سوپر آلیاژها

سوپر آلیاژها

سوپر آلیاژها به آلیاژهای پایه نیکل، پایه آهن – نیکل و پایه کبالت گفته می شود که عموما در دماهای بالاتر از 540 درجه سانتی گراد استفاده می شوند.سوپر آلیاژ های پایه نیکل و پایه کبالت بسته به نوع کاربرد و ترکیب شیمیایی می توانند به صورت ریخته یا کار شده باشند همچنین سوپرآلیاژ های دارای ترکیب شیمیایی مناسب را می توان با آهنگری و نورد به اشکال گوناگون درآورد.
ترکیب های شیمیایی پرآلیاژ تر معمولا به صورت ریخته گری می باشند. ساختارهای سرهم بندی شده را می توان با جوشکاری یا لحیم کاری بدست آورد، اما ترکیب های شیمیایی که دارای مقادیر زیادی از فازهای سخت کننده هستند، به سختی جوشکاری می شوند. خواص سوپرآلیاژها را با تنظیم ترکیب شیمیایی و فرآیند (شامل عملیات حرارتی) می توان کنترل کرد و استحکام مکانیکی بسیار عالی در محصول تمام شده به دست آورد.

کاربرد سوپر آلیاژها

سوپر آلیاژها عموما در دماهای بالاتر از 540 درجه سانتی گراد استفاده می شوند. که در صنایع از جمله : هوافضا ، موتورهواپیماهای جت و تیغه ی توربینها ، زیر دریایی ، صنایع پردازشهای شیمیایی ، راکتورهای هسته ای ، لوله های مبدل های حرارتی ، توربینهای گازی صنعتی مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد.

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴

کدسایز(قطر خارجی)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۰۸۱۹۱.۲۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۶متری بنگاه تهران۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۹۱۹۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۵متری بنگاه تهران۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۱۲۵۰.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۳۵,۰۰۰ ریال
۷۰۱۵۳۳۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۳۱,۰۰۰ ریال
۷۰۱۷۳۳۹لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴متری بنگاه تهران۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۸۳۸۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز(میلیمتر)طول(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۲۴۲۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۲۶۲,۰۰۰ ریال
۷۰۹۹۲.۵۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال
۷۱۳۴۳۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۲۴۵,۰۰۰ ریال
۷۱۲۶۳.۵۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۲۴۵,۰۰۰ ریال
۷۱۲۸۴۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۲۴۱,۰۰۰ ریال
۷۱۲۹۵۳۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۲۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۳۰۶۳۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۲۳۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۶۶۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۸۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۱۰,۰۰۰ ریال
۷۰۷۰۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۷۱۷۵۰۰×۱۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۷۲۸۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۶۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۷۹۲۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۸۰۳۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۸۱۴۰۱۱۰×۱۵۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۸۲۵۰۹۰۰×۴۱۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۵۵۵,۰۰۰ ریال
۷۰۸۳۸۰۵۰۰×۹۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۷۳۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۵۵,۰۰۰ ریال
۷۰۷۴۱۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۷۵۱۲۱۰۰۰×۱۱۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۷۶۱۳۹۰۰×۴۱۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۷۷۱۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۷۸۲۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز(قطر خارجی)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۰۲۸ ۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۳۱۰۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۴۱۲۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۲۵۵,۰۰۰ ریال
۷۰۰۵۱۴۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۲۶۲,۰۰۰ ریال
۷۰۰۷۱۸۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴ متری بنگاه تهران۲,۰۶۴,۰۰۰ ریال
۷۰۱۰۲۱۴.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران ۲,۰۴۵,۰۰۰ ریال
۷۰۱۲۲۵۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۲,۰۴۵,۵۰۰ ریال
۷۰۱۶۳۳۶.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲ متری بنگاه تهران۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال
۷۰۲۱۴۲۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۲۴۴۸۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۳۲,۰۰۰ ریال
۷۰۲۶۵۰۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۳۵,۰۰۰ ریال
۷۰۰۶۱۶۰.۵لوله تیتانیوم Gr2 اوکراین شاخه ۴ متری بنگاه تهران۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۳۲۵۲لوله تیتانیوم Gr2 اوکراین شاخه ۳ متری بنگاه تهران۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۹۳۸۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 اوکراین شاخه ۵ متری بنگاه تهران۲,۰۳۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۶۶۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۹۴,۰۰۰ ریال
۷۰۶۸۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۷۰۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
۷۰۷۱۷۵۰۰×۱۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال
۷۰۷۲۸۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۵۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۶۰۰.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۱۰.۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۲۰.۷۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۳۰.۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۴۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۵۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۵۱۱۶۵۰۰×۱۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۲۲۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۳۲۵۱۵۰۰×۱۵۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۴۳۳۱۰۰۰×۱۱۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۴۵۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۶۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۲۲۰ ریال
۷۰۴۷۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۸۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۵۱,۰۰۰ ریال
۷۰۴۹۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۰۱۵۱۰۰۰×۳۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۴۰۰.۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۱۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۲۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۳۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۴۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۳۵,۰۰۰ ریال
۷۰۵۵۴۰۱۰۰۰×۳۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۶۴۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۷۴۰۷۰۰×۸۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۴۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدسایز(قطر خارجی)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۰۲۸ ۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۳۱۰۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۴۱۲۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۵۱۴۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۲۵۵,۰۰۰ ریال
۷۰۰۷۱۸۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴ متری بنگاه تهران۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۰۲۱۴.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۲۲۵۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۲,۰۴۴,۰۰۰ ریال
۷۰۱۶۳۳۶.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲ متری بنگاه تهران۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال
۷۰۲۱۴۲۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۲,۰۴۰,۰۰۰ ریال
۷۰۲۴۴۸۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۲۴,۰۰۰ ریال
۷۰۲۶۵۰۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۲۵,۰۰۰ ریال
۷۰۰۶۱۶۰.۵لوله تیتانیوم Gr2 اوکراین شاخه ۴ متری بنگاه تهران۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۳۲۵۲لوله تیتانیوم Gr2 اوکراین شاخه ۳ متری بنگاه تهران۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۹۳۸۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 اوکراین شاخه ۵ متری بنگاه تهران۲,۰۳۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۳۶۵۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۴۱۰,۰۰۰ ریال
۷۱۳۸۶۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
۷۱۴۰۷۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۴۲۸۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۴۴۹۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۴۶۱۰۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدسایز(قطر خارجی)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۲۸۶۰۱۰لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴متری بنگاه تهران۲,۰۴۰,۰۰۰ ریال
۷۰۳۰۹۰۶لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴متری بنگاه تهران۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۳۳۱۱۴۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۱,۹۴۰,۰۰۰ ریالر
۷۰۳۶۱۶۰۶لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۱,۸۴۵,۰۰۰ ریال
۷۰۳۹۲۷۰۱۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۱,۷۴۵,۰۰۰ ریال
۷۰۵۵۴۰۱۰۰۰×۳۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۶۴۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۷۴۰۷۰۰×۸۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۴۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۳۶۵۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۳۸۶۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
۷۱۴۰۷۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۴۲۸۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
۷۱۴۴۹۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۳۱۰,۰۰۰ ریال
۷۱۴۶۱۰۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۹۴۵میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۹۷۸میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۲۱۱۴میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال
۷۱۲۵۲۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
۷۱۲۷۲۵میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
۷۱۳۲۳۵میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۱۵
کدسایز(قطر خارجی)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۲۸۶۰۱۰لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴متری بنگاه تهران۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال
۷۰۳۰۹۰۶لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴متری بنگاه تهران۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال
۷۰۳۳۱۱۴۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۳۶۱۶۰۶لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۳۹۲۷۰۱۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۵۴۰۱۰۰۰×۳۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۶۴۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۷۴۰۷۰۰×۸۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۱۵
کدسایز(قطر خارجی)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۰۲۸ ۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۳۱۰۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۴۱۲۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۵۱۴۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۷۱۸۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴ متری بنگاه تهران۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۰۲۱۴.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۲,۰۴۵,۵۰۰ ریال
۷۰۱۲۲۵۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۲,۰۴۲,۰۰۰ ریال
۷۰۱۶۳۳۶.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲ متری بنگاه تهران۲,۰۴۰,۰۰۰ ریال
۷۰۲۱۴۲۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۲,۰۳۵,۰۰۰ ریال
۷۰۲۴۴۸۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۲۳,۰۰۰ ریال
۷۰۲۶۵۰۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۶۱۶۰.۵لوله تیتانیوم Gr2 اوکراین شاخه ۴ متری بنگاه تهران۳,۲۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۳۲۵۲لوله تیتانیوم Gr2 اوکراین شاخه ۳ متری بنگاه تهران۲,۰۴۱,۰۰۰ ریال
۷۰۱۹۳۸۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 اوکراین شاخه ۵ متری بنگاه تهران۲,۰۳۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کدسایز(قطر خارجی)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۲۸۶۰۱۰لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴متری بنگاه تهران۲,۰۲۱,۰۰۰ ریال
۷۰۳۰۹۰۶لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴متری بنگاه تهران۱,۹۰۸,۰۰۰ ریال
۷۰۳۳۱۱۴۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۱,۹۳۰,۰۰۰ ریال
۷۰۳۶۱۶۰۶لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال
۷۰۳۹۲۷۰۱۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۱,۷۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۵۴۰۱۰۰۰×۳۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۶۴۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۴۶۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۷۴۰۷۰۰×۸۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۴۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۷۰۰۱۲۱×۲ورق اینکولوی ۸۲۵ انگلستانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۰۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۸۱۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۹-قطر ۸میلگرد تیتانیوم Gr5 بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۱۰-قطر ۱۶میلگرد تیتانیوم Gr5 بنگاه تهرانتماس بگیرید

دیدگاهها

 1. :

  برای کاربردهایی که سختی سوپر آلیاژ مد نظر است گرید ۲ آلیاژ تیتانیوم بهتر است یا گرید ۵؟

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   سلام محمد
   گرید ۵ ،Ti6Al4V یا Ti 6-4 دارای ترکیب شمیایی ۶٪ آلومینیم، ۴٪ وانادیم، ۰٫۲۵٪(حداکثر) آهن، ۰٫۲٪(حداکثر) اکسیژن و تیتانیوم است. این آلیاژ سختی بالاتری نسبت به سایر آلیاژهای خالص دارد. این گرید استحکام، مقاومت به خوردگی و قابلیت جوشکاری را همزمان دارد. لذا برای کاربدهایی که نیاز به سختی بالادارند از Gr2 مناسب تر هستند.

 2. :

  سایر سوپر آلیاژهای پایه نیکل هم موجود دارید؟

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   بله سوپر آلیاژ مد نظر را بیان کنید تا موجودی آن چک شود.

 3. :

  مواد فرو مغانطیس برای ذوب فولاد در زمینه کاری شما هست؟

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   بله مواد فرو مغناطیس از زمینه کاری شرکت هست و می توانید اگر درخواستی دارید با شماره تلفن و یا ایمیل یا فکس شرکت تماس حاصل کنید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.