خودکفایی فولاد اکسین در بازسازی میزهای غلتکی در کارگاه مرکزی شرکت

خودکفایی فولاد اکسین در بازسازی میزهای غلتکی در کارگاه مرکزی شرکت

🔹با بومی سازی عملیات بازسازی غلتک میزهای غلتکی این کارخانه تعمیرات این بخش های حیاتی در کارگاه مرکزی شرکت انجام می پذیرد.

🔹عملیات بومی سازی این غلتک ها با هدف کاهش هزینه های تعمیرات، افزایش دانش فنی پرسنل در انجام عملیات جوشکاری، افزایش سرعت عمل در بخش تعمیرات و تحویل غلتک بازسازی شده انجام گرفته است.

🔹لازم به ذکر است با برنامه ریزیهای انجام شده انجام عملیات بازسازی این غلتک در کارگاه مرکزی شرکت نسبت به کارگاه های موجود در سطح استان مقرون به صرفه تر بوده و از مزایای آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
⭕️حذف هزینه جابجایی غلتکها با ماشین آلات سنگین
⭕️حذف هزینه بالاسری پیمانکار
⭕️امکان بازرسی در زمان جوشکاری و کنترل دقیق تر و بیشتر کیفیت جوشکاری غلطک ها
⭕️افزایش سرعت عمل در انجام کار و تحویل غلتک بازسازی شده در حداقل زمان ممکن به خط تولید
⭕️امکان مدیریت هزینه های بازسازی غلتک با کاهش حجم جوشکاری و ماشینکاری
⭕️افزایش دانش فنی پرسنل در انجام عملیات جوشکاری و ماشین­کاری غلتکهای خط تولید

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *

پست مرتبط

جستجو کنید