جدول استانداردهای آلیاژی فولاد

portfolio
portfolio
Project Info
  • Category: اطلاع رسانی
Project Details
فولادهای قابل عملیات حرارتی _ Heat treatable steels ردیفمارک فولاد آلیاژی IASC MARKمشخصه فولاد SYMBOL DINcsiMNCrMONIVWOtherآلمان Dinروسیه Gostکاربردردیف 1IASC1181CK350.350.250.65******1.118135قطعات اتومبیلها و موتورها،مهندسی مکانیک، محور قطار ها شفت های صنعتی1 2IASC1191ck450.450.250.65******1.119145قطعات اتومبیلها و موتورها،مهندسی مکانیک،شافتها و غلطکهای صنعتی2 3IASC0535c450.450.250.65******1.050345قطعات ماشین آلات با تنش استاندارد3 4IASC 0535c550.550.250.75******1.053555شفتهای دندانه دارو چرخ دنده ها-چرخ قطار4 5IASC 1221ck600.610.350.75******1.122160GAقطعات اتومبیلها و [...]
More Project Details

فولادهای قابل عملیات حرارتی _ Heat treatable steels

ردیفمارک فولاد آلیاژی IASC MARKمشخصه فولاد SYMBOL DINcsiMNCrMONIVWOtherآلمان Dinروسیه Gostکاربردردیف
1IASC1181CK350.350.250.65******1.118135قطعات اتومبیلها و موتورها،مهندسی مکانیک، محور قطار ها شفت های صنعتی1
2IASC1191ck450.450.250.65******1.119145قطعات اتومبیلها و موتورها،مهندسی مکانیک،شافتها و غلطکهای صنعتی2
3IASC0535c450.450.250.65******1.050345قطعات ماشین آلات با تنش استاندارد3
4IASC 0535c550.550.250.75******1.053555شفتهای دندانه دارو چرخ دنده ها-چرخ قطار4
5IASC 1221ck600.610.350.75******1.122160GAقطعات اتومبیلها و موتورها،مهندسی مکانیک5
6IASC 651136CrNiMO40.360.250.651.050.21.05***1.651140ChGNMمحور بازوهای اکسل ها-شاتون ها-میل مرغکها6
7IASC 656240NICRMO8-40.40.30.80.80.351.8**AL=0.0281.6580*عموما در صنایع خودرو سازی و ماشین سازی برای ساخت تجهیزات با استحکام بالا7
8IASC 658030CrNiMO80.30.30.520.352***1.658*قطعات ماشین آلات برای نیاز حاد-شافت های مربوط به صنایع سیمان شافت لوکوموتیوها8
9IASC 658234CrNiMO60.340.30.51.50.21.5***1.658238CH2N2MAمیل لنگ ها-شفتهای خارج مرکز قطعات چرخ دنده ها-شافت های مربوط به صنایع سیمان9
10IASC 703541Cr40.410.250.651.05*****1.703540CHاکسل ها- سر محور اکسل ها -اجزا فرمان- قطعات اکستروژن سد10
11IASC 721825CrMo40.260.30.71.10.25****1.721820Chmاجزا و قطعات وسایط نقلیه -میل اکسلها-بازو های اکسل ها -قطعات توربین و تجهیزات سر چاهی نفت11
12IASC 722034CrMO40.340.30.71.10.2****1722035Chmرینگ های تایر- اجزا ساختاری -با چغزمگی بالا در خودرو هواپیما -غلطک صنایع فولاد- میل لنگ ها -میل اکسل ها12
13IASC 722542CrMO40.410.30.71.10.2****1.7225*چرخ دندانه دار- پنیونها -شاتونها -غلطکهای صنایع سیمان و فولاد-پیچ های مقاوم- میله های اتصال13
14IASC 575214NiCr140.140.30.450.7*3.5***1.5752*میل بادامکها-چرخ دنده های مخروطی و صاف -مفصلها گادان پینها برای تنش استاندارد14

فولادهای سمانتاسیون _ Cemantation steels

ردیفمارک فولاد آلیاژی IASC MARKمشخصه فولاد SYMBOL DINcsiMNCrMONIVWOtherآلمان Dinروسیه Gostکاربردردیف
15IASC 591915CrNI60.170.30.51.5*1.6***1.5919*چرخ دندانه دار -چرخ زنجیرها -محور قطعات تحت تنش زیاد با ابعاد کوچک برای اتومبیل ها15
16IASC 592018CrNI80.180.30.52*2***1.5920*چرخ های تخت- پینیونهای محرک -چرخهای دندانه دار برای تنشهای بالا در ابعاد بزرگتر16
17IASC 713116MnCr50.170.31.20.9*****1.713118chGچرخهای دندانه دار کوچک میل مرغک ها -اجزا فرمان محور ها پینها- سنبه ها17
18IASC 714720MnCr50.20.251.251.15*****1.7147*چرخ دندانه دار- میل مرغک با اندازه متوسط برای ساخت وسایط نقلیه ها و دنده ها18
19IASC 714920MnCrS50.20.251.31.2****S=0.031.7149*اجزا دنده ها و مفصلها -چرخهای تخت ها دندانه دار و مخروطی19

فولادهای مقاوم به دمای بالا _ Heat resistant steels

ردیفمارک فولاد آلیاژی IASC MARKمشخصه فولاد SYMBOL DINcsiMNCrMONIVWOtherآلمان Dinروسیه Gostکاربردردیف
20IASC 733513CrMo4-50.130.250.610.45***CU<0.301.733512CHMکولکتورها-لوله های بویلرهای آبی و سوپر هسترها غلطکهای صنایع فولاد مقاوم تا دمای 530 درجه سانتیگراد20
21IASC 807021CrMoV5-110.210.450.451.11.350.450.3**1.8070*پیچها و مهره ها شافتهای مقاوم در دماهای بالا تا 530درجه در صنایع فولاد21
22IASC 725824CrMo50.260.30.71.10.25**0.5*1.7258*پیچها ومهره ها قطعات بویلر موتورهای حرارتی مقاوم تا دمای 530درجه سانتیگراد22

فولادهای ابرازی سرد کار _ Goold work tool steels

ردیفمارک فولاد آلیاژی IASC MARKمشخصه فولاد SYMBOL DINcsiMNCrMONIVWOtherآلمان Dinروسیه Gostکاربردردیف
23IASC 2080x210Cr1220.250.311*****1.2080CH12ابرازهای تراشکاری و پانچ کردن برای شرایط حاد- تیغه های برش ابراز داخل تراشی (برقوزنی)23
24IASC 2601x165CrMoV121.60.350.311.50.6*0.20.50*1.2601*ابرازهای تراشکاری حساس به شکست- کلاهکها- قالبهای کله زنی- تیغه های برشی -ابرازهای داخل تراشی24
25IASC 2436x210Crw122.10.350.3511.5***0.70*1.2436*سنبه ها(پانچ)وابزارهای برشی برای شرایط حاد- برقو کارها خان کش ها25
26IASC 2379X155CrVrMo12-11.550.30.311.50.7*1**1.2379*قالبهای تراش حساس به شکست- قالبهای نورد پیچ- برقوزنها- کلاهکها- غلطکهای برش صنایع پروفیل ساز26
27IASC 2363X100CrMoV510.980.30.55.11*0.15**1.2363*ابزارهای پانچ و برش کاری ابرای مصالح با ضخامت متوسط با ضخامت متوسط -کلاهکها27
28IASC 2767X45NICrMO40.450.250.41.30.254***1.2767*قالبها -ابزار برجسته کاری، ابزار خم کاری -تیغه های برای مصالح ضخیم28
29IASC 2210115CrV31.180.250.30.7**0.1**1.2210*مته های مارپیچ و قلاویزها -برقوزنها مته خزینه -ابزار رنده کاری وپانچها29
30IASC 2510100MnCrw40.950.31.10.5**0.120.60*1.2510*ابزار تراشکاری برای پیچ تراشی -تیغه فرزها -برقو کار- پرگارهای آهنی30
31IASC 255060Wcrv70.630.60.31.1**0.181.95*1.2550*سنبه ها برای ریلها و ورق ها تیغه های برش سرد- قالب های بازشو مقارها31
32IASC 254245Wcrv70.480.90.31**0.181.95*1.25425CHHW2SFابزار برش برای ورق های ضخیم همچین ابزارهای دستگاههای پنوماتیک32
33IASC 284290Mncrv80.90.2520.35**0.13**1.2842*ابزار تراشکاری و سوراخکاری -تیغه های برش کوچک- برقو کارها -شیار زن ها33
34IASC 2067100Cr610.30.351.5*****1.2067chمرغک های ماشینهای تراش- دریل ها- حدیده های پیچ تراش- تیغه فرز- برقوزن ها34
35IASC 3520100Crmn60.90.51.11.5****CU<0.301.3520shch15SGفولاد بلبرینگ ورولبرینگ- مفصل و دیسک ها با ضخامت موثر 50 میلیمتر35
36IASC 272150Nicr130.50.250.51*3.1***1.2721*انواع قالبهای کله زنی سرد کار برای تنش بالا قالبهای دنده زنی مارپیچ- تیغ های برش کاری36

فولادهای ابزاری گرم کار _ Hot work tool steels

ردیفمارک فولاد آلیاژی IASC MARKمشخصه فولاد SYMBOL DINcsiMNCrMONIVWOtherآلمان Dinروسیه Gostکاربردردیف
37IASC 2367X38Crmov5-30.390.250.352.9*0.55**1.2367*قالبهای آهنگری تحت شرایط حاد و قالبهای اکستروژن37
38IASC 2365X32CrMov3-30.390.30.32.92.8*0.5**1.23653CH3M3Fقالبهای ریخته گری تحت فشاربرای آلیاژهای سنگین-قالب های پرس کاری38
39IASC 2344x40crmov5-10.3910.45.11.3*1**1.23444CH5MF1Sاکستروژن ها ی سرد شونده با روغن یا هوا و ماندرل ها ی سوراخ کن شمش -پرس های اکستروژن39
40IASC 2343X38Crmov5-10.391.10.451.3*0.4**1.23434CH5MFSقالبهای ریخته گری تحت فشار برای فلزات سبک ابزار پرس های اکستروزن فلزات40
41IASC 2567x30Wcrv5-30.320.250.32.4**0.64.25*1.2567*قالبها ی و ماهیچه های ریخته گری تحت فشار قالبهای ریخته گری تحت فشار قالبهای سانتریفیوژبرای لوله سازی41
42IASC 271456NiCRMoV70.550.250.731.10.51.70.1**1.2714*5CHGNMقالبهای آهنگری گرم چکشی و هیدرولیک-ماندرلهای آهنگری42
43IASC 271355NiCrMov60.550.250.750.70.31.650.1**1.27135Chnmقالبهای آهنگری گرم چکشی و هیدرولیک_اکستروژن فلزات ابزارهای اکستروژن لوله43
44IASC 231321CrMO100.210.30.32.40.45****1.2313*محفظه تزریق دستگاههای ریخته گری تحت فشار قالبهای ریخته گری تحت فشار قالبهای سانترییوژ برای لوله سازی44

فولادهای ابزار کربنی _ Carbon tool steels

ردیفمارک فولاد آلیاژی IASC MARKمشخصه فولاد SYMBOL DINcsiMNCrMONIVWOtherآلمان Dinروسیه Gostکاربردردیف
45IASC 1730C45W0.440.250.7******1.1730*چکشها -چنگکها- تبرها -کاردها- تیغهای برش- پیچ گوشتی ها45
46IASC 1740C60W0.60.30.7******1.1740*نگهدارنده ابزارها-میله ها-جاسوزنی-چکشهای سنگ شکن46
47IASC 1525C80w10.80.20.2******1.5225u8A-1ابزار ضربه ای در حالت سرد قالبهای برش و پانچ در حالت سرد قالبهای بازشو47
48IASC 1545C105w11.050.20.2******1.1545U10A-1قالبهای برش و پانچ تیغه های برشی قالبهای برجسته کاری توپر و توخالی48
49IASC 1645C105W21.050.20.2******1.1645U10-1ابزار سنگ تراشی برای سنگهای تخت ابزار برجسته کاری داسها و غیره49

فولادهای فنر _ SPRING STEELS

ردیفمارک فولاد آلیاژی IASC MARKمشخصه فولاد SYMBOL DINcsiMNCrMONIVWOtherآلمان Dinروسیه Gostکاربردردیف
50IASC 1248CK750.750.250.7******1.124875Aتولید فنر با دقت ابعادی و کیفیت سطح بالا50
51IASC 815950CrV40.50.250.91**0.15**1.815950CHFAفنرهای چند لایه ای مارپیچ تخت میله ای تحت پیچش51

فولادهای قالب پلاستیک _ Plastic mould steels

ردیفمارک فولاد آلیاژی IASC MARKمشخصه فولاد SYMBOL DINcsiMNCrMONIVWOtherآلمان Dinروسیه Gostکاربردردیف
52IASC 231240Crmnmos-8-60.40.41.51.90.2***S=Q0751.2312*قالبهای پلاستیک با سایز متوسط و بزرگ وابزارجهت فرایند پلاستیک مصنوعی52
53IASC 2083X42CR130.421.0≥
1.0≥
12.0*****1.2083*قالب پلاستیک برای شرایط شیمیائی و سایش53
54IASC 231140Crmnmo0.400.301.451.950.2****1.2311*قالبهای پلاستیک با اندازه متوسط وبزرگ با قابلیتهای ماشینکاری و پولیش پذیری عالی54

فولاد ضد زنگ _ Stainless steels

ردیفمارک فولاد آلیاژی IASC MARKمشخصه فولاد SYMBOL DINcsiMNCrMONIVWOtherآلمان Dinروسیه Gostکاربردردیف
55IASC 4000X6Cr130.081113*****1.400008CH13قطعات ساختمانی برای کار در آب و بخار55
56IASC 4006X12Cr130.110.4112.5*****1.400612CH13قطعات ساختمانی برای کار در آب و بخار56
57IASC 4016X6Cr170.050.40.416.5*****1.401612CH17آرماتور اتصالات ساختمان کارد و چنگال با مقاومت خوردگی زیاد57
58IASC 4021X20Cr170.20.40.412.5*****1.402120CH13تیغه های برش در صنایع چاپقطعات کمپرسور و پمپ قطعات توربینهای بخار آب مصرف در صنایع سد سازی58
59IASC 4031X39Cr130.361112.5*****1.4031*فنر رینگ پیستون پیچ مصرف در صنایع سد سازی59
60IASC 4057X17CrNi16-20.190.250.415.9*1.6***1.405720CH17N2غلطکهای صنایع چاپ مهندس مکانیک قالبهای تولید بلور و شیشه60
61IASC 4301X5CrNi18-100.050.51.418.5*9.5**N<0.111.430108CH18N10تجهیزات مورد استفاده در صنایع غذائی با قابلیت جوشکاری تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهی61
62IASC 4401X5CrNIMo17-12-20.050.51.4162.211**N<0.111.440108CH16N11N3قطعات و دستگاههای مورد استفاده در صنایع نساجی صنایع نفت و پالایشگاهها62
63IASC 4404X2CrNIMo17-12-20.030.51.4172.211.5**N<0.111.4404*ساخت دستگاههای مور استفاده در صنایع شیمیایی و سلولزی صنایع نفت و گاز63
64IASC 4541X6CrNiTi18-100.080.51.818*11**TI5*C<0.71.454106CH18N10Tساخت دستگها و وسایل مورد استفاده در صنایع غذائی شیمیائی64
65IASC 4571X6CrNiMoTi17-12-20.080.51.4172.211**TI5*C<0.71.457108CH16N11M3Tوسایل و قطعات مورد استفاده در صنایع غذائی نساجی سلولزی صنایع چاپ صنایع نفت و گاز65

فولادهای نسوز

ردیفمارک فولاد آلیاژی IASC MARKمشخصه فولاد SYMBOL DINcsiMNCrMONIVWOtherآلمان Dinروسیه Gostکاربردردیف
66IASC 4841X15CrNiSi25-200.2≥2.00.2≥25.0*20.5**N<0.111.484120CH25N20S2صنایع نفت-شیشه -سیمان- سرامیک-کوره سازی- بویلر(پیچ و مهره-شافت و جعبه های سمانتاسیون وسختکاری)66
67IASC 4828X15CrNiSi-20-120.2≥2.00.2≥20.0*12.0**N<0.111.482820CH20N14S2صنایع نفت-شیشه -سیمان- سرامیک-کوره سازی- بویلر(پیچ و مهره-شافت و جعبه های سمانتاسیون وسختکاری)67

فولادهای تندبر _ High speed steels

ردیفمارک فولاد آلیاژی IASC MARKمشخصه فولاد SYMBOL DINcsiMNCrMONIVWOtherآلمان Dinروسیه Gostکاربردردیف
68IASC 3207S10-4-3-101.26**43.6*3.29.50CO=10.01.3207R12F3K10M3-SCHابزار ماشین های تراش-مخصوصا تراشهای اتوماتیک68
69IASC 3255HS.18.1-2-50.81**4.30.65*1.518.00CO=4.751.3255*ابزارهای تراشکاری وصفحه تراش با استحکام و چقرمگی بالا69
70IASC 3343S6-5-20.9**4.15*1.86.35*1.3343R6M5ابزارهای خان کشی- مته مارپیچ -تیغه فرز- تیغه های اره های دوار70

جستجو کنید