فولاد آلیاژِی

فولاد آلیاژی

این نوع فولاد از ترکیب فولاد و عناصر گوناگون مانند منگنز، نیکل، کروم، مولیبدن، وانادیم، سیلیسیم ، بور ، آلومینیم، کبالت، مس،سریم، نیوبیم، تیتانیم، تنگستن، قلع، روی، سرب و زیرکونیم تشکیل می شود که باعث کاهش وزن ، مقاومت بالا در ویژگی سایش ، دمای بالا و بهبود ویژگی های مکانیکی میشود آلیاژهای فولادی به دو دسته فولاد کم آلیاژ و فولاد پرآلیاژ تقسیم میشوند

کاربرد فولاد آلیاژی

ویژگی‌های یادشده در بالا در ساخت پره‌های توربین، موتور جت، فضاپیماها و راکتورهای هسته‌ای صنایع نفت و سیمان مورد استفاده قرار میگیرد. به دلیل ویژگی‌های فرومغناطیس آهن، بعضی آلیاژهای فولاد و پاسخی که این آلیاژها در محیط مغناطیسی می‌دهند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها نیز چنین است. همچنین از فولاد های کم آلیاژ در تولید قطعات اتوموبیل ، اکسل ها پیچ و مهره ،‌ابزارهای تراشکاری ،‌قالب های آهنگری ، قالب های برش و پانچ تولید فنر ، قالب های پلاستیک و تیغ های برش مورد استفاده قرار میگیرند.

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۰۲

کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۵۶۱.۷۱۳۱۲۰میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۶۲,۰۰۰ ریال
۱۹۳۴۱.۷۱۳۱۵۰میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۶۲,۰۰۰ ریال
۱۹۳۳۱.۷۱۳۱۹۰میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۶۵,۰۰۰ ریال
۱۹۳۲۱.۷۱۳۱۲۰۰میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۶۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۱۱.۱۱۹۱۲۰میلگرد آلیاژیCK45 ،یزد. بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۲۱.۱۱۹۱۵۰میلگرد آلیاژیCK45 ،یزد. بنگاه تهران۴۲,۵۰۰ ریال
۱۵۰۸۱.۱۱۹۱۷۰میلگرد آلیاژیCK45 ،یزد. بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۱۸۳۱۱.۱۱۹۱۱۸۰میلگرد آلیاژیCK45 ،یزد. بنگاه تهران۶۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۰۵۱.۷۲۲۵۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۶۲,۰۰۰ ریال
۷۳۵۸۱.۷۲۲۵۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۶۲,۵۰۰ ریال
۷۳۶۷۱.۷۲۲۵۲۰۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۶۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۳۹۱.۶۵۸۲۶۵میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۹۱,۰۰۰ ریال
۱۶۴۰۱.۶۵۸۲۷۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۹۱,۰۰۰ ریال
۱۶۴۱۱.۶۵۸۲۸۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۹۱,۰۰۰ ریال
۱۶۴۲۱.۶۵۸۲۹۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۹۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۷۷۱.۲۰۸۰۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۲۱.۲۰۸۰۶۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۱۱.۲۰۸۰۷۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۳۱.۲۰۸۰۵۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۰۱.۲۰۸۰۸۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۹۱.۲۰۸۰۹۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۱
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۳۶۱.۲۳۷۹۳۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۳۰۸۱.۲۳۷۹۴۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۳۰۹۱.۲۳۷۹۵۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۰۱.۲۳۷۹۶۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۱۱.۲۳۷۹۷۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۲۱.۲۳۷۹۸۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۱
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۴۹۱.۲۳۴۴۲۰میلگرد گرمکار سوئدی، بنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۰۱.۲۳۴۴۳۰میلگرد گرمکار سوئدی، بنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۱۱.۲۳۴۴۴۰میلگرد گرمکار سوئدی، بنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۲۱.۲۳۴۴۵۰میلگرد گرمکار سوئدی، بنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۳۱.۲۳۴۴۶۰میلگرد گرمکار سوئدی، بنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۴۱.۲۳۴۴۷۰میلگرد گرمکار سوئدی، بنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۵۱.۲۳۴۴۸۰میلگرد گرمکار سوئدی، بنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۶۱.۲۳۴۴۹۰میلگرد گرمکار سوئدی، بنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۱
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۹۷۱.۲۳۴۴۲۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۱۲۹۶۱.۲۳۴۴۳۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۱۲۹۵۱.۲۳۴۴۴۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۱۲۹۴۱.۲۳۴۴۵۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۱۲۹۳۱.۲۳۴۴۶۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۱۸۴۰۱.۲۳۴۴۷۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۱۸۴۸۱.۲۳۴۴۸۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۱۸۳۷۱.۲۳۴۴۹۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۲۹
کد Gradeضخامت │ سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۶۱۱.۸۹۴۶۲ میل│ ۶۰۰۰×۱.۲۵ ورق Corten A، ، چین، تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۹۵,۰۰۰ ریال
۱۸۶۲۱.۸۹۴۶۳ میل│ ۲۰۰۰×۱۰۰۰ورق Corten A، ، چین تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۹۵,۰۰۰ ریال
۱۸۶۳۱.۸۹۴۶۴ میل│ ۲۰۰۰×۲۰۰۰ورق Corten A، ، چین تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۹۵,۰۰۰ ریال
۱۸۶۴۱.۸۹۴۶۶ میل│ ۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق Corten A، ، چین تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۹۵,۰۰۰ ریال
۱۸۶۵۱.۸۹۴۶۱۰ میل│ ۶۰۰۰×۱۵۰۰ورق Corten A، ، چین تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۹۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶۰۲/۲۶
کدGradeضخامت │ سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۵۹۱.۷۲۱۸۱۵ │ ۲۰۰۰×۶۰۰ورق آلیاژی ۱.۷۲۱۸ ، بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۵۸۱.۷۲۱۸۲۰ │ ۲۰۰۰×۶۰۰ورق آلیاژی ۱.۷۲۱۸ ، بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۲۴
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۴۳۱.۷۲۲۵۲۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -نوردی۵۸,۵۰۰ ریال
۱۸۴۱۱.۷۲۲۵۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -نوردی۵۸,۵۰۰ ریال
۱۸۴۲۱.۷۲۲۵۵۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -نوردی۵۸,۵۰۰ ریال
/]]تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۲۱.۱۱۹۱۲۲میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱۱.۱۱۹۱۴۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۱۶۳۵۱.۱۱۹۱۵۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۱۴۸۸۱.۱۱۹۱۶۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۰۹۱.۲۳۷۹۵۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۰۱.۲۳۷۹۶۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲۷۱.۲۳۷۹۵۰میلگرد SPKNL آلمان، بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۱۸۱.۷۲۲۵۵۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۶۱,۰۰۰ ریال
۸۲۰۸۱.۷۲۲۵۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۶۱,۰۰۰ ریال
۷۱۵۸۱.۷۲۲۵۷۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۶۱,۰۰۰ ریال
۷۱۵۳۱.۷۲۲۵۲۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -اصفهان۶۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۷۷۱.۲۰۸۰۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۳,۵۰۰ ریال
۱۳۷۲۱.۲۰۸۰۶۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۳,۵۰۰ ریال
۱۳۷۱۱.۲۰۸۰۷۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۳,۵۰۰ ریال
۱۳۷۰۱.۲۰۸۰۸۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۲۱.۱۱۹۱۲۲میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱۱.۱۱۹۱۴۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۱۶۳۵۱.۱۱۹۱۵۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۱۴۸۸۱.۱۱۹۱۶۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۰۹۱.۲۳۷۹۵۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۰۱.۲۳۷۹۶۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲۷۱.۲۳۷۹۵۰میلگرد SPKNL آلمان، بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰۱.۲۳۱۲۳۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۱۱.۲۳۱۲۴۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۲۱.۲۳۱۲۵۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۳۱.۲۳۱۲۶۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۴۱.۲۳۱۲۸۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۵۱.۲۳۱۲۱۰۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۱۰۰۳۱.۲۳۱۲۱۱۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۱.۲۳۱۲۱۲۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۰۹۱.۷۲۲۵۲۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۰۱.۷۲۲۵۲۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۱۱.۷۲۲۵۲۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۲۱.۷۲۲۵۲۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۳۱.۷۲۲۵۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۴۱.۷۲۲۵۳۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۵۱.۷۲۲۵۳۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۶۱.۷۲۲۵۳۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۸۱.۷۲۲۵۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۹۱.۷۲۲۵۴۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۱۱.۷۲۲۵۵۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۲۱.۷۲۲۵۵۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۳۱.۷۲۲۵۶۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۷۱.۷۲۲۵۶۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۵۱.۷۲۲۵۷۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۶۱.۷۲۲۵۷۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۷۱.۷۲۲۵۷۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۸۱.۷۲۲۵۸۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۹۱.۷۲۲۵۸۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۰۱.۷۲۲۵۸۴میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۱۱.۷۲۲۵۹۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۶۷۶۸۰میلمیلگردآلیاژیVCN100 اصفهان،بنگاه تهران۹۱,۰۰۰ ریال
۱۷۶۸۷۳۰میلمیلگردآلیاژیVCN100 اصفهان،بنگاه تهران۹۱,۰۰۰ ریال
۱۷۶۹۱۱۰۰میلمیلگردآلیاژیVCN100 اصفهان،بنگاه تهران۱۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۶۶۱.۱۱۹۱۱۲میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۷۲۳۰۱.۱۱۹۱۱۸میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱۱.۱۱۹۱۲۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۳۰۲۱.۱۱۹۱۲۲میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۳۰۳۱.۱۱۹۱۲۴میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲۱.۱۱۹۱۲۵میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۳۵۱.۱۱۹۱۲۶میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴۱.۱۱۹۱۲۸میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳۱.۱۱۹۱۳۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱۱.۱۱۹۱۴۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۱۶۳۵۱.۱۱۹۱۵۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۱۴۸۸۱.۱۱۹۱۶۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۵۴۱.۱۱۹۱۱۰۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵۱.۱۱۹۱۱۰۵میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶۱.۱۱۹۱۱۱۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷۱.۱۱۹۱۱۲۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۱۷۶۵۱.۱۱۹۱۱۹۰میلگرد آلیاژیCK45 ، بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۹۱.۷۲۲۵۱۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۰۱.۷۲۲۵۱۴میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۱۱.۷۲۲۵۱۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۲۱.۷۲۲۵۲۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -اصفهان۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۳۱.۷۲۲۵۲۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -اسفراین۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۴۱.۷۲۲۵۲۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۵۱.۷۲۲۵۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۳۲۳۱.۷۲۲۵۳۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۷۱.۷۲۲۵۳۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۳۵۸۱.۷۲۲۵۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۳۲۴۱.۷۲۲۵۴۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۱۸۱.۷۲۲۵۵۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۱۷۱.۷۲۲۵۱۳۰۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۷۴,۰۰۰ ریال
۷۲۱۹۱.۷۲۲۵۲۱۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۲۶
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۴۲۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۱۷۴۳۷۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۱۷۴۴۸۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۲۶
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۲۶۱.۵۹۲۰۶۰ میلمیلگردآلیاژی سمانته ایتالیا،بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۰۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۵۶۱.۷۱۳۱۲۰میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۶۲,۰۰۰ ریال
۱۹۳۴۱.۷۱۳۱۵۰میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۶۲,۰۰۰ ریال
۱۹۳۳۱.۷۱۳۱۹۰میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۶۵,۰۰۰ ریال
۱۹۳۲۱.۷۱۳۱۲۰۰میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۶۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۱/۲۳
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۱۱۱.۲۳۴۴۲۵میلگرد گرمکار یزد، بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
۱۷۱۲۱.۲۳۴۴۳۰میلگرد گرمکار یزد، بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
۱۷۱۳۱.۲۳۴۴۶۰میلگرد گرمکار یزد، بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۰
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰۱.۲۳۱۲۳۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۲۱۱.۲۳۱۲۴۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۲۲۱.۲۳۱۲۵۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۲۳۱.۲۳۱۲۶۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۲۴۱.۲۳۱۲۸۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۲۵۱.۲۳۱۲۱۰۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۰۳۱.۲۳۱۲۱۱۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۰۴۱.۲۳۱۲۱۲۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۰
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۳۱۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۳۲۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۳۳۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۵۰۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۵۱۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۳۴۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۳۵۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۳۶۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۳۷۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۳۸۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۳۹۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۴۰۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۴۱۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۴۲۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۴۳۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۴۵۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۴۶۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۴۸۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۴۹۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۴۷۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۸۳۱۰۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۸۴۱۲۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۸۵۱۳۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۸۶۱۵۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۸۷۱۶۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۸۸۱۷۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۸۹۱۸۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۹۰۱۹۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۵۴۱.۱۱۹۱۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۲۵۵۱.۱۱۹۱۱۰۵میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۲۵۶۱.۱۱۹۱۱۱۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۲۵۷۱.۱۱۹۱۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۰۹۱.۷۲۲۵۲۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۰۱.۷۲۲۵۲۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۱۱.۷۲۲۵۲۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۲۱.۷۲۲۵۲۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۳۱.۷۲۲۵۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۴۱.۷۲۲۵۳۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۵۱.۷۲۲۵۳۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۶۱.۷۲۲۵۳۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۸۱.۷۲۲۵۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۹۱.۷۲۲۵۴۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۲۱۱.۷۲۲۵۵۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۲۲۱.۷۲۲۵۵۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۲۳۱.۷۲۲۵۶۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۱۷۱.۷۲۲۵۶۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۲۵۱.۷۲۲۵۷۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۲۶۱.۷۲۲۵۷۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۲۷۱.۷۲۲۵۷۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۲۸۱.۷۲۲۵۸۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۲۹۱.۷۲۲۵۸۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۳۰۱.۷۲۲۵۸۴میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۵۳۱۱.۷۲۲۵۹۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰۱.۲۳۱۲۳۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۱۱.۲۳۱۲۴۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۲۱.۲۳۱۲۵۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۳۱.۲۳۱۲۶۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۴۱.۲۳۱۲۸۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۵۱.۲۳۱۲۱۰۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۱۰۰۳۱.۲۳۱۲۱۱۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۱.۲۳۱۲۱۲۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۳۱۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۳۲۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۳۳۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۵۰۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۵۱۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۳۴۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۳۵۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۳۶۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۳۷۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۳۸۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۳۹۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۰۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۱۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۲۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۳۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۵۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۶۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۸۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۹۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
۱۰۴۷۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۸۳۱۰۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۴۱۲۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۵۱۳۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۶۱۵۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۷۱۶۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۸۱۷۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۹۱۸۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۹۰۱۹۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۵۴۱.۱۱۹۱۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵۱.۱۱۹۱۱۰۵میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶۱.۱۱۹۱۱۱۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷۱.۱۱۹۱۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۲۶۱.۲۳۷۹۴۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۴۲۷۱.۲۳۷۹۵۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۴۲۸۱.۲۳۷۹۶۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۴۲۹۱.۲۳۷۹۷۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۴۳۰۱.۲۳۷۹۸۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۹۹۱.۲۳۷۹۳۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۵۰۰۱.۲۳۷۹۵۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۵۰۱۱.۲۳۷۹۱۵۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۰۹۱.۷۲۲۵۲۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۰۱.۷۲۲۵۲۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۱۱.۷۲۲۵۲۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۲۱.۷۲۲۵۲۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۳۱.۷۲۲۵۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۴۱.۷۲۲۵۳۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۵۱.۷۲۲۵۳۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۶۱.۷۲۲۵۳۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۸۱.۷۲۲۵۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۹۱.۷۲۲۵۴۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۱۱.۷۲۲۵۵۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۲۱.۷۲۲۵۵۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۳۱.۷۲۲۵۶۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۷۱.۷۲۲۵۶۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۵۱.۷۲۲۵۷۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۶۱.۷۲۲۵۷۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۷۱.۷۲۲۵۷۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۸۱.۷۲۲۵۸۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۹۱.۷۲۲۵۸۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۰۱.۷۲۲۵۸۴میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۱۱.۷۲۲۵۹۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۳۹۱.۶۵۸۲ ۶۵میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۰۱.۶۵۸۲ ۷۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۱۱.۶۵۸۲ ۸۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۲۱.۶۵۸۲ ۹۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۳۱.۶۵۸۲ ۱۰۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۴۱.۶۵۸۲ ۱۱۵میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۵۱.۶۵۸۲ ۱۲۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۶۱.۶۵۸۲ ۱۳۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۷۱.۶۵۸۲ ۱۳۵میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۸۱.۶۵۸۲ ۱۴۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۹۱.۶۵۸۲ ۱۵۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۰۱.۶۵۸۲ ۱۶۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۱۱.۶۵۸۲ ۱۷۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۲۱.۶۵۸۲ ۱۸۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۳۱.۶۵۸۲ ۱۹۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۴۱.۶۵۸۲ ۲۰۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۵۱.۶۵۸۲ ۲۲۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۶۱.۶۵۸۲ ۲۳۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۸۳۱۰۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۴۱۲۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۵۱۳۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۶۱۵۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۷۱۶۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۸۱۷۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۹۱۸۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۹۰۱۹۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۵۴۱.۱۱۹۱۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵۱.۱۱۹۱۱۰۵میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶۱.۱۱۹۱۱۱۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷۱.۱۱۹۱۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۹۷۱.۲۳۴۴۲۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۲,۰۰۰ ریال
۱۲۹۶۱.۲۳۴۴۳۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۲,۰۰۰ ریال
۱۲۹۵۱.۲۳۴۴۴۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۲,۰۰۰ ریال
۱۲۹۴۱.۲۳۴۴۵۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۲,۰۰۰ ریال
۱۲۹۳۱.۲۳۴۴۶۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۰۸۱.۲۳۷۹۴۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۳۰۹۱.۲۳۷۹۵۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۰۱.۲۳۷۹۶۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۱۱.۲۳۷۹۷۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۳۱۲۱.۲۳۷۹۸۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۲۶۱.۲۳۷۹۴۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲۷۱.۲۳۷۹۵۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲۸۱.۲۳۷۹۶۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲۹۱.۲۳۷۹۷۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۴۳۰۱.۲۳۷۹۸۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۹۹۱.۲۳۷۹۳۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰۰۱.۲۳۷۹۵۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰۱۱.۲۳۷۹۱۵۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۰۹۱.۷۲۲۵۲۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۰۱.۷۲۲۵۲۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۱۱.۷۲۲۵۲۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۲۱.۷۲۲۵۲۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۳۱.۷۲۲۵۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۴۱.۷۲۲۵۳۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۵۱.۷۲۲۵۳۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۶۱.۷۲۲۵۳۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۸۱.۷۲۲۵۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۹۱.۷۲۲۵۴۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۱۱.۷۲۲۵۵۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۲۱.۷۲۲۵۵۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۳۱.۷۲۲۵۶۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۷۱.۷۲۲۵۶۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۵۱.۷۲۲۵۷۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۶۱.۷۲۲۵۷۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۷۱.۷۲۲۵۷۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۸۱.۷۲۲۵۸۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۹۱.۷۲۲۵۸۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۰۱.۷۲۲۵۸۴میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۱۱.۷۲۲۵۹۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۳۹۱.۶۵۸۲ ۶۵میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۰۱.۶۵۸۲ ۷۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۱۱.۶۵۸۲ ۸۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۲۱.۶۵۸۲ ۹۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۳۱.۶۵۸۲ ۱۰۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۴۱.۶۵۸۲ ۱۱۵میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۵۱.۶۵۸۲ ۱۲۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۶۱.۶۵۸۲ ۱۳۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۷۱.۶۵۸۲ ۱۳۵میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۸۱.۶۵۸۲ ۱۴۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۴۹۱.۶۵۸۲ ۱۵۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۰۱.۶۵۸۲ ۱۶۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۱۱.۶۵۸۲ ۱۷۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۲۱.۶۵۸۲ ۱۸۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۳۱.۶۵۸۲ ۱۹۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۴۱.۶۵۸۲ ۲۰۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۵۱.۶۵۸۲ ۲۲۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۱۶۵۶۱.۶۵۸۲ ۲۳۰میلگردآلیاژیVCN150 ،چین، بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۹۹۱.۲۳۷۹۳۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۵۰۰۱.۲۳۷۹۵۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۵۰۱۱.۲۳۷۹۱۵۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۲۶۱.۲۳۷۹۴۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۴۲۷۱.۲۳۷۹۵۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۴۲۸۱.۲۳۷۹۶۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۴۲۹۱.۲۳۷۹۷۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۴۳۰۱.۲۳۷۹۸۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۰۸۱.۲۳۷۹۴۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۳۰۹۱.۲۳۷۹۵۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۳۱۰۱.۲۳۷۹۶۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۳۱۱۱.۲۳۷۹۷۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۳۱۲۱.۲۳۷۹۸۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۰۱.۱۱۹۱۱۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱۱.۱۱۹۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲۱.۱۱۹۱۲۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴۱.۱۱۹۱۲۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳۱.۱۱۹۱۳۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۱۵۸۲۱.۱۱۹۱۴۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۱۶۳۵۱.۱۱۹۱۵۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۱۴۸۸۱.۱۱۹۱۶۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۷۶۱.۲۰۸۰۲۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۷۱.۲۰۸۰۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۴۱.۲۰۸۰۴۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۳۱.۲۰۸۰۵۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۲۱.۲۰۸۰۶۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۱۱.۲۰۸۰۷۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۰۱.۲۰۸۰۸۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۹۱.۲۰۸۰۹۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۸۱.۲۰۸۰۱۰۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۶۱.۲۰۸۰۱۲۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۷۱.۲۰۸۰۱۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۵۱.۲۰۸۰۱۵۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۲۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۲۱.۰۵۷۰۲۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۳۷۳۱.۰۵۷۰۲۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۳۷۴۱.۰۵۷۰۳۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۳۷۵۱.۰۵۷۰۵۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۳۷۶۱.۰۵۷۰۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۲۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۰۱.۱۱۹۱۱۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱۱.۱۱۹۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲۱.۱۱۹۱۲۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴۱.۱۱۹۱۲۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳۱.۱۱۹۱۳۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۱۵۸۲۱.۱۱۹۱۵۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۱۴۸۸۱.۱۱۹۱۶۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۵۴۱.۱۱۹۱۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵۱.۱۱۹۱۱۰۵میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶۱.۱۱۹۱۱۱۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷۱.۱۱۹۱۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۰۵۴۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۶۵۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۷۶۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۸۲۸۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۹۳۵۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۷۲۱.۰۷۱۸۱۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۳۱.۰۷۱۸۲۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۴۱.۰۷۱۸۲۵ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۵۱.۰۷۱۸۳۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۳۳۵۱.۰۷۱۸۱۶میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۶۱.۰۷۱۸۳۵میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۶۸۱.۷۱۳۱۱۶میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۵۵۱.۷۱۳۱۱۸میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۵۶۱.۷۱۳۱۲۰میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۵۷۱.۷۱۳۱۲۲میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۵۸۱.۷۱۳۱۲۴میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۵۹۱.۷۱۳۱۲۵میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۷۱.۷۱۳۱۲۶میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۰۱.۷۱۳۱۲۸میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۱۱.۷۱۳۱۳۲میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۲۱.۷۱۳۱۳۴میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۳۱.۷۱۳۱۳۶میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۴۱.۷۱۳۱۴۲میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۵۱.۷۱۳۱۴۴میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۶۱.۷۱۳۱۴۵میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۲۲۷۱.۷۱۳۱۱۰۰میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۰۵۴۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۶۵۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۷۶۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۸۲۸۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۹۳۵۰میلگرد آلیاژی HSS بوهلر آلمان، ،بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۹۷۱.۲۳۴۴۲۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۶۱.۲۳۴۴۳۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۵۱.۲۳۴۴۴۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۴۱.۲۳۴۴۵۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۳۱.۲۳۴۴۶۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۰۰۲۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 بهلر،بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۱۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 بهلر،بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۲۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 بهلر،بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰۳۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 بهلر،بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۷۷۱.۲۰۸۰۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۴۱.۲۰۸۰۴۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۳۱.۲۰۸۰۵۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۹۹۱.۲۳۷۹۳۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران ۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۳۰۸۱.۲۳۷۹۴۰ میلمیلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران ۲۰۵,۰۰۰ ریال
۱۴۳۰۱.۲۳۷۹۸۰ میلمیلگرد SPKNL ، آلمان، بنگاه تهران۲۰۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۷۲۱.۰۷۱۸۱۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۳۱.۰۷۱۸۲۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۴۱.۰۷۱۸۲۵ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۵۱.۰۷۱۸۳۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۳۳۵۱.۰۷۱۸۱۶میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۶۱.۰۷۱۸۳۵میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۳۷۱.۰۷۱۸۳۰ میلشش پر اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۲,۰۰۰ ریال
۱۳۳۸۱.۰۷۱۸۱۶ میلشش پر اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۴۲۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۸۱۰۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۱۴۱۷۱۱۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۱۴۱۶۱۲۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۱۴۱۵۱۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۴۵۱.۶۵۸۲۱۶میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۴۶۱.۶۵۸۲۲۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۴۷۱.۶۵۸۲۲۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۴۸۱.۶۵۸۲۳۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۴۹۱.۶۵۸۲۳۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۰۱.۶۵۸۲۴۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۱۱.۶۵۸۲۴۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۲۱.۶۵۸۲۵۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۴۱.۶۵۸۲۵۶میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۵۱.۶۵۸۲۶۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۶۱.۶۵۸۲۶۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۷۱.۶۵۸۲۷۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۸۱.۶۵۸۲۷۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۹۱.۶۵۸۲۸۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۰۱.۶۵۸۲۹۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۱۱.۶۵۸۲۱۰۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۲۱.۶۵۸۲۱۰۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۳۱.۶۵۸۲۱۱۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۴۱.۶۵۸۲۱۱۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۵۱.۶۵۸۲۱۲۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۶۱.۶۵۸۲۱۲۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۷۱.۶۵۸۲۱۳۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۸۱.۶۵۸۲۱۳۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۹۱.۶۵۸۲۱۴۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۰۱.۶۵۸۲۱۵۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۱۱.۶۵۸۲۱۶۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۲۱.۶۵۸۲۱۷۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۳۱.۶۵۸۲۱۸۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۴۱.۶۵۸۲۱۹۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۵۱.۶۵۸۲۲۰۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۶۱.۶۵۸۲۲۱۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۷۱.۶۵۸۲۲۲۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۸۱.۶۵۸۲۲۳۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۹۱.۶۵۸۲۲۴۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۸۰۱.۶۵۸۲۲۵۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۸۳۱۰۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۴۱۲۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۵۱۳۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۶۱۵۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۷۱۶۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۸۱۷۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۸۹۱۸۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۹۰۱۹۰میلمیلگردآلیاژی St52 یزد،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۹۱۲۰۰میلمیلگردآلیاژیSt52 اسفراین ،بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
۱۵۹۳۳۰۰میلمیلگردآلیاژیSt52 اسفراین ،بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
۱۵۹۴۴۰۰میلمیلگردآلیاژیSt52 اسفراین ،بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
۱۵۹۵۵۰۰میلمیلگردآلیاژیSt52 اسفراین ،بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۲۱.۰۵۷۰۲۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۳۷۳۱.۰۵۷۰۲۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۳۷۴۱.۰۵۷۰۳۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۳۷۵۱.۰۵۷۰۵۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۳۷۶۱.۰۵۷۰۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۰۱.۱۱۹۱۱۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱۱.۱۱۹۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲۱.۱۱۹۱۲۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴۱.۱۱۹۱۲۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳۱.۱۱۹۱۳۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۱۵۸۲۱.۱۱۹۱۵۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۱۴۸۸۱.۱۱۹۱۶۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۷۲۵۴۱.۱۱۹۱۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵۱.۱۱۹۱۱۰۵میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶۱.۱۱۹۱۱۱۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷۱.۱۱۹۱۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۷۶۱.۲۰۸۰۲۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۷۱.۲۰۸۰۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۴۱.۲۰۸۰۴۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۳۱.۲۰۸۰۵۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۲۱.۲۰۸۰۶۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۱۱.۲۰۸۰۷۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۰۱.۲۰۸۰۸۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۶۹۱.۲۰۸۰۹۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۸۱.۲۰۸۰۱۰۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۶۱.۲۰۸۰۱۲۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۷۱.۲۰۸۰۱۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۵۱.۲۰۸۰۱۵۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۴۵۱.۶۵۸۲۱۶میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۴۶۱.۶۵۸۲۲۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۴۷۱.۶۵۸۲۲۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۴۸۱.۶۵۸۲۳۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۴۹۱.۶۵۸۲۳۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۰۱.۶۵۸۲۴۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۱۱.۶۵۸۲۴۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۲۱.۶۵۸۲۵۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۴۱.۶۵۸۲۵۶میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۵۱.۶۵۸۲۶۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۶۱.۶۵۸۲۶۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۷۱.۶۵۸۲۷۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۸۱.۶۵۸۲۷۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۵۹۱.۶۵۸۲۸۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۰۱.۶۵۸۲۹۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۱۱.۶۵۸۲۱۰۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۲۱.۶۵۸۲۱۰۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۳۱.۶۵۸۲۱۱۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۷,۰۰۰ ریال
۱۵۶۴۱.۶۵۸۲۱۱۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۵۱.۶۵۸۲۱۲۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۶۱.۶۵۸۲۱۲۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۷۱.۶۵۸۲۱۳۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۸۱.۶۵۸۲۱۳۵میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۶۹۱.۶۵۸۲۱۴۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۰۱.۶۵۸۲۱۵۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۱۱.۶۵۸۲۱۶۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۲۱.۶۵۸۲۱۷۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۳۱.۶۵۸۲۱۸۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۴۱.۶۵۸۲۱۹۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۵۱.۶۵۸۲۲۰۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۶۱.۶۵۸۲۲۱۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۷۱.۶۵۸۲۲۲۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۸۱.۶۵۸۲۲۳۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۷۹۱.۶۵۸۲۲۴۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۵۸۰۱.۶۵۸۲۲۵۰میلگردآلیاژیVCN150 فرگوته چین، بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۰۰۱.۶۵۸۲۲۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۱۱.۶۵۸۲۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۲۱.۶۵۸۲۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۳۱.۶۵۸۲۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۴۱.۶۵۸۲۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۵۱.۶۵۸۲۷۰ میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۶۱.۶۵۸۲۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۰۹۱.۷۲۲۵۲۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۰۱.۷۲۲۵۲۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۱۱.۷۲۲۵۲۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۵۱۲۱.۷۲۲۵۲۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۳۱.۷۲۲۵۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۴۱.۷۲۲۵۳۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۵۱.۷۲۲۵۳۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۶۱.۷۲۲۵۳۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۸۱.۷۲۲۵۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۹۱.۷۲۲۵۴۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۱۱.۷۲۲۵۵۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۲۱.۷۲۲۵۵۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۳۱.۷۲۲۵۶۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۱۷۱.۷۲۲۵۶۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۵۱.۷۲۲۵۷۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۶۱.۷۲۲۵۷۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۷۱.۷۲۲۵۷۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۸۱.۷۲۲۵۸۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۲۹۱.۷۲۲۵۸۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۰۱.۷۲۲۵۸۴میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۱۱.۷۲۲۵۹۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۲۱.۷۲۲۵۹۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۳۱.۷۲۲۵۱۰۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۱۵۳۴۱.۷۲۲۵۲۰۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۵۳۵۱.۷۲۲۵۲۲۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۵۳۶۱.۷۲۲۵۲۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۵۳۷۱.۷۲۲۵۲۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۵۳۸۱.۷۲۲۵۲۵۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۵۲۰۱.۷۲۲۵۲۶۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۲۷۱.۷۱۳۱۱۰۰میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۸۱.۷۱۳۱۱۶میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۵۵۱.۷۱۳۱۱۸میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۵۶۱.۷۱۳۱۲۰میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۵۷۱.۷۱۳۱۲۲میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۵۸۱.۷۱۳۱۲۴میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۵۹۱.۷۱۳۱۲۵میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۷۱.۷۱۳۱۲۶میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۰۱.۷۱۳۱۲۸میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۱۱.۷۱۳۱۳۲میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۲۱.۷۱۳۱۳۴میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۳۱.۷۱۳۱۳۶میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۴۱.۷۱۳۱۴۲میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۵۱.۷۱۳۱۴۴میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۱۴۶۶۱.۷۱۳۱۴۵میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۹۱Corten A۲ میلورق Corten A، ، چین، تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۷۱,۵۰۰ ریال
۱۳۹۲Corten A۶ میلورق Corten A، ، چین تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۷۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۱۱.۱۱۹۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲۱.۱۱۹۱۲۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۵۱.۱۱۹۱۲۶ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴۱.۱۱۹۱۲۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳۱.۱۱۹۱۳۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۴۱.۱۱۹۱۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۵,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵۱.۱۱۹۱۱۰۵میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶۱.۱۱۹۱۱۱۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷۱.۱۱۹۱۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۸۸۱.۱۱۹۱۶۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱۱.۱۱۹۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۰۱.۱۱۹۱۱۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۱۵۰۸۱.۱۱۹۱۵۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۰۱.۱۱۹۱۱۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱۱.۱۱۹۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲۱.۱۱۹۱۲۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۳۵۱.۱۱۹۱۲۶ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴۱.۱۱۹۱۲۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳۱.۱۱۹۱۳۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۱۴۸۸۱.۱۱۹۱۶۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۵۴۱.۱۱۹۱۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵۱.۱۱۹۱۱۰۵میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶۱.۱۱۹۱۱۱۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷۱.۱۱۹۱۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۹۰۱.۱۱۹۱۱۳۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۷۲۸۹۱.۱۱۹۱۱۵۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۴۸۱.۶۵۸۰۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۹۱.۶۵۸۰۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۰۱.۶۵۸۰۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۱۱.۶۵۸۰۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۲۱.۶۵۸۰۷۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۳۱.۶۵۸۰۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۴۱.۶۵۸۰۹۰ میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰۱.۲۳۱۲۳۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۱۱.۲۳۱۲۴۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۲۱.۲۳۱۲۵۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۳۱.۲۳۱۲۶۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۴۱.۲۳۱۲۸۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۵۱.۲۳۱۲۱۰۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۹۹۱.۲۳۷۹۳۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۱۹۶,۰۰۰ ریال
۱۵۰۰۱.۲۳۷۹۵۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۱۹۶,۰۰۰ ریال
۱۵۰۱۱.۲۳۷۹۱۵۰ میلمیلگرد ،SPKNL ،چین، بنگاه تهران۱۹۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۹۱۲۰میلگردآلیاژی(SPKR(K107 چینی،، بنگاه تهران۱۵۵,۵۰۰ ریال
۱۴۹۲۳۰میلگردآلیاژی(SPKR(K107 چینی،، بنگاه تهران۱۵۵,۵۰۰ ریال
۱۴۹۳۴۰میلگردآلیاژی(SPKR(K107 چینی،، بنگاه تهران۱۵۵,۵۰۰ ریال
۱۴۹۴۵۰میلگردآلیاژی(SPKR(K107 چینی،، بنگاه تهران۱۵۵,۵۰۰ ریال
۱۴۹۵۶۰میلگردآلیاژی(SPKR(K107 چینی،، بنگاه تهران۱۵۵,۵۰۰ ریال
۱۴۹۶۷۰میلگردآلیاژی(SPKR(K107 چینی،، بنگاه تهران۱۵۵,۵۰۰ ریال
۱۴۹۷۸۰میلگردآلیاژی(SPKR(K107 چینی،، بنگاه تهران۱۵۵,۵۰۰ ریال
۱۴۹۸۹۰میلگردآلیاژی(SPKR(K107 چینی،، بنگاه تهران۱۵۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۰۸۱.۲۳۷۹۴۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۹۶,۰۰۰ ریال
۱۳۰۹۱.۲۳۷۹۵۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۹۶,۰۰۰ ریال
۱۳۱۰۱.۲۳۷۹۶۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۹۶,۰۰۰ ریال
۱۳۱۱۱.۲۳۷۹۷۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۹۶,۰۰۰ ریال
۱۳۱۲۱.۲۳۷۹۸۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۹۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۷۲۱.۰۷۱۸۱۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۳۱.۰۷۱۸۲۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۴۱.۰۷۱۸۲۵ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۵۱.۰۷۱۸۳۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
۱۲۷۶۱.۰۷۱۸۳۵میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۶۵۱.۲۰۸۰۱۵۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۶۱.۲۰۸۰۱۲۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۷۱.۲۰۸۰۱۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۸۱.۲۰۸۰۱۰۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۹۱.۲۰۸۰۹۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۰۱.۲۰۸۰۸۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۱۱.۲۰۸۰۷۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۲۱.۲۰۸۰۶۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۳۱.۲۰۸۰۵۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۴۱.۲۰۸۰۴۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۷۱.۲۰۸۰۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۶۱.۲۰۸۰۲۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۳۶۱.۰۷۱۸۲۰ میلشش پر اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۲,۰۰۰ ریال
۱۳۳۷۱.۰۷۱۸۳۰ میلشش پر اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۲,۰۰۰ ریال
۱۳۳۸۱.۰۷۱۸۱۶ میلشش پر اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۴۲۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۴۱۸۱۰۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۷۱۱۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۶۱۲۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۵۱۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۹۱.۷۲۲۵۱۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۰۱.۷۲۲۵۱۴میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۱۱.۷۲۲۵۱۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۲۱.۷۲۲۵۲۲میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -اصفهان۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۳۱.۷۲۲۵۲۶میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -اسفراین۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۴۱.۷۲۲۵۲۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۵۱.۷۲۲۵۳۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۳۲۳۱.۷۲۲۵۳۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۷۱.۷۲۲۵۳۸میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۳۵۸۱.۷۲۲۵۴۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۳۲۴۱.۷۲۲۵۴۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۱۸۱.۷۲۲۵۵۵میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۱۷۱.۷۲۲۵۱۳۰۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۷۴,۰۰۰ ریال
۷۲۱۹۱.۷۲۲۵۲۱۰میلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۴۸۱.۶۵۸۰۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۹۱.۶۵۸۰۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۰۱.۶۵۸۰۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۱۱.۶۵۸۰۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۲۱.۶۵۸۰۷۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۳۱.۶۵۸۰۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۴۱.۶۵۸۰۹۰ میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۰۰۱.۶۵۸۲۲۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۱۱.۶۵۸۲۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۲۱.۶۵۸۲۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۳۱.۶۵۸۲۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۴۱.۶۵۸۲۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۵۱.۶۵۸۲۷۰ میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۶۱.۶۵۸۲۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۰۷۱.۶۵۱۱۲۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۸۱.۶۵۱۱۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۹۱.۶۵۱۱۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۰۱.۶۵۱۱۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۱.۶۵۱۱۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۲۱.۶۵۱۱۷۰ میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۳۱.۶۵۱۱۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کدGrade ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۱۸۱.۷۲۱۸۳۲میلگرد ۱.۷۲۱۸ آلمانی، بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۱۳۱۹۱.۷۲۱۸۲۸میلگرد ۱.۷۲۱۸ آلمانی، بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۱۳۲۰۱.۴۱۳۰۱۸میلگرد ۱.۴۱۳۰ روس، بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۷۲۱.۰۷۱۸۱۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۷۳۱.۰۷۱۸۲۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۷۴۱.۰۷۱۸۲۵ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۷۵۱.۰۷۱۸۳۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۷۶۱.۰۷۱۸۳۵میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰۱.۲۳۱۲۳۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۱۱.۲۳۱۲۴۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۲۱.۲۳۱۲۵۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۳۱.۲۳۱۲۶۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۸۲۴۱.۲۳۱۲۸۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۸۲۵۱.۲۳۱۲۱۰۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۱۰۰۳۱.۲۳۱۲۱۱۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۱.۲۳۱۲۱۲۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۱.۲۳۱۲۲۰۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۱۰۰۶۱.۲۳۱۲۳۰۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۱.۲۳۱۲۴۰۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۶۹۱.۲۳۷۹۳۰میلمیلگرد SPKNL چین، بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۱۴۷۰۱.۲۳۷۹۵۰میلمیلگرد SPKNL چین، بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
۱۴۷۱۱.۲۳۷۹۱۵۰میلمیلگرد SPKNL چین، بنگاه تهران۱۹۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد Gradeقطر نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۶۸۱.۷۱۳۱۱۶میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۵۵۱.۷۱۳۱۱۸میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۵۶۱.۷۱۳۱۲۰میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۵۷۱.۷۱۳۱۲۲میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۵۸۱.۷۱۳۱۲۴میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۵۹۱.۷۱۳۱۲۵میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۷۱.۷۱۳۱۲۶میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۰۱.۷۱۳۱۲۸میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۱۱.۷۱۳۱۳۲میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۲۱.۷۱۳۱۳۴میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۳۱.۷۱۳۱۳۶میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۴۱.۷۱۳۱۴۲میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۵۱.۷۱۳۱۴۴میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۱۴۶۶۱.۷۱۳۱۴۵میلمیلگردآلیاژی ،سمانته یزد ،بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۴۸۱.۶۵۸۰۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴۹۱.۶۵۸۰۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۰۱.۶۵۸۰۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۱۱.۶۵۸۰۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۲۱.۶۵۸۰۷۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۳۱.۶۵۸۰۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۴۵۴۱.۶۵۸۰۹۰ میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین،بنگاه تهران ۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۴۲۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۴۱۸۱۰۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۷۱۱۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۶۱۲۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۵۱۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۰۷۱.۶۵۱۱۲۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۸۱.۶۵۱۱۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۹۱.۶۵۱۱۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۰۱.۶۵۱۱۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۱.۶۵۱۱۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۲۱.۶۵۱۱۷۰ میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۳۱.۶۵۱۱۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۰۰۱.۶۵۸۲۲۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۱۱.۶۵۸۲۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۲۱.۶۵۸۲۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۳۱.۶۵۸۲۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۴۱.۶۵۸۲۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۵۱.۶۵۸۲۷۰ میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۶۱.۶۵۸۲۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۷۰۱.۲۰۸۰۸۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۴۱.۲۰۸۰۴۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۷۱.۲۰۸۰۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۶۱.۲۰۸۰۲۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۴۲۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۴۱۸۱۰۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۷۱۱۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۶۱۲۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۵۱۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۰۱.۱۱۹۱۱۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱۱.۱۱۹۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲۱.۱۱۹۱۲۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۵۱.۱۱۹۱۲۶ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴۱.۱۱۹۱۲۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳۱.۱۱۹۱۳۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۴۱.۱۱۹۱۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵۱.۱۱۹۱۱۰۵میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶۱.۱۱۹۱۱۱۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷۱.۱۱۹۱۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
۷۲۹۰۱.۱۱۹۱۱۳۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
۷۲۸۹۱.۱۱۹۱۱۵۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۹۷۱.۲۳۴۴۲۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۶۱.۲۳۴۴۳۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۵۱.۲۳۴۴۴۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۴۱.۲۳۴۴۵۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۳۱.۲۳۴۴۶۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۶۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۹۱Corten A۲ میلورق Corten A، ، چین، تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۷۱,۰۰۰ ریال
۱۳۹۲Corten A۶ میلورق Corten A، ، چین تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۷۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۴۲۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۴۱۸۱۰۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۷۱۱۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۶۱۲۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۱۴۱۵۱۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۰۷۱.۶۵۱۱۲۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۸۱.۶۵۱۱۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۹۱.۶۵۱۱۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۰۱.۶۵۱۱۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۱.۶۵۱۱۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۲۱.۶۵۱۱۷۰ میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴۱۳۱.۶۵۱۱۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN100 اکراین،بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۰۰۱.۶۵۸۲۲۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۱۱.۶۵۸۲۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۲۱.۶۵۸۲۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۳۱.۶۵۸۲۵۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۴۱.۶۵۸۲۶۰میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۵۱.۶۵۸۲۷۰ میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۰۶۱.۶۵۸۲۸۰ میلمیلگردآلیاژی VCN150 اکراین،بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۹۳۱.۶۵۸۰۲۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین، بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۴۱.۶۵۸۰۳۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین، بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۵۱.۶۵۸۰۴۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین، بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۶۱.۶۵۸۰۶۰ میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین، بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۷۱.۶۵۸۰۷۰ میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین، بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸۱.۶۵۸۰۸۰میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین، بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۹۱.۶۵۸۰۹۰ میلمیلگردآلیاژی VCN200 اکراین، بنگاه تهران۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۹۱Corten A۲ میلورق Corten A، ، چین، تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۷۱،۰۰۰ریال
۱۳۹۲Corten A۶ میلورق Corten A، ، چین تحت لیسانس کره ، بنگاه تهران۷۱،۰۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۶۵۱.۲۰۸۰۱۵۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۶۱.۲۰۸۰۱۲۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۷۱.۲۰۸۰۱۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۸۱.۲۰۸۰۱۰۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۳۶۹۱.۲۰۸۰۹۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۰۱.۲۰۸۰۸۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۱۱.۲۰۸۰۷۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۲۱.۲۰۸۰۶۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۳۱.۲۰۸۰۵۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۴۱.۲۰۸۰۴۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۷۱.۲۰۸۰۳۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳۷۶۱.۲۰۸۰۲۰میلمیلگردآلیاژی(SPK(K100 چینی، بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۰۱.۱۱۹۱۱۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱۱.۱۱۹۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲۱.۱۱۹۱۲۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۵۱.۱۱۹۱۲۶ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴۱.۱۱۹۱۲۸ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳۱.۱۱۹۱۳۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۴۱.۱۱۹۱۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵۱.۱۱۹۱۱۰۵میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶۱.۱۱۹۱۱۱۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷۱.۱۱۹۱۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
۷۲۹۰۱.۱۱۹۱۱۳۵ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
۷۲۸۹۱.۱۱۹۱۱۵۰ میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ،بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۶۹۱.۱۱۹۱۲۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،نوردی، بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۰۱.۱۱۹۱۳۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،نوردی، بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۱۱.۱۱۹۱۴۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،نوردی، بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۲۱.۱۱۹۱۵۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،نوردی، بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۳۱.۱۱۹۱۶۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،نوردی، بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۴۱.۱۱۹۱۷۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،نوردی، بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۵۱.۱۱۹۱۸۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،نوردی، بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۵۵۱،۰۷۱۳۲۰میلگرد آلیاژی (خوش تراش) آلمانی ،بنگاه تهران۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۵۲۳۵میلگرد آلیاژی ck30 ،آلمانی، بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۱۳۵۳۲۴میلگرد آلیاژی ck30 ،آلمانی، بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۱۳۵۴۲۲میلگرد آلیاژی ck30 ،آلمانی، بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کد Gradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۳۹P265GH۴۰ میلورق P265GH،اکراین،بنگاه تهران۴۰،۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۴۰P265GH۲۰ میلورق P265GH،اکراین،بنگاه تهران۳۹،۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۴۱P265GH۱۵ میلورق P265GH،اکراین،بنگاه تهران۳۹،۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۴۲P265GH۱۰ میلورق P265GH،اکراین،بنگاه تهران۳۹،۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کد Gradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۳۹P265GH۴۰ میلورق P265GH،کره،بنگاه تهران۴۰،۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۴۰P265GH۲۰ میلورق P265GH،کره،بنگاه تهران۳۹،۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۴۱P265GH۱۵ میلورق P265GH،کره،بنگاه تهران۳۹،۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۴۲P265GH۱۰ میلورق P265GH،کره،بنگاه تهران۳۹،۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۳۶۱.۰۷۱۸۲۰ میلشش پر اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۲،۳۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۳۷۱.۰۷۱۸۳۰ میلشش پر اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۲،۳۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۳۸۱.۰۷۱۸۱۶ میلشش پر اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۲،۳۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۷۳۱.۰۷۱۸۲۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۷۵۱.۰۷۱۸۳۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۳۵۱.۰۷۱۸۱۶ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴
کدGrade ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۱۸۱.۷۲۱۸۳۲میلگرد ۱.۷۲۱۸ آلمانی، بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۱۳۱۹۱.۷۲۱۸۲۸میلگرد ۱.۷۲۱۸ آلمانی، بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۱۳۲۰۱.۴۱۳۰۱۸میلگرد ۱.۴۱۳۰ روس، بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴
کدGrade ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۱۳P355GH۱۵ورق P355GH ،کره،بنگاه تهران۴۰,۱۰۰ ریال
۱۳۱۴P355GH۲۰ورق P355GH ،کره،بنگاه تهران۳۹,۷۰۰ ریال
۱۳۱۵P355GH۲۵ورق P355GH ،کره،بنگاه تهران۴۰,۱۰۰ ریال
۱۳۱۶P355GH۳۰ورق P355GH ،کره،بنگاه تهران۴۰,۱۰۰ ریال
۱۳۱۷P355GH۴۰ورق P355GH ،کره،بنگاه تهران۴۰,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۰۸۱.۲۳۷۹۴۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۱۳۰۹۱.۲۳۷۹۵۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۱۳۱۰۱.۲۳۷۹۶۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۱۳۱۱۱.۲۳۷۹۷۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
۱۳۱۲۱.۲۳۷۹۸۰میلگرد SPKNL چینی، بنگاه تهران۱۷۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳
کدGrade قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۹۷۱.۲۳۴۴۲۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۶۱.۲۳۴۴۳۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۵۱.۲۳۴۴۴۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۴۱.۲۳۴۴۵۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۲۹۳۱.۲۳۴۴۶۰میلگرد گرمکار چینی، بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۳,۵۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۳,۵۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۳,۵۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۳,۵۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۷۲۱.۰۷۱۸۱۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۷۳۱.۰۷۱۸۲۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۷۴۱.۰۷۱۸۲۵ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۷۵۱.۰۷۱۸۳۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
۱۲۷۶۱.۰۷۱۸۳۵میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال((خرید با تایید))
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰۱.۲۳۱۲۳۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۸۲۱۱.۲۳۱۲۴۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۸۲۲۱.۲۳۱۲۵۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۸۲۳۱.۲۳۱۲۶۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۸۲۴۱.۲۳۱۲۸۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۸۲۵۱.۲۳۱۲۱۰۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۱۰۰۳۱.۲۳۱۲۱۱۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۱.۲۳۱۲۱۲۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۱۰۰۵۱.۲۳۱۲۲۰۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۱۰۰۶۱.۲۳۱۲۳۰۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۱.۲۳۱۲۴۰۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۰۰۳۵۰ میلمیلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
۷۳۹۹۳۰۰یلمیلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
۷۳۹۵۲۵۰ میلمیلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
۷۳۷۶۷۰ میلمیلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۷۵ ۵۵ میلمیلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۷۴۳۰ میلمیلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۷۳۲۵ میلمیلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۴۶,۰۰۰ ریال
۷۳۷۲۲۰ میلمیلگردآلیاژیSt52 یزد،بنگاه تهران۴۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۷۲۱.۰۷۱۸۱۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۷۳۱.۰۷۱۸۲۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۷۴۱.۰۷۱۸۲۵ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۷۵۱.۰۷۱۸۳۰ میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲۷۶۱.۰۷۱۸۳۵میلمیلگرد اتومات (خوش تراش) ترک، بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۲۸۱.۳۲۵۵۶۰ میلمیلگردآلیاژی خشکه هوایی، بهلر بنگاه تهران۶۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۲۶۱.۵۹۲۰۶۰ میلمیلگردآلیاژی سمانته ایتالیا،بنگاه تهران۹۵,۰۰۰ ریال
۱۲۲۷۱.۷۱۳۱۱۰۰ میلمیلگردآلیاژی سمانته یزد،بنگاه تهران۵۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۲۵۱.۶۵۱۱۹۰ میلمیلگردآلیاژیVCN100 ایتالیا،بنگاه تهران۷۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۱۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۷۵۱.۲۰۸۰۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۶۱.۲۰۸۰۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۷۱.۲۰۸۰۶۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۹۱.۲۰۸۰۸۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۰۱.۲۰۸۰۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۱۱.۲۰۸۰۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۲۱.۲۰۸۰۱۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۱۸۳۱.۲۰۸۰۲۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۱۷۱.۶۵۸۰۵۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۸۱.۶۵۸۰۶۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۹۱.۶۵۸۰۷۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۷۶۸۱.۶۵۸۰۸۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۷۶۷۱.۶۵۸۰۹۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۲۱.۶۵۸۰۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳۱.۶۵۸۰۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۳۱۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۲۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۳۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۰۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۱۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۴۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۵۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۶۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۷۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۸۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۹۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۰۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۱۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۲۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۳۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۵۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۶۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۸۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۹۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۷۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۲۱.۰۵۷۰۲۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۷۳۱.۰۵۷۰۲۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۳,۰۰۰ ریال
۷۳۷۴۱.۰۵۷۰۳۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۳,۰۰۰ ریال
۷۳۷۵۱.۰۵۷۰۵۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۳,۰۰۰ ریال
۷۳۷۶۱.۰۵۷۰۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۳۱۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۲۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۳۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۰۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۱۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۴۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۵۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۶۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۷۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۸۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۹۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۰۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۱۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۲۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۳۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۵۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۶۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۷۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۸۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۹۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۹
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۱۷۱.۶۵۸۰۵۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۸۱.۶۵۸۰۶۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۹۱.۶۵۸۰۷۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۷۶۸۱.۶۵۸۰۸۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۷۶۷۱.۶۵۸۰۹۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۷۱۹۲۱.۶۵۸۰۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳۱.۶۵۸۰۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰۱.۲۳۱۲۳۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۱۱.۲۳۱۲۴۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۲۱.۲۳۱۲۵۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۳۱.۲۳۱۲۶۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۴۱.۲۳۱۲۸۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۵۱.۲۳۱۲۱۰۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۳۱۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۲۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۳۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۰۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۱۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۴۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۵۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۶۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۷۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۸۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۹۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۰۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۱۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۲۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۳۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۵۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۶۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۷۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۸۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۹۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰۱.۲۳۱۲۳۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۱۱.۲۳۱۲۴۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۲۱.۲۳۱۲۵۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۳۱.۲۳۱۲۶۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۴۱.۲۳۱۲۸۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۵۱.۲۳۱۲۱۰۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۷۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۷۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۷۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۷۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۲۱.۰۵۷۰۲۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۷۳۱.۰۵۷۰۲۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۷۴۱.۰۵۷۰۳۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۷۵۱.۰۵۷۰۵۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۷۶۱.۰۵۷۰۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۱۲۱.۰۵۷۰۲۵۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۵۱,۰۰۰ ریال
۸۱۳۱.۰۵۷۰۲۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
۸۱۴۱.۰۵۷۰۲۷۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۵۱,۰۰۰ ریال
۸۶۳۱.۰۵۷۰۴۰۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، اصفهان۵۱,۰۰۰ ریال
۸۶۴۱.۰۵۷۰۴۱۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، اصفهان۵۱,۰۰۰ ریال
۸۶۵۱.۰۵۷۰۴۲۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، اصفهان۵۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۱۷۱.۶۵۸۰۵۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۸۱.۶۵۸۰۶۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۹۱.۶۵۸۰۷۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۶۸۱.۶۵۸۰۸۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۶۷۱.۶۵۸۰۹۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۲۱.۶۵۸۰۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳۱.۶۵۸۰۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۰۵
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۳۱۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۲۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۳۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۰۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۱۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۴۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۵۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۶۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۷۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۸۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۹۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۰۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۱۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۲۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۳۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۵۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۶۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۷۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۸۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۹۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۰۵
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۷۵۱.۲۰۸۰۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۶۱.۲۰۸۰۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۷۱.۲۰۸۰۶۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۹۱.۲۰۸۰۸۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۰۱.۲۰۸۰۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۱۱.۲۰۸۰۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۲۱.۲۰۸۰۱۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۱۸۳۱.۲۰۸۰۲۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴
کد Gradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۱۰۲۰ میلورق P275NH ،دوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۱۲۵ میلورق P275NH ،دوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۲۳۰ میلورق P275NH ،دوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۳۴۰ میلورق P275NH ،دوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۴۷۵ میلورق P275NH ،دوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۵۸۰ میلورق P275NH ،دوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۶۱۲۰ میلورق P275NH ،دوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۷۵۱.۲۰۸۰۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۶۱.۲۰۸۰۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۷۱.۲۰۸۰۶۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۹۱.۲۰۸۰۸۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۰۱.۲۰۸۰۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۱۱.۲۰۸۰۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۲۱.۲۰۸۰۱۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۱۸۳۱.۲۰۸۰۲۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۴۱.۶۵۸۲۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۵۱.۶۵۸۲۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۰۱.۶۵۸۲۵۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۱۱.۶۵۸۲۶۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۲۱.۶۵۸۲۷۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۸۹۱.۷۲۲۵۲۸میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، -ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۰۱.۷۲۲۵۵۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۱۱.۷۲۲۵۶۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۲۱.۷۲۲۵۱۰۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۳۱.۷۲۲۵۱۲۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۶۰۱.۷۲۲۵۱۲۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۱۱.۷۲۲۵۱۲۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۲۱.۷۲۲۵۱۲۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۳۱.۷۲۲۵۱۲۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۴۱.۷۲۲۵۱۲۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۵۱.۷۲۲۵۱۵۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۶۱.۷۲۲۵۱۵۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۷۱.۷۲۲۵۱۵۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۸۱.۷۲۲۵۱۵۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۶۹۱.۷۲۲۵۱۵۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ریال
۱۰۷۰۱.۷۲۲۵۱۸۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۵۰۰ ریال
۱۰۷۱۱.۷۲۲۵۱۸۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۵,۵۰۰ ریال
۱۰۷۲۱.۷۲۲۵۱۸۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۵۰۰ ریال
۱۰۷۳۱.۷۲۲۵۱۸۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۵۰۰ ریال
۱۰۷۴۱.۷۲۲۵۱۸۰ میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰۱.۲۳۱۲۳۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۸۲۱۱.۲۳۱۲۴۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۸۲۲۱.۲۳۱۲۵۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۸۲۳۱.۲۳۱۲۶۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۸۲۴۱.۲۳۱۲۸۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۸۲۵۱.۲۳۱۲۱۰۰تسمه آلیاژی ۱.۲۳۱۲ ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۳۱۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۲۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۳۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۰۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۵۱۱.۷۲۲۵۲۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۴۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۵۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۶۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۷۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۸۱.۷۲۲۵۲۵میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۳۹۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۰۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۱۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۲۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۳۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۵۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۶۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۳۵۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۷۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۴۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۸۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۵۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴۹۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژی Mo40عرض ۶۰۰،بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۵۷۱.۷۲۲۵۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40،بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۷۴۵۶۱.۷۲۲۵۴۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۷۴۵۴۱.۷۲۲۵۵۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
۷۴۵۵۱.۷۲۲۵۶۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۴۱.۷۲۱۸۶۰میلگرد آلیاژی ۱.۷۲۱۸ ، بنگاه تهران ۵۶,۵۰۰ ریال
۷۳۵۱.۴۸۲۸۵۰میلگرد آلیاژی ۱.۴۸۲۸ ، بنگاه تهران۵۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۴۴۱.۶۵۸۲۲۴۰میلپولک آلیاژی VCN150،بنگاه تهران۷۵,۰۰۰ ریال
۷۴۴۵۱.۶۵۸۲۲۶۰میلپولک آلیاژی VCN150،بنگاه تهران۷۵,۰۰۰ ریال
۷۴۴۶۱.۶۵۸۰۲۴۰میلپولک آلیاژی VCN200،بنگاه تهران۸۵,۰۰۰ ریال
۷۴۴۷۱.۶۵۸۰۲۶۰میلپولک آلیاژی VCN200،بنگاه تهران۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۹۱۰میل۴۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۹,۰۰۰ ریال
۷۳۱۰۱۰میل۵۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸۰,۰۰۰ ریال
۷۳۱۱۱۰میل۶۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۷۱.۲۳۴۴۶۰میلمیلگردآلیاژی گرمکارچین،بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۷۲۳۹۱.۲۳۴۴۷۰ میلمیلگردآلیاژی گرمکار، چین،بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۷۲۴۴۱.۲۳۴۴۸۰میلمیلگردآلیاژی گرمکار،چین،بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۷۲۴۶۱.۲۳۴۴۱۴۰میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،یزد ، بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۷۵۱.۲۰۸۰۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۷۶۱.۲۰۸۰۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۷۷۱.۲۰۸۰۶۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۷۹۱.۲۰۸۰۸۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۸۰۱.۲۰۸۰۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۸۱۱.۲۰۸۰۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۸۲۱.۲۰۸۰۱۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۸۳۱.۲۰۸۰۲۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  با سلام
  ممنون از خدمات خوبتون، خواستم بپرسم که فولاد آلیاژی SPk K100 و SPKR به صورت برش خورده و تک شاخه فروش دارید؟

  • :

   ممنون، بله در هر قطری که مد نظر شما است در صورت موجودی برش خورده و یا به صورت تک شاخه تهیه می شود.

 2. :

  ممکنه من و در زمینه پیدا کردن ورق که مقاومت به حرارت بالایی داره راهنمایی کنید لطفا

  • :

   ورق هایی که مقاومت به حرارت دارند می توان از ورقهای استیل نسوز و یا ورق هایی آتشخوار استفاده کرد بستگی به دمای کاری و نوع کاربرد دارد. اگر که این دو مورد را بیان کنید بهتر میتونم راهنماییتون کنم، می تونید با شماره شرکت تماس بگیرید.

 3. :

  سلام وقت بخیر، فولاد آلیاژی Ck45 یزد درجه یک به صورت شاخه و برشی فروش دارید؟

  • :

   بله ،شما از طریق سایت و یا ارتباط با بخش فروش از طریق تماس تلفنی سفارش خود را اعلام نمایید.

 4. :

  سلام تست نیس چه تستی است؟

  • :

   در اصل استاندارد NACE یک استاندارد آمریکایی است که برای ارزیابی مناسب تجهیزاتی که در در میدان های نفتی تحت ترک خوردگی ناشی از سولفیده شدن و سولفید هیدروژن قرار دارد ، کاربرد دارند.
   استاندارد انواع مواد مقاوم در برابر خوردگی از جمله فولادهای زنگ نزن است که می تواند در محیط های نفتی و مکان محدودیت خاص در سختی مواد مورد استفاده مشخص می کند. این استاندارد هم مواد اولیه و هم مواد با قابلیت جوشکاری را در بر میگیرد. حد اکثر سختی به روش راکول اندازه گیری می شود.خصوصیات مواد prequalified شده:
   ۱- بیشینه سختی ۲۲ HRC
   ۲- درصد Ni کمتر از ۱٪

 5. :

  سلام خدمت شما و ممنون از سایت خوبتون، فولاد های الیاژی گرمکار تا چه محدوده دمایی خواص مکانیکی خود را حفظ میکنند و تحت شرایط کار دمای بالا نرم نمیشوند؟

  • :

   فولادهای ابزار گرمکار برای کاربردهایی که دمای آنها بالاتر از ۳۱۶ درجه سانتیگراد است طراحی شده اند. فولادهای ابزار سردکار (مثل IASC2363 ، IASC2379 ) معمولاً وقتی در محدوده دمایی فوق قرار میگیرند، نرم شده و استحکام آنها کاهش می یابد. فولادهای گرمکار به دوگروه عمده تقسیم میشوند. عنصر اصلی گروه اول مولیبدن وگروه دوم تنگستن است. فولادهای مولیبدن دار معمولاً چقرمگی ومقاومت به شوک حرارتی بهتری نسبت به گروه تنگستن دار از خود نشان میدهند. به همین دلیل میتوانید باآب سردشونداز این دسته بیشتر برای فولادهای ابزارگرمکار استفاده میشود. فولادهای تنگستن دار مقاومت به نرم شدن وخستگی حرارتی بهتری از خود نشان میدهند اما به خاطر چقرمگی پایین، کاربردهای آنها خاص ومحدود میباشد. ابزار ساخته شده از فولاد گرمکار عموماً بایستی درمدتی طولانی، تنش های مکانیکی شدید همراه باتغییرات تنش های حرارتی را تحمل نماید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *