میزان تولید فولاد کشور در سال 2017

میزان تولید فولاد کشور در سال 2017

میزان تولید فولاد کشور در سال 2017

بررسی عملکرد ۶۶ کشور عضو نشان می دهد در سال 2017 کشور چین به عنوان بزرگترین تولید کننده فولاد خام رقم ۸۳۱ میلیون و هفتصد هزار تن را ثبت کرد و جمهوری اسلامی ایران هم تولید ۲۱ میلیون و هفتصد هزار تنی را به خود اختصاص داده است.

جدول آماری انجمن مزبور نشان می دهد که ایران کماکان جایگاه خود را به عنوان چهاردهمین فولاد ساز حفظ کرده، اما پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۸ ایران حداقل با یک پله صعود به رتبه سیزدهم برسد. میزان تولید فولاد خام کشورمان در سال ۲۰۱۶ رقم ۱۷ میلیون و ۸۹۵ هزار تن ثبت شده بود.
آمارهای یاد شده نشان می دهد، ایران در حالی سال ۲۰۱۷ به تولید ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تنی فولاد خام دست یافته است که در مقایسه با عملکرد سال ۲۰۱۶ رشد ۲۱.۴ درصدی دارد . عملکرد کشورمان در این بخش در مقایسه با رشد تولید ۵.۷ % چین در سال مورد بررسی، نشان از جهش حدود چهار برابری ایران دارد.

میزان تولید کل فولاد خام جهان ژاپن در رتبه دوم
مجموع عملکرد فولاد سازان جهان برپایه آمار انجمن مزبور در سال ۲۰۱۷ رقم ۱ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تن شد و ژاپن با تولید ۱۰۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تن جایگاه دوم را از آن خود ساخته است. همچنین ترکیه با رشد ۳۱.۱% نسبت به عملکرد سال ۲۰۱۶، رقم تولید 37 ملییون پانصد هزار تن فولاد خام را ثبت کرد و تایوان ( چین تایپه ) با تولید اندکی بیشتر از کشورمان رقم ۲۳ میلیون و سیصد هزار تن را با رشد ۶.۸درصد از آن خود ساخت.کارشناسان پیش بینی می کنند، ایران بتواند در سال ۲۰۱۸ تایوان را پشت سر بگذارد.

میزان تولید فولاد کشور هند
برابر آمارهای تنظیمی، هند در سال ۲۰۱۷ از مرز تولید ۱۰۰ میلیون تن فولاد خام گذشت و با رشد ۲.۶ % نسبت به عملکرد سال ۲۰۱۶ رقم ۱۰۱ میلیون صیصد هزار تن را ثبت کرد و در واقع جایگاه سوم را از آن خود ساخت. علاوه بر این پاکستان به عنوان همسایه جنوب شرقی کشورمان هم در سال ۲۰۱۷ به رقم ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تن رسید که نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد بالای ۳۹% داشت.

صادرات ۲ میلیارد سیصد میلیون دلاری زنجیره فولاد
برابر آمارهای صادرات ۹ ماهه بخش معدن و صنایع معدنی میزان ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تن زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط به ارزش افزون بر ۲ میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار راهی بازارهای صادراتی شد که از نظر وزن و ارزش نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۵ به ترتیب 23 و سه درصد رشد نشان می دهد. (جمهوری اسلامی ایران) پیش بینی کرده که حدود هشت میلیون تن امسال صادرات فولاد خام ( میانی ) و تولیدات مربوطه را رقم بزند و این در حالی است که در افق ۱۴۰۴ برآورد ۱۵ تا ۲۰میلیون تنی شده است.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *

پست مرتبط

جستجو کنید