خم کاری آهن آلات

portfolio
portfolio
Project Info
  • Category: خدمات
Project Details

خم کاری فلزات یکی از فرایندهای مهم در صنعت تولید قطعات ، لوازم و مصنوعات فلزی می باشد. به طور کلی فرآیند خمکاری فلزات به نوع قطعه کار، ابعاد و ضخامت بستگی دارد. بعلاوه پارامترهایی همچون سایز خم، شعاع خم، زاویه خم، انحنای خم و مکان خم بر روی قطعه کار در خمکاری بستگی دارد. […]

More Project Details

خم کاری ورق

خم کاری فلزات یکی از فرایندهای مهم در صنعت تولید قطعات ، لوازم و مصنوعات فلزی می باشد.
به طور کلی فرآیند خمکاری فلزات به نوع قطعه کار، ابعاد و ضخامت بستگی دارد. بعلاوه پارامترهایی همچون سایز خم، شعاع خم، زاویه خم، انحنای خم و مکان خم بر روی قطعه کار در خمکاری بستگی دارد.
خمکاری فلز باعث ایجاد کشش و فشار در فلز می شود. نکته مهمی که در خمکاری بایستی توجه داشت آن است که خواص ماده در خمکاری بسیار حائز اهمیت است. در برخی از موارد خمکاری سرد و در برخی از موارد خمکاری در دمای کاری گرم انجام می گردد.
زاویه خم نیز با توجه به عمق نیروی اعمالی بر روی ورق تعیین می گردد. این عمق به طور دقیق برای رسیدن به زاویه مورد نظر کنترل می شود. ابزار مناسب برای خمکاری با توجه به کیفیت محصول، نوع ورق، کیفیت ورق و درجه خمکاری انتخاب می گردد. این ابزارات معمولا از فولاد های کربنی ساخته می شوند.
خمکاری ورق فلزات، باعث می شود که فلز در جهت اعمال نیرو بوده دچار تغییر شکل پلاستیکی شود و هندسه ورق تغییر کند. همانند بقیه فرآیندهای شکل دهی فلزات، در فرایند خمکاری ورق نیز شکل ورق تغییر می کند، ولی حجم فلز بدون تغییر باقی می ماند. در برخی از موارد خمکاری ممکن است ضخامت ورق را کمی تغییر دهد. اما در بیشتر موارد این اتفاق رخ نداده و ضخمات ورق فلزی ثابت می ماند .
معروف ترین فرآیندهای ورق کاری، خمکاری V می باشد. در این خمکاری هر دو ابزار سنبه و پانج به صورت شکل V می باشند. در این نوع فرآیند قادر هستیم تمام زوایای منفرجه ،حاد و حتی۹۰ درجه را ایجاد کنیم.

جستجو کنید