رشد تولید و صادرات فولاد خام

رشد تولید و صادرات فولاد خام

رشد تولید و صادرات فولاد خام

تولید کنندگان فولاد ایران، در مدت ۹ ماهه سال ۹۶ تولید فولاد میانی (خام) به رقم ۱۶ میلیون و ۷۳ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۵ رشد ۱۶٪ و در زمینه صادرات نیز افزایش ۸۰ ٪ داشت.

اطلاعات جمع آوری شده بر پایه جداول آماری انجمن مزبور حاکیست، در ۹ ماهه امسال (منتهی به آذر) میزان صادرات فولاد میانی (خام ) چهار میلیون و ۶۱۴ هزار تن شد، در حالی که در دوره مشابه پارسال ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تن به ثبت رسیده بود.بر پایه اطلاعات یاد شده، در دوره این گزارش ۱۴ میلیون و ۶۳۱ هزار تن محصولات فولادی به تولید رسید که در مقایسه با ۹ ماهه مشابه در سال گذشته افزایش ۹ درصدی دارد.9 ماهه ۱۳۹۵ در مجموع ۱۳ میلیون و ۴۴۶ هزار تن انواع محصولات فولادی به تولید رسید.

وضعیت مصرف،واردات و صادرات محصولات فولادی
آمارهای مزبور همچنین نشان می دهد، در ۹ ماهه امسال یک میلیون و ۶۵۹ هزار تن محصولات فولادی وارد کشور شد و نسبت به دوره مشابه در سال قبل که ۲ میلیون و ۳۰۲ هزار تن بود، کاهش ۲۸٪ دارد.میزان صادرات محصولات فولادی در ۹ ماهه امسال برابر با ۱ میلیون و ۷۵ هزار تن بود و در مقایسه با رقم۱ میلیون و ۵۱۹ هزار تن صادرات ۹ ماهه ۹۵ افت ۲۹ درصدی را نشان می دهد.

وضعیت مصرف ، واردات و صادرات فولاد میانی
آمارهای انجمن یاد شده نشان می دهد که در ۹ ماهه ۹۶ میزان واردات فولاد میانی ( خام ) به ۳۸,۰۰۰ تن رسید که در مقایسه با ۱۸۰ هزار تن دوره مشابه پارسال کاهش ۷۹٪ دارد.همچنین در ۹ ماهه امسال میزان مصرف ظاهری فولاد میانی ( خام ) به رقم ۱۱ میلیون و ۴۹۷ هزار تن رسید و در مقایسه با دوره مشابه پارسال که ۱۱ میلیون و ۴۴۷ هزار تن بود، تفاوت زیادی نشان نمی دهد.آمارهای انجمن یاد شده نشان می دهد در حالی که فولاد میانی ( خام ) سهم 2.24 درصدی از واردات را در دوره 9 ماهه به خود اختصاص داد، اما 81.10 درصد از صادرات کشورمان را در این مدت داشت.

وضعیت مصرف،واردات و صادرات آهن اسفنجی
بر پایه جداول آماری مورد بررسی، در ۹ ماهه امسال ۱۶ میلیون و ۵۳۹ هزار تن آهن اسفنجی تولید شد و نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که ۱۳ میلیون و ۵۸۵ هزار تن بود، افزایش ۲۲٪ داشت.تولیدکنندگان آهن اسفنجی در دوره مورد بررسی به میزان ۵۱۷,۰۰۰ هزار تن صادرات آهن اسفنجی داشتند و در مقایسه با رقم ۱۰۵ هزار تن در مدت مشابه پارسال، رشد ۳۹۲ ٪ را ثبت کرد. برپایه آمار مورد بررسی، مصرف ظاهری آهن اسفنجی در ۹ ماهه ۹۶ به رقم ۱۶ میلیون و ۲۲ هزار تن بالغ شد و نسبت به رقم ۱۷ میلیون و ۱۳۲ هزار تن عملکرد دوره مشابه در ۱۳۹۵ افت ۶٪ دارد.

وضعیت تولید و صادرات میلگرد
برپایه آمار مورد بررسی در مدت این گزارش میلگرد سهم صادرات ۶.۹۸٪ از ۱۷درصد سهم صادرات (تیرآهن، میلگرد و ورق گرم ) در مدت ۹ ماهه امسال را ثبت کرد.تولید میلگرد در مدت مورد بررسی این گزارش به رقم ۳۱.۴۵ درصد رسید و در عین حال در زمینه واردات هم سهم ۳.۷۱۲ درصد را به خود اختصاص داد.

وضعیت تولید ، واردات و صادرات ورق گرم فولادی
برپایه اطلاعات بدست آمده ورق گرم سهم ۷.۷۳ درصد سهم صادرات از ۱۷٪ سهم صادرات (تیرآهن، میلگرد و ورق گرم ) در مدت ۹ ماهه امسال را ثبت کرد و همچنین برابر آمار مزبور، بررسی صورت گرفته نشان می دهد سهم ورق گرم از کل تولید محصولات فولادی در مدت ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ به ۳۹.۳۱ درصد رسید و در زمینه واردات هم در این مدت، بالاترین رقم مربوط به این تولید با ۴۱.۰۷ درصد بود.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *

پست مرتبط

جستجو کنید