سپری

سپری

سپری که به شکل ظاهری T تولید میشود همانند محصولات دیگر مانند نبشی و ناودانی به صورت فابریک و پرسی تولید میشود اما گاها در بازار در صورت موجود نبودن تولیدات فابریک و پرسی روند مرسومی برای تولید بعضی از سپری ها وجود دارد که بدین ترتیب تیرآهن از قسمت وسط وب (web) به صورت طولی برش خورده و از آن سپری تولید میکنند مثال برای تولید سپری سایز ۱۰۰ تیرآهن ۲۰۰ را برش داده و دو سپری از آن استخراج میکنند.

کاربردهای سپری

سپری در ساختمان خرپا ، در اسکلت گلخانه ها ، سقف و نما های شیشه ای ، در نورگیری زیرزمین ها جهت آجرهای شیشه ای در فضای بالا و به عنوان مهار کننده در ساختمانها و همچنین در صنایع سدسازی مصرف می گردد .

استانداردهای سپری

استانداردهای متعارف سپری عبارت است از: DIN EN 10055 / DIN59051 / DIN1022

تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۱۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران

۲۱,۴۵۰ ریال

۲۰۶۲۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران

۲۱,۰۰۰ ریال

۲۰۶۳۵سپری ST37 ضخامت ۵ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران

۲۱,۰۰۰ ریال

۲۰۶۴۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران

۲۱,۴۵۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۵۷۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری کارخانه۱۹۸۰۰ريال
۲۰۵۸۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری کارخانه۱۹۸۰۰ريال
۲۰۵۹۵سپری ST37 ضخامت ۵میل شاخه۶ متری کارخانه۱۹۸۰۰ريال
۲۰۶۰۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری کارخانه۲۰۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۵۷۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ريال
۲۰۵۸۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری کارخانه ۱۹,۸۰۰ ريال
۲۰۵۹۵سپری ST37 ضخامت ۵میل شاخه۶ متری کارخانه۱۹,۸۰۰ ريال
۲۰۶۰۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۵۷۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری کارخانه۱۹,۹۰۰ ريال
۲۰۵۸۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری کارخانه۱۹,۹۰۰ ريال
۲۰۵۹۵سپری ST37 ضخامت ۵میل شاخه۶ متری کارخانه۱۹,۹۰۰ ريال
۲۰۶۰۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری کارخانه۲۰,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کد سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۹۶۴سپری ST37 ضخامت ۴میل نورد سجاد شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ريال
۴۲۹۷۵سپری ST37 ضخامت ۵میل نورد سجاد شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ريال
۴۲۹۵۳سپری ST37 ضخامت ۳میل نورد سجاد شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۱,۰۰۰ ريال
۴۲۹۸۶سپری ST37 ضخامت ۶میل نورد سجاد شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۱,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کد سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۹۶۴سپری ST37 ضخامت ۴میل نورد سجاد شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۰,۷۵۰ ريال
۴۲۹۷۵سپری ST37 ضخامت ۵میل نورد سجاد شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۰,۷۵۰ ريال
۴۲۹۵۳سپری ST37 ضخامت ۳میل نورد سجاد شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۱,۱۵۰ ريال
۴۲۹۸۶سپری ST37 ضخامت ۶میل نورد سجاد شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۱,۱۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۵۸۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری کارخانه۲۰,۰۰۰ ريال
۲۰۵۹۵سپری ST37 ضخامت ۵میل شاخه۶ متری کارخانه۲۰,۰۰۰ ريال
۲۰۶۰۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ريال
۲۰۵۷۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۵۸۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری کارخانه۲۰۷۰۰ريال
۲۰۵۷۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری کارخانهتماس بگیرید
۲۰۵۹۵سپری ST37 ضخامت ۵میل شاخه۶ متری کارخانهتماس بگیرید
۲۰۶۰۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۱۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ريال
۲۰۶۲۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ريال
۲۰۶۳۵سپری ST37 ضخامت ۵ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ريال
۲۰۶۴۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران ۲۱,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۵۷۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ريال
۲۰۵۸۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری کارخانه ۲۰,۰۰۰ ريال
۲۰۵۹۵سپری ST37 ضخامت ۵میل شاخه۶ متری کارخانه ۲۰,۳۰۰ ريال
۲۰۶۰۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۵۸۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری کارخانه۱۹,۳۰۰ ريال
۲۰۵۹۵سپری ST37 ضخامت ۵میل شاخه۶ متری کارخانه۱۹,۳۰۰ ريال
۲۰۶۰۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری کارخانه۲۰,۳۰۰ ريال
۲۰۵۷۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۵۷۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری کارخانه۱۹,۵۰۰ ريال
۲۰۵۸۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری کارخانه ۱۸,۵۰۰ ريال
۲۰۵۹۵سپری ST37 ضخامت ۵میل شاخه۶ متری کارخانه۱۸,۵۰۰ ريال
۲۰۶۰۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری کارخانه ۱۹,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۵۷۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری کارخانه۱۹,۵۰۰ ريال
۲۰۵۸۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری کارخانه ۱۸,۵۰۰ ريال
۲۰۵۹۵سپری ST37 ضخامت ۵میل شاخه۶ متری کارخانه ۱۸,۵۰۰ ريال
۲۰۶۰۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری کارخانه۱۹,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۱۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۹,۴۵۰ ريال
۲۰۶۲۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۸,۴۵۰ ريال
۲۰۶۳۵سپری ST37 ضخامت ۵ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۸,۴۵۰ ريال
۲۰۶۴۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۹,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۵۷۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری کارخانه۱۹,۴۰۰ ريال
۲۰۵۸۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری کارخانه۱۸,۴۰۰ ريال
۲۰۵۹۵سپری ST37 ضخامت ۵میل شاخه۶ متری کارخانه۱۸,۴۰۰ ريال
۲۰۶۰۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری کارخانه۱۹,۴۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۵۷۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری کارخانه۱۹,۵۰۰ ريال
۲۰۵۸۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری کارخانه۱۸,۵۰۰ ريال
۲۰۵۹۵سپری ST37 ضخامت ۵میل شاخه۶ متری کارخانه۱۸,۵۰۰ ريال
۲۰۶۰۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کد سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۹۶۴سپری ST37 ضخامت ۴میل نورد سجاد شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹,۵۰۰ ريال
۴۲۹۷۵سپری ST37 ضخامت ۵میل نورد سجاد شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹,۵۰۰ ريال
۴۲۹۵۳سپری ST37 ضخامت ۳میل نورد سجاد شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۲۹۸۶سپری ST37 ضخامت ۶میل نورد سجاد شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۱۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۸,۴۵۰ ريال
۲۰۶۲۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۷,۷۵۰ ريال
۲۰۶۳۵سپری ST37 ضخامت ۵ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۷,۷۵۰ ريال
۲۰۶۴۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۸,۴۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۱۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۷,۹۵۰ ريال
۲۰۶۲۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۷,۴۵۰ ريال
۲۰۶۳۵سپری ST37 ضخامت ۵ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۷,۴۵۰ ريال
۲۰۶۴۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۸,۴۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۰۷
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۵۷۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری کارخانه۱۸,۰۰۰ ريال
۲۰۵۸۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری کارخانه۱۶,۸۰۰ ريال
۲۰۵۹۵سپری ST37 ضخامت ۵میل شاخه۶ متری کارخانه ۱۶,۸۰۰ ريال
۲۰۶۰۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۱۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۷,۹۵۰ ريال
۲۰۶۲۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۷,۴۵۰ ريال
۲۰۶۳۵سپری ST37 ضخامت ۵ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۷,۴۵۰ ريال
۲۰۶۴۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۸,۴۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۹۵۳سپری ST37 ضخامت ۳میل نورد سجاد شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷,۹۰۰ ريال
۴۲۹۶۴سپری ST37 ضخامت ۴میل نورد سجاد شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۷,۱۰۰ ريال
۴۲۹۷۵سپری ST37 ضخامت ۵میل نورد سجاد شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۷,۱۰۰ ريال
۴۲۹۸۶سپری ST37 ضخامت ۶میل نورد سجاد شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۸,۴۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۶۱۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۸,۲۵۰ ريال
۲۰۶۲۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۷,۲۵۰ ريال
۲۰۶۳۵سپری ST37 ضخامت ۵میل شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۷,۲۵۰ ريال
۲۰۶۴۶سپری ST37 ضخامت ۶میل شاخه۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۶۱۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه۶ متری تهران۱۹,۱۰۰ ريال
۲۰۶۲۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری تهران ۱۸,۱۵۰ ريال
۲۰۶۳۵سپری ST37 ضخامت ۵ میل شاخه۶ متری تهران۱۸,۱۵۰ ريال
۲۰۶۴۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری تهران ۱۸,۴۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۶۱۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه۶ متری تهران۱۷,۹۰۰ ريال
۲۰۶۲۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری تهران۱۶,۷۰۰ ريال
۲۰۶۳۵سپری ST37 ضخامت ۵ میل شاخه۶ متری تهران ۱۶,۷۰۰ ريال
۲۰۶۴۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری تهران۱۷,۹۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۵۷۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری کارخانه۱۷,۵۰۰ ريال
۲۰۵۸۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل شاخه۶ متری کارخانهتماس بگیرید
۲۰۵۹۵سپری ST37 ضخامت ۵میل شاخه۶ متری کارخانه ۱۶,۵۰۰ ريال
۲۰۶۰۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل شاخه۶ متری کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۶۱۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل۶ متری تهران۱۷,۵۰۰ ريال
۲۰۶۲۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل۶ متری تهران ۱۶,۵۵۰ ريال
۲۰۶۳۵سپری ST37 ضخامت ۵ میل۶ متری تهران ۱۶,۵۵۰ ريال
۲۰۶۴۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل۶ متری تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۵۷۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل ۶ متری کارخانه۱۷,۰۰۰ ریال
۲۰۵۸۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل ۶ متری کارخانه۱۵,۹۰۰ ریال
۲۰۵۹۵سپری ST37 ضخامت ۵میل ۶ متری کارخانه۱۵,۹۰۰ ریال
۲۰۶۰۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل۶ متری کارخانه۱۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۰۶۱۳سپری ST37 ضخامت ۳ میل۶ متری تهران۱۷,۰۰۰ ریال
۲۰۶۲۴سپری ST37 ضخامت ۴ میل۶ متری تهران۱۶,۳۰۰ ریال
۲۰۶۳۵سپری ST37 ضخامت ۵ میل۶ متری تهران۱۶,۳۰۰ ریال
۲۰۶۴۶سپری ST37 ضخامت ۶ میل۶ متری تهران۱۷,۵۰۰ ریال

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “سپری” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.