روند عرضه و تقاضای فلز روی تا سال ۲۰۱۹

روند عرضه و تقاضای فلز روی تا سال ۲۰۱۹

روند عرضه و تقاضای فلز روی تا سال ۲۰۱۹

سازمان های نظارتی استرالیا پیش‌بینی میزان عرضه و تقاضای روی را تا سال ۲۰۱۹ منتشر کردند. براساس این پیش‌بینی، کسری عرضه در بازار روی تا سال ۲۰۱۹ ادامه خواهد یافت. از این رو باید رشد و بالا باقی ماندن سطح قیمتی روی را انتظار داشت.
میزان تولید معدنی، فلز تصفیه شده روی در ۳ سال گذشته به‌ همراه تخمینی برای ۳ سال آتی در نمودار آورده شده است. همان‌طور که در نمودار نیز مشاهده می‌شود میزان مصرف روی در سال‌های قبل از ۲۰۱۵ از میزان تولید آن کمتر بوده است و همین امر نیز موجب مازاد این فلز در بازار و کاهش جهانی قیمت روی شد.

در سال ۲۰۱۶، میزان تولید معدنی کاهش یافت اما باتوجه به مازاد سال قبل، میزان موجودی فلز روی تصفیه شده تغییری نیافت. در کنار این امر در سال ۲۰۱۶، میزان مصرف فلز روی در دنیا نسبت به سال قبل خود حدود ۴.۶ درصد افزایش یافت. افزایش تقاضا و افت عرضه فلز روی موجب شد تا قیمت روی در بازارهای بین‌المللی افزایش یابد.
میزان دقیق تولید و مصرف روی در سال ۲۰۱۷ مشخص نیست؛ اما با توجه به داده‌های فعلی، با وجود افزایش تولید معدنی روی به‌علت افزایش تقاضا برای این فلز، همچنان میزان تقاضا بیش از تولید برآورد می‌شود و همین امر نیز موجب ادامه روند افزایشی قیمت روی شده است.

میزان تخمینی تقاضا برای روی در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۳,۴% رشد خواهد داشت. با وجود افزایش ۶,۳ % در تولید روی تصفیه شده سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل خود، همچنان میزان تقاضای روی حدود ۳,۵% بیشتر از میزان تولید این فلز خواهد بود و همین امر موجب ادامه روند صعودی قیمت روی در سال‌های آتی خواهد بود.
پیش‌بینی ها حاکی از آن دارد که میزان تولید جهانی معدنی روی در سال ۲۰۱۹، حدود ۱۵,۰۶۳,۰۰۰ تن برسد که نسبت به سال قبل تقریبا ۴ درصد رشد خواهد داشت. میزان تولید فلز روی تصفیه شده نیز به ۱۵ میلیون و ۲۹۰ هزار تن خواهد رسید که از رشد ۴ درصدی نسبت به سال قبل برخوردار است. مقدار تقاضا نیز به ۱۵ میلیون و ۳۹۰ هزار تن خواهد رسید که نسبت به سال قبل خود رشد ۳,۶ درصدی خواهد داشت.

پیش بینی میزان عرضه و تقاضای فلز روی تا سال ۲۰۱۹

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *

پست مرتبط

جستجو کنید