۲۳1.7225۳۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۸۵,۵۰۰ ریال
۷۲۰۷1.7225۳۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۸۵,۵۰۰ ریال
۷۳۵۸1.7225۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۸۵,۵۰۰ ریال
۷۳۲۴1.7225۴۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۸۵,۵۰۰ ریال
۷۱۵۶1.7225۶۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۸۵,۵۰۰ ریال
۷۱۵۷1.7225۶۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۸۵,۵۰۰ ریال
۷۱۵۸1.7225۷۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۸۵,۵۰۰ ریال
۷۱۶۰1.7225۹۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۸۵,۵۰۰ ریال
۷۳۶۰1.7225۱۰۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۸۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۸/۲۴
کدGradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۲۰۵1.6582۲۰میلگرد آلیاژیVCN150 یزد،بنگاه تهران ۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۰۶1.6582۲۵میلگرد آلیاژیVCN150 یزد،بنگاه تهران ۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۰۷1.6582۳۰میلگرد آلیاژیVCN150 یزد،بنگاه تهران ۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۰۸1.6582۳۵میلگرد آلیاژیVCN150 یزد،بنگاه تهران ۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۰۹1.6582۴۰میلگرد آلیاژیVCN150 یزد،بنگاه تهران ۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۰1.6582۵۰ میلگرد آلیاژیVCN150 یزد،بنگاه تهران ۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۱1.6582۶۰میلگرد آلیاژیVCN150 یزد،بنگاه تهران ۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۲1.6582۷۰میلگرد آلیاژیVCN150 یزد،بنگاه تهران ۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۱۰1.6582۸۰میلگرد آلیاژیVCN150 یزد،بنگاه تهران ۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۱۱1.6582۹۰میلگرد آلیاژیVCN150 یزد،بنگاه تهران ۱۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۴1.6582۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN150 یزد،بنگاه تهران ۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۱۲1.6582۱۱۰میلگرد آلیاژیVCN150 یزد،بنگاه تهران ۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۷۶۱۳1.6582۳۰۰میلگرد آلیاژیVCN150 یزد،بنگاه تهران ۲۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۸/۲۴
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۶۱۴1.1191۲۲۰میلگرد آلیاژیCK45 ،اصفهان بنگاه تهران۱۰۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۸/۲۴
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۳1.1191۳۰میلگرد آلیاژیCK45 ،یزد. بنگاه تهران۷۱,۰۰۰ ریال
۱۶۳۵1.1191۴۰میلگرد آلیاژیCK45 ،یزد. بنگاه تهران۷۱,۰۰۰ ریال
۱۵۸۲1.1191۵۰میلگرد آلیاژیCK45 ،یزد. بنگاه تهران۷۱,۰۰۰ ریال
۱۴۸۸1.1191۶۰میلگرد آلیاژیCK45 ،یزد. بنگاه تهران۷۱,۰۰۰ ریال
۱۵۰۸1.1191۷۰میلگرد آلیاژیCK45 ،یزد. بنگاه تهران۷۱,۰۰۰ ریال
۷۲۵۴1.1191۱۰۰میلگرد آلیاژیCK45 ،یزد. بنگاه تهران۷۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۸/۲۴
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۲1.0570۲۰میلگرد آلیاژیSt52 ، یزد،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۷۳۷۳1.0570۲۵میلگرد آلیاژیSt52 ، یزد،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۷۳۷۴1.0570۳۰میلگرد آلیاژیSt52 ، یزد،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۷۳۷۵1.0570۵۵میلگرد آلیاژیSt52 ، یزد،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۷۳۷۶1.0570۷۰میلگرد آلیاژیSt52 ، یزد،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۱۸۴۴۳1.0570۵۰میلگرد آلیاژیSt52 ، یزد،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۱۸۴۴۴1.0570۱۰۰میلگرد آلیاژیSt52 ، یزد،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۸/۲۴
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۹۵۹1.6580۸۵میلگرد آلیاژیSt52 ، اصفهان ،بنگاه تهران ۹۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۲۳
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۹۶۱1.6580۸۵میلگردآلیاژی VCN200 آلمان،بنگاه تهران ۲۱۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۲۳
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۹۵۷1.6580۱۲میلگردآلیاژی VCN200 آلمان،بنگاه تهران ۲۱۵,۰۰۰ ریال
۱۷۹۵۸1.6580۱۳۰میلگردآلیاژی VCN200 آلمان،بنگاه تهران ۲۱۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۲۳
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۴۹1.6580۴۰میلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۲۱۵,۰۰۰ ریال
۱۷۹۶۰1.6580۱۰۰میلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۲۱۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۲۳
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۹۶۳1.5920۲۲میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران ۳۰۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۲۳
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۶۸1.7131۱۶میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۱۰۶,۰۰۰ ریال
۱۴۵۵1.7131۱۸میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۱۰۶,۰۰۰ ریال
۱۴۵۶1.7131۲۰میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۱۰۶,۰۰۰ ریال
۱۴۵۷1.7131۲۲میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۱۰۶,۰۰۰ ریال
۱۴۵۸1.7131۲۴میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۱۰۶,۰۰۰ ریال
۱۴۵۹1.7131۲۵میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۱۰۶,۰۰۰ ریال
۱۴۶۷1.7131۲۶میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۱۰۶,۰۰۰ ریال
۱۴۶۰1.7131۲۸میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۱۰۶,۰۰۰ ریال
۱۴۶۱1.7131۳۲میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۱۰۶,۰۰۰ ریال
۱۴۶۲1.7131۳۴میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۱۰۶,۰۰۰ ریال
۱۴۶۳1.7131۳۶میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۱۰۶,۰۰۰ ریال
۱۴۶۴1.7131۴۲میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۱۰۶,۰۰۰ ریال
۱۴۶۵1.7131۴۴میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۱۰۶,۰۰۰ ریال
۱۲۲۷1.7131۱۰۰میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۱۰۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۲
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۶۱۶۳۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۱۸۳۸۱۴۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۱۸۳۸۲۵۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۱۸۳۸۳۶۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۱۸۳۸۴۷۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۱۸۳۸۵۸۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۱۸۳۸۶۹۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۱۸۳۸۷۱۰۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۱۸۳۸۸۱۱۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۱۸۳۸۹۱۲۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۱۸۳۹۰۱۳۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۱۸۳۹۱‍‍۱۴۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۷۵,۵۰۰ ریال
۱۷۶۱۷۱۵۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۸۵,۵۰۰ ریال
۱۸۳۹۲۱۶۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۸۵,۵۰۰ ریال
۱۸۳۹۳۱۷۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۸۵,۵۰۰ ریال
۱۸۳۹۴۱۸۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۸۵,۵۰۰ ریال
۱۸۳۹۵۱۹۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۸۵,۵۰۰ ریال
۱۷۶۱۸۲۰۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۸۵,۵۰۰ ریال
۱۸۳۹۶۳۰۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین،بنگاه تهران۱۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۲
کدGradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۱۷1.6580۵۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۸1.6580۶۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۹1.6580۷۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۲۰۵,۰۰۰ ریال
۷۶۸1.6580۸۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۲۰۵,۰۰۰ ریال
۷۶۷1.6580۹۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۲۰۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۲۰۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۲۲۵,۰۰۰ ریال
۱۸۴۴۲1.6580۳۵میلگرد آلیاژیVCN200 ، آلمان ۲۱۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۲
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۸۸۷1.2344۱۰میلگردآلیاژی گرمکار سوئدی،بنگاه تهران۵۰۵,۰۰۰ ریال
۱۷۸۸۸1.2344۲۰میلگردآلیاژی گرمکار سوئدی،بنگاه تهران۵۰۵,۰۰۰ ریال
۱۷۸۸۹1.2344۳۰میلگردآلیاژی گرمکار سوئدی،بنگاه تهران۵۰۵,۰۰۰ ریال
۱۷۸۹۰1.2344۴۰میلگردآلیاژی گرمکار سوئدی،بنگاه تهران۵۰۵,۰۰۰ ریال
۱۷۸۹۱1.2344۵۰میلگردآلیاژی گرمکار سوئدی،بنگاه تهران۵۰۵,۰۰۰ ریال
۱۷۶۱۵1.2344۶۰میلگردآلیاژی گرمکار سوئدی،بنگاه تهران۵۰۵,۰۰۰ ریال
۱۷۸۹۳1.2344۷۰میلگردآلیاژی گرمکار سوئدی،بنگاه تهران۵۰۵,۰۰۰ ریال
۱۷۸۹۴1.2344۸۰میلگردآلیاژی گرمکار سوئدی،بنگاه تهران۵۰۵,۰۰۰ ریال
۱۷۸۹۵1.2344۹۰میلگردآلیاژی گرمکار سوئدی،بنگاه تهران۵۰۵,۰۰۰ ریال
۱۷۸۹۶1.2344۱۰۰میلگردآلیاژی گرمکار سوئدی،بنگاه تهران۵۰۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۲
کدGrade قطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۹۷1.2344۲۰میلگرد گرمکار چین، بنگاه تهران۴۴۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۶1.2344۳۰میلگرد گرمکار چین، بنگاه تهران۴۴۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۵1.2344۴۰میلگرد گرمکار چین، بنگاه تهران۴۴۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۴1.2344۵۰میلگرد گرمکار چین، بنگاه تهران۴۴۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۳1.2344۶۰میلگرد گرمکار چین، بنگاه تهران۴۴۵,۰۰۰ ریال
۷۲۳۹1.2344۷۰میلگرد گرمکار چین، بنگاه تهران۴۴۵,۰۰۰ ریال
۷۲۴۴1.2344۸۰میلگرد گرمکار چین، بنگاه تهران۴۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۸/۲۱
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۷۶1.7225۲۱۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -اسفراین ۱۰۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۰۹
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۷۵1.7225 ۲۱۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -اصفهان ۱۰۱,۰۰۰ ریال
۷۴۰۴1.7225 ۳۰۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -اصفهان ۱۰۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۰۹
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۸۸۱1.1221۲۵میلگرد آلیاژی CK60 ،آلمان بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۷۸۸۲1.1221۸۰میلگرد آلیاژی CK60 ،آلمان بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۷/۲۴
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۴۵۲1.2379۲۰۰میلگردآلیاژی(SPNL(K110 بهلر، بنگاه تهران ۶۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۷/۲۲
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۷1.2344۶۰میلگردآلیاژی گرمکار چین،بنگاه تهران۵۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۷/۱۴
کدGrade قطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۰۸1.2379۴۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳۰۹1.2379۵۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۰1.2379۶۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۱1.2379۷۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۲1.2379۸۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۲۲۹1.2379۱۰۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۲۳۰1.2379۱۲۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۲۳۱1.2379۱۳۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۴۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۷/۱۴
کد قطر(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۷۵۴۴۵۰میلگردآلیاژیSt52 اصفهان،بنگاه تهران۷۵,۰۰۰ ریال
۱۷۵۴۵۱۰۰میلگردآلیاژیSt52 اصفهان،بنگاه تهران۷۵,۰۰۰ ریال
۱۷۲۲۶۴۰۰میلگردآلیاژیSt52 اصفهان،بنگاه تهران۹۲,۰۰۰ ریال
۱۷۲۲۷۴۱۰میلگردآلیاژیSt52 اصفهان،بنگاه تهران۹۲,۰۰۰ ریال
۱۷۲۲۸۴۲۰میلگردآلیاژیSt52 اصفهان،بنگاه تهران۹۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۷/۱۴
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۵۲۵1.2080۲۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چین، بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۲۶1.2080۳۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چین، بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۲۹1.2080۶۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چین، بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۳۰1.2080۷۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چین، بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۳۱1.2080۸۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چین، بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۳۲1.2080۹۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چین، بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۳۳1.2080۱۰۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چین، بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۷/۰۳
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۳۰1.7225 ۱۵۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -اصفهان۹۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۷/۰۳
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۲۱۳۱/۷۲۱۸ ۵۲۰میلگرد ۱/۷۲۱۸، بنگاه تهران۸۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۷/۰۳
کدgradeقطر(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۷۴۲۸۱.۲۶۰۱۱۶میلگردآلیاژی(K105)، آلمان،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷۴۲۷۱.۲۶۰۱۱۵میلگردآلیاژی(K105)، آلمان،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران۵۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کد  سایز (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۳۹۸۲۰×۲۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۹۹۲۵×۲۵تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۷۲۲۰×۳۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۴۰۱۳۰×۳۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۲۰۲۶×۴۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۹۶۸×۴۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۹۷۱۰×۴۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۹۸۱۲×۴۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۹۹۱۵×۴۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۲۰۰۲۰×۴۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۲۰۱۲۵×۴۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۹۵۳۰×۴۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۴۰۲۴۰×۴۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۸۹۶×۵۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۹۰۱۰×۵۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۹۱۱۵×۵۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۹۲۲۰×۵۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۹۳۲۵×۵۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۹۴۳۰×۵۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۴۰۳۵۰×۵۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کد  سایز (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۱۸۸۶×۶۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۸۷۱۰×۶۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۸۶۱۲×۶۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۸۱۱۵×۶۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۸۲۲۰×۶۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۸۳۲۵×۶۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۱۸۴۳۰×۶۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۸۵۴۰×۶۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۷۹۱۰×۷۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۷۸۱۵×۷۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۷۷۲۵×۷۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۷۶۳۰×۷۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۷۵۱۰×۸۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۷۴۱۵×۸۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۶۸۲۰×۸۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۶۹۲۵×۸۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۷۰۳۰×۸۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۷۱۴۰×۸۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۷۲۲۵×۹۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کد  سایز (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۱۶۱۱۲×۱۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۶۲۱۵×۱۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۶۵۲۵×۱۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۶۶۳۰×۱۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۶۷۴۰×۱۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۶۴۲۰×۱۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۶۱۱۰×۱۲۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۶۰۱۵×۱۲۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۵۹۲۰×۱۲۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۴۰۴۲۵×۱۲۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۴۰۵۳۰×۱۲۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۴۱۲۳۰×۱۲۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۴۰۶۴۰×۱۲۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۴۱۴۲۰×۱۴۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۴۰۷۳۰×۱۴۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۴۰۸۱۵×۱۵۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۵۶۲۰×۱۵۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۵۸۲۵×۱۵۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۸۱۵۷۳۰×۱۵۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کد  سایز (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۳۸۹۲۰×۱۶۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۸۸۱۶×۲۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۸۰۲۰×۲۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۸۱۲۵×۲۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۸۲۳۰×۲۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۸۳۴۰×۲۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۸۴۵۰×۲۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۸۶۳۰×۲۲۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۸۷۴۰×۲۲۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۸۵۵۰×۲۲۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۷۳۲۰×۲۵۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۷۴۲۵×۲۵۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۷۵۳۰×۲۵۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۷۶۴۰×۲۵۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۷۷۲۰×۳۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۷۸۳۰×۳۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۷۹۴۰×۳۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۹۴۵۰×۳۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۹۳۶۰×۳۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۹۲۴۰×۴۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۹۱۶۰×۴۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
۱۷۳۹۰۸۰×۴۰۰تسمه k100 بهلر المان (2080) بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کد  سایز (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۳۴۴۲۵×۷۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۴۳۲۵×۸۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۵۵۲۰×۱۰۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۵۴۲۵×۱۰۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۴۱۲۰×۱۵۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۴۰۳۰×۲۰۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۳۹۴۰×۲۰۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۳۸۵۰×۲۰۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۳۷۴۰×۲۵۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۴۳۶۰×۲۵۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۴۲۳۰×۳۰۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۵۶۲۸۰×۳۵۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۴۱۶۰×۴۰۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۴۹۸۰×۴۰۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۴۲۱۰۰×۴۰۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۵۰۱۵۰×۵۰۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۵۱۱۰۵×۶۱۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۵۳۱۵۵×۶۱۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۴۵۱۲۵×۶۱۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۵۷۲۰۵×۶۱۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۴۸۲۵۵×۶۱۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۵۲۳۰۰×۶۱۰تسمه k110 بهلر المان (2379) بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۳۲۷۲۰.۲میلگردآلیاژی w360 ، بهلر آلمان _فولاد ابزاری گرمکارتماس بگیرید
۱۷۳۳۳۲۵.۵میلگردآلیاژی w360 ، بهلر آلمان _فولاد ابزاری گرمکارتماس بگیرید
۱۷۳۲۶۳۰.۵میلگردآلیاژی w360 ، بهلر آلمان _فولاد ابزاری گرمکارتماس بگیرید
۱۷۳۲۵۴۰.۸میلگردآلیاژی w360 ، بهلر آلمان _فولاد ابزاری گرمکارتماس بگیرید
۱۷۳۲۴۶۰.۸میلگردآلیاژی w360 ، بهلر آلمان _فولاد ابزاری گرمکارتماس بگیرید
۱۷۳۳۲۱۰۱.۵میلگردآلیاژی w360 ، بهلر آلمان _فولاد ابزاری گرمکارتماس بگیرید
۱۷۳۳۱۱۲۱.۵میلگردآلیاژی w360 ، بهلر آلمان _فولاد ابزاری گرمکارتماس بگیرید
۱۷۳۳۰۱۴۱.۵میلگردآلیاژی w360 ، بهلر آلمان _فولاد ابزاری گرمکارتماس بگیرید
۱۷۳۲۹۱۶۲میلگردآلیاژی w360 ، بهلر آلمان _فولاد ابزاری گرمکارتماس بگیرید
۱۷۳۲۸۱۸۲میلگردآلیاژی w360 ، بهلر آلمان _فولاد ابزاری گرمکارتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۶/۳۱
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۷۰1.1191۳۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،نوردی، بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۱1.1191۴۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،نوردی، بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۲1.1191۵۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،نوردی، بنگاه تهران۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۳1.1191۶۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،نوردی، بنگاه تهران۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۴1.1191۷۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،نوردی، بنگاه تهران۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۵1.1191۸۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،نوردی، بنگاه تهران۷۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۶/۳۱
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۰1.1191 ۱۳۵میلگرد آلیاژیCK45 ،اسفراین، بنگاه تهران ۷۸,۰۰۰ ریال
۷۲۸۹1.1191 ۱۵۰میلگرد آلیاژیCK45 ،اسفراین، بنگاه تهران ۷۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۶/۳۱
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۲۲۶1.0570۴۰۰میلگرد آلیاژیSt52 ، اصفهان،بنگاه تهران۸۹,۰۰۰ ریال
۱۷۲۲۷1.0570۴۱۰میلگرد آلیاژیSt52 ، اصفهان،بنگاه تهران۸۹,۰۰۰ ریال
۱۷۲۲۸1.0570۴۲۰میلگرد آلیاژیSt52 ، اصفهان،بنگاه تهران۸۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۶/۳۱
کد Gradeقطر (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۷۵1.2080۳۰میلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۶1.2080۵۰میلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۷1.2080۶۰میلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۴۰,۰۰۰ ریال
۷۴۷۸1.2080۷۰میلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۹1.2080۸۰ میلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۰1.2080۹۰میلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۱1.2080۱۰۰میلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۲1.2080۱۵۰میلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۳1.2080۲۰۰میلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۶/۱۰
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۳۱1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۰۳۲1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۰۳۳1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۰۳۴1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۰۳۵1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۰۳۶1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۰۳۷1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۰۳۸1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۰۳۹1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۰۴۰1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۰۴۱1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۰۴۲1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۱۰۵,۰۰۰ ریال
۱۰۴۳1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۱۰۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۶/۱۰
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰1.2312۳۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۱۳۰,۰۰۰ ریال
۸۲۱1.2312۴۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۱۳۰,۰۰۰ ریال
۸۲۲1.2312۵۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۱۳۰,۰۰۰ ریال
۸۲۳1.2312۶۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۱۳۰,۰۰۰ ریال
۸۲۴1.2312۸۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۱۳۰,۰۰۰ ریال
۸۲۵1.2312۱۰۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۳1.2312۱۱۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۱۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۶/۰۴
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۲۲۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۷۳۷۳۲۵میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۷۳۷۴۳۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۷۳۷۵۵۵میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۷۲,۰۰۰ ریال
۷۳۷۶۷۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۷۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۵/۲۴
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۱۸1.7225۵۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۷۱,۰۰۰ ریال
۷۱۵۸1.7225۷۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۷۱,۰۰۰ ریال
۷۱۵۳1.7225۲۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -اصفهان۷۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۵/۲۴
کدGradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۲۶1.5920۶۰ میلمیلگردآلیاژی سمانته ایتالیا،بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یک شنبه ۹۷/۰۵/۱۴
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۰۸1.2379۴۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳۰۹1.2379۵۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۰1.2379۶۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۱1.2379۷۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۲1.2379۸۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۲۲۹1.2379۱۰۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۲۳۰1.2379۱۲۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۲۳۱1.2379۱۳۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یک شنبه ۹۷/۰۵/۱۴
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۲۲۰ میلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۷۳۷۳۲۵ میلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۷۳۷۴۳۰ میلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۷۳۷۵ ۵۵ میلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۷۳۷۶۷۰میلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۷۳۹۸۲۵۰میلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۷۲۲۴۲۷۰میلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۸۵,۰۰۰ ریال
۱۷۲۲۵۲۷۵میلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۸۵,۰۰۰ ریال
۱۷۰۵۱۳۰۰میلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۷۴۰۰۳۵۰میلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۷۴۰۱۴۰۰میلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یک شنبه ۹۷/۰۵/۱۴
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۲۲۶۴۰۰میلگردآلیاژیSt52 اصفهان،بنگاه تهران۸۵,۰۰۰ ریال
۱۷۲۲۷۴۱۰میلگردآلیاژیSt52 اصفهان،بنگاه تهران۸۵,۰۰۰ ریال
۱۷۲۲۸۴۲۰میلگردآلیاژیSt52 اصفهان،بنگاه تهران۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۴/۲۷
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۷۶1.2080۲۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۷1.2080۳۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۴1.2080۴۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۳1.2080۵۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۲1.2080۶۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۱1.2080۷۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۰1.2080۸۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۹1.2080۹۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۸1.2080۱۰۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۶1.2080۱۲۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۳۶۷1.2080۱۳۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۳۶۵1.2080۱۵۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۸۳1.2080۲۰۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۴/۱۲
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۳۹1.6582۶۵میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۰1.6582۷۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۱1.6582۸۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۲1.6582۹۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۳1.6582۱۰۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۴1.6582۱۱۵میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۵1.6582۱۲۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۶1.6582۱۳۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۷1.6582۱۳۵میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۸1.6582۱۴۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۹1.6582 ۱۵۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۰1.6582 ۱۶۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۱1.6582۱۷۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۲1.6582 ۱۸۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۳1.6582۱۹۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۴1.6582۲۰۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۵1.6582۲۲۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۶1.6582۲۳۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۱۱۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۴/۱۲
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۰۷1.6511۲۰میلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۹۲,۰۰۰ ریال
۱۴۰۸1.6511۳۰میلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۹۲,۰۰۰ ریال
۱۴۰۹1.6511۴۰میلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۹۲,۰۰۰ ریال
۱۴۱۰1.6511۵۰میلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۹۲,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱1.6511۶۰میلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۹۲,۰۰۰ ریال
۱۴۱۲1.6511۷۰ میلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۹۲,۰۰۰ ریال
۱۴۱۳1.6511۸۰ میلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۹۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۳/۰۶
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۳۵1.8519۳۵ میلگردآلیاژی ۱.۸۵۱۹، اروپایی ،بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۳/۰۵
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۹۱۲۰۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین ،بنگاه تهران۶۳,۰۰۰ ریال
۱۵۹۳۳۰۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین ،بنگاه تهران۶۳,۰۰۰ ریال
۱۵۹۴۴۰۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین ،بنگاه تهران۶۳,۰۰۰ ریال
۱۵۹۵۵۰۰میلگردآلیاژیSt52 اسفراین ،بنگاه تهران۶۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۳/۰۵
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۷۷1.2080۳۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۲1.2080۶۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۱1.2080۷۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۳1.2080۵۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۰1.2080۸۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۹1.2080۹۰میلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۰۲
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۵۶1.7131۲۰میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۶۲,۰۰۰ ریال
۱۹۳۴1.7131۵۰میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۶۲,۰۰۰ ریال
۱۹۳۳1.7131۹۰میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۶۵,۰۰۰ ریال
۱۹۳۲1.7131۲۰۰میلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۶۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۱
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۴۹1.2344۲۰میلگرد گرمکار سوئدی، بنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۰1.2344۳۰میلگرد گرمکار سوئدی، بنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۱1.2344۴۰میلگرد گرمکار سوئدی، بنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۲1.2344۵۰میلگرد گرمکار سوئدی، بنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۳1.2344۶۰میلگرد گرمکار سوئدی، بنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۴1.2344۷۰میلگرد گرمکار سوئدی، بنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۵1.2344۸۰میلگرد گرمکار سوئدی، بنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۶1.2344۹۰میلگرد گرمکار سوئدی، بنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۲۹
کد Gradeضخامت │ سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۶۱1.8946۲ میل│ ۶۰۰۰×۱.۲۵ ورق Corten A، ، چین، تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۹۵,۰۰۰ ریال
۱۸۶۲1.8946۳ میل│ ۲۰۰۰×۱۰۰۰ورق Corten A، ، چین تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۹۵,۰۰۰ ریال
۱۸۶۳1.8946۴ میل│ ۲۰۰۰×۲۰۰۰ورق Corten A، ، چین تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۹۵,۰۰۰ ریال
۱۸۶۴1.8946۶ میل│ ۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق Corten A، ، چین تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۹۵,۰۰۰ ریال
۱۸۶۵1.8946۱۰ میل│ ۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق Corten A، ، چین تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۹۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۲/۲۶
کدGradeضخامت │ سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۵۹1.7218۱۵ │ ۲۰۰۰×۶۰۰ورق آلیاژی 1.7218 ، بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۸1.7218۲۰ │ ۲۰۰۰×۶۰۰ورق آلیاژی 1.7218 ، بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۲۴
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۴۳1.7225۲۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -نوردی۵۸,۵۰۰ ریال
۱۸۴۱1.7225۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -نوردی۵۸,۵۰۰ ریال
۱۸۴۲1.7225۵۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -نوردی۵۸,۵۰۰ ریال
/]]تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۲1.1191۲۲میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱1.1191۴۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۱۶۳۵1.1191۵۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۱۴۸۸1.1191۶۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۷۷1.2080۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۳,۵۰۰ ریال
۱۳۷۲1.2080۶۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۳,۵۰۰ ریال
۱۳۷۱1.2080۷۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۳,۵۰۰ ریال
۱۳۷۰1.2080۸۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۲1.1191۲۲میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱1.1191۴۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۱۶۳۵1.1191۵۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۱۴۸۸1.1191۶۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۰۹1.2379۵۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۰1.2379۶۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲۷1.2379۵۰میلگرد SPKNL آلمان، بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰1.2312۳۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۱1.2312۴۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۲1.2312۵۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۳1.2312۶۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۴1.2312۸۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۵1.2312۱۰۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۱۰۰۳1.2312۱۱۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴1.2312۱۲۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۹
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۰۹1.7225۲۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۰1.7225۲۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۱1.7225۲۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۲1.7225۲۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۳1.7225۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۴1.7225۳۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۵1.7225۳۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۶1.7225۳۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۸1.7225۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۹1.7225۴۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۱1.7225۵۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۲1.7225۵۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۳1.7225۶۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۷1.7225۶۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۵1.7225۷۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۶1.7225۷۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۷1.7225۷۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۸1.7225۸۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۹1.7225۸۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۰1.7225۸۴میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۱1.7225۹۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۶۷۶۸۰میلگردآلیاژیVCN100 اصفهان،بنگاه تهران۹۱,۰۰۰ ریال
۱۷۶۸۷۳۰میلگردآلیاژیVCN100 اصفهان،بنگاه تهران۹۱,۰۰۰ ریال
۱۷۶۹۱۱۰۰میلگردآلیاژیVCN100 اصفهان،بنگاه تهران۱۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۶۶1.1191۱۲میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۷۲۳۰1.1191۱۸میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱1.1191۲۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۳۰۲1.1191۲۲میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۳۰۳1.1191۲۴میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲1.1191۲۵میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۳۵1.1191۲۶میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴1.1191۲۸میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳1.1191۳۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱1.1191۴۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۱۶۳۵1.1191۵۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۱۴۸۸1.1191۶۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۵۴1.1191۱۰۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵1.1191۱۰۵میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶1.1191۱۱۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷1.1191۱۲۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۱۷۶۵1.1191۱۹۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۹1.7225۱۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۰1.7225۱۴میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۱1.7225۱۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۲1.7225۲۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -اصفهان۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۳1.7225۲۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -اسفراین۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۴1.7225۲۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۵1.7225۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۳۲۳1.7225۳۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۷1.7225۳۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۳۵۸1.7225۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۳۲۴1.7225۴۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۱۸1.7225۵۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۱۷1.7225۱۳۰۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۷۴,۰۰۰ ریال
۷۲۱۹1.7225۲۱۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۲۶
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۴۲۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۱۷۴۳۷۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۱۷۴۴۸۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۱/۲۳
کدGrade قطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۱۱1.2344۲۵میلگرد گرمکار یزد، بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
۱۷۱۲1.2344۳۰میلگرد گرمکار یزد، بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
۱۷۱۳1.2344۶۰میلگرد گرمکار یزد، بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۰
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰1.2312۳۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۲۱1.2312۴۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۲۲1.2312۵۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۲۳1.2312۶۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۲۴1.2312۸۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۲۵1.2312۱۰۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۰۳1.2312۱۱۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۰۴1.2312۱۲۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۰
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۵۴1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۲۵۵1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۲۵۶1.1191۱۱۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۲۵۷1.1191۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۰
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۰۹1.7225۲۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۰1.7225۲۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۱1.7225۲۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۲1.7225۲۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۳1.7225۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۴1.7225۳۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۵1.7225۳۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۶1.7225۳۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۸1.7225۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۹1.7225۴۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۲۱1.7225۵۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۲۲1.7225۵۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۲۳1.7225۶۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۷1.7225۶۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۲۵1.7225۷۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۲۶1.7225۷۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۲۷1.7225۷۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۲۸1.7225۸۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۲۹1.7225۸۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۳۰1.7225۸۴میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۳۱1.7225۹۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰1.2312۳۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۱1.2312۴۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۲1.2312۵۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۳1.2312۶۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۴1.2312۸۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۵1.2312۱۰۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۱۰۰۳1.2312۱۱۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴1.2312۱۲۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۳۱1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۳۲1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۳۳1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۵۰1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۵۱1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۳۴1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۳۵1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۳۶1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۳۷1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۳۸1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۳۹1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۰1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۱1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۲1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۳1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۵1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۶1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۸1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۹1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۷1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کد Gradeقطر (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۸۳۱۰۰میلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۴۱۲۰میلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۵۱۳۰میلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۶۱۵۰میلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۷۱۶۰میلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۸۱۷۰میلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۹۱۸۰میلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۹۰۱۹۰میلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۵۴1.1191۱۰۰میلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵1.1191۱۰۵میلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶1.1191۱۱۰میلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷1.1191۱۲۰میلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۲۶1.2379۴۰ میلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۴۲۷1.2379۵۰ میلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۴۲۸1.2379۶۰ میلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۴۲۹1.2379۷۰ میلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۴۳۰1.2379۸۰ میلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۹۹1.2379۳۰ میلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۵۰۰1.2379۵۰ میلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۵۰۱1.2379۱۵۰ میلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۰۹1.7225۲۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۰1.7225۲۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۱1.7225۲۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۲1.7225۲۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۳1.7225۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۴1.7225۳۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۵1.7225۳۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۶1.7225۳۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۸1.7225۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۹1.7225۴۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۱1.7225۵۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۲1.7225۵۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۳1.7225۶۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۷1.7225۶۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۵1.7225۷۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۶1.7225۷۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۷1.7225۷۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۸1.7225۸۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۹1.7225۸۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۰1.7225۸۴میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۱1.7225۹۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۳۹1.6582 ۶۵میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۰1.6582 ۷۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۱1.6582 ۸۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۲1.6582 ۹۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۳1.6582 ۱۰۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۴1.6582 ۱۱۵میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۵1.6582 ۱۲۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۶1.6582 ۱۳۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۷1.6582 ۱۳۵میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۸1.6582 ۱۴۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۹1.6582 ۱۵۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۰1.6582 ۱۶۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۱1.6582 ۱۷۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۲1.6582 ۱۸۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۳1.6582 ۱۹۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۴1.6582 ۲۰۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۵1.6582 ۲۲۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۶1.6582 ۲۳۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۸۳۱۰۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۴۱۲۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۵۱۳۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۶۱۵۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۷۱۶۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۸۱۷۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۹۱۸۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۹۰۱۹۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۵۴1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶1.1191۱۱۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷1.1191۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۰۸1.2379۴۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۳۰۹1.2379۵۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۰1.2379۶۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۱1.2379۷۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۲1.2379۸۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۲۶1.2379۴۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲۷1.2379۵۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲۸1.2379۶۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲۹1.2379۷۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۴۳۰1.2379۸۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۹۹1.2379۳۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰۰1.2379۵۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰۱1.2379۱۵۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۰۹1.7225۲۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۰1.7225۲۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۱1.7225۲۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۲1.7225۲۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۳1.7225۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۴1.7225۳۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۵1.7225۳۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۶1.7225۳۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۸1.7225۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۹1.7225۴۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۱1.7225۵۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۲1.7225۵۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۳1.7225۶۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۷1.7225۶۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۵1.7225۷۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۶1.7225۷۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۷1.7225۷۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۸1.7225۸۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۹1.7225۸۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۰1.7225۸۴میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۱1.7225۹۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۳۹1.6582 ۶۵میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۰1.6582 ۷۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۱1.6582 ۸۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۲1.6582 ۹۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۳1.6582 ۱۰۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۴1.6582 ۱۱۵میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۵1.6582 ۱۲۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۶1.6582 ۱۳۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۷1.6582 ۱۳۵میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۸1.6582 ۱۴۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۹1.6582 ۱۵۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۰1.6582 ۱۶۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۱1.6582 ۱۷۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۲1.6582 ۱۸۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۳1.6582 ۱۹۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۴1.6582 ۲۰۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۵1.6582 ۲۲۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۶1.6582 ۲۳۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۹۹1.2379۳۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۵۰۰1.2379۵۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۵۰۱1.2379۱۵۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۲۶1.2379۴۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۴۲۷1.2379۵۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۴۲۸1.2379۶۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۴۲۹1.2379۷۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۴۳۰1.2379۸۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۰۸1.2379۴۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۳۰۹1.2379۵۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۳۱۰1.2379۶۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۳۱۱1.2379۷۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۳۱۲1.2379۸۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۰1.1191۱۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱1.1191۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲1.1191۲۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴1.1191۲۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳1.1191۳۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۱۵۸۲1.1191۴۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۱۶۳۵1.1191۵۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۱۴۸۸1.1191۶۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۲۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۰1.1191۱۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱1.1191۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲1.1191۲۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴1.1191۲۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳1.1191۳۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۱۵۸۲1.1191۵۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۱۴۸۸1.1191۶۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۵۴1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶1.1191۱۱۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷1.1191۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۰۵۴۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۶۵۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۷۶۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۸۲۸۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۹۳۵۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۷۲1.0718۱۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۳1.0718۲۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۴1.0718۲۵ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۵1.0718۳۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۳۳۵1.0718۱۶میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۶1.0718۳۵میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۰۵۴۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۶۵۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۷۶۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۸۲۸۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۹۳۵۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۹۷1.2344۲۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۶1.2344۳۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۵1.2344۴۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۴1.2344۵۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۳1.2344۶۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۰۰۲۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 بهلر،بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۱۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 بهلر،بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۲۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 بهلر،بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۳۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 بهلر،بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۷۷1.2080۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۴1.2080۴۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۳1.2080۵۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۹۹1.2379۳۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران ۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۳۰۸1.2379۴۰ میلمیلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران ۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۴۳۰1.2379۸۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۷۲1.0718۱۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۳1.0718۲۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۴1.0718۲۵ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۵1.0718۳۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۳۳۵1.0718۱۶میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۶1.0718۳۵میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۳۷1.0718۳۰ میلشش پر اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۲,۰۰۰ ریال
۱۳۳۸1.0718۱۶ میلشش پر اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۴۲۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۸۱۰۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۱۴۱۷۱۱۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۱۴۱۶۱۲۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۱۴۱۵۱۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۴۵1.6582۱۶میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۴۶1.6582۲۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۴۷1.6582۲۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۴۸1.6582۳۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۴۹1.6582۳۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۰1.6582۴۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۱1.6582۴۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۲1.6582۵۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۴1.6582۵۶میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۵1.6582۶۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۶1.6582۶۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۷1.6582۷۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۸1.6582۷۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۹1.6582۸۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۰1.6582۹۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۱1.6582۱۰۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۲1.6582۱۰۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۳1.6582۱۱۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۴1.6582۱۱۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۵1.6582۱۲۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۶1.6582۱۲۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۷1.6582۱۳۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۸1.6582۱۳۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۹1.6582۱۴۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۰1.6582۱۵۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۱1.6582۱۶۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۲1.6582۱۷۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۳1.6582۱۸۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۴1.6582۱۹۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۵1.6582۲۰۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۶1.6582۲۱۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۷1.6582۲۲۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۸1.6582۲۳۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۹1.6582۲۴۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۸۰1.6582۲۵۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۲1.0570۲۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۳۷۳1.0570۲۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۳۷۴1.0570۳۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۳۷۵1.0570۵۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۳۷۶1.0570۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۰1.1191۱۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱1.1191۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲1.1191۲۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴1.1191۲۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳1.1191۳۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۱۵۸۲1.1191۵۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۱۴۸۸1.1191۶۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۵۴1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶1.1191۱۱۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷1.1191۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۷۶1.2080۲۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۷1.2080۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۴1.2080۴۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۳1.2080۵۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۲1.2080۶۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۱1.2080۷۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۰1.2080۸۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۶۹1.2080۹۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۸1.2080۱۰۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۶1.2080۱۲۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۷1.2080۱۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۵1.2080۱۵۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۴۵1.6582۱۶میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۴۶1.6582۲۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۴۷1.6582۲۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۴۸1.6582۳۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۴۹1.6582۳۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۰1.6582۴۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۱1.6582۴۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۲1.6582۵۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۴1.6582۵۶میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۵1.6582۶۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۶1.6582۶۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۷1.6582۷۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۸1.6582۷۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۹1.6582۸۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۰1.6582۹۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۱1.6582۱۰۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۲1.6582۱۰۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۳1.6582۱۱۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۴1.6582۱۱۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۵1.6582۱۲۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۶1.6582۱۲۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۷1.6582۱۳۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۸1.6582۱۳۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۹1.6582۱۴۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۰1.6582۱۵۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۱1.6582۱۶۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۲1.6582۱۷۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۳1.6582۱۸۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۴1.6582۱۹۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۵1.6582۲۰۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۶1.6582۲۱۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۷1.6582۲۲۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۸1.6582۲۳۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۹1.6582۲۴۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۸۰1.6582۲۵۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۰۰1.6582۲۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۱1.6582۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۲1.6582۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۳1.6582۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۴1.6582۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۵1.6582۷۰ میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۶1.6582۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۰۹1.7225۲۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۰1.7225۲۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۱1.7225۲۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۲1.7225۲۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۳1.7225۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۴1.7225۳۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۵1.7225۳۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۶1.7225۳۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۸1.7225۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۹1.7225۴۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۱1.7225۵۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۲1.7225۵۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۳1.7225۶۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۷1.7225۶۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۵1.7225۷۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۶1.7225۷۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۷1.7225۷۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۸1.7225۸۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۹1.7225۸۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۰1.7225۸۴میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۱1.7225۹۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۲1.7225۹۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۳1.7225۱۰۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۴1.7225۲۰۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۵۳۵1.7225۲۲۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۵۳۶1.7225۲۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۵۳۷1.7225۲۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۵۳۸1.7225۲۵۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۵۲۰1.7225۲۶۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۲۷1.7131۱۰۰میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۸1.7131۱۶میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۵۵1.7131۱۸میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۵۶1.7131۲۰میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۵۷1.7131۲۲میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۵۸1.7131۲۴میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۵۹1.7131۲۵میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۷1.7131۲۶میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۰1.7131۲۸میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۱1.7131۳۲میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۲1.7131۳۴میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۳1.7131۳۶میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۴1.7131۴۲میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۵1.7131۴۴میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۶1.7131۴۵میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۹۱Corten A۲ میلورق Corten A، ، چین، تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۷۱,۵۰۰ ریال
۱۳۹۲Corten A۶ میلورق Corten A، ، چین تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۷۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۱1.1191۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲1.1191۲۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۵1.1191۲۶ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴1.1191۲۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳1.1191۳۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۴1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۵,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶1.1191۱۱۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷1.1191۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۸۸1.1191۶۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱1.1191۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۰1.1191۱۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۱۵۰۸1.1191۵۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۰1.1191۱۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱1.1191۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲1.1191۲۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۳۵1.1191۲۶ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴1.1191۲۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳1.1191۳۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۱۴۸۸1.1191۶۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۵۴1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶1.1191۱۱۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷1.1191۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۹۰1.1191۱۳۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۸۹1.1191۱۵۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰1.2312۳۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۱1.2312۴۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۲1.2312۵۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۳1.2312۶۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۴1.2312۸۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۵1.2312۱۰۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۹۹1.2379۳۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۱۹۶,۰۰۰ ریال
۱۵۰۰1.2379۵۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۱۹۶,۰۰۰ ریال
۱۵۰۱1.2379۱۵۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۱۹۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۹۱۲۰میلگردآلیاژی(SPKR(K107 چینی،، بنگاه تهران۱۵۵,۵۰۰ ریال
۱۴۹۲۳۰میلگردآلیاژی(SPKR(K107 چینی،، بنگاه تهران۱۵۵,۵۰۰ ریال
۱۴۹۳۴۰میلگردآلیاژی(SPKR(K107 چینی،، بنگاه تهران۱۵۵,۵۰۰ ریال
۱۴۹۴۵۰میلگردآلیاژی(SPKR(K107 چینی،، بنگاه تهران۱۵۵,۵۰۰ ریال
۱۴۹۵۶۰میلگردآلیاژی(SPKR(K107 چینی،، بنگاه تهران۱۵۵,۵۰۰ ریال
۱۴۹۶۷۰میلگردآلیاژی(SPKR(K107 چینی،، بنگاه تهران۱۵۵,۵۰۰ ریال
۱۴۹۷۸۰میلگردآلیاژی(SPKR(K107 چینی،، بنگاه تهران۱۵۵,۵۰۰ ریال
۱۴۹۸۹۰میلگردآلیاژی(SPKR(K107 چینی،، بنگاه تهران۱۵۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۰۸1.2379۴۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۹۶,۰۰۰ ریال
۱۳۰۹1.2379۵۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۹۶,۰۰۰ ریال
۱۳۱۰1.2379۶۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۹۶,۰۰۰ ریال
۱۳۱۱1.2379۷۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۹۶,۰۰۰ ریال
۱۳۱۲1.2379۸۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۹۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۷۲1.0718۱۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۳1.0718۲۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۴1.0718۲۵ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۵1.0718۳۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۶1.0718۳۵میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۶۵1.2080۱۵۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۶1.2080۱۲۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۷1.2080۱۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۸1.2080۱۰۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۹1.2080۹۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۰1.2080۸۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۱1.2080۷۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۲1.2080۶۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۳1.2080۵۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۴1.2080۴۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۷1.2080۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۶1.2080۲۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۳۶1.0718۲۰ میلشش پر اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۲,۰۰۰ ریال
۱۳۳۷1.0718۳۰ میلشش پر اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۲,۰۰۰ ریال
۱۳۳۸1.0718۱۶ میلشش پر اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۴۲۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۴۱۸۱۰۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۷۱۱۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۶۱۲۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۵۱۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۴۸1.6580۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۹1.6580۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۰1.6580۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۱1.6580۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۲1.6580۷۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۳1.6580۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۴1.6580۹۰ میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۰۰1.6582۲۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۱1.6582۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۲1.6582۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۳1.6582۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۴1.6582۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۵1.6582۷۰ میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۶1.6582۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کدGrade ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۱۸1.7218۳۲میلگرد 1.7218 آلمانی، بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۱۳۱۹1.7218۲۸میلگرد 1.7218 آلمانی، بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۱۳۲۰1.4130۱۸میلگرد 1.4130 روس، بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۷۲1.0718۱۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۷۳1.0718۲۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۷۴1.0718۲۵ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۷۵1.0718۳۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۷۶1.0718۳۵میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۶۹1.2379۳۰میلمیلگرد SPKNL چین، بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۱۴۷۰1.2379۵۰میلمیلگرد SPKNL چین، بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۱۴۷۱1.2379۱۵۰میلمیلگرد SPKNL چین، بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد Gradeقطر نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۶۸1.7131۱۶میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۵۵1.7131۱۸میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۵۶1.7131۲۰میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۵۷1.7131۲۲میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۵۸1.7131۲۴میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۵۹1.7131۲۵میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۷1.7131۲۶میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۰1.7131۲۸میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۱1.7131۳۲میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۲1.7131۳۴میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۳1.7131۳۶میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۴1.7131۴۲میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۵1.7131۴۴میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۶1.7131۴۵میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۴۸1.6580۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۹1.6580۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۰1.6580۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۱1.6580۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۲1.6580۷۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۳1.6580۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۴1.6580۹۰ میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۴۲۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۴۱۸۱۰۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۷۱۱۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۶۱۲۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۵۱۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۰۷1.6511۲۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۸1.6511۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۹1.6511۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۰1.6511۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱1.6511۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۲1.6511۷۰ میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۳1.6511۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۰۰1.6582۲۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۱1.6582۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۲1.6582۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۳1.6582۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۴1.6582۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۵1.6582۷۰ میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۶1.6582۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۷۰1.2080۸۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۴1.2080۴۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۷1.2080۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۶1.2080۲۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۴۲۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۴۱۸۱۰۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۷۱۱۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۶۱۲۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۵۱۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۰1.1191۱۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱1.1191۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲1.1191۲۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۵1.1191۲۶ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴1.1191۲۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳1.1191۳۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۴1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶1.1191۱۱۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷1.1191۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
۷۲۹۰1.1191۱۳۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
۷۲۸۹1.1191۱۵۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۹۷1.2344۲۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۶1.2344۳۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۵1.2344۴۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۴1.2344۵۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۳1.2344۶۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۹۱Corten A۲ میلورق Corten A، ، چین، تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۷۱,۰۰۰ ریال
۱۳۹۲Corten A۶ میلورق Corten A، ، چین تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۷۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۴۲۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۴۱۸۱۰۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۷۱۱۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۶۱۲۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۵۱۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۰۷1.6511۲۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۸1.6511۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۹1.6511۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۰1.6511۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱1.6511۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۲1.6511۷۰ میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۳1.6511۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۰۰1.6582۲۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۱1.6582۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۲1.6582۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۳1.6582۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۴1.6582۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۵1.6582۷۰ میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۶1.6582۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۹۳1.6580۲۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین، بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۴1.6580۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین، بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۵1.6580۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین، بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۶1.6580۶۰ میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین، بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۷1.6580۷۰ میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین، بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸1.6580۸۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین، بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۹1.6580۹۰ میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین، بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۹۱Corten A۲ میلورق Corten A، ، چین، تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۷۱،۰۰۰ريال
۱۳۹۲Corten A۶ میلورق Corten A، ، چین تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۷۱،۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۶۵1.2080۱۵۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۶1.2080۱۲۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۷1.2080۱۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۸1.2080۱۰۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۹1.2080۹۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۰1.2080۸۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۱1.2080۷۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۲1.2080۶۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۳1.2080۵۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۴1.2080۴۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۷1.2080۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۶1.2080۲۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۰1.1191۱۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱1.1191۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲1.1191۲۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۵1.1191۲۶ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴1.1191۲۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳1.1191۳۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۴1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶1.1191۱۱۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷1.1191۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
۷۲۹۰1.1191۱۳۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
۷۲۸۹1.1191۱۵۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۵۵1،0713۲۰میلگرد آلیاژی (خوش تراش) آلمانی ،بنگاه تهران۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۵۲۳۵میلگرد آلیاژی ck30 ،آلمانی، بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۱۳۵۳۲۴میلگرد آلیاژی ck30 ،آلمانی، بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۱۳۵۴۲۲میلگرد آلیاژی ck30 ،آلمانی، بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کد Gradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۳۹P265GH۴۰ میلورق P265GH،اکراین،بنگاه تهران۴۰،۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۴۰P265GH۲۰ میلورق P265GH،اکراین،بنگاه تهران۳۹،۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۴۱P265GH۱۵ میلورق P265GH،اکراین،بنگاه تهران۳۹،۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۴۲P265GH۱۰ میلورق P265GH،اکراین،بنگاه تهران۳۹،۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کد Gradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۳۹P265GH۴۰ میلورق P265GH،کره،بنگاه تهران۴۰،۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۴۰P265GH۲۰ میلورق P265GH،کره،بنگاه تهران۳۹،۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۴۱P265GH۱۵ میلورق P265GH،کره،بنگاه تهران۳۹،۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۴۲P265GH۱۰ میلورق P265GH،کره،بنگاه تهران۳۹،۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۳۶1.0718۲۰ میلشش پر اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۲،۳۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۳۷1.0718۳۰ میلشش پر اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۲،۳۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۳۸1.0718۱۶ میلشش پر اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۲،۳۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۷۳1.0718۲۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۷۵1.0718۳۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۳۵1.0718۱۶ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴
کدGrade ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۱۸1.7218۳۲میلگرد 1.7218 آلمانی، بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۱۳۱۹1.7218۲۸میلگرد 1.7218 آلمانی، بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۱۳۲۰1.4130۱۸میلگرد 1.4130 روس، بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴
کدGrade ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۱۳P355GH۱۵ورق P355GH ،کره،بنگاه تهران۴۰,۱۰۰ ریال
۱۳۱۴P355GH۲۰ورق P355GH ،کره،بنگاه تهران۳۹,۷۰۰ ریال
۱۳۱۵P355GH۲۵ورق P355GH ،کره،بنگاه تهران۴۰,۱۰۰ ریال
۱۳۱۶P355GH۳۰ورق P355GH ،کره،بنگاه تهران۴۰,۱۰۰ ریال
۱۳۱۷P355GH۴۰ورق P355GH ،کره،بنگاه تهران۴۰,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۰۸1.2379۴۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۱۳۰۹1.2379۵۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۱۳۱۰1.2379۶۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۱۳۱۱1.2379۷۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۱۳۱۲1.2379۸۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۹۷1.2344۲۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۶1.2344۳۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۵1.2344۴۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۴1.2344۵۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۳1.2344۶۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۳,۵۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۳,۵۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۳,۵۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۳,۵۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۷۲1.0718۱۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۷۳1.0718۲۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۷۴1.0718۲۵ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۷۵1.0718۳۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۷۶1.0718۳۵میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰1.2312۳۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۸۲۱1.2312۴۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۸۲۲1.2312۵۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۸۲۳1.2312۶۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۸۲۴1.2312۸۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۸۲۵1.2312۱۰۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۱۰۰۳1.2312۱۱۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴1.2312۱۲۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵1.2312۲۰۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۱۰۰۶1.2312۳۰۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷1.2312۴۰۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۷۲1.0718۱۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۷۳1.0718۲۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۷۴1.0718۲۵ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۷۵1.0718۳۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۷۶1.0718۳۵میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۲۸1.3255۶۰ میلمیلگردآلیاژی خشکه هوایی، بهلر بنگاه تهران۶۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۲۶1.5920۶۰ میلمیلگردآلیاژی سمانته ایتالیا،بنگاه تهران۹۵,۰۰۰ ریال
۱۲۲۷1.7131۱۰۰ میلمیلگردآلیاژی سمانته یزد،بنگاه تهران۵۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۲۵1.6511۹۰ میلمیلگردآلیاژیVCN100 ایتالیا،بنگاه تهران۷۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۳۱1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۲1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۳1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۰1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۱1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۴1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۵1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۶1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۷1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۸1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۹1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۰1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۱1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۲1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۳1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۵1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۶1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۸1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۹1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۷1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۲1.0570۲۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۷۳1.0570۲۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۳,۰۰۰ ریال
۷۳۷۴1.0570۳۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۳,۰۰۰ ریال
۷۳۷۵1.0570۵۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۳,۰۰۰ ریال
۷۳۷۶1.0570۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۳۱1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۲1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۳1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۰1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۱1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۴1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۵1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۶1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۷1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۸1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۹1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۰1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۱1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۲1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۳1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۵1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۶1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۷1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۸1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۹1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۹
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۱۷1.6580۵۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۸1.6580۶۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۹1.6580۷۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۷۶۸1.6580۸۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۷۶۷1.6580۹۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰1.2312۳۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۱1.2312۴۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۲1.2312۵۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۳1.2312۶۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۴1.2312۸۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۵1.2312۱۰۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۳۱1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۲1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۳1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۰1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۱1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۴1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۵1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۶1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۷1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۸1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۹1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۰1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۱1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۲1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۳1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۵1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۶1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۷1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۸1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۹1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰1.2312۳۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۱1.2312۴۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۲1.2312۵۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۳1.2312۶۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۴1.2312۸۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۵1.2312۱۰۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۷۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۷۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۷۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۷۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۲1.0570۲۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۷۳1.0570۲۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۷۴1.0570۳۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۷۵1.0570۵۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۷۶1.0570۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۱۷1.6580۵۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۸1.6580۶۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۹1.6580۷۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۶۸1.6580۸۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۶۷1.6580۹۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۰۵
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۳۱1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۲1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۳1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۰1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۱1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۴1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۵1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۶1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۷1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۸1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۹1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۰1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۱1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۲1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۳1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۵1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۶1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۷1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۸1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۹1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۰۵
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۷۵1.2080۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۶1.2080۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۷1.2080۶۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۹1.2080۸۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۰1.2080۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۱1.2080۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۲1.2080۱۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۱۸۳1.2080۲۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴
کد Gradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۱۰۲۰ میلورق P275NH ،دوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۱۲۵ میلورق P275NH ،دوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۲۳۰ میلورق P275NH ،دوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۳۴۰ میلورق P275NH ،دوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۴۷۵ میلورق P275NH ،دوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۵۸۰ میلورق P275NH ،دوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۶۱۲۰ میلورق P275NH ،دوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۷۵1.2080۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۶1.2080۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۷1.2080۶۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۹1.2080۸۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۰1.2080۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۱1.2080۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۲1.2080۱۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۱۸۳1.2080۲۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۸۹1.7225۲۸میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، -ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۰1.7225۵۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۱1.7225۶۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۲1.7225۱۰۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۳1.7225۱۲۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۶۰1.7225۱۲۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۱1.7225۱۲۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۲1.7225۱۲۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۳1.7225۱۲۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۴1.7225۱۲۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۵1.7225۱۵۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۶1.7225۱۵۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۷1.7225۱۵۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۸1.7225۱۵۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۹1.7225۱۵۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۷۰1.7225۱۸۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۵۰۰ ریال
۱۰۷۱1.7225۱۸۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۵,۵۰۰ ریال
۱۰۷۲1.7225۱۸۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۵۰۰ ریال
۱۰۷۳1.7225۱۸۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۵۰۰ ریال
۱۰۷۴1.7225۱۸۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰1.2312۳۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۸۲۱1.2312۴۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۸۲۲1.2312۵۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۸۲۳1.2312۶۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۸۲۴1.2312۸۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۸۲۵1.2312۱۰۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۳۱1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۲1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۳1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۰1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۱1.7225۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۴1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۵1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۶1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۷1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۸1.7225۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۹1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۰1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۱1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۲1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۳1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۵1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۶1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۷1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۸1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۹1.7225۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۵۷1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40،بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۷۴۵۶1.7225۴۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۷۴۵۴1.7225۵۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۷۴۵۵1.7225۶۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۴1.7218۶۰میلگرد آلیاژی 1.7218 ، بنگاه تهران ۵۶,۵۰۰ ریال
۷۳۵1.4828۵۰میلگرد آلیاژی 1.4828 ، بنگاه تهران۵۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۴۴1.6582۲۴۰میلپولک آلیاژی VCN150،بنگاه تهران۷۵,۰۰۰ ریال
۷۴۴۵1.6582۲۶۰میلپولک آلیاژی VCN150،بنگاه تهران۷۵,۰۰۰ ریال
۷۴۴۶1.6580۲۴۰میلپولک آلیاژی VCN200،بنگاه تهران۸۵,۰۰۰ ریال
۷۴۴۷1.6580۲۶۰میلپولک آلیاژی VCN200،بنگاه تهران۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۹۱۰میل۴۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۹,۰۰۰ ریال
۷۳۱۰۱۰میل۵۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸۰,۰۰۰ ریال
۷۳۱۱۱۰میل۶۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۷۵1.2080۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۷۶1.2080۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۷۷1.2080۶۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۷۹1.2080۸۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۸۰1.2080۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۸۱1.2080۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۸۲1.2080۱۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۸۳1.2080۲۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  با سلام
  ممنون از خدمات خوبتون، خواستم بپرسم که فولاد آلیاژی SPk K100 و SPKR به صورت برش خورده و تک شاخه فروش دارید؟

  • :

   ممنون، بله در هر قطری که مد نظر شما است در صورت موجودی برش خورده و یا به صورت تک شاخه تهیه می شود.

 2. :

  ممکنه من و در زمینه پیدا کردن ورق که مقاومت به حرارت بالایی داره راهنمایی کنید لطفا

  • :

   ورق هایی که مقاومت به حرارت دارند می توان از ورقهای استیل نسوز و یا ورق هایی آتشخوار استفاده کرد بستگی به دمای کاری و نوع کاربرد دارد. اگر که این دو مورد را بیان کنید بهتر میتونم راهنماییتون کنم، می تونید با شماره شرکت تماس بگیرید.

 3. :

  سلام وقت بخیر، فولاد آلیاژی Ck45 یزد درجه یک به صورت شاخه و برشی فروش دارید؟

  • :

   بله ،شما از طریق سایت و یا ارتباط با بخش فروش از طریق تماس تلفنی سفارش خود را اعلام نمایید.

 4. :

  سلام تست نیس چه تستی است؟

  • :

   در اصل استاندارد NACE یک استاندارد آمریکایی است که برای ارزیابی مناسب تجهیزاتی که در در میدان های نفتی تحت ترک خوردگی ناشی از سولفیده شدن و سولفید هیدروژن قرار دارد ، کاربرد دارند.
   استاندارد انواع مواد مقاوم در برابر خوردگی از جمله فولادهای زنگ نزن است که می تواند در محیط های نفتی و مکان محدودیت خاص در سختی مواد مورد استفاده مشخص می کند. این استاندارد هم مواد اولیه و هم مواد با قابلیت جوشکاری را در بر میگیرد. حد اکثر سختی به روش راکول اندازه گیری می شود.خصوصیات مواد prequalified شده:
   ۱- بیشینه سختی ۲۲ HRC
   ۲- درصد Ni کمتر از ۱٪

 5. :

  سلام خدمت شما و ممنون از سایت خوبتون، فولاد های الیاژی گرمکار تا چه محدوده دمایی خواص مکانیکی خود را حفظ میکنند و تحت شرایط کار دمای بالا نرم نمیشوند؟

  • :

   فولادهای ابزار گرمکار برای کاربردهایی که دمای آنها بالاتر از ۳۱۶ درجه سانتیگراد است طراحی شده اند. فولادهای ابزار سردکار (مثل IASC2363 ، IASC2379 ) معمولاً وقتی در محدوده دمایی فوق قرار میگیرند، نرم شده و استحکام آنها کاهش می یابد. فولادهای گرمکار به دوگروه عمده تقسیم میشوند. عنصر اصلی گروه اول مولیبدن وگروه دوم تنگستن است. فولادهای مولیبدن دار معمولاً چقرمگی ومقاومت به شوک حرارتی بهتری نسبت به گروه تنگستن دار از خود نشان میدهند. به همین دلیل میتوانید باآب سردشونداز این دسته بیشتر برای فولادهای ابزارگرمکار استفاده میشود. فولادهای تنگستن دار مقاومت به نرم شدن وخستگی حرارتی بهتری از خود نشان میدهند اما به خاطر چقرمگی پایین، کاربردهای آنها خاص ومحدود میباشد. ابزار ساخته شده از فولاد گرمکار عموماً بایستی درمدتی طولانی، تنش های مکانیکی شدید همراه باتغییرات تنش های حرارتی را تحمل نماید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *