سوپر آلیاژها

سوپر آلیاژها

سوپر آلیاژها به آلیاژهای پایه نیکل، پایه آهن – نیکل و پایه کبالت گفته می شود که عموما در دماهای بالاتر از 540 درجه سانتی گراد استفاده می شوند.سوپر آلیاژ های پایه نیکل و پایه کبالت بسته به نوع کاربرد و ترکیب شیمیایی می توانند به صورت ریخته یا کار شده باشند همچنین سوپرآلیاژ های دارای ترکیب شیمیایی مناسب را می توان با آهنگری و نورد به اشکال گوناگون درآورد.
ترکیب های شیمیایی پرآلیاژ تر معمولا به صورت ریخته گری می باشند. ساختارهای سرهم بندی شده را می توان با جوشکاری یا لحیم کاری بدست آورد، اما ترکیب های شیمیایی که دارای مقادیر زیادی از فازهای سخت کننده هستند، به سختی جوشکاری می شوند. خواص سوپرآلیاژها را با تنظیم ترکیب شیمیایی و فرآیند (شامل عملیات حرارتی) می توان کنترل کرد و استحکام مکانیکی بسیار عالی در محصول تمام شده به دست آورد.

کاربرد سوپر آلیاژها

سوپر آلیاژها عموما در دماهای بالاتر از 540 درجه سانتی گراد استفاده می شوند. که در صنایع از جمله : هوافضا ، موتورهواپیماهای جت و تیغه ی توربینها ، زیر دریایی ، صنایع پردازشهای شیمیایی ، راکتورهای هسته ای ، لوله های مبدل های حرارتی ، توربینهای گازی صنعتی مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد.

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶

کد ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۴۲ورق Monel400 اایتالیا، بنگاه تهران

۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۷۷۱۳ورق Monel400 اایتالیا، بنگاه تهران

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۷۷۲۴ورق Monel400 اایتالیا، بنگاه تهران

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۷۷۳۵ورق Monel400 اایتالیا، بنگاه تهران

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کد ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۰۶۰.۳ میلورق اینکونل 600 چین، بنگاه تهران۲,۷۹۶,۰۰۰ ریال
۸۰۷۰.۴ میلورق اینکونل 600 چین، بنگاه تهران۲,۷۹۶,۰۰۰ ریال
۸۰۸۰.۵ میلورق اینکونل 600 چین، بنگاه تهران۲,۷۹۶,۰۰۰ ریال
۷۹۸۱ میلورق اینکونل 600ایتالیا، بنگاه تهران۲,۷۹۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۷۸۱۰میلگرد Inconelx750 بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۷۹۱۲میلگرد Inconelx750 بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۸۰۸۰میلگرد Inconelx750 بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۰/۲۱
کد ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۴۲ورق Monel400 اایتالیا، بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال((قیمت با تایید خرید))
۷۷۱۳ورق Monel400 اایتالیا، بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال((قیمت با تایید خرید))
۷۷۲۴ورق Monel400 اایتالیا، بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال((قیمت با تایید خرید))
۷۷۳۵ورق Monel400 اایتالیا، بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال((قیمت با تایید خرید))
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۸۱۲۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 انگلیس بنگاه تهران۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۸۲۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 انگلیس بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۸۳۳۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 انگلیس بنگاه تهران۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۲
کد ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۴۲ورق Monel400 اایتالیا، بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال((قیمت با تایید خرید))
۷۷۱۳ورق Monel400 اایتالیا، بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال((قیمت با تایید خرید))
۷۷۲۴ورق Monel400 اایتالیا، بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال((قیمت با تایید خرید))
۷۷۳۵ورق Monel400 اایتالیا، بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال((قیمت با تایید خرید))
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۰
کد ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۰۶۰.۳ میلورق اینکونل 600 چین، بنگاه تهران۲,۷۹۶,۰۰۰ ریال
۸۰۷۰.۴ میلورق اینکونل 600 چین، بنگاه تهران۲,۷۹۶,۰۰۰ ریال
۸۰۸۰.۵ میلورق اینکونل 600 چین، بنگاه تهران۲,۷۹۶,۰۰۰ ریال
۷۹۸۱ میلورق اینکونل 600ایتالیا، بنگاه تهران۲,۷۹۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۹
کد ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۹۸۱ میلورق اینکونل 600ایتالیا، بنگاه تهران۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۰۶
کد ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۴۲ورق Monel400 اایتالیا، بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۷۱۳ورق Monel400 اایتالیا، بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷۷۲۴ورق Monel400 اایتالیا، بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷۷۳۵ورق Monel400 اایتالیا، بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۰۶
کد سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۶۹۸۰ میلگرد 750 In‌conel،بنگاه تهران۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۷۷۰۹۰میلگرد 793 In‌conel،بنگاه تهران۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۷
کدسایزضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۸۱۱۰۰۰×۲۰۰۰۲۰ورق تیتانیوم Gr5 انگلیس بنگاه تهران۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۸۲۱۰۰۰×۲۰۰۰۱ورق تیتانیوم Gr5 انگلیس بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۸۳۱۰۰۰×۲۰۰۰۳۵ورق تیتانیوم Gr5 انگلیس بنگاه تهران۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۲۵
کد ضخامتنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۸۴۴ میلورق اینکونل 625، بنگاه تهران۲,۴۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۸۵۸ میلورق اینکونل 625، بنگاه تهران۲,۴۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۸۱۲۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 انگلیس بنگاه تهران۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۸۲۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 انگلیس بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۸۳۳۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 انگلیس بنگاه تهران۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۷۷۴۰۳۰۰۰×۱۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 انگلیس بنگاه تهران۱,۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۸۴۰۱۰۰۰×۱۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 انگلیس بنگاه تهران۱,۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۷۹۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 انگلیس بنگاه تهران۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۸۰۳۲۵۰۰×۱۲۵۰ورق تیتانیوم Gr2 انگلیس بنگاه تهران۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۱۱
کدسایز(قطر خارجی)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۰۸۱۹۱.۲۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۶متری بنگاه تهران۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۹۱۹۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۵متری بنگاه تهران۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۱۲۵۰.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۵۳۳۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۴۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۷۳۳۹لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴متری بنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۸۳۸۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹
کدسایز(میلیمتر)طول(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۰۴۲۸۳کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۲,۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۳۱۰۳کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۲,۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۴۱۲۳کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۲,۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۵۱۴۳کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۲,۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۶۱۶۳کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۷۱۸۳کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۴۸۱۹۳کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۴۰۰.۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۱۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۲۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۳۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۴۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۳۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۵۴۰۱۰۰۰×۳۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۶۴۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۷۴۰۷۰۰×۸۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۳۰
کدضخامتسایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۲۰۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۲۱۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۴۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۴۸۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۶۰۰.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۱۰.۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۲۰.۷۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۳۰.۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۴۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۵۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷
کدسایز(میلیمتر)طول(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۲۴۲۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
۷۰۹۹۲.۵۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
۷۱۳۴۳۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال
۷۱۲۶۳.۵۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۱۲۸۴۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۱۲۹۵۳۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۱۳۰۶۳۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۱۴
کدوزن(کیلوگرم)سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۸۵۰.۳۸۳۱۹۲×۱۷.۳گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۸۶۰.۴۶۳۱۹۲×۱۹گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۸۷۰.۶۲۰۱۹۲×۲۲گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۸۲۸۸۰.۸۰۶۱۷۲×۲۶.۵گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۱۴
کدسایز(قطر خارجی)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۰۸۱۹۱.۲۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۶متری بنگاه تهران۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۹۱۹۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۵متری بنگاه تهران۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۱۲۵۰.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۵۳۳۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۴۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۷۳۳۹لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴متری بنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۸۳۸۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۱۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۱۴۱۱۰۰۰×۱۰۰۰ورق Hastlloy X، بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۰۶
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۵۱۶میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۵۲۱۰میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۵۳۱۵میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۰۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۴۰۰.۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۱۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۲۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۳۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۴۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۳۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۵۴۰۱۰۰۰×۳۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۶۴۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۷۴۰۷۰۰×۸۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۰۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۶۰۰.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۱۰.۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۲۰.۷۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۳۰.۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۴۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۵۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کدضخامتسایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۲۰۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۲۱۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۴۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۴۸۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۵۱۶میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۵۲۱۰میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۵۳۱۵میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۶۵۰میلگرد Inconel600 آمریکا،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۱۹۷۶۰میلگرد Inconel600 آمریکا،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۱۹۸۱۰۰میلگرد Inconel600 آمریکا،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۷
کدوزن(کیلوگرم)سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۸۵۰.۳۸۳۱۹۲×۱۷.۳گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۸۶۰.۴۶۳۱۹۲×۱۹گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۸۷۰.۶۲۰۱۹۲×۲۲گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۸۲۸۸۰.۸۰۶۱۷۲×۲۶.۵گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۷
کدضخامتسایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۲۰۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۲۱۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۴۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۴۸۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۷
کدسایز(قطر خارجی)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۰۸۱۹۱.۲۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۶متری بنگاه تهران۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۹۱۹۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۵متری بنگاه تهران۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۱۲۵۰.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۵۳۳۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۴۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۷۳۳۹لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴متری بنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۸۳۸۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۷/۲۶
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۵۱۶میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۵۲۱۰میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۵۳۱۵میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۷/۲۶
کدضخامتسایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۲۰۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۲۱۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۴۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۴۸۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۷/۲۶
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۱۴۱۱۰۰۰×۱۰۰۰ورق Hastlloy X، بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کدسایز(قطر خارجی)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۰۸۱۹۱.۲۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۶متری بنگاه تهران۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۹۱۹۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۵متری بنگاه تهران۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۱۲۵۰.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۵۳۳۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۴۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۷۳۳۹لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴متری بنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۸۳۸۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کدضخامتسایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۲۰۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۲۱۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۴۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۴۸۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۵۵۴۰۱۰۰۰×۳۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۶۴۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۷۴۰۷۰۰×۸۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کدسایز(قطر خارجی)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۱۲۲۵۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۶۳۳۶.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲ متری بنگاه تهران۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال
۷۰۲۱۴۲۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال
۷۰۲۴۴۸۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال
۷۰۲۶۵۰۲للوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۰۱۳۲۵۲لوله تیتانیوم Gr2 اوکراین شاخه ۳ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۰۱۹۳۸۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 اوکراین شاخه ۵ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کدوزن(کیلوگرم)سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۸۵۰.۳۸۳۱۹۲×۱۷.۳گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۸۶۰.۴۶۳۱۹۲×۱۹گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۸۷۰.۶۲۰۱۹۲×۲۲گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۸۲۸۸۰.۸۰۶۱۷۲×۲۶.۵گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کدسایز(میلیمتر)طول(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۲۴۲۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
۷۰۹۹۲.۵۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
۷۱۳۴۳۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال
۷۱۲۶۳.۵۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۲۸۴۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۲۹۵۳۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۳۰۶۳۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کدسایز(میلیمتر)طول(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۳۴۳۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال
۷۱۲۶۳.۵۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال
۷۱۲۸۴۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۲۹۵۳۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۳۰۶۳۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۲۴۲۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۰۹۹۲.۵۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۱۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۴۵۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۶۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۲۲۰ ریال
۷۰۴۷۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۸۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۵۱,۰۰۰ ریال
۷۰۴۹۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۵۱,۰۰۰ ریال
۷۰۵۰۱۵۱۰۰۰×۳۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۲
کدضخامتسایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۲۰۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۲۱۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۴۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۴۸۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۰
کدوزن(کیلوگرم)سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۸۵۰.۳۸۳۱۹۲×۱۷.۳گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۸۶۰.۴۶۳۱۹۲×۱۹گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۸۷۰.۶۲۰۱۹۲×۲۲گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۸۲۸۸۰.۸۰۶۱۷۲×۲۶.۵گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۰۵
کدسایز(قطر خارجی)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۱۲۲۵۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۶۳۳۶.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲ متری بنگاه تهران۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال
۷۰۲۱۴۲۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال
۷۰۲۴۴۸۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۰۲۶۵۰۲للوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۰۱۳۲۵۲لوله تیتانیوم Gr2 اوکراین شاخه ۳ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۰۱۹۳۸۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 اوکراین شاخه ۵ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۴
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۵۱۶میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۵۲۱۰میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۵۳۱۵میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کدضخامتسایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۲۰۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۲۱۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۴۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۴۸۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۳۰
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۵۱۶میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۵۲۱۰میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۵۳۱۵میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۷۳۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۰۷۴۱۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۰۷۵۱۲۱۰۰۰×۱۱۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۰۷۶۱۳۹۰۰×۴۱۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۰۷۷۱۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۰۷۸۲۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۲۶
کدضخامتسایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۲۰۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۲۱۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۴۷۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۴۸۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۲
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۶۵۰میلگرد Inconel600 آمریکا،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۱۹۷۶۰میلگرد Inconel600 آمریکا،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۱۹۸۱۰۰میلگرد Inconel600 آمریکا،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۵۵۴۰۱۰۰۰×۳۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۶۴۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۷۴۰۷۰۰×۸۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۱۴۱۱۰۰۰×۱۰۰۰ورق Hastlloy X، بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۳۱۵۱۱۰۰۰×۱۰۰۰ورق Ni201، بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹
کدوزن(کیلوگرم)سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۹۸۰.۶۹۲۰۰×۲۲گرد استلایتSand casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۹۹۰.۹۷۲۰۰×۲۶گرد استلایتSand casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۳۰۰۱.۲۹۲۰۰×۳۰گرد استلایت Sand casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۳۰۱۲.۰۶۲۵۰×۳۴گرد استلایت Sand casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۱۴
کدوزن(کیلوگرم)سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۸۵۰.۳۸۳۱۹۲×۱۷.۳گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۸۶۰.۴۶۳۱۹۲×۱۹گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۸۷۰.۶۲۰۱۹۲×۲۲گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۸۲۸۸۰.۸۰۶۱۷۲×۲۶.۵گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۲
کدوزن(کیلوگرم)سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۷۷۰.۱۵۵۲۰۶×۱۰.۶گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۷۸۰.۲۱۶۱۹۲×۱۳گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۷۹۰.۲۸۸۱۹۲×۱۵گرد استلایت Investment Casting بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۰۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۴۵۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۶۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۲۲۰ ریال
۷۰۴۷۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۸۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۵۱,۰۰۰ ریال
۷۰۴۹۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۰۱۵۱۰۰۰×۳۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۸
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۷۱۲۰میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۷۲۲۵میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۷۳۳۰میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۷۴۴۰میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۹۴۵میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۹۷۸میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۲۱۱۴میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال
۷۱۲۵۲۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۴۶۰,۰۰۰ ریال
۷۱۲۷۲۵میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۳۲۳۵میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۵۱۶میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۵۲۱۰میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۵۳۱۵میلگرد Monel400انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱
کدضخامتسایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۲۰۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۲۱۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۴۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۷۲۴۸۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهران۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۳۰
کدسایز(میلیمتر)طول(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۲۴۲۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
۷۰۹۹۲.۵۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
۷۱۳۴۳۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۱۲۶۳.۵۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۱۲۸۴۲۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۲۵۱,۰۰۰ ریال
۷۱۲۹۵۳۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲متری بنگاه تهران۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷۱۳۰۶۳۰۰۰کلاف تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۲۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۳۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۴۰۰.۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۱۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۴۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۳۰.۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۵/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۶۰۰.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۱۰.۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۲۰.۷۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۳۰.۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۴۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۵۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۲۵
کدضخامتسایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۴۷۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۴۸۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۴۹۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۵۰۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق اینکونل ۶۰۰انگلیس، بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۲۳
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۳۶۵۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۴۱۰,۰۰۰ ریال
۷۱۳۸۶۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
۷۱۴۰۷۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۴۲۸۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۴۴۹۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۴۶۱۰۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۱۹
کدضخامتسایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۲۰۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۲۱۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۲۳۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۲۴۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق مونل ۴۰۰انگلیس، بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۱۹
کدسایز(قطر خارجی)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۰۲۸ ۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۳۱۰۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۴۱۲۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۲۵۵,۰۰۰ ریال
۷۰۰۵۱۴۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۲۶۲,۰۰۰ ریال
۷۰۰۷۱۸۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴ متری بنگاه تهران۲,۰۶۴,۰۰۰ ریال
۷۰۱۰۲۱۴.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۲,۰۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۹۶۵۰میلگرد Inconel600 آمریکا،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۱۹۷۶۰میلگرد Inconel600 آمریکا،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۱۹۸۱۰۰میلگرد Inconel600 آمریکا،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۴۰۰.۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۱۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۲۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۳۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۴۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۶۰۰.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۹۰۵,۰۰۰ ریال
۷۰۶۱۰.۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۲۰.۷۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۳۰.۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۴۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۵۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۸۹۵۰میلگرد Incoloy600 انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۱۹۰۶۰میلگرد Incoloy600 انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۱۹۱۱۰۰میلگرد Incoloy600 انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۸
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۸۴۱۲میلگرد Incoloy600 انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۱۸۵۱۶میلگرد Incoloy600 انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۱۸۶۲۰میلگرد Incoloy600 انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۱۸۷۳۰میلگرد Incoloy600 انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۱۸۸۴۰میلگرد Incoloy600 انگلستان،۳۰۰۰میلیمتر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۸
کد سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۱۳۶۵۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۴۱۰,۰۰۰ ریال
۷۱۳۸۶۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
۷۱۴۰۷۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۱۴۲۸۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۴۴۹۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال
۷۱۴۶۱۰۰میلگردتیتانیوم Gr5 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۴۰۰.۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۱۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۲۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۳۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال
۷۰۴۴۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۶۳۵,۰۰۰ ریال
۷۰۵۵۴۰۱۰۰۰×۳۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۶۴۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۷۴۰۷۰۰×۸۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۴۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدسایز(قطر خارجی)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۰۸۱۹۱.۲۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۶متری بنگاه تهران۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۹۱۹۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۵متری بنگاه تهران۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۱۲۵۰.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۳۵,۰۰۰ ریال
۷۰۱۵۳۳۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۳۱,۰۰۰ ریال
۷۰۱۷۳۳۹لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴متری بنگاه تهران۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۸۳۸۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۶۶۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۸۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۱۰,۰۰۰ ریال
۷۰۷۰۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۷۱۷۵۰۰×۱۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۷۲۸۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۶۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۷۹۲۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۸۰۳۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۸۱۴۰۱۱۰×۱۵۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۸۲۵۰۹۰۰×۴۱۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۵۵۵,۰۰۰ ریال
۷۰۸۳۸۰۵۰۰×۹۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز(قطر خارجی)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۰۲۸ ۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۳۱۰۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰۴۱۲۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۲۵۵,۰۰۰ ریال
۷۰۰۵۱۴۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۲۶۲,۰۰۰ ریال
۷۰۰۷۱۸۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴ متری بنگاه تهران۲,۰۶۴,۰۰۰ ریال
۷۰۱۰۲۱۴.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران ۲,۰۴۵,۰۰۰ ریال
۷۰۱۲۲۵۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران۲,۰۴۵,۵۰۰ ریال
۷۰۱۶۳۳۶.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۲ متری بنگاه تهران۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال
۷۰۲۱۴۲۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳ متری بنگاه تهران ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۲۴۴۸۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۳۲,۰۰۰ ریال
۷۰۲۶۵۰۲لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۲,۰۳۵,۰۰۰ ریال
۷۰۰۶۱۶۰.۵لوله تیتانیوم Gr2 اوکراین شاخه ۴ متری بنگاه تهران۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۳۲۵۲لوله تیتانیوم Gr2 اوکراین شاخه ۳ متری بنگاه تهران۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۱۹۳۸۱.۵لوله تیتانیوم Gr2 اوکراین شاخه ۵ متری بنگاه تهران۲,۰۳۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۶۶۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۹۴,۰۰۰ ریال
۷۰۶۸۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۷۰۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
۷۰۷۱۷۵۰۰×۱۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال
۷۰۷۲۸۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۷۵۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۶۰۰.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۱۰.۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۲۰.۷۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۳۰.۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۴۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
۷۰۶۵۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr2 ایتالیا بنگاه تهران۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۵۱۱۶۵۰۰×۱۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۲۲۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۳۲۵۱۵۰۰×۱۵۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۴۳۳۱۰۰۰×۱۱۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدسایز(قطر خارجی)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۲۸۶۰۱۰لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴متری بنگاه تهران۲,۰۴۰,۰۰۰ ریال
۷۰۳۰۹۰۶لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۴متری بنگاه تهران۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۳۳۱۱۴۵لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۱,۹۴۰,۰۰۰ ریالر
۷۰۳۶۱۶۰۶لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۱,۸۴۵,۰۰۰ ریال
۷۰۳۹۲۷۰۱۱لوله تیتانیوم Gr2 ایتالیا شاخه ۳متری بنگاه تهران۱,۷۴۵,۰۰۰ ریال
۷۰۵۵۴۰۱۰۰۰×۳۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۶۴۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
۷۰۵۷۴۰۷۰۰×۸۰۰ورق تیتانیوم Gr5 ایتالیا بنگاه تهران۲,۴۵۵,۰۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  برای کاربردهایی که سختی سوپر آلیاژ مد نظر است گرید ۲ آلیاژ تیتانیوم بهتر است یا گرید ۵؟

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   سلام محمد
   گرید ۵ ،Ti6Al4V یا Ti 6-4 دارای ترکیب شمیایی ۶٪ آلومینیم، ۴٪ وانادیم، ۰٫۲۵٪(حداکثر) آهن، ۰٫۲٪(حداکثر) اکسیژن و تیتانیوم است. این آلیاژ سختی بالاتری نسبت به سایر آلیاژهای خالص دارد. این گرید استحکام، مقاومت به خوردگی و قابلیت جوشکاری را همزمان دارد. لذا برای کاربدهایی که نیاز به سختی بالادارند از Gr2 مناسب تر هستند.

 2. :

  سایر سوپر آلیاژهای پایه نیکل هم موجود دارید؟

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   بله سوپر آلیاژ مد نظر را بیان کنید تا موجودی آن چک شود.

 3. :

  مواد فرو مغانطیس برای ذوب فولاد در زمینه کاری شما هست؟

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   بله مواد فرو مغناطیس از زمینه کاری شرکت هست و می توانید اگر درخواستی دارید با شماره تلفن و یا ایمیل یا فکس شرکت تماس حاصل کنید.

 4. :

  ورق های مونل برای استفاده در صنایع دریایی و جوشکاری مناسب است؟

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   فلز مونل شامل مقادیر کمی آهن منگنز کربن و سیلیس می باشد. با توجه به مقاومت بسیار بالای مونل به خردگی و نیز خواص مکانیکی بسیار بالای آن از عنصر و آلیاژ مونل در صنایع دریایی بسیار استفاده می شود ضمنا آلیاژ مونل می تواند در ساخت ماشین آلات ماشین کاری سرد و گرم و نیز قطعات جوشکاری استفاده شود. باتوجه به شرایط عملیاتی سخت ساخت آلیاژ مونل و نیز عناصر گران قیمت موجود در آن همچون نیکل قیمت قطعات و مواد صنعتی مونل مثل میلگرد مونل لوله مونل اتصالات مونل فلنج مونل کب مونل و غیره بسیار بالاتر از فلزاتی مثل مس آلومینیوم فولاد و غیره می باشد.

 5. :

  با سلام ، ورق های سوپر آلیاژ Inconel چه گریدی از آن برای جوشکاری مناسب است؟

  • Asghari-tejaratfelez

   :

   Inconel 625 مقاوم به اسید، قابلیت جوشکاری خوب نسبت به سایر این سوپر آلیاژ دارد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.