Untitled-1

تیرآهن

تیرآهن در سال ۱۸۴۸ توسط جیمز وارن و ویلویی ثبت اختراع گردید.تیرآهن از دو ناحیه اصلی به نام های فلنج (flange) و وب (Web) تشکیل شده تیرآهن عضو اصلی بسیاری از ساختمان ها ، پل ها و سازه های بزرگ است.که مهمترین کار آن حمایت افقی ، تحمل تنشهای حامل از نیروی برشی ، کنترل لنگر خمشی ناشی از بارهای وارد برسازه است معمولا تیرآهن ها بر اساس لنگر خمشی موجود در سازه طراحی میشوند.

کاربردهای تیرآهن

بیشترین مصرف تیرآهن در ساخت ساختمانها و پلهاست که به صورت ستون، خرپا، نعل درگاه، تیر در پوشش سقف ها و پل های لانه زنبوری مورد استفاده قرار می گیرد.

استانداردهای تیرآهن

IPE استاندارد آهن در ایران و اروپا
INP استاندارد تیرآهن در چین و روسیه
استاندارد در انگلستان
EN 10024 / EN 10034 / EN 10162
استانداردهای سایر کشورها
DIN 1025-5 / ASTM A6 / BS 4-1 / IS 808 / AS/NZS 3679.1

کارشناس فروش تیرآهن

تاریخ بروزرسانی ‎شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

کداستانداردسایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۲۰۰۱IPE۱۲تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران

۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۲۰۰۲IPE۱۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران

۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۲۰۰۳IPE۱۶تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران

۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۲۰۰۴IPE۱۸تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران

۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۲۰۰۵IPE۲۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران

۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۲۰۰۶IPE۲۲تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران

۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

۵۲۳۳IPE۲۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران

۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۲۰۷۳IPE۲۷تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران

۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۵۲۳۴IPE۳۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران

۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی ‎چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
کداستانداردسایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۵۹۰۲IPE۱۶تیرآهن فایکو ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۹۰۵IPE۲۲تیرآهن فایکو ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی ‎چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
کداستانداردسایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۸۵۸IPE۱۴تیرآهن ماهان ذوب ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
کداستانداردسایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۵۸۰۰IPE۱۶تیرآهن آریان فولاد ۱۲ متری بنگاه تهران۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۵۸۰۳IPE۲۲تیرآهن آریان فولاد ۱۲ متری بنگاه تهران۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
کداستانداردسایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۱۱۸۱IPE۱۴تیرآهن کرمانشاه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۸/۰۲/۱۸
کداستانداردسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۷۳۷IPE۱۲تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه۶۱,۸۰۰ ریال
۱۸۷۹۵IPE۱۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه۵۶,۰۰۰ ریال
۱۸۷۹۴IPE۱۶تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه۵۱,۰۰۰ ریال
۱۸۷۳۸IPE۱۸تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه۵۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۳۹IPE۲۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه۵۶,۰۰۰ ریال
۱۸۷۴۱IPE۲۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه۵۱,۰۰۰ ریال
۱۸۷۴۲IPE۲۷تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه۵۱,۰۰۰ ریال
۱۸۷۴۳IPE۳۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه۶۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
کدوزن(کیلوگرم)سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب شاخه
۱۸۲۵۷۵۰۸تیرآهن ترک ۶ متری بنگاه تهران ۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۸۲۵۹۷۵۱۰تیرآهن ترک ۶ متری بنگاه تهران ۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۸۲۶۰۱۰۰۱۰تیرآهن ترک ۶ متری بنگاه تهران ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۸۲۶۱۸۰۱۲تیرآهن ترک ۶ متری بنگاه تهران ۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۱۸۶IPE۱۴تیرآهن اهواز بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۱۱۸۵IPE۱۴تیرآهن بناب ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
کداستانداردسایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۵۵۸۶IPE۱۴تیرآهن یزد ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۰۸IPE۱۶تیرآهن فولاد ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه۴۸,۰۰۰ ریال
۱۸۴۸۴IPE۱۸تیرآهن فولاد ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه۴۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۷۲۸IPE۱۴تیرآهن فولاد ناب تبریز ۱۲ متری بنگاه تهران۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۱۲/۰۴
کداستانداردسایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۱۹۲۲۲IPE۳۰تیرآهن روس ۱۲ متری بنگاه تهران۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۳/۰۵
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۵۴۶۱IPE۸تیرآهن ترک سبک ۶متری بنگاه تهران۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۵۴۶۲IPE۱۰تیرآهن ترک سنگین۱۲متری بنگاه تهران۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۵۴۶۳IPE۱۰تیرآهن ترک سبک ۶ متری بنگاه تهران۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۵۴۶۵IPE۱۲تیرآهن ترک سبک ۶متری بنگاه تهران۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۲۹
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۱۱۸۶IPE۱۴تیرآهن IPE اهواز بنگاه تهران۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۱IPE۱۶تیرآهن IPE اهواز بنگاه تهران۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۲۰۰۱IPE۱۲تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۳,۹۱۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۲IPE۱۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۴,۷۳۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۳IPE۱۶تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۵,۶۴۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۴IPE۱۸تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۵IPE۲۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۶IPE۲۲تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۰,۱۴۰,۰۰۰ ریال
۵۲۳۳IPE۲۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
۲۰۷۳IPE۲۷تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۵۲۳۴IPE۳۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۷,۱۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۵۸۰۰IPE۱۶تیرآهن آریان فولاد ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۸۰۱IPE۱۸تیرآهن آریان فولاد ۱۲ متری بنگاه تهران۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۵۸۰۲IPE۲۰تیرآهن آریان فولاد ۱۲ متری بنگاه تهران۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵۸۰۳IPE۲۲تیرآهن آریان فولاد ۱۲ متری بنگاه تهران۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۵۸۰۴IPE۲۴تیرآهن آریان فولاد ۱۲ متری بنگاه تهران۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۵۸۰۵IPE۲۷تیرآهن آریان فولاد ۱۲ متری بنگاه تهران۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۲۰۰۱IPE۱۲تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۲IPE۱۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۴,۳۸۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۳IPE۱۶تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۵,۱۷۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۴IPE۱۸تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۶,۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۵IPE۲۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۸,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۶IPE۲۲تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال
۵۲۳۳IPE۲۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۷۳IPE۲۷تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۵۲۳۴IPE۳۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۲۰۰۱IPE۱۲تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۲IPE۱۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۳IPE۱۶تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۴IPE۱۸تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۶,۲۱۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۵IPE۲۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۶IPE۲۲تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال
۵۲۳۳IPE۲۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ ریال
۲۰۷۳IPE۲۷تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال
۵۲۳۴IPE۳۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۵,۸۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۹۰۱IPE۱۴تیرآهن فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران ۳,۱۷۰,۰۰۰ ریال
۵۹۰۲IPE۱۶تیرآهن فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران ۴,۱۴۰,۰۰۰ ریال
۵۹۰۳IPE۱۸تیرآهن فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران ۴,۹۴۰,۰۰۰ ریال
۵۹۰۴IPE۲۰تیرآهن فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران ۶,۰۴۰,۰۰۰ ریال
۵۹۰۵IPE۲۲تیرآهن فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران ۷,۱۸۰,۰۰۰ ریال
۵۹۰۶IPE۲۴تیرآهن فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۲۰۰۱IPE۱۲تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۲IPE۱۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۳IPE۱۶تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۵,۱۸۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۴IPE۱۸تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۵IPE۲۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۸,۰۴۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰۶IPE۲۲تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال
۵۲۳۳IPE۲۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۰,۸۴۰,۰۰۰ ریال
۲۰۷۳IPE۲۷تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۲,۸۴۰,۰۰۰ ریال
۵۲۳۴IPE۳۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۵,۳۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۲۰۰۱IPE۱۲تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۴۶۲۰۰۰۰ریال
۲۰۰۲IPE۱۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۴۲۲۰۰۰۰ریال
۲۰۰۳IPE۱۶تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۴۸۲۰۰۰۰ریال
۲۰۰۴IPE۱۸تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۶۱۳۰۰۰۰ریال
۲۰۰۵IPE۲۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۷۷۰۰۰۰۰ریال
۲۰۰۶IPE۲۲تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۹۰۵۰۰۰۰ریال
۵۲۳۳IPE۲۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ریال
۲۰۷۳IPE۲۷تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ریال
۵۲۳۴IPE۳۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۴۸۰۰۰۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۲۰۰۱IPE۱۲تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۹۰۰۰۰۰ریال
۲۰۰۲IPE۱۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۴۵۰۰۰۰۰ریال
۲۰۰۳IPE۱۶تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۵۲۰۰۰۰۰ریال
۲۰۰۴IPE۱۸تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۶۷۰۰۰۰۰ریال
۲۰۰۵IPE۲۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۸۲۰۰۰۰۰ریال
۲۰۰۶IPE۲۲تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۹۵۰۰۰۰۰ریال
۵۲۳۳IPE۲۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۱۲۰۰۰۰۰ریال
۲۰۷۳IPE۲۷تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۳۳۰۰۰۰۰ریال
۵۲۳۴IPE۳۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۴۹۵۰۰۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب شاخه
۲۰۰۱IPE۱۲تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸۰۰۰۰۰ریال
۲۰۰۲IPE۱۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۳۴۹۰۰ریال
۲۰۰۳IPE۱۶تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۸۱۹۰۰۰ریال
۲۰۰۴IPE۱۸تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۴۵۲۹۰۰ریال
۲۰۰۵IPE۲۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۸۰۰۰۰۰۰ریال
۲۰۰۶IPE۲۲تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۸۱۵۰۰۰۰ریال
۵۲۳۳IPE۲۴تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۹۹۰۰۰۰۰ریال
۲۰۷۳IPE۲۷تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۱۲۸۰۰۰۰ریال
۵۲۳۴IPE۳۰تیرآهن ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ۱۲۳۰۰۰۰ریال

دیدگاهها

 1. :

  تیر آهن ۱۴ و ۱۶ ipe تبریز قیمت امروز چند ؟

  • :

   سلام امروز چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۰

   فولاد ناب تبریز سایز ۱۴ ۱۷,۰۰۰ ریال

   فولاد ناب تبریز سایز ۱۶ ۱۷,۱۰۰ ریال

 2. :

  هدف از ساخت تیر های لانه زنبوری چیست!؟!

  • :

   سلام هدف از ساخت تیر آهن های لانه زنبوری هدف این است که تیر بتواند ممان خمشی بیشتری را با خیز (تغییر شکل ) نسبتاً کم و همچنین وزن کمتر در مقایسه با تیر نورد شده مشابه تحمل کند . برای مثال با مراجعه به جدول تیر آهن ارتفاع پروفیل ۱۸ را که ۱۸ سانتیمتر ارتفاع دارد می‌توان تا ۲۷ سانتیمتر افزایش داد . محاسن و معایب تیر لانه زنبوری با توجه به مثال گفته شده در بالا با تبدیل تیر آهن معمولی به لانه زنبوری اولاً : مدول مقطع و ممان اینرسی مقطع تیر افزایش می‌یابد .

 3. :

  سلام وقتتون بخیر تیرآهن IPE و INP میلیمتر در چه سایزی تولید می‌شود!؟!

  • :

   سلام تیرآهن IPE و INP به ارتفاع ۸۰–۶۰۰ میلیمتر و تیرآهن IPB به ارتفاع ۱۰۰–۱۰۰۰ میلیمتر تولید می‌شود.

 4. :

  سلام سوال خدمتتون داشتم تیرآهن INP تیرآهن IPE در کجا تولید میشود

  • :

   سلام
   تیرآهن IPE
   این تیرآهن معمولی و استاندارد I شکل در ایران وجود دارد. این تیرآهن طبق استاندارد اروپا تولید می‌شود و ضخامت بال آن ثابت است.
   تیرآهن INP
   تیرآهن I شکل که ضخامت بال آنها با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کاهش می‌یابد که این استاندارد کارخانجات روسیه و چین می‌باشد.

 5. :

  سلام تیرآهن IPB
  تیرآهن Hعلامت Vعلامت L نشان دهنده چیست

  • :

   سلام تیرآهن IPB
   تیرآهن H یا تیر آهن‌های عریض که در آنها طول بال‌ها نسبت به تیرآهن‌های IPE افزایش یافته است.
   نکته: علامت V نشان دهنده سنگین بودن و علامت L نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می‌باشد. به عنوان مثال IPBV نشان دهنده تیرآهن عریض سنگین و IPBL نشان دهنده تیرآهن عریض سبک می‌باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *