افزایش تولید فولاد داخلی

افزایش تولید فولاد داخلی

افزایش تولید فولاد داخلی

کارخانه جات فولاد سازی موفق به تولید ۵ میلیون و ۳۱۲ هزار تن فولاد خام در سه ماه اول سال ۹۶ شدند که این روند سعودی تولید طی ماه های آتی نیز ادامه دارد.

تولیدات فولاد خام

تولیدات فولاد خام در سال ۹۶ نسبت به سال قبل که ۱۳ درصد افزایش یعنی ۴ میلیون و ۶۸۷ هزار تن بوده که در زیر به شرح سهم هریک از فولاد خام میپردازیم.

  • ۲ میلیون ۷۰۸ هزار تن بیلت و بلوم
  • ۲ میلیون و ۶۰۷ هزار تن اسلب

تولیدات محصولات فولادی

براساس آمار انجمن فولاد تولید محصولات فولادی هم در مدت مذکور ۱۳ درصد رشد داشت و از ۴ میلیون و ۳۰۸ هزار تن به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تن رسید.

  • ۱ میلیون ۶۰۷ هزار تن میلگرد
  • ا میلیون ۸۴۷ هزار تن ورق گرم
  • ۶۲۷ هزار تن ورق سرد

واردات فولاد

در بخش واردات همچنان کاهش هم در بخش فولاد خام و هم محصولات فولادی به چشم می‌خورد و افت واردات بخش محصولات فولادی ۱۴ درصد در مجموع سه ماه بود و در بخش فولاد خام به ۸۱ درصد رسید.

واردات فولاد خام که در سه ماه سال قبل ۳۲ هزار تن بود امسال به ۶ هزار تن رسید. در حوزه محصولات فولادی هم واردات از ۷۲۲ هزار تن در سه ماه اول سال ۹۵ به ۶۲۳ هزار تن در سه ماه ابتدایی امسال رسید.در امر صادرات در بخش فولاد خام رشد قابل توجهی به ثبت رسید هرچند که رشد بخش محصولات فولادی منفی بود. فولاد خام صادر شده از کشور یک میلیون و ۶۹۵ هزار تن گزارش شده که رشد ۶۷ درصدی داشته و رشد بخش اسلب ۲۱۱ درصد و رشد بلوم و بیلت ۵ درصد بود.

صادرات فولاد

فولاد خام صادر شده از کشور یک میلیون و ۶۹۵ هزار تن گزارش شده که رشد ۶۷ درصدی داشته و رشد بخش اسلب ۲۱۱ درصد و رشد بلوم و بیلت ۵ درصد بود.

فولاد خام صادر شده از ایران در مدت مشابه سال قبل یک میلیون و ۱۶ هزار تن گزارش شده است. محصولات فولادی افت ۵۸ درصدی را در صادرات ثبت کردند و صادراتشان از ۷۱۵ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن در سه ماه اول سال ۹۶ رسید.بیشترین افت صادرات محصولات فولادی متعلق به صادرات ورق سرد و گرم است. صادرات ورق گرم ۹۳ درصد و ورق سرد ۹۴ درصد بود. حجم صادرات ورق گرم از ۵۱۲ هزار تن به ۳۴ هزار تن و ورق سرد از ۶۸ هزار تن به ۴ هزار تن رسید.گزارش انجمن فولاد ایران می‌افزاید، مصرف ظاهری در بخش فولاد خام افت ۲ درصدی داشته و در بخش محصولات فولادی رشد ۲۰ درصدی داشته است.مصرف ظاهری فولاد خام در این مدت ۳ میلیون و ۶۲۳ هزار تن گزارش شده و محصولات فولادی ۵ میلیون و ۱۹۳ هزار تن بوده است.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *

پست مرتبط

جستجو کنید