فاکتور رسمی

portfolio
portfolio
Project Info
  • Category: اطلاع رسانی
Project Details

به موجب ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مکلف اند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید،نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و صدور صورتحساب اقدام نمایید. لذا صدور صورتحساب از تکالیفی است که برای مودیان مشمول این نظام در نظر گرفته شده است که نشان از […]

More Project Details

فاکتور رسمی

به موجب ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مکلف اند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید،نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و صدور صورتحساب اقدام نمایید.
لذا صدور صورتحساب از تکالیفی است که برای مودیان مشمول این نظام در نظر گرفته شده است که نشان از اهمیت و جایگاه خاص آن میباشد.
شرکت تجارت فلز با هدف رعایت ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده قادر به ارائه فاکتور رسمی می باشد که نمونه آن را در شکل بالا مشاهده میکنید.

جستجو کنید