فولاد آلیاژِی

فولاد آلیاژی

این نوع فولاد از ترکیب فولاد و عناصر گوناگون مانند منگنز، نیکل، کروم، مولیبدن، وانادیم، سیلیسیم ، بور ، آلومینیم، کبالت، مس،سریم، نیوبیم، تیتانیم، تنگستن، قلع، روی، سرب و زیرکونیم تشکیل می شود که باعث کاهش وزن ، مقاومت بالا در ویژگی سایش ، دمای بالا و بهبود ویژگی های مکانیکی میشود آلیاژهای فولادی به دو دسته فولاد کم آلیاژ و فولاد پرآلیاژ تقسیم میشوند

کاربرد فولاد آلیاژی

ویژگی‌های یادشده در بالا در ساخت پره‌های توربین، موتور جت، فضاپیماها و راکتورهای هسته‌ای صنایع نفت و سیمان مورد استفاده قرار میگیرد. به دلیل ویژگی‌های فرومغناطیس آهن، بعضی آلیاژهای فولاد و پاسخی که این آلیاژها در محیط مغناطیسی می‌دهند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها نیز چنین است. همچنین از فولاد های کم آلیاژ در تولید قطعات اتوموبیل ، اکسل ها پیچ و مهره ،‌ابزارهای تراشکاری ،‌قالب های آهنگری ، قالب های برش و پانچ تولید فنر ، قالب های پلاستیک و تیغ های برش مورد استفاده قرار میگیرند.

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶

کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۵۷1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40،بنگاه تهران

۵۳,۰۰۰ ریال

۷۴۵۶1.7225۴۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران

۵۳,۰۰۰ ریال

۷۴۵۴1.7225۵۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران

۵۳,۰۰۰ ریال

۷۴۵۵1.7225۶۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران

۵۳,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۰۵1.2436۲۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان

۲۷۰,۰۰۰ ریال

۷۴۱۰1.2436۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان

۲۷۰,۰۰۰ ریال

۷۴۰۶1.2436۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان

۲۷۰,۰۰۰ ریال

۷۴۰۷1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان

۲۷۰,۰۰۰ ریال

۷۴۰۸1.2436۶۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان

۲۷۰,۰۰۰ ریال

۷۴۰۹1.2436۷۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان

۲۷۰,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۶۹1.2436۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد

۱۴۰,۰۰۰ ریال

۷۱۷۰1.2436۱۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد

۱۴۰,۰۰۰ ریال

۷۱۷۲1.2436۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد

۱۴۰,۰۰۰ ریال

۷۱۷۳1.2436۱۲۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد

۱۵۰,۰۰۰ ریال

۷۱۷۴1.2436۲۰۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد

۱۴۰,۰۰۰ ریال

۷۱۶۸1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد

۱۴۰,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۷۵1.2080۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۶1.2080۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۷1.2080۶۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۹1.2080۸۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۰1.2080۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۱1.2080۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۲1.2080۱۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۳1.2080۲۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۶۹1.2436۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۰1.2436۱۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۲1.2436۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۳1.2436۱۲۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۵۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۴1.2436۲۰۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۸1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰1.2312۳۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۸۲۱1.2312۴۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۸۲۲1.2312۵۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۸۲۳1.2312۶۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۸۲۴1.2312۸۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
۸۲۵1.2312۱۰۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۰۴1.7225۲۸میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۲۰۰ ریال
۷۲۰۵1.7225۳۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۵۰۰ ریال
۷۲۰۶1.7225۳۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۵۰۰ ریال
۷۲۰۷1.7225۳۸میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۵۰۰ ریال
۷۲۰۸1.7225۴۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۰۵1.2436۲۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۷,۰۰۰ ریال
۷۴۱۰1.2436۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۷,۰۰۰ ریال
۷۴۰۶1.2436۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۷,۰۰۰ ریال
۷۴۰۷1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۷,۰۰۰ ریال
۷۴۰۸1.2436۶۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۷,۰۰۰ ریال
۷۴۰۹1.2436۷۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
100691.1191۲۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۶,۰۰۰ ریال
100701.1191۳۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۶,۰۰۰ ریال
100711.1191۴۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۶,۰۰۰ ریال
100721.1191۵۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۶,۰۰۰ ریال
100731.1191۶۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۶,۰۰۰ ریال
100741.1191۷۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۶,۰۰۰ ریال
100751.1191۸۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۰/۲۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۱۲1.0570۲۵۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۵۰,۰۰۰ ریال
۸۱۳1.0570۲۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۵۰,۰۰۰ ریال
۸۱۴1.0570۲۷۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۵۰,۰۰۰ ریال
۸۶۳1.0570۴۰۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، اصفهان۵۲,۰۰۰ ریال
۸۶۴1.0570۴۱۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، اصفهان۵۲,۰۰۰ ریال
۸۶۵1.0570۴۲۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، اصفهان۵۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۰/۲۱
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۱۲1.0570۲۵۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۵۰,۰۰۰ ریال
۸۱۳1.0570۲۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۵۰,۰۰۰ ریال
۸۱۴1.0570۲۷۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۵۰,۰۰۰ ریال
۸۶۳1.0570۴۰۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، اصفهان۵۲,۰۰۰ ریال
۸۶۴1.0570۴۱۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، اصفهان۵۲,۰۰۰ ریال
۸۶۵1.0570۴۲۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، اصفهان۵۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۱۷1.7225۴۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۱۸1.7225۵۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۱۹1.7225۵۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۰۴1.7225۲۸میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۰۵1.7225۳۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۰۶1.7225۳۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۰۷1.7225۳۸میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۰۸1.7225۴۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۵۸1.7225۴۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۵۹1.7225۸۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۶۰1.7225۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۶۰1.7225۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۱۹۹1.7225۱۲میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۰۰1.7225۱۴میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۰۱1.7225۱۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۰۲1.7225۲۲میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۰۳1.7225۲۶میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۲۳1.7225۳۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۲۴1.7225۴۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۱۵۳1.7225۲۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۶۰1.7225۳۱۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، اصفهان -بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۶۱1.7225۳۷۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، اصفهان -بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۶۲1.7225۵۰۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، اصفهان -بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۶۳1.7225۶۶۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، اصفهان -بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۶۴1.7225۶۷۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، اصفهان -بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۶۵1.7225۷۲۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، اصفهان -بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
۷۶۶1.7225۸۰۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، اصفهان -بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۸
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۱۷1.6580۵۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۸1.6580۶۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۹1.6580۷۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۶۸1.6580۸۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۶۷1.6580۹۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۸
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۴1.6582۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۵1.6582۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۰1.6582۵۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۱1.6582۶۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۲1.6582۷۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۳۱۳۲میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۲۳۵میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۳۴۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۴۵۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
۸۳۵۶۰میلگرد ترانس،بنگاه تهران۳۲,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۱۶
کد ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۷10ورق P355NH ضخامت کره ای،بنگاه تهران۳۸,۱۰۰ ریال
۸۲۸10ورق P355GH ضخامت کره ای،بنگاه تهران۳۵,۱۰۰ ریال
۸۲۹10ورق P355QH1 ضخامت کره ای،بنگاه تهران۳۸,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۱۶
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۰1.2312۳۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۱1.2312۴۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۲1.2312۵۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۳1.2312۶۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۴1.2312۸۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
۸۲۵1.2312۱۰۰تسمه آلیاژی 1.2312 ،چین بنگاه تهران۶۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۵1.0570۵۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۶,۰۰۰ ریال
۷۳۷۶1.0570۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۶,۰۰۰ ریال
۸۱۲1.0570۲۵۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
۸۱۳1.0570۲۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
۸۱۴1.0570۲۷۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۲
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۱۷1.6580۵۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۸1.6580۶۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۹1.6580۷۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۶۸1.6580۸۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۷۶۷1.6580۹۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۸۹1.7225۲۸میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، -ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۰1.7225۵۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۱1.7225۶۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۲1.7225۱۰۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۳1.7225۱۲۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۹
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۹۱1.7711۴۵میلگرد آلیاژی1.7711 ، بنگاه تهران ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۹۲1.7711۵۰میلگرد آلیاژی1.7711 ، بنگاه تهران ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۹۳1.7711۸۰میلگرد آلیاژی1.7711 ، بنگاه تهران ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۹۴1.7711۹۰میلگرد آلیاژی1.7711 ، بنگاه تهران ۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۹
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۱۷1.6580۵۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۸1.6580۶۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۹1.6580۷۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۷۶۸1.6580۸۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۶۷1.6580۹۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۰۶
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۱۷1.6580۵۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۸1.6580۶۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۹1.6580۷۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۷۶۸1.6580۸۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۴,۰۰۰ ریال
۷۶۷1.6580۹۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۰۵
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۴1.7218۶۰میلگرد آلیاژی 1.7218 ، بنگاه تهران ۵۸,۰۰۰ ریال
۷۳۵1.4828۵۰میلگرد آلیاژی 1.4828 ، بنگاه تهران۵۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۰۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۸۹1.7225۲۸میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، -ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۰1.7225۵۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۱1.7225۶۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۲1.7225۱۰۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۳1.7225۱۲۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۰۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۶۰1.7225۳۱۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، اصفهان -بنگاه تهران۴۹,۰۰۰ ریال
۷۶۱1.7225۳۷۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، اصفهان -بنگاه تهران۴۹,۰۰۰ ریال
۷۶۲1.7225۵۰۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، اصفهان -بنگاه تهران۴۹,۰۰۰ ریال
۷۶۳1.7225۶۶۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، اصفهان -بنگاه تهران۴۹,۰۰۰ ریال
۷۶۴1.7225۶۷۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، اصفهان -بنگاه تهران۴۹,۰۰۰ ریال
۷۶۵1.7225۷۲۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، اصفهان -بنگاه تهران۴۹,۰۰۰ ریال
۷۶۶1.7225۸۰۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، اصفهان -بنگاه تهران۴۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۰۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۸1.7225۱۴میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین -بنگاه تهران۴۸,۵۰۰ ریال
۷۴۹1.7225۱۶میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین -بنگاه تهران۴۸,۵۰۰ ریال
۷۵۰1.7225۲۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین -بنگاه تهران۴۸,۵۰۰ ریال
۷۵۱1.7225۲۲میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین -بنگاه تهران۴۸,۵۰۰ ریال
۷۵۲1.7225۲۶میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین -بنگاه تهران۴۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۰۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۵۳1.7225۲۸میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین -بنگاه تهران۴۶,۰۰۰ ریال
۷۵۴1.7225۳۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین -بنگاه تهران۴۶,۰۰۰ ریال
۷۵۵1.7225۳۲میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین -بنگاه تهران۴۶,۰۰۰ ریال
۷۵۶1.7225۳۶میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین -بنگاه تهران۴۶,۰۰۰ ریال
۷۵۷1.7225۳۸میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین -بنگاه تهران۴۶,۰۰۰ ریال
۷۵۸1.7225۴۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین -بنگاه تهران۴۶,۰۰۰ ریال
۷۵۹1.7225۴۲میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی چین -بنگاه تهران۴۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۴1.7218۶۰میلگرد آلیاژی 1.7218 ، بنگاه تهران ۵۶,۵۰۰ ریال
۷۳۵1.4828۵۰میلگرد آلیاژی 1.4828 ، بنگاه تهران۵۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۸
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۷1.6580۵۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۸1.6580۶۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۹1.6580۷۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۰۵1.2436۲۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۸,۰۰۰ ریال
۷۴۱۰1.2436۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۸,۰۰۰ ریال
۷۴۰۶1.2436۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۷,۵۰۰ ریال
۷۴۰۷1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۷,۵۰۰ ریال
۷۴۰۸1.2436۶۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۷,۵۰۰ ریال
۷۴۰۹1.2436۷۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۸
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۹۱۰میل۴۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۸,۰۰۰ ریال
۷۳۱۰۱۰میل۵۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸۰,۰۰۰ ریال
۷۳۱۱۱۰میل۶۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۷۶۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۷
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۴1.6582۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۵1.6582۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۰1.6582۵۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۱1.6582۶۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۲1.6582۷۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۸۹1.7225۲۸میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، -ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۰1.7225۵۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۱1.7225۶۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۲1.7225۱۰۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۳1.7225۱۲۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، ترک۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۲۶
کد قطرنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۸۶۳۰تسمه آلیاژی ck45 روسی بنگاه تهران۴۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
100691.1191۲۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۵,۰۰۰ ریال
100701.1191۳۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۵,۰۰۰ ریال
100711.1191۴۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۵,۰۰۰ ریال
100721.1191۵۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۵,۰۰۰ ریال
100731.1191۶۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۵,۰۰۰ ریال
100741.1191۷۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۵,۰۰۰ ریال
100751.1191۸۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۰
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۱۲۱۰میل۳۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸۰,۰۰۰ ریال
۷۳۱۳۱۰میل۴۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۰
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۴1.6582۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۵1.6582۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۰1.6582۵۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۱1.6582۶۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۲1.6582۷۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۰۴1.7225۲۸میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۲۰۰ ریال
۷۲۰۵1.7225۳۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۵۰۰ ریال
۷۲۰۶1.7225۳۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۵۰۰ ریال
۷۲۰۷1.7225۳۸میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۵۰۰ ریال
۷۲۰۸1.7225۴۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۱۸
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۷1.6580۵۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۸1.6580۶۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۹1.6580۷۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
100691.1191۲۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۵,۰۰۰ ریال
100701.1191۳۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۵,۰۰۰ ریال
100711.1191۴۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۵,۰۰۰ ریال
100721.1191۵۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۵,۰۰۰ ریال
100731.1191۶۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۵,۰۰۰ ریال
100741.1191۷۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۵,۰۰۰ ریال
100751.1191۸۰ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، -نوردی۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۱۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۲1.1191۲۲میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۱,۰۰۰ ریال
۷۳۰۳1.1191۲۴میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۱,۰۰۰ ریال
۷۳۰۴1.1191۲۶میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۱۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۰۵1.2436۲۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۸,۰۰۰ ریال
۷۴۱۰1.2436۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۸,۰۰۰ ریال
۷۴۰۶1.2436۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۸,۰۰۰ ریال
۷۴۰۷1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۸,۰۰۰ ریال
۷۴۰۸1.2436۶۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۸,۰۰۰ ریال
۷۴۰۹1.2436۷۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۱۳
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۴1.6582۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۵1.6582۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۰1.6582۵۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۱1.6582۶۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۲1.6582۷۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۱۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۲1.1191۲۲میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۱,۰۰۰ ریال
۷۳۰۳1.1191۲۴میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۱,۰۰۰ ریال
۷۳۰۴1.1191۲۶میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۲
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۸۶1.7225۵۰۰میلتسمه آلیاژی Mo40،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۷۳۸۷1.7225۶۰۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۷۳۸۸1.7225۴۵۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
۷۳۸۹1.7225۲۰۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۲
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۵۷1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۷۴۵۶1.7225۴۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۷۴۵۴1.7225۵۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
۷۴۵۵1.7225۶۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۰۴1.7225۲۸میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۲۰۰ ریال
۷۲۰۵1.7225۳۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۵۰۰ ریال
۷۲۰۶1.7225۳۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۵۰۰ ریال
۷۲۰۷1.7225۳۸میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۵۰۰ ریال
۷۲۰۸1.7225۴۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۸
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۷1.6580۵۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۸1.6580۶۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۹1.6580۷۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۰۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۲1.1191۲۲میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۱,۰۰۰ ریال
۷۳۰۳1.1191۲۴میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۱,۰۰۰ ریال
۷۳۰۴1.1191۲۶میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۰۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۵1.1191۸۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۴۱,۰۰۰ ریال
۷۳۰۶1.1191۹۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۴۱,۰۰۰ ریال
۷۳۰۷1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیCK45۴۱,۰۰۰ ریال
۷۳۰۸1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۰۷
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۱۲۱۰میل۳۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸,۰۰۰۰ ریال
۷۳۱۳۱۰میل۴۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸,۰۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۵
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۴1.6582۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۵1.6582۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۰1.6582۵۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۱1.6582۶۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۲1.6582۷۰میلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۵
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۷1.6580۵۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۸1.6580۶۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۹1.6580۷۰میلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۵
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۱۳۱۰۰میلگردآلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران ۶۵۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۴۱۱۰میلگردآلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران ۶۵۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۵۱۲۰میلگردآلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران ۶۵۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۶۱۵۰میلگردآلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران ۶۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۵
کد قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۰۸۴۰میلگردآلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۹۵۰میلگردآلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۰۶۰میلگردآلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۱۷۰میلگردآلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۲۹۰میلگردآلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۰۵
کد  قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۸۰۲۰ میلمیلگردآلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۳۰,۰۰۰ ریال
۷۲۸۱۸۰ میلمیلگردآلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۳۰,۰۰۰ ریال
۷۲۸۲۱۰۰ میلمیلگردآلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران ۶۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۰۴1.7225۲۸میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۲۰۰ ریال
۷۲۰۵1.7225۳۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۵۰۰ ریال
۷۲۰۶1.7225۳۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۵۰۰ ریال
۷۲۰۷1.7225۳۸میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۵۰۰ ریال
۷۲۰۸1.7225۴۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۱۷1.7225۴۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
۷۲۱۸1.7225۵۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
۷۲۱۹1.7225۵۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۱۷1.7225۴۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
۷۲۱۸1.7225۵۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
۷۲۱۹1.7225۵۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲
کد  قطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۸۰۲۰ میلمیلگردآلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۳۰,۰۰۰ ریال
۷۲۸۱۸۰ میلمیلگردآلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۳۰,۰۰۰ ریال
۷۲۸۲۱۰۰ میلمیلگردآلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران ۶۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۶۱1.7225۱۰۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۶۲1.7225۱۱۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۶۳1.7225۱۲۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۶۴1.7225۱۴۰میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۵۸1.7225۴۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۰۰۰ ریال
۷۳۵۹1.7225۸۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
۷۳۶۰1.7225۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۲1.1191۲۲میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۱,۰۰۰ ریال
۷۳۰۳1.1191۲۴میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۱,۰۰۰ ریال
۷۳۰۴1.1191۲۶میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۴۱P355GH ۶میلورق P355GHدوفرکو بلژیک،بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۷۴۴۲P355GH ۱۵میلورقP355GHدوفرکو بلژیک،بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۷۴۴۳P355GH ۲۵میلورق P355GHدوفرکو بلژیک،بنگاه تهران۳۹,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۴۴1.6582۲۴۰میلپولک آلیاژی VCN150،بنگاه تهران۷۵,۰۰۰ ریال
۷۴۴۵1.6582۲۶۰میلپولک آلیاژی VCN150،بنگاه تهران۷۵,۰۰۰ ریال
۷۴۴۶1.6580۲۴۰میلپولک آلیاژی VCN200،بنگاه تهران۸۵,۰۰۰ ریال
۷۴۴۷1.6580۲۶۰میلپولک آلیاژی VCN200،بنگاه تهران۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۵۷1.7225۳۰میلتسمه آلیاژی Mo40،بنگاه تهران۵۱,۰۰۰ ریال
۷۴۵۶1.7225۴۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۵۱,۰۰۰ ریال
۷۴۵۴1.7225۵۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۵۱,۰۰۰ ریال
۷۴۵۵1.7225۶۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۵۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۹
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۳۳۵۰میل۱۰۰۰ میلورق آلیاژی ۱.۲۳۱۲چینی، بنگاه تهران۶۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۲۹1.2436۱۵میلتسمه آلیاژی (SPKR(K107،بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۴۳۰1.2436۲۰میلتسمه آلیاژی (SPKR(K107،بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۴۳۱1.2436۲۵میلتسمه آلیاژی (SPKR(K107،بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۹۵1.2080۱۵میلتسمه آلیاژی SPK،بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
۷۳۹۶1.2080۲۰میلتسمه آلیاژیSPK،بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
۷۳۹۷1.2080۳۰میلتسمه آلیاژیSPK،بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۸۶1.7225۵۰۰میلتسمه آلیاژی Mo40،بنگاه تهران۶۱,۰۰۰ ریال
۷۳۸۷1.7225۶۰۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۶۱,۰۰۰ ریال
۷۳۸۸1.7225۴۵۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۶۱,۰۰۰ ریال
۷۳۸۹1.7225۲۰۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۶۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۵۱1.8070۳۳۰میلمیلگرد آلیاژی1.8070 آلمان ۸۳,۰۰۰ ریال
۷۴۵۲1.8070۲۱۵میلمیلگرد آلیاژی1.8070 آلمان۸۳,۰۰۰ ریال
۷۴۵۳1.8070۲۲۰میلمیلگرد آلیاژی1.8070 روس۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۵1.1191۸۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۴۲,۰۰۰ ریال
۷۳۰۶1.1191۹۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۳۳,۰۰۰ ریال
۷۳۰۷1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیCK45۳۳,۰۰۰ ریال
۷۳۰۸1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۵۴1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶1.1191۱۱۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷1.1191۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۹1.7225۱۲میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۶,۰۰۰ ریال
۷۲۰۰1.7225۱۴میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۵,۰۰۰ ریال
۷۲۰۱1.7225۱۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۲1.7225۲۲میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۰۰۰ ریال
۷۲۰۳1.7225۲۶ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۰1.1191۱۸میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۴,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱1.1191۲۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲1.1191۲۵میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳1.1191۳۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴1.1191۲۸ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۲۳1.7225۳۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۲۴1.7225۴۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کدGradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۴۴1.6582۲۴۰میلپولک آلیاژی VCN150،بنگاه تهران۷۵,۰۰۰ ریال
۷۴۴۵1.6582۲۶۰میلپولک آلیاژی VCN150،بنگاه تهران۷۵,۰۰۰ ریال
۷۴۴۶1.6580۲۴۰میلپولک آلیاژی VCN200،بنگاه تهران۸۵,۰۰۰ ریال
۷۴۴۷1.6580۲۶۰میلپولک آلیاژی VCN200،بنگاه تهران۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۱۶
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۴۱P355GH ۶میلورق P355GHدوفرکو بلژیک،بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۷۴۴۲P355GH ۱۵میلورقP355GHدوفرکو بلژیک،بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۷۴۴۳P355GH ۲۵میلورق P355GHدوفرکو بلژیک،بنگاه تهران۳۹,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۲1.0570۲۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۳1.0570۲۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۴1.0570۳۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۵1.0570۵۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۶1.0570۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۷۵1.2080۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۶1.2080۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۷1.2080۶۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۹1.2080۸۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۰1.2080۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۱1.2080۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
۷۱۸۲1.2080۱۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
۷۱۸۳1.2080۲۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کد G2436radeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۲۷1.2601۱۵میلمیلگرد آلیاژی1.2601(K105) ،آلمان۱۷۰,۰۰۰ ریال
۷۴۲۸1.2601۱۶میلمیلگرد آلیاژی1.2601(K105) ،آلمان۱۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۱۴
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۸۶1.7225۵۰۰میلتسمه آلیاژی Mo40،بنگاه تهران۶۱,۰۰۰ ریال
۷۳۸۷1.7225۶۰۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۶۲,۰۰۰ ریال
۷۳۸۸1.7225۴۵۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۶۱,۰۰۰ ریال
۷۳۸۹1.7225۲۰۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۶۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۱۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۵۳1.7225۲۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۱۵۴1.7225۳۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۵۰۰ ریال
۷۱۵۵1.7225۵۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۱۵۶1.7225۶۰میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۵۰۰ ریال
۷۱۵۷1.7225۶۵ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۱۵۸1.7225۷۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۵۰۰ ریال
۷۱۵۹1.7225۸۰ میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۵۰۰ ریال
۷۱۶۰1.7225۹۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۵۰۰ ریال
۷۱۶۱1.7225۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۱۱
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۲۹1.2436۱۵میلتسمه آلیاژی (SPKR(K107،بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۴۳۰1.2436۲۰میلتسمه آلیاژی (SPKR(K107،بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۴۳۱1.2436۲۵میلتسمه آلیاژی (SPKR(K107،بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۱۱1.2436۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ،بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۱۲1.2436۱۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ،بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۱۳1.2436۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۱۴1.2436۱۲۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان ۳۱,۲۳۰ ریال
۷۴۱۵1.2436۲۰۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ،بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۶۹1.2436۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۳۵,۰۰۰ ریال
۷۱۷۰1.2436۱۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۳۵,۰۰۰ ریال
۷۱۷۲1.2436۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۳۵,۰۰۰ ریال
۷۱۷۳1.2436۱۲۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۲۷,۴۱۰ ریال
۷۱۷۴1.2436۲۰۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۸1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۶۲1.2436۲۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۳۵,۰۰۰ ریال
۷۱۶۳1.2436۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۳۵,۰۰۰ ریال
۷۱۶۴1.2436۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۳۵,۰۰۰ ریال
۷۱۶۵1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۳۵,۰۰۰ ریال
۷۱۶۶1.2436۶۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۳۵,۰۰۰ ریال
۷۱۶۷1.2436۷۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۰۵1.2436۲۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۱۰1.2436۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۰۶1.2436۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۰۷1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۰۸1.2436۶۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۰۹1.2436۷۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۰۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۵1.1191۸۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۳۵,۰۰۰ ریال
۷۳۰۶1.1191۹۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۳۵,۰۰۰ ریال
۷۳۰۷1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیCK45۳۸,۰۰۰ ریال
۷۳۰۸1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۰۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۲1.0570۲۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۳1.0570۲۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۴1.0570۳۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۵1.0570۵۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۶1.0570۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۰۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۴1.6582۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد۸۰,۰۰۰ ریال
۷۱۹۵1.6582۲۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۰۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۲۳1.7225۳۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
۷۳۲۴1.7225۴۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، یزد ۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کد G2436radeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۲۷1.2601۱۵میلمیلگرد آلیاژی1.2601(K105) ،آلمان۱۷۰,۰۰۰ ریال
۷۴۲۸1.2601۱۶میلمیلگرد آلیاژی1.2601(K105) ،آلمان۱۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۴1.6582۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد۸۰,۰۰۰ ریال
۷۱۹۵1.6582۲۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۹۱۰میل۴۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۹,۰۰۰ ریال
۷۳۱۰۱۰میل۵۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸۰,۰۰۰ ریال
۷۳۱۱۱۰میل۶۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۹
کد G2436radeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۶۲1.2436۲۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۳1.2436۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۴1.2436۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۵1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۶1.2436۶۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۷1.2436۷۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۶۹1.2436۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۰1.2436۱۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۲1.2436۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۳1.2436۱۲۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۴1.2436۲۰۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۸1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۹
کد G2436radeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۰۵1.2436۲۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۱۰1.2436۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۰۶1.2436۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۰۷1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۰۸1.2436۶۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۰۹1.2436۷۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۷۵1.2080۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۶1.2080۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۷1.2080۶۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۹1.2080۸۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۰1.2080۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۱1.2080۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۲1.2080۱۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۳1.2080۲۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۲1.0570۲۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۳1.0570۲۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۴1.0570۳۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۵1.0570۵۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۶1.0570۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۵1.1191۸۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۳۵,۰۰۰ ریال
۷۳۰۶1.1191۹۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۳۵,۰۰۰ ریال
۷۳۰۷1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیCK45۳۸,۰۰۰ ریال
۷۳۰۸1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۲۶
کد G2436radeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۶۲1.2436۲۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۳1.2436۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۴1.2436۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۵1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۶1.2436۶۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۷1.2436۷۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۲۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۲1.0570۲۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۳1.0570۲۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۴1.0570۳۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۵1.0570۵۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۶1.0570۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۵1.1191۸۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،اصفهان۳۵,۰۰۰ ریال
۷۳۰۶1.1191۹۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،اصفهان۳۵,۰۰۰ ریال
۷۳۰۷1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، اصفهان۳۸,۰۰۰ ریال
۷۳۰۸1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، اصفهان۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۹۱۰میل۴۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۹,۰۰۰ ریال
۷۳۱۰۱۰میل۵۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸۰,۰۰۰ ریال
۷۳۱۱۱۰میل۶۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۱۲۱۰میل۳۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۷۳۱۳۱۰میل۴۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۲۴
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۹۵1.2080۱۵میلتسمه آلیاژی SPK،بنگاه تهران۱۰۵,۰۰۰ ریال
۷۳۹۶1.2080۲۰میلتسمه آلیاژیSPK،بنگاه تهران۱۰۵,۰۰۰ ریال
۷۳۹۷1.2080۳۰میلتسمه آلیاژیSPK،بنگاه تهران۱۰۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۹۱۰میل۴۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۹,۰۰۰ ریال
۷۳۱۰۱۰میل۵۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸۰,۰۰۰ ریال
۷۳۱۱۱۰میل۶۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۴1.6582۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد۸۰,۰۰۰ ریال
۷۱۹۵1.6582۲۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کد G2436radeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۶۲1.2436۲۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۳1.2436۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۴1.2436۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۵1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۶1.2436۶۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۷1.2436۷۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۲1.0570۲۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۳1.0570۲۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۴1.0570۳۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۵1.0570۵۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۶1.0570۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کد G2436radeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۰۵1.2436۲۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۱۰1.2436۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۰۶1.2436۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۰۷1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۰۸1.2436۶۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۰۹1.2436۷۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کد G2436radeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۶۲1.2436۲۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۳1.2436۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۴1.2436۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۵1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۶1.2436۶۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۷1.2436۷۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۰۲1.7225۴۶۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاداصفهان۵۳,۰۰۰ ریال
۷۴۰۳1.7225۴۰۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاداصفهان۵۳,۰۰۰ ریال
۷۴۰۴1.7225۳۰۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاداصفهان۵۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۵1.1191۸۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۳۵,۰۰۰ ریال
۷۳۰۶1.1191۹۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۳۵,۰۰۰ ریال
۷۳۰۷1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیCK45۳۸,۰۰۰ ریال
۷۳۰۸1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۴1.6582۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد۸۰,۰۰۰ ریال
۷۱۹۵1.6582۲۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۲1.1191۲۲میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۵,۰۰۰ ریال
۷۳۰۳1.1191۲۴میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۵,۰۰۰ ریال
۷۳۰۴1.1191۲۶میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۶۹1.2436۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۰1.2436۱۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۲1.2436۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۳1.2436۱۲۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۴1.2436۲۰۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۸1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۱۱1.2436۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ،بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۱۲1.2436۱۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ،بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۱۳1.2436۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۱۴1.2436۱۲۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان ۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۱۵1.2436۲۰۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ،بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کد G2436radeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۰۵1.2436۲۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۱۰1.2436۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۰۶1.2436۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۰۷1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۰۸1.2436۶۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۴۰۹1.2436۷۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، بوهلر آلمان۲۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کد G2436radeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۶۲1.2436۲۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۳1.2436۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۴1.2436۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۵1.2436۸۰میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۶1.2436۶۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۶۷1.2436۷۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPKR(K107 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۹۱۰میل۴۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۹,۰۰۰ ریال
۷۳۱۰۱۰میل۵۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸۰,۰۰۰ ریال
۷۳۱۱۱۰میل۶۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۹۵1.2080۱۵میلتسمه آلیاژی SPK،بنگاه تهران۱۰۵,۰۰۰ ریال
۷۳۹۶1.2080۲۰میلتسمه آلیاژیSPK،بنگاه تهران۱۰۵,۰۰۰ ریال
۷۳۹۷1.2080۳۰میلتسمه آلیاژیSPK،بنگاه تهران۱۰۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۰۲1.7225۴۶۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاداصفهان۹۱,۰۰۰ ریال
۷۴۰۳1.7225۴۰۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاداصفهان۵۳,۰۰۰ ریال
۷۴۰۴1.7225۳۰۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاداصفهان۵۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۱۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۸۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۴1.6582۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد۸۰,۰۰۰ ریال
۷۱۹۵1.6582۲۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۵1.1191۸۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۳۵,۰۰۰ ریال
۷۳۰۶1.1191۹۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۳۵,۰۰۰ ریال
۷۳۰۷1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیCK45۳۸,۰۰۰ ریال
۷۳۰۸1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژیCK45 ۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۹۸1.0570۲۵۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۳۹۹1.0570۳۰۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۴۰۰1.0570۳۵۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
۷۴۰۱1.0570۴۰۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۲1.0570۲۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۳1.0570۲۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۴1.0570۳۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۵1.0570۵۵میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۳۷۶1.0570۷۰میلمیلگرد آلیاژیSt52 ، یزد ۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۰۵
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۸۶1.7225۵۰۰میلتسمه آلیاژی Mo40،بنگاه تهران۶۱,۰۰۰ ریال
۷۳۸۷1.7225۶۰۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۶۲,۰۰۰ ریال
۷۳۸۸1.7225۴۵۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۶۱,۰۰۰ ریال
۷۳۸۹1.7225۲۰۰میلتسمه آلیاژیMo40،بنگاه تهران۶۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۴
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۹۱۰میل۴۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۹,۰۰۰ ریال
۷۳۱۰۱۰میل۵۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸۰,۰۰۰ ریال
۷۳۱۱۱۰میل۶۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۶۵1.7225۱۶۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۱,۰۰۰ ریال
۷۳۶۶1.7225۱۸۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۱,۰۰۰ ریال
۷۳۶۷1.7225۲۰۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۶/۲۹
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۵۰۲۰میل۵۰۰ میلورق آلیاژی VCN150، بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
۷۳۵۱۲۰میل۶۰۰میلورق آلیاژی VCN150، بنگاه تهران۱۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۶/۲۹
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۴۹۱۵میل۱۰۰۰ میلورق آلیاژی 1.1191چینی، بنگاه تهران۴۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۸
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۳۳۵۰میل۱۰۰۰ میلورق آلیاژی ۱.۲۳۱۲چینی، بنگاه تهران۶۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۳۱1.1074۷میلمیلگرد آلیاژیCK75 ، بنگاه تهران۵۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۲۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۲۳1.7225۳۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، یزد ۴۲,۰۰۰ ریال
۷۳۲۴1.7225۴۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۱
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۹۱۰میل۴۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸۰,۰۰۰ ریال
۷۳۱۰۱۰میل۵۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸,۰۰۰۰ ریال
۷۳۱۱۱۰میل۶۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸,۰۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۱
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۱۲۱۰میل۳۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
۷۳۱۳۱۰میل۴۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۰۵1.1191۸۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،اصفهان۴۹,۸۰۰ ریال
۷۳۰۶1.1191۹۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،اصفهان۴۹,۸۰۰ ریال
۷۳۰۷1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، اصفهان۴۹,۸۰۰ ریال
۷۳۰۸1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، اصفهان۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۱۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۷۵1.2080۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۱,۰۰۰ ریال
۷۱۷۶1.2080۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۹,۰۰۰ ریال
۷۱۷۷1.2080۶۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۰,۰۰۰ ریال
۷۱۷۹1.2080۸۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۳,۰۰۰ ریال
۷۱۸۰1.2080۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۳,۰۰۰ ریال
۷۱۸۱1.2080۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۱۸۲1.2080۱۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۷۱۸۳1.2080۲۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۱۵
کد ضخامتعرضنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۱۵میل۴۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۹,۰۰۰ ریال
۷۲۹۲۵میل۵۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۹,۰۰۰ ریال
۷۲۹۳۱۰میل۲۰ میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۸,۰۰۰ ریال
۷۲۹۴۱۰میل۳۰میلورق آلیاژی HSS بوهلر آلمان، بنگاه تهران۶۷۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۱۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۸۹1.1191۱۵۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ،اسفراین۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۹۰1.1191۱۳۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، اسفراین۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۹1.7225۱۲میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۶,۰۰۰ ریال
۷۲۰۰1.7225۱۴میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۶,۰۰۰ ریال
۷۲۰۱1.7225۱۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۵,۰۰۰ ریال
۷۲۰۲1.7225۲۲میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۳,۰۰۰ ریال
۷۲۰۳1.7225۲۶ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۷۶,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۷۶,۰۰۰ ریال
۷۱۹۴1.6582۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۵1.6582۲۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد۷۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۰1.1191۱۸میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۴,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱1.1191۲۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲1.1191۲۵میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳1.1191۳۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴1.1191۲۸ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۰۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۰1.1191۱۸میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۴,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱1.1191۲۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۳,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲1.1191۲۵میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۳,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳1.1191۳۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۳,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴1.1191۲۸ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۰۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۹1.7225۱۲میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۶,۰۰۰ ریال
۷۲۰۰1.7225۱۴میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۶,۰۰۰ ریال
۷۲۰۱1.7225۱۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۵,۰۰۰ ریال
۷۲۰۲1.7225۲۲میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۲,۰۰۰ ریال
۷۲۰۳1.7225۲۶ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۶/۰۸
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۷۵1.7225۱۲۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۳,۰۰۰ ریال
۷۲۷۶1.7225۱۲۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۰۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۹1.7225۱۲میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۵,۰۰۰ ریال
۷۲۰۰1.7225۱۴میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۵,۰۰۰ ریال
۷۲۰۱1.7225۱۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۴,۰۰۰ ریال
۷۲۰۲1.7225۲۲میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۳,۰۰۰ ریال
۷۲۰۳1.7225۲۶ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۰۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۰۰1.7227 ۱۴تا۱۲ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۲,۰۰۰ ریال
۷۱۰۱1.7227 ۲۵تا۱۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۲,۰۰۰ ریال
۷۱۰۲1.7227۳۸تا۲۶ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۱,۵۰۰ ریال
۷۱۰۳1.7227۹۰تا۴۰ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۲,۰۰۰ ریال
۷۱۰۴1.7227۱۲۰تا ۹۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۱,۵۰۰ ریال
۷۱۰۵1.7227۱۶۰تا ۱۲۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۴,۰۰۰ ریال
۷۱۰۶1.7227۱۹۵تا ۱۶۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
۷۱۰۷1.7227۲۰۰ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۵۴1.1191۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۵,۰۰۰ ریال
۷۲۵۵1.1191۱۰۵میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۶,۰۰۰ ریال
۷۲۵۶1.1191۱۱۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۶,۰۰۰ ریال
۷۲۵۷1.1191۱۲۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۷1.2344۶۰میلمیلگردآلیاژی گرمکارچین،بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۷۲۳۹1.2344۷۰ میلمیلگردآلیاژی گرمکار، چین،بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۷۲۴۴1.2344۸۰میلمیلگردآلیاژی گرمکار،چین،بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۷۲۴۶1.2344۱۴۰میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،یزد ، بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۷۶,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۷۶,۰۰۰ ریال
۷۱۹۴1.6582۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد۷۲,۰۰۰ ریال
۷۱۹۵1.6582۲۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد۷۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۳۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۶1.2344۶۰میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،یزد ، بنگاه تهران۱۳۲,۰۰۰ ریال
۷۲۳۷1.2344۶۰میلمیلگردآلیاژی گرمکارچین،بنگاه تهران۱۴۰,۵۰۰ ریال
۷۲۳۸1.2344۶۵میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،یزد ، بنگاه تهران۱۳۲,۰۰۰ ریال
۷۲۳۹1.2344۷۰ میلمیلگردآلیاژی گرمکار، چین،بنگاه تهران۱۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۴۰1.2344۷۵میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،یزد ، بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ریال
۷۲۴۱1.2344۸۰میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،یزد ، بنگاه تهران۱۳۲,۰۰۰ ریال
۷۲۴۲1.2344۸۰میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،اصفهان ، بنگاه تهران۱۷۷,۰۰۰ ریال
۷۲۴۳1.2344۸۵میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،یزد ، بنگاه تهران۱۳۲,۰۰۰ ریال
۷۲۴۴1.2344۸۰میلمیلگردآلیاژی گرمکار،چین،بنگاه تهران۱۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۴۵1.2344۹۵میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،یزد ، بنگاه تهران۱۳۲,۰۰۰ ریال
۷۲۴۶1.2344۱۴۰میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،یزد ، بنگاه تهران۱۳۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۷۵1.2080۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۸,۵۰۰ ریال
۷۱۷۶1.2080۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۸,۰۰۰ ریال
۷۱۷۷1.2080۶۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۸,۲۰۰ ریال
۷۱۷۹1.2080۸۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۰1.2080۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۱۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۱1.2080۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۲1.2080۱۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۸۳1.2080۲۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۹
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۰۰7227D ۱۴تا۱۲ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
۷۱۰۱7227D ۲۵تا۱۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
۷۱۰۲7227D۳۸تا۲۶ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
۷۱۰۳7227D۹۰تا۴۰ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
۷۱۰۴7227D۱۲۰تا ۹۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
۷۱۰۵7227D۱۶۰تا ۱۲۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
۷۱۰۶7227D۱۹۵تا ۱۶۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
۷۱۰۷7227D۲۰۰ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۲۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۶1.2344۶۰میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،یزد ، بنگاه تهران۱۳۱,۰۰۰ ریال
۷۲۳۷1.2344۶۰میلمیلگردآلیاژی گرمکارچین،بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۲۳۸1.2344۶۵میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،یزد ، بنگاه تهران۱۳۱,۰۰۰ ریال
۷۲۳۹1.2344۷۰ میلمیلگردآلیاژی گرمکار، چین،بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۲۴۰1.2344۷۵میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،یزد ، بنگاه تهران۱۳۱,۰۰۰ ریال
۷۲۴۱1.2344۸۰میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،یزد ، بنگاه تهران۱۳۱,۰۰۰ ریال
۷۲۴۲1.2344۸۰میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،اصفهان ، بنگاه تهران۱۷۶,۰۰۰ ریال
۷۲۴۳1.2344۸۵میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،یزد ، بنگاه تهران۱۳۱,۰۰۰ ریال
۷۲۴۴1.2344۸۰میلمیلگردآلیاژی گرمکار،چین،بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ریال
۷۲۴۵1.2344۹۵میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،یزد ، بنگاه تهران۱۳۱,۰۰۰ ریال
۷۲۴۶1.2344۱۴۰میلمیلگرد آلیاژی گرمکار ،یزد ، بنگاه تهران۱۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۵/۲۳
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۰۰7227D ۱۴تا۱۲ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۰,۵۰۰ ریال
۷۱۰۱7227D ۲۵تا۱۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۰,۵۰۰ ریال
۷۱۰۲7227D۳۸تا۲۶ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۸,۰۰۰ ریال
۷۱۰۳7227D۹۰تا۴۰ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۷,۸۰۰ ریال
۷۱۰۴7227D۱۲۰تا ۹۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۹,۰۰۰ ریال
۷۱۰۵7227D۱۶۰تا ۱۲۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۰۶7227D۱۹۵تا ۱۶۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۰۷7227D۲۰۰ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۳۰1.1191۱۸میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۳,۰۰۰ ریال
۷۲۳۱1.1191۲۰میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۳,۰۰۰ ریال
۷۲۳۲1.1191۲۵میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۳,۰۰۰ ریال
۷۲۳۳1.1191۳۰میلمیلگرد آلیاژی CK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۳,۰۰۰ ریال
۷۲۳۴1.1191۲۸ میلمیلگرد آلیاژیCK45 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۹1.7225۱۲میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۳,۰۰۰ ریال
۷۲۰۰1.7225۱۴میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۳,۰۰۰ ریال
۷۲۰۱1.7225۱۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۲,۰۰۰ ریال
۷۲۰۲1.7225۲۲میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۲,۰۰۰ ریال
۷۲۰۳1.7225۲۶ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۰۴1.7225۲۸میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۵۰۰ ریال
۷۲۰۵1.7225۳۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۵۰۰ ریال
۷۲۰۶1.7225۳۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۵۰۰ ریال
۷۲۰۷1.7225۳۸میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۵۰,۵۰۰ ریال
۷۲۰۸1.7225۴۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۱۷1.7225۴۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
۷۲۱۸1.7225۵۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
۷۲۱۹1.7225۵۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۱
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۹1.7225۱۲میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۹۰۰ ریال
۷۲۰۰1.7225۱۴میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۹۰۰ ریال
۷۲۰۱1.7225۱۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۵۰۰ ریال
۷۲۰۲1.7225۲۲میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۵۰۰ ریال
۷۲۰۳1.7225۲۶ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۱۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۲۷P355NH ۲۰میلورق P355NHدوفرکو بلژیک،بنگاه تهران۴۰,۳۰۰ ریال
۷۲۲۸P355NH ۳۰میلورقP355NHدوفرکو بلژیک،بنگاه تهران۴۰,۳۰۰ ریال
۷۲۲۹P355NH ۴۰میلورق P355NHدوفرکو بلژیک،بنگاه تهران۴۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۱۹
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۲۴P355GH ۲۰میلورق P355GH دوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۲۵P355GH ۳۰میلورقP355GH دوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۲۶P355GH ۴۰میلورقP355GH دوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۷
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۱۰P275 NH۲۰میلورق P275NHدوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۱P275 NH۲۵میلورق P275NHدوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۲P275 NH۳۰میلورق P275NHدوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۳P275 NH۴۰میلورق P275NHدوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۴P275 NH۷۵میلورق P275NHدوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۵P275 NH۸۰میلورق P275NHدوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۱۶P275 NH۱۲۰میلورق P275NHدوفرکو بلژیک،بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۷
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۰۴1.7225۲۸میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۸,۲۰۰ ریال
۷۲۰۵1.7225۳۰میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۸,۲۰۰ ریال
۷۲۰۶1.7225۳۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۸,۲۰۰ ریال
۷۲۰۷1.7225۳۸میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۸,۲۰۰ ریال
۷۲۰۸1.7225۴۰ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۱۶
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۰۰7227D ۱۴تا۱۲ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۸,۶۸۰ ریال
۷۱۰۱7227D ۲۵تا۱۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۸,۶۸۰ ریال
۷۱۰۲7227D۳۸تا۲۶ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۶,۲۶۰ ریال
۷۱۰۳7227D۹۰تا۴۰ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۵,۸۶۰ ریال
۷۱۰۴7227D۱۲۰تا ۹۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۶,۶۰۰ ریال
۷۱۰۵7227D۱۶۰تا ۱۲۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۷,۴۸۰ ریال
۷۱۰۶7227D۱۹۵تا ۱۶۵ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۸,۰۴۰ ریال
۷۱۰۷7227D۲۰۰ میلمیلگرد آلیاژی ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۸,۳۸۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کدGradeضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۰۹0543I۸میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۱,۲۳۰ ریال
۷۱۱۴0543I۱۲میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد۳۱,۲۳۰ ریال
۷۱۱۶0543I۶میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد۳۱,۳۰۰ ریال
۷۱۱۷0543I۵میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۱,۲۱۰ ریال
۷۱۲۰0543I۱۰میلتسمه آلیاژی، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۳۱,۲۷۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۹1.7225۱۲میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۸۰۰ ریال
۷۲۰۰1.7225۱۴میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۸۰۰ ریال
۷۲۰۱1.7225۱۵میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۱۰۰ ریال
۷۲۰۲1.7225۲۲میلمیلگرد آلیاژی Mo40، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۹,۰۰۰ ریال
۷۲۰۳1.7225۲۶ میلمیلگرد آلیاژیMo40 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۴۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۱۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۲1.6580۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱۹۳1.6580۲۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN200 ، یزد ۷۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۱۲
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۴1.6582۱۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۱,۰۰۰ ریال
۷۱۹۵1.6582۲۰۰میلمیلگرد آلیاژیVCN150 ، یزد ۷۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰
کد Gradeقطرنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۷۵1.2080۳۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۷۶1.2080۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۷۷1.2080۶۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۷۹1.2080۸۰ میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۸۰1.2080۹۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۸۱1.2080۱۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۸۲1.2080۱۵۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال
۷۱۸۳1.2080۲۰۰میلمیلگرد آلیاژی(SPK(K100 ، فولاد آلیاژی ایران -یزد ۹۶,۰۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  با سلام
  ممنون از خدمات خوبتون، خواستم بپرسم که فولاد آلیاژی SPk K100 و SPKR به صورت برش خورده و تک شاخه فروش دارید؟

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   ممنون، بله در هر قطری که مد نظر شما است در صورت موجودی برش خورده و یا به صورت تک شاخه تهیه می شود.

 2. :

  ممکنه من و در زمینه پیدا کردن ورق که مقاومت به حرارت بالایی داره راهنمایی کنید لطفا

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   ورق هایی که مقاومت به حرارت دارند می توان از ورقهای استیل نسوز و یا ورق هایی آتشخوار استفاده کرد بستگی به دمای کاری و نوع کاربرد دارد. اگر که این دو مورد را بیان کنید بهتر میتونم راهنماییتون کنم، می تونید با شماره شرکت تماس بگیرید.

 3. :

  سلام وقت بخیر، فولاد آلیاژی Ck45 یزد درجه یک به صورت شاخه و برشی فروش دارید؟

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   بله ،شما از طریق سایت و یا ارتباط با بخش فروش از طریق تماس تلفنی سفارش خود را اعلام نمایید.

 4. :

  سلام تست نیس چه تستی است؟

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   در اصل استاندارد NACE یک استاندارد آمریکایی است که برای ارزیابی مناسب تجهیزاتی که در در میدان های نفتی تحت ترک خوردگی ناشی از سولفیده شدن و سولفید هیدروژن قرار دارد ، کاربرد دارند.
   استاندارد انواع مواد مقاوم در برابر خوردگی از جمله فولادهای زنگ نزن است که می تواند در محیط های نفتی و مکان محدودیت خاص در سختی مواد مورد استفاده مشخص می کند. این استاندارد هم مواد اولیه و هم مواد با قابلیت جوشکاری را در بر میگیرد. حد اکثر سختی به روش راکول اندازه گیری می شود.خصوصیات مواد prequalified شده:
   ۱- بیشینه سختی ۲۲ HRC
   ۲- درصد Ni کمتر از ۱٪

 5. :

  سلام خدمت شما و ممنون از سایت خوبتون، فولاد های الیاژی گرمکار تا چه محدوده دمایی خواص مکانیکی خود را حفظ میکنند و تحت شرایط کار دمای بالا نرم نمیشوند؟

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   فولادهای ابزار گرمکار برای کاربردهایی که دمای آنها بالاتر از ۳۱۶ درجه سانتیگراد است طراحی شده اند. فولادهای ابزار سردکار (مثل IASC2363 ، IASC2379 ) معمولاً وقتی در محدوده دمایی فوق قرار میگیرند، نرم شده و استحکام آنها کاهش می یابد. فولادهای گرمکار به دوگروه عمده تقسیم میشوند. عنصر اصلی گروه اول مولیبدن وگروه دوم تنگستن است. فولادهای مولیبدن دار معمولاً چقرمگی ومقاومت به شوک حرارتی بهتری نسبت به گروه تنگستن دار از خود نشان میدهند. به همین دلیل میتوانید باآب سردشونداز این دسته بیشتر برای فولادهای ابزارگرمکار استفاده میشود. فولادهای تنگستن دار مقاومت به نرم شدن وخستگی حرارتی بهتری از خود نشان میدهند اما به خاطر چقرمگی پایین، کاربردهای آنها خاص ومحدود میباشد. ابزار ساخته شده از فولاد گرمکار عموماً بایستی درمدتی طولانی، تنش های مکانیکی شدید همراه باتغییرات تنش های حرارتی را تحمل نماید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.