سیم آرماتور

سیم آرماتور

برای یکپارچه شدن میلگردها و جابجا نشدن آن طی عملیات بتن ریزی میلگرد ها را با نوعی میلگرد نازک که قابلیت انعطاف زیادی دارد که اصطلاحا سیم آرماتور می نامند گره (گره ساده ، گره صلیبی ، گره اصطحکاکی ) میزنند.این نوع میلگردهای آرماتوربندی بر اساس ضخامت و نوع آلیاژ به دوصورت شاخه ای و کلافی تولید میشود.

کاربرد سیم آرماتور

از سیم های آرماتوربندی در صنایع ساختمان سازی –سد سازی –پل سازی –مصارف صنعتی و… استفاده میشود.

استانداردهای سیم آرماتور

سایز 1/5 میلیمتر آن بیشترین مصرف را دارد و عمدتا برای بستن میلگردهای آرماتور بندی از آن استفاده می شود.از این رو به آن سیم آرماتور بندی نیز می گویند.
سایز 2/5 میلیمتر : بعد از سایز 1/5 میلیمتر بیشترین مصرف را دارد و از آن برای بستن قالب های فلزی استفاده می شود.از این رو به آن مفتول سیاه قالب بندی نیز می گویند.
سایز 3 و 4 میلیمتر عمدتا”استفاده های کمتری دارد و در صنایع نجاری و چوبی و صنعت بسته بندی محصولات کشاورزی کاربرد دارد.

دسته:

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۹

کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۸/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۶۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۱۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵.۰۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵.۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶,۱۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۰۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۰۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۰۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶.۰۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶.۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵۸۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵۹۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵۹۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۰۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۳۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۲۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۴۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۴۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۶۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۸۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۶۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۴۵۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۴۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۵۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۸۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۸۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۷۴۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۷۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۷۶۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۷۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۷۷۵۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۷۷۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۷۹۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۷۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۷۷۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۷۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۷۸۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۷۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۸۲۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۸۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۲۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۰۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۳۵۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۳۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۳۸۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۳۸۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۴۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۴۵۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۴۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۵۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۴۵۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۴۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۴۱۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۴۱۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۳۸۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۳۸۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۴۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۳۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۷۵۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۷۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۳۶۹۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۳۶۹۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۳۶۸۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۳۶۸۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۳۷۳۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۳۷۳۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۳۷۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۳۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۳۰۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۳۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۳۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۲۰۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۲۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۲۰۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۲۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۴۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۱۹۸۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۱۹۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۰۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۵۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۰۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۰۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۰۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۰۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۰۰۰ريال

دیدگاهها

 1. :

  ممنون از سایت خوبتون، خواستم بپرسم مقاومت مفتول ایرانی و چینی در برابر زنگ زدگی چه تفاوتی دارند؟، ممنون میشم راهنماییم کنید

 2. Ghasemi-tejaratfelez

  :

  مزیت نوع چینی یکنواختی ضخامت و نرمی مفتول و وزن یکسان کلاف ها می باشد.
  مزیت نوع ایرانی گرم واقعی بودن است.لازم به ذکر است که میزان مقاومت در مقابل زنگ زدگی نوع گرم ایرانی -بویژه اگر توسط کارخانه های شناخته شده تولید شده باشد – به مراتب بهتر از نوع گرم چینی است.
  گرم بودن در مفتولهای ضخیم مهم تر از مفتول های نازک است.

 3. :

  سلام یک سوال خدمتتون داشتم شما سیم آرماتور چینی فرق با ایرانی چیه ایا شما پیشنهاد میدین من کدام خریداری کنم ممنون میشم؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام چینی عموما به دلیل حرارت دیدن نرم میشود ضاخمت در در خارجی معمولا یکنخوات است ولی در ایرانی فابریک غیر فابریک تقسیم میشود.فابریک از نظر کششی نازک کردن بیشتر میلگرد شماره ۶ استفاده میشود غیر فابریک از تسمه فلزی تهیه میکند از نظر قیمتی ۲۰۰ فرقشون برای درج استعلام قیمت تماس بگیرید .

 4. :

  سلام وزن کلاف سیم آرماتور ۱.۵ چند کیلو است

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وزن مناسب یک حلقه سیم آرماتور کلاف ۱.۵ نمره ۲۲ یا ۲۶ کیلو میباشد سایز ۲.۵ ۳۵ کیلو میباشد

 5. :

  سلام آیا شما ارسال به شهرستان دارین !!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام بله به کلیه نقاط ایران ارسال داریم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.