سیم آرماتور

سیم آرماتور

برای یکپارچه شدن میلگردها و جابجا نشدن آن طی عملیات بتن ریزی میلگرد ها را با نوعی میلگرد نازک که قابلیت انعطاف زیادی دارد که اصطلاحا سیم آرماتور می نامند گره (گره ساده ، گره صلیبی ، گره اصطحکاکی ) میزنند.این نوع میلگردهای آرماتوربندی بر اساس ضخامت و نوع آلیاژ به دوصورت شاخه ای و کلافی تولید میشود.

کاربرد سیم آرماتور

از سیم های آرماتوربندی در صنایع ساختمان سازی –سد سازی –پل سازی –مصارف صنعتی و… استفاده میشود.

استانداردهای سیم آرماتور

سایز 1/5 میلیمتر آن بیشترین مصرف را دارد و عمدتا برای بستن میلگردهای آرماتور بندی از آن استفاده می شود.از این رو به آن سیم آرماتور بندی نیز می گویند.
سایز 2/5 میلیمتر : بعد از سایز 1/5 میلیمتر بیشترین مصرف را دارد و از آن برای بستن قالب های فلزی استفاده می شود.از این رو به آن مفتول سیاه قالب بندی نیز می گویند.
سایز 3 و 4 میلیمتر عمدتا”استفاده های کمتری دارد و در صنایع نجاری و چوبی و صنعت بسته بندی محصولات کشاورزی کاربرد دارد.

دسته:

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶

کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران

۲۷,۵۰۰ ریال

۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران

۲۷,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران

۲۷,۴۰۰ ریال

۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران

۲۷,۴۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۰/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۰/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۰/۱۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۸۱۱.۵سیم آرماتور گالوانیزه بنگاه تهران۴۳.۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور برشی تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور برشی تسمه بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور برشی تسمه بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور برشی تسمه بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۹/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۸۱۱.۵سیم آرماتور گالوانیزه بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور برشی تسمه بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور برشی تسمه بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور برشی تسمه بنگاه تهران۲۶,۱۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور برشی تسمه بنگاه تهران۲۶,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۸۱۱.۵سیم آرماتور گالوانیزه بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۸۱۱.۵سیم آرماتور گالوانیزه بنگاه تهران۴۳,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور برشی تسمه بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور برشی تسمه بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶,۴۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۱۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور برشی تسمه بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور برشی تسمه بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۸۱۱.۵سیم آرماتور گالوانیزه بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶,۴۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۸۱۱.۵سیم آرماتور گالوانیزه بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور برشی تسمه بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور برشی تسمه بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۸۱۱.۵سیم آرماتور گالوانیزه بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۹۱.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۹۸۰۲.۵سیم آرماتور فابریک بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۷۷۱.۵سیم آرماتور برشی تسمه بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۹۷۸۲.۵سیم آرماتور برشی تسمه بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۸/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۶۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۸۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۶۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۵۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۳۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۹۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۵۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۰۰۰ريال
۵۱۱۴۲.۵سیم آرماتور کلاف بنگاه تهران۲۰۰۰۰ريال

دیدگاهها

 1. :

  ممنون از سایت خوبتون، خواستم بپرسم مقاومت مفتول ایرانی و چینی در برابر زنگ زدگی چه تفاوتی دارند؟، ممنون میشم راهنماییم کنید

 2. Ghasemi-tejaratfelez

  :

  مزیت نوع چینی یکنواختی ضخامت و نرمی مفتول و وزن یکسان کلاف ها می باشد.
  مزیت نوع ایرانی گرم واقعی بودن است.لازم به ذکر است که میزان مقاومت در مقابل زنگ زدگی نوع گرم ایرانی -بویژه اگر توسط کارخانه های شناخته شده تولید شده باشد – به مراتب بهتر از نوع گرم چینی است.
  گرم بودن در مفتولهای ضخیم مهم تر از مفتول های نازک است.

 3. :

  سلام یک سوال خدمتتون داشتم شما سیم آرماتور چینی فرق با ایرانی چیه ایا شما پیشنهاد میدین من کدام خریداری کنم ممنون میشم؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام چینی عموما به دلیل حرارت دیدن نرم میشود ضاخمت در در خارجی معمولا یکنخوات است ولی در ایرانی فابریک غیر فابریک تقسیم میشود.فابریک از نظر کششی نازک کردن بیشتر میلگرد شماره ۶ استفاده میشود غیر فابریک از تسمه فلزی تهیه میکند از نظر قیمتی ۲۰۰ فرقشون برای درج استعلام قیمت تماس بگیرید .

 4. :

  سلام وزن کلاف سیم آرماتور ۱.۵ چند کیلو است

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وزن مناسب یک حلقه سیم آرماتور کلاف ۱.۵ نمره ۲۲ یا ۲۶ کیلو میباشد سایز ۲.۵ ۳۵ کیلو میباشد

 5. :

  سلام آیا شما ارسال به شهرستان دارین !!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام بله به کلیه نقاط ایران ارسال داریم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.