استخدام در شرکت تجارت فلز

portfolio
portfolio
Project Info
  • Category: اطلاع رسانی
Project Details

استخدام در شرکت تجارت فلز

More Project Details

استخدام در شرکت تجارت فلز

نام و نام خانوادگی (الزامی)
ایمیل شما (الزامی)
شماره تماس (الزامی)
تاریخ تولد
سوابق تحصیلی و آموزشی
سوابق شغلی


استخدام

آپلود رزومه

وضعیت تاهل

 بلی خیر

اکنون مشغول به کار هستید

 بلی خیر

در صورت لزوم آیا میتوانید تضمین بدهید

 بلی خیر

آشنایی با کامپیوتر :

 Word Excell Power point Type Internet

[recaptcha]

جستجو کنید