فروآلیاژ

فروآلیاژ

فروآلیاژ به فولادهای ساخته شده از کمتر از ۵۰% آهن گفته میشود که یکی از عناصر مختلف فلزی هستند که به دلیل دارا بودن خواص شکنندگی در ساخت محصولات فلزی به تنهایی مناسب نیستند، اما به عنوان منبع مهم در ساخت فولادهای آلیاژی به کار می روند. فرو آلیاژهای اصلی عبارتند از فرومنگنز، فروکروم، فرومولیبدن، فرو تیتانیوم، فرو وانادیوم، فروسیلیکون، فروبورن و فرو فسفر می باشند فروآلیاژها عموما دمای ذوب پایین تری نسبت به عناصرشان در حالت خالص دارند و می توانند به راحتی در مذاب فلز جای گیرند.

کاربرد فروآلیاژها

این نوع آلیاژها معمولا به عنوان افزودنی به مذاب فلز به منظور حصول خواص ویژه برای ساخت فولادهایی که کاربرد های خاص دارند افزوده می شوند. کاربردها ی آن عموما در فولاد های ساده کربنی، فولاد ضد زنگ، آلیاژها، الکتروسازی، ابزاری و غیره می باشد.
برای مثال فرو منگنز، فرو آلیاژی است که شامل مقادیر بالایی از منگنز است که از ترکیب MnO2 ، Fe2O3 و کربن در کوره شکل میگیرد. فرو منگنز تحت عملیات حرارتی واکنش داده و نقش دی اکسید کننده را بازی میکند. میزان نیاز به فرومنگنز و سیلیکو منگنز در صنعت فولاد حدود ۹ تا ۱۰ کیلو به ازای هر تن فولاد می باشد.
مورد مصرف فرومنگنز در اکسیژن زدایی فولاد و تولید فولاد آلیاژی حاوی منگنز می باشد. فرو منگنز پرکربن (۷۰% -۸۰% Mn) و سیلیکو منگنز (۶۵% – ۶۸% Mn , ۱۵% – ۲۵% / Si) بیشترین کاربرد را دارند.مقدار منگنز در فولادهای زنگ نزن ۱۰% و در فولادهای بسیار سخت و مقاوم ۱۴% – ۱۰% می باشد.

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۱۵

کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۵۹۱۰-۶۰فرومنگنز،پرکربن درب انبار اصفهان۶۹,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۳۷۱۰-۶۰فروسیلیس،درب کارخانه اصفهان۵۸,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۱۱۰-۵۰فروکروم ،رویین پلتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کداندازه ذرات(میلیمتر)محل تحویلنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۵۸۱۰-۶۰درب کارخانهفرومنگنز۷۴,۰۰۰ ریال
۷۴۴۹۱۰-۶۰بندر عباسسیلیکو منگنز۶۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۳۷۱۰-۶۰فروسیلیس،درب کارخانه اصفهانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۳۰
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۰۱۰-۵۰فرومولیبدن ،زنجان برنز۶۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۱۰-۶۰فرومنگنز،پرکربن هندی درب انبار اصفهان۶۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کداندازه ذرات(میلیمتر)محل تحویلنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۴۸۱۰-۶۰بندر عباسفرومنگنز،هندتماس بگیرید
۸۳۶۱۰-۶۰بندر عباسفرومنگنز،سنگ افریقاتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۹
کداندازه ذرات(میلیمتر)محل تحویلنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۴۸۱۰-۶۰بندر عباسفرومنگنز،هند۶۱,۰۰۰ ریال
۸۳۶۱۰-۶۰بندر عباسفرومنگنز،سنگ افریقا۶۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۳۷۱۰-۶۰فروسیلیس،درب کارخانه اصفهان۵۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کداندازه ذرات(میلیمتر)محل تحویلنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۴۸۱۰-۶۰بندر عباسفرومنگنز،هند۶۱,۰۰۰ ریال
۸۳۶۱۰-۶۰بندر عباسفرومنگنز،سنگ افریقا۶۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۲
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۱۰-۶۰فرومنگنز،پرکربن هندی درب انبار اصفهانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۲
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۱۱۰-۵۰فروکروم ،رویین پلتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۹
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۹۰۱۰-۶۰فروسیلیس،درب کارخانه فروسیلیس ایران۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۹
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۱۰-۶۰فرومنگنز،پرکربن هندی درب انبار اصفهان۶۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۰۴
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۶۱۰-۶۰فروسیلیس، ازنا درب کارخانه۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۰۴
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۱۰-۶۰فرومنگنز،پرکربن هندی درب انبار اصفهان۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۰۴
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۰۱۰-۵۰فرومولیبدن ،زنجان برنز۶۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۰۳
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۱۱۰-۵۰فروکروم ،رویین پل۷۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۰۳
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۱۰-۶۰فرومنگنز،پرکربن هندی درب انبار اصفهان۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۰۳
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۶۱۰-۶۰فروسیلیس، ازنا درب کارخانه۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۰۳
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۰۱۰-۵۰فرومولیبدن ،زنجان برنز۶۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۷۱۰-۶۰فرومنگنز،پرکربن هندی درب انبار اصفهان۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۶۱۰-۶۰فروسیلیس، ازنا درب کارخانه۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۲
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۶۴۱۰-۶۰فروسیلیس، آلیاژ سازانتماس بگیرید
۷۲۶۲۰-۳فروسیلیس، آلیاژ سازانتماس بگیرید
۷۲۶۳۳-۱۰فروسیلیس، آلیاژ سازانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۲
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۵۴۰۱۰-۶۰فروآلومینیوم، بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۱۳
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۶۴۱۰-۶۰فروسیلیس، آلیاژ سازان۴۸,۰۰۰ ریال
۷۲۶۲۰-۳فروسیلیس، آلیاژ سازان۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۶۳۳-۱۰فروسیلیس، آلیاژ سازان۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۱۳
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۶۶۵-۷۵%۱۰-۶۰فروتیتانیوم،بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۱۳
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۷۶۵-۶۰%۱۰-۶۰فرومولیبدن ، بنگاه تهران۶۷۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۱۳
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۵۰۱۰-۶۰اکسید مولیبدن،بنگاه تهران۴۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۲
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۵۰۱۰-۶۰اکسید مولیبدن،بنگاه تهران۴۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۲
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۷۶۵-۶۰%۱۰-۶۰فرومولیبدن ، بنگاه تهران۵۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۲
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۶۶۵-۷۵%۱۰-۶۰فروتیتانیوم،بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۲
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۶۴۱۰-۶۰فروسیلیس، آلیاژ سازان۴۸,۰۰۰ ریال
۷۲۶۲۰-۳فروسیلیس، آلیاژ سازان۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۶۳۳-۱۰فروسیلیس، آلیاژ سازان۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کداندازه ذرات(میلیمتر)محل تحویلنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۵۰۱۰-۶۰اصفهان منگنز متوسط کربن۸۵,۰۰۰ ریال
۷۴۴۸۱۰-۶۰بندر عباسفرومنگنز۶۱,۰۰۰ ریال
۷۴۴۹۱۰-۶۰بندر عباسسیلیکو منگنز۵۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۳۰
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۶۶۵-۷۵%۱۰-۶۰فروتیتانیوم،بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۳۰
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۵۴۰۱۰-۶۰فروآلومینیوم، بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷
کداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالامحل تحویلقیمت برحسب کیلوگرم
۷۴۴۸۱۰-۶۰فرومنگنزبندر عباس۶۱,۰۰۰ ریال
۷۴۴۹۱۰-۶۰سیلیکو منگنزبندر عباس۵۱,۰۰۰ ریال
۷۴۵۰۱۰-۶۰منگنز متوسط کربناصفهان۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۷
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۸۳۱۵-۶۵%۱۰-۶۰فروسیلیکو منگنز ، هندی-بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۸۴۷۶%۱۰-۶۰فرومنگنز پر کربن، هندی-بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۷
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۸۳۱۵-۶۵%۱۰-۶۰فروسیلیکو منگنز ، هندی-بنگاه تهران۶۴,۵۰۰ ریال
۷۲۸۴۷۶%۱۰-۶۰فرومنگنز پر کربن، هندی-بنگاه تهران۷۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۸۳۱۵-۶۵%۱۰-۶۰فروسیلیکو منگنز ، هندی-بنگاه تهران۶۴,۵۰۰ ریال
۷۲۸۴۷۶%۱۰-۶۰فرومنگنز پر کربن، هندی-بنگاه تهران۷۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۸۳۱۵-۶۵%۱۰-۶۰فروسیلیکو منگنز ، هندی-بنگاه تهران۵۴,۵۰۰ ریال
۷۲۸۴۷۶%۱۰-۶۰فرومنگنز پر کربن، هندی-بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۸۳۱۵-۶۵%۱۰-۶۰فروسیلیکو منگنز ، هندی-بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۸۴۷۶%۱۰-۶۰فرومنگنز پر کربن، هندی-بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۵۴۰۱۰-۶۰فروآلومینیوم، بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۶۶۵-۷۵%۱۰-۶۰فروتیتانیوم،بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۴
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۷۶۵-۶۰%۱۰-۶۰فرومولیبدن ، بنگاه تهران۵۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۵۴۰۱۰-۶۰فروآلومینیوم، بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۳۰
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۷۰۱>میکروسیلیکا، صنایع فرو آلیاژتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۸
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۶۶۵-۷۵%۱۰-۶۰فروتیتانیوم،بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۸
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۸۳۱۵-۶۵%۱۰-۶۰فروسیلیکو منگنز ، هندی-بنگاه تهران۵۴,۵۰۰ ریال
۷۲۸۴۷۶%۱۰-۶۰فرومنگنز پر کربن، هندی-بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۲۶
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۶۴۱۰-۶۰فروسیلیس، آلیاژ سازان۴۶,۵۰۰ ریال
۷۲۶۸۱۰-۶۰فروسیلیس، فروآلیاژ کاویان۴۹,۰۰۰ ریال
۷۲۵۹۱۰-۶۰فروسیلیس، صنایع فروآلیاژ تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۲۶
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۵۴۰۱۰-۶۰فروآلومینیوم، بنگاه تهران۵۷,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دو شنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۶۱۱۰-۱۰۰فروسیلیس، صنایع فروآلیاژ تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دو شنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۶۰۶۰-۸۰فروسیلیس، صنایع فروآلیاژ تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دو شنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۶۴۱۰-۶۰فروسیلیس، آلیاژ سازان۴۶,۰۰۰ ریال
۷۲۶۸۱۰-۶۰فروسیلیس، فروآلیاژ کاویان۴۸,۰۰۰ ریال
۷۲۵۹۱۰-۶۰فروسیلیس، صنایع فروآلیاژ تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۵۴۰۱۰-۶۰فروآلومینیوم، بنگاه تهران۵۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۱۶
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۷۶۵-۶۰%۱۰-۶۰فرومولیبدن ، بنگاه تهران۵۲,۰۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۱۶
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۶۶۵-۷۵%۱۰-۶۰فروتیتانیوم،بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۱۴
کدگریداندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۸۳۱۵-۶۵%۱۰-۶۰فروسیلیکو منگنز ، هندی-بنگاه تهران۵۴,۵۰۰ ریال
۷۲۸۴۷۶%۱۰-۶۰فرومنگنز پر کربن، هندی-بنگاه تهران۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۱۳
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۶۴۱۰-۶۰فروسیلیس، آلیاژ سازان۴۵,۵۰۰ ریال
۷۲۶۸۱۰-۶۰فروسیلیس، فروآلیاژ کاویان۴۷,۵۰۰ ریال
۷۲۵۹۱۰-۶۰فروسیلیس، صنایع فروآلیاژ تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۷۰۱>میکروسیلیکا، صنایع فرو آلیاژتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۶۳۰-۳فروسیلیس، آلیاژ سازان۴۵,۰۰۰ ریال
۷۲۶۶۰-۳فروسیلیس، فروآلیاژ کاویان۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۶۹۰-۳فروسیلیس، صنایع فروآلیاژ تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۶۴۳-۱۰فروسیلیس، آلیاژ سازان۴۵,۰۰۰ ریال
۷۲۶۷۳-۱۰فروسیلیس، فروآلیاژ کاویان۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۸۳-۱۰فروسیلیس، صنایع فروآلیاژ تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۶۴۱۰-۶۰فروسیلیس، آلیاژ سازان۴۵,۰۰۰ ریال
۷۲۶۸۱۰-۶۰فروسیلیس، فروآلیاژ کاویان۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۵۹۱۰-۶۰فروسیلیس، صنایع فروآلیاژ تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۶۰۶۰-۸۰فروسیلیس، صنایع فروآلیاژ تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کد اندازه ذرات(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۶۱۱۰-۱۰۰فروسیلیس، صنایع فروآلیاژ تماس بگیرید

دیدگاهها

 1. :

  سلام ، در مورد محصولات فرو آلیاژ، فروآلومینیوم با خلوص بالای ۵۰درصد به صورت کلوخه امکان سفارشش هست؟

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   فروآلومینیوم با عیار ۳۵الی ۳۷% به صورت کلوخه تولید میشود ولی در عیار های بالاتر امکان تولید بعه صورت کلوخه نیست چرا که به صورت پودر تبدیل می شود.

 2. :

  سلام و خسته نباشید، فرو آلیاژ به صورت میکرونیزه راحتر میشه نگهداری کرد یا به صورت کلوخه؟

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   پودر های فرو آلیاژ به صورت کلوخه شرایط نگهداری راحتری دارند و بهتر است که به صورت کلوخه ای تهیه شود ولی در مواردی که خلوص بالای ۵۰ درصد مد نظر باشد فرو آلیاژ به صورت پودر میکرونیزه تهیه می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.