صادرات زنجیره فولاد و محصولات فولادی در رتبه نخست صادرات کشور

صادرات زنجیره فولاد و محصولات فولادی در  رتبه نخست صادرات کشور

صادرات زنجیره فولاد و محصولات فولادی در رتبه نخست صادرات کشور

بر اساس آمار تجارت خارجی کشور در مدت ۹ ماه امسال، صادرات زنجیره فولاد و محصولات فولادی با سهمی بیش از ۳۴% و رقم افزون بر ۲ میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار رتبه اول را به خود اختصاص داد .

صدور زنجیره فولاد و محصولات فولادی در ۹ ماه امسال به رقم ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تن رسید که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته رشد ۲۳% را نشان می دهد .ارزش صادرات زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط نیز در دوره این گزارش بیش از ۲ میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار ثبت شد که در مقایسه با دوره مشابه پارسال افزایش سه درصدی را ثبت کرد. آمار تجارت خارجی نشان می دهد، در ۹ ماهه امسال افزون بر ۴۸ میلیون و ۶۶۳ هزار تن صادرات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش بیش از ۶میلیارد و ۸۵۵ میلیون دلار بود .بخش معدن و صنایع معدنی از کل صادرات این دوره از نظر وزنی ۵۵% و از لحاظ ارزشی ۲۲% سهم را به خود اختصاص داد.

صادرات سنگ آهن ۱۱% از سهم صادرات زنجیره فولاد را به خود اختصاص داد.
بر پایه آمار منتشر شده، در ۹ ماه امسال ۱۴ میلیون و ۳۱۳ هزار تن سنگ آهن به ارزش ۷۹۷ میلیون و ۲۳ هزار دلار صادر شد که از نظر ارزشی ۱۱% ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی را در این دوره دارا بود.مجموع صادرات سنگ آهن در مدت این گزارش از لحاظ وزنی در مقایسه با دوره مشابه در سال ۹۵% رشد سه درصدی دارد و از نظر ارزشی افزایش ۵۲% درصدی نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ ( منتهی به آذر) را ثبت کرد.

قطعات فولادی با رشد ۱۵% همراه بود.
صادرات محصولات پایین دستی و قطعات فولاد هم در مدت این گزارش از نظر وزن به رقم ۵۴۴,۰۰۰ تن رسید و از لحاظ ارزشی هم به رقم ۳۸۹ میلیون و ۸۹ هزار دلار بالغ شد . میزان صادرات محصولات پایین دستی و قطعات فولاد در مدت این گزارش از نظر وزنی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افت ۱۲% را نشان می دهد و از لحاظ ارزشی در مقایسه با ۹ ماهه ۱۳۹۵ رشد ۱۵% را ثبت کرد .

افزایش صادرات آهن اسفنجی تا ۳۶۴%
بر اساس آمار تجارت خارجی در ۹ ماه امسال صدور ۵۳۸ هزار تن آهن اسفنجی صورت گرفت که از نظر ارزشی ۱۴۰ میلیون و ۲۷ هزار دلار بود که مقایسه این ارقام با دوره مشابه در سال گذشته از لحاظ وزنی ۳۶۴ درصد و از نظر ارزشی ۶۳% رشد نشان می دهد.

ارزش صادرات ۳۸.۷ میلیون دلاری انواع فروآلیاژ
برابر این آمار در دوره مورد بررسی ۲۲ هزار تن انواع فروآلیاژ از کشورمان به ارزش ۳۸.۷ میلیون دلار صادر شد که از نظر وزنی و ارزشی در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ترتیب ۱۲% و ۷% کاهش نشان می دهد.

صادرات غیرنفتی کشورمان در دوره ۹ ماه امسال ۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اعلام شد و ۲۲ % این رقم سهم بخش معدن و صنایع معدنی است.
کشور ایران رتبه ۱۴ در رده بندی فولادسازی جهان به خود اختصاص داده است که پیش بینی شده تا پایان امسال حدود هشت میلیون تن صادرات فولاد داشته باشد.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *

پست مرتبط

جستجو کنید