بولت و مهره

بولت و مهره

بولت قطعه میلگردی است که به طول مشخص معمولا ۴۰ سانتی متر و قطر ۲۵ میلیمتر (در صورت نیاز به صورت سفارشی تولید میشود) که به شکل عصا تولید میشود که کار آن اتصال صفحه زیر ستونی با بتن بوسیله بولت (Bolt) صورت می گیرد و برای ایجاد اتصال، انتهای آن را خم می کنیم و مقدار طول بولت را محاسبه تعیین می کنیم. تعداد بولت ها بسته به نوع کار از دو عدد به بالا تغییر می کند از آنجا که علاوه بر فشار، لنگر نیز بر صفحه زیر ستونی وارد می شود، طول بولت باید به اندازه ای باشد که کشش وارد شده را تحمل نماید که این امر با محاسبه تعیین خواهد شد.
برای اتصال و مهار بولت از صفحه فلز از مهره استفاده میشود که این مهره ها در دو نوع مهره واشردار و مهره ساده تولید میشود.

دسته:

تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۲۶

کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۳۴۱۰_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۳۵۱۲_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۳۶۱۴_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۳۷۱۶_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۳۸۱۸_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۳۹۲۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۴۰۲۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۴۱۲۵_میلگرد بولت ساده بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۸۰۲۸_میلگرد بولت ساده بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۸۱۳۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۸۲۳۶_میلگرد بولت ساده بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۸۳۴۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۲۳
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۷۰۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال(خرید با تایید)
۶۷۱۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹,۲۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۲۳
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۷۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۵۶۹۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۲۲
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۰۲۵-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۴۱۲۵-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۲۲
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۴۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۴۵۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۷
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۳۷۲۵۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۳۸۲۰۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۳۹۱۸۶۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۳۷۲۵۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۳۸۲۰۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۳۹۱۸۶۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۳۴۱۰_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۰۳۵۱۲_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۳۶۱۴_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۳۷۱۶_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۱۹,۸۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۳۸۱۸_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۳۹۲۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۴۰۲۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۳۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۴۱۲۵_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۸۰۲۸_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۸۱۳۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۱۹,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۸۲۳۶_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۸۳۴۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۰
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۰۲۵-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۴۱۲۵-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۰
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۲۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۴۳۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۰
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۴۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۴۵۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۷۰۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال(خرید با تایید)
۶۷۱۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹,۲۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۷۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۵۶۹۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۰۲۵-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ریال (خرید با تایید)
۸۴۱۲۵-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۳۷۲۵۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۳۸۲۰۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۳۹۱۸۶۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۳۴۱۰_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۰۳۵۱۲_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۳۶۱۴_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۳۷۱۶_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۱۹,۸۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۳۸۱۸_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۳۹۲۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۴۰۲۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۳۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۴۱۲۵_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۸۰۲۸_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۸۱۳۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۱۹,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۸۲۳۶_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۸۳۴۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۷۰۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۶۷۱۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۷۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ریال
۵۵۶۹۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۶۱۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
۶۶۲۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۶,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۰۲۵-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ریال
۸۴۱۲۵-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۲۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ریال
۸۴۳۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۴۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ریال
۸۴۵۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۳۷۲۵۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۳۸۲۰۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۳۹۱۸۶۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۷۰۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۷۱۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۷۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۶,۸۰۰ ریال
۵۵۶۹۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۸,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۶۱۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۶۶۲۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۶,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۰۲۵-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۱۲۵-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۲۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۳۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۴۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۵۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۲۹
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۳۴۱۰_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۰۳۵۱۲_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۳۶۱۴_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۳۷۱۶_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۱۹,۸۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۳۸۱۸_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۳۹۲۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۴۰۲۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۳۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۴۱۲۵_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۸۰۲۸_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۸۱۳۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۱۹,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۸۲۳۶_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۸۳۴۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۷۰۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۷۱۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۷۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۵۵۶۹۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۶,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۶۱۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۶۶۲۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۰۲۵-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۱۲۵-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۲۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۳۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۴۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۵۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۳۴۱۰_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۰۳۵۱۲_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۳۶۱۴_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۳۷۱۶_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۱۹,۸۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۳۸۱۸_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۳۹۲۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۴۰۲۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۳۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۲۰۴۱۲۵_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۸۰۲۸_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۸۱۳۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۱۹,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۸۲۳۶_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۰۸۳۴۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۷۰۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۸۰۰ ریال
۶۷۱۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۶۱۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۶۶۲۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۶,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۲۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۳۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۴۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۵۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۳۴۱۰_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۵۱۲_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۶۱۴_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۷۱۶_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۱۹,۸۰۰ ریال
۱۲۰۳۸۱۸_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۹۲۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۴۰۲۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۳۰۰ ریال
۱۲۰۴۱۲۵_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ریال
۱۰۸۰۲۸_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۵۰۰ ریال
۱۰۸۱۳۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۱۹,۰۰۰ ریال
۱۰۸۲۳۶_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۱۰۸۳۴۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۷۰۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۸۰۰ ریال
۶۷۱۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۶۱۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۶۶۲۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۶,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۲۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۳۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۴۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۵۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۹
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۳۷۲۵۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۳۸۲۰۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۳۹۱۸۶۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۳۴۱۰_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۵۱۲_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۶۱۴_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۷۱۶_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۱۹,۸۰۰ ریال
۱۲۰۳۸۱۸_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۹۲۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۴۰۲۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۳۰۰ ریال
۱۲۰۴۱۲۵_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ریال
۱۰۸۰۲۸_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۵۰۰ ریال
۱۰۸۱۳۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۱۹,۰۰۰ ریال
۱۰۸۲۳۶_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۱۰۸۳۴۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
کدسایز (قطر)طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۴۰۲۵-مهره ۹,۰۰۰ ریال
۵۱۴۱۲۰-مهره ۷,۰۰۰ ریال
۵۱۴۲۱۸-مهره ۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۷۰۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۸۰۰ ریال
۶۷۱۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۶۱۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۶۶۲۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۶,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۲۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۳۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۴۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۵۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۱۵
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۳۴۱۰_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۵۱۲_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۶۱۴_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۷۱۶_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۱۹,۸۰۰ ریال
۱۲۰۳۸۱۸_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۹۲۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۴۰۲۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۱۲۰۴۱۲۵_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ریال
۱۰۸۰۲۸_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۵۰۰ ریال
۱۰۸۱۳۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۱۹,۵۰۰ ریال
۱۰۸۲۳۶_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
۱۰۸۳۴۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۱۵
کدسایز (قطر)طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۴۰۲۵-مهره ۹,۰۰۰ ریال
۵۱۴۱۲۰-مهره ۷,۰۰۰ ریال
۵۱۴۲۱۸-مهره ۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۱۴
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۷۰۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۸۰۰ ریال
۶۷۱۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۱۴
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۶۱۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۶۶۲۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۶۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۱۴
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۲۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۳۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۱۴
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۴۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۵۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۳۷۲۵۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۳۸۲۰۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۳۹۱۸۶۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۳۴۱۰_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۵۱۲_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۶۱۴_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۷۱۶_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۱۹,۸۰۰ ریال
۱۲۰۳۸۱۸_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۹۲۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۴۰۲۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۱۲۰۴۱۲۵_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ریال
۱۰۸۰۲۸_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۵۰۰ ریال
۱۰۸۱۳۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۱۹,۵۰۰ ریال
۱۰۸۲۳۶_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
۱۰۸۳۴۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۷۰۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۸۰۰ ریال
۶۷۱۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۶۱۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۶۶۲۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۶,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۲۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۳۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۴۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۵۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۹
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۳۴۱۰_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۵۱۲_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۶۱۴_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۷۱۶_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۱۹,۸۰۰ ریال
۱۲۰۳۸۱۸_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۹۲۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۴۰۲۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
۱۲۰۴۱۲۵_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ریال
۱۰۸۰۲۸_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۱,۵۰۰ ریال
۱۰۸۱۳۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۱۹,۵۰۰ ریال
۱۰۸۲۳۶_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
۱۰۸۳۴۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۷۰۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۸۰۰ ریال
۶۷۱۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۷۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۶۹۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۶۱۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۶۶۲۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۶,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۲۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۳۲۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۸۴۴۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۸۴۵۳۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۰۵
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۲۰۳۴۱۰_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۳۵۱۲_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۳۶۱۴_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۳۷۱۶_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۳۸۱۸_میلگرد بولت آجدار بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۳۹۲۰_میلگرد بولت ساده بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۴۰۲۲_میلگرد بولت ساده بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۲۰۴۱۲۵_میلگرد بولت ساده بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴
کدسایز (قطر)طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۴۰۲۵-مهره ۹,۰۰۰ ریال
۵۱۴۱۲۰-مهره ۷,۰۰۰ ریال
۵۱۴۲۱۸-مهره ۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۶۱۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۶۶۲۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۶,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۶۱۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۶۶۲۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۶,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۷۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۶۹۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۷۰۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۸۰۰ ریال
۶۷۱۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کدسایز (قطر)طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۴۰۲۵-مهره ۹,۰۰۰ ریال
۵۱۴۱۲۰-مهره ۷,۰۰۰ ریال
۵۱۴۲۱۸-مهره ۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۶۱۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۶۶۲۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۶,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۷۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۶۹۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۷۰۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۸۰۰ ریا
۶۷۱۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ریا
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کدسایز (قطر)طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۴۰۲۵-مهره ۹,۰۰۰ ریال
۵۱۴۱۲۰-مهره ۷,۰۰۰ ریال
۵۱۴۲۱۸-مهره ۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۶۱۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۶۶۲۲۲-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۷۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۸۰۰ ریال
۵۵۶۹۲۰-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۷۰۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۰ سانت بنگاه تهران۲۸,۸۰۰ ریال
۶۷۱۱۸-میلگرد بولت رزوه ۱۵ سانت بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدسایز (قطر)طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۴۰۲۵-مهره ۹,۰۰۰ ریال
۵۱۴۱۲۰-مهره ۷,۰۰۰ ریال
۵۱۴۲۱۸-مهره ۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۹۴۱۰-میلگرد بولت رزوه مختلف بنگاه تهران۲۳,۳۰۰ ریال
۱۰۰۹۶۱۲-میلگرد بولت رزوه مختلف بنگاه تهران۲۳,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدسایز (قطر)طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۴۰۲۵-مهره ۹,۰۰۰ ریال ((با تائید قیمت))
۵۱۴۱۲۰-مهره ۷,۰۰۰ ریال ((با تائید قیمت))
۵۱۴۲۱۸-مهره ۶,۰۰۰ ریال ((با تائید قیمت))
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کدسایز (قطر)طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۴۰۲۵-مهره ۹,۰۰۰ ریال
۵۱۴۱۲۰-مهره ۷,۰۰۰ ریال
۵۱۴۲۱۸-مهره ۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۳۷۲۵۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهران۲۴۶۰۰ريال
۵۱۳۸۲۰۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهران۲۴۶۰۰ريال
۵۱۳۹۱۸۶۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهران۲۴۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۳۷۲۵۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۳۸۲۰۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۳۹۱۸۶۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدسایز (قطر) طول(سانتی متر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۳۹۱۸۶۵ میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهران ۲۳۰۰۰ريال
۵۵۶۸۱۸۶۵میلگرد بولت ۱۵سانت رزوه ۱۵سانت خم بنگاه تهران ۲۳۲۰۰ٍريال
۵۱۳۸۲۰۷۵ میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهران ۲۲۰۰۰ريال
۵۵۶۹۲۰۷۵میلگرد بولت ۱۵سانت رزوه ۱۵سانت خم بنگاه تهران ۲۲۲۰۰ريال
۵۵۷۰۲۲۷۵ میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهران ۲۰۰۰۰ريال
۵۵۷۱۲۲۷۵میلگرد بولت ۱۵سانت رزوه ۱۵سانت خم بنگاه تهران ۲۰۲۰۰ريال
۵۱۳۷۲۵۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهران ۱۹۶۰۰ريال
۵۵۷۲۲۵۷۵میلگرد بولت ۱۵سانت رزوه ۱۵سانت خم بنگاه تهران ۱۹۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۳۷۲۵۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهران۱۷۵۴۰ريال
۵۱۳۸۲۰۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهران۱۷۵۴۰ريال
۵۱۳۹۱۸۶۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهران۱۷۵۴۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کدسایز (قطر) طول
(سانتی متر)
نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۳۷۲۵۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهران
۱۷۵۰۰ ريال
۵۱۳۸۲۰۷۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهران
۱۷۵۰۰ ريال
۵۱۳۹۱۸۶۵میلگرد بولت ۱۰ سانت رزوه ۱۰ سانت خم بنگاه تهران
۱۷۵۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  با سلام و روز بخیر. مهره خروسکی هم دارید ؟ یه توضیح هم راجع بش بفرمایید. تشکر

  • :

   بله. مهره بلت یا همان مهره ی خروسکی از جنس چدن نشکن است که به روش ریخته گری تولید می شود. این مهره بیشتر همراه با واشر مخصوص آن (واشر کاس) برای بستن بولت یا گیره سولجر (بولت عصایی) به کار می رود. در صورت نیاز میتوانید با کارشناسان فروش ما تماس گرفته و محصول مورد نیاز خود را تهیه فرمایید.

 2. :

  سلام. بفرمایید چه نوع مهره و پیچ هایی رو کار میکنید ؟

  • :

   انواع پیچ و مهره از نوع جنس (آهن ,فولاد ,استیل ,برنجی ,آلمنیومی ,مسی) و نوع کله گی پیچ (۴ گوش , ۶گوش ,سر گرد ,سر تخت , اطاقی ,آلن خور و…) و گام دنده (دنده میلی متر دنده آلمانی دنده امریکایی و ….) موجود میباشد.

 3. :

  سلام وقت عالیتون بخیر
  استادبولت, بولت صفحه ستون, پیچ آلن, پیچ آهنی, پیچ چیست؟,

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وقت شما بخیر پیچ خود کار, پیچ سر استوانه ای دوسو -, پیچ سر تخت خزینه دوسو, پیچ شش گوش, پیچ های بولت و شش گوش, پیچ و مهره چیست, تولید وتامین انواع پیچ و مهره شش گوش است

 4. :

  سلام انکر بولت ها در چه سایزی تولید میشود!!!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام انکر بولت ها با سایزهای اینچی و متریک و همچنین رزوه های اینچی و متری قابل تامین

   و تولید می باشند

 5. :

  آیا انکر پس از نصب یا کاشت، به واسطه ایجاد نیروی اصطکاک با مصالح پایه می تواند بار های متفاوتی را تحمل کنند!!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام بله در این حالت انکر پس از نصب یا کاشت، به واسطه ایجاد نیروی اصطکاک با مصالح پایه می تواند بار های متفاوتی را تحمل کنند. اغلب انکرهای فلزی – این نوع انکر ها با نام انبساطی نیز شناخته می شوند – و پلاستیکی ( رول پلاک ) به این شیوه عمل می کنند و به راحتی نصب می شوند.

 6. :

  سلام رابیتس بیشتر تعداد ستون چندتاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام عصر بخیر تعداد ستون های محور طولی رابیتس ۹ ستون،۱۱ ستون، ۱۳ ستون میباشد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.