ارسال به تمام ایران

portfolio
portfolio
Project Info
  • Category: اطلاع رسانی
Project Details

همواره مسائل مربوط به حمل و نقل کالا یکی از دغدغه های خریداران بوده است از این رو مجموعه تجارت فلز با همکاری برخی از موسسات حمل و نقل شهری و بین شهری توانایی تجمیع ، هماهنگی و ارسال کالا را با بهترین قیمت و کیفیت تضمین می کند.

More Project Details

حمل و نقل

همواره مسائل مربوط به حمل و نقل کالا یکی از دغدغه های خریداران بوده است از این رو مجموعه تجارت فلز با همکاری برخی از موسسات حمل و نقل شهری و بین شهری توانایی تجمیع ، هماهنگی و ارسال کالا را با بهترین قیمت و کیفیت تضمین می کند.

جستجو کنید