بازار نگران کمبود سنگ آهن است

بازار نگران کمبود سنگ آهن است

کامودیتی نوشت: روند نزولی موجودی سنگ آهن در بنادر چین و استرالیا نگران کننده است.

در چین موجودی با افت 17.8 درصدی طی 3 ماه اخیر به 116 میلیون تن رسیده است.

در استرالیا نیز موجودی سنگ آهن در بنادر این کشور نیز نزولی بوده و با افت 19.7 درصدی به 6.1 میلیون تن رسیده است.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *

پست مرتبط

جستجو کنید